Идет загрузка документа (100 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Министерством аграрной политики Украины и Министерством сельского хозяйства Литовской Республики о сотрудничестве в области карантина растений

Страны - участницы
Перечень, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 19.03.2002

УГОДА
між Міністерством аграрної політики України і Міністерством сільського господарства Литовської Республіки про співробітництво в галузі карантину рослин

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 19.03.2002 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 19.03.2002 р.

Міністерство аграрної політики України і Міністерство сільського господарства Литовської Республіки, в особі уповноважених представників, далі Сторони,

визнаючи важливість співробітництва в запобіганні ввезенню і розповсюдженню шкідливих організмів:

керуючись бажанням продовжувати і розширювати співробітництво в галузі карантину рослин та забезпечити координацію державних фітосанітарних заходів,

виходячи з інтересів охорони територій України та Литовської Республіки від ввезення і розповсюдження шкідливих організмів при здійсненні контрактів та розвитку господарських і торговельних зв'язків між Сторонами,

домовились про таке:

Стаття 1

У цій Угоді наведені терміни вживаються в такому значенні:

- рослини - живі рослини та їхні частини, включаючи насіння та грибницю культивуємих грибів;

- рослинні продукти - неперероблений матеріал рослинного походження (включаючи зерно), а також перероблені продукти, які за своєю природою або способом своєї переробки можуть створювати ризик розповсюдження шкідливих організмів;

- шкідливі організми - будь-які види, раси, сорти, біотипи рослин або патогенних агентів, які можуть зашкодити рослинам або рослинним продуктам;

- інші підкарантинні матеріали та об'єкти - місця складування, транспортні засоби, контейнери та будь-які інші предмети і матеріали, з якими можливе розповсюдження шкідливих організмів, зокрема, при міжнародних перевезеннях;

- фітосанітарні заходи - законодавчі заходи, спрямовані на запобігання завезенню і розповсюдженню шкідливих організмів;

- фітосанітарний сертифікат - офіційний документ, який видає державна служба з карантину та захисту рослин, який засвідчує відповідність фітосанітарного стану рослин і рослинної продукції вимогам країни-імпортера;

- фітосанітарна процедура (контроль) - офіційно встановлений метод проведення догляду, аналізу, контролю або обробки у зв'язку з карантином рослин.

Стаття 2

Компетентними Органами Сторін, що здійснюють координацію діяльності щодо реалізації цієї Угоди, є:

від України - Головна державна інспекція з карантину рослин;

від Литовської Республіки - Державна служба по захисту рослин.

Стаття 3

Сторони, керуючись правовими документами, вживатимуть необхідних фітосанітарних заходів з перевірки підкарантинних матеріалів під час імпорту та експорту відповідно до переліку карантинних шкідливих організмів згідно з додатками 1 і 2, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Усі витрати, пов'язані з фітосанітарним контролем під час ввезення або вивезення рослин, рослинних продуктів та інших підкарантинних матеріалів, із знезараженням та поверненням в країну-експортер, несе власник вантажу згідно з прийнятими на територіях держав Сторін тарифами.

Стаття 4

З метою забезпечення ефективного співробітництва в галузі карантину рослин Сторони згідно з чинним законодавством держав Сторін зобов'язуються:

- вживати необхідних заходів щодо запобігання проникненню шкідливих організмів з території держави однієї Сторони на територію держави іншої під час імпорту, експорту і транзиту;

- обмінюватися правилами, положеннями та інструкціями, що регулюють на територіях України і Литовської Республіки заходи з карантину рослин;

- обмінюватися інформацією про появу та розповсюдження шкідливих організмів на територіях держав Сторін;

- обмінюватися інформацією про науково-дослідні роботи в галузі карантину рослин;

- у разі необхідності обмінюватися фахівцями шляхом відрядження з метою здійснення ними вибіркової карантинної перевірки підкарантинних матеріалів у місцях виробництва та заготівлі, оперативного вирішення питань карантину рослин на пунктах пропуску, а також з метою вивчення досягнень науки і практики в галузі карантину рослин;

- надавати науково-методичну допомогу в галузі фітосанітарії, локалізації та ліквідації вогнищ шкідливих організмів, у знезараженні вантажів та ін.;

- у період надзвичайних ситуацій на прохання однієї з Сторін відряджати експедиції у складі фахівців з карантину рослин для термінового вжиття спільних екстрених заходів.

Стаття 5

Сторони зобов'язуються вживати відповідно до чинного законодавства держав Сторін всіх заходів для запобігання проникненню на території України або Литовської Республіки з експортним підкарантинним матеріалом шкідливих організмів.

Кожна партія підкарантинного матеріалу, що ввозяться з території держави однієї Сторони на територію держави іншої Сторони, повинна супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом або фітосанітарним сертифікатом на реекспорт у разі, коли країна-експортер не є країною - виробником рослин, рослинних продуктів. У фітосанітарному сертифікаті повинна міститися інформація, що відповідає додаткам 3 - 6, які є невід'ємною частиною цієї Угоди. Фітосанітарний та реекспортний фітосанітарний сертифікати видаються службами з карантину та захисту рослин.

Компетентні Органи Сторін залишають за собою право при закупівлі окремих партій підкарантинних матеріалів виставляти додаткові вимоги стосовно їхнього фітосанітарного стану. У цих випадках попередній контроль під час експорту підкарантинних матеріалів може здійснюватись на території країни-експортера спільними зусиллями карантинних інспекторів обох Сторін.

Кожна партія підкарантинного матеріалу, що перевозиться транзитом через територію держави однієї із Сторін, повинна супроводжуватись фітосанітарними документами згідно із законодавством держав Сторін.

Стаття 6

Сторони визначають на територіях своїх держав пункти пропуску, на яких здійснюється фітосанітарний контроль рослин, рослинних продуктів та інших підкарантинних матеріалів і об'єктів під час імпорту, експорту та транзиту з метою їхньої перевірки і запобіганню проникнення шкідливих організмів.

Стаття 7

При експорті рослин, рослинних продуктів та інших підкарантинних матеріалів як пакувальні використовуються матеріали, які не заборонені нормативними документами держав Сторін.

Транспортні засоби, що використовуються однією Стороною для перевезення підкарантинних вантажів на територію держави іншої Сторони, повинні бути ретельно очищені, а в разі необхідності - знезаражені.

Стаття 8

Рослини, рослинні продукти та інші підкарантинні матеріали та об'єкти, що ввозяться, не повинні бути заражені шкідливими організмами, які зазначені у додатках 1 - 2 до цієї Угоди.

Встановивши, що підкарантинні матеріали заражені шкідливими організмами, Компетентні Органи Сторін мають право на повернення до країни-експортера або знищення вантажу, якщо відсутня можливість його повернення, а знезараження - неможливе або неефективне.

Сторони зобов'язуються повідомляти Компетентні Органи країни-експортера про вантажі, які заражені шкідливими організмами і щодо вжитих фітосанітарних заходів.

Стаття 9

Для вирішення практичних питань, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Компетентні Органи Сторін, у разі необхідності, організують спільні наради, які проводяться по черзі в обох країнах.

Спірні питання, які виникають при тлумаченні та застосуванні цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення. Зміни та доповнення оформлюються окремими протоколами, які становлять невід'ємну частину Угоди і набувають чинності в порядку, передбаченому Статтею 11 цієї Угоди.

Стаття 10

Положення цієї Угоди не порушують прав і обов'язків Сторін за міжнародними угодами, укладеними з третіми країнами або пов'язаними з їх членством в міжнародних організаціях з питань карантину і захисту рослин.

Стаття 11

Ця Угода укладається терміном на п'ять років і набуває чинності з дати її підписання. Дія Угоди автоматично продовжується на наступний п'ятирічний період, якщо жодна їз Сторін письмово не повідомить іншу Сторону не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення відповідного періоду про свій намір припинити дію цієї Угоди.

Вчинено в м. Вільнюсі "19" березня 2002 року у двох примірниках, кожний українською, литовською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей Сторони звертатимуться до тексту, викладеному російською мовою.

 

За Міністерство аграрної
політики України
 

За Міністерство сільського господарства Литовської Республіки 

 

ПЕРЕЛІК
шкідливих організмів, які мають карантинне значення в Україні

I. Карантинні організми, відсутні на території України

А. Шкідники рослин

1. 

Acleris variana Fernand 

Східна чорноголова листовійка-брунькоїд 

2. 

Acleris gloverana Walsingham 

Західна чорноголова листовійка-брунькоїд 

3. 

Agrilus mali Mats. 

Яблунева златка 

4. 

Bruchidius incarnatus Boh. 

Єгипетська горохова зернівка 

5. 

Callosobruchus analis F. 

Азіатська багатоїдна зернівка 

6. 

Callosobruchus chinensis L. 

Китайська зернівка 

7. 

Callosobruchus maculatus F. 

Чотирьохплямиста зернівка 

8. 

Callosobruchus phaseoli Gyll. 

Індійська квасолева зернівка 

9. 

Carposina niponensis Wisghm. 

Персикова плодожерка 

10. 

Caryedon gonagra F., / C. pallidus 

Арахісова зернівка 

11. 

Ceratitis capitata Wied. 

Середземноморська плодова муха 

12. 

Ceroplastes japonicus Green. 

Японська воскова несправжня щитівка 

13. 

Ceroplastes rusci L. 

Інжирова воскова несправжня щитівка 

14. 

Dacus dorsalis Hend. 

Східна плодова муха 

15. 

Diabrotica virgifera le Conte 

Західний кукурудзяний жук 

16. 

Dinoderus bifoveolatus Woll. 

Несправжній короїд багатоїдний 

17. 

Frankliniella occidentalis Perg. 

Західний квітковий трипс 

18. 

Monochamus sp. sp. 

Всі види вусачів із роду Монохамус 

19. 

Numonia pyrivorella Mats. 

Грушева вогнівка 

20. 

Paralipsa gularis Zell. 

Насіннєва (арахісова) вогнівка 

21. 

Pectinophora gossipiella Saund. 

Бавовникова міль 

22. 

Pseudaulacaspis pentagona Targ. 

Тутова щитівка 

23. 

Popillia japonica Newm. 

Японський жук 

24. 

Rhagoletis pomonella Walsh. 

Яблунева муха 

25. 

Sinoxylon sp.sp. 

Каптурники (всі види) 

26. 

Spodoptera littoralis Boisd. 

Єгипетська бавовникова совка 

27. 

Spodoptera litura F. 

Азіатська бавовникова совка 

28. 

Trogoderma granarium Ev. 

Капровий жук 

29. 

Zabrotes subfasciatus Boh. 

Бразильська зернівка 

Б. Хвороби рослин

1. 

Atropellis sp.sp. 

Рак стовбурів та гілок сосни 

2. 

Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & D.H. Davis) von Arx, / Ascochyta chrysantemi F.L. Stevens 

Аскохітоз хризантем 

3. 

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, / Chalara guercina Henry 

Всихання дубу (судинний мікоз) 

4. 

Glomerella gossipii Edgerton, / Colletotrichum gossypii Southworth 

Антракноз бавовнику 

5. 

Phymatotrichum omnivorum (Schear) Duggar 

Техаська коренева гниль 

6. 

Tilletia (Neovossia) indica Mitra (Mund) 

Індійська сажка пшениці 

7. 

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue, / Angiosorus solani (Thirumulachar O'Brien) 

Сажка картоплі (бульб) 

8. 

Corynebacterium tritici (Hutch Burkh 

Жовтий (слизистий) бактеріоз пшениці 

9. 

Erwinia amylovora Burrill Winlsow et al. 

Бактеріальний опік плодових 

10. 

Erwinia stewartii (Smith) Dye, / Xanthomonas stewartii (Smith) Dowson 

Бактеріальне в'янення (вілт кукурудзи 

11. 

Pseudomonas caryophylli Burkholder 

Вілт гвоздики 

12. 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 

Бура гниль картоплі 

13. 

Xanthomonas campestris pv. hyacinthi (Wakker) Dye 

Жовта хвороба гіацинтів 

14. 

Xanthomonas campestris pv. citri (Hasse) Vauterin et al. 

Рак цитрусових 

15. 

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. 

Бактеріальний опік рису 

16. 

Xanthomonas campestris pv. oryzicola (Fang et al) Swings et al. 

Бактеріальна смугастість рису 

17. 

Andean potato latent virus 

Андійські латентні віруси картоплі 

18. 

Beet necrotic yellow vein furovirus 

Різоманія буряка 

19. 

Potato jellow dwarf virus 

Жовта карликовість картоплі 

20. 

Potato vein-jellowing virus 

Вірус пожовтіння жилок картоплі 

21. 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et. Buhrer.) Nickle 

Соснова стовбурова нематода 

22. 

Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone 

Бліда картопляна нематода 

23. 

Heterodera glycines Ichinohe 

Соєва нематода 

24. 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. 

Колумбійська галова нематода 

В. Бур'яни

1. 

Ambrosia psilostachya D.C. 

Амброзія багаторічна 

2. 

Ambrosia trifida L. 

Амброзія трироздільна 

3. 

Helianthus californicus D.C. 

Соняшник каліфорнійський 

4. 

Helianthus ciliaris D.C. 

Соняшник війчастий 

5. 

Iva axillaris Pursh 

Бузинник пазушний (іва багаторічна) 

6. 

Solanum elaeagnifolium Cav 

Паслін лінійнолистий 

7. 

Solanum carolinense L. 

Паслін каролінський 

8. 

Solanum triflorum Nutt 

Паслін триквітковий  

9. 

Striga sp.sp. 

Стриги (всі види) 

II. Карантинні організми, обмежено розповсюджені на території України

А. Шкідники рослин

1. 

Grapholitha molesta Busck. 

Східна плодожерка 

2. 

Hyphantria cunea Drury. 

Американський білий метелик 

3. 

Phthorimaea operculella Zell. 

Картопляна міль 

4. 

Pseudococcus comstocki Kuw. 

Червчик Комстоку 

5. 

Quadraspidiotus perniciosus Comst. 

Каліфорнійська щитівка 

6. 

Viteus vitifolii Fitch. 

Виноградна філоксера 

Б. Хвороби рослин

1. 

Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al., / Phomopsis helianthi Munt.-Cvet. et al. 

Фомопсис (сіра плямистість стебла) соняшника 

2. 

Diaporthe phaseolorum (Cke. et ELL.) Sacc. var. Caulivora Ath. Et Cald. 

Рак стебла сої 

3. 

Drechslera maydis (Nissicado) Subran, / Helminthosporium maydis Nisikado Miyake, / Bipolaris maydis (Nissicado) Shoem 

Південний гельмінтоспоріоз кукурудзи, раса Т 

4. 

Mycosphaerella linorum Naumov, / Septoria linicola (Spegazzini) Garassini 

Пасмо льону 

5. 

Phialophora cinerescens Wollenweber van Beyma 

Фіалофороз гвоздики 

6. 

Puccinia horiana P. Hennings 

Біла іржа хризантем 

7. 

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 

Рак картоплі 

8. 

Plum pox potyvirus, / Sharka virus 

Віспа (шарка) слив 

9. 

Globodera rostochiensis (Woll) M. et St. 

Золотиста картопляна нематода 

В. Бур'яни

1. 

Acroptilon repens L. 

Гірчак рожевий (повзучий) 

2. 

Ambrosia artemisiifolia L. 

Амброзія полинолиста 

3. 

Cenchrus pauciflorus Benth. (tribuloides L.) 

Ценхрус якорцевий (малоквітковий) 

4. 

Cuscuta sp.sp. 

Повитиці (всі види) 

5. 

Solanum rostratum Dunal. 

Паслін колючий 

III. Потенційно шкідливі організми, які потребують вивчення

А. Шкідники рослин

1. 

Aonidiella aurantii Mask. 

Червона померанцева щитівка 

2. 

Bemisii tabaci Gen. 

Тютюнова (бавовникова) білокрилка 

3. 

Chionaspis furfura Fitch. 

Лускова щитівка 

4. 

Conotrachilus nenaphar Hb. 

Плодовий довгоносик 

5. 

Epitrix tuberis Gentner. 

Жуки-блішки бульбочкові 

6. 

Ips subelongatus Motsch. 

Великий модриновий короїд 

7. 

Liriomiza trifolii Burgess. 

Американський конюшинний або хризантемний мінер 

8. 

Pantomorus leucoloma Dejean 

Білокаймовий жук 

9. 

Phaenops guttulata Gebl. 

Модринова златка 

10. 

Premnotrypes sp.sp. 

Андійські картопляні довгоносики 

11. 

Scolytus moravitzi Sem. 

Заболонник Моравіца 

12. 

Trips palmi Karny. 

Пальмовий трипс 

13. 

Trogoderma angustum Sol. 

Трогодерма ангустум (вузька) 

14. 

Trogoderma ballfinchae Beal. 

Трогодерма балфинхус 

15. 

Trogoderma grassmani Beal. 

Трогодерма грасмані 

16. 

Trogoderma longisetosum Ch. 

Трогодерма лонгісетозум (довгощетинна) 

17. 

Trogoderma ornatum Say. 

Трогодерма орнатум (забарвлена) 

18. 

Trogoderma simplex Yayne. 

Трогодерма симплекс (проста) 

19. 

Trogoderma sternale Jayne. 

Трогодерма стернале 

20. 

Xylotrechus altaicus Gebl. 

Алтайський модриновий вусач 

Б. Хвороби рослин

1. 

Cercospora kikuchii Mats et Tom. Gard. 

Пурпурний церкоспороз сої 

2. 

Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton, / S. Maydis (Berkeley) Sutton, / Diplodia macrospora Earle, / D. maydis Berkeley Saccardo, / D. zeae (Schwinitz) Leveille 

Диплодіоз кукурудзи 

3. 

Phoma andina Turkensteen 

Андійський фомоз картоплі 

4. 

Phoma exigua Desmazieres var. foveata (Foiste) Boerema, / Phoma foveata Foister 

Гангрена картоплі 

5. 

Phytophthora fragariae Hickman 

Фітофтороз коренів суниці 

6. 

Phytophtora megasperma Drechsler sp. glycines, / P. Megasperma var. sojae Hildebrand 

Фітофторозна гниль сої 

7. 

Clavibacter michiganensis subsp sepedonicum (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. 

Бактеріальна кільцева гниль картоплі 

8. 

Xylella fastidiosa Wells et al. 

Бактеріоз винограду (хвороба Пірса) 

9. 

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al., / Xanthomonas ampelina Panagopoulos 

Бактеріальне в'янення винограду 

10. 

Barley mosaic 

Мозаїка ячменю 

11. 

Barley stripe mosaic virus 

Штрихувата мозаїка ячменю 

12. 

Citrus tristeza closterovirus 

Тристеця цитрусових 

13. 

Chrysanthemum stund viroid 

Карликовість хризантем 

14. 

Grapevine flavescence doree phytoplasma 

Золотисте пожовтіння винограду 

15. 

Maize dwarf mosaic virus 

Карликова мозаїка кукурудзи 

16. 

Peach latent mosaic viroid, / Peach mosaic virus (American) 

Мозаїка персику (американська) 

17. 

Plum American line pattern ilarvirus, / Plum line pattern virus (American) 

Лінійна мозаїка сливи (американська) 

18. 

Tomato spotted wilt virus 

Плямистий вілт томатів 

19. 

Wheat stripte mosaic virus 

Штрихувата мозаїка пшениці 

20. 

Wheat spindle streak virus 

Веретеноподібно-смугаста мозаїка пшениця 

21. 

Wheat rosette mosaic 

Американська (грунтова) мозаїка пшениці 

22. 

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen 

Несправжня галова нематода 

23. 

Radopholus citrophilus Huettel et al. 

Свердлова нематода 

В. Бур'яни

1. 

Bidens bipinnata L. 

Череда двічіпірчаста 

2. 

Bidens pilosa L. 

Череда волосиста 

3. 

Diodia terres Walt. 

Діодія валькувата 

4. 

Echinochloa orizoides Azd. 

Плоскуха рисова 

5. 

Euphorbia dentata Minch. 

Молочай зубчастий 

6. 

Polygonum pensylvanicum L. 

Гірчак пенсільванський 

7. 

Raimania laciniata Rose. 

Райманія розсічена 

8. 

Sida spinosa L. 

Сіда колюча (грудника) 

9. 

Sicyos angulatus L. 

Сіціос кутастий 

10. 

Sorghum halepense L. Pers. 

Сорго алепське, гумай 

11. 

Ypomea hederaseae L. Jacg. 

Іпомея плющоподібна 

12. 

Ypomea lacunosa L. 

Іпомея лакуноза 

 

ПЕРЕЧЕНЬ
вредных организмов, имеющих карантинное значение в Украине

Карантинные организмы, отсутствующие на территории Украины

А. Вредители растений

1. 

Acleris variana Fernand 

Восточная черноголовая листовертка-почкоед 

2. 

Acleris gloverana Walsingham 

Западная черноголовая листовертка-почкоед 

3. 

Agrilus mali Mats. 

Яблонная златка 

4. 

Bruchidius incarnatus Boh. 

Египетская гороховая зерновка 

5. 

Callosobruchus analis F. 

Азиатская многоядная зерновка 

6. 

Callosobruchus chinensis L. 

Китайская зерновка 

7. 

Callosobruchus maculatus F. 

Четырехпятнистая зерновка 

8. 

Callosobruchus phaseoli Gyll. 

Индийская фасолевая зерновка 

9. 

Carposina niponensis Wisghm. 

Персиковая плодожорка 

10. 

Caryedon gonagra F., / C. pallidus 

Арахисовая зерновка 

11. 

Ceratitis capitata Wied. 

Средиземноморская плодовая муха 

12. 

Ceroplastes japonicus Green. 

Японская восковая ложнощитовка 

13. 

Ceroplastes rusci L. 

Инжировая восковая ложнощитовка 

14. 

Dacus dorsalis Hend. 

Восточная плодовая муха 

15. 

Diabrotica virgifera le Conte 

Западный кукурузный жук 

16. 

Dinoderus bifoveolatus Woll. 

Ложный короед многоядный 

17. 

Frankliniella occidentalis Perg. 

Западный цветочный трипс 

18. 

Monochamus sp. sp. 

Все виды усачей из рода Монохамус 

19. 

Numonia pyrivorella Mats. 

Грушевая огневка 

20. 

Paralipsa gularis Zell. 

Семенная (арахисовая) огневка 

21. 

Pectinophora gossipiella Saund. 

Хлопковая моль 

22. 

Pseudaulacaspis pentagona Targ. 

Тутовая щитовка 

23. 

Popillia japonica Newm. 

Японский жук 

24. 

Rhagoletis pomonella Walsh. 

Яблонная муха 

25. 

Sinoxylon sp.sp. 

Каптурники (все виды) 

26. 

Spodoptera littoralis Boisd. 

Египетская хлопковая совка 

27. 

Spodoptera litura F. 

Азиатская хлопковая совка 

28. 

Trogoderma granarium Ev. 

Капровый жук 

29. 

Zabrotes subfasciatus Boh. 

Бразильская зерновка  

А. Болезни растений

1. 

Atropellis sp.sp. 

Рак стволов и веток сосны 

2. 

Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & D.H. Davis) von Arx, / Ascochyta chrysantemi F.L. Stevens 

Аскохитоз хризантем 

3. 

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, / Chalara guercina Henry 

Усыхание дуба (сосудистый микоз) 

4. 

Glomerella gossipii Edgerton, / Colletotrichum gossypii Southworth 

Антракноз хлопчатника 

5. 

Phymatotrichum omnivorum (Schear) Duggar 

Техасская корневая гниль 

6. 

Tilletia (Neovossia) indica Mitra (Mund) 

Индийская головня пшеницы 

7. 

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue, / Angiosorus solani (Thirumulachar O'Brien 

Головня картофеля (клубней) 

8. 

Corynebacterium tritici (Hutch) Burkh 

Желтый (слизистый) бактериоз пшеницы 

9. 

Erwinia amylovora Burrill Winlsow et al. 

Бактериальный ожог плодовых 

10. 

Erwinia stewartii (Smith) Dye, / Xanthomonas stewartii (Smith) Dowson 

Бактериальное увядание (вилт) кукурузы 

11. 

Pseudomonas caryophylli Burkholder 

Вилт гвоздики 

12. 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 

Бурая гниль картофеля 

13. 

Xanthomonas campestrispv. hyacinthi (Wakker) Dye 

Желтая болезнь гиацинтов 

14. 

Xanthomonas campestrispv. citri (Hasse) Vauterin et al. 

Рак цитрусовых 

15. 

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. 

Бактериальный ожог риса 

16. 

Xanthomonas campestris pv. oryzicola (Fang et al. Swings et al. 

Бактериальная полосатость риса 

17. 

Andean potato latent virus 

Андийские латентные вируси картофеля 

18. 

Beet necrotic yellow vein furovirus 

Ризомания свеклы 

19. 

Potato jellow dwarf virus 

Желтая карликовость картофеля 

20. 

Potato vein-jellowing virus 

Вирус пожелтения жилок картофеля 

21. 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et. Buhrer.) Nickle 

Сосновая стволовая нематода 

22. 

Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone 

Бледная картофельная нематода 

23. 

Heterodera glycines Ichinohe 

Соевая нематода 

24. 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. 

Колумбийская галловая нематода 

В. Сорняки

1. 

Ambrosia psilostachya D.C. 

Амброзия многолетняя 

2. 

Ambrosia trifida L. 

Амброзия трехраздельная 

3. 

Helianthus californicus D.C. 

Подсолнечник калифорнийский 

4. 

Helianthus ciliaris D.C. 

Подсолнечник реснитчатый 

5. 

Iva axillaris Pursh 

Бузинник пазушный (ива многолетняя) 

6. 

Solanum elaeagnifolium Cav 

Паслен линейнолистый 

7. 

Solanum carolinense L. 

Паслен каролинский 

8. 

Solanum triflorum utt 

Паслен трехцветковый  

9. 

Striga sp.sp. 

Стриги (все виды) 

Карантинные организмы, ограничено распространенные на территории Украины

А. Вредители растений

1. 

Grapholitha molesta Busck. 

Восточная плодожорка 

2. 

Hyphantria cunea Drury. 

Американская белая бабочка 

3. 

Phthorimaea operculella Zell. 

Картофельная моль 

4. 

Pseudococcus comstocki Kuw. 

Червец Комстока 

5. 

Quadraspidiotus perniciosus Comst. 

Калифорнийская щитовка 

6. 

Viteus vitifolii Fitch. 

Виноградная филлоксера 

Б. Болезни растений

1. 

Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al., / Phomopsis helianthi Munt.-Cvet. et al. 

Фомопсис (серая пятнистость стеблей) подсолнечника 

2. 

Diaporthe phaseolorum (Cke. et ELL.) Sacc. var. Caulivora Ath. Et Cald. 

Рак стеблей сои 

3. 

Drechslera maydis (Nissicado) Subran, / Helminthosporium maydis Nisikado Miyake, / Bipolaris maydis (Nissicado) Shoem 

Южный гельминтоспориоз кукурузы, раса Т 

4. 

Mycosphaerella linorum Naumov, / Septoria linicola (Spegazzini) Garassini 

Пасмо льна 

5. 

Phialophora cinerescens Wollenweber van Beyma 

Фиалофороз гвоздики 

6. 

Puccinia horiana P. Hennings 

Белая ржавчина хризантем 

7. 

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 

Рак картофеля 

8. 

Plum pox potyvirus, / Sharka virus 

Оспа (шарка) слив 

9. 

Globodera rostochiensis (Woll M. et St. 

Золотистая картофельная нематода 

В. Сорняки

1. 

Acroptilon repens L. 

Горчак розовый (ползучий) 

2. 

Ambrosia artemisiifolia L. 

Амброзия полынолистная 

3. 

Cenchrus pauciflorus Benth. (tribuloides L.) 

Ценхрус якорцевый (малоцветковый 

4. 

Cuscuta sp.sp. 

Повилики (все виды) 

5. 

Solanum rostratum Dunal. 

Паслен колючий 

Потенциально опасные организмы, требующие изучения

А. Вредители растений

1. 

Aonidiella aurantii Mask. 

Красная померанцевая щитовка 

2. 

Bemisii tabaci Gen. 

Табачная (хлопковая) белокрылка 

3. 

Chionaspis furfura Fitch. 

Чешуйчатая щитовка 

4. 

Conotrachilus nenaphar Hb. 

Плодовый долгоносик 

5. 

Epitrix tuberis Gentner. 

Жуки-блошки клубеньковые 

6. 

Ips subelongatus Motsch. 

Большой модриновый короед 

7. 

Liriomiza trifolii Burgess. 

Американский клеверный или хризантемный минер 

8. 

Pantomorus leucoloma Dejean 

Белокаемчатый жук 

9. 

Phaenops guttulata Gebl. 

Модриновая златка 

10. 

Premnotrypes sp.sp. 

Андийские картофельные долгоносики 

11. 

Scolytus moravitzi Sem. 

Заболонник Моравица 

12. 

Trips palmi Karny. 

Пальмовый трипс 

13. 

Trogoderma angustum Sol. 

Трогодерма ангустум (узкая) 

14. 

Trogoderma ballfinchae Beal. 

Трогодерма балфинхус 

15. 

Trogoderma grassmani Beal. 

Трогодерма грасмани 

16. 

Trogoderma longisetosum Ch. 

Трогодерма лонгисетозум (длинощетинистая) 

17. 

Trogoderma ornatum Say. 

Трогодерма орнатум (крашеная) 

18. 

Trogoderma simplex Yayne. 

Трогодерма симплекс (простая) 

19. 

Trogoderma sternale Jayne. 

Трогодерма стернале 

20. 

Xylotrechus altaicus Gebl. 

Алтайский модриновый усач 

Б. Болезни растений

1. 

Cercospora kikuchii Mats et Tom. Gard. 

Пурпурный церкоспороз сои 

2. 

Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton, / S. maydis (Berkeley) Sutton, / Diplodia macrospora Earle, / D. maydis Berkeley Saccardo, / D. zeae (Schwinitz) Leveille 

Диплодиоз кукурузы 

3. 

Phoma andina Turkensteen 

Андийский фомоз картофеля 

4. 

Phoma exigua Desmazieres var. foveata (Foister) Boerema, / Phoma foveata Foister 

Гангрена картофеля 

5. 

Phytophthora fragariae Hickman 

Фитофтороз корней земляники 

6. 

Phytophtora megasperma Drechsler sp. glycines, / P. Megasperma var. sojae Hildebrand 

Фитофторозная гниль сои 

7. 

Clavibacter michiganensis subsp sepedonicum (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. 

Бактериальная кольцевая гниль картофеля 

8. 

Xylella fastidiosa Wells et al. 

Бактериоз винограда (болезнь Пирса) 

9. 

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al., / Xanthomonas ampelina Panagopoulos 

Бактериальное увядание винограда 

10. 

Barley mosaic 

Мозаика ячменя 

11. 

Barley stripe mosaic virus 

Полосатая мозаика ячменя 

12. 

Citrus tristeza closterovirus 

Тристеца цитрусовых 

13. 

Chrysanthemum stund viroid 

Карликовость хризантем 

14. 

Grapevine flavescence doree phytoplasma 

Золотистое пожелтение винограда 

15. 

Maize dwarf mosaic virus 

Карликовая мозаика кукурузы 

16. 

Peach latent mosaic viroid, / Peach mosaic virus (American) 

Мозаика персика (американская) 

17. 

Plum American line pattern ilarvirus, / Plum line pattern virus (American) 

Линейная мозаика сливы (американская) 

18. 

Tomato spotted wilt virus 

Пятнистый вилт томатов 

19. 

Wheat stripte mosaic virus 

Полосатая мозаика пшеницы 

20. 

Wheat spindle streak virus 

Веретеновидно-полосатая мозаика пшеницы 

21. 

Wheat rosette mosaic 

Американская (почвенная) мозаика пшеницы 

22. 

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen 

Ложная галловая нематода 

23. 

Radopholus citrophilus Huettel et al. 

Свердловая нематода 

В. Сорняки

1. 

Bidens bipinnata L. 

Череда дваждыперистая 

2. 

Bidens pilosa L. 

Череда волосистая 

3. 

Diodia terres Walt. 

Диодия вальковатая 

4. 

Echinochloa orizoides Azd. 

Плоскуха рисовая 

5. 

Euphorbia dentata Minch. 

Молочай зубчатый 

6. 

Polygonum pensylvanicum L. 

Горчак пенсильванский 

7. 

Raimania laciniata Rose. 

Раймания рассеченая 

8. 

Sida spinosa L. 

Сида колючая (грудника) 

9. 

Sicyos angulatus L. 

Сициос угловатый 

10. 

Sorghum halepense L. Pers. 

Сорго алепское, гумай 

11. 

Ypomea hederaseae L. Jacg. 

Ипомея плющевидная 

12. 

Ypomea lacunosa L. 

Ипомея лакуноза 

 

HARMGUL FOR THE PLANTS ORGANISMS PROHIBITED TO INTRODUCE AND SPREAD IN LITHUANIA

I. HARMFUL ORGANISMS NOT FOUND IN LITHUANIA

1. Inects, mites and nematodes at the all stages of the development:

1.1. Acleris spp. (non-European);

1.2. Amauromyza maculosa (Malloch);

1.3. Anoplophora glabripennis (Motschulsky);

1.4. Anoplophora chinensis (Thomson);

1.5. Anoplophora malasiaca (Forster);

1.6. Arrhenodes minutus Drury;

1.7. Bemisia tabaci Genn (European and non-European);

1.8. Blitopertha orientalis (Waterhouse);

1.9. Cacoecimorpha pronubana Hubner;

1.10. Callosobruchus chinensis L.;

1.11. Callosobruchus maculatus F.;

1.12. Cicadellidae (non European), known as vectors of the Pirs disease (Xylella fastidiosa):

1.12.1. Carneocephala fulgida Nottingham;

1.12.2. Draeculacephala minerva Ball;

1.12.3. Graphocephala atropunctata (Signoret);

1.13. Choristoneura spp. (non European);

1.14. Conotrachelus nenuphar (Herbst);

1.15. Diabrotica barberi Smith & Lawrence;

1.16. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber;

1.17. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim;

1.18. Diabrotica virgifera Le Conte;

1.19. Globodera pallida (Stone) Behrens;

1.20. Helicoverpa armigera (Hubner);

1.21. Helicoverpa zea (Boddie);

1.22. Hirschmanniella spp., except Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc et Goodey;

1.23. Hyphantria cunea (Drury);

1.24. Liriomyza sativae (Blanchard);

1.25. Liriomyza huidobrensis (Blanchard);

1.26. Liriomyza trifolii (Burgess);

1.27. Longidorus spp., except Longidorus elongatus (de Man) Thorne-Swanger;

1.28. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (all population);

1.29. Meloidogyne fallax Karsen;

1.30. Monochamus spp. (non European);

1.31. Myndus crudus Van Duzee;

1.32. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen;

1.33. Opogona sacchari (Bojer);

1.34. Premnotrypes spp. (non European);

1.35. Pseudopithyophtorus minutissimus (Zimmermann);

1.36. Pseudopithyophtorus pruinosus (Eichhoff);

1.37. Popillia japonica (Newman);

1.38. Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi;

1.39. Scaphoideus luteolus (Van Duzee);

1.40. Spodoptera eridania (Cramer);

1.41. Spodoptera littoralis (Boisduval);

1.42. Spodoptera frugiperda (Smith);

1.43. Spodoptera litura (Fabricius);

1.44. Thrips palmi Karny (European and non European);

1.45. Tephritidae (non European):

1.45.1. Anastrepha fraterculus (Widemann);

1.45.2. Anastrepha ludens (Loew);

1.45.3. Anastrepha obliqua Masquart;

1.45.4. Anastrepha suspensa (Loew);

1.45.5. Dacus ciliatus Loew;

1.45.6. Bactrocera cucurbitae Coquillett;

1.45.7. Bactrocera dorsalis Hendel;

1.45.8. Bactrocera tryoni (Froggartt);

1.45.9. Bactrocera tsuneonis Miyake;

1.45.10. Bactrocera zonata (Saunders);

1.45.11. Euphranta canadensis (Loew);

1.45.12. Trirhithromyia cyanescens Bezzi;

1.45.13. Ceratitis capitata (Wiedermann);

1.45.14. Ceratitis quinaria Bezzi;

1.45.15. Ceratitis rosa (Karsch);

1.45.16. Euphranta japonica Ito;

1.45.17. Rhagoletis cingulata (Loew);

1.45.18. Rhagoletis completa Cresson;

1.45.19. Rhagoletis fausta (Osten-Sacken);

1.45.20. Rhagoletis indifferens Curran;

1.45.21. Rhagoletis mendax Curran;

1.45.22. Rhagoletis pomonella Walsh;

1.45.23. Rhagoletis ribicola Doane;

1.45.24. Rhagoletis suavis (Loew);

1.46. Trogoderma granarium Everts;

1.47. Xiphinema spp.

2. Bacteria:

2.1. Xylella fastidiosa (Wells et al.);

2.2. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

3. Fungi:

3.1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt;

3.2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel;

3.3. Cronartium spp. (non European);

3.4. Endocronartium harknessii J.P.More;

3.5. Botryosphaeria laricina (K.Sawada) Y.Zhang

3.6. Gymnosporangium spp. (non European);

3.7. Phellinus weirii (Murrill) R.L.Gilbertson;

3.8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis;

3.9. Melampsora medusae Thumen;

3.10. Monilinia fructicola (Winter) Honey;

3.11. Mycosphaerella larici-leptolepidis K. Ito et al.;

3.12. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson;

3.13. Phoma andina Turkensteen;

3.14. Phylosticta solitaria Ell. & Evern.;

3.15. Septoria lycopersici Speg var. malagutii Ciccarone et Boerema;

3.16. Thecaphora solani (Thir. & O'Brien) Mordue;

3.17. Tilletia indica Mitra;

3.18. Trechispora brinkmannii (Bresad.) D.P.Rogers & H.S.Jacson.

4. Viruses and virus like organisms:

4.1. Apple proliferation mycoplasm;

4.2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm;

4.3. Beet necrotic yellow vein furovirus (Rhizomania);

4.4. Pear decline mycoplasm;

4.5. Elm phloem necrosis phytoplasm;

4.6. Potatoe viruses and virus like organisms:

4.6.1. Andean potato latent virus;

4.6.2. Andean potato mottle virus;

4.6.3. Arracacha potato B, oca strain;

4.6.4. Potato black ringspot virus;

4.6.5. Potato spindle tuber viroid;

4.6.6. Potato virus T;

4.6.7. Non European isolated potato viruses A, M, S, V, X, ir Y (including Yo, Yn ir Yc) and Potato leaf roll virus;

4.7. Tobacco ringspot virus;

4.8. Tomato ringspot virus;

4.9. Tomato spotted wilt virus / Impatiens necrotic spot virus;

4.10. Virses and virus like organisms harmful for the Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L.:

4.10.1. Blueberry leaf mottle virus;

4.10.2. Cherry rasp leaf virus (American);

4.10.3. Peach mosaic virus (American);

4.10.4. Peach phony rickettsia;

4.10.5. Peach rosette mosaic virus;

4.10.6. Peach rosette mycoplasm;

4.10.7. Peach X-disease mycoplasm;

4.10.8. Peach yellows mycoplasm;

4.10.9. Plum line pattern virus (American);

4.10.10. Strawberry latent "C" virus;

4.10.11. Strawberry vein banding virus;

4.10.12. Strawberry witches' broom mycoplasm;

4.10.13. Non European viruses and virus like organisms harmful for the Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L.);

4.11. Viruses distributed by Bemisia tabaci Genn.:

4.11.1. Bean golden mosaic virus;

4.11.2. Cowpea mild mottle virus;

4.11.3. Lettuce infectious yellow virus;

4.11.4. Pepper mild virus;

4.11.5. Squash leaf curl virus;

4.11.6. Euphorbia mosaic virus;

4.11.7. Florida tomato virus.

5. Parazitic plants - Arceuthobium spp. (non European).

II. HARMFUL ORGANISMS, LIMITED DISTRIBUTED IN LITHUANIA

6. Insects, mates and nematodes in all stages of their development:

6.1. Frankliniella occidentalis Pergande;

6.2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens;

6.3. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach).

7. Fungi - Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

8. Bacteria - Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.

III. QUARANTINE WEEDS

9. Quarantine weeds:

9.1. Acroptilon repens (L.) DC;

9.2. Ambrosia spp.;

9.3. Cuscuta spp.;

9.4. Cenchrus pauciflorus Benth;

9.5. Iva axillaris Pursh.;

9.6. Sida spinosa L.;

9.7. Solanum carolinense L.;

9.8. Solanum elaeagnifolium Cav.;

9.9. Solanum rostratum Dun.;

9.10. Solanum triflorum L.;

9.11. Striga spp.

 

1. Експортер та його адреса
Name and adress of the exporter 

2. ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ
PHYTOSANITARY CERTIFICATE

3. Імпортер та його адреса
Declared name and adress of consignee 

4. В організацію карантину і захисту рослин
______________________ (країна-імпортер)
То Quarantine and Plant Protection
Organization of __________ (country of import) 

5. Місце походження
Place of origin 

6. Пункт увезення
Declared point of entry 

 
 
  

УКРАЇНА
UKRAINE

Державна служба з карантину рослин України
State Servise on Quarantine of Plants in Ukraine 


7. Спосіб транспортування
Declared means of conveyance 

8. Маркування, назва підкарантинного матеріалу, ботанічна назва рослин
Marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants 

9. Кількість
Quantity 

10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені вище рослини, рослинні продукти чи інші регульовані матеріали були перевірені та/або пройшли експертизу у відповідності до необхідних офіційних процедур і вважаються вільними від шкідливих організмів, що є карантинними для країни-імпортера, та відповідають діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, включаючи і регульовані некарантинні шкідливі організми.
This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to de free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests. 

11. Додаткова декларація
Additional declaration  

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ
Disinfestation and/or disinfection treatment 

18. Місце оформлення
Place of issue

Дата
Date
Прізвище держінспектора
Name of
authorized officer

Підпис інспектора
Signature of
authorized officer

Штамп
Stamp 

12. Обробка
Treatment 

13. Хімічна
(діюча речовина)

Chemical
(active ingredient) 

14. Експозиція
та температура

Duration
and temperature 

15. Концентрація
Concentration 

16. Дата
Date 

17. Додаткова інформація
Additional information 

1. Експортер та його адреса
Name and adress of the exporter 

2. ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ НА РЕЕКСПОРТ
PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT

3. Імпортер та його адреса
Declared name and adress of consignee 

4. В організацію карантину і захисту рослин
______________________ (країна-імпортер) 
То Quarantine and Plant Protection
Organization of __________ (country of import) 

5. Місце походження
Place of origin 

6. Пункт увезення
Declared point of entry 

 
 
  

УКРАЇНА
UKRAINE

Державна служба з карантину рослин України
State Servise on Quarantine of Plants in Ukraine 


7. Спосіб транспортування
Declared means of conveyance 

8. Маркування, назва підкарантинного матеріалу, ботанічна назва рослин
Marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants 

9. Кількість
Quantity 

10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені вище рослини, рослинні продукти чи інші регульовані матеріали були імпортовані (країна ре-експорту) ________________ з ________________ (країна походження) у супроводі фітосанітарного сертифіката N ___________ оригінал затверджена копія, які додаються до цього сертифікату, що вони були упаковані переупаковані в оригінальну нову упаковку, що визначено оригінальним фітосанітарним сертифікатом і додатковим інспектуванням визнано їх відповідність діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, а також засвідчено, що при їх зберіганні в Україні вантаж не був підданий ризику інфікування чи зараження.
This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above _____________ where imported into (countracting party of re-export) ________________ from _______________ (countracting party of origin) covered by Phytosanitary certificate N ____________ in original certified true cop of which is attached to this certificate; that they are packed repacked in original new containers, that based on the original phytosanitary certificate and additional inspection, they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, and that during storage in ______________________ (contracting party of re-export) the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection. 

11. Додаткова декларація
Additional declaration  

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ
Disinfestation and/or disinfection treatment 

18. Місце оформлення
Place of issue

Дата
Date
Прізвище держінспектора
Name of
authorized officer

Підпис інспектора
Signature of
authorized officer

Штамп
Stamp 

12. Обробка
Treatment 

13. Хімічна
(діюча речовина)

Chemical
(active ingredient) 

14. Експозиція
та температура

Duration
and temperature 

15. Концентрація
Concentration 

16. Дата
Date 

17. Додаткова інформація
Additional information 

 

 

 

 

  

____________

Опрос