Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке и сроках представления распорядителями средств государственного бюджета квартальной финансовой и бюджетной отчетности в 2013 году

Министерство здравоохранения
Паспорт, Письмо от 27.03.2013 № 12.01-06/133/8594

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.03.2013 р. N 12.01-06/133/8594

Про Порядок та терміни подання розпорядниками коштів державного бюджету квартальної фінансової та бюджетної звітності у 2013 році

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що термін подання квартальної фінансової та бюджетної звітності у 2013 році встановлено до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, в електронному вигляді в системі "M.E.D.O.K" за адресою zvit@moz.gov.ua або zvit@uioc.moz у корпоративній почті МОЗ України HealthNet.

При складанні квартальної фінансової та бюджетної звітності керуватися Порядком складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 N 44 (зі змінами) (далі - Порядок).

Форми звітності підлягають консолідації у зведеному звіті Міністерства охорони здоров'я України при умові відповідності окремих даних форм фінансової звітності закладів, установ до аналогічних даних, відображених в обліку органів Державних казначейських служб, які візуються останніми з проставлянням підпису, печатки або штампу на кожній сторінці.

За достовірність даних квартальної фінансової та бюджетної звітності безпосередньо несуть відповідальність керівник та головний бухгалтер закладу, установи.

Одержувачі коштів державного бюджету додатково надають форму N 2 "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" із заповненням графи 9 "Фактичні видатки" по відповідних бюджетних програмах та кодах економічної класифікації видатків.

До звіту додається супровідний лист, пояснювальна записка у відповідності до цього Порядку, а також додаткова інформація до пояснювальної записки до квартальної та фінансової звітності відповідно до запропонованої Міністерством охорони здоров'я України форми (додаток N 1) та "паспорт закладу на 2013 рік" (додаток N 2) у разі змін, якщо такі відбулися у звітному періоді.

Квартальна фінансова та бюджетна звітність в паперовому вигляді подається до Міністерства охорони здоров'я України безпосередньо головним бухгалтером (керівником фінансової служби) юридичної особи до 19 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Додаток на 7 аркушах.

Опрос