Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Признание филиппинских дипломов. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Украины и Советом по вопросам морской подготовки Республики Филиппины о признании дипломов (сертификатов) моряков в соответствии с требованиями Правила I/10 Международной конвенции о подготовке и дипломомировании моряков и несении вахты 1978 года, с поправками 1995 года

Страны - участницы
Меморандум от 02.09.2004

ВИЗНАННЯ ФІЛІППІНСЬКИХ ДИПЛОМІВ
МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством транспорту України та Радою з питань морської підготовки Республіки Філіппіни про визнання дипломів (сертифікатів) моряків відповідно до вимог Правила I/10 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками 1995 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 02.09.2004 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 02.09.2004 р.

Міністерство транспорту України та Рада з питань морської підготовки Республіки Філіппіни (далі - "Сторони"),

відповідно до вимог Правила I/10 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками 1995 року (далі - "Конвенція ПДНВ"),

керуючись вказівками щодо заходів між Сторонами Конвенції ПДНВ (Циркуляр MSC/Circ. N 950 від 30 травня 2000 р., ухвалений 72-ою сесією Комітету з безпеки на морі Міжнародної морської організації (ІМО),

домовились про таке:

Стаття 1
Визначення термінів

1.1. Термін "Адміністрація" означає Міністерство транспорту України - компетентний орган, належним чином уповноважений діючим законодавством України, який визнає дипломи (сертифікати) Сторони, що видає дипломи (сертифікати);

1.2. Термін "Сторона, що видає дипломи (сертифікати)" означає Раду з питань морської підготовки Республіки Філіппіни - компетентний орган, належним чином уповноважений відповідно до чинного законодавства Республіки Філіппіни видавати відповідні дипломи (сертифікати) відповідно до вимог Конвенції ПДНВ;

1.3. Контактна адреса Адміністрації:

Міністерство транспорту України
вул. Щорса, 7/9, м. Київ, 03680, Україна,
Тел.: +38 (044) 269-35-43, 268-16-63;
Факс: +38 (044) 268-10-41, 268-22-02;

1.4. Контактна адреса Сторони, що видає дипломи (сертифікати):

Рада з питань морської підготовки
будівля РОЕА 6/F,
пр. Ортігас, перехрестя EDSA,
м. Мандалуйонг, Філіппіни,
Тел.: + 63 (2) 7257728, 7275716, 7251323;
Факс: +63 (2) 7251266;

1.5. Термін "Посадова особа Адміністрації" означає посадову особу компетентного органу України, що несе відповідальність за виконання цього Меморандуму, якою є начальник Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків;

1.6. Контактна адреса Посадової особи Адміністрації:

Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків
вул. Оленівська, 25, м. Київ, 04073, Україна,
Тел.: +38 (044) 463-68-36, 463-72-50;
Факс: +38 (044) 463-71-56;
e-mail: itcskiev@kv.ukrtel.net;

1.7. Термін "Посадова особа Сторони, що видає дипломи (сертифікати)" означає посадову особу компетентного органу Філіппін, що несе відповідальність за виконання цього Меморандуму та діє від імені Сторони, що видає дипломи (сертифікати), якою є виконавчий директор Ради з питань морської підготовки;

1.8. Контактна адреса Посадової особи Сторони, що видає дипломи (сертифікати):

Рада з питань морської підготовки
будівля РОЕА 6/F,
пр. Ортігас, перехрестя EDSA,
м. Мандалуйонг,
Філіппіни,
Тел.: +63 (2) 7257728, 7275716, 7251323;
Факс: +63 (2) 7251266;
E-mail: info@mtc.gov.ph;
Website: www.mtc.gov.ph;

1.9. Термін "засоби та процедури" означає підприємства, установи та організації, діяльність яких пов'язана із зобов'язаннями Сторони по Конвенції ПДНВ, а також системи контролю та нагляду за дотриманням вимог Конвенції ПДНВ щодо підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків Сторони, що видає дипломи (сертифікати).

Стаття 2
Умови визнання дипломів (сертифікатів)

Відповідно до вимог Правила I/10 Конвенції ПДНВ та з метою забезпечення виконання вимог Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ Адміністрація зобов'язується визнавати дипломи (сертифікати) Сторони, що видає дипломи (сертифікати), шляхом підтвердження, якщо задовольняються наступні умови:

2.1. Сторона, що видає дипломи (сертифікати), гарантує, що підготовка та оцінка кваліфікації моряків виконана та проконтрольована відповідно до положень Розділу А- I/6 Кодексу ПДНВ та вимог Конвенції ПДНВ;

2.2. Сторона, що видає дипломи (сертифікати), гарантує, що дипломи (сертифікати) належним чином зареєстровані та завірені відповідно до вимог Правила I/9 Конвенції ПДНВ;

2.3. Сторона, що видає дипломи (сертифікати), гарантує, що особи, які відповідають за підготовку та оцінку кваліфікації моряків, мають відповідну кваліфікацію відповідно до положень Розділу А-I/6 Кодексу ПДНВ;

2.4. Сторона, що видає дипломи (сертифікати), дозволяє відповідно до Правила I/10 Конвенції ПДНВ відвідування своїх засобів та процедур з метою перевірки та нагляду. Перевірка може проводитись Адміністрацією стосовно виконання вимог Конвенції ПДНВ, а саме:

- стандартів компетентності;

- видачі, підтвердження, продовження термінів дії та анулювання дипломів (сертифікатів);

- реєстрації дипломів (сертифікатів);

- стандартів медичної придатності моряків;

- обміну інформацією щодо питань дійсності дипломів (сертифікатів);

2.5. Сторона, що видає дипломи (сертифікати), зобов'язана повідомити Адміністрацію щодо будь-яких значних змін у системі підготовки та видачі дипломів (сертифікатів) протягом 90 (дев'яносто) днів. Під значними змінами слід розуміти:

- зміну посади або адреси Посадової особи Сторони, що видає дипломи (сертифікати);

- зміни, що впливають на процедури, передбачені цим Меморандумом;

- суттєві зміни щодо інформації, наданої Генеральному секретареві Міжнародної морської організації згідно з Розділом А-I/7 Кодексу ПДНВ;

2.6. Сторона, що видає дипломи (сертифікати), зобов'язується інформувати Адміністрацію щодо будь-якого анулювання або припинення дії дипломів (сертифікатів) з дисциплінарних причин протягом 30 (тридцяти) днів;

2.7. Адміністрація зобов'язується інформувати Сторону, що видає дипломи (сертифікати), щодо будь-якого анулювання або припинення дії підтвердження про визнання протягом 30 (тридцяти) днів із зазначенням причини такого анулювання або припинення;

2.8. Сторона, що видає дипломи (сертифікати), гарантує, що оцінка стандартів компетентності відповідає вимогам Правила I/8 Конвенції ПДНВ.

Стаття 3
Процедура відвідування

Порядок відвідування Адміністрацією засобів та перевірки процедур Сторони, що видає дипломи (сертифікати), передбачає надсилання повідомлення факсом або електронною поштою від імені Посадової особи Адміністрації на ім'я Посадової особи Сторони, що видає дипломи (сертифікати), за 30 (тридцять) днів до очікуваної дати візиту з таким змістом:

- мета візиту;

- засоби та процедури, які Адміністрація має намір відвідати та перевірити;

- перелік посадових осіб Адміністрації, які мають здійснювати візит.

Стаття 4
Процедура перевірки

4.1. Адміністрація, відповідно до вимог Конвенції ПДНВ, має право перевіряти дійсність та зміст дипломів (сертифікатів). Запит щодо дійсності диплому (сертифікату) надсилається Посадовою особою Адміністрації Посадовій особі Сторони, що видає дипломи (сертифікати), у письмовому та електронному (info@mtc.gov.ph) вигляді;

4.2. Сторона, що видає дипломи (сертифікати), зобов'язана протягом 2-х (двох) наступних робочих днів дати відповідь на зазначений запит у письмовому та електронному вигляді.

Стаття 5
Вирішення спорів

Будь-які спори між Сторонами, що виникають в зв'язку із тлумаченням або виконанням цього Меморандуму, мають вирішуватися шляхом консультацій або переговорів дипломатичними каналами.

Стаття 6
Прикінцеві положення

6.1. Цей Меморандум укладається терміном на 5 (п'ять) років та набуває чинності з дати останнього письмового повідомлення, надісланого Сторонами дипломатичними каналами, щодо виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття ним чинності;

6.2. Цей Меморандум дійсний протягом 5 (п'яти) років і його дія автоматично продовжується на аналогічний або аналогічні періоди, якщо жодна зі Сторін, не менш як за 6 (шість) місяців до закінчення відповідного періоду, не заявить про своє бажання припинити його дію;

6.3. Перед надісланням повідомлення про припинення терміну дії, Сторона, яка має причини для припинення дії Меморандуму, повинна в письмовому вигляді повідомити відповідальну особу іншої Сторони про такі причини. Дія Меморандуму припиняється через 6 (шість) місяців з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною.

* * *

ВЧИНЕНО у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

ЗА МІНІСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 

ЗА РАДУ З ПИТАНЬ МОРСЬКОЇ
ПІДГОТОВКИ ФІЛІППІН
 

С. В. Симоненко 

Патрісія А. Сто. Томас 

Заступник Міністра
транспорту України 

Секретар Департаменту праці та
працевлаштування
Голова Ради з питань морської
підготовки 

Опрос