Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Государственным департаментом финансового мониторинга, действующим в составе Министерства финансов Украины, и Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 29.08.2003
Утратил силу

УГОДА
між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України та Комітетом Російської Федерації по фінансовому моніторингу про взаємодію у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Угода втратила чинність
(згідно з Угодою від 11 липня 2012 року)

Державний департамент фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України та Комітет Російської Федерації по фінансовому моніторингу, далі - Сторони,

керуючись взаємними інтересами у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та пов'язаної з цим злочинної діяльності,

погодилися про нижченаведене:

Стаття 1

Сторони здійснюють взаємодію, в тому числі інформаційний обмін, відповідно до положень даної Угоди, діючи в межах своєї компетенції з дотриманням законодавства та міжнародних зобов'язань своїх держав.

Стаття 2

Сторони здійснюють взаємодію, в тому числі інформаційний обмін, на стадіях збору, обробки та аналізу інформації про операції з грошовими коштами або іншим майном, що знаходиться в їхньому розпорядженні, у відношенні яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також по обміну інформацією про діяльність фізичних та юридичних осіб, що приймають участь у здійсненні цих операцій.

Обмін інформацією здійснюється з ініціативи чи по запиту однієї зі Сторін. Запит на отримання інформації повинен містити його коротке обґрунтування.

Стаття 3

Інформація, отримана від іншої Сторони, без її попередньої згоди не розголошується третій особі і не використовується в слідчих чи судових цілях.

Для Української Сторони обмін інформацією передбачається по всіх складах злочинів Кримінального кодексу України, за винятком складів злочинів, передбачених його статтями 207, 212.

Для Російської Сторони обмін інформацією передбачається по всіх складах злочинів Кримінального кодексу Російської Федерації, за винятком складів злочинів, передбачених його статтями 193, 194, 198 і 199.

Зазначена інформація може бути використана в судових цілях лише у відношенні до справ, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Стаття 4

Сторони не допускають використання і розголошення інформації, отриманої в рамках даної Угоди, в цілях, не вказаних у даній Угоді, без попередньої згоди Сторони, від якої отримано інформацію.

Стаття 5

Інформація, отримана відповідно до даної Угоди, є конфіденційною, та на неї поширюється режим захисту, передбачений законодавством держави Сторони, що отримує інформацію, по відношенню до подібної інформації з національних джерел.

Стаття 6

Сторони спільно визначають порядок передачі інформації відповідно до законодавства своїх держав і проводять консультації з питань реалізації даної Угоди.

Стаття 7

Взаємодія й інформаційний обмін між Сторонами здійснюється російською мовою.

Стаття 8

Сторони не зобов'язані надавати інформацію у випадку, якщо по фактах, зазначених у запиті, вже ведеться судовий розгляд у державі Сторони, до якої надійшов запит.

Стаття 9

За взаємною згодою Сторін у дану Угоду можуть бути внесені зміни та доповнення.

Стаття 10

Ця Угода набуває чинності з дати її підписання.

Стаття 11

Дана Угода припиняє дію з дати одержання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію даної Угоди.

Укладено в Москві 29 серпня 2003 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Державний департамент
фінансового моніторингу,
що діє у складі Міністерства
фінансів України
 

За Комітет Російської
Федерації по фінансовому
моніторингу
 

С. Г. Гуржій 

В. О. Зубков 

Опрос