Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 23.10.2000
Утратил силу

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі телебачення і радіомовлення

Постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 листопада 2016 року N 1053
дію цієї Угоди припинено

Угода припиняє дію 21 жовтня 2017 року
(відповідно до інформації, наведеної у листі Міністерства закордонних справ України
від 11 травня 2017 року N 72/14-612/1-1101)

Кабінет Міністрів України і Уряд Російської Федерації, що іменуються надалі Сторонами,

базуючись на культурній близькості і традиціях багатовікових дружніх відносин народів двох держав, надаючи велике значення зміцненню взаєморозуміння між ними,

намагаючись сприяти виконанню положень Заключного акта Гельсінської Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, документів Організації з безпеки і співробітництва в Європі, прийнятих після Наради, і які стосуються співробітництва в галузі інформації та гуманітарної сфери, а також дотримуючись рекомендацій Міжнародної спілки електрозв'язку,

керуючись положеннями Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997 року,

враховуючи свої економічні і організаційно-технічні можливості,

домовились про наступне:

Стаття 1

Сторони розвивають співробітництво по створенню сприятливих правових, організаційних і економічних умов для забезпечення трансляції і розповсюдження програм українських телерадіомовних організацій на території Російської Федерації і програм російських телерадіомовних організацій на території України з метою задоволення культурно-інформаційних потреб громадян і подальшого зміцнення традиційних зв'язків між двома країнами.

Сторони погоджуються з використанням української мови під час трансляції програм українських телерадіомовних організацій та російської мови під час трансляції програм російських телерадіомовних організацій.

Стаття 2

Відповідні уповноважені органи Сторін сприяють підвищенню змістовності і аудіовізуальної привабливості телерадіопрограм, широкому та об'єктивному висвітленню актуальних проблем.

Стаття 3

Сторони сприяють розробці та здійсненню необхідних організаційно-технічних заходів, які забезпечують безперервний і якісний прийом програм телерадіомовних організацій другої Сторони на території своєї країни та їх вільний транзит через свою територію.

Стаття 4

Українська Сторона через відповідні уповноважені органи сприяє наданню програм українських телерадіомовних організацій для розповсюдження на території Російської Федерації.

Російська Сторона через відповідні уповноважені органи сприяє наданню програм російських телерадіомовних організацій для розповсюдження на території України.

Стаття 5

Розповсюдження телерадіопрограм на території держави другої Сторони здійснюється на платній основі шляхом укладання договорів між зацікавленими організаціями держав Сторін. Обсяги мовлення, транзиту телерадіопрограм, умови передачі рекламних матеріалів, форма платежів і взаємних розрахунків за послуги підприємств зв'язку, які здійснюють розповсюдження програм, уточнюються при укладанні кожного договору.

Стаття 6

Відповідні уповноважені органи Сторін сприяють спільному виробництву телерадіопрограм, регулярному обміну досвідом з правових, організаційно-технічних та фінансово-економічних питань телерадіомовлення, створенню необхідних умов для відкриття і роботи кореспондентських пунктів телерадіомовних організацій як в Україні, так і в Російській Федерації.

Стаття 7

Усі спірні питання, які можуть виникнути у зв'язку з тлумаченням і застосуванням цієї Угоди, Сторони вирішують шляхом переговорів та консультацій.

Стаття 8

Зміни та доповнення до цієї Угоди будуть прийматися за погодженням Сторін і оформлятися протоколами, які будуть становити невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 9

Ця Угода не стосується зобов'язань Сторін, що виникають з інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є.

Стаття 10

Ця Угода вступає в силу з дати її підписання. Дія цієї Угоди припиняється по закінченню шести місяців з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення другої Сторони про її намір припинити її дію.

Здійснено в м. Москві "23" жовтня 2000 року в двох примірниках, кожний українською і російською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд
Російської Федерації 

Опрос