Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом стандартизации, метрологии и сертификации Украины и Союзным Комитетом по стандартизации Союзной Республики Югославия

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 12.02.2002
Утратил силу

УГОДА
про співробітництво між Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України і Союзним Комітетом із стандартизації Союзної Республіки Югославія

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.02.2002 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 12.02.2002 р.

Дію Угоди припинено з 13 серпня 2007 року
(згідно з листом Міністерства закордонних справ України
 від 7 березня 2007 року N 72/14-612/1-747)

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України та Союзний Комітет із стандартизації Союзної Республіки Югославія, далі "Сторони",

в рамках Угоди про торгівлю та економічне співробітництво між Урядом України і Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія, підписаної 1 серпня 1995 року,

з метою усунення технічних бар'єрів у взаємній торгівлі між Україною і Союзною Республікою Югославія, враховуючи взаємну заінтересованість у забезпеченні захисту здоров'я та життя людей і тварин, майна та навколишнього середовища,

висловлюючи наміри розвивати взаємне співробітництво у сфері стандартизації, виходячи при цьому з принципів і норм, прийнятих європейськими та міжнародними організаціями у цій сфері,

беручи до уваги важливість діяльності у галузі стандартизації, оцінки відповідності продукції та систем управління якістю для розвитку взаємовигідних відносин у науці, технології, економіці та узгодженості їх функцій на національному рівні,

погодились започаткувати двостороннє співробітництво в межах компетенції та згідно з законодавством держав Сторін, у наступному.

Стаття 1

Сторони здійснюватимуть співробітництво у сфері стандартизації та оцінки відповідності, враховуючи взаємні інтереси за такими напрямами:

1) гармонізація національних стандартів з європейськими та міжнародними,

2) гармонізація національних систем оцінки відповідності в рамках системи, яка застосовується в Європейських Співтовариствах,

3) співпраця у тісному контакті в межах участі в європейських та міжнародних організаціях зі стандартизації для зміцнення і підвищення ролі обох Сторін у розвитку міжнародної діяльності в стандартизації,

4) організація розробки і прийняття стандартів та використання комп'ютерної техніки в процесі розробки стандартів,

5) сприяння встановленню і розвитку прямих зв'язків між науково-дослідними інститутами стандартизації та органами з оцінки відповідності.

Стаття 2

Сторони погодились на обмін:

1) законами, іншими нормативно-правовими актами та основоположними стандартами в сфері стандартизації та сертифікації та змінами до них,

2) інформацією про групи продукції, які відносяться до законодавчо регульованої сфери та підлягають оцінці відповідності,

3) інформацією щодо застосування національного знака відповідності,

4) інформацією та матеріалами за програмами навчань і підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі стандартизації та сертифікації.

Стаття 3

Сторони погодились на обмін делегаціями для участі в семінарах та конференціях, які будуть організовуватись Сторонами. Кожна із Сторін покриває витрати, пов'язані з проїздом та перебуванням своїх представників.

Стаття 4

Сторони забезпечують конфіденційність документації та іншої інформації, отриманої в результаті виконання робіт в рамках цієї Угоди, яка може поставити під загрозу інтереси Сторін. Документація та інформація можуть бути передані третій стороні виключно за домовленістю Сторін.

Стаття 5

Спірні питання, пов'язані із тлумаченням або застосуванням цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів. При цьому Сторони керуються положеннями цієї Угоди.

Стаття 6

Ця Угода укладається на невизначений термін та набуває чинності від дня її підписання.

За попередньою згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення шляхом підписання відповідного протоколу, який буде невід'ємною частиною Угоди та набуватиме чинності від дня його підписання.

Кожна із Сторін може денонсувати цю Угоду, письмово повідомивши іншу Сторону про свої наміри. Дія Угоди припиняється через 6 місяців від дня одержання іншою Стороною такого повідомлення.

Вчинено в м. Києві "12" лютого 2002 року у двох примірниках, кожний українською, сербською та англійською мовою.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди перевага надається тексту англійською мовою.

 

За Державний комітет
стандартизації, метрології
та сертифікації України
 

За Союзний Комітет
із стандартизації Союзної
Республіки Югославії
 

Опрос