Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о создании украинско-ливийского Делового совета

Страны - участницы
Меморандум от 30.06.2003

МЕМОРАНДУМ
про створення українсько-лівійської Ділової ради

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 30.06.2003 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 30.06.2003 р.

В рамках існуючих відносин між Україною і Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією та у розвиток відносин, побудованих на принципах довіри і справедливості, а також з метою сприяння торгового обміну між ними Торгово-промислова палата України і Федерація торгових, промислових та сільськогосподарських палат Великої Джамагирії, далі - "Сторони",

Домовились про наступне.

Стаття 1

Створити українсько-лівійську Ділову раду як Клуб ділових кіл "Україна - Лівія" в Україні та Клуб ділових кіл "Лівія - Україна" у Великій Джамагирії.

Стаття 2

Клуби кожної зі Сторін складатимуться з підприємців, експертів, спеціалістів у сферах економіки, торгівлі, промисловості, послуг, туризму та фінансів.

Стаття 3

Метою співробітництва Клубів є:

1. Сприяння розвитку та зміцненню відносин в сфері економіки, торгівлі і послуг, туризму та інших сферах.

2. Сприяння в покращенні економічних умов, що впливають на відносини двох країн.

3. Сприяння здійсненню прямих зв'язків між підприємствами та компаніями обох країн, які мають намір розвивати співробітництво.

4. Сприяння у подоланні перешкод та обмежень, які заважають розвитку економічних відносин між обома країнами.

Стаття 4

Для реалізації названих цілей Сторони сприятимуть:

1. Обміну економічними та статистичними у зазначених вище сферах, що становлять взаємний інтерес.

2. Організації візитів торгово-економічних делегацій, різноманітних конференцій та наукових семінарів.

3. У здійсненні організаціями та установами обох країн програм стажування фахівців промисловості і фінансів та налагодження прямих контактів в сферах економіки і фінансів.

4. Проведенню торгово-промислових та агропромислових виставок в обох країнах.

5. Вирішенню торгових спорів між організаціями і фірмами обох країн.

6. Розповсюдженню відповідно до чинного законодавства обох країн інформації про наукові розробки, що становлять інтерес для обох країн.

Стаття 5

Кожна Сторона представлятиме іншу Сторону у своїй країні.

Стаття 6

Меморандум набуває чинності з дати його підписання і діє протягом п'яти років. Меморандум автоматично продовжуватиметься, якщо жодна із Сторін не виявить наміру щодо його припинення та не повідомить про це письмово іншу Сторону не пізніше як за три місяці до закінчення строку дії Меморандуму.

Стаття 7

Все, про що не було досягнуто домовленості в цьому Меморандумі, може бути додатково розглянуто Сторонами, також можуть бути внесені зміни і доповнення до будь-якого пункту і будь-який пункт може бути скасовано у письмовій формі за згодою Сторін. Зміни та доповнення становитимуть невід'ємну частину цього Меморандуму і тлумачитимуться відповідно до тексту цього Меморандуму.

Вчинено в м. Тріполі "30" червня 2003 р. в двох примірниках, українською та арабською мовами, кожен з них має однакову юридичну силу.

 

За Торгово-промислову палату
України
 

За Федерацію торгових, промислових та
сільськогосподарських палат
Великої Джамагирії
 

Опрос