Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки по основным направлениям и целям программы помощи со стороны Агентства США по международному развитию в 2003 году

Страны - участницы
Меморандум от 08.09.2003
Утратил силу

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо основних напрямів та цілей програми допомоги з боку Агентства США з міжнародного розвитку у 2003 році

Меморандум втратив чинність
(у зв'язку із затвердженням нового Меморандуму
від 9 квітня 2004 року)

Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки, який діє через Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США), шляхом укладення цього Меморандуму про взаєморозуміння, та на основі Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992 р. (надалі - Двостороння Угода) мають намір сприяти дієвій реалізації програм допомоги Україні з боку АМР США.

Також, на основі відповідних механізмів співробітництва і координації дій, Сторони бажають забезпечити ефективний обмін інформацією про заходи допомоги з боку АМР США, та увільнення цих заходів від податків і митних зборів, як передбачено положеннями Двосторонньої Угоди.

Сторони визначили і погодилися про наступні основні напрями та цілі програми допомоги з боку АМР США на період з 2003 р., які викладені нижче. Сторони також домовилися про те, що заходи, які відповідають Основним напрямам та цілям програми АМР США, визначеним у цьому Меморандумі про взаєморозуміння, за згодою двох Урядів будуть вважатися такими, що здійснюються в рамках Двосторонньої Угоди.
 
Основні напрями та цілі програми допомоги з боку АМР США

1. Розвиток малих та середніх підприємств (МСП):

• допомога органам державної влади і місцевого самоврядування в реалізації заходів по покращенню середовища для підприємницької діяльності, у вдосконаленні заходів державної політики на центральному та місцевому рівнях політики, які мають вплив на таку діяльність, та у запровадженні концепції комплексного обслуговування суб'єктів підприємництва;

• допомога недержавним (громадським) науково-аналітичним центрам у підвищенні якості аналітичної роботи та звітності щодо різних аспектів розвитку МСП;

• сприяння розвитку та покращенню діяльності об'єднань підприємців;

• допомога у розробці та впровадженні навчальних програм у галузі ділового управління, підвищенні кваліфікації викладачів та якості навчальних матеріалів у відібраних університетах та інших навчальних закладах;

• сприяння роботі структур, що надають послуги у сфері підприємництва, включаючи консультантів та викладачів у галузі бізнесу, а також у створенні національної мережі послуг малим і середнім підприємствам;

• підтримка програм кредитування малого бізнесу, що здійснюються Мікрофінансовим банком ЄБРР, програми мікрокредитування в Україні, та діяльності кредитних спілок;

• допомога у створенні сприятливого інвестиційного клімату в Україні шляхом здійснення програм Фонду "Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз";

• допомога у впровадженні освітніх програм для підприємців.

2. Державні фінанси та бюджет:

• технічна допомога і здійснення навчальних програм, які мають сприяти запровадженню програмно-цільового методу формування та виконання місцевих бюджетів в окремих областях згідно з вимогами Бюджетного кодексу;

• технічна допомога і здійснення навчальних програм, які мають сприяти врегулюванню необхідних міжбюджетних відносин на рівні села, селища, міста районного значення та району згідно з вимогами Бюджетного кодексу та інших законів України;

• обмежений обсяг допомоги у галузі податкової реформи, зокрема у вдосконаленні норм податкового законодавства.

3. Банківська справа:

• допомога у галузі банківського нагляду і аудиту;

• підтримка навчальних програм для працівників банків;

• допомога у розвитку іпотечного кредитування.

4. Фінансові ринки:

• допомога державним органам, що регулюють діяльність фінансових ринків;

• допомога у запровадженні комплексної програми регулювання фінансового сектору;

• допомога у розробці і впровадженні законів, інших нормативно-правових актів, та у розвитку діяльності саморегулівних організацій;

• допомога у запровадженні міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, аудиту, корпоративного управління та оптимальних процедур ведення бізнесу;

• підтримка програм освіти у галузі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, аудиту, корпоративного управління та оптимальних процедур ведення бізнесу;

• підтримка програм навчання і сертифікації фахівців у сфері міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, аудиту, корпоративного управління та фінансів;

• допомога у створенні приватних пенсійних фондів і страхової галузі;

• допомога у розвитку механізмів фінансового лізингу та у створенні бюро кредитної інформації.

5. Комерційне право:

• допомога у реформуванні нормативно-правової бази;

• допомога у вдосконаленні нормативної бази процедур банкрутства і застави та у застосуванні цих процедур;

• допомога у реалізації заходів, пов'язаних із вступом України до СОТ;

• підтримка діяльності Центру комерційного права, який здійснюватиме програми навчання, технічну допомогу при розробці законодавства в галузі комерційного права та просвіту громадян у цій сфері.

6. Сільське господарство:

• подальша допомога Координаційній Раді з питань аграрної політики при Кабінеті Міністрів України з метою вдосконалення підготовки та аналізу заходів державної політики у аграрному секторі;

• розробка нових програм, у центрі уваги яких будуть питання ринку сільськогосподарської продукції та доступу фермерів і приватних землевласників до кредитних ресурсів;

• підтримка програм дорадчих послуг фермерам;

• допомога у видачі громадянам України державних актів на право власності на землю, запровадженні національної системи реєстрації прав власності на нерухоме майно та формуванні інфраструктури ринку землі в Україні;

• допомога у розвитку системи складських розписок для зернової продукції та програм земельної іпотеки;

• допомога в опрацюванні стандартів переробки і виготовлення м'ясних та морепродуктів, що має сприяти гармонізації українських стандартів зі світовими.

7. Програми навчання та обміну:

• організація програм навчання громадян України у Сполучених Штатах Америки, інших країнах світу та в Україні, зокрема у таких галузях, як економіка та бізнес, демократія і громадянське суспільство, правова держава, розвиток місцевого самоврядування та управління, охорона здоров'я та довкілля, сільське господарство, пенсійна реформа та інші заходи соціального сектору.

8. Демократія та самоврядування:

• допомога у зміцненні місцевого самоврядування, включаючи такі аспекти, як розширення участі громадян, розбудова асоціацій органів місцевого самоврядування, підвищення якості послуг, що надаються громадянам, фінансове управління та місцевий економічний розвиток;

• допомога у вдосконаленні виборчого законодавства, яке ефективніше забезпечувало б відкритість та конкурентність виборів, в інформуванні виборців, спостереженні за ходом виборів та ширшому залученні до нього громадян через організації громадянського суспільства і політичні партії, підвищенні професійного рівня, компетентності та незалежності членів виборчих комісій усіх рівнів;

• допомога політичним партіям, в межах законодавства України, у демократизації їх діяльності, більш активному реагуванні на потреби громадян, ефективному визначенні і узагальненні тих питань, що турбують суспільство;

• допомога у зміцненні організаційної бази громадянського суспільства, зокрема - шляхом підтримки діяльності правозахисних груп, громадських організацій та незалежних науково-аналітичних центрів, посилення участі громадян в управлінні справами держави та вирішенні питань державної політики;

• сприяння розвитку та ширшому застосуванню (відтворенню) ініціатив по боротьбі з корупцією, започаткованих громадянами, громадськими організаціями чи групами, або органами державної влади;

• допомога у дотриманні принципів правової держави, зокрема шляхом захисту громадських прав, підтримки у здійсненні судової реформи та сприяння відкритому і ефективному законотворчому процесу;

• підтримка у зміцненні свободи слова в Україні та доступу громадян до інформації шляхом допомоги організаціям, які працюють в області ЗМІ, надання правозахисних послуг і допомоги, здійснення навчальних програм у сферах управління, фахових навичок та правових питань.

9. Охорона довкілля:

• застосування програм місцевих екологічних заходів для визначення, класифікації та вирішення проблем охорони довкілля на місцевому рівні;

• сприяння ринковим методам вирішення екологічних питань шляхом підтримки транскордонного співробітництва між підприємствами, органами місцевої влади і асоціаціями в України та їх партнерами у США або у межах регіону (програма грантів "Еколінкс");

• підтримка діяльності Українського центру менеджменту землі та ресурсів, у застосуванні систем телеметрії і географічної інформації, а також Інтернет-технологій для потреб стабільного і тривалого розвитку.

10. Соціальний сектор та гуманітарна допомога:

• допомога у реалізації стратегії пенсійної реформи в Україні, включаючи створення законодавчої бази для запровадження реформованої пенсійної системи, та у започаткуванні приватної пенсійної системи;

• підтримка у збереженні історичних документів;

• надання технічної допомоги з метою захисту соціально-незахищених дітей;

• надання цільової гуманітарної допомоги та екстреної допомоги у випадку надзвичайних ситуацій.

11. Розвиток сталих громадських організацій:

• допомога у зміцненні сектору громадських організацій в Україні, а також тих громадських організацій, що працюють у сферах, визначених у цьому документі.

12. Гендерні питання та боротьба з торгівлею людьми:

• підтримка діяльності центрів попередження торгівлі людьми;

• допомога жінкам у заснуванні і веденні власного бізнесу та в отриманні доступу до фінансових ресурсів через кредитні спілки.

13. Охорона здоров'я:

• підтримка профілактичних та інформаційних програм боротьби з ВІЛ/СНІД, заходів по лікуванню, піклуванню і підтримці хворих;

• подальша допомога у реалізації програм та діяльності закладів первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини;

• допомога у розбудові спроможностей для здійснення реформ сектора охорони здоров'я;

• допомога у відстеженні та запобіганні вроджених вад;

• допомога у впровадженні DOTS-стратегії (короткотермінові курси лікування туберкульозу під прямим наглядом), адаптованої до національних умов;

• подальше сприяння програмам у сфері репродуктивного здоров'я;

• допомога у створенні та зміцненні громадських організацій, які працюють у галузі охорони здоров'я;

• підтримка ініціатив у сфері громадської охорони здоров'я, що мають запобігти хворобам, пов'язаним з браком необхідних мікрокомпонентів харчування чи станом довкілля.

14. Регіональні ініціативи:

• підтримка Польсько-американо-української спільної ініціативи (ПАУСІ) та Харківського партнерства.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму про взаєморозуміння вносяться за погодженням Сторін. У разі виникнення питань щодо тлумачення та застосування положень цього Меморандуму про взаєморозуміння, Сторони погоджуються докласти всіх зусиль для вирішення таких питань. Сторони усвідомлюють, що цей Меморандум як окремий документ не містить наміру зобов'язати АМР США забезпечити виділення коштів.

Цей Меморандум про взаєморозуміння набуває чинності зі дня його підписання, та зберігатиме чинність до моменту підписання нового річного Меморандуму про взаєморозуміння щодо основних напрямів та цілей допомоги з боку АМР США.

Вчинено в м. Київ в двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними. 

На засвідчення цього Сторони, кожна з яких діє через належно уповноважених представників, уклали та підписали цей Меморандум про взаєморозуміння 8 вересня 2003 року. 

 

За Уряд України: 

За Уряд Сполучених Штатів Америки: 

Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України
 

Директор Регіональної Місії Агентства
США з міжнародного розвитку
 

В. І. Хорошковський 

Крістофер Д. Краулі 

Опрос