Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины и Генеральным комитетом теле- и радиовещания Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 30.06.2003

УГОДА
про співробітництво між Державним комітетом телебачення і радіомовлення України та Генеральним комітетом теле- і радіомовлення Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 30.06.2003 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 30.06.2003 р.  

Державний комітет телебачення і радіомовлення України та Генеральний комітет теле- і радіомовлення Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії, далі - Сторони,

бажаючи розвивати співробітництво і зміцнювати існуючі відносини між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією,

прагнучи на основі взаємної поваги сприяти зміцненню дружніх взаємовідносин з метою пошуку нових можливостей для підтримки двостороннього співробітництва між двома державами,

домовились про таке:

Стаття 1. Обмін програмами

Сторони будуть:

а) обмінюватися документальними та хронікальними телевізійними програмами, записами, які відображають економічні, культурні і соціальні події та знайомлять з досягненнями та способом життя народів обох держав, а також музичними, розважальними, культурними і науковими програмами, виробленими на місцевому рівні;

б) обмінюватися телевізійними новинами у прямому зв'язку або через мережу обміну новинами - Європейську Мовну Спілку;

в) обмінюватися досвідом у галузі інформаційних оголошень та реклами;

г) обмінюватися науковими досягненнями та розробками у галузі теле- та радіомовлення;

д) сприяти участі у телевізійних програмах, конкурсах, святкових заходах і спеціалізованих рекламних ярмарках, які проводяться в обох державах.  

Стаття 2. Спільна підготовка програм

З метою спільної підготовки програм Сторони здійснюють наступні кроки:

а) телерадіомовні комітети обох країн узгоджують підготовку програм і кожна із Сторін надаватиме іншій Стороні пропозиції щодо деталізованого технічного та фінансового проекту;

б) підготовка різноманітних телевізійних програм, про які було досягнуто домовленість в рамках пропозицій, внесених згідно з пунктом а);

в) надання взаємної допомоги групам підготовки програм комунікаційними засобами та технічними можливостями.

Стаття 3. Навчання

Сторони будуть вести співробітництво у таких напрямках:

а) координація та обмін досвідом між двома Сторонами теле- і радіомовлення у галузі навчання шляхом організації короткострокових курсів навчання, підвищення кваліфікації або здійснення низки навчальних програм;

б) використання на комерційній основі спеціалізованих навчальних центрів та інститутів в галузі ЗМІ обох держав, а також навчання окремих співробітників Генерального комітету теле- і радіомовлення Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії за спеціальностями, що визначатимуться щороку Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.

Стаття 4. Двостороннє міжнародне співробітництво

Сторони здійснюватимуть співробітництво у таких напрямах:

а) співробітництво між Сторонами у зв'язку з особливими подіями та національними святами;

б) обмін думками і поєднання точок зору обох Сторін під час телевізійних програм, регіональних і міжнародних телевізійних конференцій;

в) обмін візитами та спеціалізованими делегаціями Сторін;

г) співробітництво між супутниковими каналами обох держав у різних галузях;

д) призначення координатора від кожної Сторони для нагляду за виконанням досягнутих домовленостей;

е) проведення щорічних засідань почергово в кожній державі між спеціалістами установ для нагляду за виконанням цієї Угоди.

Стаття 5. Умови обміну делегаціями

Сторони домовились про такі умови обміну делегаціями:

а) кожна Сторона завчасно повідомляє іншу Сторону про делегації (прізвища та посади), які вона має намір відрядити до іншої Сторони, для своєчасного вжиття необхідних заходів для прийому делегації іншою Стороною;

б) Сторона, яка відряджає делегацію, бере на себе витрати, пов'язані із перевезенням членів делегації в обидва кінці, а приймаюча Сторона бере на себе всі витрати, пов'язані із розміщенням та внутрішнім перевезенням по території своєї держави в рамках виконання цієї Угоди;

в) у випадках несподіваного захворювання осіб, обмін якими здійснюється в рамках цієї Угоди, витрати на надання невідкладної медичної допомоги несе приймаюча Сторона, окрім тих випадків, які вимагають тривалого лікування.

Стаття 6. Заключні положення

Угоду укладено терміном на три роки і Угода набуває чинності з дати її підписання. Термін дії Угоди автоматично продовжуватиметься на наступні трирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомила письмово іншій Стороні про свій намір припинити дію цієї Угоди не пізніше ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду дії цієї Угоди.

Всі зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін та оформлюються протоколами, які становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Вчинено в м. Тріполі "30" червня 2003 року в двох примірниках, кожний українською та арабською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Державний комітет
телебачення і радіомовлення України
 

За Генеральний комітет теле- і радіомовлення
Великої Соціалістичної Народної
Лівійської Арабської Джамагирїї
 

Опрос