Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Государственной таможенной службой Украины и Таможенной службой Республики Молдова об обмене сопроводительными листами в пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (СНГ) от 28.07.2005
редакция действует с 12.10.2007

ПРОТОКОЛ
між Державною митною службою України і Митною службою Республіки Молдова про обмін супровідними листами в пунктах пропуску через українсько-молдавський державний кордон

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 28.07.2005 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 26.09.2005 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Протоколом
 від 12 жовтня 2007 року

Державна митна служба України і Митна служба Республіки Молдова, іменовані далі Договірними Сторонами,

керуючись положеннями Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво і взаємодопомогу в митних справах, підписаної в Києві 18 серпня 1999 року,

з метою удосконалення і прискорення порядку переміщення товарів і транспортних засобів (далі - товари) через міжнародні й міждержавні пункти пропуску на українсько-молдавському державному кордоні, а також забезпечення повного стягнення митних платежів, запобігання підміни товаротранспортних, комерційних і митних документів

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Структурні підрозділи митних органів, що здійснюють свою діяльність у пунктах пропуску (далі - митні органи), будуть проводити обмін супровідними листами.

2. У пунктах пропуску для залізничного сполучення митні органи замість обміну супровідними листами будуть здійснювати обмін засвідченими копіями вантажних митних декларацій (далі - ВМД).

3. Порядок обміну супровідними листами включається окремим розділом до Технологічної схеми пропуску осіб, товарів і транспортних засобів через державний кордон для кожного пункту пропуску.

Стаття 2

1. Супровідний лист є документом, призначеним для контролю за переміщенням товарів і пакета товаротранспортних, комерційних і митних документів до них від митного органу однієї Договірної Сторони до митного органу іншої Договірної Сторони.

(частина перша статті 1
 у редакції Протоколу від 12.10.2007 р.)

2. Форма супровідного листа наведена в Додатку 1 до цього Протоколу.

Стаття 3

1. Оформлений супровідний лист повертається митному органу, який видав його при проведенні звірення.

2. Виготовлення бланків супровідних листів, а також узагальнення, збереження і знищення оформлених супровідних листів здійснюються відповідно до законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 4

1. З метою посилення митного контролю за переміщенням товарів, щодо яких має місце значна кількість порушень митного законодавства, у графі 4 супровідного листа робиться відповідна відмітка шляхом проставлення знаку "Х".

2. Перелік товарів, зазначених у частині першій цієї статті, визначається кожною Договірною Стороною відповідно до законодавства своєї держави й повідомляється іншій Договірній Стороні в письмовій формі. Такий перелік може бути змінено й доповнено в будь-який час з письмовим повідомленням іншої Договірної Сторони протягом 10 днів.

Стаття 5

З метою забезпечення митними органами митного контролю за переміщенням товарів у графі 10 супровідного листа зазначається номер митного документа (ВМД, документ контролю доставки, провізна відомість тощо), на підставі якого здійснюється митний контроль і переміщення через державний кордон товарів, що вивозяться.

Стаття 6

1. При оформленні супровідних листів використовуються діючі особисті митні забезпечення держав Договірних Сторін.

2. Проставлення відбитків особистих митних забезпечень на супровідних листах в обов'язковому порядку здійснюється поза їхньою інформаційною частиною.

Стаття 7

1. Супровідний лист оформляється тією ж посадовою особою митного органу, яка здійснила митний контроль і митне оформлення товарів.

2. Супровідний лист не оформляється у разі переміщення через пункт пропуску транспортного засобу без товарів.

Стаття 8

1. У разі відмови митного органу в пропуску товарів на територію своєї держави цей митний орган відповідно до статті 10 цього Протоколу оформляє і реєструє супровідний лист, на підставі якого надійшли товари. Згодом зазначений митний орган оформляє новий супровідний лист із зазначенням в графі 12 причин відмови в пропуску й номера супровідного листа, відповідно до якого товари надійшли до цього митного органу.

2. Після закінчення кожної робочої зміни митні органи Договірних Сторін здійснюють звірення оформлених супровідних листів. З цією метою використовуються реєстри, які підписуються начальниками митних органів. В автомобільних пунктах пропуску складаються реєстри за формою, наведеною у Додатку 2, а в залізничних пунктах пропуску - реєстри за формою, наведеною у Додатку 3 до цього Протоколу.

3. У залізничних пунктах пропуску звірення проводиться з використанням наявних засобів зв'язку, а в разі відсутності таких - через машиніста локомотива, першого, що прямує у зустрічному напряму потягу.

4. У разі виявлення розбіжностей у реєстрах або супровідних листах питання вирішуються в оперативному порядку. Причини виявлених розбіжностей вказуються в примітці до реєстрів.

Стаття 9

1. Після завершення митного оформлення й ухвалення рішення про вивезення товарів за межі території держави однієї з Договірних Сторін посадова особа митного органу на підставі наданих товаротранспортних, комерційних і митних документів власноручно вносить інформацію до відповідної графи супровідного листа.

2. Посадова особа митного органу підтверджує факт завершення митного контролю і митного оформлення товарів шляхом проставлення у графі 12 супровідного листа відбитка особистого митного забезпечення, після чого реєструє цей супровідний лист у реєстрі.

3. Зареєструвавши супровідний лист, посадова особа митного органу передає його разом з пакетом товаротранспортних, комерційних і митних документів перевізнику (водію або експедитору), а засвідчену копію ВМД машиністу локомотива.

4. Перевізник (водій, експедитор, машиніст локомотива) несе відповідальність за збереження супровідного листа/засвідченої копії ВМД і передання його/її посадовій особі митного органу Договірної Сторони, на територію якої ввозяться товари.

5. У разі втрати перевізником (водієм, експедитором, машиністом локомотива) супровідного листа/засвідченої копії ВМД посадова особа митного органу, на територію держави якого ввозяться товари, використовуючи наявні засоби зв'язку, одержує підтвердження посадової особи митного органу, що здійснив їхнє оформлення (копії, завірені відбитком особистого митного забезпечення посадової особи митного органу, що проводив митне оформлення товарів). 

Стаття 10

1. Після одержання супровідного листа й пакета товаротранспортних, комерційних і митних документів посадова особа митного органу, на територію держави якого ввозяться товари, реєструє його в реєстрі супровідних листів.

2. Після перевірки наявності пакета всіх документів посадова особа митного органу здійснює звірення відповідності переліку товарів і документів даним, зазначеним у супровідному листі.

3. За відсутності розбіжностей посадова особа митного органу проставляє у графі 13 супровідного листа відбиток особистого митного забезпечення, що свідчить про завершення оформлення цього супровідного листа.

4. Посадова особа митного органу після завершення оформлення супровідного листа подає його для узагальнення начальнику митного органу.

Стаття 11

1. Посадова особа митного органу на підставі наданих документів (митної декларації, товарних чеків, накладних, рахунків-фактур тощо) власноручно заповнює супровідний лист на ввезені товари.

2. Оформлення супровідного листа завершується шляхом проставлення посадовою особою митного органу відбитка особистого митного забезпечення: при виїзді - у графі 12, при в'їзді - у графі 13 супровідного листа.

3. Після надання супровідного листа й пакета документів, зазначених у частині першій цієї статті, посадова особа митного органу, на територію держави якого ввозяться товари, діє відповідно до статті 10 цього Протоколу.

4. З метою виконання положень цієї статті використовуються положення частин другої й третьої статті 9 цього Протоколу.

Стаття 12

Використання супровідних листів відповідно до положень цього Протоколу не повинно приводити до безпідставної затримки товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску.

Стаття 13

1. Усі суперечки й розбіжності щодо обміну супровідними листами вирішуються в оперативному порядку митними органами Договірних Сторін на рівні їх начальників.

2. Конфлікти, не вирішені відповідно до частини першої цієї статті, а також пов'язані з тлумаченням положень цього Протоколу, вирішуються шляхом консультацій і переговорів між Договірними Сторонами.

Стаття 14

З метою виконання положень цього Протоколу використовується російська мова.

Стаття 15

1. Додатки до цього Протоколу є його невід'ємною частиною.

2. За взаємною згодою Договірних Сторін до цього Протоколу можуть вноситися зміни й доповнення, які оформляються окремими протоколами, що є його невід'ємною частиною і набирають чинності відповідно до статті 16 цього Протоколу.

Стаття 16

1. Цей Протокол укладається на невизначений строк і набирає чинності через 60 днів з дня підписання. Його дія буде припинена у разі, якщо одна з Договірних Сторін повідомить у письмовій формі дипломатичними каналами іншу Договірну Сторону про свій намір його денонсувати. Цей Протокол втратить свою чинність через 30 днів з дня отримання такого повідомлення іншою Договірною Стороною.

2. Під час виникнення в однієї з Договірних Сторін обставин, що ускладнюють практичну реалізацію положень цього Протоколу, ця Договірна Сторона через 12 годин після офіційного повідомлення іншої Договірної Сторони може тимчасово призупинити виконання положень цього Протоколу. Ця Договірна Сторона зобов'язується відновити виконання положень цього Протоколу після усунення таких обставин.

Вчинено в м. Києві "28" липня 2005 року в двох оригінальних примірниках, кожний українською, молдавською та російською мовами, причому всі тексти однаково автентичні. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Протоколу за основу буде прийматися текст російською мовою.

 

За Державну митну
службу України 

За Митну службу
Республіки Молдова 

 

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ N ____

Митний орган __________________________________

Пункт пропуску _____________________________________

Дата 

 

Державний реєстраційний номер транспортного засобу, країна реєстрації 

 

Державний реєстраційний номер причепа/напівпричепа, контейнера, країна реєстрації 

 

Найменування товарів 

 

Кількість товарів (місця, вага) 

 

Фактурна вартість товарів у перерахуванні в еквівалент доларів США 

 

Країна відправлення, відправник 

 

Країна призначення, одержувач 

 

Митний режим 

 

10 

Митні документи (ВМД, документ контролю доставки, провізна відомість тощо) 

 

11 

Товаротранспортні, комерційні і митні документи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Відправлено митним органом 

 

13 

Отримано митним органом 

 

 

РЕЄСТР СУПРОВІДНИХ ЛИСТІВ

за "___" ____________ 200_ рік

N з/п 

Номер отриманого супровідного листа 

Номер відправленого супровідного листа 

Примітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

Оформив і передав реєстр:

Начальник 

_______________________________________________________________
                                            (посада, підпис, розшифровка підпису)

Звірено 

 


 із зауваженнями 

 


 без зауважень 

Прийняв реєстр:

Начальник 

_______________________________________________________________
                                       (посада, підпис, розшифровка підпису) 

 

РЕЄСТР ЗАСВІДЧЕНИХ КОПІЙ ВМД

за "___" ____________ 200_ рік

N з/п 

Номер отриманої засвідченої копії ВМД 

Номер відправленої засвідченої копії ВМД 

Примітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом: 

 

 

 

Оформив і передав реєстр:

Начальник 

_______________________________________________________________
                                            (посада, підпис, розшифровка підпису)

Звірено 

 


 із зауваженнями

 


 без зауважень 

Прийняв реєстр:

Начальник 

_______________________________________________________________
                                           (посада, підпис, розшифровка підпису) 

____________

Опрос