Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ МЗ от 16.02.2009 N 95

Министерство здравоохранения
Приказ от 03.10.2011 № 634

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 жовтня 2011 року N 634

Про внесення змін до наказу МОЗ від 16.02.2009 N 95

Відповідно до статті 4 Закону України "Про лікарські засоби", абзацу сімнадцятого підпункту 7.1 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467/2011, наказую:

1. Внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.2009 N 95 "Про затвердження документів з питань забезпечення якості лікарських засобів", а саме:

1.1. Стандарт Міністерства охорони здоров'я України "Настанова. Лікарські засоби. Належна виробнича практика. СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011" викласти в новій редакції, що додається.

1.2. Доповнити пункт 1 підпунктами 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 такого змісту:

"1.5. "Настанова "Лікарські засоби. Належна практика зберігання. СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011" (додається).

1.6. "Настанова. Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9). СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011" (додається), на заміну Додатка 20 "Управління ризиками для якості" стандарту Міністерства охорони здоров'я України "Настанова. Лікарські засоби. Належна виробнича практика. СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011".

1.7. "Настанова. "Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10). СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011" (додається), уводиться вперше.

1.8. "Настанова. "Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії. СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011" (додається), уводиться вперше.

1.9. "Настанова. "Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8). СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011" (додається), уводиться вперше.".

2. Заступнику директора Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя - начальнику Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я Стеціву В. В. в установленому порядку забезпечити офіційне опублікування цього наказу в засобах масової інформації.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім Додатка 14 "Виробництво лікарських препаратів, одержуваних з донорської крові або плазми" стандарту Міністерства охорони здоров'я України "Настанова. Лікарські засоби. Належна виробнича практика. СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011", що набирає чинності з 30 грудня 2011 року.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

НАСТАНОВА
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
Належна виробнича практика
СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011

ПЕРЕДМОВА ДО ДОКУМЕНТА
"EU Guidelines to Good Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Veterinary Use"

Фармацевтична промисловість у Європейському Союзі працює згідно з високими стандартами щодо управління якістю при розробці, виробництві та контролі лікарських засобів. Система видачі торгових ліцензій (marketing authorisations) передбачає проходження всіма лікарськими засобами експертизи у компетентному уповноваженому органі, щоб гарантувати їхню відповідність сучасним вимогам щодо безпеки, якості й ефективності. Система ліцензування виробництва (manufacturing authorisations) забезпечує, що вся продукція, дозволена для продажу на Європейському ринку, виготовлена лише виробниками, що мають відповідну ліцензію, чия діяльність регулярно інспектується компетентними уповноваженими органами із застосуванням принципів управління ризиками для якості. Ліцензії на виробництво є обов'язковими для всіх фармацевтичних виробників в Європейському Союзі незалежно від того, де реалізується продукція - на території Союзу, чи за його межами.

Комісія прийняла дві директиви, що встановлюють принципи та правила належної виробничої практики (GMP) лікарських засобів. Директива 2003/94/EC стосується лікарських засобів для людини, а Директива 91/412/ECC - лікарських засобів для застосування у ветеринарії. Докладні правила (вимоги), які узгоджуються з принципами цих директив, викладені в настанові з належної виробничої практики, яку використовують для оцінювання заяв на одержання ліцензій на виробництво і на підставі якої інспектують виробників лікарських засобів.

Принципи GMP та детальні правила поширюються на всі процеси, що потребують ліцензування відповідно до статті 40 Директиви 2001/83/EC та статті 44 Директиви 2001/82/EC із поправками. Крім того, вони поширюються на всі серійні виробництва лікарських засобів, зокрема на виробництво в лікарнях.

Всі держави ЄС та представники промисловості дійшли згоди, щоб вимоги належної виробничої практики щодо лікарських засобів для застосування у ветеринарії були такими самими як щодо лікарських засобів для людини. Деякі більш докладні правила GMP, специфічні для виробництва лікарських засобів для ветеринарії та імунобіологічних лікарських засобів для ветеринарії, викладено у двох додатках.

Ця Настанова складається із трьох частин та доповнена серією додатків. Частина I містить принципи GMP щодо виробництва лікарських засобів. Частина II охоплює принципи GMP щодо виробництва діючих речовин, використовуваних як вихідна сировина. Частина III містить пов'язані із GMP документи, в яких роз'яснено нормативні очікування.

Глави частини I щодо "основних вимог" починаються із принципів, визначених у Директиві 2003/94/EC та Директиві 91/412/EEC. У главі 1 "Управління якістю" викладено фундаментальну концепцію управління якістю при виробництві лікарських засобів. Згідно з нею в кожній з глав міститься принцип, у якому сформульовані цілі управління якістю стосовно того аспекту, якому присвячена ця глава, і наведений текст правил, викладених настільки детально, щоб виробники могли зрозуміти їх сутність і додержуватися при реалізації цього принципу.

Згідно з переглянутою статтею 47 та статтею 51 Директиви 2001/83/EC та Директиви 2001/82/EC відповідно, із змінами та доповненнями, Комісія приймає та публікує детальні правила до принципів GMP щодо діючих речовин, використовуваних як вихідна сировина. Частина II була створена на основі настанови, розробленої ICH та опублікованої як документ ICH Q7A щодо "активних фармацевтичних інгредієнтів". Ця частина поширюється на лікарські засоби як для людини, так і для застосування у ветеринарії.

У доповнення до основних принципів і правил належної виробничої практики, викладених у частинах I та II, у настанову включено низку додатків, що містять більш докладні правила для специфічних галузей діяльності. До деяких виробничих процесів необхідно одночасно застосовувати декілька додатків (наприклад: додатки щодо виробництва стерильних лікарських засобів, радіофармацевтичних препаратів і/або біологічних лікарських засобів).

Після додатків наведено словник деяких спеціальних термінів, що використовуються у цій настанові. У частині III міститься комплект пов'язаних із GMP документів, що не містять детальних правил стосовно принципів GMP, встановлених у Директивах 2003/94/EC та 91/412/EC. Мета частини III - це роз'яснення нормативних очікувань; її слід розглядати як джерело інформації щодо сучасних найкращих практичних рішень. Окремо у кожному документі описані детальні відомості щодо його застосування.

Настанова не стосується питань безпеки персоналу, зайнятого у виробництві. Ці питання можуть бути дуже важливими при виробництві певних лікарських засобів, таких, як сильнодіючі, біологічні та радіоактивні. Вони регулюються іншими постановами Союзу або національним законодавством.

Настанова передбачає, що власник ліцензії на виробництво систематично включає вимоги торгової ліцензії, що стосуються безпеки, якості та ефективності препаратів, у всі заходи щодо виробництва, контролю і видачі дозволів на випуск.

Протягом багатьох років виробництво лікарських засобів відбувається згідно з правилами належної виробничої практики; виробництво лікарських засобів не регулюється стандартами CEN/ISO. У цьому виданні настанови стандарти CEN/ISO були враховані, проте термінологія цих стандартів не застосовувалась. Визнано, що існують інші прийнятні методи, які відрізняються від описаних у цій настанові, за допомогою яких можливо дотримуватись принципів управління якістю. Настанова не призначена будь-яким чином обмежувати розвиток будь-яких нових концепцій або нових технологій, які пройшли валідацію та гарантують рівень управління якістю принаймні еквівалентний встановленому в цій настанові.

Ця настанова з GMP буде регулярно переглядатися з метою відображення постійного поліпшення найкращих практичних рішень у сфері якості. Переглянуті версії будуть доступні для громадськості на веб-сайті Європейської Комісії: http://ec.europa.health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Ця настанова є прийнятим зі змінами (версії en) нормативним документом "EU Guidelines to Good Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Veterinary Use" ("Європейські правила з належної виробничої практики лікарських засобів для людини та застосування у ветеринарії") (далі Настанова з GMP ЄС), який входить до тому 4 "The Rules Governing Medicinal Products in the European Union" ("Правила, що регулюють лікарські засоби в Європейському Союзі").

Організація, відповідальна за цю настанову, - Міністерство охорони здоров'я України.

Настанова містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Ця настанова замінює Настанову СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011 "Лікарські засоби. Належна виробнича практика", затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 06.07.2011 N 392.

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011 була прийнята з метою актуалізації, оскільки в період з 2008 р. по 2011 р. в Настанову з GMP ЄС було внесено наступні зміни:

- згідно з Настановою ICH Q9 щодо управління ризиком для якості в частину II були внесені правлення для введення принципів управління ризиком для якості: додатково введені пункти 2.20 та 2.21, які в цілому аналогічні (при незначних змінах) пунктам 1.5 та 1.6 відповідно в частині I Настанови з GMP ЄС, опублікованої у лютому 2008 р. Подальші пункти розділу 2 було перенумеровано. Крім того, введено новий п. 2.19, що також містить положення стосовно управління ризиком для якості. Інших змін не внесено;

- переглянуто додаток 3 "Manufacture of Radiopharmaceuticals" ("Виробництво радіофармацевтичних препаратів") в зв'язку з новими вимогами GMP до діючих речовин, використовуваних як вихідна сировина (частина II Настанови з GMP ЄС) та актуалізовано відносно всіх аспектів GMP, що стосуються радіофармацевтичних препаратів;

- переглянуто додаток 6 "Manufacture of Medicinal Gases" ("Виробництво медичних газів") в зв'язку зі зміною структури Настанови з GMP ЄС та необхідністю змінити вимоги до медичних газів згідно з положеннями частини II. Виникла необхідність більш чіткого визначення, що слід розглядати як вихідну сировину протилежно нерозфасованим лікарським препаратам. Додаток 6 було також актуалізовано в цілому;

- внесено деякі зміни в додаток 13 "Investigational Medicinal Products" ("Виробництво досліджуваних лікарських засобів"), зокрема, для посилення принципу незалежності виробництва від функцій контролю якості у випадках нечисленного персоналу. Внесено зміни в п. 36 та п. 37 для введення стосовно досліджуваних лікарських засобів правил щодо контрольних та архівних зразків, наведених у додатку 19. Додатково введена примітка для визначення поняття "reconstitution" ("підготовка до застосування") згідно зі статтею 9.2 Директиви 2005/28/EC. Введено доповнення, що надає інформацію про вміст сертифіката серії, зазначеного у ст. 13(3) Директиви 2001/20/EC, який узгоджено в ЄС після окремого публічного обговорення. Деякі редакційні зміни внесено у пункти для актуалізації посилань та відповідності термінології, що застосована у Настанові з GMP ЄС;

- з 30 червня 2011 р. в ЄС введено в дію актуалізовані тексти розділу 4 "Documentation" ("Документація") частини I та додатка 11 "Computerised Systems" ("Комп'ютеризовані системи"). Додаток 11 Настанови з GMP ЄС було переглянуто в зв'язку з розширенням використання комп'ютеризованих систем та підвищенням складності цих систем. Відповідні правлення, що пов'язані з більш поширеним використанням електронних документів, внесено до розділу 4 частини I Настанови з GMP ЄС. Зокрема, переглянуто правила щодо створення документації та управління нею, а також зберігання документів;

- переглянуто додаток 14 "Manufacture of Medicinal Products Derived from Human Blood or Plasma" ("Виробництво лікарських препаратів, одержуваних з людської крові або плазми") в зв'язку з урахуванням Директиви 2002/98/EC та відповідних імплементованих директив, що встановлюють стандарти якості та безпеки стосовно взяття та випробування донорської крові та її компонентів для всіх цілей застосування, включаючи виробництво лікарських засобів. Переглянутий додаток 14 в ЄС буде введено в дію з 30 листопада 2011 р.;

- у грудні 2010 р. до Настанови з GMP ЄС введено частину III, яка містить пов'язані із GMP 4 документи:

Опрос