Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины

Страны - участницы
Условия, Двустороннее соглашение (СНГ) от 04.10.2001

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про додаткові заходи щодо забезпечення транзиту російського природного газу по території України

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 04.10.2001 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 15.11.2001 р.*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 20.12.2001 р.

Додатково див. Протокол
 від 18 липня 2003 року
,
 від 2 липня 2004 року 

Кабінет Міністрів України і Уряд Російської Федерації, далі - "Сторони",

базуючись на положеннях Договору між Україною та Російською Федерацією про економічне співробітництво на 1998 - 2007 роки від 27 лютого 1998 року і Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про гарантії транзиту російського природного газу по території України від 22 грудня 2000 року, далі - "Угода від 22 грудня 2000 року",

виходячи з необхідності забезпечення стабільного зростання економіки України й економіки Російської Федерації,

погодилися про нижченаведене:

Стаття 1

Поширити дію Угоди від 22 грудня 2000 року, за винятком Додатків N 1, N 2 і Статей 2, 5 та 9, на 2002 і наступні роки до 2013 року включно.

Стаття 2

Російська Сторона гарантує проведення розрахунків ВАТ "Газпром" із НАК "Нафтогаз України" за послуги з транзиту російського природного газу по території України поставками газу і/або в грошовій формі.

Обсяги транзиту російського природного газу через територію України, а також розмір платежів в грошовій формі та/або обсяги поставок газу в рахунок оплати транзиту будуть уточнюватися на основі щорічних Міжурядових протоколів на відповідний рік.

Російська Сторона гарантує транзит середньоазіатського природного газу для газопостачання споживачів України, здійснюваний на контрактній основі між господарюючими суб'єктами, по території Російської Федерації в обсягах, що визначаються на основі щорічних Міжурядових протоколів на відповідний рік на умовах, аналогічним умовам транзиту Українською Стороною російського природного газу до Західної Європи.

НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" до 1 листопада 2001 року підпишуть довгостроковий контракт про транзит російського природного газу територією України на період 2002 - 2013 років.

Стаття 3

Сторони в кожному календарному році будуть вважати в Угоді від 22 грудня 2000 року:

у Статтях 1 та 4 слова "2001 року" - як "поточного року" і слова "2002 року" - як "наступного року" (у відповідних відмінках);

у Статті 1 слова "в обсязі 124,6 млрд. кубометрів", як обсяг, що визначається у довгостроковому контракті про транзит російського природного газу по території України на період 2002 - 2013 років;

У Додатку N 3:

- слова "2002 року" - як "року, що йде за роком виникнення боргових зобов'язань України відповідно до Статті 4 цієї Угоди";

- слова "2012 року" - як "десятого року, починаючи, з року, що йде за роком виникнення боргових зобов'язань України відповідно до Статті 4 цієї Угоди";

параметр "d" у пункті 13 Додатка N 3, починаючи з 2002 року, буде обчислюватися на базі ринкових котувань боргових зобов'язань України, що визначаються у щорічному Міжурядовому протоколі на відповідний рік.

Сторони будуть вважати, що стосується Статті 3 Угоди від 22 грудня 2000 року, слова "2001 року" протягом 2002 року - як "2002 року", протягом 2003 року - як "2003 року" (у відповідних відмінках).

Стаття 4

Врегулювання заборгованості НАК "Нафтогаз України" перед ВАТ "Газпром" за раніше поставлений, але неоплачений російський природний газ станом на 1 червня 2000 року буде здійснене шляхом випуску на умовах, порівняних з умовами реструктуризації боргу України кредиторам Паризького клубу і передачі ВАТ "Газпром" облігацій зовнішньої облігаційної позики НАК "Нафтогаз України" (стандартні корпоративні єврооблігації), далі "Облігації", із терміном погашення з 2004 до 2013 року.

НАК "Нафтогаз України" забезпечить випуск і передачу Облігацій ВАТ "Газпром" протягом чотирьох місяців з дати підписання цієї Угоди.

Основні умови емісії та обігу Облігацій містяться в Додатку до цієї Угоди, який є його невід'ємною частиною.

Сторони забезпечать завершення до 1 листопада 2001 року вивірення всієї заборгованості НАК "Нафтогаз України" перед ВАТ "Газпром".

Стаття 5

Українська Сторона з дати набуття чинності цією Угодою і на весь період дії введе експортне (вивізне) мито на природний газ, експортований з території України.

Ставка експортного (вивізного) мита та обсяги вилучень з режиму експортного мита будуть визначатися в рамках щорічних Міжурядових протоколів на відповідні роки, передбачених Статтею 2 цієї Угоди.

Стаття 6

Забезпеченням погашення й обслуговування Облігацій є належна від ВАТ "Газпром" оплата та/або поставки російського природного газу за послуги НАК "Нафтогаз України" з транзиту російського природного газу по території України відповідно до Статті 2 цієї Угоди.

У разі невиконання НАК "Нафтогаз України" платіжних зобов'язань по Облігаціях ВАТ "Газпром" буде скорочувати оплату та/або поставки російського природного газу за послуги з транзиту на неоплачену суму за цими зобов'язаннями.

При цьому на суму вищезазначеного скорочення зменшуються відповідно зобов'язання НАК "Нафтогаз України" щодо погашення й обслуговування Облігацій.

Ця Стаття діє у випадку, якщо держателем облігацій є Уряд Російської Федерації або ВАТ "Газпром", а також у випадку, якщо виконання платіжних зобов'язань за облігаціями перед третіми особами (власниками облігацій) гарантовано ВАТ "Газпром".

Стаття 7

Емісія Облігацій, що проводиться НАК "Нафтогаз України", не підлягає обкладенню державним митом в Україні. Платежі НАК "Нафтогаз України" по Облігаціях на території України не обкладаються якими б то не було податками, митами або зборами і виплачуються без будь-яких обмежень, відрахувань, вилучень або компенсаційних утримань.

У протилежному випадку НАК "Нафтогаз України" буде збільшувати суми, що підлягають оплаті, до таких розмірів, що дозволили б отримати держателю Облігацій належні суми, так якби до них не застосовувалися податки, мита, збори, обмеження, відрахування, вилучення або компенсаційні утримання.

Стаття 8

У разі реорганізації, ліквідації, введення зовнішнього управління, банкрутства або будь-якої іншої зміни статусу або форми власності НАК "Нафтогаз України", що може спричинити невиконання зобов'язань НАК "Нафтогаз України", передбачених цією Угодою, Українська Сторона гарантує виконання цих зобов'язань НАК "Нафтогаз України".

Стаття 9

Спори, що стосуються тлумачення і застосування цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом консультацій між Сторонами.

Стаття 10

До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни і доповнення, що оформляються відповідними протоколами, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди і набувають чинності відповідно до Статті 11 цієї Угоди.

Стаття 11

Ця Угода набуває чинності з дати останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Вчинено в м. Києві 4 жовтня 2001 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Кабінет Міністрів
України
 

За Уряд
Російської Федерації
 

 

Основні умови емісії та обігу облігацій зовнішньої облігаційної позики НАК "Нафтогаз України" терміном погашення з 2004 року по 2013 рік

Назва: 

Процентні облігації зовнішньої облігаційної позики НАК "Нафтогаз України" з погашенням з 2004 по 2013 рік (далі - "облігації"). 

Первинна основна сума: 

1401419334 дол. США. 

Додаткова основна сума: 

сума заборгованості, яка не була включена до Первинної основної суми облігацій, але потім була вивірена ВАТ "Газпром" та емітентом. 

Основна сума облігацій: 

Первинна основна сума плюс додаткова основна сума. 

Дата емісії: 

1 червня 2000 р. 

Емітент: 

НАК "Нафтогаз України". 

Первинний держатель: 

ВАТ "Газпром". 

Виплата основної суми: 

Піврічними платежами згідно з графіком (додається). 

Проценти: 

Проценти нараховуються на непогашену Основну суму облігацій за ставкою шестимісячний LIBOR + 1 % річних, причому ставка LIBOR визначається на дату, що передує даті початку чергового процентного періоду та фіксується як the offered rate on the Reuters Screen ISDA Page as of 11.00 a. m. (London time) та виплачуються кожні півроку 1 травня та 1 листопада. При цьому перший процентний період встановлюється з 1 червня 2000 р. до 1 травня 2002 р.
Проценти, нараховані з 1 червня 2000 року до 1 травня 2002 року погашаються:
- 30 % сплачуються 1 травня 2002 року;
- на суму залишку 70 % нарахованих та капіталізованих процентів на 1 травня 2002 року випускаються облігації, аналогічні облігаціям, обумовленими в цьому Додатку, з погашенням двома рівними річними платежами 1 травня 2003 року та 1 травня 2004 року, причому на суму капіталізованих процентів нараховуються проценти за ставкою 12-місячний LIBOR + 1 % річних. При цьому ставка LIBOR визначається на дату, що передує даті початку чергового процентного періоду, та фіксується як the offered rate on the Reuters Screen ISDA Page as of 11.00 a. m. (London time). 

Статус облігацій: 

Облігації є прямими та безумовними зобов'язаннями емітента, та повсякчас є рівно пріоритетними (pari passu), та не мають жодних переваг стосовно одне одного. Платіжні зобов'язання емітента за облігаціями в будь-який час виступають щонайменше рівними, порівняно з усіма його нинішніми та майбутніми зобов'язаннями, за винятком зобов'язань, що мають переваги на підставі положень закону. 

Форма облігацій: 

Стандартні корпоративні облігації. 

Номінальна вартість: 

1000 дол. США. 

Законодавство, що застосовується до облігацій: 

Закони Англії 

Лістинг: 

Облігації можуть мати лістинг на Люксембурзькій або на одній з інших провідних фондових бірж світу. 

 

Графік погашення облігацій НАК "Нафтогаз України"

1 травня 2004 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 листопада 2004 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 травня 2005 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 листопада 2005 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 травня 2006 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 листопада 2006 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 травня 2007 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 листопада 2007 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 травня 2008 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 листопада 2008 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 травня 2009 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 листопада 2009 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 травня 2010 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 листопада 2010 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 травня 2011 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 листопада 2011 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 травня 2012 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 листопада 2012 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 травня 2013 р. 

5 % обсягу емісії облігацій; 

1 листопада 2013 р. 

5 % обсягу емісії облігацій. 

___________
* Ратифіковано Законом України від 15 листопада 2001 року N 2797-III (Офіційний вісник України, 2001 р., N 50, ст. 2224)

____________

Опрос