Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 78. Здравоохранение

Министерство здравоохранения
Приказ от 29.03.2002 № 117

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 78
Охорона здоров'я

Станом на 01.01.2008 р.  

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 18 червня 2003 року N 131,
 від 25 травня 2007 року N 277
,
 від 21 березня 2011 року N 153
,
 від 14 лютого 2012 року N 121
,
 від 26 листопада 2012 року N 952
,
 від 19 лютого 2013 року N 133
,
 від 5 серпня 2013 року N 686
,
 від 12 серпня 2013 року N 720
,
 від 23 грудня 2013 року N 1124
,
 від 26 липня 2016 року N 768
,
 від 7 листопада 2016 року N 1171
,
від 2 березня 2017 року N 198
,
від 9 серпня 2017 року N 918
,
від 14 вересня 2017 року N 1085
,
від 15 березня 2018 року N 490
,
від 12 липня 2018 року N 1307
,
від 17 липня 2018 року N 1324
,
від 31 жовтня 2018 року N 1977
,
від 13 грудня 2018 року N 2331
,
від 10 квітня 2019 року N 805,
від 4 червня 2019 року N 1246,
від 18 липня 2019 року N 1641
,
від 18 липня 2019 року N 1642
,
від 27 листопада 2019 року N 2347
(зміни, внесені
підпунктами 2 - 5 пункту 1 Змін,
 затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 27 листопада 2019 року N 2347, набирають чинності з
1 січня 2020 року),
від 15 січня 2020 року N 69
,
від 19 серпня 2020 року N 1913
,
від 31 серпня 2020 року N 1992

1 січня 2022 року до цього наказу будуть внесені зміни, передбачені абзацом другим пункту 3 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2018 року N 1977)

(У тексті Довідника слова "лікувально-профілактичні заклади" замінено словами "закладів охорони здоров'я" в усіх відмінках згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2018 року N 1977)

(У тексті Довідника слова "сестра медична" та "медична сестра" в усіх відмінках замінено словами "сестра медична / брат медичний" та "медична сестра / медичний брат" у відповідних відмінках: слова "санітарка" замінено на "санітар/санітарка" у відповідних відмінках; назву посади "сестра-господиня" замінено на "працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров'я" у відповідних відмінках; слова "акушерка" замінено на "акушер/акушерка" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 квітня 2019 року N 805)

ВСТУП

Випуск 78 "Охорона здоров'я" Довідника кваліфікаційних характеристик професій (ДКХП) працівників розроблено з урахуванням змін державних стандартів щодо класифікації професій та чинної номенклатури посад медичних працівників системи Міністерства охорони здоров'я України.

Випуск побудовано відповідно до структури Класифікатора професій (ДК 003:2005). До нього увійшли кваліфікаційні характеристики керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників, які є специфічними для галузі охорони здоров'я.

До Випуску включено нові кваліфікаційні характеристики:

медичний директор.

(абзац четвертий розділу у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 31.10.2018 р. N 1977)

З Випуску виключено кваліфікаційні характеристики таких посад для нових призначень після 01 січня 2019 року: головний лікар лікувально-профілактичного закладу; головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень; заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень; заступник головного лікаря з медсестринства. Працівники, які обіймали посади заступника головного лікаря з медсестринства, до набрання чинності цього наказу продовжують виконувати свої обов'язки.

(розділ доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2018 р. N 1977,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами шостим - п'ятнадцятим)

До розділу "Керівники" включені: керівники закладів охорони здоров'я; керівники основних підрозділів охорони здоров'я; керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні, діяльність яких проходить у сфері надання медичної допомоги.

Розділ "Професіонали" поділяється за напрямами підготовки спеціалістів: професіонали в галузі лікувальної справи (в тому числі педіатричного профілю), стоматології, фармації, медико- профілактичної справи та інші професіонали в галузі медицини. До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника кваліфікації за дипломом про повну вищу освіту, яка відповідає рівню спеціаліста або магістра.

До розділу "Фахівці" належать професії, які потребують від працівника кваліфікації за дипломом про вищу освіту, яка відповідає рівню молодшого спеціаліста, бакалавра або спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування або інтернатуру).

До розділів "Технічні службовці" та "Робітники" належать професії, що вимагають від працівника повної або базової загальної середньої освіти та професійної підготовки на робочому місці.

Кваліфікаційні характеристики розміщено в абетковому порядку. Вони складаються з таких розділів: "Завдання та обов'язки", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги".

Розділ "Завдання та обов'язки" подає опис основних завдань та обов'язків, властивих для даної професії. Конкретний зміст, обсяг і порядок їх виконання на кожному робочому місці встановлюються безпосередньо в закладах охорони здоров'я посадовими (робочими) інструкціями, контрактами чи іншими документами.

Опрос