Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Поправка к Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер

Страны - участницы
Решение, Поправки от 28.11.2003 № III/1
действует с 29.02.2016

РІШЕННЯ III/1
Поправка до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 28.11.2003
ДАТА ПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНОЮ: 07.10.2015*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 29.02.2016

Нарада Сторін,

висловлюючи тверду впевненість у тому, що співробітництво між державами, які прилягають до транскордонних водотоків та міжнародних озер, сприяє мирові й безпеці та сталому управлінню водними ресурсами й слугує загальному благові;

бажаючи сприяти співробітництву в рамках річкових басейнів в усьому світі й ділитися досвідом з іншими регіонами світу;

бажаючи через це надати можливість державам, які знаходяться за межами регіону ЄЕК ООН, ставати Сторонами Конвенції, що вже передбачено в інших природоохоронних конвенціях ЄЕК ООН (наприклад, у Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, та Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті), а також згідно з Протоколом про цивільну відповідальність та компенсацію за шкоду, завдану транскордонним впливом промислових аварій на транскордонні води,

1. Приймає такі поправки до Конвенції:

a) у статті 25 після пункту 2 додати новий пункт такого змісту:

"3. Будь-яка держава, не згадана в пункті 2, яка є членом Організації Об'єднаних Націй, може приєднатися до Конвенції за згодою Наради Сторін. У своєму документі про приєднання така держава робить заяву із зазначенням того, що згоду на її приєднання до Конвенції було отримано від Наради Сторін, та зазначає дату отримання згоди. Будь-яке таке прохання про приєднання з боку членів Організації Об'єднаних Націй не розглядається стосовно отримання згоди Наради Сторін доти, доки цей пункт не набере чинності для всіх держав й організацій, які були Сторонами Конвенції етаном на 28 листопада 2003 року", -

і відповідним чином змінній нумерацію решти пунктів;

b) у пункті 3 статті 26 після "зазначених у статті 23" додати "або в пункті 3 статті 25".

2. Закликає Сторони Конвенції якомога скоріше здати на зберігання свої документи про прийняття поправки.

3. Настійно закликає будь-яку державу або організацію, які ратифікують, приймають або затверджують Конвенцію, одночасно ратифікувати, прийняти або затвердити зазначену вище поправку.

4. Закликає держави, які знаходяться за межами регіону ЄЕК ООН, зокрема ті, які межують з ним, приєднатися до Конвенції й для цього запитати схвалення Сторін Наради.

5. Пропонує заінтересованим державам - членам Організації Об'єднаних Націй брати участь у його нарадах як спостерігачі та брати участь у діяльності в рамках програми роботи Конвенції.

6. Пропонує державам, які межують з регіоном ЄЕК ООН, які ще не здійснюють технічного співробітництва й не уклали двосторонніх чи багатосторонніх угод з прибережними державами - членами ЄЕК ООН, зробити це без зволікання згідно з положеннями частини II Конвенції.

____________
* Україна прийняла Поправки Законом України від 07 жовтня 2015 року N 721-VIII ("Офіційний вісник України", 2015 р., N 88, ст. 2921)

____________

Опрос