Идет загрузка документа (75 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Министерством аграрной политики Украины и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Грузии о сотрудничестве в области карантина растений

Страны - участницы
Перечень, Двустороннее соглашение (СНГ) от 18.12.2002

УГОДА
між Міністерством аграрної політики України і Міністерством сільського господарства та продовольства Грузії про співробітництво в галузі карантину рослин

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 18.12.2002 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 18.12.2002 р.

Міністерство аграрної політики України і Міністерство сільського господарства та продовольства Грузії, далі - "Сторони",

визнаючи важливість співробітництва в запобіганні ввезенню та розповсюдженню шкідливих організмів,

керуючись бажанням у майбутньому подовжувати і розширювати співробітництво в галузі карантину рослин і забезпечити координацію державних карантинних заходів,

виходячи з інтересів взаємної охорони території України та Грузії від проникнення і розповсюдження шкідливих організмів при здійсненні контрактів та розвитку господарських і торгівельних зв'язків між Сторонами,

домовились про таке:

СТАТТЯ 1

У цій Угоді наведені терміни вживаються у такому значенні:

- шкідливі організми - будь-які види, раси, сорти або біотипи рослин, тварин або патогенних агентів, які можуть завдавати шкоди рослинам або рослинним продуктам;

- підкарантинні матеріали - місця складування, транспортні засоби, контейнери або будь-які інші предмети та матеріали, з якими можливе розповсюдження шкідливих організмів, особливо під час міжнародних перевезень.

СТАТТЯ 2

Компетентними органами Сторін, що здійснюють координацію діяльності по реалізації цієї Угоди, є:

від України - Головна державна інспекція з карантину рослин;

від Грузії - Служба з питань захисту рослин Міністерства сільського господарства та продовольства.

СТАТТЯ 3

Сторони будуть проводити необхідні заходи по перевірці підкарантинних матеріалів при імпорті, експорті та транзиті через пунктир-пропуску на кордонах Сторін у відповідності з переліками шкідливих організмів згідно Додатків 1 і 2, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Витрати по перевірці підкарантинних матеріалів несе власник вантажу згідно з прийнятими на територіях держав Сторін тарифами.

СТАТТЯ 4

Сторони зобов'язуються дотримуватись затверджених згідно з чинним законодавством своїх держав фітосанітарних правил по імпорту, експорту і транзиту підкарантиних матеріалів, які перевозяться з однієї держави в іншу.

СТАТТЯ 5

З метою забезпечення ефективного співробітництва в галузі карантину рослин Сторони відповідно до чинного законодавства своїх держав зобов'язуються:

- вживати необхідних заходів по запобіганню проникнення шкідливих організмів з території держави однієї Сторони на територію держави іншої Сторони при імпорті, експорті та транзиті;

- обмінюватися правилами, положеннями, які регулюють на територіях держав обох Сторін заходи по карантину рослин;

- обмінюватися інформацією про появу та розповсюдження шкідливих організмів на територіях держав Сторін;

- обмінюватися інформацією про науково-дослідні роботи в галузі карантину рослин;

- обмінюватися фахівцями шляхом їх відрядження з метою здійснення вибіркової карантинної перевірки підкарантинних матеріалів у місцях виробництва та заготівлі, оперативного вирішення питань з карантину рослин на пунктах пропуску, а також для вивчення досягнень науки і практики в галузі карантину рослин;

- надавати взаємну наукову, технічну та іншу допомогу в проведенні заходів з карантину рослин, виявленні, локалізації та ліквідації вогнищ, карантинному знезараженні та інше;

- відряджувати (за проханням однієї із Сторін) експедиції у складі фахівців з карантину рослин у надзвичайних ситуаціях для оперативного прийняття спільних екстренних заходів.

СТАТТЯ 6

Сторони зобов'язуються вживати згідно з чинним законодавством своїх держав всіх заходів для запобігання проникненню на території України або Грузії з експортним та транзитним підкарантинним матеріалом шкідливих організмів.

Кожна партія підкарантинного матеріалу, що ввозиться з території держави однієї Сторони на територію держави іншої Сторони, повинна супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом, який видає державна служба з карантину рослин країни-експортера. Сертифікат повинен засвідчувати, що підкарантинний матеріал відповідає фітосанітарним нормам, які виставляються країною-імпортером у карантинному дозволі на імпорт.

Витрати за видачу фітосанітарного сертифіката та карантинного дозволу на імпорт несе власник вантажу згідно з прийнятими у державі тарифами.

Компетентні органи Сторін залишають за собою право при закупівлі окремих партій підкарантинного матеріалу виставляти додаткові умови стосовно фітосанітарного стану такого матеріалу (знезараження, нова тара, відсутність сторонніх домішок та грунту, відсутність кори, промивання, герметичність та ін.). В цих випадках попередній контроль при експорті підкарантинних матеріалів може здійснюватись на территорії країни-експортера спільними зусиллями карантинних інспекторів держав обох Сторін.

Кожна партія підкарантинного матеріалу, що перевозиться транзитом через территорію держави однієї Сторони на территорію держави іншої Сторони, повинна супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом.

СТАТТЯ 7

Сторони визначають на територях своїх держав пункти пропуску, через які здійснюється імпорт, експорт, транзит підкарантинних матеріалів, з метою проведення їх перевірки і запобігання проникненню карантинних організмів.

СТАТТЯ 8

При експорті підкарантинного матеріалу будуть застосовуватись як пакувальний матеріал тирса, стружка, папір, пластик та інші матеріали, які не можуть бути носіями шкідливих організмів і не повинні містити грунт, а сіно, солома, полова, листя та інші рослинні матеріали не будуть використовуватись з цією метою без попередньої згоди Компетентних органів Сторін.

Транспортні засоби, що використовуються однією Стороною для перевезення подкарантинного матеріалу на территорію держави іншої Сторони, повинні бути ретельно очищені, а, у разі необхідності, знезаражені.

СТАТТЯ 9

Компетентні органи держав Сторін мають право на повернення експортеру або знезараження підкарантинного матеріалу за рахунок його власника у випадку виявлення шкідливих організмів при фітосанітарному контролі у пункті пропуску країни-імпортера, а у разі неможливості повернення чи знезараження матеріалу - на знищення за погодженням з його власником, про що в кожному окремому випадку попередньо інформувати компетентні органи Сторін.

СТАТТЯ 10

Для вирішення практичних питань, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, компетентні органи Сторін при необхідності організують спільні наради, які проводяться почергово в обох державах.

Спірні питання, які виникають при тлумаченні та застосуванні цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів за згодою обох Сторін.

За взаємною згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, оформлені у вигляді протоколів, які стають невід'ємною частиною цієї Угоди.

Ці протоколи наберуть чинності згідно процедурі, що передбачена ст. 12 цієї Угоди.

СТАТТЯ 11

Положення цієї Угоди не стосуються прав і обов'язків Сторін, що витікають із угод, учасниками яких є Сторони, або пов'язаних з їх членством в міжнародних організаціях з карантину та захисту рослин.

СТАТТЯ 12

Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання. Ця Угода діє протягом 5 років. Її дія автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про свої наміри припинити її дію не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду.

Вчинено в м. Тбілісі "18" грудня 2002 року у двох примірниках, кожний українською, грузинською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту цієї Угоди за основу буде прийматись текст, викладений російською мовою.

 

За Міністерство аграрної
політики України
 

За Міністерство сільського
господарства та продовольства
Грузії
 

 

ПЕРЕЛІК
шкідливих організмів, які мають карантинне значення в Україні

I. Карантинні організми, відсутні на території України 

А. Шкідники рослин 

1. 

Acleris variana Fernand 

Східна чорноголова листовійка-брунькоїд 

2. 

Acleris gloverana Walsingham 

Західна чорноголова листовійка-брунькоїд 

3. 

Agrilus mali Mats. 

Яблунева златка 

4. 

Bruchidius incarnatus Boh. 

Єгипетська горохова зернівка 

5. 

Callosobruchus analis F. 

Азіатська багатоїдна зернівка 

6. 

Callosobruchus chinensis L. 

Китайська зернівка 

7. 

Callosobruchus maculatus F. 

Чотирьохплямиста зернівка 

8. 

Callosobruchus phaseoli Gyll. 

Індійська квасолева зернівка 

9. 

Carposina niponensis Wisghm. 

Персикова плодожерка 

10. 

Caryedon gonagra F., / C. pallidus 

Арахісова зернівка 

11. 

Ceratitis capitata Wied. 

Середземноморська плодова муха 

12. 

Ceroplastes japonicus Green. 

Японська воскова несправжня щитівка 

13. 

Ceroplastes rusci L. 

Інжирова воскова несправжня щитівка 

14. 

Dacus dorsalis Hend. 

Східна плодова муха 

15. 

Diabrotica virgifera le Conte 

Західний кукурудзяний жук 

16. 

Dinoderus bifoveolatus Woll. 

Несправжній короїд багатоїдний 

17. 

Frankliniella occidentalis Perg. 

Західний квітковий трипс 

18. 

Monochamus sp. sp. 

Всі види вусачів із роду Монохамус 

19. 

Numonia pyrivorella Mats. 

Грушева вогнівка 

20. 

Paralipsa gularis Zell. 

Насіннєва (арахісова) вогнівка 

21. 

Pectinophora gossipiella Saund. 

Бавовникова міль 

22. 

Pseudaulacaspis pentagona Targ. 

Тутова щитівка 

23. 

Popillia japonica Newm. 

Японський жук 

24. 

Rhagoletis pomonella Walsh. 

Яблунева муха 

25. 

Sinoxylon sp.sp. 

Каптурники (всі види) 

26. 

Spodoptera littoralis Boisd. 

Єгипетська бавовникова совка 

27. 

Spodoptera litura F. 

Азіатська бавовникова совка 

28. 

Trogoderma granarium Ev. 

Капровий жук 

29. 

Zabrotes subfasciatus Boh. 

Бразильська зернівка 

Б. Хвороби рослин  

1. 

Atropellis sp.sp. 

Рак стовбурів та гілок сосни 

2. 

Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & D.H. Davis) von Arx, / Ascochyta chrysantemi F.L. Stevens 

Аскохітоз хризантем 

3. 

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, / Chalara guercina Henry 

Всихання дубу (судинний мікоз) 

4. 

Glomerella gossipii Edgerton, / Colletotrichum gossypii Southworth 

Антракноз бавовнику 

5. 

Phymatotrichum omnivorum (Schear) Duggar 

Техаська коренева гниль 

6. 

Tilletia (Neovossia) indica Mitra (Mund) 

Індійська сажка пшениці 

7. 

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue, / Angiosorus solani (Thirumulachar O'Brien) 

Сажка картоплі (бульб) 

8. 

Corynebacterium tritici (Hutch Burkh 

Жовтий (слизистий) бактеріоз пшениці 

9. 

Erwinia amylovora Burrill Winlsow et al. 

Бактеріальний опік плодових 

10. 

Erwinia stewartii (Smith) Dye, / Xanthomonas stewartii (Smith) Dowson 

Бактеріальне в'янення (вілт кукурудзи 

11. 

Pseudomonas caryophylli Burkholder 

Вілт гвоздики 

12. 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 

Бура гниль картоплі 

13. 

Xanthomonas campestris pv. hyacinthi (Wakker) Dye 

Жовта хвороба гіацинтів 

14. 

Xanthomonas campestris pv. citri (Hasse) Vauterin et al. 

Рак цитрусових 

15. 

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. 

Бактеріальний опік рису 

16. 

Xanthomonas campestris pv. oryzicola (Fang et al) Swings et al. 

Бактеріальна смугастість рису 

17. 

Andean potato latent virus 

Андійські латентні віруси картоплі 

18. 

Beet necrotic yellow vein furovirus 

Різоманія буряка 

19. 

Potato jellow dwarf virus 

Жовта карликовість картоплі 

20. 

Potato vein-jellowing virus 

Вірус пожовтіння жилок картоплі 

21. 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et. Buhrer.) Nickle 

Соснова стовбурова нематода 

22. 

Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone 

Бліда картопляна нематода 

23. 

Heterodera glycines Ichinohe 

Соєва нематода 

24. 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. 

Колумбійська галова нематода 

В. Бур'яни 

1. 

Ambrosia psilostachya D.C. 

Амброзія багаторічна 

2. 

Ambrosia trifida L. 

Амброзія трироздільна 

3. 

Helianthus californicus D.C. 

Соняшник каліфорнійський 

4. 

Helianthus ciliaris D.C. 

Соняшник війчастий 

5. 

Iva axillaris Pursh 

Бузинник пазушний (іва багаторічна) 

6. 

Solanum elaeagnifolium Cav 

Паслін лінійнолистий 

7. 

Solanum carolinense L. 

Паслін каролінський 

8. 

Solanum triflorum Nutt 

Паслін триквітковий 

9. 

Striga sp.sp. 

Стриги (всі види) 

II. Карантинні організми, обмежено розповсюджені на території України 

А. Шкідники рослин 

1. 

Grapholitha molesta Busck. 

Східна плодожерка 

2. 

Hyphantria cunea Drury. 

Американський білий метелик 

3. 

Phthorimaea operculella Zell. 

Картопляна міль 

4. 

Pseudococcus comstocki Kuw. 

Червчик Комстоку 

5. 

Quadraspidiotus perniciosus Comst. 

Каліфорнійська щитівка 

6. 

Viteus vitifolii Fitch. 

Виноградна філоксера 

Б. Хвороби рослин 

1. 

Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al., / Phomopsis helianthi Munt.-Cvet. et al. 

Фомопсис (сіра плямистість стебла) соняшника 

2. 

Diaporthe phaseolorum (Cke. et ELL.) Sacc. var. Caulivora Ath. Et Cald. 

Рак стебла сої 

3. 

Drechslera maydis (Nissicado) Subran, / Helminthosporium maydis Nisikado Miyake, / Bipolaris maydis (Nissicado) Shoem 

Південний гельмінтоспоріоз кукурудзи, раса Т 

4. 

Mycosphaerella linorum Naumov, / Septoria linicola (Spegazzini) Garassini 

Пасмо льону 

5. 

Phialophora cinerescens Wollenweber van Beyma 

Фіалофороз гвоздики 

6. 

Puccinia horiana P. Hennings 

Біла іржа хризантем 

7. 

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 

Рак картоплі 

8. 

Plum pox potyvirus, / Sharka virus 

Віспа (шарка) слив 

9. 

Globodera rostochiensis (Woll) M. et St. 

Золотиста картопляна нематода 

В. Бур'яни 

1. 

Acroptilon repens L. 

Гірчак рожевий (повзучий) 

2. 

Ambrosia artemisiifolia L. 

Амброзія полинолиста 

3. 

Cenchrus pauciflorus Benth. (tribuloides L.) 

Ценхрус якорцевий (малоквітковий) 

4. 

Cuscuta sp.sp. 

Повитиці (всі види) 

5. 

Solanum rostratum Dunal. 

Паслін колючий 

III. Потенційно шкідливі організми, які потребують вивчення 

А. Шкідники рослин

1. 

Aonidiella aurantii Mask. 

Червона померанцева щитівка 

2. 

Bemisii tabaci Gen. 

Тютюнова (бавовникова) білокрилка 

3. 

Chionaspis furfura Fitch. 

Лускова щитівка 

4. 

Conotrachilus nenaphar Hb. 

Плодовий довгоносик 

5. 

Epitrix tuberis Gentner. 

Жуки-блішки бульбочкові 

6. 

Ips subelongatus Motsch. 

Великий модриновий короїд 

7. 

Liriomiza trifolii Burgess. 

Американський конюшинний або хризантемний мінер 

8. 

Pantomorus leucoloma Dejean 

Білокаймовий жук 

9. 

Phaenops guttulata Gebl. 

Модринова златка 

10. 

Premnotrypes sp.sp. 

Андійські картопляні довгоносики 

11. 

Scolytus moravitzi Sem. 

Заболонник Моравіца 

12. 

Trips palmi Karny. 

Пальмовий трипс 

13. 

Trogoderma angustum Sol. 

Трогодерма ангустум (вузька) 

14. 

Trogoderma ballfinchae Beal. 

Трогодерма балфинхус 

15. 

Trogoderma grassmani Beal. 

Трогодерма грасмані 

16. 

Trogoderma longisetosum Ch. 

Трогодерма лонгісетозум (довгощетинна) 

17. 

Trogoderma ornatum Say. 

Трогодерма орнатум (забарвлена) 

18. 

Trogoderma simplex Yayne. 

Трогодерма симплекс (проста) 

19. 

Trogoderma sternale Jayne. 

Трогодерма стернале 

20. 

Xylotrechus altaicus Gebl. 

Алтайський модриновий вусач 

Б. Хвороби рослин 

1. 

Cercospora kikuchii Mats et Tom. Gard. 

Пурпурний церкоспороз сої 

2. 

Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton, / S. Maydis (Berkeley) Sutton, / Diplodia macrospora Earle, / D. maydis Berkeley Saccardo, / D. zeae (Schwinitz) Leveille 

Диплодіоз кукурудзи 

3. 

Phoma andina Turkensteen 

Андійський фомоз картоплі 

4. 

Phoma exigua Desmazieres var. foveata (Foiste) Boerema,/ Phoma foveata Foister 

Гангрена картоплі 

5. 

Phytophthora fragariae Hickman 

Фітофтороз коренів суниці 

6. 

Phytophtora megasperma Drechsler sp. glycines,/ P. Megasperma var. sojae Hildebrand 

Фітофторозна гниль сої 

7. 

Clavibacter michiganensis subsp sepedonicum (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. 

Бактеріальна кільцева гниль картоплі 

8. 

Xylella fastidiosa Wells et al. 

Бактеріоз винограду (хвороба Пірса) 

9. 

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al., / Xanthomonas ampelina Panagopoulos 

Бактеріальне в'янення винограду 

10. 

Barley mosaic 

Мозаїка ячменю 

11. 

Barley stripe mosaic virus 

Штрихувата мозаїка ячменю 

12. 

Citrus tristeza closterovirus 

Тристеця цитрусових 

13. 

Chrysanthemum stund viroid 

Карликовість хризантем 

14. 

Grapevine flavescence doree phytoplasma 

Золотисте пожовтіння винограду 

15. 

Maize dwarf mosaic virus 

Карликова мозаїка кукурудзи 

16. 

Peach latent mosaic viroid, / Peach mosaic virus (American) 

Мозаїка персику (американська) 

17. 

Plum American line pattern ilarvirus, / Plum line pattern virus (American) 

Лінійна мозаїка сливи (американська) 

18. 

Tomato spotted wilt virus 

Плямистий вілт томатів 

19. 

Wheat stripte mosaic virus 

Штрихувата мозаїка пшениці 

20. 

Wheat spindle streak virus 

Веретеноподібно-смугаста мозаїка пшениця 

21. 

Wheat rosette mosaic 

Американська (грунтова) мозаїка пшениці 

22. 

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen 

Несправжня галова нематода 

23. 

Radopholus citrophilus Huettel et al. 

Свердлова нематода 

В. Бур'яни 

1. 

Bidens bipinnata L. 

Череда двічіпірчаста 

2. 

Bidens pilosa L. 

Череда волосиста 

3. 

Diodia terres Walt. 

Діодія валькувата 

4. 

Echinochloa orizoides Azd. 

Плоскуха рисова 

5. 

Euphorbia dentata Minch. 

Молочай зубчастий 

6. 

Polygonum pensylvanicum L. 

Гірчак пенсільванський 

7. 

Raimania laciniata Rose. 

Райманія розсічена 

8. 

Sida spinosa L. 

Сіда колюча (грудника) 

9. 

Sicyos angulatus L. 

Сіціос кутастий 

10. 

Sorghum halepense L. Pers. 

Сорго алепське, гумай 

11. 

Ypomea hederaseae L. Jacg. 

Іпомея плющоподібна 

12. 

Ypomea lacunosa L. 

Іпомея лакуноза 

 

ПЕРЕЧЕНЬ
вредных организмов, имеющих карантинное значение в Украине

Карантинные организмы, отсутствующие на территории Украины

А. Вредители растений

1.  

Acleris variana Fernand  

Восточная черноголовая листовертка-почкоед

2.

Acleris gloverana Walsingham

Западная черноголовая листовертка-почкоед

3.

Agrilus mali Mats.

Яблонная златка

4.

Bruchidius incarnatus Boh.

Египетская гороховая зерновка

5.

Callosobruchus analis F.

Азиатская многоядная зерновка

6.

Callosobruchus chinensis L.

Китайская зерновка

7.

Callosobruchus maculatus F.

Четырехпятнистая зерновка

8.

Callosobruchus phaseoli Gyll.

Индийская фасолевая зерновка

9.

Carposina niponensis Wisghrn.

Персиковая плодожорка

10.

Caryedon gonagra F., / C. pallidus

Арахисовая зерновка

11.

Ceratitis capitata Wied.

Средиземноморская плодовая муха

12.

Ceroplastes japonicus Green.

Японская восковая ложнощитовка

13.

Ceroplastes rusci L.

Инжировая восковая ложнощитовка

14.

Dacus dorsalis Hend.

Восточная плодовая муха

15.

Diabrotica virgifera le Conte

Западный кукурузный жук

16.

Dinoderus bifoveolatus Woll.

Ложный короед многоядный

17.

Frankliniella occidentalis Perg.

Западный цветочный трипс

18.

Monochamus sp. sp.

Все виды усачей из рода Монохамус

19.

Numonia pyrivorella Mats.

Грушевая огневка

20.

Paralipsa gularis Zell.

Семенная (арахисовая) огневка

21.

Pectinophora gossipiella Saund.

Хлопковая моль

22.

Pseudaulacaspis pentagona Targ.

Тутовая щитовка

23.

Popillia japonica Newm.

Японский жук

24.

Rhagoletis pomonella Walsh.

Яблонная муха

25.

Sinoxylon sp.sp.

Каптурники (все виды)

26.

Spodoptera littoralis Boisd.

Египетская хлопковая совка

27.

Spodoptera litura F.

Азиатская хлопковая совка

28.

Trogoderma granarium Ev.

Капровый жук

29.

Zabrotes subfasciatus Boh. 

Бразильская зерновка

А. Болезни растений

1.

Atropellis sp.sp.

Рак стволов и веток сосны

2.

Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & D.H. Davis) von Arx, / Ascochyta chrysantemi F.L. Stevens

Аскохитоз хризантем

3.

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, / Chalara guercina Henry

Усыхание дуба (сосудистый микоз)

4.

Glomerella gossipii Edgerton, / Colletotrichum gossypii Southworth

Антракноз хлопчатника

5.

Phymatotrichum omnivorum (Schear) Duggar

Техасская корневая гниль

6.

Tilletia (Neovossia) indica Mitra (Mund)

Индийская головня пшеницы

7.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue, / Angiosorus solani (Thirumulachar O'Brien

Головня картофеля (клубней)

8.

Corynebacterium tritici (Hutch) Burkh

Желтый (слизистый) бактериоз пшеницы

9.

Erwinia amylovora Burrill Winlsow et al.

Бактериальный ожог плодовых

10.

Erwinia stewartii (Smith) Dye, / Xanthomonas stewartii (Smith) Dowson

Бактериальное увядание (вилт) кукурузы

11.

Pseudomonas caryophylli Burkholder

Вилт гвоздики

12.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Бурая гниль картофеля

13.

Xanthomonas campestrispv. hyacinthi (Wakker) Dye

Желтая болезнь гиацинтов

14.

Xanthomonas campestrispv. citri (Hasse) Vauterin et al.

Рак цитрусовых

15.

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al.

Бактериальный ожог риса

16.

Xanthomonas campestris pv. oryzicola (Fang et al. Swings et al.

Бактериальная полосатость риса

17.

Andean potato latent virus

Андийские латентные вируси картофеля

18.

Beet necrotic yellow vein furovirus

Ризомания свеклы

19.

Potato jellow dwarf virus

Желтая карликовость картофеля

20.

Potato vein-jellowing virus

Вирус пожелтения жилок картофеля

21.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et. Buhrer.) Nickle

Сосновая стволовая нематода

22.

Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone

Бледная картофельная нематода

23.

Heterodera glycines Ichinohe

Соевая нематода

24.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al.

Колумбийская галловая нематода

В. Сорняки

1.

Ambrosia psilostachya D.C.

Амброзия многолетняя

2.

Ambrosia trifida L.

Амброзия трехраздельная

3.

Helianthus californicus D.C.

Подсолнечник калифорнийский

4.

Helianthus ciliaris D.C.

Подсолнечник реснитчатый

5.

lva axillaris Pursh

Бузинник пазушный (ива многолетняя)

6.

Solanum elaeagnifolium Cav

Паслен линейнолистый

7.

Solanum carolinense L.

Паслен каролинский

8.

Solanum triflorum utt

Паслен трехцветковый

9.

Striga sp.sp.

Стриги (все виды)

Карантинные организмы, ограничено распространенные на территории Украины

А. Вредители растений

1.

Grapholitha molesta Busck.

Восточная плодожорка

2.

Hyphantria cunea Drury.

Американская белая бабочка

3.

Phthorimaea operculella Zell.

Картофельная моль

4.

Pseudococcus comstocki Kuw.

Червец Комстока

5.

Quadraspidiotus perniciosus Comst.

Калифорнийская щитовка

6.

Viteus vitifolii Fitch.

Виноградная филлоксера

Б. Болезни растений

1.

Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al., / Phomopsis helianthi Munt.-Cvet. et al.

Фомопсис (серая пятнистость стеблей) подсолнечника

2.

Diaporthe phaseolorum (Cke. et ELL.) Sacc. var. Caulivora Ath. Et Cald.

Рак стеблей сои

3.

Drechslera maydis (Nissicado) Subran, / Helminthosporium maydis Nisikado Miyake, / Bipolaris maydis (Nissicado) Shoem

Южный гельминтоспориоз кукурузы, раса Т

4.

Mycosphaerella linorum Naumov, / Septoria linicola (Spegazzini) Garassini

Пасмо льна

5.

Phialophora cinerescens Wollenweber van Beyma

Фиалофороз гвоздики

6.

Puccinia horiana P. Hennings

Белая ржавчина хризантем

7.

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

Рак картофеля

8.

Plum pox potyvirus, / Sharka virus 

Оспа (шарка) слив

9.

Globodera rostochiensis (Woll M. et St.

Золотистая картофельная нематода

В. Сорняки

1.

Acroptilon repens L.

Горчак розовый (ползучий)

2.

Ambrosia artemisiifolia L.

Амброзия полынолистная

3.

Cenchrus pauciflorus Benth. (tribuloides L.)

Ценхрус якорцевый (малоцветковый

4.

Cuscuta sp.sp.

Повилики (все виды)

5.

Solanum rostratum Dunal.

Паслен колючий

Потенциально опасные организмы, требующие изучения

А. Вредители растений

1.

Aonidiella aurantii Mask.

Красная померанцевая щитовка

2.

Bemisii tabaci Gen.

Табачная (хлопковая) белокрылка

3.

Chionaspis furfura Fitch.

Чешуйчатая щитовка

4.

Conotrachilus nenaphar Hb.

Плодовый долгоносик

5.

Epitrix tuberis Gentner.

Жуки-блошки клубеньковые

6.

Ips subelongatus Motsch.

Большой модриновый короед

7.

Liriomiza trifolii Burgess.

Американский клеверный или хризантемный минер

8.

Pantomorus leucoloma Dejean

Белокаемчатый жук

9.

Phaenops guttulata Gebl.

Модриновая златка

10.

Premnotrypes sp.sp.

Андийские картофельные долгоносики

11.

Scolytus moravitzi Sem.

Заболонник Моравица

12.

Trips palmi Karny.

Пальмовый трипс

13.

Trogoderma angustum Sol.

Трогодерма ангустум (узкая)

14.

Trogoderma ballfinchae Beal.

Трогодерма балфинхус

15.

Trogoderma grassmani Beal.

Трогодерма грасмани

16.

Trogoderma longisetosum Ch.

Трогодерма лонгисетозум (длинощетинистая)

17.

Trogoderma ornatum Say.

Трогодерма орнатум (крашеная)

18.

Trogoderma simplex Yayne.

Трогодерма симплекс (простая)

19.

Trogoderma sternale Jayne.

Трогодерма стернале

20.

Xylotrechus altaicus Gebl.

Алтайский модриновый усач

Б. Болезни растений

1.

Cercospora kikuchii Mats et Tom. Gard.

Пурпурный церкоспороз сои

2.

Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton, / S. Maydis (Berkeley) Sutton, / Diplodia macrospora Earle, / D. maydis Berkeley Saccardo, / D. zeae (Schwinitz) Leveille

Диплодиоз кукурузы

3.

Phoma andina Turkensteen

Андийский фомоз картофеля

4.

Phoma exigua Desmazieres var. foveata (Foister) Boerema, / Phoma foveata Foister

Гангрена картофеля

5.

Phytophthora fragariae Hickman

Фитофтороз корней земляники

6.

Phytophtora megasperma Drechsler sp. glycines, / P. Megasperma var. sojae Hildebrand

Фитофторозная гниль сои

7.

Clavibacter michiganensis subsp sepedonicum (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.

Бактериальная кольцевая гниль картофеля

8.

Xylella fastidiosa Wells et al.

Бактериоз винограда (болезнь Пирса)

9.

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al., / Xanthomonas ampelina Panagopoulos

Бактериальное увядание винограда

10.

Barley mosaic

Мозаика ячменя

11.

Barley stripe mosaic virus

Полосатая мозаика ячменя

12.

Citrus tristeza closterovirus

Тристеца цитрусовых

13.

Chrysanthemum stund viroid

Карликовость хризантем

14.

Grapevine flavescence doree phytoplasma

Золотистое пожелтение винограда

15.

Maize dwarf mosaic virus

Карликовая мозаика кукурузы

16.

Peach latent mosaic viroid, / Peach mosaic virus (American)

Мозаика персика (американская)

17.

Plum American line pattern ilarvirus, / Plum line pattern virus (American)

Линейная мозаика сливы (американская)

18.

Tomato spotted wilt virus

Пятнистый вилт томатов

19.

Wheat stripte mosaic virus

Полосатая мозаика пшеницы

20.

Wheat spindle streak virus

Веретеновидно-полосатая мозаика пшеницы

21.

Wheat rosette mosaic

Американская (почвенная) мозаика пшеницы

22.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

Ложная галловая нематода

23.

Radopholus citrophilus Huettel et al.

Свердловая нематода

В. Сорняки

1.

Bidens bipinnata L.

Череда дваждыперистая

2.

Bidens pilosa L.

Череда волосистая

3.

Diodia terres Walt.

Диодия вальковатая

4.

Echinochloa orizoides Azd.

Плоскуха рисовая

5.

Euphorbia dentata Minch.

Молочай зубчатый

6.

Polygonum pensylvanicum L.

Горчак пенсильванский

7.

Raimania laciniata Rose.

Раймания рассеченая

8.

Sida spinosa L.

Сида колючая (грудника)

9.

Sicyos angulatus L.

Сициос угловатый 

10.

Sorghum halepense L. Pers.

Сорго алепское, гумай

11.

Ypomea hederaseae L. Jacg.

Ипомея плющевидная

12.

Ypomea lacunosa L.

Ипомея лакуноза

____________

Опрос