Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки относительно помощи в правоохранительных вопросах

Страны - участницы
Меморандум от 09.12.2002
редакция действует с 23.07.2014

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 09.12.2002 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 09.12.2002 р.

Протоколом N 2 від 20 березня 2006 року
 передбачено зміни до цього Меморандуму

Протоколом N 3 від 6 квітня 2007 року
 передбачено зміни до цього Меморандуму

Протоколом N 4 від 20 листопада 2007 року
 передбачено зміни до цього Меморандуму

Протоколом N 5 від 14 березня 2008 року
 передбачено зміни до цього Меморандуму

Протоколом N 6 від 20 жовтня 2009 року
 передбачено зміни до цього Меморандуму

Протоколом N 7 від 23 листопада 2010 року
 передбачено зміни до цього Меморандуму

Протоколом N 10 від 8 травня 2012 року
 передбачено зміни до цього Меморандуму

Протоколом N 8 від 25 травня 2012 року
 передбачено зміни до цього Меморандуму

Протоколом N 11 від 23 липня 2014 року
 передбачено зміни до цього Меморандуму

I. Загальні положення

Уряд України і Уряд США (далі - Сторони) відповідно до статті V Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво, яка набрала чинності 7 травня 1992 року, погоджуються започаткувати проекти і забезпечити їх підтримку з метою реалізації цілей і завдань Програми Українсько-американського співробітництва у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю на 2000 - 2005 роки, підписаної в Києві 5 червня 2000 року в рамках роботи американсько-української робочої групи з правоохоронних питань.

Допомога США в реалізації цих проектів, передбачена цим Меморандумом про взаєморозуміння, надаватиметься за умови надання згоди Конгресом США, виділення відповідних коштів та затвердження Помічником Державного Секретаря з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США. Допомога надаватиметься Урядом США за умови наявності прогресу в досягненні цілей кожного з проектів відповідно до положень цього Меморандуму про взаєморозуміння, викладених у конкретній характеристиці проектів, яка має бути розроблена і погоджена, а також за наявності коштів, затверджених і виділених Конгресом США і затверджених Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США.

Зміни до цього Меморандуму про взаєморозуміння можуть вноситися за умови надання на них спільної згоди Сторін і мають оформлятися у вигляді додаткових Протоколів до цього Меморандуму про взаєморозуміння, які становитимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.

Уряд України і Уряд Сполучених Штатів Америки погоджуються забезпечувати підтримку виконання всіх положень цього Меморандуму про взаєморозуміння, починаючи з дати набрання ним чинності і до припинення ним своєї дії, з урахуванням можливих змін, що вноситимуться до цього Меморандуму про взаєморозуміння.

II. Напрями проектів

Програми допомоги і заходи у сфері правоохоронної діяльності, передбачені цим Меморандумом, передбачають зміцнення потенціалу України у сфері боротьби з торгівлею людьми, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншими видами злочинів у фінансовій сфері, покращення прикордонного контролю і захисту прав інтелектуальної власності. Ці програми і заходи мають на меті забезпечити підтримку проектів, що повинні бути розроблені за такими напрямами:

Проект A: Боротьба з торгівлею людьми

Цей проект має на меті зміцнення потенціалу України в розслідуванні та притягненні до відповідальності торговців людьми.

Проект B: Боротьба з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншими видами злочинів у фінансовій сфері

Цей проект має на меті надання допомоги Уряду України в 1) розробці правових, нормативних та процедурних основ, необхідних для створення ефективної системи боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом; 2) створенні ефективних умов функціонування Державного департаменту фінансового моніторингу, утвореного у складі Міністерства фінансів України; 3) зміцнення потенціалу Уряду України в запровадженні системи боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Проект C: Безпека кордонів

Цей проект має на меті зміцнення потенціалу України у сфері виявлення і заборони контрабанди товарів і, зокрема, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також боротьби з торгівлею людьми та нелегальною міграцією.

Проект D: Захист прав інтелектуальної власності

Цей проект має на меті підвищення рівня захисту прав інтелектуальної власності шляхом надання Урядові України допомоги у: 1) гармонізації законодавства України у сфері інтелектуальної власності з міжнародними стандартами; 2) створенні і організації діяльності підрозділу з питань боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності в Міністерстві внутрішніх справ України та підрозділу державних інспекторів з питань інтелектуальної власності у складі Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України; 3) сфері підвищення рівня дотримання законодавства у сфері інтелектуальної власності через відповідну підготовку працівників правоохоронних органів та фахівців Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України; 4) вдосконаленні процедур реєстрації прав інтелектуальної власності і контролю за їх дотриманням та захистом; 5) створенні бази даних правовласників і користувачів об'єктів прав інтелектуальної власності; 6) сфері підвищення рівня усвідомлення серед населення належного захисту прав інтелектуальної власності.

Сторони можуть розглянути можливість започаткування в майбутньому проектів у сфері утвердження верховенства права, захисту прав людини, боротьби з корупцією та організованою злочинністю за умови наявності коштів, затверджених і виділених на щорічній основі Конгресом США і затверджених Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США.

III. Огляд проектів Робочою групою з правоохоронних питань

Відповідно до Програми Українсько-американського співробітництва у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю на 2000 - 2005 роки, підписаної в рамках роботи Американсько-української робочої групи з правоохоронних питань, ця Робоча група намагатиметься щорічно проводити офіційні зустрічі. На таких зустрічах ця Робоча група розглядатиме питання планування та виконання програм і заходів допомоги на підтримку зазначених вище проектів і вирішуватиме поточні питання. Це робитиметься на додаток до постійного контролю за виконанням програм. Робоча група готуватиме відповідні матеріали для обговорення під час розгляду питання про хід виконання програм і заходів допомоги.

IV. Типові положення

1. Фінансування

A. Виділення коштів Уряду США на придбання товарів та послуг проводитиметься як оплата за відповідно оформленими документами, підготовленими і виданими Посольством США в Україні або Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США.

B. Уряд України забезпечуватиме ефективну оперативну діяльність відповідних міністерств та відомств, які отримуватимуть допомогу відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння, шляхом виділення відповідних коштів на звичайні адміністративні та інші суміжні витрати і набору та утримання компетентного персоналу.

C. Уряд України вживатиме всіх можливих заходів з метою виключення можливості використання допомоги, що надається за цим Меморандумом про взаєморозуміння, для підтримки незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

2. Право власності

Право власності на все майно, придбане за рахунок коштів, наданих Урядом США відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння, належить Урядові України, крім випадків, коли інший власник буде чітко визначений.

3. Майно і персонал

A. Майно

Питання щодо майна регулюються положеннями Статті IV Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво.

Крім того, звітність про все обладнання та інші матеріали, що надаються Урядом США відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння, має подаватися до Посольства США в Україні кінцевим користувачем у такому ж порядку, як звітність, що подавалася б до Уряду України про обладнання та матеріали, придбані за державні кошти Уряду України.

B. Персонал

1) Перед виділенням стипендій і допомоги на наукову, творчу діяльність або навчання персоналу, запропонованого Урядом України в рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння, кандидати на проходження підготовки повинні скласти заяву у формі, викладеній в Додатку до цього Меморандуму про взаєморозуміння, в якій вони засвідчують, що їх не було засуджено за вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, і вони не займалися незаконною торгівлею наркотичними засобами протягом останніх десяти років.

2) Уряд України погоджується взяти на роботу працівників, які пройдуть навчальну підготовку, що проводитиметься за кошти, виділені згідно з цим Меморандумом про взаєморозуміння, на строк не менше двох років після закінчення цієї підготовки. Відступ від дотримання цього положення допускається за умови надання письмової згоди відповідними представниками Уряду України та Уряду США.

4. Контроль і оцінка

A. Питання щодо контролю і оцінки регулюються статтею III Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво. З цією метою кожна Сторона надаватиме іншій Стороні інформацію, необхідну для оцінки ефективності роботи всіх проектів, що здійснюються відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння. По закінченні кожного з проектів, що здійснюються згідно з цим Меморандумом про взаєморозуміння, буде підготовлено заключний звіт як невід'ємну складову цього процесу. Кожен заключний звіт міститиме стислий виклад внеску Уряду США та Уряду України в роботу проекту, перелік проведених робіт, виконані завдання та відповідні базові відомості. Вся ця інформація передаватиметься через Двосторонню робочу групу з правоохоронних питань.

B. Сторони погоджуються здійснювати спільний контроль за ходом виконання проектів, що здійснюються згідно з цим Меморандумом про взаєморозуміння, і контролювати використання всього обладнання і матеріалів, наданих Сполученими Штатами Америки відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння, не менш як раз на рік протягом періоду роботи відповідного проекту.

5. Чинне законодавство

Уряд США та Уряд України розпоряджатимуться коштами і забезпечуватимуть підтримку діяльності всіх проектів, що здійснюються згідно з цим Меморандумом про взаєморозуміння, відповідно до чинного законодавства своїх держав.

6. Обмін валюти

Уряд України здійснить необхідні заходи, щоб забезпечити, що кошти, які передаватимуться в Україну Урядом США з метою виконання зобов'язань за цим Меморандумом про взаєморозуміння, конвертуватимуться в національну валюту України за офіційним курсом Національного банку України.

7. Податки

Питання щодо податків регулюються положеннями Статті I Угоди між Урядом України і Урядом США про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво.

8. Статус персоналу в Україні

Питання щодо статусу персоналу в Україні регулюються положеннями Статті II Угоди між Урядом України і Урядом США про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво.

9. Права людини

Сторони визнають і погоджуються, що захист прав людини є важливою складовою цього Меморандуму про взаєморозуміння. Враховуючи це, Сторони усвідомлюють і погоджуються, що:

A. Допомога з метою підтримки зусиль Уряду України у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів надається Урядом США за умови активної діяльності Уряду України у сфері захисту прав людини в Україні;

B. Відповідно до законодавства і політики США, допомога чи кошти Уряду США в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння не можуть надаватися для використання будь-яким правоохоронним органом України, якщо Державний секретар США матиме достовірні докази того, що такий орган вчинив грубі порушення прав людини, за винятком випадків, коли Державний секретар США визначить, що Уряд України вживає ефективних заходів для притягнення винних до відповідальності. Сторони усвідомлюють і погоджуються, що вираз "ефективні заходи" означає те, що Уряд України проведе належне розслідування і винні особи будуть притягнуті до відповідальності з об'єктивних і неупереджених позицій відповідно до внутрішнього законодавства держави.

10. Набрання чинності і припинення дії Меморандуму

A. Цей Меморандум укладається на невизначений строк і набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками обох Сторін. Кожна зі Сторін може припинити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння шляхом письмового повідомлення іншої Сторони про такий намір за 90 днів. Припинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння припиняє будь-які зобов'язання обох Сторін відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння, крім оплати зобов'язань, які вони взяли щодо третіх сторін до отримання повідомлення про намір припинення дії Меморандуму про взаєморозуміння.

B. Незважаючи на процедуру повідомлення, викладену в пункті A, Уряд США зберігає за собою право припинити надання допомоги за цим Меморандумом про взаєморозуміння одразу ж після передачі повідомлення, або вжити інших відповідних заходів, якщо буде встановлено, що орган Уряду України, якому або через який надаватиметься ця допомога, або керівна посадова особа такого органу, або будь-який отримувач стипендій або допомоги для навчання за цим Меморандумом про взаємодопомогу займається незаконною торгівлею наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами відповідно до положень розділу 22 частини 140 Кодексу Федеральних Положень.

C. Слід вважати, що зобов'язання за пунктом 3 Розділу IV цього Меморандуму про взаєморозуміння, що стосуються використання майна, залишаються в силі після припинення дії цього Меморандуму.

Вчинено у місті Києві "9" грудня 2002 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

 

За Уряд України

За Уряд Сполучених Штатів Америки

 

Заява учасника програми
щодо злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів і незаконної торгівлі наркотичними засобами

1. Я підтверджую, що за останні десять років:

a) мене не було засуджено за порушення або участь у змові з метою порушення законодавства Сполучених Штатів Америки або будь-якої іншої країни про обіг наркотиків і психотропних або інших речовин регламентованого доступу.

b) я не беру і не брав участі в незаконній торгівлі будь-якими наркотиками або іншими речовинами регламентованого доступу.

c) я не є і не був свідомим пособником, підбурювачем або учасником змови з іншими особами з метою участі в торгівлі будь-якими наркотиками або іншими речовинами.

d) я усвідомлюю, що Державний департамент США може припинити моє навчання, якщо буде встановлено, що я був причетним до зазначеного вище за останні десять років або під час мого навчання, що фінансується Державним департаментом США.

Підпис:

Прізвище, ім'я, по-батькові:

Дата:

ПРИМІТКА:

1. Ви повинні підписати цю заяву згідно з положеннями розділу 22 частини 140 Кодексу Федеральних Положень (Code of Federal Regulations) про заборону допомоги торговцям наркотиками. Ці положення були видані Державним департаментом і передбачають, що визначені учасники навчальних програм повинні підписати таку заяву.

2. За подання неправдивої заяви ви підлягаєте кримінальній відповідальності згідно з чинним законодавством.

____________

Опрос