Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области технической защиты информации

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 02.04.2004
редакция действует с 15.12.2011

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про співробітництво в галузі технічного захисту інформації

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 02.04.2004*
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 07.09.2005**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 06.06.2011

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Протоколом
 від 15 грудня 2011 року

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Таджикистан, далі - Сторони,

керуючись Угодою про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 23 грудня 1993 року й іншими документами, прийнятими в рамках Співдружності Незалежних Держав,

усвідомлюючи, що неврегульованість відносин у галузі захисту інформації з обмеженим доступом за допомогою інженерно-технічних заходів, зокрема, шляхом запобігання витоку інформації технічними каналами, несанкціонованому доступу до неї, порушенню її цілісності або блокуванню, може завдати шкоди державам Сторін,

домовились про таке:

Стаття 1

У цій Угоді вказані нижче терміни вживаються у таких значеннях:

"Уповноважені органи" - Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Головне управління із захисту державних секретів при Уряді Республіки Таджикистан;

(абзац другий статті 1 у редакції
 Протоколу від 15.12.2011 р. )

"технічний захист інформації" - діяльність, спрямована на запобігання витоку інформації технічними каналами, несанкціонованому доступу до неї, порушенню її цілісності або блокуванню;

"засоби захисту інформації" - технічні, програмні та інші засоби, які використовуються для захисту інформації, а також засоби контролю ефективності захисту інформації;

"інформація з обмеженим доступом" - інформація, право доступу до якої обмежено відповідно до національних законодавств держав Сторін.

Стаття 2

Сторони будують свої відносини в галузі технічного захисту інформації на основі взаємної поваги, рівності Сторін, їхніх інтересів і визнання прав у сфері національної безпеки.

Питання, не врегульовані цією Угодою, а також міжнародними договорами, учасниками яких є держави Сторін, будуть вирішуватися відповідно до законодавств України і Республіки Таджикистан.

Стаття 3

Кожна Сторона вживає необхідних заходів для забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, яка передана їй іншою Стороною, відповідно до національного законодавства своїх держав.

Сторони зобов'язуються не передавати інформацію з обмеженим доступом іншим державам, юридичним і фізичним особам без письмової згоди Сторони, від якої ця інформація отримана.

Стаття 4

Сторони доручають Уповноваженим органам проводити консультації й обмінюватися досвідом роботи з удосконалення забезпечення технічного захисту інформації з обмеженим доступом, створення і гармонізації національних систем стандартизації, метрології, сертифікації, ліцензування і страхування в частині технічного захисту інформації, формування єдиної термінології у цій галузі.

Стаття 5

Сторони доручають Уповноваженим органам здійснювати співробітництво в галузях:

- розробки і використання нормативно-правових актів у галузі технічного захисту інформації;

- підготовки, використання і підвищення кваліфікації кадрів на основі узгоджених кваліфікаційних вимог до випускників відповідних вищих навчальних закладів, фахівців із технічного захисту інформації;

- розробки, виробництва, поставок науково-технічної продукції і засобів захисту інформації та їх використання;

- надання послуг з питань технічного захисту інформації;

- проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів і виставок у галузі технічного захисту інформації.

Стаття 6

Сторони визнають дійсними видані в установленому порядку на територіях держав Сторін документи про освіту і кваліфікацію спеціалістів у галузі технічного захисту інформації, підготовлених відповідно до узгоджених кваліфікаційних вимог.

Стаття 7

Сторони надають Уповноваженим органам право на проведення переговорів (консультацій), створення робочих груп з метою вирішення питань, які випливають з цієї Угоди.

Стаття 8

Фінансування заходів, які проводяться у рамках цієї Угоди, здійснюється Сторонами в порядку і на умовах, передбачених законодавствами держав Сторін.

Стаття 9

Усі спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Під час вирішення спірних питань Сторони продовжують виконувати свої зобов'язання відповідно до цієї Угоди.

Стаття 10

За погодженням між Сторонами до цієї Угоди можуть вноситися зміни і доповнення, які оформлюються окремими протоколами і будуть становити невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 11

Ця Угода набуває чинності з моменту одержання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Ця Угода діє протягом п'яти років. Термін дії автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не заявить про свій намір припинити дію цієї Угоди шляхом направлення письмового повідомлення не пізніш, ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду її дії.

Припинення дії цієї Угоди не перешкоджає реалізації угод і контрактів, підписаних в рамках цієї Угоди під час періоду її дії, якщо Сторони не домовилися про інше.

Вчинено в м. Душанбе "2" квітня 2004 року в двох примірниках, кожний українською, таджицькою і російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі розбіжностей при тлумаченні й застосуванні положень цієї Угоди Сторони будуть звертатися до тексту російською мовою.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року N 233-р дозволено Міністру закордонних справ Грищенку Костянтину Івановичу підписати Угоду

** Ратифіковано Законом України від 7 вересня 2005 року N 2829-IV (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст. 2442)

 

За Кабінет Міністрів
України
 

За Уряд
Республіки Таджикистан
 

Опрос