Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Временного порядка работы должностных лиц таможенного органа при осуществлении контроля за правильностью определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 01.04.2009 № 291
Утратил силу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 квітня 2009 року N 291

Про затвердження Тимчасового порядку роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України

Наказ скасовано
(згідно з листом Департаменту митної вартості
 Державної митної служби України
 від 31 липня 2009 року N 16/1-2/1327)

Наказ скасовано з 21 серпня 2009 року 
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 14 серпня 2009 року N 762)

З метою створення основ одноманітного підходу та дієвого контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, відповідно до вимог Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 N 339 наказую:

1. Затвердити Тимчасовий порядок роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, що додається.

2. Начальникам регіональних митниць, митниць забезпечити посадових осіб митного органу, які уповноважені на здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, доступом до мережі Інтернет.

3. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його підписання.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Піковського І. О.

 

Голова Служби 

А. В. Макаренко 

 

Тимчасовий порядок
роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 N 339 (далі - Порядок контролю), з метою визначення послідовності дій посадових осіб митного органу, що здійснюють контроль за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України.

1.2. Контроль за правильністю визначення митної вартості товарів здійснюється відповідно до вимог Митного кодексу України та Порядку контролю під час проведення і після закінчення процедур митного контролю та митного оформлення товарів.

1.3. Контроль за правильністю визначення митної вартості товарів під час проведення операцій їх митного контролю і митного оформлення здійснюється виключно після перевірки правильності класифікації товарів за УКТЗЕД.

1.4. Під час здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів застосовуються форми митного контролю, передбачені статтею 41 Митного кодексу України, у тому числі відповідно до статей 60 і 69 цього Кодексу, після закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів.

1.5. У разі необхідності підтвердження заявленої митної вартості товарів декларант зобов'язаний подати митному органу необхідні для цього відомості та забезпечити можливість їх перевірки відповідно до Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 N 1766 (далі - Порядок декларування).

1.6. Відомості, на підставі яких декларантом визначено та заявлено (задекларовано) митну вартість товарів, повинні базуватися на об'єктивних даних, що підлягають обчисленню та перевірці відповідно до вимог Митного кодексу України.

II. Послідовність дій посадових осіб при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів під час здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів

2.1. Контроль за правильністю визначення митної вартості товарів під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів здійснюється шляхом:

2.1.1. Перевірки відомостей, що містяться у документах, поданих для підтвердження заявленої митної вартості товарів, а саме:

декларації митної вартості (далі - ДМВ), крім випадків, коли подання ДМВ необов'язкове згідно із законодавством;

вантажній митній декларації (далі - ВМД) у графах 12, 20, 22, 31 (в частині зазначення характеристик товару, які впливають виключно на рівень його митної вартості), 42, 43, 44 (в частині документів, які подаються для підтвердження митної вартості товару), 45, 46 (при експорті товарів, виключно у разі нарахування податків);

документах, поданих для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, для декларування яких не застосовується ВМД (митній декларації форми М16 (в частині зазначення характеристик товару, які впливають виключно на рівень його митної вартості), митній декларації, письмовому зверненні підприємства тощо);

документах, що підтверджують заявлену митну вартість, передбачених Порядком декларування.

2.1.2. Перевірки повноти та комплектності поданих для підтвердження митної вартості декларантом документів, визначених Порядком декларування.

2.1.3. Перевірки дотримання вимог щодо оформлення документів, передбачених пунктом 12 Порядку декларування.

2.1.4. Контролю правильності обрання декларантом методу визначення митної вартості.

2.1.5. Контролю наявності обмежень щодо прав покупця (імпортера) на використання оцінюваних товарів.

2.1.6. Документального контролю наявності умов або застережень, що унеможливлюють визначення митної вартості товарів за ціною договору щодо товарів, які імпортуються.

2.1.7. Документального контролю наявності відносин пов'язаності між продавцем та покупцем, які вплинули на вартість оцінюваних товарів.

2.1.8. Перевірки правильності урахування додаткових складових митної вартості, які згідно зі статтею 267 Митного кодексу України повинні враховуватися при визначенні митної вартості відповідно до умов поставки, визначених договором (контрактом).

2.1.9. Документального контролю наявності роялті та ліцензійних платежів (за договорами), які покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів.

2.1.10. Порівняння рівня заявленої митної вартості товарів з рівнем митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких вже здійснено, відповідно до бази даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.

2.1.11. Вивчення маршруту та особливостей транспортування товарів.

2.1.12. Порівняння рівня заявленої митної вартості товарів з наявною у митного органу інформацією про рівень цін на такі товари та/або вартість прямих витрат на їх виробництво, у тому числі сировини, матеріалів та/або комплектувальних виробів, які входять до складу товарів.

2.1.13. Вивчення характеристик товарів, необхідних для здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості.

2.1.14. Консультацій з декларантом з метою обміну інформацією, що стосується певної зовнішньоекономічної операції та впливає на вартість товарів.

2.1.15. Застосування інших, передбачених Митним кодексом України та законами з питань митної справи, форм контролю.

2.2. З метою здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів під час їх митного контролю та митного оформлення посадова особа, що здійснює такий контроль, використовує інформацію, достовірність якої перевіряється іншими підрозділами митного органу, у тому числі за графами ВМД.

2.3. За підсумками здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів шляхом виконання дій відповідно до пункту 2.1 цього Порядку посадова особа, що здійснює такий контроль, має право упевнитися в достовірності або точності будь-якої заяви, документа чи декларації, поданих для цілей визначення митної вартості.

2.4. Для визначення необхідних характеристик товарів, які впливають на рівень їх митної вартості, посадова особа, що здійснює контроль за правильністю визначення митної вартості товарів, має право ініціювати проведення митного огляду шляхом внесення завдання для проведення митного огляду до розділу II Інформаційного аркуша митного контролю товарів за ВМД (далі - Інформаційний аркуш), форма якого затверджена наказом Держмитслужби України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації" від 20.04.2005 N 314, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами) (далі - Порядок оформлення). При цьому у разі необхідності цією особою робиться відмітка про залучення до митного огляду посадової особи, що здійснює контроль за правильністю визначення митної вартості. Результати перевірки відображаються в Акті про проведення митного огляду товарів, що переміщуються за ВМД, форма якого встановлена Порядком оформлення (далі - Акт).

2.5. За умови надання декларантом документів, достатніх для підтвердження заявленої митної вартості, відсутності неточностей, розбіжностей та сумнівів щодо їх достовірності, а також умов, що унеможливлюють використання обраного декларантом методу визначення митної вартості, посадова особа, що здійснює контроль за правильністю визначення митної вартості, у графі "Для відміток митниці" ДМВ (або у випадках, коли вона не подавалась, - у графі E/J ВМД) робить запис "Митну вартість визнано". Зазначений запис засвідчується підписом та відбитком особистої номерної печатки (у разі здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості уповноваженою посадовою особою підрозділу митного оформлення) або відповідного штампа посадової особи відділу контролю митної вартості регіональної митниці, митниці (відділу контролю митної вартості та номенклатури митниці) (далі - Відділ) (у разі здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості посадовою особою Відділу).

У випадках коли для декларування товарів подання ВМД не передбачено, зазначений запис та відмітки проставляються в іншому документі, на підставі якого здійснюється митний контроль та митне оформлення товарів.

2.6. У разі необхідності надання додаткових документів посадова особа, що здійснює контроль за правильністю визначення митної вартості, у графі "Для відміток митниці" ДМВ (або у випадках, коли вона не подавалась, - на зворотному боці Інформаційного аркуша або на звороті запиту, форма якого встановлена Порядком оформлення (далі - Запит)) робить запис про необхідність подання додаткових документів відповідно до п. 11 Порядку декларування, що підтверджують митну вартість товарів, зі складанням переліку, зазначає дату та прізвище, і ставить свій підпис.

ДМВ (Інформаційний аркуш або Запит у разі, якщо подання ДМВ не передбачено) надається декларанту для ознайомлення з таким записом. Декларант після ознайомлення зазначає дату, прізвище та проставляє підпис.

Якщо для декларування товарів подання ВМД не передбачено, зазначений запис та відмітки проставляються в іншому документі, на підставі якого здійснюється митний контроль та митне оформлення товарів.

2.7. Якщо митна вартість не може бути визначена за методом 1 згідно з положеннями статті 267 Митного кодексу України, посадова особа, що здійснює контроль за правильністю визначення митної вартості, виконуються заходи, передбачені абзацами третім - сьомим статті 266 Митного кодексу України.

2.8. Митний орган визначає митну вартість товарів на підставі наявних відомостей згідно із законодавством, з оформленням рішення про визначення митної вартості (далі - Рішення) за формою та в порядку, установленими Держмитслужбою України, у випадках, якщо:

митний орган дійшов висновку, що визначена декларантом митна вартість нижча, ніж прямі витрати на виробництво цього товару, в тому числі сировини, матеріалів та/або комплектуючих, які входять до складу товару;

декларантом не подано в установлений строк документи або якщо він відмовився від їх подання;

у поданих декларантом документах наявні неточності (розбіжності) та/або відсутні необхідні відомості, та/або за підсумками здійснення контролю шляхом виконання дій відповідно до пункту 2.1 цього Порядку виникають сумніви щодо достовірності поданих документів, а також наявні умови, що унеможливлюють використання декларантом обраного методу визначення митної вартості.

2.9. Рішення про визначення митної вартості приймається:

2.9.1. Уповноваженою посадовою особою підрозділу митного оформлення митного органу - у разі неможливості укомплектування віддалених підрозділів митного оформлення митниці посадовою особою Відділу, крім випадків:

наявності вимоги Відділу (за підсумками моніторингу прийнятих до митного оформлення ВМД, митне оформлення яких не завершено);

направлення Запиту до Відділу;

якщо товар включено до переліку товарів, які в обов'язковому порядку контролюються Відділом, на підставі наказу митного органу;

спрацювання профілів ризику, які містять вказівку про необхідність залучення до контролю за правильністю визначення митної вартості товарів посадової особи Відділу;

застосування митної вартості товарів, заявленої декларантом, після випуску товарів у вільний обіг під гарантійні зобов'язання у Порядку, встановленому наказом Держмитслужби від 17.03.2008 N 230, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.03.2008 за N 259/14950;

спрацювання профілю ризику, який містить вказівку про необхідність залучення до контролю за правильністю визначення митної вартості начальника Відділу - за погодженням із заступником начальника митниці, який координує роботу Відділу.

Уповноважена посадова особа підрозділу митного оформлення визначається згідно з наказом митного органу, за письмовим погодженням з Департаментом митної вартості.

2.9.2. Посадовою особою Відділу:

за Запитом посадової особи підрозділу митного оформлення митного органу. Запит формується із зазначенням у графі "Інше завдання" конкретних причин виникнення складних та спірних питань правильності визначення митної вартості товарів та передається до Відділу разом із завіреними відбитком штампа ПМК копіями документів;

якщо товар включено до переліку товарів, які в обов'язковому порядку контролюються Відділом, на підставі наказу митного органу;

на його вимогу (за підсумками моніторингу прийнятих до митного оформлення ВМД, митне оформлення яких не завершено) у порядку, що установлюється митним органом;

у разі спрацювання профілів ризику, які містить вказівку про необхідність залучення до контролю за правильністю визначення митної вартості посадової особи Відділу;

у разі випуску товарів у вільний обіг під гарантійні зобов'язання у Порядку, установленому наказом Держмитслужби від 17.03.2008 N 230, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.03.2008 за N 259/14950.

2.9.3. Начальником Відділу (в разі його відсутності особою, яка його заміщує):

у разі спрацювання профілів ризику, які містять вказівку про необхідність залучення до контролю за правильністю визначення митної вартості начальника Відділу;

у разі спрацювання профілів ризику, які містять вказівку про необхідність залучення до контролю за правильністю визначення митної вартості начальника Відділу - за погодженням із заступником начальника митниці, який координує роботу Відділу;

в інших випадках на вимогу начальника Відділу.

2.10. За результатами виконання процедури контролю визначення митної вартості у справах підрозділу митного органу, що здійснював контроль за правильність визначення митної вартості, залишаються:

примірник ДМВ (крім випадків, коли подання ДМВ непередбачено законодавством);

копії документів, наданих декларантом для підтвердження митної вартості товарів, які не зазначено в графі 44 ВМД;

Рішення (у разі його оформлення);

Запит;

інші документи (за потреби);

копія Акта (у разі його складання у випадках, передбачених Порядком оформлення).

Якщо Рішення приймається уповноваженою посадовою особою підрозділу митного оформлення митного органу, то по закінченні оформлення зазначені документи можуть зберігатися разом з іншими документами, що були підставою для митного оформлення товарів.

III. Послідовність дій при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів після закінчення операцій їх митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України під гарантійні зобов'язання

3.1. У разі виникнення потреби в уточненні заявленої декларантом митної вартості товарів або незгоди декларанта з митною вартістю, визначеною митним органом, на підставі звернення декларанта товари, що декларуються, можуть випускатись у вільний обіг під гарантійні зобов'язання у Порядку, встановленому наказом Держмитслужби від 17.03.2008 N 230 та зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27.03.2008 за N 259/14950.

3.2. Після завершення процедур митного оформлення та пропуску товарів через митний кордон України митний орган, у разі необхідності, письмово повідомляє декларанта про терміни здійснення контролю на підставі статті 60 Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 N 1730 "Про затвердження Порядку проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України", інших нормативно-правових актів.

3.3. Контроль за правильністю визначення митної вартості товарів після закінчення операцій їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України здійснюється Відділом шляхом виконання дій, передбачених пунктом 4 Порядку контролю.

3.4. Під час здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів після закінчення операцій їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України митний орган може звернутися до декларанта з обґрунтованим запитом стосовно надання в письмовій формі додаткової інформації та уточнюючих відомостей для підтвердження заявленої митної вартості таких товарів. У Запиті перелічуються питання, на які декларанту пропонується надати обґрунтовану відповідь.

3.5. Декларант повинен подати митному органу необхідні відомості для підтвердження заявленої ним митної вартості та забезпечити можливість їх перевірки.

3.6. Посадова особа Відділу перевіряє надані декларантом відомості відповідно до пункту 2.1 цього Порядку, а в разі необхідності вживає додаткових форм контролю, передбачених законодавством. На підставі результатів такої перевірки, але не пізніше 10 днів до завершення строку дії гарантійних зобов'язань митний орган приймає рішення та повідомляє декларанта про можливість/неможливість застосування митної вартості, заявленої декларантом.

3.7. За результатами контролю за правильністю визначення митної вартості товарів після закінчення операцій їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України під гарантійні зобов'язання митним органом приймається одне з таких рішень:

про застосування митної вартості, заявленої декларантом, та скасування раніше виданого митним органом Рішення на підставі додатково отриманої інформації від декларанта;

про застосування митної вартості товарів, визначеної митним органом на підставі раніше винесеного Рішення.

3.8. За результатами контролю за правильністю визначення митної вартості товарів інформується підрозділ митних платежів для донарахування відповідних податків та зборів (обов'язкових платежів) або повернення суми надмірно сплачених податків і зборів.

IV. Взаємодія Відділу з іншими підрозділами митного органу та структурними підрозділами Держмитслужби

4.1. Під час здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів Відділ взаємодіє з:

підрозділом митного оформлення митниці;

підрозділом по боротьбі з порушеннями митного законодавства митниці;

підрозділом митних платежів митниці;

підрозділом номенклатури та класифікації митниці;

підрозділом організаційно-контрольної роботи митниці;

підрозділом інформаційної роботи та митної статистики митниці;

Департаментом митної вартості;

Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи;

Департаментом аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту.

4.2. Під час здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості після закінчення процедур митного контролю, митного оформлення та випуску товарів у вільний обіг Відділ має право звертатися до:

підрозділу митної варти та боротьби з митними правопорушеннями митниці щодо направлення Запиту до митних органів іноземних держав з метою перевірки даних, поданих декларантом, для підтвердження заявленої митної вартості товарів під час митного оформлення цих товарів;

підрозділу організаційно-контрольної роботи митниці та Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту щодо проведення камеральних перевірок;

підрозділу митних платежів митниці щодо розрахунку податків, які підлягають сплаті/поверненню у зв'язку з винесенням рішення про визначення митної вартості товару;

підрозділу номенклатури та класифікації товарів митниці;

підрозділу інформаційної роботи та митної статистики митниці для отримання відповідних аналітичних матеріалів щодо імпортно-експортних операцій;

інших митних органів з метою отримання інформації про складові митної вартості на ідентичні та подібні товари.

V. Джерела інформації, які можуть використовувати посадові особи митного органу під час здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів та прийняття Рішення

Під час здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів та прийняття Рішення використовуються такі джерела інформації:

спеціалізовані програмно-інформаційні комплекси Єдиної автоматизованої системи Держмитслужби;

спеціалізовані видання, які містять інформацію про ціни, сформовані на світовому ринку;

інформація, отримана від Держмитслужби, про ціни на товари та/або сировину, матеріали, комплектуючи, які входять до складу товарів;

інформація, отримана від митних органів іноземних держав за результатами перевірки автентичності документів, які подавалися під час митного контролю та митного оформлення товару;

інформація, отримана від державних органів, установ та організацій на запити митних органів та/або Держмитслужби;

цінова інформація, отримана в рамках укладених між Держмитслужбою та асоціаціями, спілками та іншими об'єднаннями імпортерів, виробників договорів;

висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, що мають відповідні повноваження згідно із законодавством;

документально підтверджена інформація, отримана в результаті проведення консультацій з декларантом.

VI. Прикінцеві положення

6.1. За результатами аналізу роботи в напрямку контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, Відділ визначає перелік товарів, митне оформлення яких здійснюється з обов'язковим залученням посадових осіб Відділу. Зазначений перелік товарів затверджується наказом митного органу.

6.2. Не допускається для цілей визначення митної вартості товарів використовувати інформацію про митну вартість ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких здійснено за рішеннями суду або за актом рекламації.

6.3. Посадові особи, що здійснюють контроль за правильністю визначення митної вартості товарів, не мають права виносити попередні рішення про визначення митної вартості товарів, які не заявлені до митного контролю та митного оформлення.

 

Директор Департаменту
митної вартості
 

 
В. П. Науменко
 

Опрос