Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Украины и Корпорацией Microsoft

Страны - участницы
Меморандум от 28.10.2003

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та Корпорацією Microsoft

28 жовтня 2003 року

Додатково див. Ухвалу
 Конституційного Суду України
 від 3 червня 2004 року N 49-у/2004

Міністерство освіти і науки України (далі - Міністерство) та Корпорація Microsoft (далі - Microsoft) (разом далі - Сторони)

на основі взаємних інтересів у галузі розвитку науки, освіти та інформаційних технологій в України,

враховуючи те, що Microsoft започаткував нову програму "Партнерство в навчанні",

домовились про наступне:

Стаття 1

Сторони розвиватимуть співробітництво в галузі використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Міністерства, підпорядкованих йому підприємств, організацій, науково-дослідних закладів, закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти.

Стаття 2

До основних напрямків співробітництва Сторони відносять здійснення наступних заходів:

1. Сприяння комп'ютеризації закладів освіти України шляхом використання в учбовому процесі цих закладів комп'ютерних програм виробництва Microsoft (операційної системи, пакету офісних додатків, інших продуктів), для чого:

Міністерство продовжить на час дії цього Меморандуму попередні домовленості відносно широкого використання комп'ютерних програм виробництва Microsoft та забезпечить здійснення необхідних заходів нормативного, організаційного та фінансового характеру для забезпечення їхнього легального використання у всіх закладах освіти, підприємствах та організаціях, підпорядкованих і підлеглих Міністерству. При цьому такі заходи будуть здійснюватись в рамках законодавства України і міжнародних договорів та не будуть спрямовані проти третіх сторін.

Microsoft здійснить дії, які спрямовані на підтримку своїх продуктів в системі загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти України шляхом реалізації програм для перепідготовки викладачів інформатики середніх та вищих учбових закладів, розповсюдження методичних та довідкових матеріалів, сприяння створенню спеціалізованих курсів і предметів, спрямованих на вивчення продуктів Microsoft (реалізація програми Microsoft "Провідні викладачі").

2. Забезпечення розвитку науково-дослідних робіт в галузі інформаційних технологій в науково-дослідних та вищих навчальних закладах, підпорядкованих Міністерству, для чого:

Міністерство надасть напрямку наукових та технічних досліджень в галузі інформаційних технологій статус пріоритетності та забезпечить цей статус відповідними нормативними, організаційними та фінансовими заходами.

Microsoft сприятиме інформаційному обміну між спеціалістами в галузі інформаційних технологій з метою підтримки науково-дослідної діяльності в цій галузі, а також розвиватиме інші форми підтримки наукових та технічних досліджень за допомогою програми Microsoft "Академічна ліцензування", а також програми "Академічна співдружність" (MSDN).

3. Стимулювання педагогічної, організаційної та методичної роботи із реалізації потенціалу найбільш обдарованих школярів, студентів, молодих спеціалістів і вчених, для чого:

Міністерство залучатиме Microsoft до організації та проведення шкільних і студентських олімпіад з інформатики та обчислювальної техніки, інших заходів, спрямованих на реалізацію потенціалу обдарованої молоді.

Microsoft сприятиме проведенню таких заходів шляхом надання їм підтримки в формах, які Сторони вважатимуть прийнятними.

Microsoft запропонує в рамках програми для навчальних закладів "Академія інформаційних технологій" методику навчання для підвищення кваліфікації фахівців у галузі окремих технологічних продуктів з використанням найсучасніших технологій.

4. Продовження співробітництва Сторін по локалізації продуктів Microsoft з метою їх використання в Україні.

5. Розробка та реалізація інших спільних заходів, спрямованих на більш повне і всебічне виконання положень статті 1 даного Меморандуму.

Стаття 3

З метою виконання положень даного Меморандуму Сторони вступатимуть в договірні відносини одна з одною або з третіми сторонами.

Стаття 4

З метою забезпечення виконання даного Меморандуму Сторони створять робочу групу, яка буде збиратися при виникненні питань, які потребують обговорення, але не рідше ніж два рази на рік. Кожна із Сторін призначить свого повноважного представника для участі в роботі цієї робочої групи, про що повідомить іншу Сторону в письмовому вигляді.

Стаття 5

Даний Меморандум набирає чинності з дня підписання обома Сторонами та буде діяти протягом п'яти років.

Сторони за взаємною домовленістю можуть вносити в даний Меморандум зміни та доповнення, які будуть оформлюватись окремими протоколами і будуть складати невід'ємну частину даного Меморандуму.

Будь-яка із Сторін може припинити дію даного Меморандуму, надіславши іншій Стороні письмове повідомлення про такий намір за 6 місяців до передбачуваної дати припинення дії даного Меморандуму.

Припинення дії даного Меморандуму не впливає на виконання і терміни конкретних заходів, узгоджених у відповідності з його положеннями та не закінчених на момент припинення його дії.

У випадку якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону про намір припинити дію Меморандуму, його дія буде автоматично продовжена на наступні п'ять років.

Стаття 6

Суперечки відносно тлумачення і застосування положень даного Меморандуму будуть вирішуватись шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

Стаття 7

Здійснено в м. Києві 28.10.2003 р. у двох екземплярах, кожен українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

Від Міністерства
освіти і науки України
 

Від Корпорації
Microsoft
 

Міністр 

Віце-президент компанії
Microsoft в Європі, Азії та Африці
 

В. КРЕМЕНЬ 

Н. ХОЛЛОВЕЙ 

Опрос