Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Фондом государственного имущества Украины и Государственным комитетом по управлению государственным имуществом Республики Таджикистан о сотрудничестве в области обмена информацией для создания условий, содействующих взаимному участию хозяйствующих субъектов двух государств в программах приватизации

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 02.04.2004

УГОДА
між Фондом державного майна України і Державним комітетом з управління державним майном Республіки Таджикистан про співробітництво у галузі обміну інформацією для створення умов, що сприяють взаємній участі господарюючих суб'єктів двох держав у програмах приватизації

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 02.04.2004 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 11.08.2004 р.

Фонд державного майна України і Державний комітет з управління державним майном Республіки Таджикистан, далі - Сторони,

прагнучи встановлення взаємовигідних відносин між господарюючими суб'єктами держав Сторін,

діючи в межах своєї компетенції та керуючись нормами національного законодавства України і Республіки Таджикистан,

маючи намір сприяти створенню умов, що заохочуватимуть взаємну участь господарюючих суб'єктів двох держав у програмах приватизації,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони сприяють поширенню інформації, у тому числі спеціалізованих видань із питань приватизації державних підприємств й організацій з метою інформування господарюючих суб'єктів двох держав про відповідні нормативно-правові акти і характеристики об'єктів, що приватизуються на території України і Республіки Таджикистан.

Сторони інформують одна одну про національні видання, які висвітлюють питання приватизації, а також про умови і порядок публікації інформації в них.

Стаття 2

Сторони обмінюються інформацією, нормативно-правовими актами з питань приватизації майна державних підприємств і організацій безпосередньо на робочих зустрічах, семінарах, консультаціях та інших спільних заходах, а також на запит Сторін.

Стаття 3

Спори стосовно тлумачення і застосування положень цієї Угоди Сторонами вирішують шляхом консультацій і переговорів.

Стаття 4

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни й доповнення, які оформлюються окремими протоколами і становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 5

Ця Угода укладається на невизначений періоду часу і набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою. Кожна Сторона може припинити дію цієї Угоди шляхом направлення іншій Стороні відповідного письмового повідомлення не менш ніж за шість місяців до дати припинення дії Угоди.

Вчинено в м. Душанбе "2" квітня 2004 року у двох примірниках українською, таджицькою та російською мовами, причому всі тексти є автентичними.

У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні й застосуванні положень цієї Угоди переважну силу матиме текст російською мовою.

 

За Фонд державного майна
України
 

За Державний комітет
з управління державним майном
Республіки Таджикистан
 

Опрос