Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о займе (Проект "Выдача государственных актов на право собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 17.10.2003

УГОДА ПРО ПОЗИКУ
(Проект "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру")
між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

17 жовтня 2003 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 17.10.2003 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 15.06.2004 р. 

Офіційний переклад.

Номер позики N 4709-UA

УГОДА від 17 жовтня 2003 року між УКРАЇНОЮ (далі "Позичальник") та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (далі - "Банк").

ОСКІЛЬКИ (A) Позичальник, переконавшись у можливості виконання та пріоритетності проекту, описаного в Додатку 2 до цієї Угоди (далі - "Проект"), звернувся до Банку з проханням надати допомогу у фінансуванні Проекту;

(B) Частину E Проекту виконуватиме Державне підприємство "Центр державного земельного кадастру" при Державному комітеті України по земельних ресурсах (далі - "Центр") за допомогою Позичальника і, у межах цієї допомоги, Позичальник забезпечить для Центру доступ до частини коштів позики, про яку йдеться в Статті II цієї Угоди (далі - "Позика"), як передбачено цією Угодою; та

ОСКІЛЬКИ Банк дав згоду на підставі, зокрема, зазначеного вище, надати Позичальникові Позику на умовах, визначених у цій Угоді та в угоді між Банком і Центром від того самого числа (далі - "Угода про виконання Проекту"),

ТОМУ Сторони, що укладають цю Угоду, домовляються при цьому про таке:

Стаття I
Загальні умови. Визначення

Розділ 1.01. Встановлені Банком "Загальні умови, що застосовуються до угод про позики та угод про надання гарантій для позик в одній валюті" від 30 травня 1995 року (зі змінами та доповненнями, внесеними до 6 жовтня 1999 року) (далі - "Загальні умови") є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Розділ 1.02. Якщо контекст не вимагає іншого тлумачення, то низка термінів, визначених у документі "Загальні умови" та Преамбулі до цієї Угоди, мають ті самі відповідні значення, що й у названих вище документах, а наведені нижче додаткові терміни мають такі значення:

(a) "Консультативна рада" - Рада, про яку йдеться в пункті 2 Розділу I Додатка 5 до цієї Угоди;

(b) "Група впровадження Проекту Автономної Республіки Крим" - Група впровадження Проекту на рівні Автономної Республіки Крим, про яку йдеться в пункті 5 Розділу I Додатка 5 до цієї Угоди;

(c) "Категорія" - категорія статей, які повинні фінансуватися з надходжень Позики, як вказано в таблиці, наведеній у пункті 1 Додатка 1 до цієї Угоди, а термін "Категорії" означає сукупність більш ніж однієї (1) Категорії;

(d) "Наказ про Центр" - наказ Держкомзему (як далі визначено в пункті (s) цього Розділу) N 135 від 23 травня 2003 року про створення Центру державного земельного кадастру як єдиної юридичної особи з консолідованим балансом згідно з положеннями постанови Кабінету Міністрів N 689 (як далі визначено в пункті (z) цього Розділу);

Опрос