Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Главном управлении по вопросам внутренней политики исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в новой редакции

Киевский городской совет
Решение от 24.06.2004 № 308/1518

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ

від 24 червня 2004 року N 308/1518

Про затвердження Положення про Головне управління з питань внутрішньої політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у новій редакції

Відповідно до частини 4 статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 10 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", підпункту 2.2 пункту 2 рішення Київської міської ради від 23.10.2003 N 72/946 "Про реорганізацію Головного управління з питань внутрішньої політики та Управління у справах релігії виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про Головне управління з питань внутрішньої політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (додаток N 13 до рішення Київради від 10.07.2003 N 584/744) у новій редакції, погодженій виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.11.2003 N 2194), згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток N 34 до рішення Київради від 10.07.2003 N 584/744 "Про затвердження Положень про головні управління, управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань самоврядування та інформаційної політики.

 

Київський міський голова 

О. Омельченко 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління з питань внутрішньої політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Головне управління з питань внутрішньої політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі за текстом - Головне управління) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підзвітним і підконтрольним Київській міській раді та підпорядкованим Київському міському голові.

Головне управління є правонаступником приєднаного до нього управління у справах релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. У своїй діяльності Головне управління керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цим Положенням.

3. Основними завданнями Головного управління є організація та здійснення заходів з реалізації державної внутрішньої політики у м. Києві, забезпечення взаємодії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з релігійними організаціями, об'єднаннями громадян, аналіз процесів у гуманітарній сфері м. Києва та підготовка відповідних пропозицій, сприяння процесу впровадження у сферу громадських відносин у столиці принципів духовності, патріотизму, захисту моралі та здорового способу життя.

4. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

- аналізує суспільно-політичні процеси у м. Києві, готує та надає керівництву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформаційно-аналітичні матеріали з цих питань, розробляє проекти комплексних і цільових програм реалізації державної внутрішньої політики у столичному регіоні;

- вносить пропозиції стосовно формування і реалізації державної внутрішньої політики у м. Києві;

- аналізує процеси, що відбуваються у громадсько-політичній і гуманітарній сфері, та вносить пропозиції щодо вирішення цих питань;

- інформує Адміністрацію Президента України та Кабінет Міністрів України про головні події громадсько-політичного життя м. Києва та з питань релігій;

- визначає тематику і бере участь в організації соціологічних, соціально-психологічних та інших досліджень проблем перспектив розвитку міської громади, вивчає громадську думку населення стосовно актуальних питань громадського життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних, економічних та політичних рішень і вносить відповідні пропозиції;

- організовує підготовку та опрацювання проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що стосуються внутрішньої політики;

- аналізує діяльність політичних партій, громадських та релігійних організацій у м. Києві;

- сприяє інформаційному забезпеченню та підвищенню рівня інформування громадськості м. Києва про діяльність Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади у громадсько-політичній та гуманітарній сферах;

- використовує лекційні форми роботи при роз'ясненні населенню державної політики відповідно до компетенції;

- бере участь у підготовці та проведенні заходів на відзначення загальнодержавних і міських свят, організовує проведення семінарів, конференцій, "круглих столів", присвячених внутрішньополітичним проблемам;

- сприяє розвитку мережі об'єднань громадян та активізації участі громадськості у розв'язанні життєво важливих проблем міста, матеріально заохочує їх діяльність;

- організовує заходи щодо взаємодії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з об'єднаннями громадян у питаннях, що належать до компетенції Головного управління, та здійснює пошук нових форм роботи;

- веде облік релігійних організацій, які діють на території м. Києва, та культових будівель і споруд, розташованих на його території;

- вивчає тенденції, аналізує ситуацію у релігійному житті, бере участь у розробленні поточних та довготермінових прогнозів із питань державно-церковних відносин та релігійних процесів в Україні та місті Києві;

- готує пропозиції про формування державної політики щодо релігії та церкви, забезпечує її реалізацію, координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань державно-церковних відносин;

- контролює у межах своєї компетенції додержання законодавства про свободу совісті та релігійні організації, за дорученням Київського міського голови перевіряє правильність його застосування;

- сприяє роботі комісій районних у м. Києві державних адміністрацій у справах альтернативної (невійськової) служби;

- здійснює попередній розгляд поданих на реєстрацію в установленому законодавством порядку статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевіряє їхню відповідність законодавству та подає висновки виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації);

- організовує підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про реєстрацію органів самоорганізації населення на території м. Києва та веде єдиний реєстр;

- організаційно забезпечує проведення зборів (конференцій) мешканців за місцем проживання щодо обрання органу самоорганізації населення;

- розробляє спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) методичні рекомендації щодо порядку здійснення легалізації органів самоорганізації населення та надає необхідну організаційну і правову допомогу у проведенні легалізації;

- здійснює контроль за дотриманням органами самоорганізації населення вимог положень та законодавства, в тому числі контроль за фінансовою діяльністю органів самоорганізації населення;

- організовує комплекс заходів щодо обміну досвідом та вдосконалення роботи з органами самоорганізації населення;

- в установленому порядку вносить пропозиції щодо порядку організації та проведення у м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-виховного, спортивного, видовищного та іншого змісту;

- розглядає за дорученням Київського міського голови звернення громадян, установ і організацій з питань, що належать до компетенції Головного управління;

- готує матеріали з питань, що належать до компетенції Головного управління, Київському міському голові, заступникам голови Київської міської державної адміністрації;

- дає роз'яснення громадянам за дорученням Київського міського голови щодо виданих розпоряджень з питань внутрішньої політики;

- розробляє проекти відповідних розділів міського бюджету та програми соціально-економічного розвитку м. Києва;

- проводить організаційно-методичну, експертно-аналітичну, координаційну та іншу діяльність із структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виконавчих органів районних у м. Києві рад (районних у м. Києві державних адміністрацій) у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики;

- погоджує призначення на посади та звільнення з посад завідувачів відділів з питань внутрішньої політики виконавчих органів районних у м. Києві рад (районних у м. Києві державних адміністрацій);

- реалізує державну мовну політику, сприяє всебічному розвитку і функціонуванню української мови в усіх сферах громадського життя міста;

- організує та здійснює співробітництво з гуманітарних питань із зарубіжними країнами, містами-побратимами Києва, міжнародними громадськими організаціями.

5. Головне управління для виконання покладених на нього завдань має право:

- одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виконавчих органів районних у м. Києві рад (районних у м. Києві державних адміністрацій), органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання завдань, покладених на Головне управління;

- залучати вчених і фахівців інших установ та організацій на договірній основі для розгляду питань, що належать до компетенції Головного управління;

- брати участь у нарадах, що проводяться у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), його структурних підрозділах, виконавчих органах районних у м. Києві рад (районних у м. Києві державних адміністраціях), та скликати наради з питань, віднесених до компетенції Головного управління;

- подавати виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) пропозиції щодо реєстрації статутів (положень) релігійних організацій, змін і доповнень до них та про передачу культових будівель і майна в користування або у власність релігійних організацій;

- подавати у встановленому порядку пропозиції щодо скасування прийнятих органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян та релігійними організаціями рішень із питань здійснення свободи совісті та релігійних організацій, які суперечать законодавству України;

- порушувати у встановленому порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про свободу совісті та релігійні організації;

- утворювати як дорадчі органи громадські ради експертів (консультантів), постійні та тимчасові робочі групи для вирішення поставлених перед Головним управлінням завдань;

- здійснювати контроль за дотриманням законодавства про мови в усіх сферах суспільного життя міста і в рекламно-інформаційній діяльності;

- відвідувати публічні заходи (у тому числі видовищні), які проводяться в м. Києві, і брати участь у них;

- представляти інтереси виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у взаємовідносинах з установами, організаціями та об'єднаннями громадян, а також з виконавчими органами районних у м. Києві рад (районними у м. Києві державними адміністраціями) з питань, віднесених до компетенції Головного управління;

- вносити пропозиції щодо заснування у встановленому порядку державних та інших друкованих видань, створення фондів, видавництв, дирекцій з проведення масових заходів, гуманітарних програм для телебачення та радіо, організації записів і тиражування на різних типах носіїв аудіовізуальної друкованої інформації;

- брати участь у конгресах, конференціях, симпозіумах та інших заходах гуманітарного змісту (у тому числі міжнародних) як в Україні, так і за кордоном;

- залучати на договірній основі висококваліфікованих фахівців для проведення загальноміських заходів, соціологічних досліджень, консультацій, експертизи проектів, пропозицій у гуманітарній сфері, користуватися послугами зв'язку і автотранспорту в межах коштів, виділених на утримання Головного управління;

- спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) реалізовувати внутрішню політику в межах компетенції Головного управління;

- направляти співробітників Головного управління на навчання до центрів підготовки та перепідготовки фахівців, наукових закладів, а також для участі у роботі симпозіумів, конгресів, в тому числі за кордон, у порядку, встановленому законодавством про державну службу;

- співпрацювати з центрами підготовки і підвищення кваліфікації фахівців, науково-дослідними інститутами з питань, віднесених до компетенції Головного управління;

- використовувати державні системи зв'язку та комунікації у встановленому порядку.

6. Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою.

Начальник Головного управління має перших заступників та заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Київським міським головою за поданням начальника Головного управління.

Перший заступник начальника Головного управління - начальник управління у справах релігій призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою за поданням начальника Головного управління та за погодженням з Держкомрелігій.

7. Начальник Головного управління:

- здійснює керівництво діяльністю Головного управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Головне управління завдань і здійснення ним своїх функцій;

- затверджує посадові обов'язки та визначає ступінь відповідальності перших заступників та заступників начальника Головного управління за виконання покладених на них завдань;

- подає на затвердження в установленому порядку структуру та штатний розпис Головного управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

- затверджує положення про структурні підрозділи Головного управління, функціональні обов'язки його працівників;

- призначає на посади і звільняє з посад працівників Головного управління;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання Головного управління;

- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

8. Накази, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Київському міському управлінні юстиції.

9. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління, в Головному управлінні може утворюватися колегія у складі начальника Головного управління (голова колегії) та заступників начальника Головного управління, також інших працівників Головного управління. До складу колегії можуть входити керівники інших підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та депутати Київради (за згодою). Склад колегії затверджується начальником Головного управління. Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника Головного управління.

10. Головне управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідною профільною комісією Київської міської ради.

11. Головне управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Гранична чисельність працівників Головного управління затверджуються Київським міським головою.

Видатки на утримання Головного управління, в тому числі на оплату праці його працівників, затверджується у бюджеті м. Києва на відповідний рік.

Структура Головного управління затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Штатний розпис Головного управління в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників затверджується заступником голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків після експертизи, проведеної Головним фінансовим управлінням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

12. Головне управління забезпечується приміщенням, інвентарем, транспортними, технічними засобами, меблями, побутовими приладами, оргтехнікою, іншим обладнанням та майном, необхідним для виконання покладених на нього обов'язків.

Майно Головного управління є комунальною власністю територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління.

13. Головне управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та штампи, використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.

14. Ліквідація і реорганізація Головного управління здійснюються у встановленому законодавством порядку.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
В. Яловий
 

Опрос