Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о культурном сотрудничестве между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Корея

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 07.06.2004

УГОДА
про культурне співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Корея

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 07.06.2004 р.
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 08.07.2009 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 03.08.2009 р.

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Корея (далі - "Сторони"),

бажаючи і надалі зміцнювати дружні зв'язки між двома державами;

визнаючи, що двостороннє співробітництво в галузях культури, мистецтва, засобів масової інформації, туризму, молоді і спорту сприятимуть поглибленню взаємин між двома країнами;

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони підтримуватимуть і заохочуватимуть розвиток культурного співробітництва, на засадах рівноправності та взаємної вигоди у відповідності до чинного законодавства та нормативних актів кожної з країн.

Стаття 2

Сторони заохочуватимуть співробітництво між двома країнами у галузі культури, мистецтва, освіти, засобів масової інформації, молоді і спорту через:

(a) налагодження прямих зв'язків між академіями, дослідницькими установами та університетами;

(b) обмін вченими, викладачами і студентами;

(c) обмін візитами письменників, художників та інших митців;

(d) обмін художніми виставками, виступами народних колективів, фестивалями;

(e) проведення семінарів, фестивалів, виставок, конкурсів, конференцій і симпозіумів;

(f) встановлення прямих контактів між теле- і радіо компаніями обох країн шляхом обміну журналістами та іншими спеціалістами та через обмін теле- і радіо програмами.

Стаття 3

Кожна з Сторін забезпечуватиме переклад і опублікування видатних літературних та мистецьких творів іншої країни.

Стаття 4

Сторони дотримуватимуться історичних, культурних і географічних фактів щодо іншої країни, в усіх своїх офіційних виданнях, які містять інформацію про іншу країну, включаючи шкільні підручники, енциклопедії, документи та інші матеріали, з тим щоб їхні народи мали вірне та достовірне уявлення про іншу країну.

Стаття 5

Кожна з Сторін сприятимее заснуванню та діяльності культурних центрів іншої країни на своїй території згідно з чинним законодавством та нормативними актами своєї держави на умовах, які узгоджені Сторонами.

Стаття 6

Кожна з Сторін, у межах своєї території та у відповідності до свого внутрішнього законодавства та міжнародних договорів, стороною яких вона є або може стати в майбутньому, захищатиме права інтелектуальної власності на первісні твори іншої країни.

Стаття 7

Сторони заохочуватимуть обмін та співробітництво між молоддю та молодіжними організаціями двох країн.

Стаття 8

Кожна з Сторін підтримуватиме співробітництво в галузі спорту шляхом обміну візитами між спортивними агентствами та організаціями та через участь в різноманітних видах спортивних змагань, які проводитимуться в іншій країні.

Стаття 9

В разі необхідності Сторони здійснюватимуть взаємні консультації з метою надання більш детальної інформації або для підготовки конкретизованих програм чи домовленостей з питань культурного співробітництва в рамках імплементації відповідних положень цієї Угоди.

Стаття 10

1. Сторони мають повідомляти одна одну у письмовій формі про виконання своїх внутрішніх процедур, необхідних для набуття чинності цієї Угоди. Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього повідомлення.

2. Угода залишатиметься чинною протягом п'яті років і буде автоматично продовжуватися на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з Договірних Сторін не повідомить письмово іншу Договірну Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення її дії.

3. Припинення дії цієї Угоди, згідно з п. 2 цієї Статті, не завдаватиме шкоди обміну програмами або проектами, які здійснюються в рамках цієї Угоди та не були повністю завершені до терміну припинення її дії.

Стаття 11

Будь-які спірні питання, що виникатимуть під час тлумачення або імплементації цієї Угоди мають бути полагоджені шляхом консультацій і переговорів.

Стаття 12

Ця Угода може бути змінена шляхом взаємної письмової згоди обох Сторін.

На посвідчення чого, особи, що нижче підписалися, належним чином уповноважені своїми урядами, підписали цю Угоду.

Вчинено у м. Сеулі "7" червня 2004 р. у двох примірниках українською, корейською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди перевага надається тексту англійською мовою.

 

За Кабінет Міністрів
України
 

За Уряд
Республіки Корея
 

Опрос