Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве в сфере стандартизации и оценки соответствия между Государственным комитетом Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики и Аргентинским институтом стандартизации

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 17.09.2003
Утратил силу

УГОДА
про співробітництво у сфері стандартизації та оцінки відповідності між Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики і Аргентинським інститутом стандартизації

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 17.09.2003 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 17.09.2003 р.

Угода втратила чинність
 (у зв'язку із закінченням строку її дії)

Виходячи з того, що:

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (DSSU) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в Україні, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю;

Аргентинський інститут стандартизації є національним органом з стандартизації в Аргентинській Республіці, який також є:

- органом з сертифікації продукції, який призначено Урядом Аргентинської Республіки здійснювати усі види обов'язкової сертифікації та

- органом з сертифікації систем управління;

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (DSSU) та Аргентинський інститут стандартизації (IRAM), далі - Сторони,

з метою досягнення домовленостей у сфері оцінки відповідності для спрощення процедур торгівлі та сприяння розвитку економічних відносин;

маючи намір розвивати співробітництво у сфері стандартизації та оцінки відповідності, виходячи при цьому з принципів і норм, прийнятих міжнародними організаціями;

керуючись економічними інтересами України та Аргентинської Республіки;

керуючись національним законодавством держав кожної із Сторін

домовились про наступне:

Стаття 1

Сторони здійснюватимуть співробітництво у проведенні спільних робіт зі стандартизації та оцінки відповідності на основі додаткових угод, протоколів і програм, які передбачають:

забезпечення гармонізації національних стандартів з міжнародними з метою сприяння подальшого розвитку науково-технічного співробітництва та подолання технічних бар'єрів у торгівлі;

сприяння встановленню та розвитку прямих зв'язків між науково-дослідними інститутами стандартизації та сертифікації;

проведення робіт з взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності продукції, яка відноситься до експорту/імпорту.

Стаття 2

Сторони погодились на обмін:

переліками продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації, які відносяться до їхніх сфер діяльності;

стандартами та іншими нормативними документами, які встановлюють вимоги до продукції, що взаємно постачається, та інформацією про зміни до них;

інформацією та матеріалами за програмами навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі стандартизації та сертифікації.

Стаття 3

Сторони дійшли згоди щодо обміну делегаціями фахівців і викладачів для вивчення досвіду, проведення консультацій та підготовки спеціалістів у галузі стандартизації та сертифікації, що визначатиметься Сторонами додатково.

Стаття 4

Сторони забезпечують конфіденційність документації та інформації, яка отримується в рамках цієї Угоди. Ця інформація може бути передана третій Стороні тільки за згодою Сторони, яка її передала.

Стаття 5

Сторони дійшли згоди працювати у тісному контакті в рамках Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) та Міжнародної електротехнічної комісії (IEC) з метою зміцнення і підвищення ролі обох Сторін у міжнародній діяльності у галузі стандартизації.

Стаття 6

Спірні питання, пов'язані з тлумаченням і виконанням цієї Угоди, вирішуються шляхом взаємних консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 7

Фінансування співробітництва здійснюватиметься за домовленістю Сторін.

Стаття 8

Впродовж одного року після підписання цієї Угоди Сторони розроблять Програму для виконання зобов'язань, що містяться у Статтях 2 і 3 цієї Угоди.

Стаття 9

За попередньою згодою Сторін, до Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення шляхом підписання відповідного протоколу, який буде невід'ємною частиною Угоди від дня його підписання.

Стаття 10

Ця Угода укладається терміном на 5 років та набуває чинності від дня її підписання.

Кожна із Сторін може денонсувати цю Угоду, письмово повідомивши іншу Сторону про свої наміри. Дія Угоди припиняється через 6 місяців від дня одержання іншою Стороною такого повідомлення.

Вчинено у м. Буенос-Айресі 17 вересня 2003 року у двох примірниках, кожний українською, іспанською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди перевага надається тексту англійською мовою.

 

За Державний комітет України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики
 

За Аргентинський інститут
стандартизації
 

ЛЕОНІД ШКОЛЬНИК 

ХОСЕ ФРАНЦІСКО ЛОПЕС 

Опрос