Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Государственной таможенной службой Украины и Национальным таможенным агентством Республики Болгария о реализации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Болгария относительно сотрудничества по таможенным делам

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 04.09.2001

ПРОТОКОЛ
між Державною митною службою України та Національним митним агентством Республіки Болгарія про реалізацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія щодо співробітництва в митних справах

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 04.09.2001
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 04.09.2001

Державна митна служба України і Національне митне агентство Республіки Болгарія (далі "Сторони"),

прагнучи здійснювати більш ефективний митний контроль за переміщенням товарів, пасажирів і транспортних засобів між Україною та Республікою Болгарія,

визнаючи, що своєчасний обмін інформацією, а також взаємна допомога і співробітництво Сторін сприятимуть удосконаленню митного контролю,

з метою реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в митних справах, чинної з 2 серпня 1998 року (далі "Угода"),

домовилися про таке:

Стаття 1

Заходи з координації митного контролю та обмін інформацією здійснюються Сторонами в межах їх компетенції та можливостей і відповідно до чинного законодавства держав Сторін.

Стаття 2

1. У відповідності до положень 2 параграфу 18 Статті Угоди, Сторони визначають структурні підрозділи своїх Центральних апаратів для здійснення прямих контактів між собою, включаючи ті, які залучені до боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

2. Сторони наділяють свої відповідні митні установи на місцях повноваженнями встановлювати та підтримувати прямі зв'язки між собою в межах їх компетенції.

Митні установи на місцях інформують свої центральні органи про результати зустрічей на місцевому рівні, а також про зміст обміну інформацією, що відбувся.

3. Список осіб, уповноважених для здійснення прямих контактів, наведено з I та II Додатках до цього Протоколу, які є його невід'ємною частиною.

4. Сторони негайно інформують одна одну про зміни в Додатках до цього Протоколу.

Стаття 3

1. Сторони надають одна одній інформацію згідно зі статтями 4, 5, 6, 7, 9 та 10 Угоди якнайшвидше з тим, щоб заінтересована Сторона мала змогу вчасно вжити необхідних заходів для забезпечення належного дотримання митного законодавства.

2. З огляду на терміновість допускається передача інформації в усній формі, однак вона має бути обов'язково надалі підтверджена письмово.

Стаття 4

Сторони в межах їх компетенції та повноважень вживають усіх необхідних заходів для виконання запитів, що направляються відповідно до статей 4, 6 та 15 Угоди.

Стаття 5

1. Запити, що стосуються митного тарифу та митної вартості, відповідно до статті 3 Угоди направляються в тих випадках, коли йдеться про значні суми мита, податків та інших зборів.

2. Обмін статистичними даними зовнішньої торгівлі між Сторонами, згідно зі статтею 4 Угоди, здійснюється раз у півріччя на рівні 6 знаків Гармонізованої системи опису та кодування товарів.

У разі необхідності, за окремими запитами така інформація може бути представлена у більш деталізованому вигляді, з метою виявлення причин розходження даних статистики зовнішньої торгівлі та виявлення можливих фактів ухилення від сплати податків і порушення заходів нетарифного регулювання.

3. В разі потреби, додані до відповіді на запит копії документів будуть відповідним чином завірені Сторонами.

Стаття 6

1. Представники Сторін зустрічатимуться не рідше одного разу на рік для обговорення питань щодо реалізації Угоди та цього Протоколу.

2. Сторони можуть доручити їхнім відповідним підрозділам проводити між собою в міру потреби робочі зустрічі з поточних питань, що належать до їх компетенції.

Стаття 7

За згодою Сторін, до цього Протоколу можуть бути внесені зміни та доповнення. Зміни та доповнення оформлюються відповідними додатками, які є невід'ємною частиною цього Протоколу.

Стаття 8

Цей Протокол набуває чинності з моменту його підписання і діятиме протягом дії Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія щодо співробітництва у митних справах від 2 серпня 1998 року.

Кожна Сторона може припинити дію цього Протоколу шляхом направлення іншій Стороні відповідного письмового повідомлення не менш ніж за 6 місяців до дати припинення дії Протоколу.

Вчинено в м. Софія 4 вересня 2001 року у двох примірниках українською, болгарською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Протоколу перевага надається тексту англійською мовою.

 

За Державну митну
службу України

За Національне митне
агентство
Республіки Болгарія

 

СПИСОК ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДТРИМУВАТИ ПРЯМІ ЗВ'ЯЗКИ З ЗАКОРДОННИМИ МИТНИМИ ОРГАНАМИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вул. Дегтярівська, 11, м. Київ-119, Україна, 04119

Перший заступник Голови Державної митної служби України

Тел.: 38 044 274 80 46
Факс: 38 044 274 82 81
Телекс 131103 COMET
www.customs.gov.ua
E-mail: dmsu@rada.kiev.ua

ЄГОРОВ
Олександр Борисович

Начальник Управління по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

Тел.: 38 044 247 26 14
Факс: 38 044 247 28 25
              247 27 63
E-mail:
vzaritskiy@customs.gov.ua

ШВИДКОВ
Геннадій Іванович

Начальник Управління нетарифного регулювання

Тел.: 38 044 247 26 13
              274 82 78
Факс: 38 044 247 27 76

ПАШИННИЙ
Олександр Іванович

Начальник Управління організації митного контролю

Тел.: 38 044 274 81 90
              247 26 12
Факс: 38 044 247 27 04

ТЕРЕЩЕНКО
Сергій Степанович

Начальник Митно-тарифного управління

Тел.: 38 044 274 81 96
              247 26 15
Факс: 38 044 247 27 84

ДЕМЧЕНКО
Віктор Іванович

Начальник Управління митних платежів

Тел.: 38 044 247 26 17
Факс: 38 044 247 27 51

ШУЛЬГА
Світлана Василівна

Начальник Управління міждержавних зв'язків

Тел.: 38 044 247 26 09
              274 82 80
Факс: 38 044 247 27 30

ЗАРУДНИЙ
Сергій Миколайович

Начальник Управління номенклатури і верифікації

Тел.: 38 044 274 81 98
Факс: 38 044 247 27 70

РАМУСЬ
Ігор Петрович

Начальник Управління статистики

Тел.: 38 044 274 82 91
              247 26 18
Факс: 38 044 247 27 42

ОВДІЄНКО
Наталія Трохимівна

Начальник Управління захисту прав інтелектуальної власності

Тел.: 38 044 247 26 10
              247 27 11
Факс: 38 044 247 27 78

ПЕТРОВА
Тетяна Костянтинівна

Начальник Правового Управління

Тел.: 38 044 247 26 23
Факс: 38 044 247 27 49

МЕЛЬНИК
Микола Васильович

Начальник Управління кадрами

Тел.: 38 044 247 26 21
Факс: 38 044 274 81 92

МОМОТЕНКО
Валерій Якович

БОРИСПІЛЬСЬКА МИТНИЦЯ
Аеропорт, м. Бориспіль-7, Київська обл., Україна, 08300

Начальник митниці

Тел.: 38 044 296 70 46
              296 72 16
Факс: 38 044 220 87 40

ФЕДОРОВ
Олександр Олегович

ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА МИТНИЦЯ
вул. Світлицького, 28-А, м. Київ, Україна, 04215

Начальник митниці

Тел.: 38 044 461 12 47
Факс: 38 044 462 61 63
              433 49 09

ВЕЧЕР
Віктор Григорович

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
бул. Лепсе, 8-А, м. Київ, Україна, 03680

Начальник митниці

Тел.: 38 044 457 96 84
              457 96 77
Факс: 38 044 457 27 66

СИМОНОВ
Олександр Іванович

ПІВНІЧНА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
вул. Жилянська, 120-А, м. Київ, Україна, 01032

Начальник митниці

Тел.: 38 044 235 94 16
Тел./факс: 235 94 15

СОБОЛЬ
Ігор Миколайович

ПОДІЛЬСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
вул. Пілотська, 2, м. Хмельницький, Україна, 29010

Начальник митниці

Тел.: 33 0382 79 52 48
              70 00 00
Факс: 38 0382 26 01 36

КРЕТ
Степан Онуфрійович

КАРПАТСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
вул. Собранецька, 20, м. Ужгород, Закарпатська обл., Україна, 88000

Начальник митниці

Тел.: 38 03122 1 43 10
Факс: 38 03122 4 37 54
              1 22 07

ІВАНЮК
Михайло Миколайович

ДОНБАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
пров. Ніколенка, 9, м. Донецьк, Україна, 83048

Начальник митниці

Тел.: 38 0622 55 15 81
Факс: 38 0622 55 24 90
              55 21 63

КОНОВЧЕНКО
Юрій Миколайович

ЗАХІДНА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
вул. Костюшка, 1, м. Львів, Україна, 79000

Начальник митниці

Тел.: 38 0322 97 18 33
Факс: 38 0322 97 99 01
              97 18 34

ОНИШКЕВИЧ
Володимир Андрійович

СХІДНА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
вул. Короленка, 14, 16-А, м. Харків, Україна, 61003

Начальник митниці

Тел.: 38 0572 23 51 52
Факс: 38 0572 12 84 39
              12 77 30

ТЮТЮННИК
Олександр Олесьович

ДНІПРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
вул. Горького, 22, м. Дніпропетровськ, Україна, 49038

Начальник митниці

Тел.: 38 0562 32 05 25
Факс: 38 0562 32 05 23
              32 05 24

КИСЕЛЬОВ
Володимир Леонідович

КРИМСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
вул. Клари Цеткін, 31, м. Симферополь, Республіка Крим, Україна, 95000,

Начальник митниці

Тел.: 38 0652 27 15 83
Факс: 38 0652 27 65 58
              25 96 18

САСУНОВ
Володимир Володимирович

ЧОРНОМОРСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
вул. Гайдара, 21-А, м. Одеса, Україна, 65078

В. о. начальника митниці

Тел.: 38 0482 64 74 61
Факс: 38 0482 64 94 33
              64 10 83

КАЧУРЕНКО
Василь Георгійович

СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МИТНИЦЯ
вул. Нахімова, 5-А, м. Севастополь, Республіка Крим, Україна, 99011

В. о. начальника митниці

Тел.: 38 0692 52 36 72
Факс: 38 0692 54 35 66
              54 30 48

РУМЯНЦЕВ
Олег Васильович

 

СПИСОК ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДТРИМУВАТИ ПРЯМІ ЗВ'ЯЗКИ З ЗАКОРДОННИМИ МИТНИМИ ОРГАНАМИ

НАЦІОНАЛЬНЕ МИТНЕ АГЕНТСТВО РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ

Заступник директора

Тел.: 00359 2 9859 4015
Факс: 00359 2 980 68 97

Людмил
Анастасов

Начальник Управління Європейської інтеграції та міжнародного співробітництва

Тел.: 00359 2 9859 4020
Факс: 00359 2 981 25 25

Еліца
Стоянова

Начальник Управління митного розслідування та розвідки

Тел.: 00359 2 9859 4241
Факс: 00359 2 981 32 75

Микола
Георгієв

Начальник Управління митного режиму та процедур

Тел.: 00359 2 9859 4247
Факс: 00359 2 987 86 30

Асен Асенов

Начальник Управління тарифної політики

Тел.: 00359 2 9859 4342
Факс: 00359 2 980 52 81

Анелія
Ангелова

Начальник Управління митної статистики та автоматизації

Тел.: 00359 2 9859 4543
Факс: 00359 2 980 48 61

Георгі
Григоров

Начальник Управління адміністративно-правового та інформаційного обслуговування

Тел.: 00359 2 8859 4060

Маріана
Василева

Начальник Управління фінансово-економічної діяльності та управління власністю

Тел.: 00359 2 9859 4040

Росен Христов

РЕГІОНАЛЬНЕ МИТНЕ УПРАВЛІННЯ - М. СОФІЯ

Начальник Регіонального митного управління

Тел.: 00359 2 931 1512
Факс: 00359 2 931 0369

Красимир
Керемидчийськи

РЕГІОНАЛЬНЕ МИТНЕ УПРАВЛІННЯ - М. ВАРНА

Начальник Регіонального митного управління

Тел.: 00359 52 632 632
Факс: 00359 52 632 223

Хризантема
Гайдарова

РЕГІОНАЛЬНЕ МИТНЕ УПРАВЛІННЯ - М. БУРГАС

Начальник Регіонального митного управління

Тел.: 00359 56 847 200
Факс: 00359 56 844 189

Димчо
Кирязов

РЕГІОНАЛЬНЕ МИТНЕ УПРАВЛІННЯ - М. ПЛОВДІВ

Начальник Регіонального митного управління

Тел.: 00359 32 606 211

Калин Ганчев

РЕГІОНАЛЬНЕ МИТНЕ УПРАВЛІННЯ - М. РУСЕ

Начальник Регіонального митного управління

Тел.: 00359 82 449 998
Факс: 00359 82 844 571

Івайло Попов

____________

Опрос