Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Совместный план действий между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики по расширенному сотрудничеству

Страны - участницы
План, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 02.04.2004

СПІЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки з розширеного співробітництва

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 02.04.2004 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 02.04.2004 р.

Кабінет Міністрів України і Уряд Турецької Республіки (далі - "Сторони"):

Усвідомлюючи виклики та можливості у регіоні та на міжнародній арені;

Підтверджуючи свої зобов'язання щодо утвердження верховенства права, демократії та прав людини;

Наголошуючи на тому, що всі форми тероризму та організованої злочинності становлять зростаючу й серйозну загрозу для міжнародного миру та безпеки, а також для людства та прогресу;

Підтверджуючи своє прагнення захищати навколишнє середовище та ефективно сприяти сталому розвитку свого регіону;

Будучи відданими справі подальшого поглиблення співробітництва в Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) та посилення її як дієвої регіональної економічної організації;

Вітаючи прогрес, досягнутий у двосторонніх відносинах конструктивного співробітництва;

Заохочувані своїм позитивним досвідом співробітництва, заснованого на принципах, що містяться в Договорі про дружбу та співробітництво між Україною і Турецькою Республікою від 4 травня 1992 року;

Сповнені рішучості реалізувати свою політичну волю в спільних діях шляхом посиленого співробітництва у всіх сферах, як це сформульовано у Спільному Комюніке від 22 травня 1998 року та Спільній заяві Президентів України та Турецької Республіки від 18 червня 2003 року;

Підтверджуючи взаємне усвідомлення необхідності продовження обміну візитами на найвищому рівні та проведення інтенсивного політичного діалогу в усіх галузях двосторонніх відносин;

Будучи переконаними в тому, що розширення двостороннього та регіонального співробітництва надалі сприятиме безпеці, стабільності та добробуту регіону;

Погодилися поглибити своє співробітництво за допомогою цього Спільного плану дій, конкретні складові частини якого наведені нижче:

1. Зміцнення миру, безпеки та стабільності у Чорноморському регіоні

Зусилля Сторін щодо подальшого зміцнення регіональної безпеки здійснюватимуться відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй та Хельсінського Заключного Акту Наради з Безпеки та Співробітництва в Європі.

Сторони посилюватимуть своє співробітництво та вдосконалюватимуть досягнутий позитивний досвід на таких політичних платформах як "Заходи щодо зміцнення довіри та безпеки у військово-морській сфері на Чорному морі", "BLACKSEAFOR" та Організація Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС).

Сторони розширюватимуть спектр діяльності Спільної комісії з питань співробітництва в галузі оборонної промисловості.

Вони продовжуватимуть консультації щодо двостороннього співробітництва з військово-морських питань.

Сторони будуть розвивати регіональні можливості для поглиблення співробітництва у галузі безпеки та боротьби з новими формами загрози миру та стабільності.

Сторони висловлюють готовність до посилення двостороннього діалогу у рамках діяльності НАТО, включаючи Партнерство заради миру та заходи щодо забезпечення безпеки і стабільності у конфліктних регіонах.

2. Спільна боротьба з тероризмом та організованою злочинністю, новими викликами та загрозами

Сторони і надалі зміцнюватимуть своє співробітництво відповідно до своїх зобов'язань згідно резолюцій РБ ООН, зокрема Резолюції 1373; для попередження, припинення, виявлення, розкриття та розслідування актів тероризму, організованої злочинності, незаконної міграції, торгівлі людьми, контрабанди, відмивання грошей, торгівлі наркотиками та інших злочинів.

В цьому контексті Сторони будуть:

- Посилювати своє співробітництво в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в боротьбі зі злочинністю від 15 квітня 1994 року;

- Розвивати своє співробітництво в межах Угоди між Урядами Держав - учасниць Організації Чорноморського Економічного Співробітництва про співпрацю у боротьбі зі злочинністю, зокрема її організованими формами від 2 жовтня 1998 року, а також у підготовці Додаткового Протоколу про боротьбу з тероризмом до Угоди про співпрацю у боротьбі зі злочинністю, зокрема її організованими формами;

- Розвивати законодавчу базу співробітництва у вищезгаданих галузях, особливо з метою укладення двосторонньої угоди про реадмісію; протоколу для застосування статті 1 Угоди про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки в боротьбі зі злочинністю у сфері торгівлі людьми;

- Розширювати форми та механізми свого співробітництва, особливо з метою використання новоствореної Мережі офіцерів зв'язку ОЧЕС;

- Продовжувати двосторонні консультації у цій галузі та обговорювати шляхи розширення їх обсягу.

3. Зміцнення економічного виміру двосторонніх відносин, удосконалення транзитного потенціалу обох країн та співробітництво в галузі енергетики

Сторони удосконалюватимуть законодавчу базу свого співробітництва у вищезгаданих галузях, зокрема з метою спрощення експортно-імпортних процедур, збільшення та врівноваження обсягу двосторонньої торгівлі, розвитку взаємовигідного співробітництва у галузі високих технологій, заохочуватимуть розширення двостороннього співробітництва та поєднання зусиль на іноземних ринках.

Сторони підтверджують свої зобов'язання і надалі зміцнювати та диверсифікувати двосторонні торгово-економічні відносини у нижченаведених галузях:

Промисловість:

- Обмін інформацією з вивчення ринку для заохочення підприємництва та нових інвестицій.

- Нові фінансові можливості для досліджень та оцінки з метою розробки спільних проектів.

- Створення мереж, заснованих на ІКТ (Інформаційно-комунікаційних технологіях) для поширення та розподілу важливої інформації у галузі торгівлі;

- Визначення пріоритетних регіонів та запровадження регіональних промислових проектів;

- Співробітництво між різними регіонами України та Туреччини.

- Співробітництво між малими та середніми підприємствами України та Туреччини. Запровадження нових проектів для малих та середніх підприємств.

- Обмін технологіями між промисловими організаціями та заходи щодо розвитку спільних промислових інвестицій.

- Співробітництво у галузі суднобудування, догляду та ремонту, а також у суміжних галузях промисловості;

- Укладення Протоколу про співробітництво щодо малих та середніх підприємств між відповідними організаціями в двох країнах.

Торгівля:

- Укладення Угоди про вільну торгівлю паралельно із зобов'язаннями та обов'язками у своїх відносинах з ЄС;

- Заохочення спільних торгових компаній;

- Підтримка торгівлі між малими та середніми компаніями;

- Спрощення візового режиму для підприємців;

- Усунення торговельних бар'єрів та розширення асортименту товарів у торгівлі між двома країнами;

- Заходи щодо вдосконалення джерел кредитів для експортерів, особливо гармонізація банківських операцій;

- Надання Турецьким Ексімбанком кредиту в 20 млн. дол. США Державному Експортно-Імпортному Банку України;

- Ефективний захист прав промислової власності шляхом визнання обов'язків, що випливають з багатосторонніх конвенцій у цій галузі;

- Співробітництво у галузі стандартизації;

- Організація торгових ярмарок, конференцій, семінарів, тощо;

- Співробітництво для отримання від регіонів вигоди вільної торгівлі в обох країнах.

Сільське господарство:

- Співробітництво з метою модернізації та реструктуризації сільськогосподарського сектору та розвитку сільськогосподарського виробництва;

- Обмін інформацією у галузі сільського господарства;

- Обмін фахівцями між сільськогосподарськими організаціями;

- Співробітництво у галузі рибальства.

Перевезення:
 
- Заходи щодо лібералізації та розвитку дорожніх, залізничних, повітряних та морських перевезень;

- Запровадження заходів з метою заохочення транзитних перевезень;

- Співробітництво для розвитку та реабілітації інфраструктури транспортування;

- Обмін інформацією у галузі залізничних перевезень;

- Співробітництво для виробництва залізничних рухомих складів та їхніх компонентів;

- Забезпечення перевізників необхідними візами, у тому числі транзитними візами;

- Підтримка спільних перевезень.

Енергетика:

- Розробка спільних проектів у галузі енергетики у Чорноморському регіоні, з урахуванням положення Конвенції про захист Чорного моря від забруднення від 1992 року та Протоколів до неї;

- Співробітництво у галузях:

- Співробітництво між підрядниками/інвесторами у галузі енергетики та інфраструктурних інвестицій.

Контракти:

- Систематичний обмін інформацією щодо оголошення тендерів.

- Співробітництво між підрядниками.

- Співробітництво між підрядниками у третіх країнах;

- Співробітництво у галузі підготовки та атестації працівників будівельної галузі;

- Заходи щодо узгодження та гармонізації законів та заявок стосовно працевлаштування своїх громадян на засадах взаємності у своїх відповідних країнах у галузях, що визначаються контрактами.

Туризм:

- Заходи щодо розвитку взаємної туристичної діяльності;

- Створення спільних компаній у галузі туризму;

- Заходи зі сприяння груповим та індивідуальним подорожам, організованим туристичними агентствами;

- Співробітництво щодо оновлення та модернізації туристичної інфраструктури на морському узбережжі України;

- Заохочення спільних мандрівок, які пропонуватимуться туроператорами чи туристичними агентствами двох країн для приваблення туристів з третіх країн;

- Зусилля щодо просування круїзного туризму на Чорному морі у співробітництві з третіми країнами Чорноморського регіону;

- Обмін досвідом, туристичними виданнями, дослідницьким матеріалом та статистичними даними у галузі туризму;

- Взаємне заохочення проведення туристичних ярмарок в обох країнах;

- Обмін інформацією щодо заохочення інвестицій в галузь туризму;

- Взаємна підтримка діяльності аташе з питань туризму.

Банківська галузь:

- Сприяння розвитку співробітництва між Національним Банком України та Центральним Банком Туреччини, і в цьому контексті, обмін фахівцями між обома установами;

- Сторони заохочуватимуть відкриття своїх відповідних банків чи філіалів банків в обох країнах з огляду на необхідність забезпечення захисту інвестицій та безпеки торговельних операцій в обох країнах.

Міжнародні Економічні та Торговельні Організації:

- Співробітництво в межах міжнародних економічних та торговельних організацій, членами яких є обидві Сторони;

- Туреччина розгляне свою можливу участь в економічних проектах ГУУАМ;

- Обмін інформацією щодо діяльності міжнародних економічних та торговельних організацій, членом якої є одна зі Сторін;

- Туреччина висловлює свою готовність підтримувати вступ України до СОТ та завершити двосторонні переговори при першій нагоді.

4. Співробітництво в галузі Європейської та Євроатлантичної інтеграції

Сторони вітають процес розширення ЄС. Туреччина як кандидат на вступ до ЄС підтримує інтеграцію України до ЄС та в цьому контексті вважає, що "Нова політика Сусідства" ЄС та План дій Україна - ЄС стануть інструментом бажаного покращення у відносинах між Україною та ЄС.

Сторони обмінюватимуться своїм відповідним досвідом стосовно ЄС за допомогою новоствореного механізму двосторонніх консультацій між Міністерствами закордонних справ України та Туреччини.

Сторони намагатимуться заохочувати спільну участь у проектах Шостої Рамкової Програми ЄС з досліджень та розвитку технологій, а також в інших програмах Співтовариств.

Сторони визнають, що зобов'язання щодо багатосторонності та послідовності в межах Євроатлантичних відносин набрали ще більшої ваги. Відповідно до цього, Сторони продовжуватимуть перегляд результатів та зусиль, зроблених в цьому напрямі в ході регулярних двосторонніх консультацій.

Визнаючи важливу роль України у структурі Євроатлантичної безпеки, Туреччина продовжуватиме підтримувати прагнення та зусилля України щодо досягнення повноправного членства в НАТО та надаватиме належну допомогу для виконання зобов'язань з цією метою.

5. Співробітництво в галузі науки і технологій

Усвідомлюючи важливу роль науки і технологій у досягненні прогресу в розвитку своїх стратегічно важливих галузей промисловості, створенні інноваційних технологій та імплементації спільних результатів у галузі науки та досліджень, Сторони заохочуватимуть двостороннє та багатостороннє науково-технічне співробітництво на принципах рівності та взаємної вигоди.

Сторони сприятимуть співробітництву між філіалами своїх дослідних установ:

- Міністерством освіти і науки України та Радою наукових і технічних досліджень Туреччини (TBITAK); 

- Національною академією наук України та Радою наукових і технічних досліджень Туреччини;

- Національною академією наук України та Турецькою академією наук;

- Національною академією наук України та Генеральною дирекцією дослідження та експлуатації корисних копалин Туреччини.

Сторони приділятимуть особливу увагу подальшому розвитку співробітництва в межах Міжнародної лабораторії високих технологій при Дослідницькому центрі TBITAK у м. Мармара.

Сторони сприятимуть співробітництву між їхніми дослідницькими організаціями та іншими підприємствами, що залучені до співробітництва у галузі високих технологій в межах Шостої Рамкової Програми ЄС з досліджень та розвитку технологій.

Сторони забезпечуватимуть рівноправний та ефективний захист об'єктів інтелектуальної власності, створених в результаті їхньої спільної діяльності відповідно до законодавства Сторін та норм міжнародного права.

6. Співробітництво в гуманітарній галузі та підтримка контактів людей

Сторони ініціюватимуть та здійснюватимуть відповідну широкомасштабну культурну, освітню та соціальну діяльність, беручи до уваги також Програму про співробітництво між Міністерством культури і мистецтв України та Міністерством культури і туризму Турецької Республіки на 2003 - 2007 роки та підготують міжурядову "Програму культурного обміну" між своїми країнами, зокрема для цілей:

- Встановлення тісних зв'язків між відповідними установами та організаціями у галузі культури та освіти, в межах наявних ресурсів;

- Збільшення кількості програм обміну для студентів та викладачів в межах існуючих двосторонніх документів;

- Розвиток програм партнерства між великими містами.

Сторони забезпечуватимуть імплементацію Угоди про технічне та фінансове співробітництво, яка забезпечує законодавчу основу для постійного надання допомоги кримським татарам, які є зв'язковою ланкою у тісних культурних відносинах між Україною та Туреччиною. Туреччина підтримує політику України щодо поновлення прав людини кримських татар, у тому числі повернення на їхню Батьківщину, та вкотре наголошує на значенні, якого вона надає стабільності у Криму, що забезпечується Україною.

Вітаючи постійно зростаючу заінтересованість громадян обох країн в отриманні вищої освіти як в Україні, так і у Туреччині, Сторони намагатимуться створити відповідний дієвий механізм визнання університетських дипломів на двосторонній основі.

7. Співробітництво в галузі навколишнього середовища та морських питань

Сторони повторно підтверджують важливість двостороннього та регіонального співробітництва у галузі навколишнього середовища, покращення здоров'я та добробуту теперішнього та майбутніх поколінь, роблячи особливий наголос на Чорноморському регіоні. В цьому контексті Сторони підкреслюють важливість Чорноморського Плану співробітництва у надзвичайних ситуаціях до Протоколу про співробітництво у боротьбі із забрудненням морського середовища Чорного моря нафтою та іншими шкідливими речовинами у надзвичайних ситуаціях, відкритого для підписання на Десятому засіданні Чорноморської Комісії та повторно підтверджують свій намір ратифікувати Чорноморський протокол про збереження біорізноманіття та ландшафтів. У цьому контексті, вони і надалі співробітничатимуть з метою захисту та покращення стану навколишнього середовища в басейні Чорного моря, у тому числі:

- співробітництво в межах Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, а також Стратегічного плану дій на Чорному морі для подальшої гармонізації міжнародної політики, діяльності в галузі захисту навколишнього середовища, запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з аварійними витоками нафти та інших небезпечних забруднень;

- співробітництво в галузі відновлювальних джерел енергії.

Сторони повторно підтверджують свій намір зміцнювати своє співробітництво з морських питань. У цьому контексті вони продовжуватимуть регулярне проведення консультацій. Сторони вивчатимуть нові напрями співробітництва у галузі морських перевезень, суднобудування, догляду та технічного обслуговування й організовуватимуть зустрічі представників приватного сектору.

Сторони поглиблюватимуть своє співробітництво в межах Угоди між Урядом України й Урядом Турецької Республіки про співробітництво їхніх компетентних органів, відповідальних за свої морські простори у Чорному морі від 12 лютого 1998 року.

Сторони висловлюють свою готовність укласти Угоду про рибне господарство та працювати над питаннями, які становлять взаємний інтерес, такими, як розробка спільних планів дій боротьби з нерегульованим рибальством, належне інформування громадськості своїх відповідних країн про заходи з охорони морських живих ресурсів, посилений контроль з боку держави та відповідальність держави прапора за дії рибалок у галузі використання морських живих ресурсів. Сторони погоджуються, що таке співробітництво буде вигідним для обох держав, забезпечить ефективний захист навколишнього середовища, раціональне та стабільне використання живих морських ресурсів і допоможе уникнути випадків незаконного вилову риби та подібних інцидентів.

Сторони також висловлюють своє бажання надавати технічну підтримку одна одній в межах своїх можливостей щодо знищення надлишків мін та боєприпасів на своїх територіях.

Сторони розроблять та підпишуть двосторонній протокол щодо делімітації зони пошуку та порятунку у Чорному морі відповідно до статті 5 Угоди про співробітництво причорноморських держав з пошуку та рятування на Чорному морі, підписану у м. Анкара 27 листопада 1998 року.

8. Механізми виконання

У дусі Протоколу про консультації між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Турецької Республіки, підписаного 6 березня 1992 року в Києві, а особливо його статті 2, Сторони погоджуються проводити:

- Зустрічі Міністрів закордонних справ один раз на рік на двосторонній основі. Під час цих зустрічей буде обговорено функціонування Спільного плану дій. Міністри також продовжать переговори в межах багатосторонніх зустрічей;

- Щорічні консультації на рівні заступників міністрів відповідних Міністерств закордонних справ з метою обговорення результатів, досягнутих відповідно до Спільного плану дій, а також обміну думками щодо двосторонніх та регіональних проблем.

Вчинено в м. Києві "2" квітня 2004 року, у двох примірниках, кожний українською, турецькою та англійською мовами. При цьому всі тексти є автентичними.

У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Кабінет Міністрів
України
 

За Уряд
Турецької Республіки
 

Опрос