Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Корея о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 23.07.2001

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Корея про співробітництво в галузі мирного використання ядерної енергії

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 23.07.2001 р.
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 30.05.2007 р.*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 11.06.2007 р.

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Корея (далі - Сторони),

беручи до уваги, що використання ядерної енергії в мирних цілях є важливим чинником у просуванні по шляху соціального та економічного розвитку обох країн,

прагнучи зміцнити дружні відносини, які існують між двома країнами,

визнаючи, що обидві країни є членами Міжнародного агентства з ядерної енергії (далі - МАГАТЕ) і сторонами Договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь (надалі - договір),

підтверджуючи найвищий пріоритет забезпечення ядерної безпеки та захисту довкілля в обох країнах у зв'язку з виконанням їхніх ядерних програм,

усвідомлюючи, що спільним бажанням обох країн є розширення та зміцнення співробітництва на основі рівності та взаємної вигоди у розвитку та застосуванні ядерної енергії в мирних цілях,

домовились про наступне:

СТАТТЯ I

Для цілей цієї Угоди:

(a) "Директиви" означає Директиви щодо ядерних передач, опубліковані в документі МАГАТЕ INFCIRC/254/Rev.4/Part 1. а також додаткові положення та поправки, про які домовились Сторони:

(b) "обладнання" означає будь-яке обладнання або деталі, зазначені в Додатку А Директив;

(c) "матеріал" означає неядерні матеріали для реакторів, зазначені в Додатку А Директив;

(d) "ядерний матеріал" означає будь-який вихідний матеріал або будь-який спеціальний матеріал, що розщеплюється, як ці терміни визначені в Додатку А до Директив. Будь-яке визначення Радою керуючих МАГАТЕ, що доповнює список матеріалів, які розглядаються як "вихідний матеріал" або "спеціальний матеріал, що розщеплюється", набуде чинності згідно з цією Угодою лише після того, як Сторони цієї Угоди письмово повідомлять одна одну про прийняття цієї поправки:

(e) "особи" означають будь-які фізичні або юридичні особи, віднесені до юрисдикції будь-якої Сторони;

(f) "технологія" означає спеціальну інформацію, потрібну для розвитку, виробництва, або використання будь-якого обладнання або матеріалів, або ядерних матеріалів, як це визначено в Додатку А до Директив; та

(g) "інтелектуальна власність" має значення, наведене в статті 2 Конвенції, що засновує Всесвітню Організацію інтелектуальної власності, підписаної у Стокгольмі 14 липня 1967 року.

СТАТТЯ II

1. Напрямами співробітництва між Сторонами згідно з цією Угодою можуть бути:

(a) фундаментальні та прикладні дослідження та розробки у сфері мирного використання ядерної енергії;

(в) дослідження, розробки, проектування, будівництво, експлуатація та обслуговування атомних електростанцій або дослідницьких реакторів;

(c) виробництво та поставка ядерних паливних елементів для їх використання на атомних електростанціях або дослідницьких реакторах;

(d) ядерний паливний цикл - від розвідування та розробки родовищ уранових руд до поводження з радіоактивними відходами;

(e) виробництво та використання радіоактивних ізотопів у промисловості, сільському господарстві та медицині;

(f) ядерна безпека, радіаційний захист та охорона довкілля;

(g) ядерні гарантії та фізичний захист;

(h) інші напрями, про які можуть домовитися Сторони.

2. Співробітництво у напрямах, наведених в пункті 1 цієї статті, може здійснюватися в таких формах:

(a) обмін науковцями і спеціалістами та їх навчання;

(в) обмін науковою і технологічною інформацією та даними;

(c) організація симпозіумів, семінарів та робочих груп;

(d) передача ядерних матеріалів, матеріалів, обладнання та технологій;

(e) надання відповідних технологічних консультацій та послуг;

(f) спільні дослідження або проекти, що становлять взаємний інтерес;

(g) інші форми, про які можуть домовитися Сторони.

СТАТТЯ III

1. Сторони будуть співробітничати в галузі мирного використання ядерної енергії на основі рівності і взаємної вигоди згідно з положеннями цієї Угоди та їхнім чинним законодавством.

2. Передача ядерних матеріалів, матеріалів, обладнання та технологій згідно з цією Угодою може здійснюватися безпосередньо між Сторонами або через осіб, уповноважених Сторонами. Така передача буде предметом цієї Угоди, а також будь-яких окремих додаткових угод, які можуть бути укладені між Сторонами або між відповідними компетентними органами, що будуть призначатися Сторонами.

3. Будь-яка інформація, передана відповідно до положень цієї Угоди, може бути вільно використана, окрім випадків, коли Сторони або уповноважені особи обох Сторін, які забезпечують передачу інформації, попередньо повідомлені про обмеження та застереження щодо її використання та розповсюдження.

4. Сторони будуть вживати всіх необхідних заходів, передбачених їхнім чинним законодавством і правилами, для дотримування обмежень та застережень щодо інформації, в тому числі конфіденційної, та захисту прав інтелектуальної власності, включаючи комерційні та промислові таємниці, які передаються уповноваженими особами в рамках юрисдикції кожної із Сторін.

СТАТТЯ IV

Ядерні матеріали, матеріали, обладнання та технології, передані згідно з цією Угодою, та спеціальні матеріали, що розщеплюються, які вироблені шляхом використання ядерних матеріалів та обладнання, і передані згідно з цією Угодою Стороною-відправником, не будуть передаватися поза юрисдикцією Сторони-отримувача третій Стороні, якщо Сторони цієї Угоди письмово не домовляться про це.

СТАТТЯ V

1. Уран, переданий згідно з цією Угодою або використаний на будь-якому також переданому обладнанні, не буде збагачений більше ніж на 20 (двадцять) відсотків в ізотопі U 235, якщо Сторони не домовляться про інше.

2. Ядерні матеріали, передані згідно з цією Угодою, або ядерні матеріали, вироблені шляхом використання також переданих ядерних матеріалів, матеріалів та обладнання, не будуть перероблятися, якщо Сторони не домовляться про це.

СТАТТЯ VI

1. У рамках цієї Угоди співробітництво, пов'язане з мирним використанням ядерної енергії, може здійснюватись компетентними органами, які призначаються Сторонами.

2. Компетентні органи Сторін можуть укладати окремі угоди, договори, контракти для виконання цієї Угоди.

СТАТТЯ VII

Ядерні матеріали, матеріали, обладнання та технології, передані згідно з цією Угодою, а також спеціальні матеріали, що розщеплюються, які використані або вироблені шляхом використання також переданих ядерних матеріалів, матеріалів та обладнання, не будуть використовуватися для розвитку, розробки, дослідження та виробництва ядерної зброї або ядерних вибухових пристроїв, або в будь-яких воєнних цілях.

СТАТТЯ VIII

1. Що стосується ядерних матеріалів, то зобов'язання, які містяться в статті 7 цієї Угоди, будуть перевірені на відповідність угодам про гарантії, укладеним кожною із сторін з МАГАТЕ, у зв'язку з виконанням Договору.

2. Якщо з будь-яких причин або в будь-який час МАГАТЕ не забезпечуватиме виконання таких гарантій в рамках юрисдикції Сторони, ця Сторона негайно вступить з іншою Стороною в домовленості, які відповідатимуть принципам та процедурам системи гарантій МАГАТЕ, для застосування гарантій до ядерних матеріалів, переданих відповідно до цієї Угоди.

СТАТТЯ IX

Сторони вживатимуть відповідних заходів для забезпечення належних рівнів фізичного захисту в рамках їхньої відповідної юрисдикції, зазначених у Додатку C до Директив, стосовно ядерних матеріалів та обладнання, переданих згідно з цією Угодою, а також ядерних матеріалів, використаних або вироблених шляхом використання ядерних матеріалів, матеріалів або обладнання, переданих в рамках їхньої відповідної юрисдикції.

СТАТТЯ X

Сторони будуть проводити консультації щодо діяльності за цією Угодою для ідентифікації ядерної безпеки та впливу вищезазначеної діяльності на довкілля у світових масштабах та співпрацювати у напрямку запобігання ядерним інцидентам на ядерному обладнанні або пов'язаним з ним обладнанні, переданому згідно з цією Угодою, і захисту світового довкілля від радіоактивного, хімічного та теплового забруднення, що може бути наслідком діяльності в рамках цієї Угоди.

СТАТТЯ XI

1. Ядерні матеріали, матеріали та обладнання залишатимуться предметом цієї Угоди, поки:

(a) вони не передані поза межі юрисдикції Сторони-отримувача відповідно до положень Статті IV цієї Угоди;

(b) не буде визначено, що ядерний матеріал є непридатним для подальшого використання або практичного відновлення шляхом переробки у форму, придатну для використання в будь-якій ядерній діяльності з точки зору гарантій, зазначених у статті VIII цієї Угоди. Обидві Сторони приймуть визначення МАГАТЕ щодо положень про припинення застосування гарантій відповідних угод про застосування гарантій до цього ядерного матеріалу; або

(c) Сторони не домовляться про інше.

2. Технології залишатимуться предметом цієї Угоди, доки Сторони не домовляться про інше.

СТАТТЯ XII

Якщо одна із Сторін в будь-який час після набуття чинності цією Угодою:

(a) не дотримуватиметься положень статтей IV, V, VII, VIII та IX,

(в) припинить або порушить угоду про гарантії з МАГАТЕ,

(c) здійснить вибух ядерного вибухового пристрою,

інша Сторона буде мати право припинити подальше співробітництво згідно з цією Угодою, тимчасово зупинити або припинити чинність цієї Угоди.

СТАТТЯ XIII

1. Сторони зустрічатимуться час від часу та проводитимуть консультації одна з одною, на прохання однієї із Сторін, для перегляду умов цієї Угоди або розгляду питань, що виникатимуть у ході її реалізації.

2. Будь-які суперечності, що виникатимуть у тлумаченні або застосуванні положень цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом мирних переговорів або консультацій Сторін.

3. Якщо суперечність не може бути врегульована шляхом переговорів та консультацій, то справа щодо цієї суперечності може, на прохання обох Сторін, бути передана до арбітражного суду для її розв'язання. Такий арбітражний суд призначатиметься в кожному випадку окремо за взаємною згодою обох Сторін, відповідно до міжнародної практики.

СТАТТЯ XIV

1. Ця Угода набуде чинності з дня обміну Сторонами дипломатичними нотами, які мають містити інформацію про виконання обома сторонами всіх необхідних внутрішньодержавних процедур.

2. Ця Угода залишатиметься чинною протягом 30 (тридцяти) років і буде автоматично продовжуватись на додаткові п'ятирічні періоди, поки одна із Сторін не повідомить у письмовій формі іншу Сторону про намір припинити чинність Угоди за 6 (шість) місяців до закінчення терміну її дії.

3. До тексту Угоди можуть бути внесені зміни в будь-який час за письмовою згодою обох Сторін. Будь-яка зміна буде набувати чинності відповідно до процедур, обумовлених пунктом 1 цієї статті.

4. Незважаючи на закінчення терміну або припинення чинності цієї Угоди, зобов'язання, зазначені в статтях IV, V, VII, VIII, IX та XI цієї Угоди, залишатимуться в силі, поки Сторони не домовляться про інше.

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО нижчепідписані, належним чином уповноважені для цього відповідними органами, підписали цю Угоду.

ВЧИНЕНО у двох примірниках у місті Києві "23" липня 2001 р. українською, корейською та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, перевага надається тексту англійською мовою.
____________
* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 року N 786 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 41, ст. 1622)

 

ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
 

ЗА УРЯД РЕСПУБЛІКИ
КОРЕЯ
 

Опрос