Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Комплексного плана расширения доступа населения к профилактике ВИЧ-инфекции, диагностике, лечению, уходу и поддержке больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом в Украине в 2015 - 2016 годах

Министерство здравоохранения
План, Приказ от 07.08.2015 № 497
редакция действует с 01.06.2016

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 серпня 2015 року N 497

Про затвердження Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у 2015 - 2016 роках

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 1 червня 2016 року N 503

На виконання Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки" наказую:

1. Затвердити Комплексний план розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у 2015 - 2016 роках (далі - Комплексний план), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій розробити та затвердити в регіонах плани заходів відповідно до Комплексного плану.

3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій, директору Державної установи "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України" Нізовій Н. М., головному лікарю Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" Міністерства охорони здоров'я України Гладушу Ю. І.:

1) забезпечити виконання Комплексного плану;

2) сприяти залученню представників неурядових організацій до виконання відповідних регіональних комплексних планів;

3) забезпечити подання інформації щодо виконання заходів Комплексного плану до Державної установи "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України" відповідно до термінів, зазначених у Комплексному плані.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В. В.

 

Міністр

О. Квіташвілі

 

Комплексний план розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у 2015 - 2016 роках

N п/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

1. Заходи щодо проведення консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (КіТ):

1.

Забезпечити проведення КіТ представникам груп ризику

постійно

Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи ОДА).

2.

Забезпечити збір, узагальнення, аналіз та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо стану надання послуг КіТ з використанням Електронного інструменту моніторингу КіТ.

щокварталу
(до 20 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА.

2. Заходи щодо проведення антиретровірусної терапії (далі - АРТ):

1.

Забезпечити АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД в 2015 році у визначених ЗОЗ регіонів України, Центрі "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД" Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" МОЗ України (далі - НДСЛ "ОХМАТДИТ") та ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

протягом 2015 - 2016 років

НДСЛ "ОХМАТДИТ", структурні підрозділи ОДА, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою)

2.

Підготувати та подати до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформацію про ЗОЗ, які проводять або планують проведення АРТ на регіональному рівні згідно з додатком 1 до цього Плану.

1 раз у півріччя до 10 числа місяця, наступного за звітним

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

3.

Підготувати та подати до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформацію про кількість ВІЛ-інфікованих дітей та дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, яким виплачено державну допомогу у відповідності до постанови КМУ від 12 вересня 2012 р. N 852 "Про розмір щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ", згідно з додатком 2 до цього Плану.

щомісяця
(до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА

4.

Забезпечити подальшу децентралізацію надання АРТ ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД особам в Україні на районному (міському) рівнях.

постійно

Структурні підрозділи ОДА.

5.

Вносити зміни (при необхідності) до наказу МОЗ України від 16.09.2009 N 673 "Про затвердження переліків центрів профілактики і боротьби зі СНІДом для проведення лабораторного моніторингу за ВІЛ-інфекцією і антиретровірусною терапією та проведення підтверджуючих досліджень в Україні" при розширенні переліку лабораторій, які здійснюють визначення вірусного навантаження, рівня CD4-лімфоцитів, провірусної ДНК та проведення підтверджуючих досліджень на ВІЛ.

за потребою

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

6.

Забезпечити умови для амбулаторного та стаціонарного лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусними препаратами (далі - АРВП) та видачу препаратів пацієнту з розрахунку, визначеному Порядком організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, затвердженим наказом МОЗ України від 10.07.2013 N 585 "Про затвердження нормативно-правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.07.2013 за N 1254/23786.

постійно

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

7.

Визначити та затвердити наказом структурних підрозділів ОДА, відповідальних осіб на регіональному і місцевому рівнях, які здійснюватимуть координацію та моніторинг розширення АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

до 15 серпня 2015 року

Структурні підрозділи ОДА.

8.

Забезпечити безперервність АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД при зміні місця медичного нагляду шляхом інформування ЗОЗ, в який переводиться пацієнт, про схему АРТ пацієнта з метою планування продовження терапії, та видачі йому АРВП з розрахунку забезпечення АРТ на 3 місяці.

постійно

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

9.

Забезпечити визначення та аналіз потреб на регіональному рівні у навчанні мультидисциплінарних команд та фахівців ЗОЗ з питань організації та надання інтегрованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.
Забезпечити участь фахівців у навчанні з цих питань.

постійно

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

10.

Скласти регіональний план заходів на 2015 та 2016 роки з питань забезпечення якості надання АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД (семінари, наради, тренінги тощо), у тому числі з питань здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, для медичних працівників ЗОЗ регіону та забезпечити його виконання.

до 15 серпня 2015 року упродовж року

Структурні підрозділи ОДА.

11.

Забезпечити проведення та координацію інформаційно-просвітницьких та навчальних заходів з питань догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, соціально-психологічного супроводу та формування прихильності до АРТ, утримання пацієнтів на лікуванні із залученням представників неурядових організацій, включаючи Всеукраїнську мережу людей, які живуть з ВІЛ (за згодою).

постійно

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

3. Заходи щодо забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічних реакцій у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД:

1.

Забезпечити профілактику, діагностику та лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД за рахунок препаратів, закуплених за кошти місцевого бюджету, Глобального фонду та інших джерел фінансування.

постійно

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

2.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо проведення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій та побічної дії АРВП у ВІЛ-інфікованих пацієнтів згідно з додатком 3 до цього Плану.

щокварталу
(до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

3.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та залишки лікарських засобів, закуплених за кошти Глобального фонду, для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів згідно з додатком 4 до цього Плану.

щомісяця
(до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

4. Заходи щодо проведення моніторингу профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу:

1.

Оновити та подати до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформацію про фахівців, відповідальних за подання звітів щодо проведення лікування та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

до 15 серпня 2015 року та у випадку внесення змін

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

2.

Забезпечити підготовку та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про лікування осіб, інфікованих ВІЛ унаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом, згідно з додатком 5 до цього Плану.

до 10 січня 2016 року

Структурні підрозділи ОДА.

3.

Забезпечити співпрацю регіональних центрів профілактики і боротьби зі СНІДом зі спеціалізованими ЗОЗ (акушерсько-гінекологічними, протитуберкульозними, дерматовенерологічними, наркологічними, онкологічними та ін.), клініками дружніми до молоді з питань консультування, діагностики та лікування супутніх захворювань у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

постійно

Структурні підрозділи ОДА.

5. Заходи щодо забезпечення цільового використання та предметно-кількісного обліку лікарських засобів, виробів медичного призначення (тест-систем, реагентів, витратних матеріалів тощо), наданих шляхом централізованого постачання:

1.

Підготувати та подати до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформацію про осіб, відповідальних за ведення Електронного інструменту моніторингу АРВП, предметно-кількісний облік та подання звітності про використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, закуплених за кошти Державного бюджету України, Глобального фонду або інших джерел фінансування для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, із зазначенням П. І. Б., посади, контактного телефону, номера факсу та адреси електронної пошти.

до 15 серпня 2015 року та у випадку внесення змін

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

2.

Забезпечити збір, узагальнення, аналіз та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про стан забезпечення АРВП лікування хворих з використанням Електронного інструменту моніторингу АРВП.

щомісяця
(до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ".

3.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та запас АРВП, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, згідно з додатком 6 до цього Плану.

щомісяця
(до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ".

4.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та запас АРВП, закуплених за кошти Глобального фонду, згідно з додатком 7 до цього Плану.

щомісяця
(до 10 числа наступного за звітним місяця)

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ"

5.

Забезпечити проведення інвентаризації запасу АРВП, наданих шляхом централізованого постачання за рахунок коштів Державного бюджету України та, окремо, за рахунок коштів Глобального фонду, та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про результати інвентаризації згідно з додатком 8 до цього Плану.

щокварталу
(до 10 числа наступного за звітним місяця)

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ".

6.

Забезпечити підготовку та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо кількості дітей та дорослих, які отримують рідкі форми АРВП, згідно з додатком 9 до цього Плану.

щокварталу
(до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ".

7.

Забезпечити інформування ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" про кількість лікарських засобів, виробів медичного призначення, наданих шляхом централізованого постачання та в якості гуманітарної допомоги, які не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності, не пізніше ніж за 6 місяців до його закінчення, або яких виникне нестача для забезпечення безперервності АРТ, за 6 місяців до їх очікуваної нестачі.

постійно

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ".

8.

Забезпечити раціональний розподіл/перерозподіл та використання АРВП з метою забезпечення безперервності АРТ до моменту наступної поставки.

постійно

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ".

9.

Забезпечити запас (від 3 до 12 місяців, залежно від дати чергової поставки) повних схем АРВП з розрахунку кількості хворих, які отримують АРТ і заплановані на введення в терапію до моменту наступної поставки. Забезпечити збереження окремих АРВП до моменту можливості формування повних схем АРТ.

постійно

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

10.

Передбачити створення резерву лікарських засобів у закладах обласного рівня, які здійснюють АРТ, на випадок оперативного забезпечення позапланових обґрунтованих потреб.

постійно

Структурні підрозділи ОДА.

6. Заходи щодо розширення доступу до паліативної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД:

1.

Забезпечити збір даних та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, які отримали хоспісну допомогу в ЗОЗ регіону згідно з додатком 10 до цього Плану.

до 10 січня 2016 року

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

7. Заходи щодо проведення діагностики, лабораторного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції та ефективності АРТ:

1.

Забезпечити функціонування мережі лабораторій регіональних центрів СНІДу.

протягом 2015 - 2016 років

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА.

2.

Продовжити співпрацю з міжнародними організаціями (МБФ "Фонд Дж. Вільяма Клінтона") щодо розробки та впровадження електронної системи моніторингу використання виробів медичного призначення (реактивів, реагентів, витратних матеріалів тощо) в лабораторіях регіональних центрів СНІДу.

III квартал 2015 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

3.

Забезпечити проведення наради завідуючих лабораторіями з метою визначення існуючих проблем та перспектив розвитку лабораторної служби регіональних центрів СНІДу.

III квартал 2015 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА.

4.

Узагальнити річні звіти регіональних центрів СНІДу у частині переліку лабораторій, що здійснюють дослідження з діагностики ВІЛ-інфекції, у розрізі регіонів, з метою залучення їх до програми зовнішньої оцінки якості.

до 1 квітня 2016 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА.

5.

Узагальнити річні звіти регіональних центрів СНІДу у частині переліку лабораторного обладнання та кадрового складу лабораторій, що здійснюють дослідження у галузі ВІЛ/СНІДу у розрізі регіонів, з метою планування закупівель, оновлення обладнання; визначення напряму підготовки фахівців лабораторій.

до 1 квітня 2016 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА.

6.

Забезпечити проведення програми зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень в лабораторіях діагностики ВІЛ-інфекції.

III/IV квартали 2015 року,
III/IV квартали 2016 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

7.

Забезпечити участь фахівців у роботі комісій МОЗ України щодо перевірки лабораторій регіональних центрів СНІДу на відповідність критеріям метрологічної атестації (відповідно до поданих заявок до МОЗ України).

постійно

МОЗ України, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

8.

Забезпечити проведення лабораторного супроводу хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, включаючи пацієнтів Державної пенітенціарної служби України, які отримують АРТ в рамках програми Глобального фонду, відповідно до затверджених нормативних документів МОЗ України.

постійно

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

9.

Забезпечити 100 % охоплення ранньою діагностикою ВІЛ-інфекції (визначення провірусної ДНК ВІЛ1) у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, згідно зі спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики України від 23 листопада 2007 року N 740/1030/4154/321/614а, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 року за N 1405/14672 "Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей".

постійно

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", НДСЛ "ОХМАТДИТ", структурні підрозділи ОДА.

10.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" звітів про кількість проведених досліджень (вірусне навантаження (далі - ВН) ВІЛ-1, CD4, виявлення провірусної ДНК ВІЛ у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, біохімічні, гематологічні, підтверджувальні дослідження на антитіла до ВІЛ, виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 у представників груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ) згідно з додатком 11 до цього Плану.

щокварталу
(до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА.

11.

Забезпечити збір, узагальнення, аналіз та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про стан забезпечення виробами медичного призначення з використанням Електронного інструменту моніторингу ВМП.

щокварталу
(до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА.

12.

Забезпечити подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та запас тест-систем, реактивів, реагентів, виробів медичного призначення (для визначення антитіл до ВІЛ1/2, рівня ВН, кількості СД4 тощо) згідно з додатком 12 до цього Плану.

щомісяця
(до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА.

13.

Здійснювати дослідження з визначення частоти виникнення мутацій резистентності ВІЛ до АРВП серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують схеми АРТ першого ряду.

постійно

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

8. Заходи, спрямовані на впровадження замісної підтримувальної терапії (далі - ЗПТ) хворим на опіоїдну залежність:

1.

Забезпечити виконання плану набору пацієнтів в програму ЗПТ відповідно до кількості лікувальних курсів, розподілених наказами МОЗ України.

постійно

Структурні підрозділи ОДА.

2.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про осіб, хворих на опіоїдну залежність, які отримують ЗПТ, згідно з додатком 13 до цього Плану.

щомісяця
(до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА.

3.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо отримання, видачі та залишків лікарських засобів, закуплених за рахунок коштів Глобального фонду, для забезпечення ЗПТ згідно з додатком 14 до цього Плану.

щомісяця
(до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА.

4.

Забезпечити інформування ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" про кількість медичних препаратів для ЗПТ, що надійшли в якості гуманітарної допомоги і які не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності (не пізніше ніж за 6 місяців до його закінчення).

постійно

Структурні підрозділи ОДА.

5.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо надання послуг ЗПТ, зібраної з використанням автоматизованої системи "Електронний інструмент моніторингу замісної підтримувальної терапії" (далі - ЕІ ЗПТ) в рамках режиму її тестування та проектування.

щомісяця
(до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА.

6.

Забезпечити пілотування, впровадження, проведення технічного вдосконалення та доопрацювання ЕІ ЗПТ для забезпечення функціонування системи автоматизованого обліку та звітності щодо надання послуг ЗПТ.

протягом 2015 - 2016 років

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА.

7.

Забезпечити здійснення заходів супервізії, моніторингу та оцінки якості надання послуг ЗПТ на регіональному рівні шляхом аналізу виконання індикаторів програми, проведення моніторингових візитів, міжвідомчих нарад та семінарів з питань ЗПТ із залученням фахівців ЗОЗ регіонів.

постійно

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА.

9. Заходи щодо забезпечення доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до діагностики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом (далі - ІПСШ):

1.

Забезпечити профілактику та лікування ІПСШ у представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, з використанням лікарських засобів та виробів медичного призначення, закуплених за рахунок коштів Глобального фонду.

протягом 2015 року

Структурні підрозділи ОДА, ЗОЗ, які співпрацюють з неурядовими організаціями (далі - НУО) по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування ІПСШ.

2.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про проведення профілактики та лікування ІПСШ у представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ згідно з додатком 15 до цього Плану.

щомісяця
(до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА, ЗОЗ, які співпрацюють з НУО по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування ІПСШ.

3.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та запас лікарських засобів, закуплених за кошти Глобального фонду, для проведення профілактики та лікування ІПСШ у представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, згідно з додатком 16 до цього Плану.

щомісяця
(до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА, ЗОЗ, які співпрацюють з НУО по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування ІПСШ.

4.

Забезпечити інформування ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" про кількість лікарських засобів, для профілактики та лікування ІПСШ, що надійшли в якості гуманітарної допомоги і які не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності (не пізніше ніж за 6 місяців до його закінчення).

постійно

Структурні підрозділи ОДА, ЗОЗ, які співпрацюють з НУО по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування ІПСШ.

10. Здійснення організаційно-методичної діяльності з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки:

1

Забезпечити проведення нарад головних лікарів регіональних центрів СНІДу.

IV квартал 2015 року,
II та IV квартали 2016 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА.

2

Забезпечити здійснення візитів технічної допомоги до регіонів згідно додатку 17 до цього Плану.

протягом 2015 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

3

Підготувати та затвердити графік візитів технічної допомоги на 2016 рік.
Забезпечити його виконання.

до 20 грудня 2015 року
протягом 2016 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

4.

Забезпечити проведення пілотного проекту з впровадження інформаційної системи "ВІЛ-інфекція в Україні" у Вінницькій, Одеській областях та м. Київ.
За результатами пілотування забезпечити впровадження інформаційної системи "ВІЛ-інфекція в Україні" по всіх регіонах України.

III квартал 2015 року - I квартал 2016 року
II - IV квартали 2016 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", Департамент охорони здоров'я та курортів Вінницької державної адміністрації, Управління охорони здоров'я Одеської обласної адміністрації, Департамент охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації.
ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА.

5.

Забезпечити проведення пілотного дослідження з використання методу сухої краплі крові в Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях та м. Київ.

серпень 2015 року - листопад 2016 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров'я Миколаївської та Одеської обласних державних адміністрацій, Департамент охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації.

6.

Забезпечити проведення моніторингу національних витрат на протидію епідемії ВІЛ-інфекції в Україні.

III та IV квартали 2016 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

7.

Забезпечити проведення моніторингу національних витрат на протидію епідемії ВІЛ-інфекції в Україні з наданням відповідної інформації до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

III квартал 2016 року

Структурні підрозділи ОДА

8.

Подати до Міністерства охорони здоров'я України узагальнену інформацію про результати проведеного моніторингу національних витрат на протидію епідемії ВІЛ-інфекції в Україні з відповідними рекомендаціями.

до 01 липня 2016 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

 

Опрос