Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования, молодежи и спорта Чешской Республики о сотрудничестве в области образования и науки на 2003 - 2006 годы

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 15.12.2003
Утратил силу

УГОДА
між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти, молоді та спорту Чеської Республіки про співробітництво в галузі освіти і науки на 2003 - 2006 роки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.12.2003 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 15.12.2003 р.

Угода втратила чинність
(у зв'язку із закінченням строку її дії)

Міністерство освіти і науки України та Міністерство освіти, молоді та спорту Чеської Республіки, (далі "Сторони"), 

керуючись інтересами у співробітництві в галузі освіти і науки, що ґрунтується на принципах рівноправності і взаємоповаги,

будучи переконаними, що це співробітництво сприятиме розширенню дружніх взаємовідносин,

домовилися про таке:

СТАТТЯ 1

Відповідно до чинного законодавства своїх держав і норм міжнародного права Сторони сприятимуть співробітництву за такими напрямками:

а) обмін інформацією про системи освіти та плани їхнього розвитку;

б) сприяння розвитку прямого співробітництва між закладами освіти;

в) сприяння організації спільних наукових заходів;

г) сприяння задоволенню освітніх потреб української національної меншини в Чеській Республіці та чеської національної меншини в Україні.

СТАТТЯ 2

Сторони у разі потреби обмінюватимуться інформацією та матеріалами, що знайомлять з історією, географією та культурою держав Сторін.

СТАТТЯ 3

Сторони сприятимуть прямому співробітництву між вищими навчальними закладами на основі угод про пряме співробітництво.

СТАТТЯ 4

Сторони сприятимуть щорічному обміну двома спеціалістами в галузі освіти загальним терміном 10 днів з метою обміну досвідом і оцінки результатів співпраці.

СТАТТЯ 5

Сторони сприятимуть щорічному обміну студентами, аспірантами, докторантами для стажування у вищих навчальних закладах загальним терміном 27 місяців. Термін перебування кожного стажиста - від двох до дев'яти місяців.

СТАТТЯ 6

Сторони сприятимуть щорічному обміну викладачами вищих навчальних закладів загальним терміном 4 тижні. Перебування однієї особи не повинно перевищувати 1 тиждень.

СТАТТЯ 7

Сторони підтримуватимуть розвиток співробітництва в галузі вивчення мови та культури держави іншої Сторони. Таке співробітництво здійснюватиметься передусім шляхом обміну викладачами української мови та літератури до вищих навчальних закладів Чеської Республіки і викладачами чеської мови та літератури до вищих навчальних закладів України.

СТАТТЯ 8

Сторони на основі взаємності надаватимуть щорічно 8 місць для участі в літніх курсах української мови і літератури, що проводяться вищими навчальними закладами України, і в Літній школі слов'янських студій, що проводяться вищими навчальними закладами Чеської Республіки.

СТАТТЯ 9

Сторони підтримуватимуть різні форми співробітництва у галузі освіти та науки і участь наукових та педагогічних працівників у міжнародних конгресах, семінарах, симпозіумах та конференціях, що проводитимуться в державі іншої Сторони.

СТАТТЯ 10

Для задоволення освітніх потреб української національної меншини в Чеській Республіці та чеської національної меншини в Україні Сторони сприятимуть відповідно до своїх внутрішніх чинних законодавств вивченню рідної мови, історії та географії етнічної батьківщини в державі іншої Сторони.

СТАТТЯ 11

Ця Угода не виключає інших форм співробітництва, що становлять обопільний інтерес, за письмовою згодою Сторін.

ЗАГАЛЬНІ ТА ФІНАНСОВІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 12

З метою забезпечення обмінів згідно зі статтями 4 і 6 цієї Угоди Сторона, що направляє, надасть Стороні, що приймає, список кандидатів з анкетами та програмами перебування не пізніше як за 45 днів до початку перебування. Сторона, що приймає, повідомить про свою згоду на прийняття не пізніше як за 30 днів до обумовленої дати початку перебування. Сторона, що направляє, повідомить про дату приїзду і вид транспорту за 14 днів до початку терміну перебування.

СТАТТЯ 13

1. Список кандидатів, запропонованих для стажування згідно зі статтями 5 та 8 цієї Угоди, разом із відповідними документами Сторона, що направляє, повинна надавати не пізніше 31 березня щорічно. Комплект документів кандидатів, запропонованих для стажування згідно зі статтею 5 цієї Угоди, повинен містити копію документу про закінчення повної загальної середньої освіти, академічну довідку про навчання у вищому навчальному закладі держави Сторони, що направляє, у перекладі на мову держави Сторони, що приймає, рекомендацію наукового керівника, план роботи і медичну довідку. У випадку кандидата для докторантського стажування - копію диплому про вищу освіту з перекладом.

2. Сторона, що приймає, повідомить про свою згоду на прийняття кандидатів не пізніше 30 червня щорічно. Сторона, що направляє, повідомить Стороні, що приймає, за два тижні дату прибуття стипендіата.

3. Умовою прийняття на стажування є володіння державною мовою Сторони, що приймає, або мовою, запропонованою Стороною, що приймає.

СТАТТЯ 14

Учасникам обмінів, зазначеним у статті 4 цієї Угоди, Сторона, що направляє, забезпечить кошти на харчування, кишенькові витрати відповідно до чинного законодавства та фінансових норм своєї держави, а також витрати на проживання у державі Сторони, що приймає.

СТАТТЯ 15

Учасникам обмінів, зазначеним у статті 6 цієї Угоди:

а) Сторона, що приймає, забезпечить безоплатне проживання у помешканні готельного типу;

б) Сторона, що направляє, забезпечить кошти на харчування та кишенькові витрати відповідно до чинного законодавства та фінансових норм своєї держави.

СТАТТЯ 16

Особам, прийнятим відповідно до статті 5, Сторона, що приймає, забезпечить:

а) безоплатне навчання;

б) можливість проживання у студентському гуртожитку та харчування у студентській їдальні за умов, що і для студентів - громадян держави Сторони, що приймає.

Сторона, що направляє, забезпечить стипендію відповідно до чинного законодавства своєї держави.

СТАТТЯ 17

Сторона, що приймає, забезпечить учасникам літніх мовних курсів, зазначених у статті 8 цієї Угоди, курс лекцій, культурну програму, безкоштовне проживання в студентському гуртожитку, харчування і кишенькові відповідно до чинного законодавства своєї держави.

СТАТТЯ 18

1. Діяльність викладачів, прийнятих відповідно до статті 7 цієї Угоди, підпорядковується чинному законодавству держави Сторони, що приймає, зокрема нормам працевлаштування, медичного та пенсійного страхування.

2. Заробітна плата викладачів встановлюється також згідно з чинним законодавством держави Сторони, що приймає.

3. Сторона, що приймає, забезпечить викладачам, прийнятим відповідно до статті 7 цієї Угоди, проживання в орендованому помешканні або в приміщенні готельного типу.

4. Список нових кандидатур викладачів і викладачів, що вже працюють, для продовження терміну їхнього перебування надаватиметься Стороні, що приймає, дипломатичними каналами не пізніше 30 квітня календарного року.

СТАТТЯ 19

Сторона, що направляє, відповідно до цієї Угоди сплачує учасникам обмінів транспортні витрати до місця призначення і в зворотний бік.

СТАТТЯ 20

Ця Угода набуває чинності з дати підписання і діє до 31.12.2006 року. Її дія автоматично продовжується на один рік до 31.12.2007 року, якщо жодна із Сторін не повідомить письмово іншу не пізніше 30.06.2006 року про свою відмову продовжити дію цієї Угоди.

Вчинено в місті Прага 15 грудня 2003 року в двох примірниках, кожний українського та чеською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Міністерство освіти
і науки України
 

За Міністерство освіти,
молоді та спорту
Чеської Республіки 
 

Опрос