Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении и внедрении медико-технологических документов по стандартизации медицинской помощи при ишемическом инсульте

Министерство здравоохранения
Протокол, Приказ от 03.08.2012 № 602
редакция действует с 15.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 серпня 2012 року N 602

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ішемічному інсульті

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 15 січня 2014 року N 34

На виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України N 597 від 19.09.2011 "Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року" наказую:

1. Затвердити уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги, розроблені на основі адаптованих клінічних настанов "Реабілітація, профілактика і лікування ускладнень та планування виписки при ішемічному інсульті", "Рекомендації щодо ведення хворих з ішемічним інсультом та транзиторною ішемічною атакою", "Сучасні принципи діагностики та лікування хворих із гострим ішемічним інсультом та ТІА", як джерел доказової інформації про найкращу медичну практику, що додаються:

1.1. "Ішемічний інсульт (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована) медична допомога та медична реабілітація)".

1.2. "Системний тромболізис при ішемічному інсульті (екстрена, вторинна (спеціалізована) медична допомога)".

2. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги забезпечити перегляд та оновлення уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, затверджених в пункті 1 цього наказу, не пізніше 2015 року.

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України забезпечити:

3.1. Розробку в закладах охорони здоров'я локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на основі Уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги "Ішемічний інсульт (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована) медична допомога та медична реабілітація)" та "Системний тромболізис при ішемічному інсульті (екстрена, вторинна (спеціалізована) медична допомога)", затверджених підпунктами 1.1, 1.2 пункту 1 цього наказу, відповідно до Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини, затвердженої наказами Міністерства охорони здоров'я України та Національної академії медичних наук України від 19.02.2009 N 102/18 та від 03.11.2009 N 798/75.

3.2. Впровадження та моніторинг дотримання в закладах охорони здоров'я локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнта) при наданні медичної допомоги пацієнтам.

4. ДП "Державний експертний центр МОЗ України" забезпечити внесення медико-технологічних документів до галузевого реєстру медико-технологічних документів.

5. Виключити:

5.1. Підпункт 1 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.08.2007 N 487 "Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Неврологія".

5.2. Підпункт 5.2 пункту 5 втратив чинність

5.3. Підпункти 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30.07.2002 N 297 "Про вдосконалення медичної допомоги хворим з цереброваскулярною патологією".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

 
Р. В. Богатирьова

 

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ
(екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована) медична допомога, медична реабілітація)

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АБ

Альфа - адреноблокатори

АГ

Артеріальна гіпертензія

АК

Антагоністи кальцію (Блокатори кальцієвих каналів)

АСК

Ацетилсаліцилова кислота

АТ

Артеріальний тиск

АЧТЧ

Активований частково тромбопластиновий час

ББ

Бета-адреноблокатори

БКК

Блокатори кальцієвих каналів (Антагоністи кальцію)

БРА

Блокатори рецепторів ангіотензину II

ВООЗ

Всесвітня Організація охорони здоров'я

ВСА

Внутрішня сонна артерія

ВЧТ

Внутрішньочерепний тиск

ГЕБ

Гематоенцефалічний бар'єр

ГЛШ

Гіпертрофія лівого шлуночка

ГПМК

Гостре порушення мозкового кровообігу

ДАТ

Діастолічний артеріальний тиск

ЕКГ

Електрокардіографія

ЕхоКГ

Ехокардіографія

ЗАК

Загальний аналіз крові

ЗАС

Загальний аналіз сечі

ЗОЗ

Заклад охорони здоров'я

ЗХС

Загальний холестерин

ЗЧЯ

Задня черепна ямка

ІАПФ

Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

ІІ

Ішемічний інсульт

ІМ

Інфаркт міокарда

ІМТ

Індекс маси тіла

ІРП

Індивідуальна реабілітаційна програма

ІСАГ

Ізольована систолічна артеріальна гіпертензія

ІХС

Ішемічна хвороба серця

КН

Клінічні настанови

КТ

Комп'ютерна томографія

ЛЗП

Лікар загальної практики

ЛПМД

Локальний протокол медичної допомоги

ЛФК

Лікувальна фізкультура

ЛШ

Лівий шлуночок

МАУ

Мікроальбумінурія

МДК

Мультидисциплінарна команда

МІ

Мозковий інсульт

МНВ

Міжнародний нормоване відношення (INR)

МРТ

Магнітна резонансна томографія

МС

Метаболічний синдром

МСКТ ОГК

Мультиспіральна комп'ютерна томографія органів грудної клітини

НСПЗЗ

Нестероїдні протизапальні засоби

НЧР

Нічого через рот (абревіатура)

ОТ

Обхват талії

ОЦК

Об'єм циркулюючої крові

ПМСД

Первинна медико-санітарна допомога

ПМА

Передня мозкова артерія

ПТІ

Протромбінівий індекс

рТАП

Рекомбінантний тканинний активатор плазміногену

САТ

Систолічний артеріальний тиск

СМД

Стандарти медичної допомоги

ССР

Серцево-судинні ризики

сТЛТ

Системна тромболітична терапія

СМА

Середня мозкова артерія

Т тіла

Температура тіла

ТГВ

Тромбоз глибоких вен

ТД

Тіазидний діуретик

ТЕЛА

Тромбоемболія легеневої артерії

ТІА

Транзиторна ішемічна атака

УЗД

Ультразвукова доплерографія

УКПМД

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги

ФР

Фактори ризику

ХА

Хребтова артерія

ХНН

Хронічна ниркова недостатність

ХСН

Хронічна серцева недостатність

ЦВЗ

Цереброваскулярні захворювання

ЦВТ

Центральний венозний тиск

ЦД

Цукровий діабет

ЦПІБ

Центральний післяінсультний біль

ЦПТ

Центральний перфузійний тиск

ЧСС

Частота серцевих скорочень

ШМД

Швидка медична допомога

в/в

Внутрішньовенно

п/ш

Підшкірно

GUSS

Шкала оцінки функції ковтання

NIHSS

Шкала тяжкості інсульту інститутів здоров'я США

SpO2

Насичення гемоглобіну киснем (у %)

А.1. ПАСПОРТНА ЧАСТИНА

А.1.1. Діагноз: Гострі порушення мозкового кровообігу (ГПМК)

А.1.2. Код МКХ:

I64 Інсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт

I63 Інфаркт головного мозку

А.1.3. Протокол призначений для лікарів медицини невідкладних станів, лікарів загальної практики - сімейних лікарів, лікарів інсультних відділень стаціонарів та відділень інтенсивної терапії, лікарів-невропатологів, лікарів-нейрохірургів, лікарів лікувальної фізкультури, фізіотерапевтів.

А.1.4. Мета протоколу: організація надання медичної допомоги пацієнтам з гострим порушенням мозкового кровообігу, зменшення смертності та інвалідності внаслідок цього захворювання.

А.1.5. Дата складання протоколу: 2012 рік.

А.1.6. Дата наступного перегляду: 2015 рік.

А.1.7. Розробники:

Хобзей М. К.

Голова мультидисциплінарної робочої групи, директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України, д. мед. н.

Міщенко Т. С.

Заступник голови з клінічних питань, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Неврологія", головний спеціаліст-координатор НАМН України за напрямом "Неврологія і психіатрія", завідувач відділення судинної патології головного мозку ДУ "Інституту клінічної та експериментальної неврології і психіатрії Національної академії медичних наук України", д. мед. н., професор

Вершигора А. В.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України - координатор груп спеціальності "Медицина невідкладних станів", головний лікар Київської міської станції швидкої медичної допомоги, заслужений лікар України

Матюха Л. Ф.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України - координатор груп спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина", доцент кафедри сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, к. мед. н.

Нетяженко В. З.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України - координатор груп спеціальності "Терапія", декан медичного факультету N 2, завідувач кафедрою пропедевтики внутрішніх хвороб N 1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, член-кор. Національної академії медичних наук України, д. м. н., професор

Дударь Л. В.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Лікувальна фізкультура і спортивна медицина", завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, д. мед. н., професор

Педаченко Є. Г.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Нейрохірургія", керівник відділу нейротравми ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", академік Національної академії медичних наук України, д. мед. н., професор

Швець О. В.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Дієтологія", директор ДП "Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування МОЗ України", доцент кафедри внутрішньої медицини N 1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, к. мед. н.

Божко Л. І.

Заступник головного лікаря з медичної роботи Київської міської станції швидкої медичної допомоги

Величко С. О.

Асистент кафедри загальної практики-сімейної медицини Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, к. мед. н.

Гуляєва М. В.

Виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація боротьби з інсультом"

Зозуля Ю. П.

Директор ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", президент Української Асоціації Нейрохірургів, академік Національної академії наук та Національної академії медичних наук, д. мед. н., професор

Костюк М. Р.

Ст. н. с. відділення судинної нейрохірургії ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", к. мед. н.

Мехедько О. А.

Заступник головного лікаря Полтавської центральної районної лікарні

Острополець Н. А.

Завідувач сектору розвитку служби крові та лабораторної справи Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України

Парій В. Д.

Професор кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров'я по підвищенню кваліфікації керівних кадрів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, д. мед. н., професор

Прокопів М. М.

Доцент кафедри неврології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, к. мед. н.

Титова Т. А.

Доцент кафедри загальної практики - сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, к. мед. н.

Фломін Ю. В.

Завідуючий інсультним центром клініки "Оберіг", доцент кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, к. мед. н.

Шуляк В. І.

Заступник головного лікаря Житомирської центральної районної лікарні

Методичне керівництво та координація діяльності мультидисциплінарної робочої групи

Степаненко А. В., Радник Міністра охорони здоров'я, консультант Державного підприємства "Державний експертний центр МОЗ України", д. мед. н., професор.

Методичний супровід та інформаційне забезпечення

Ліщишина О. М.

Директор Департаменту стандартизації медичних послуг Державного підприємства "Державний експертний центр МОЗ України", к. мед. н., Ст. н. с.

Горох Є. Л.

Начальник Відділу якості медичної допомоги та інформаційних технологій Державного підприємства "Державний експертний центр МОЗ України", к. т. н.

Кравець О. М.

Начальник Відділу доказової медицини Державного підприємства "Державний експертний центр МОЗ України"

Шилкіна О. О.

Начальник Відділу методичного забезпечення нових технологій в охороні здоров'я Державного підприємства "Державний експертний центр МОЗ України"

Адреса для листування: Департамент стандартизації медичних послуг Державного підприємства "Державний експертний центр МОЗ України", м. Київ. Електронна адреса: omlstand@gmail.com.

Електронну версію документу можна завантажити на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я: http://www.moz.gov.ua та на http://www.pharma-center.kiev.ua/view/b_smd.

Рецензенти:

Московко С. П.

Завідувач кафедри нервових хвороб з курсом нейрохірургії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, д. мед. н., доцент

Зозуля І. С.

Проректор з наукової роботи, завідувач кафедри медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, д. мед. н., професор

Боброва В. І.

Професор кафедри медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, д. мед. н., професор

Мета та принципи створення уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги за темою "Ішемічний інсульт"

Основною метою даного уніфікованого клінічного протоколу було створення єдиної комплексної та ефективної системи надання медичної допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом.

Даний УКПМД є комплексним протоколом медичної допомоги пацієнтам з гострими порушеннями мозкового кровообігу (діагноз за МКХ - I64 Інсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт) з подальшою верифікацією діагнозу - Ішемічний інсульт (діагноз за МКХ - I63 Інфаркт головного мозку); а саме, екстрена медична допомога, первинна медична допомога (догоспітальний етап), вторинна (спеціалізована) медична допомога та етап після виписки пацієнта із стаціонару (надання медичної допомоги та медична реабілітація пацієнта у ЗОЗ, що надають первинну медичну допомогу).

Вперше обґрунтування та положення даного уніфікованого клінічного протоколу побудовані на доказах (evidence-based medicine) і мають конкретні посилання на джерела доказової медицини - клінічні настанови - третинні джерела, які створювались на основі даних РКВ, НРКВ, мета-аналізів, систематизованих оглядів літератури тощо:

1. Intercollegiate Stroke Working Party. National clinical guideline for stroke, 3rd edition. London: Royal College of Physicians, 2008.

2. Canadian best practice recommendations for stroke care, update 2010.

3. Management of patients with stroke: Rehabilitation, prevention and management of complications, and discharge planning A national clinical guideline. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), June 2010.

4. Рекомендации по ведению больных с ишемическим инсультом и транзиторными ишемическими атаками, Исполнительный комитет Европейской инсультной организации (ESO) и Авторский комитет ESO, 2008.

УКПМД був розроблений мультидисциплінарною робочою групою, яка включала представників різних медичних спеціальностей (загальної практики-сімейної медицини, неврології, нейрохірургії, медицини невідкладних станів, кардіології, професійних асоціацій). Вагомий вклад в розробку даного клінічного протоколу внесли представники громадських організацій.

Команда методичного супроводу з розробки даного документу висловлює щиру подяку всеукраїнській громадській організації "Українська асоціація боротьби з інсультом" за наполегливу роботу над створенням даного клінічного протоколу та плідну співпрацю з фахівцями мультидисциплінарної робочої групи.

Слід зазначити, що в даному УКПМД передбачена діюча організаційна структура надання медичної допомоги (наказ МОЗ України від 28.10.2002 N 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"), а також особливості надання медичної допомоги за новою організаційною структурою - відповідно до критеріїв розмежування медичних послуг (наказу МОЗ від 05.10.2011 N 646 "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві").

Після розробки та затвердження даного УКПМД планується розробка клінічних протоколів за темами: "Транзиторна ішемічна атака" та "Геморагічний інсульт", "Мультидисциплінарна реабілітація у пацієнтів після інсульту (розширений варіант)", "Інтенсивна терапія у пацієнтів в гострому періоді інсульту".

А.1.8. Епідеміологічна інформація

Опрос