Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организационном усовершенствовании деятельности подразделений таможенных органов, осуществляющих мероприятия по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил

Государственная таможенная служба
Положение, Приказ от 16.01.2012 № 38

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 січня 2012 року N 38

Про організаційне вдосконалення діяльності підрозділів митних органів, що здійснюють заходи по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил

У зв'язку з введенням в дію наказу Держмитслужби України від 05.12.2011 N 1025 "Про затвердження Примірної структури регіональної митниці, митниці та Вимог до штатної структури регіональної митниці, митниці" та відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 N 582/2011, а також з метою оптимізації структурних підрозділів митних органів наказую:

1. Затвердити:

1.1. Примірне положення про службу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил регіональної митниці, митниці (далі - Примірне положення), що додається;

1.2. Примірну структуру служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил регіональної митниці, митниці (далі - Примірна структура), що додається;

2. Начальникам регіональної митниці, митниць:

2.1. У 5-денний строк привести Положення про службу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил відповідної регіональної митниці, митниці у відповідність до затвердженого цим наказом Примірного положення.

2.2. Відповідно до Примірного положення внести зміни до розподілу обов'язків між начальником митниці та його заступниками і затвердити їх в установленому порядку.

3. Уважати такими, що втратили чинність, накази Держмитслужби України від 17.06.2010 N 655 "Про організаційне вдосконалення діяльності підрозділів митних органів, що здійснюють заходи з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил", від 05.10.2010 N 1146 "Про затвердження Примірного положення про Службу (відділ) митної варти".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Дериволкова С. Д.

 

Т. в. о. Голови Служби

О. М. Дороховський

 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про службу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил регіональної митниці, митниці

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Примірне положення визначає правовий статус і компетенцію служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил регіональної митниці, митниці, а саме права, завдання, функції та відповідальність її працівників.

1.2. Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил (далі - служба) є визначеним Митним кодексом України підрозділом регіональної митниці, митниці (далі - митний орган), який уповноважений на виконання функцій боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

1.3. Служба підпорядковується начальнику митного органу.

Координацію, контроль та спрямування діяльності служб митних органів при виконанні покладених на них завдань і функцій здійснює заступник Голови Держмитслужби України відповідно до розподілу функціональних обов'язків між Головою Держмитслужби України та його заступниками (далі - заступник Голови Служби).

Організаційне забезпечення діяльності служб здійснює Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Держмитслужби України (далі - Департамент).

1.4. Для виконання завдань, передбачених цим Положенням, служба взаємодіє з іншими структурними підрозділами митниці, правоохоронними органами, іншими органами державної влади України, відповідними органами іноземних держав.

1.5. У своїй діяльності служба керується Конституцією України, Митним кодексом України, іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Держмитслужби України й відповідної митниці, а також цим Положенням.

1.6. Служба здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи Держмитслужби України, митного органу й плану роботи служби, затвердженого начальником митного органу.

1.7. У межах визначеної компетенції служба здійснює окреме діловодство у встановленому Держмитслужбою України порядку.

1.8. Положення про службу розробляється на підставі цього Положення та затверджується наказом митного органу.

Положення про структурні підрозділи служби й посадові інструкції посадових осіб служби розробляються й затверджуються в установленому Держмитслужбою України порядку.

1.9. Дисциплінарні стягнення й заохочення до посадових осіб служби застосовуються в порядку, установленому Дисциплінарним статутом митної служби України та іншими актами законодавства України.

1.10. Підрозділи служби розміщуються, як правило, у місці знаходження відповідного митного органу.

За рішенням Голови Служби посадові особи служби митного органу, а також відповідні транспорт, зброя й спеціальні засоби у разі оперативної потреби в установленому законодавством України порядку можуть бути тимчасово переміщені в інші регіони України поза місцем основного знаходження митного органу.

1.11. Покладання на посадових осіб служби (окрім заступника начальника митниці - начальника служби) обов'язків, не передбачених положенням про службу митного органу, не допускається.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ

2.1. Забезпечення:

реалізації митної політики України, зокрема, у сфері захисту економічних інтересів держави, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

додержання посадовими особами митного органу вимог законодавства щодо діяльності в напрямі боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил для захисту прав громадян, наданих їм Конституцією та законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України;

реалізації державної політики стосовно збереження державної таємниці, додержання посадовими особами служби вимог законодавства щодо порядку одержання, використання, поширення й зберігання інформації з обмеженим доступом;

надання практичної допомоги структурним підрозділам митного органу з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.2. Проведення заходів щодо виявлення, розкриття, припинення та запобігання порушення митного законодавства, в тому числі у взаємодії з митними й правоохоронними органами.

2.3. Проведення заходів, в тому числі спеціальних, спеціальних митних операцій, спрямованих на виявлення, розкриття, припинення, профілактику порушень митних правил, виявлення та затримання товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України поза пунктом пропуску або поза місцем розташування митних органів, при транзитних переміщеннях митною територією України, з порушенням законодавства з питань митної справи.

2.4. Організація й проведення заходів з попередження незаконного переміщення через митний кордон України культурних цінностей, зброї та боєприпасів, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, радіоактивних матеріалів, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, фальсифікованих лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у тому числі поза пунктами пропуску на державному кордоні України.

2.5. Організація та забезпечення використання службових собак у складі кінологічних команд працівниками служби при здійсненні митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, з метою виявлення та припинення порушень митного законодавства, попередження незаконного обігу предметів контрабанди, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, зброї та боєприпасів тощо.

2.6. Проведення аналізу результативності діяльності кінологічних команд та їх використання при митному контролі, фактів спрацювання службових собак, виявлення і усунення в межах компетенції служби чинників, які негативно впливають на результати роботи, з подальшим наданням відповідної інформації та пропозицій Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби, Департаменту та керівнику митного органу.

2.7. Забезпечення дотримання посадовими особами підрозділів служби та митниці умов використання службових собак та інших вимог законодавства з питань кінології під час їх діяльності.

2.8. Провадження у справах про порушення митних правил та дізнання у кримінальних справах.

2.9. Збір, обробка, узагальнення та аналіз статистичної й тематичної інформації щодо стану та результатів роботи митного органу на напрямі боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, з подальшим наданням Департаменту та начальнику митного органу пропозицій щодо вдосконалення і підвищення ефективності та якості роботи митного органу на цьому напрямі.

2.10. Взаємодія з митними органами іноземних держав у сфері надання взаємної адміністративної допомоги з метою запобігання, виявлення й розслідування порушень митного законодавства на підставі відповідних міжнародних угод і в межах визначеної компетенції.

2.11. Організація та здійснення охорони й супроводження товарів та транспортних засобів, забезпечення безпеки громадян, фізичний захист співробітників митних органів, дотримання режиму, законності й правопорядку в зоні митного контролю, охорона будинків, споруд, приміщень митного органу й інших об'єктів митної інфраструктури,

2.12. Локалізація разом з іншими уповноваженими органами конфліктних ситуацій у зоні діяльності митного органу, участь у ліквідації наслідків катастроф, аварій, стихійного лиха й екологічного забруднення в зоні діяльності митного органу.

2.13. Участь митних органів у здійсненні контролю поза пунктами пропуску спільно з органами охорони державного кордону та іншими правоохоронними органами України і суміжних держав відповідно до умов, передбачених міжнародними договорами.

2.14. У межах компетенції служба виконує інші завдання, визначені керівництвом Держмитслужби України, Департаменту та начальником митного органу.

3. ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СЛУЖБИ

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Організовує виконання актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, доручень керівництва Держмитслужби України, Департаменту, здійснює контроль за їх реалізацією.

3.2. Розробляє, організовує та здійснює самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами, іншими митними органами України скоординовані заходи й спеціальні операції з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил, а також із запобігання незаконному переміщенню товарів та транспортних засобів через митний кордон України й затримання осіб, причетних до такого переміщення.

3.3. Здійснює комплексний моніторинг зовнішньоекономічних операцій, процедур митного контролю й митного оформлення товарів та транспортних засобів з метою виявлення причин, закономірностей в скоєнні контрабанди та порушень митних правил, прогнозування можливих тенденцій і напрямків незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; вивчає структуру митних правопорушень, їх форми й методи; розробляє рекомендації іншим оперативним структурним підрозділам митного органу, спрямовані на посилення контролю за переміщенням через митний кордон України окремих груп товарів і попередження протиправних дій.

Упроваджує на цій основі й реалізовує заходи митного органу щодо боротьби з митними правопорушеннями.

3.4. Збирає й узагальнює інформацію для здійснення комплексного аналізу діяльності митного органу з питань боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил, у тому числі з урахуванням специфіки регіону й митних оформлень, обсягів вантажів, що переміщуються, кількості особового складу, що проводить таке оформлення тощо.

За результатами такого аналізу:

інформує керівництво Департаменту, начальника митного органу;

готує й уносить Департаменту та начальнику митного органу пропозиції щодо підвищення ефективності заходів з боротьби з порушеннями митного законодавства, удосконалення форм і методів роботи митного органу на цьому напрямі.

3.5. Здійснює оперативне орієнтування митних органів щодо можливих фактів підготовки до незаконного переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів.

3.6. Проводить самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами заходи щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил, у тому числі шляхом переоглядів товарів і транспортних засобів щодо яких завершені заходи митного контролю чи митного оформлення.

3.7. Уживає заходів з виявлення й затримання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, ліквідації каналів незаконного обігу цих речовин і виявлення осіб, причетних до такого обігу.

Забезпечує взаємодію й обмін інформацією з цих питань з правоохоронними органами України.

3.8. Уживає, спільно з правоохоронними органами, іншими органами державної влади заходів, спрямованих на недопущення незаконного вивезення за кордон предметів, що становлять культурну цінність.

3.9. У встановленому Держмитслужбою України порядку та відповідно до міжнародних угод організовує, в межах компетенції служби, взаємодію й обмін інформацією з митними органами іноземних держав з питань взаємної адміністративної допомоги у запобіганні, виявленні й розслідуванні порушень митного законодавства.

3.10. Відповідно до встановлених Держмитслужбою України форм звітності забезпечує постійне інформування керівництва Держмитслужби України, Департаменту, начальника митного органу про оперативну обстановку в зоні діяльності митого органу й результати роботи по боротьбі з митними правопорушеннями.

3.11. Забезпечує в установленому Держмитслужбою України порядку й у межах компетенції служби внесення інформації до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби та баз даних митного органу.

3.12. Готує й подає до Департаменту пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів, які стосуються питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів Держмитслужби в межах своєї компетенції.

3.13. Здійснює провадження у справах про порушення митних правил і проведення дізнання в кримінальних справах про контрабанду.

3.14. Організовує передання речових доказів разом з кримінальною справою до органів досудового слідства.

3.15. Забезпечує, за погодженням з начальником митниці та за наявності підстав, передачу звернень до судів вищого рівня й наглядових прокурорів щодо перегляду рішень судів про закриття справ про порушення митних правил або незастосування конфіскації безпосередніх предметів порушення митних правил.

3.16. Бере участь в судових засіданнях у справах про порушення митних правил або у справах, пов'язаних зі скаргами чи позовами до митних органів з питань, віднесених до компетенції служби.

3.17. За дорученням начальника митного органу представляє цей митний орган в органах державної влади та місцевого самоврядування, місцевих державних адміністраціях, правоохоронних органах, органах прокуратури й суду, інших митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях України, у митних органах зарубіжних країн з питань, що належать до компетенції служби.

3.18. Забезпечує приєднання до матеріалів справ про порушення митних правил документів про понесені витрати під час провадження у цих справах.

3.19. Організовує направлення для виконання до органів державної виконавчої служби постанов митного органу в справах про порушення митних правил, а також спільно з юридичним підрозділом - отриманих службою постанов суду в цих справах. Забезпечує передання до підрозділів фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митного органу постанов суду в справах про порушення митних правил, які стосуються предметів правопорушень, що зберігаються на складі або в касі митного органу.

3.20. Забезпечує своєчасне передання посадовими особами служби на склад або до каси митного органу предметів, визначених статтею 377 Митного кодексу України.

3.21. Проводить у встановлені Держмитслужбою України строки звірення наявних у службі даних, що стосуються вилученого у справах про порушення митних правил, переданого на зберігання, конфіскованого за рішеннями судів майна, у тому числі товарів та транспортних засобів, з даними бухгалтерських облікових документів.

Про результати зазначених звірень інформує начальника митного органу.

3.22. Здійснює перевірки додержання посадовими особами інших підрозділів митного органу вимог законодавства, що визначають порядок організації боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил.

За результатами таких перевірок надає пропозиції начальнику митного органу щодо усунення недоліків, а також практичну допомогу таким підрозділам митного органу з питань організації діяльності за напрямом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

3.23. У встановленому порядку забезпечує охорону й супроводження товарів, які перебувають під митним контролем, у тому числі тих, що переміщуються транзитом через територію України.

3.24. Здійснює заходи щодо:

виявлення, розкриття, припинення порушень митних правил, запобігання таким порушенням, в тому числі поза пунктами пропуску на державному кордоні України;

забезпечення безпеки громадян, схоронності товарів і дотримання режиму й правопорядку в зонах митного контролю;

охорони об'єктів митної інфраструктури й зон митного контролю від будь-яких протиправних посягань;

фізичного захисту працівників митного органу та осіб, які перебувають у зоні митного контролю;

локалізації, у взаємодії з іншими органами виконавчої влади, конфліктних ситуацій, ліквідації наслідків катастроф, аварій, стихійного лиха й екологічного забруднення в зоні діяльності митниці;

організації та проведення спеціальних митних операцій, в тому числі поза пунктами пропуску на державному кордоні, для забезпечення взаємодії із спеціальними підрозділами правоохоронних органів;

забезпечення дотримання посадовими особами підрозділів служби та митниці умов використання службових собак та інших вимог законодавства з питань кінології під час їх діяльності в напрямі боротьби з незаконним переміщенням через митний кордон наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, вибухових речовин, зброї та боєприпасів тощо;

забезпечення розміщення, утримання, харчування службових собак, обладнання місць тимчасового їх утримання, ветеринарного обслуговування та нагляду, спорядження кінологічних команд тощо, в установленому Держмитслужбою України порядку;

3.25. Проводить в установленому Митним кодексом України порядку адміністративне затримання, особистий огляд громадян, огляд і переогляд їх ручної поклажі й багажу, огляд товарів і транспортних засобів, які перебувають під митним контролем, а також переогляд товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митну територію України, у тому числі в режимі транзиту.

3.26. Зупиняє й повертає в зони митного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу митних органів залишили зону митного контролю, а також морські й річкові судна, які без дозволу митних органів вийшли із зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав.

3.27. Здійснює службову діяльність поза місцем розташування митного органу, переміщується будь-якими ділянками місцевості й водного простору в межах зони діяльності митного органу, а також у межах контрольованого прикордонного району - за погодженням з відповідними органами охорони державного кордону України.

3.28. У порядку, визначеному законодавством України, для виконання покладених на митний орган завдань і функцій, а також для виконання окремих доручень керівництва Держмитслужби України й начальника митного органу користується безперешкодним доступом на території пунктів пропуску через державний кордон України, зон митного контролю, складів митних органів та інших об'єктів митної інфраструктури; вилучає в установленому порядку потрібну документацію.

3.29. Здійснює в установленому порядку огляд територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі й інших місць, де розміщені або можуть бути розміщені товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи.

3.30. З метою виявлення і перевірки товарів і транспортних засобів, що підлягають митному контролю чи контроль за якими покладено на митні органи, а також відповідних документів на них, здійснює митне обстеження територій, приміщень, складів і сховищ підприємств, організацій і установ (крім іноземних дипломатичних представництв і прирівняних до них за статусом) незалежно від їх відомчого підпорядкування й форм власності.

3.31. Припиняє навантаження, вивантаження, перевантаження, розпакування, упакування й перепакування товарів, які перебувають під митним контролем, виявляє пошкодження їх пакування, заміну акцизних марок та ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх упаковці, а також заміну транспортного засобу, на якому вони переміщуються, без дозволу митного органу.

3.32. Використовує в установленому Держмитслужбою України порядку інформаційні й довідкові бази даних митного органу та Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.

3.33. У встановленому Держмитслужбою України порядку супроводжує й охороняє товари, які перебувають під митним контролем, у тому числі ті, що переміщуються територією України транзитом.

3.34. Одержує в установленому законодавством порядку від державних органів, підприємств, установ і організацій, а також громадян інформацію, документи й матеріали, необхідні для виконання покладених на службу завдань і функцій.

3.35. Залучає в установленому законодавством порядку спеціалістів державних органів, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції служби.

3.36. Запрошує до митного органу юридичних і фізичних осіб для з'ясування обставин порушення митних правил. В окремих випадках з'ясування обставин і первинне документування порушення митних правил здійснює в інших придатних для цього місцях.

3.37. З метою припинення порушень митних правил, установлення осіб, які їх вчинили, а також для складення протоколу про порушення митних правил, якщо його неможливо скласти на місці вчинення правопорушення, у встановленому законодавством порядку здійснює адміністративне затримання громадян, які вчинили такі порушення.

3.38. Одержує в установленому порядку від підрозділів митного органу, інших митних органів, оглядових комісій, підприємств, організацій і установ, окремих громадян документи, необхідні для здійснення провадження у справах про порушення митних правил і проведення дізнання у справах про контрабанду.

3.39. Використовує в роботі криміналістичну й спеціальну техніку, засоби митного контролю, засоби зв'язку й транспорт.

3.40. Здійснює контроль за дотриманням умов використання службових собак, передбачених матеріалами з питань кінології, шляхом взаємодії з підрозділами служби та митниці для організації роботи кінологічних команд при митному контролі згідно з технологічними схемами митного контролю підрозділів митного оформлення, затвердженими в установленому порядку окремо для кожного пункту пропуску через державний кордон України.

3.41. Забезпечує в установленому Держмитслужбою України порядку укомплектування служби кваліфікованими фахівцями з профільною освітою.

3.42. Надає пропозиції начальнику митного органу щодо підвищення рівня професійної підготовки його посадових осіб з питань попередження, виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил, провадження у справах про порушення митних правил шляхом проведення професійного навчання посадових осіб оперативних підрозділів митного органу, а також їх стажування в службі або в Департаменті.

Надає пропозиції Департаменту та начальнику митного органу щодо необхідності підвищення кваліфікації посадових осіб служби.

3.43. Організовує проведення, в межах компетенції служби, семінарів і нарад, у тому числі за участю представників правоохоронних органів, суду і прокуратури.

3.44. Розглядає звернення, пропозиції й запити органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, інших державних установ, юридичних і фізичних осіб з питань, що належать до компетенції служби.

Бере участь у забезпеченні гласності, відкритості й прозорості в діяльності митних органів.

3.45. Посадові особи служби мають право:

3.45.1. Складати протоколи про порушення митних правил.

3.45.2. Зберігати, носити й застосовувати вогнепальну зброю й спеціальні засоби в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

3.45.3. Застосовувати фізичну силу у випадках, передбачених Митним кодексом України.

3.45.4. Виконувати службові обов'язки в цивільному одязі.

4. СТРУКТУРА І КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБИ

4.1. Структура служби, як складова частина структури й штатного розпису митного органу, затверджується та змінюється у встановленому Держмитслужбою України порядку за письмовим погодженням із заступником Голови Служби та Департаментом.

4.2. Безпосереднє керівництво службою, координацію її діяльності з іншими митними органами та структурними підрозділами митниці здійснює заступник начальника митного органу - начальник служби.

4.3. Заступник начальника митного органу - начальник служби призначається на посаду й звільняється з посади наказом Держмитслужби України у встановленому порядку за погодженням з Міністерством фінансів України, за поданням начальника Департаменту або начальника митного органу за погодженням із начальником Департаменту.

На посаду заступника начальника митного органу - начальника служби призначається особа, яка відповідає встановленим для даної посади кваліфікаційним вимогам.

4.4. Заступник начальника митного органу - начальник служби може мати заступників з основних напрямів діяльності.

4.5. Заступник начальника митного органу - начальник служби:

4.5.1. Забезпечує:

координацію дій структурних підрозділів митного органу за напрямом виявлення, попередження й припинення контрабанди та порушень митних правил;

співпрацю, обмін інформацією, взаємодію й скоординовані дії з правоохоронними, контрольними органами, іншими органами державної влади, митними органами України й зарубіжних країн з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

систематичне інформування заступника Голови Служби, керівництва Департаменту, начальника митного органу про оперативну обстановку в зоні діяльності митного органу й стан реалізації заходів з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

участь митного органу, у межах його компетенції, в міжнародному співробітництві з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, у тому числі боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів або прекурсорів, зброї, культурних цінностей тощо;

організацію роботи зі збору й узагальнення інформації для здійснення комплексного аналізу стану боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил у зоні діяльності митного органу, у тому числі стану ефективності використання кінологічних команд при здійсненні митного контролю, та унесення пропозицій щодо вдосконалення форм і методів роботи митного органу на цьому напрямі;

дотримання посадовими особами митного органу вимог законодавства та нормативно-правових актів Держмитслужби України, що визначають порядок боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

дотримання посадовими особами служби законності при провадженні у справах про порушення митних правил і проведенні дізнання у справах про контрабанду;

участь представників служби в судових засіданнях, на яких розглядаються справи про порушення митних правил або скарги чи позови до митниці;

проведення перевірок діяльності підрозділів митного органу за напрямом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, надання рекомендацій і пропозицій щодо усунення виявлених недоліків;

ведення статистичної звітності за формами, установленими Держмитслужбою України.

4.5.2. Організує:

розроблення, погодження й затвердження в установленому Держмитслужбою України порядку положень про службу, її структурні підрозділи й посадових інструкцій посадових осіб служби;

вивчення ефективності роботи служби митного органу, внесення пропозицій з удосконалення форм і методів роботи за напрямом боротьби з митними правопорушеннями;

проведення оперативних заходів, у тому числі спеціальних, спеціальних митних операцій щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил, у тому числі шляхом переоглядів товарів і транспортних засобів, що пройшли митний контроль чи митне оформлення;

залучення підрозділами митниці кінологічних команд щодо здійснення митного контролю з метою виявлення та припинення порушень митного законодавства, попередження незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, зброї та боєприпасів тощо;

розгляд, у межах компетенції, запитів правоохоронних органів і здійснення контролю за їх виконанням;

розгляд звернень і запитів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, організацій та громадян з питань, що належать до компетенції служби;

надання структурним підрозділам митного органу методичної й практичної допомоги з питань виявлення й припинення митних правопорушень, організації цієї роботи;

роботу щодо своєчасного інформування підрозділу кадрової роботи та головного інспектора (головних інспекторів) з питань протидії корупції митного органу про виявлені факти й ознаки причетності посадових осіб митних органів до незаконного переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів;

охорону будинків, споруд, приміщень митного органу й інших об'єктів митної інфраструктури, зон митного контролю від будь-яких протиправних посягань;

локалізацію, у взаємодії з іншими органами державної влади, конфліктних ситуацій, а також наслідків катастроф, аварій, стихійного лиха й екологічного забруднення в зоні діяльності митного органу;

фізичний захист співробітників митного органу, інших осіб, а також товарів, які перебувають у зоні митного контролю, від протиправних дій;

проведення занять з професійної, а також спеціальної фізичної та вогневої підготовки посадових осіб служби із залученням, в разі необхідності, фахівців інших правоохоронних органів;

4.5.3. У встановленому законодавством України порядку приймає процесуальні рішення під час порушення кримінальних справ і проведення дізнання у справах про контрабанду, а також провадження у справах про порушення митних правил.

4.5.4. Контролює:

стан проведення дізнання в кримінальних справах про контрабанду, порушених митним органом, та результати розгляду справ про порушення митних правил. За наявності підстав уживає заходів щодо перегляду рішень судів у справах про порушення митних правил, винесених не на користь держави, а також щодо забезпечення законності при закритті кримінальних справ і скасуванні постанов про порушення кримінальних справ про контрабанду;

дотримання законності при порушенні справ про порушення митних правил;

проведення посадовими особами служби, яким доручено здійснення провадження в справах про порушення митних правил, передбачених законодавством процесуальних дій під час провадження у таких справах;

своєчасність та повноту підготовки передбачених законодавством процесуальних документів за кожною справою про порушення митних правил;

своєчасність подання посадовими особами служби, яких уповноважено здійснювати провадження в справах про порушення митних правил, матеріалів таких справ до розгляду в установленому законодавством порядку;

повноту проведення перевірок і правильність прийняття за їх результатами передбачених кримінально-процесуальним законодавством рішень посадовими особами, до функціональних обов'язків яких віднесено боротьбу з контрабандою;

стан дотримання законності при здійсненні посадовими особами служби дізнання в кримінальних справах про контрабанду й провадження в справах про порушення митних правил;

своєчасність внесення даних до програмно-інформаційного комплексу "Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил" Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України;

додержання посадовими особами служби вимог законодавства України з питань боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил; проходження служби в митних органах; порядку використання й збереження інформації з обмеженим доступом і охорони державної таємниці; антикорупційного законодавства;

стан додержання встановленого законодавством України порядку щодо зберігання і застосування посадовими особами служби вогнепальної зброї й спеціальних засобів;

стан виконавської й трудової дисципліни в підрозділах служби.

4.5.5. Веде прийом громадян та представників юридичних осіб; розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги цих осіб відповідно до компетенції та організовує підготовку відповідей на них.

Уживає заходів з усунення причин, що призвели до порушення законних прав цих юридичних осіб і громадян.

4.5.6. Проводить в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.5.7. Виконує інші завдання, визначені керівництвом Держмитслужби України, начальником митного органу та передбачені цим Положенням.

Функціональні повноваження заступника начальника митного органу - начальника служби визначаються розподілом обов'язків між начальником митного органу та його заступниками, який затверджується Головою Держмитслужби України, та посадовою інструкцією.

4.5.8. Несе відповідальність відповідно до Закону України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про Дисциплінарний статут митної служби України", інших законодавчих актів за:

невиконання Урочистого зобов'язання посадових осіб митної служби України, Присяги державного службовця;

рішення, що не відповідають вимогам законодавства, незаконні дії або бездіяльність, їх негативні наслідки, а також негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень;

невиконання або неналежне, несумлінне, виконання своїх службових обов'язків, покладених на службу завдань і функцій, передбачених цим Положенням та положенням про службу відповідного митного органу;

неналежну організацію діяльності служби, недотримання законності в службовій діяльності посадовими особами служби;

неналежну організацію контролю за виконанням законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, актів Держмитслужби України, митного органу відповідно до компетенції;

неналежний стан службової та виконавської дисципліни в службі;

негативні результати діяльності підпорядкованих йому працівників;

незадовільний стан професійної підготовки посадових осіб служби й виховної роботи з ними;

вчинення діянь, що сприяли контрабанді;

розголошення державної таємниці й службової інформації; порушення правил внутрішнього трудового розпорядку; норм професійної етики; обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу в митних органах України, та інші порушення службової дисципліни;

неякісне, неповне та не своєчасне виконання покладених на службу завдань.

4.6. Крім визначеного, заступник начальника митного органу - начальник служби має право:

4.6.1. Приймати, згідно із законодавством України, процесуальні рішення за матеріалами справ про порушення митних правил, а також кримінальних справ про контрабанду, порушених митним органом.

4.6.2. Надавати доручення посадовим особам митного органу з питань, що належать до його компетенції, здійснювати контроль за їх виконанням.

Доручення заступника начальника митного органу - начальника служби щодо організації роботи з протидії порушенням митного законодавства, надання інформації та документації, потрібних для здійснення процесуальних дій, що дані ним у межах своїх повноважень, носять обов'язковий характер для всіх посадових осіб митного органу.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ СЛУЖБИ

Посадові особи служби відповідно до Закону України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про Дисциплінарний статут митної служби України", інших законодавчих актів несуть відповідальність за:

5.1. Невиконання Урочистого зобов'язання посадових осіб митної служби України, Присяги державного службовця.

5.2. Неналежне виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, актів Держмитслужби України, митного органу відповідно до компетенції.

5.3. Рішення, що не відповідають вимогам законодавства, незаконні дії або бездіяльність, їх негативні наслідки.

5.4. Невиконання або неналежне, несумлінне, виконання своїх службових обов'язків.

5.5. Порушення службової та виконавської дисципліни.

5.6. Вчинення діянь, що сприяли контрабанді.

5.7. Розголошення державної таємниці й службової інформації; порушення правил внутрішнього трудового розпорядку; норм професійної етики; обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу в митних органах України, та інші порушення службової дисципліни.

5.8. Надання недостовірної інформації керівництву служби, митного органу, Департаменту, Держмитслужбі України.

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ

6.1. Матеріально-технічне й фінансове забезпечення діяльності служби здійснюються за рахунок і в межах виділених асигнувань на утримання відповідного митного органу.

6.2. Підрозділи служби розміщуються в ізольованих приміщеннях, які відповідають вимогам щодо специфіки роботи підрозділу, з обмеженим доступом сторонніх осіб до службової інформації й телефонних розмов.

6.3. Для виконання завдань, передбачених цим Положенням, служба забезпечується автотранспортними засобами, засобами зв'язку, вогнепальною зброєю, спеціальними засобами захисту, комп'ютерами, оргтехнікою, пошуковими технікою й приладдям, засобами аудіовізуального контролю, ідентифікації та аналізу.

 

Начальник Департаменту
боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції

О. І. Попівняк

 

1. Примірна структура служби боротьби контрабандою та порушеннями митних правил регіональної митниці, митниці (далі - служба) формується відповідно до основних напрямів діяльності та залежно від штатної чисельності підрозділу.

До складу служби входять:

1.1. Заступник начальника митного органу - начальник служби.

1.2. Заступник начальника служби.

1.3. Заступник начальника служби - начальник відділу _____________.

Начальник служби з чисельністю працівників, що не перевищує 16 одиниць, може мати одного заступника - начальника одного із структурних підрозділів служби. У разі, коли чисельність працівників служби становить понад 16 одиниць, начальник служби може мати двох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює структурний підрозділ.

1.4. Відділ (сектор) дізнання та провадження у справах про порушення митних правил.

Допускається утворення секторів у складі відділу.

1.5. Відділ (сектор) боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї.

Допускається утворення самостійного відділу кінологічного забезпечення у службах митних органів.

За умови недостатньої штатної чисельності особового складу служби допускається утворення сектору кінологічного забезпечення у складі відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби митного органу.

Якщо в штатній чисельності служби не передбачено створення відділу (сектору) боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї, а також відділу (сектору) кінологічного забезпечення, допускається введення посад інспекторів - кінологів до штату оперативного підрозділу.

1.6. Відділ (сектор) митної варти.

Допускається утворення секторів у складі відділу відповідно до основних напрямів діяльності відділу.

1.7. Оперативний (сектор) відділ.

У разі, якщо чисельність служби не перевищує 16 працівників до складу оперативного відділу можуть входити аналітичний сектор та сектор взаємодії з митними органами іноземних держав (додаток 1).

2. У разі, якщо чисельність служби перевищує 16 працівників допускається утворення самостійного аналітичного відділу (сектору) та самостійного сектору взаємодії з митними органами іноземних держав у службах митних органів (додаток 2).

3. Ураховуючи обмеженість штатної чисельності служб, допускається:

- утворення замість відділів - самостійних секторів у складі служби відповідно до пунктів 1.4, 1.5, 1.6, 1.7;

- покладання функцій працівників аналітичного підрозділу та підрозділу взаємодії з митними органами іноземних держав на посадових осіб оперативного відділу.

____________

Опрос