Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Фондом государственного имущества Украины и Государственным комитетом Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимательства о сотрудничестве в области обмена информацией

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 25.06.2004

УГОДА
між Фондом державного майна України та Державним комітетом Республіки Узбекистан з управління державним майном і підтримки підприємництва про співробітництво в галузі обміну інформацією

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 25.06.2004 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 25.06.2004 р.

Фонд державного майна України та Державний комітет Республіки Узбекистан з управління державним майном і підтримки підприємництва, які надалі іменуються Сторони,

прагнучи встановити взаємовигідні відносини між суб'єктами господарювання держав Сторін,

діючи в межах своєї компетенції та керуючись нормами національного законодавства України та Республіки Узбекистан,

сприяючи створенню умов для взаємної участі суб'єктів господарювання двох держав у програмах приватизації,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони обмінюються інформацією про хід приватизації, відповідні нормативно-правові акти і рішення Уряду, характеристики підприємств, які приватизуються, та об'єкти на території України та Республіки Узбекистан, у тому числі шляхом проведення робочих зустрічей, семінарів, консультацій та інших спільних заходів, а також на запит Сторін.

Стаття 2

Сторони сприяють розміщенню інформації з питань приватизації в Україні та Республіці Узбекистан в засобах масової інформації своїх країн.

Стаття 3

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни і доповнення, які оформлюються окремими протоколами та є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 4

Усі спори, пов'язані з тлумаченням і застосуванням положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 5

Ця Угода набуває чинності з дня підписання.

Ця Угода є чинною протягом п'яти років й автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не менш як за шість місяців не повідомить у письмовій формі дипломатичними каналами іншу Сторону про свій намір припинити її дію.

Вчинено в місті Ташкент "25" червня 2004 року у двох примірниках, кожний українською, узбецькою та російською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.

У випадку розбіжностей у тлумаченні тексту цієї Угоди, перевага надається тексту російською мовою.

 

За Фонд державного
майна України
 

За Державний комітет
Республіки Узбекистан
з управління державним майном
і підтримки підприємництва
 

Опрос