Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы "Образование Киева. 2011 - 2015 гг."

Киевский городской совет
Решение от 25.05.2011 № 196/5583
редакция действует с 12.07.2012

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 25 травня 2011 року N 196/5583

Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр."

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Київської міської ради
від 12 липня 2012 року N 671/8008

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про вищу освіту", рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою розширення умов для рівного доступу до високоякісної освіти та задоволення потреб територіальної громади міста Києва в особистісно-орієнтованій, інноваційній та конкурентоспроможній освіті Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." (далі - Програма) згідно з додатком до цього рішення.

2. Установити, що відповідальним за виконання Програми є Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

3. Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню культури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) при формуванні бюджетних запитів на наступні роки передбачити видатки на реалізацію Програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну комісію Київради з питань освіти та науки.

  

Київський міський голова

Л. Черновецький

  

Міська цільова програма
"Освіта Києва. 2011 - 2015 рр."

1. ПАСПОРТ
Міської цільової програми "ОСВІТА КИЄВА. 2011 - 2015 рр."

1.

Ініціатор розроблення програми

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", наказ Головного управління освіти і науки N 65/1 від 19.03.2010 "Про розробку проекту Програми розвитку освіти міста на 2011 - 2015 рр.", наказ Головного управління освіти і науки N 197 від 16.11.2010 "Про підготовку Програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр."

3.

Розробник програми

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники програми

Київський університет імені Бориса Грінченка,
Центр моніторингу столичної освіти

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Київська міська рада, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, Головне управління культури, Головне управління охорони здоров'я, навчальні заклади

7.

Термін реалізації програми

2011 - 2015 рр.

7.1.

Етапи виконання програми

I етап - 2011 - 2012 рр.
II етап - 2013 - 2015 рр.

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

Усього: 24158,3 млн. грн.

8.1.

власні надходження навчальних закладів

1296,0 млн. грн.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Освіта м. Києва є складовою загальнодержавного освітнього простору. Вона має багатовікову історію становлення і ґрунтується на засадах гуманістичних загальнолюдських цінностей і національних традицій українського народу - поєднанні інтересів особистості і суспільства, нації і держави.

У м. Києві сконцентровано потужний науковий, інтелектуальний, культурний потенціал для розвитку освітньої галузі як стратегічної основи формування інноваційної моделі суспільства. У цьому контексті важливим є те, що 47 % дорослих киян мають або здобувають вищу освіту, 48 % - середню або середню спеціальну, 57 % мешканців Києва працюють у галузях, що передбачають наявність освіти високого рівня (спеціалісти, службовці, керівники різних рівнів, кваліфіковані робітники). У галузі освіти столиці працює 120,8 тис. осіб, що вирізняє її як одну з найпотужніших сфер зайнятості населення.

Система столичної освіти охоплює дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, заклади професійно-технічної освіти, вищі навчальні заклади III - IV та I - II рівнів акредитації, позашкільні заклади освіти, розташовані у м. Києві. Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) здійснює керівництво функціонуванням і розвитком системи столичної освіти.

Загалом у закладах столичної освіти навчається 839 тис. осіб, із них: 560,8 тис. - студенти вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, 29,8 тис. - вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, 18,3 тис. - учні ПТНЗ, 230,1 тис. - учні загальноосвітніх навчальних закладів. Окрім того, 84,8 тис. - вихованці дошкільних навчальних закладів. Таким чином, кожен третій киянин навчається.

Задовольняючи соціально-економічні та духовні запити особистості і суспільства, освіта столиці є важливим стратегічним ресурсом розвитку людського капіталу та дієвим механізмом переходу до інноваційного розвитку мегаполісу.

Опрос