Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Администрацией Государственной пограничной службы Украины и Главным Комендантом Пограничной охраны Республики Польша об условиях создания и функционирования консультационных пунктов

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 22.09.2004
редакция действует с 14.06.2012

ПРОТОКОЛ
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Головним Комендантом Прикордонної варти Республіки Польща про умови створення і функціонування консультаційних пунктів

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 22.09.2004 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 22.09.2004 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
Протоколом
від 14 червня 2012 року

Адміністрація Державної прикордонної служби України і Головний Комендат Прикордонної варти Республіки Польща (далі - Сторони) на підставі п. 2 статті 17 та п. 1 статті 16 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про співробітництво під час здійснення контролю осіб і транспортних засобів, які перетинають українсько-польський державний кордон, укладеної у м. Києві 25 червня 2001 р. (далі - Угода),

домовились про нижченаведене:

Стаття 1

Сторони створюють консультаційні пункти в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Краківець - Корчова" на території України та "Ягодин - Дорогуськ" на території Республіки Польща.

Стаття 2

1. Завданням консультаційних пунктів є обмін інформацією з питань, потрібних для ефективного виконання Угоди, а саме:

1) зміни у законодавстві держав Сторін;

2) про обставини, що призводять до ускладнень під час перетинання українсько-польського державного кордону;

3) про надзвичайні ситуації у пунктах пропуску через державний кордон та під'їзних шляхах;

4) про обстановку, яка може вплинути на організацію здійснення спільного контролю;

5) про осіб, яким відмовлено у в'їзді на територію держави Сторони та причини відмови;

6) про порушення або спроби порушення законодавства держав Сторін під час перетинання державного кордону.

2. Обмін інформацією з питань, про які йдеться в пункті 1 цієї статті, здійснюється у письмовій формі та відповідно до національного законодавства держав Сторін. В обгрунтовних випадках обмін інформацією може здійснюватись в інших формах, але з негайним письмовим підтвердженням.

3. У наданні інформації, про яку йдеться у пункті 1 цієї статті, може бути відмовлено в цілому або частково, якщо це може завдати шкоди інтересам держави Сторони.

(дію статті 2 припинено
 згідно з Протоколом від 14.06.2012 р.)

Стаття 3

1. Консультаційні пункти функціонують цілодобово.

2. Сторони на паритетних засадах призначають співробітників консультаційних пунктів у кількості, яка дозволяє оперативно здійснювати приймання та передачу інформації.

3. Співробітники консультаційних пунктів повинні володіти мовою держави іншої Сторони.

4. Співробітники консультаційних пунктів виконують службові обов'язки в межах своєї компетенції.

5. Співробітники консультаційних пунктів підпорядковуються відповідним органам охорони державного кордону Державної прикордонної служби України і відповідним органам Прикордонної варти Республіки Польща.

(дію статті 3 припинено
 згідно з Протоколом від 14.06.2012 р.)

Стаття 4

Консультаційні пункти забезпечуються офісним обладнанням, яке надає Сторона, на території якої створений консультаційний пункт, водночас кожна із Сторін забезпечує своїх співробітників консультаційних пунктів:

1) засобами зв'язку;

2) комп'ютером;

3) телефаксом;

4) іншим обладнанням, залежно від потреб.

(дію статті 4 припинено
 згідно з Протоколом від 14.06.2012 р.)

Стаття 5

1. Сторони відповідають за грошове забезпечення своїх співробітників під час проходження служби в консультаційних пунктах.

2. Кожна Сторона покриває витрати на поточне утримання консультаційних пунктів, які розташовані на території держави Сторони.

(дію статті 5 припинено
 згідно з Протоколом від 14.06.2012 р.)

Стаття 6

Начальники органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та коменданти відділів Прикордонної варти Республіки Польща один раз на півріччя оцінюють діяльність консультаційних пунктів, які функціонують у межах їх території, та передають цю оцінку відповідно: Голові Державної прикордонної служби України і Головному Коменданту Прикордонної варти Республіки Польща.

(дію статті 6 припинено
 згідно з Протоколом від 14.06.2012 р.)

Стаття 7

1. Цей Протокол набирає чинності з дня його підписання і припиняє свою дію одночасно з припиненням дії Угоди.

2. За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситись зміни та доповнення у формі окремого протоколу.

3. Кожна із Сторін може припинити дію цього Протоколу, повідомивши про це іншу Сторону в письмовій формі. У цьому разі Протокол втрачає чинність через 90 днів після дати отримання другою Стороною такого повідомлення.

Вчинено в м. Гданськ "22" вересня 2004 року у двох примірниках кожний українською та польською мовами, причому обидва тексти мають однакову чинність.

 

За Адміністрацію Державної
прикордонної служби України
 

Головний Комендант Прикордонної варти Республіки Польща 

генерал-полковник М. Литвин 

генерал дивізії Юзеф Климович 

Опрос