Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Комплексного плана расширения доступа населения к профилактике ВИЧ-инфекции, диагностике, лечению, уходу и поддержке больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом в Украине в IV квартале 2014 года - I - IV кварталах 2015 года

Министерство здравоохранения
План, Приказ от 12.09.2014 № 643

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 вересня 2014 року N 643

Про затвердження Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у IV кварталі 2014 року - I - IV кварталах 2015 року

З метою ефективного впровадження завдань і заходів з організації профілактики, лікування та діагностики ВІЛ-інфекції наказую:

1. Затвердити Комплексний план розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у IV кварталі 2014 року - I - IV кварталах 2015 року (далі - Комплексний план), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій, Державній установі "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України" (Н. Нізова), Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" Міністерства охорони здоров'я України (Ю. Гладуш):

1) Забезпечити виконання Комплексного плану.

2) Сприяти залученню представників неурядових організацій до виконання відповідних регіональних комплексних планів.

3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій розробити та затвердити в регіонах плани заходів відповідно до Комплексного плану.

4. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій, Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" Міністерства охорони здоров'я України (Ю. Гладуш) подавати інформацію щодо виконання заходів Комплексного плану до Державної установи "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України" (Н. Нізова) згідно з термінами, зазначеними у Комплексному плані.

5. Державній установі "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України" (Н. Нізова) подавати узагальнену інформацію щодо виконання заходів Комплексного плану до Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (В. Курпіта) згідно з термінами, зазначеними у Комплексному плані.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Лісневську.

 

Міністр

О. Мусій

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України з
питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та інших соціально небезпечних захворювань

В. Курпіта

 

Комплексний план розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у IV кварталі 2014 року - I - IV кварталах 2015 року

N п/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

1. Заходи щодо проведення консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію:

1.

Організувати здійснення заходів супервізії, моніторингу та оцінки якості надання послуг консультування і тестування на ВІЛ (далі - КіТ) на регіональному рівні шляхом проведення моніторингових візитів, міжвідомчих нарад та семінарів з питань КіТ із залученням фахівців закладів охорони здоров'я (далі - ЗОЗ) (зокрема, акушерсько-гінекологічних, протитуберкульозних, дерматовенерологічних, наркологічних), служби планування сім'ї та репродукції людини, служби крові, кабінетів та клінік дружніх для молоді, неурядових організацій (за згодою)

за потребою

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (далі - Держслужба України соцзахворювань), Державна установа "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України" (далі - ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"), МОЗ АР Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій)

2.

Розробити, погодити та затвердити Рекомендований план проведення КіТ представникам груп ризику на 2015 рік

грудень 2014

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

3.

Забезпечити проведення технічного вдосконалення Електронного інструменту моніторингу КіТ для забезпечення функціонування системи автоматизованого обліку та звітності щодо надання послуг КіТ

IV квартал 2014 року - I квартал 2015 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

4.

Забезпечити збір, узагальнення, аналіз та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо стану надання послуг КіТ з використанням Електронного інструменту моніторингу КіТ

щокварталу (до 20 числа наступного за звітним місяця)

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

5.

Забезпечити збір, узагальнення, аналіз та подання до Держслужби України соцзахворювань інформації щодо стану надання послуг КіТ в Україні та у розрізі регіонів

щокварталу (до 28 числа наступного за звітним місяця)

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

2. Заходи щодо проведення антиретровірусної терапії (далі - АРТ):

1.

Розробити, погодити та затвердити Орієнтовний план введення пацієнтів в АРТ на 2015 рік

грудень 2014 року

Держслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", НДСЛ "ОХМАТДИТ", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою)

2.

Підготувати та подати до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформацію про ЗОЗ, які проводять або планують проведення АРТ на регіональному рівні згідно з додатком 1

до 10 січня 2015 року

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ"

3.

Забезпечити збір та подання до Держслужби України соцзахворювань узагальненої інформації по Україні та у розрізі регіонів про ЗОЗ, які проводять або планують проведення АРТ на регіональному рівні

до 25 січня 2015 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

4.

Забезпечити подальшу децентралізацію надання АРТ ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД особам в Україні на районному (міському) рівнях

постійно

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

1)

Підготувати та подати до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформацію про створення та початок функціонування нових сайтів АРТ, відкритих на базі центру з профілактики та боротьби зі СНІДом; ЗОЗ, у складі якого функціонує кабінет "Довіра" або кабінет інфекційних захворювань; інфекційної або багатопрофільної лікарні; протитуберкульозного диспансеру, туберкульозної лікарні, територіального медичного об'єднання, який надає спеціалізовану медичну допомогу хворим на поєднану патологію ВІЛ/ТБ, в рамках реалізації програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, 10 раунд (далі - Глобальний фонд) згідно з додатком 2

до 10 січня 2015 року

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

2)

Забезпечити збір, узагальнення та подання у розрізі регіонів до Держслужби України соцзахворювань інформації про створення та початок функціонування нових сайтів АРТ, відкритих на базі районних/міських лікарень та профільних ЗОЗ в рамках реалізації програми Глобального фонду

до 25 січня 2015 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

5.

Вносити зміни (при необхідності) до наказу МОЗ України від 16.09.2009 N 673 "Про затвердження переліків центрів профілактики і боротьби зі СНІДом для проведення лабораторного моніторингу за ВІЛ-інфекцією і антиретровірусною терапією та проведення підтверджуючих досліджень в Україні та переліку центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та закладів охорони здоров'я, яким доручено здійснювати виплату державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ" при розширенні переліку лабораторій, які здійснюють визначення вірусного навантаження, рівня CD4-лімфоцитів, провірусної ДНК та проведення підтверджуючих досліджень на ВІЛ

за потреби не частіше 1 раз у півріччя

Держслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

6.

Забезпечити умови для амбулаторного та стаціонарного лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусними препаратами (далі - АРВП) та видачу препаратів пацієнту з розрахунку, визначеного Порядком організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, затвердженим наказом МОЗ України від 10.07.2013 N 585, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.07.2013 за N 1254/23786

постійно

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою)

7.

Забезпечити безперервність АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД при зміні місця медичного нагляду шляхом інформування ЗОЗ, в який переводиться пацієнт, про схему АРТ пацієнта з метою планування продовження терапії та видачі йому АРВП з розрахунку забезпечення АРТ на 3 місяці

постійно

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою)

8.

Забезпечити визначення та аналіз потреб на регіональному рівні у навчанні мультидисциплінарних команд та фахівців ЗОЗ з питань організації та надання інтегрованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.
Забезпечити участь фахівців у навчанні з цих питань

постійно

Держслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою)

9.

Забезпечити проведення та координацію інформаційно-просвітницьких та навчальних заходів з питань догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, соціально-психологічного супроводу та формування прихильності до АРТ, утримання пацієнтів на лікуванні із залученням представників неурядових організацій, включаючи Всеукраїнську мережу людей, які живуть з ВІЛ (за згодою)

постійно

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою)

10.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо відсутності необхідних АРВ-препаратів на складі ЗОЗ, який здійснює АРТ на своїй базі, поза межами регіональних центрів СНІДу, відкритих за кошти Глобального фонду з 2012 року, за допомогою Електронного інструменту моніторингу наявності необхідних АРВ-препаратів на складі ЗОЗ

щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

3. Заходи щодо забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічних реакцій у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД:

1.

Забезпечити профілактику, діагностику та лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД за рахунок препаратів, закуплених за кошти місцевого бюджету, за кошти проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні", передбаченого угодою про позику між Україною та Глобальним фондом

постійно

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою)

2.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо проведення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій та побічної дії АРВП у ВІЛ-інфікованих пацієнтів згідно з додатком 3

щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою)

3.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до Держслужби України соцзахворювань інформації щодо проведення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій та побічної дії АРВП у ВІЛ-інфікованих пацієнтів та у розрізі регіонів

щокварталу (до 20 числа наступного за звітним місяця)

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

4.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та залишки лікарських засобів, закуплених за кошти Глобального фонду, для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів згідно з додатком 4

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою)

4. Заходи щодо проведення моніторингу профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу:

1.

Оновити та подати до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформацію про фахівців, відповідальних за подання звітів щодо проведення лікування та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

до 15 січня 2015 року та у випадку внесення змін

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою)

2.

Забезпечити підготовку та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про лікування осіб, інфікованих ВІЛ унаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом, згідно з додатком 5

до 10 січня 2015 року, до 10 липня 2015 року

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

3.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до Держслужби України соцзахворювань інформації про лікування осіб, інфікованих ВІЛ унаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом, та у розрізі регіонів

до 25 січня 2015 року, до 25 липня 2015 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

4.

Забезпечити співпрацю регіональних центрів профілактики і боротьби зі СНІДом зі спеціалізованими ЗОЗ (акушерсько-гінекологічними, протитуберкульозними, дерматовенерологічними, наркологічними, онкологічними та ін.), клініками дружніми до молоді з питань консультування, діагностики та лікування супутніх захворювань у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

постійно

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

5. Заходи щодо забезпечення цільового використання та предметно-кількісного обліку лікарських засобів, виробів медичного призначення (тест-систем, реагентів, витратних матеріалів тощо), наданих шляхом централізованого постачання:

1.

Підготувати та подати до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформацію про осіб, відповідальних за ведення Електронного інструменту моніторингу АРВП, предметно-кількісний облік та подання звітності про використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, закуплених за кошти Державного бюджету України, Глобального фонду або інших джерел фінансування для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, із зазначенням П. І. Б., посади, контактного телефону, номера факсу та адреси електронної пошти

до 15 січня 2015 року та у випадку внесення змін

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою)

2.

Забезпечити збір, узагальнення, аналіз та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про стан забезпечення АРВП лікування хворих з використанням Електронного інструменту моніторингу АРВП

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ"

1)

Забезпечити узагальнення та подання до Держслужби України соцзахворювань інформації про стан забезпечення АРВП для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

щокварталу (до 25 числа наступного за звітним місяця)

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

2)

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та запас АРВП, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, згідно з додатком 6

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ"

3.

Забезпечити проведення інвентаризації запасу АРВП, наданих шляхом централізованого постачання за рахунок коштів Державного бюджету України, та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про результати інвентаризації згідно з додатком 7

щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ"

4.

Забезпечили проведення інвентаризації запасу АРВП, закуплених за рахунок коштів Глобального фонду, та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про результати інвентаризації згідно з додатком 8

щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою)

5.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та запас АРВП, закуплених за кошти Глобального фонду, згідно з додатком 9

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою)

6.

Забезпечити підготовку та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо кількості дітей та дорослих, які отримують рідкі форми АРВП, згідно з додатком 10

щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ"

7.

Забезпечити інформування ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" про кількість лікарських засобів, виробів медичного призначення, наданих шляхом централізованого постачання та в якості гуманітарної допомоги, які не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності, не пізніше ніж за 6 місяців до його закінчення, або яких виникне нестача для забезпечення безперервності АРТ, за 6 місяців до їх очікуваної нестачі

постійно

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ"

8.

Забезпечити подання до Держслужби України соцзахворювань інформації про кількість лікарських засобів, виробів медичного призначення, наданих шляхом централізованого постачання та в якості гуманітарної допомоги, які не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності, та пропозицій щодо їх цільового використання

щокварталу

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

9.

Забезпечити раціональний розподіл/перерозподіл та використання АРВП з метою забезпечення безперервності АРТ до моменту наступної поставки

постійно

Держслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", НДСЛ "ОХМАТДИТ", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

10.

Забезпечити запас (від 3 до 12 місяців, залежно від дати чергової поставки) повних схем АРВП з розрахунку кількості хворих, які отримують АРТ і заплановані на введення в терапію до моменту наступної поставки. Забезпечити збереження окремих АРВП до моменту можливості формування повних схем АРТ

постійно

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою)

11.

Передбачити створення резерву лікарських засобів у закладах обласного рівня, які здійснюють АРТ, на випадок оперативного забезпечення позапланових обґрунтованих потреб

постійно

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

6. Заходи щодо розширення доступу до паліативної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД:

1.

Забезпечити збір даних та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, які отримали хоспісну допомогу в ЗОЗ регіону згідно з додатком 11

до 10 січня 2015 року; за 2014 рік

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою)

2.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до Держслужби України соцзахворювань інформації про кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, які отримали хоспісну допомогу в Україні, та у розрізі регіонів

до 20 січня 2015 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

8. Заходи щодо проведення діагностики, лабораторного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції та ефективності АРТ:

1.

Забезпечити функціонування мережі лабораторій регіональних центрів СНІДу

постійно

Держслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

1)

Забезпечити проведення наради завідуючих лабораторіями з метою визначення існуючих проблем та перспектив розвитку лабораторної служби регіональних центрів СНІДу

IV квартал 2014 року

Держслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

2)

Узагальнити річні звіти регіональних центрів СНІДу у частині переліку лабораторій, що здійснюють дослідження з діагностики ВІЛ-інфекції, у розрізі регіонів, з метою залучення їх до програми зовнішньої оцінки якості

I квартал 2015

Держслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

3)

Забезпечити подання до Держслужби України соцзахворювань інформації про лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції у розрізі регіонів

до 25 січня 2015 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

4)

Забезпечити проведення програми зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень в лабораторіях діагностики ВІЛ-інфекції

II - IV квартал 2015 року

Держслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

5)

Забезпечити участь фахівців у роботі комісій МОЗ України щодо перевірки лабораторій регіональних центрів СНІДу на відповідність критеріям метрологічної атестації (відповідно до поданих заявок до МОЗ України)

постійно

МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

6)

Забезпечити проведення лабораторного супроводу хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, включаючи пацієнтів Державної пенітенціарної служби України, які отримують АРТ в рамках програми Глобального фонду, відповідно до затверджених нормативних документів МОЗ України

постійно

Держслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", НДСЛ "ОХМАТДИТ", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою)

2.

Забезпечити 100 % охоплення ранньою діагностикою ВІЛ-інфекції (визначення провірусної ДНК ВІЛ1) у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, згідно зі спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики України від 23 листопада 2007 року N 740/1030/4154/321/614а, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 року за N 1405/14672 "Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей"

постійно

Держслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", НДСЛ "ОХМАТДИТ", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

3.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" звітів про кількість проведених досліджень (вірусне навантаження (далі - ВН) ВІЛ-1, CD4, виявлення провірусної ДНК ВІЛ у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, біохімічні, гематологічні, підтверджувальні дослідження на антитіла до ВІЛ, виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 у представників груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ) згідно з додатками 12 - 16.

щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

4.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до Держслужби України соцзахворювань звітів про кількість проведених досліджень - ВН ВІЛ-1, CD4, виявлення провірусної ДНК ВІЛ у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, біохімічні, гематологічні, підтверджувальні дослідження на антитіла до ВІЛ в Україні, виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 у представників груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ у розрізі регіонів

щокварталу (до 20 числа наступного за звітним місяця)

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

5.

Забезпечити подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та запас тест-систем, реактивів, реагентів, виробів медичного призначення (для визначення антитіл до ВІЛ 1/2, рівня ВН, кількості СД4 тощо) згідно з додатком 17

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

6.

Здійснювати дослідження з визначення частоти виникнення мутацій резистентності ВІЛ до АРВП серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують схеми АРТ першого ряду

постійно

Держслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

8. Заходи, спрямовані на впровадження замісної підтримувальної терапії (далі - ЗПТ) хворим на опіоїдну залежність:

1.

Розробити та затвердити план введення пацієнтів в програму ЗПТ у 2015 році

грудень 2014

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

2.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про осіб, хворих на опіоїдну залежність, які отримують ЗПТ, згідно з додатком 18

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

3.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо отримання, видачі та залишків лікарських засобів, закуплених за рахунок коштів Глобального фонду, для забезпечення ЗПТ згідно з додатком 19

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

4.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до Держслужби України соцзахворювань інформації про осіб, які отримують ЗПТ в Україні, та у розрізі регіонів

щомісяця (до 15 числа наступного за звітним місяця)

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

5.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до Держслужби України соцзахворювань інформації про отримання, видачу та залишки лікарських засобів, закуплених за рахунок коштів Глобального фонду, для забезпечення ЗПТ та у розрізі регіонів

щомісяця (до 20 числа наступного за звітним місяця)

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

6.

Забезпечити інформування ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" про кількість медичних препаратів для ЗПТ, що надійшли в якості гуманітарної допомоги і які не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності (не пізніше ніж за 6 місяців до його закінчення)

постійно

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

7.

Забезпечити подання до Держслужби України соцзахворювань інформації про кількість медичних препаратів для ЗПТ, що надійшли в якості гуманітарної допомоги і які не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності, та пропозицій щодо їх цільового використання

щокварталу

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

8.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо надання послуг ЗПТ, зібраної з використанням автоматизованої системи "Електронний інструмент моніторингу замісної підтримувальної терапії" (далі - ЕІ ЗПТ) в рамках режиму її тестування та проектування

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

9.

Забезпечити пілотування, впровадження, проведення технічного вдосконалення та доопрацювання ЕІ ЗПТ для забезпечення функціонування системи автоматизованого обліку та звітності щодо надання послуг ЗПТ

IV квартал 2014 року - I квартал 2015 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

10.

Забезпечити здійснення заходів супервізії, моніторингу та оцінки якості надання послуг ЗПТ на регіональному рівні шляхом аналізу виконання індикаторів програми, проведення моніторингових візитів, міжвідомчих нарад та семінарів з питань ЗПТ із залученням фахівців ЗОЗ регіонів

постійно

Держслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

9. Заходи щодо забезпечення доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до діагностики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом (далі - ІПСШ):

1.

Забезпечити профілактику та лікування ІПСШ у представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, з використанням лікарських засобів та виробів медичного призначення, закуплених за рахунок коштів Глобального фонду

постійно

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, ЗОЗ, які співпрацюють з неурядовими організаціями (далі - НУО) по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування ІПСШ

2.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про проведення діагностики ІПСШ у представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, згідно з додатком 20

щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, ЗОЗ, які співпрацюють з НУО по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування ІПСШ

3.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до Держслужби України соцзахворювань звітів про кількість проведених досліджень про проведення діагностики ІПСШ у представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ у розрізі регіонів

щокварталу (до 20 числа наступного за звітним місяця)

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

4.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про проведення профілактики та лікування ІПСШ у представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ згідно з додатком 21

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, ЗОЗ, які співпрацюють з НУО по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування ІПСШ

5.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до Держслужби України соцзахворювань інформації щодо проведення профілактики та лікування ІПСШ у представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та у розрізі регіонів

щомісяця (до 25 числа наступного за звітним місяця)

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

6.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та запас лікарських засобів, тест-систем, виробів медичного призначення, закуплених за кошти Глобального фонду, для проведення профілактики та лікування ІПСШ у представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, згідно з додатками 22 та 23

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, ЗОЗ, які співпрацюють з НУО по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування ІПСШ

7.

Забезпечити інформування ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" про кількість лікарських засобів, тест-систем, виробів медичного призначення для профілактики та лікування ІПСШ, що надійшли в якості гуманітарної допомоги і які не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності (не пізніше ніж за 6 місяців до його закінчення)

постійно

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій, ЗОЗ, які співпрацюють з НУО по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування ІПСШ

10. Здійснення організаційно-методичної діяльності з виконання
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки:

1.

Забезпечити проведення нарад головних лікарів регіональних центрів СНІДу

IV квартал 2014 року

Держслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я держадміністрацій

 

В. о. Директора
Департаменту медичної допомоги

А. Терещенко

Голова Державної служби України
з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та інших соціально небезпечних захворювань

В. Курпіта

 

Опрос