Идет загрузка документа (882 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении спецификаций форматов электронных сообщений

Государственная таможенная служба
Приказ от 12.03.2009 № 220
Утратил силу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 березня 2009 року N 220

Про затвердження специфікацій форматів електронних повідомлень

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної служби України
від 1 березня 2013 року N 61)

З метою вдосконалення механізму проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів і для забезпечення уніфікації форматів даних електронних копій вантажних митних декларацій наказую:

1. Затвердити Специфікацію форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення товарів та інших предметів програмно-інформаційного комплексу "Інспектор - 2006" на рівні суб'єкт - митний орган, Специфікацію форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення товарів та інших предметів програмно-інформаційного комплексу "Інспектор - 2006" для електронного декларування на рівні суб'єкт - митний орган і Специфікацію форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення товарів та інших предметів програмно-інформаційного комплексу "Інспектор - 2006" на рівні митний орган - Регіональна інформаційна митниця (далі - специфікації форматів), що додаються.

2. Начальнику Регіональної інформаційної митниці Копосову С. А. забезпечити:

2.1. Розміщення до 02.04.2009:

на WEB-сервері Держмитслужби України (розділ "Інформаційні ресурси") - специфікацій форматів;

на WEB-сервері Держмитслужби України в мережі Internet (розділ "ЄАІС") - Специфікації форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення товарів та інших предметів програмно-інформаційного комплексу "Інспектор - 2006" на рівні суб'єкт - митний орган та Специфікації форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення товарів та інших предметів програмно-інформаційного комплексу "Інспектор - 2006" для електронного декларування на рівні суб'єкт - митний орган.

2.2. Актуалізацію специфікацій форматів у разі внесення змін до нормативно-правових актів Держмитслужби України, що стосуються порядку проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів, з набранням чинності цими актами, якщо інше не регламентовано ними.

2.3. Інформування митних органів, державних і комерційних підприємств, що здійснюють розроблення спеціалізованого програмного забезпечення для потреб суб'єктів господарювання, у строк, що не перевищує однієї доби після актуалізації специфікацій форматів, про зміни, унесені до них.

2.4. Незалежність автоматизованої системи митного оформлення товарів та інших предметів програмно-інформаційного комплексу "Інспектор - 2006" від форматів електронних повідомлень, розроблених комерційними підприємствами.

3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби України від 28.12.2007 N 1108.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

 

Голова Служби 

А. В. Макаренко 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ
форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення товарів та інших предметів програмно-інформаційного комплексу "Інспектор - 2006" на рівні суб'єкт - митний орган

1. Загальні положення

1.1. Для розвитку Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України є необхідним оперативний обмін зовнішньоекономічними документами з суб'єктами господарювання, господарська та зовнішньоекономічна діяльність яких потребує переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів. Обмін такими документами необхідний для швидкого й оперативного митного оформлення, своєчасного збору й оброблення статистичної та оперативної інформації, контролю експортно-імпортних операцій суб'єктів господарювання.

1.2. Одним з основних завдань автоматизованої системи митного оформлення товарів та інших предметів програмно-інформаційного комплексу "Інспектор - 2006" є ефективне оброблення комерційних додатків - отримання інформації з автоматизованих систем суб'єктів господарювання, декларантів.

1.3. З метою уніфікації та стандартизації процесу обміну електронною інформацією між суб'єктами господарювання і митними органами використовується Специфікація форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення товарів та інших предметів програмно-інформаційного комплексу "Інспектор - 2006" на рівні суб'єкт - митний орган (далі - специфікація), яка підтримує всі документи, необхідні для проведення митного оформлення.

Ця специфікація є базовою та дозволяє надалі нарощувати типи електронних копій документів, що передаються, і змінювати їх структури з обов'язковим подальшим затвердженням наказом Держмитслужби України.

2. Технологія обміну електронною інформацією

2.1. Технологія обміну електронною інформацією автоматизованої системи митного оформлення товарів і транспортних засобів передбачає наявність двох суб'єктів (сторін) обміну - суб'єкта господарювання і митного органу, та об'єкта обміну - електронного повідомлення, яке містить електронні копії зовнішньоторговельних документів, зокрема вантажні митні декларації (у подальшому можливо ліцензії, дозволи, контракти тощо), діагностичні дані, дані контролю цілісності повідомлення тощо.

2.2. Обмін електронними повідомленнями на рівні суб'єкт - митний орган здійснюється шляхом формування суб'єктами господарювання електронного пакета документів, передання його до митного органу з використанням дискет або електронної пошти, оброблення митним органом пакета документів, формування електронного пакета повідомлення у відповідь і передання пакета відповіді суб'єкту господарювання.

Узагальнену схему технології обміну електронною інформацією на рівні суб'єкт - митний орган наведено в додатку 1.

2.3. На сьогодні найбільш прийнятним є дискетний шлях передання електронної інформації, оскільки вимагає мінімальних витрат як з боку суб'єктів господарювання, так і митного органу.

2.4. При подальшому розгортанні відділень електронної пошти в митних органах, налагодженні взаємодії суб'єктів господарювання з митними органами за допомогою електронної пошти, розробленні й впровадженні в митних органах алгоритмів автоматичної обробки електронних копій документів, що надходять цим каналом зв'язку, можливий перехід на обмін електронними повідомленнями з використанням електронної пошти.

2.5. Основні положення електронного обміну повідомленнями між суб'єктом господарювання і митним органом:

на будь-який електронний документ, переданий суб'єктом господарювання до митного органу, формується відповідь. Відповідь митного органу може бути негативною - документ не записаний у відповідну базу даних через помилки, що не дозволяють надалі його обробляти, або позитивною - документ пройшов первинну стадію контролю та успішно записаний у базу даних. При позитивній відповіді автоматизованої системи митного оформлення товарів і транспортних засобів документу присвоюється реєстраційний номер (для вантажної митної декларації, провізної відомості тощо) або номер контролю (для контрактів, ліцензій, дозволів тощо), який передається в електронному повідомленні відповіді;

суб'єкт господарювання в електронному повідомленні самостійно формує вид документа - новий документ, модифікацію або видалення раніше переданого документа;

з розвитком технологій автоматизованої обробки зовнішньоторговельних документів автоматизована система митного оформлення товарів і транспортних засобів повинна буде на кожну зовнішньоекономічну операцію (експорт, імпорт, транзит) автоматично видати рекомендації: повна перевірка вантажу, перевірка необхідних документів або випуск вантажу.

3. Формати електронних повідомлень

3.1. Під форматами електронних повідомлень для обміну інформацією з автоматизованою системою митного оформлення товарів і транспортних засобів розуміється певна формалізована структура файла електронного повідомлення, що має вбудовані засоби контролю цілісності даних при передачі й унікально характеризує відправника й одержувача електронного повідомлення.

3.2. Версією 1.06 специфікації форматів електронних повідомлень передбачені три види повідомлень:

CSMF - простий формат електронного повідомлення, що застосовується у відповідних автоматизованих додатках і має істотні обмеження за типами документів і їх кількістю;

CCMF - складовий формат електронного повідомлення, який є базовим для основних комерційних додатків і який відстежується в автоматизованій системі митного оформлення товарів і транспортних засобів на основі списків сертифікованого програмного забезпечення й ліцензійних угод;

CRMF - формат електронного повідомлення відповіді митниці на повідомлення CCMF.

3.3. Структура всіх трьох видів електронних повідомлень уніфікована й складається із:

заголовка повідомлення (Head Message), у якому наводиться інформація про тип і версію формату повідомлення, про відправника й одержувача повідомлення, а також містяться дані про кількість електронних копій документів у повідомленні, контрольні дані цілісності пакета тощо;

основної частини повідомлення (Body Message), у якій містяться сегменти опису електронних копій документів, сегменти електронних копій та інші сегменти;

закінчення повідомлення (Foot Message), у якому містяться контрольні дані про електронне повідомлення.

3.4. В основній частині повідомлення містяться сегменти - логічні елементи інформації. Сегменти можуть бути двох основних типів:

сегменти опису (Info Segment), у яких міститься інформація про правила роботи й інтерпретації електронних документів, відповідей митних органів та інших даних (у простому форматі електронного повідомлення CSMF відсутній);

сегменти даних (Data Segment), у яких містяться електронні копії документів, відповіді митних органів та інші дані.

3.5. В електронному повідомленні сегменти опису (за їх наявності) мають бути розміщені перед сегментами даних (у порядку розташування від початку повідомлення).

3.6. За своєю структурою сегменти даних поділяються на три частини:

заголовок сегмента (Head Data Segment), у якому наводиться інформація про тип і версію даних, контрольні дані цілісності сегмента й інші дані;

основну частину сегмента (Body Data Segment), у якій містяться форми електронних даних;

закінчення сегмента (Foot Data Segment), у якому містяться контрольні дані про сегмент.

3.7. Форми електронних даних, які містяться в основній частині сегмента даних, містять опис і електронну інформацію певних структурних елементів документа (наприклад, загальний опис вантажної митної декларації або опис конкретного товару згідно з контрактом). За своєю структурою форми електронних даних складаються з трьох частин:

заголовка форми (Head Form), у якому наводиться інформація про тип і версію форми, контрольні дані цілісності форми й інші дані;

основної частини форми (Body Form), у якій містяться поля електронних даних;

закінчення форми (Foot Form), у якому містяться контрольні дані про форму й ознаки закінчення форми.

3.8. Поля електронних даних є неподільною логічною одиницею інформації і містять безпосередні дані. Кожне поле електронних даних містить:

код поля (Field Code) - ідентифікаційний 4-значний номер поля для інтерпретації даних;

значення поля (Field Data) - символьний рядок змінної довжини (від 1 до 1024 символів), у якому містяться безпосередні дані поля (деякі поля вимагають використання спеціальних шаблонів заповнення);

закінчення поля (Field End) - символ закінчення поля електронних даних.

3.9. Узагальнену структуру форматів електронних повідомлень версії 1.06 наведено в додатку 2.

3.10. Структуру й опис форматів заголовка (Head Message) і закінчення (Foot Message) електронного повідомлення наведено в додатку 3.

3.11. Структуру й опис форматів сегмента опису (Info Segment) електронного повідомлення наведено в додатку 4.

3.12. Структуру й опис форматів заголовка (Head Data Segment) і закінчення (Foot Data Segment) сегментів даних електронного повідомлення наведено в додатку 5.

3.13. Структуру й опис форматів заголовка (Head Form) і закінчення (Foot Form) форм електронних даних електронного повідомлення наведено в додатку 6.

3.14. Формати електронних даних, що підтримуються версією 1.06, включаючи їх коди, електронні форми й поля заповнення даних, наведено в додатку 7.

3.15. Опис типів даних (Data type descriptions) для XML-документа (Extesible Markup Language) електронної копії декларації митної вартості наведено в додатку 8. Опис типів даних для XML-документа електронної копії листа узгодження наведено в додатку 9. Опис типів даних для XML-документа повідомлення про транзитне перевезення (ПТП) наведено в додатку 10.

3.16. Поля електронних даних, що використовуються для представлення інформації, містять 4-значний цифровий код поля в форматі C4 (9999), безпосередньо дані в форматі C1...1024 і ознаку закінчення поля у форматі B1 (символ 02).

3.17 Усі дані в електронному повідомленні, крім символів закінчення структурних одиниць (сегментів, форм і полів), містяться в символьному вигляді (ASCII від 32 до 254).

3.18. Для опису полів інформації в додатках використовуються такі позначення:

C2 - символьне поле довжиною 2 символи;

C1...1024 - символьне поле змінної довжини (до 1024 символів);

Y1 - поле довжиною 1 байт для подання двійкової інформації;

N2 - поле для занесення цифрової інформації (символи 0 - 9, "." і знак);

99 - шаблон заповнення поля, що вказує на обов'язковість заповнення цього поля цифровими символами (0 - 9);

ХХ - шаблон заповнення поля, що вказує на обов'язковість заповнення цього поля алфавітно-цифровими символами;

АА - шаблон заповнення поля, що вказує на обов'язковість заповнення цього поля алфавітними символами (А - Я);

ДД/ММ/РР - шаблон заповнення дати.

3.19. Усі файли електронних повідомлень обов'язково повинні мати розширення ".CMF." Щодо імені файла, то тут немає ніякого обмеження (крім обмежень операційної системи).

4. Контроль цілісності даних

4.1. Контроль цілісності даних вирішується спільно автоматизованою системою митного оформлення товарів і транспортних засобів та автоматизованою системою декларанта "Митний брокер".

Основним напрямом контролю цілісності даних є контроль правильності передання електронного повідомлення. Такий контроль здійснюється шляхом звіряння контрольних сум, переданих в електронному повідомленні та розрахованих за переданими даними під час приймання й оброблення повідомлення. Ці контрольні суми рахуються по байтах, записаних або прочитаних у повідомленні, їх кількість визначається інформаційним елементом повідомлення - сегментом даних або сегментом опису, формою електронних даних або будь-якою іншою структурою, до якої входить контрольна сума.

4.2. У додатку 11 наведено функцію розрахунку 32-розрядної контрольної суми (мова C), що застосовується для контролю цілісності даних в автоматизованій системі митного оформлення товарів і транспортних засобів.

5. Інформаційне забезпечення електронного обміну даними

5.1. Під інформаційним забезпеченням електронного обміну даними розуміється єдина система кодифікації даних, призначена для зведення до мінімуму непорозумінь, що виникають через невідповідність нормативно-довідкової та іншої інформації учасників обміну.

5.2. В автоматизованій системі митного оформлення товарів і транспортних засобів використовується встановлена Державною митною службою України нормативно-довідкова інформація для контролю і збору даних, а також код суб'єкта господарювання за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або Державним реєстром фізичних осіб України (ДРФОУ).

 

Перший заступник
начальника Регіональної
інформаційної митниці
 

 
 
О. О. Ніколайчук
 

 

Узагальнена схема технології обміну електронною інформацією на рівні суб'єкт - митний орган

 

Узагальнена структура форматів електронних повідомлень версії 1.06

 

Структура й опис форматів заголовка (Head Message) і закінчення (Foot Message) електронного повідомлення

Поле 

Формат 

Опис 

Примітки 

Head Message 

C4 

АААА 

Ідентифікаційний напис 

Вид повідомлення: CSMF, CCMF, CRMF 

C2 

99 

Версія 

02 

C2 

99 

Ревізія 

00 

C10 

ААХХХХХХХХ або 99999 

Відправник 

Код суб'єкта або митного органу 

C10 

99999 або ААХХХХХХХХ 

Одержувач 

Код суб'єкта або митного органу 

C8 

ДД/ММ/РР 

Дата формування повідомлення 

  

C10 

9999999999 

Реєстраційний номер ПО, яким підготовлений пакет, згідно зі списком ПО 

  

C4 

99.99* 

Версія ПО, яким підготовлене повідомлення 

  

C20 

  

Номер ліцензії декларанта на ПО 

  

C2 

99 

Кількість сегментів даних у повідомленні 

  

C20 

  

Коментарі 

  

C12 

999999999999 

32-розрядна контрольна сума заголовка повідомлення 

  

Foot Message 

C2 

99 

Загальна кількість сегментів даних 

  

C2 

99 

Загальна кількість нових документів 

  

C2 

99 

Загальна кількість документів, що модифікуються 

  

C2 

99 

Загальна кількість документів, що видаляються 

  

C2 

99 

Загальна кількість документів, що тестуються 

  

C12 

999999999999 

32-розрядна контрольна сума закінчення повідомлення 

  

____________
* Спеціальні символи ("." ";" ":" "/" та інші) не входять у формат заповнення поля і наведені в описі тільки для розкриття складового коду поля. 

 

Структура й опис форматів сегмента опису (Info Segment) електронного повідомлення

Поле 

Формат 

Опис 

Примітки 

C4 

9999 

Код інформаційного сегмента 

0001 

C2 

99 

Версія 

02 

C2 

99 

Ревізія 

00 

C2 

99 

Загальна кількість сегментів даних 

  

C4 

9999 

Код сегмента даних 

  

C15 

99999.9999.999999* 

Номер документа або контрольного списку, присвоєний митницею 

Код митниці, рік у форматі РРРР і номер, присвоєний митницею 

C8 

ДД/ММ/РР 

Дата документа або контрольного списку, присвоєна митницею 

  

C16 

АА.ХХХХХХХХ. 999999* 

Внутрішній номер даних відправника повідомлення 

2-буквений код країни, код відправника (для українських підприємств - код згідно з ЄДРПОУ), внутрішній номер даних відправника повідомлення 

C1 

Робота з даними 

1 - Insert
2 - Update
3 - Delete
4 - Test 

C20 

  

Опис сегмента даних (коментарі) 

  

C8 

ДД/ММ/РР 

Дата складання 

  

C12 

9999999999999 

Зміщення сегмента даних від початку повідомлення 

  

C12 

9999999999999 

32-розрядна контрольна сума опису сегмента даних 

  

C12 

9999999999999 

32-розрядна контрольна сума інформаційного сегмента 

  

B1 

  

Символ закінчення сегмента опису 

01 

____________
* Спеціальні символи ("." ";" ":" "/" та інші) не входять у формат заповнення поля і наведені в описі тільки для розкриття складового коду поля. Поля, виділені фоном, є описом сегмента даних і повторюються стільки разів, скільки є сегментів даних. 

 

Структура й опис форматів заголовка (Head Data Segment) і закінчення (Foot Data Segment) сегментів даних електронного повідомлення

Поле 

Формат 

Опис 

Примітки 

Head Data Segment 

C4 

9999 

Код сегмента даних 

  

C4 

9999 

Код документа (даних) 

  

C2 

99 

Версія документа (даних) 

  

C2 

99 

Ревізія документа (даних) 

  

C15 

99999.9999.999999* 

Номер документа або контрольного списку, присвоєний митницею 

Код митниці, рік в форматі РРРР і номер, присвоєний митницею 

C8 

ДД/ММ/РР 

Дата документа або контрольного списку, присвоєна митницею 

  

C16 

АА.ХХХХХХХХ.999999* 

Внутрішній номер даних відправника повідомлення 

2-буквений код країни, код відправника (для українських підприємств - код згідно з ЄДРПОУ), внутрішній номер даних відправника повідомлення 

C1 

Робота з документом 

1 - Insert
2 - Update
3 - Delete
4 - Test 

C12 

999999999999 

32-розрядна контрольна сума заголовка сегмента даних (Head Data Segment) 

  

Foot Data Segment 

B1 

  

Ознака закінчення сегмента 

00 

____________
* Спеціальні символи ("." ";" ":" "/" та інші) не входять у формат заповнення поля і наведені в описі тільки для розкриття складового коду поля.

 

Структура й опис форматів заголовка (Head Form) і закінчення (Foot Form) форм електронних даних електронного повідомлення

Поле 

Формат 

Опис 

Примітки 

Head Form 

C4 

9999 

Код форми електронних даних 

  

C2 

99 

Версія форми 

  

C2 

99 

Ревізія форми 

  

C4 

9999 

Порядковий номер форми 

  

Foot Form 

Y1 

  

Ознака закінчення форми 

01 

C3 

999 

Кількість полів у формі 

  

C12 

999999999999 

Контрольна сума форми (не включаючи Foot Form) 

  

 

Формати електронних даних, що підтримуються версією 1.06, включаючи їх коди, електронні форми й поля заповнення даних

N поля 

Тип поля 

Розмір 

Кількість десяткових знаків після коми 

Опис поля 

Умова перевірки 

ВМД: Сегмент даних 0010 Документ 0010 версія 1.20 

Код форми: 0001 Версія 1.00 "Опис ВМД" 

Графа 1: 1 поле (символьний код відповідно до напрямку переміщення товарів) 

Not Null, Довідник "Типи операцій" 

Графа 1: 3 поле (особливість переміщення товару) 

Довідник "Додаткові митні процедури" 

Графа 1: 2 поле (код митного режиму) 

Довідник "Митні процедури" 

Додаткова процедура (резерв) 

  

int 

Графа 3: Кількість листів МД-2 та МД-3 

  

Графа 4: Кількість листів специфікацій
Графа 4: Кількість комплектів доповнень МД-6 

  

int 

Графа 5: Кількість товарів 

Not Null 

Графа 6: Всього місць 

Null 

Графа 11: Торговельна країна 

Довідник "Країни" 

10 

19 

Графа 12: Загальна митна вартість 

  

11 

22 

Графа 13: Підлеглість експортному контролю
Не використовується 

  

12 

Графа 14: Тип ліцензії
Не використовується 

Довідник "Типи митних ліцензій" 

13 

20 

Графа 14: Номер ліцензії 

  

14 

Графа 14: Дата видачі ліцензії 

  

15 

Графа 15: Код країни відправлення 

Довідник "Країни" 

16 

Графа 17: Код країни призначення 

Довідник "Країни" 

17 

Графа 19: Контейнер 

  

18 

Графа 20: Умови постачання (код умови) 

Довідник "Умови постачання" 

19 

С 

30 

Графа 20: Умови постачання (місце постачання) 

  

20 

Графа 20: Умови постачання (умови оплати) 

Довідник "Умови оплати" 

21 

Графа 22: Валюта та загальна фактурна вартість (код валюти контракту) 

Довідник "Валюти" 

22 

19 

Графа 22: Валюта та загальна фактурна вартість (фактурна вартість) 

  

23 

16 

Графа 23: Курс валюти 

Довідник "Курси валют" 

24 

Графа 24: Характер угоди 

Довідник "Характери операції" 

25 

Графа 25: Вид транспорту на кордоні 

Довідник "Типи транспорту" 

26 

Графа 26: Вид транспорту в межах країни 

Довідник "Типи транспорту" 

27 

Графа 27: Місце завантаження/розвантаження (перевантаження) 

Довідник "Митні установи" 

28 

Графа 29: Митниця на кордоні 

Довідник "Митні установи" 

29 

Графа 48: Відстрочення платежів (код платежу) 

Довідник "Види платежів" 

30 

Графа 48: Відстрочення платежів (дата гарантійного листа) 

  

31 

Графа 48: Відстрочення платежів (дата надання гарантії) 

  

32 

19 

Графа 48: Відстрочення платежів (сума гарантії) 

  

33 

Графа 49: Найменування складу (тип ліцензії)
Не використовується 

Довідник "Типи митних ліцензій" 

34 

14 

Графа 49: Найменування складу (номер ліцензії)
Не використовується 

  

35 

Графа 51: Митниця країни транзиту (дата доставки товару)
Не використовується 

  

36 

19 

Графа 51: Митниця країни транзиту (сума гарантії)
Графа 52: Сума гарантії 

  

37 

Графа 52: Гарантія не дійсна для... (дата доставки)
Графа D/J: Термін зобов'язання 

  

38 

Графа 53: Митниця в країні призначення (місце призначення) 

Довідник "Митні установи" 

39 

12 

Графа 54: Місце та дата (номер посвідчення митного брокера) 

  

40 

25 

Графа 54: Місце та дата (декларант)
Не використовується 

  

41 

25 

Графа 54: Місце та дата (декларант)
Графа 54: П. І. Б. декларанта 

  

42 

Графа 54: Місце та дата (дата заповнення/оформлення декларації)
Не використовується 

  

43 

Графа 18: Кількість транспортних засобів у графі 18 

  

44 

Графа 21: Кількість транспортних засобів у графі 21 

  

45 

19 

Графа 22: Валюта та загальна фактурна вартість (фактурна вартість у валюті контракту) 

  

46 

Графа 28: Ознака за графою 28 

  

47 

Графа A: Ознака за графою A
Не використовується 

  

48 

15 

Графа 16: Країна походження
Не використовується 

Довідник "Країни" 

49 

Графа 22: Код валюти контракту
Графа 24: код валюти розрахунку 

Довідник "Валюти" 

50 

Графа 5: Кількість товарів за специфікаціями 

  

52 

25 

Текстові дані з графи 54
Не використовується 

  

53 

25 

Текстові дані з графи 54
Графа 54: Телефон декларанта 

  

54 

Код валюти вартості згідно з графою 45
Код валюти розрахунку ВМД 

  

55 

16 

Курс валюти згідно з графою 45 

  

56 

Графа 27 додатковий код митної установи, поле 1 

  

57 

Графа 27 додатковий код митної установи, поле 2 

  

58 

Графа 29 додатковий код митної установи, поле 1 

  

59 

Графа 29 додатковий код митної установи, поле 2 

  

60 

Графа 53 додатковий код митної установи, поле 1 

  

61 

Графа 53 додатковий код митної установи, поле 2 

  

62 

30 

Графа 51: 3-тя частина графи 51 (номер гарантійного документа)
Графа 52: Номер гарантійного документа 

  

63 

int 

  

  

Графа 4: Кількість аркушів МД-8 

  

64 

Графа 20: Країна пункту поставки 

  

65 

Графа 52: Код гарантії 

  

66 

  

  

Графа D/J: Дата, з якої товари перебувають під митним контролем 

  

67 

Ознака наявності міжнародного перевезення 

0/1 

68 

Ознака наявності перевезення митною територією України 

0/1 

69 

int 

  

  

Графа 54: Номер в реєстрі електронного декларування 

  

Код форми: 0002 Версія 1.00 "Опис транспортних засобів за ВМД (графа 18)" 

26 

Графа 18: Транспортний засіб при відправленні (найменування) 

Not Null 

Графа 18: Транспортний засіб при відправленні (код країни транспортного засобу) 

Not Null, Довідник "Країни" 

Код форми: 0003 Версія 1.00 "Опис транспортних засобів за ВМД (графа 21)" 

26 

Графа 21: Транспортний засіб на кордоні (найменування) 

Not Null 

Графа 21: Транспортний засіб на кордоні (код країни транспортного засобу) 

Not Null, Довідник "Країни" 

Код форми: 0004 Версія 1.00 "Опис подробиць платежів (графа B)" 

Графа B: Подробиці розрахунків (код платежу) 

Not Null, Довідник "Види платежів" 

Графа B: Подробиці розрахунків (умовно)
Не використовується 

Null 

19 

Графа B: Подробиці розрахунків (сума платежу) 

  

70 

Графа B: Подробиці розрахунків (рахунок платежу)
Графа B: Назва векселедержателя 

Null 

Графа B: Подробиці розрахунків (спосіб платежу) 

Not Null, Довідник "Спосіб платежу" 

Графа B: Подробиці розрахунків (код валюти платежу) 

Not Null, Довідник "Валюти" 

20 

Графа B: Подробиці розрахунку (номер документа) 

  

Графа B: Подробиці розрахунку (дата документа) 

  

  

  

Графа B: Строк платежу 

  

10 

10 

Графа B: Код за ЄДРПОУ/ДРФО платника 

  

Код форми: 0005 Версія 1.00 "Опис товару" 

Не об-
межено 

Графа 31: Вантажні місця та опис товару (найменування товару) 

  

30 

Графа 31: Вантажні місця та опис товару (опис контейнера)
Не використовується 

  

Графа 31: Вантажні місця та опис товару (кількість місць) 

  

20 

Графа 31: Вантажні місця та опис товару (кількість товару в додаткових одиницях виміру)
Графа 41: Кількість товару в додатковій одиниці виміру 

  

int 

Графа 32: Товар N (порядковий номер товару в декларації) 

Not Null 

10 

Графа 33: Товар N (код товару за УКТЗЕД

  

Графа 33: Товар N (ознака підакцизного товару)
Не використовується 

  

Графа 34: Код країни походження 

Довідник "Країни" 

20 

Графа 35: Вага брутто (кг) 

  

10 

Графа 36: Преференція (звільнення від сплати ввізного мита) 

Довідник "Преференції по тарифу" 

11 

Графа 36: Преференція (звільнення від сплати ПДВ) 

Довідник "Преференції по ПДВ" 

12 

Графа 36: Преференція (звільнення від сплати акцизного збору) 

Довідник "Преференції по акцизу" 

13 

Графа 37: Процедура (код митного режиму) 

Довідник "Митні процедури" 

14 

Графа 37: Процедура (попередня процедура переміщення) 

Довідник "Митні процедури" 

15 

Графа 37: Процедура (особливість переміщення товару) 

Довідник "Додаткові митні процедури" 

16 

20 

Графа 38: Вага нетто (кг) 

  

17 

16 

Графа 39: Квота 

  

18 

Графа 41: Додаткова одиниця виміру 

Довідник "Одиниці виміру" 

19 

19 

Графа 42: Фактурна вартість товару 

  

20 

Графа 44: Дата зворотного ввезення-вивозу
Не використовується 

  

21 

19 

Графа 45: Митна вартість 

  

22 

20 

Графа 46: Статистична вартість 

  

23 

Графа 43: Код типу фінансової гарантії (при транзиті)
Графа 43: Метод визначення митної вартості 

Довідник "Види фінансової гарантії" 

24 

19 

Графа 42: Вартість товару у валюті контракту 

  

25 

Графа 31: Кількість контейнерів 

  

26 

10 

Графа 31: Місяць перетину кордону 

  

27 

Класифікація товару: 0 - місце, 1 - частина місця, 2 - насип/налив, 3 - тара 

  

28 

10 

  

Графа 33: Додаткова класифікація товару 

  

29 

Графа 33: Ознака експортного контролю 

  

30 

Графа 37: Додаткова особливість митного режиму 

  

31 

Графа 31: Процентне співвідношення вартості товару до вартості КО 

  

Код форми: 0006 Версія 1.00 "Опис попередніх документів на товар (графа 40)" 

int 

Графа 32: Товар N (порядковий номер товару в декларації) 

Not Null 

Графа 40: Загальна декларація/попередній документ (код документа) 

Not Null, Довідник "Документи" 

Графа 40: Загальна декларація/попередній документ (номер попереднього документа - митниця)
Не використовується 

Not Null, Довідник "Митні установи" 

Графа 40: Загальна декларація/попередній документ (номер попереднього документа - рік)
Не використовується 

Not Null 

Графа 40: Загальна декларація/попередній документ (номер попереднього документа - номер)
Не використовується 

Not Null 

Графа 40: Загальна декларація/попередній документ (номер товару) 

Not Null 

Графа 40: Загальна декларація/попередній документ (дата документа) 

Not Null 

18 

  

Графа 40: Номер документа 

Not Null 

18 

Графа 40: вага списання з попереднього документа 

  

Код форми: 0007 Версія 1.00 "Опис документів по товару (графа 44)" 

int 

Графа 32: Товар N (порядковий номер товару в декларації) 

Not Null 

Графа 44: Додаткова інформація/подані документи (код документа) 

Not Null, Довідник "Документи" 

50 

Графа 44: Додаткова інформація/подані документи (найменування) 

Not Null 

Графа 44: Додаткова інформація/подані документи (дата початку дії документа) 

Not Null 

Графа 44: Додаткова інформація/подані документи (дата закінчення дії документа) 

  

Код форми: 0008 Версія 1.00 "Опис платежів по товару (графа 47)" 

int 

Графа 32: Товар N (порядковий номер товару в декларації) 

Not Null 

Графа 47: Нарахування мита та митних зборів (код платежу) 

Not Null, Довідник "Види платежів" 

Графа 47: Нарахування мита та митних зборів (символьне розширення коду платежу) 

Not Null 

19 

Графа 47: Нарахування мита та митних зборів (основа (сума) нарахування) 

Not Null 

Графа 47: Нарахування мита та митних зборів (ставка в % платежу) 

Not Null 

19 

Графа 47: Нарахування мита та митних зборів (сума платежу) 

  

Графа 47: Нарахування мита та митних зборів (спосіб (вид) платежу) 

Not Null, Довідник "Спосіб платежу" 

Графа 47: Нарахування мита та митних зборів (код валюти) 

Not Null, Довідник "Валюти" 

16 

Графа 47: Нарахування мита та митних зборів (кількість товару) 

  

10 

Графа 47: Нарахування мита та митних зборів (одиниця виміру) 

Довідник "Одиниці виміру" 

11 

Графа 47: Нарахування мита та митних зборів (код валюти платежу) 

Not Null 

12 

16 

Графа 47: Нарахування мита та митних зборів (ставка платежу) 

Not Null 

13 

19 

Графа 47: Нарахування мита та митних зборів (сума платежу) 

  

Код форми: 0009 Версія 1.00 "Довідка-розрахунок митної вартості" 

int 

Графа 32: Товар N (порядковий номер товару в декларації) 

Not Null, (0 - при розрахунку по всій ВМД

Код витрати 

Not Null, Довідник "Типів витрат" 

19 

Сума витрати у валюті 

  

Код валюти 

Not Null, Довідник "Валюти" 

16 

Курс валюти 

Довідник "Курси валют" 

16 

Кількість товару 

  

Код одиниці виміру 

Довідник "Одиниці виміру" 

16 

Ставка по товару 

  

19 

Сума витрати в грн. 

  

10 

Ознака розрахунку (0 - за кількістю, 1 - за вартістю) 

  

11 

Ознака використання витрати 

  

Код форми: 0010 Версія 1.00 "Учасники ЗЕД за ВМД" 

Тип учасника 

1 - графа 2
2 - графа 8
3 - графа 14
4 - графа 9
5 - графа 50 

Порядковий номер 

  

Країна учасника 

Довідник "Країни" 

10 

Код за ЄДРПОУ/ДРФО 

  

200 

Найменування 

  

200 

Адреса 

  

Код 1 Ідентифікаційний номер: код типу підприємства 00 

Довідник "Типи підприємств" 

Код 2 Ідентифікаційний номер: код типу інвестицій
Не використовується 

Довідник "Типи інвестицій" 

Код 3 Ідентифікаційний номер: код форми власності
Код організаційно-правової форми господарювання 

Довідник "Види власності" 

10 

Код 4 Ідентифікаційний номер: міністерства (іншого центрального органу виконавчої влади) 00 

  

11 

Код 5 Код СПАТО 

Довідник "Адміністративні ділення" 

12 

12 

Обліковий номер платника податків 

  

13 

Країна банку (гривні) 

Довідник "Країни" 

14 

Код за ЄДРПОУ банку (гривні) 

  

15 

МФО банку (гривні) 

  

16 

35 

Найменування банку (гривні) 

  

17 

35 

Адреса банку (гривні) 

  

18 

35 

Розрахунковий рахунок (гривні) 

  

19 

Країна банку (валюта) 

Довідник "Країни" 

20 

С 

Код за ЄДРПОУ банку (валюта) 

  

21 

МФО банку (валюта) 

  

22 

С 

35 

Найменування банку (валюта) 

  

23 

С 

35 

Адреса банку (валюта) 

  

24 

С 

35 

Валютний рахунок 

  

Код форми: 0011 Версія 1.00 "Додаткова інформація про товар, яка виноситься на зворотний бік ВМД" 

int 

Графа 32: Товар N (порядковий номер товару в декларації) 

Not Null 

Порядковий номер запису 

Not Null 

Номер графи ВМД 

Not Null 

С 

80 

Текст 

  

Код форми: 0012 Версія 1.00 "Рахунок-фактура" 

int 

Графа 32: Товар N (порядковий номер товару в декларації) 

0 - при розрахунку по всій ВМД 

Код 

  

19 

Сума у валюті 

  

Код валюти 

  

16 

Курс валюти 

  

16 

Кількість товару 

  

Код одиниці виміру 

  

16 

Ставка 

  

19 

Сума в грн. 

  

10 

Ознака (0 - вага, 1 - вартість) 

  

11 

Ознака доб/отн 

  

Код форми: 0013 Версія 1.00 "Платіжні документи за ВМД (графа "С")" не використовується 

Код платежу 

Not Null, Довідник "Види платежів" 

19 

Сума платежу 

  

Спосіб (вид) платежу 

Довідник "Спосіб платежу" 

Код валюти платежу 

Довідник "Валюти" 

С 

Код за ЄДРПОУ платника 

  

20 

Платіжний документ 

Not Null 

Дата платіжного документа 

Not Null 

Дата погашення податкового векселя 

  

Код форми: 0014 Версія 1.00 "Контейнери" 

Номер товару 

Not Null 

30 

Контейнер 

Not Null 

Тип контейнера 

  

Країна контейнера 

  

Ознака частини контейнера 

  

Код форми: 0016 Версія 1.00 "Транспортні засоби" 

int 

Номер товару 

Not Null 

Позиція 

  

Тип транспортного засобу 

Not Null, довідник 

15 

Марка транспортного засобу 

Not Null 

15 

Модель транспортного засобу 

Not Null 

Рік випуску 

Not Null 

25 

Номер шасі 

  

17 

Номер кузова 

  

Тип двигуна 

Not Null, довідник 

10 

Об'єм (потужність) двигуна 

Not Null 

11 

25 

Номер двигуна 

Not Null 

Код форми: 0017 Версія 1.00 "Зобов'язання по графі 50" 

Тип зобов'язання 

Not Null 

Тип суб'єкта, що надав зобов'язання (1 - гр. 2, 2 - гр. 8, 3 - гр. 14, 4 - гр. 9, 5 - гр. 50) 

Not Null 

Країна паспорта 

Not Null 

Серія паспорта 

  

10 

Номер паспорта 

Not Null 

50 

Прізвище 

Not Null 

50 

Ім'я 

Not Null 

50 

По батькові 

  

Термін зобов'язання 

  

Код форми: 0018 Версія 1.00 "Дизельне паливо" 

int 

Номер товару 

Not Null 

Позиція 

Default 1 Not Null 

С 

25 

Найменування товару 

  

25 

Масова частка сірки в % 

  

Код кількості сірки 

  

15 

Марка товару 

  

240 

Виробник товару 

  

240 

Температура перегонки та фракційний склад 

  

Код форми: 0019 Версія 1.00 "Ліцензії по ВМД" 

Графа ВМД 

49 

Позиція 

  

Тип 

  

20 

Номер 

  

Код форми: 0020 Версія 1.00 "Позиції електронного інвойсу" 

Графа 32: Товар N (порядковий номер товару в декларації) 

Not Null 

Номер позиції 

Not Null 

2000 

Найменування товару за комерційним документом 

Not Null 

50 

Артикул 

  

20 

Ціна одиниці товару 

Not Null 

19 

Вартість задекларованої кількості одиниць (у валюті рахунку) 

Not Null 

18 

Вага нетто 

  

18 

Вага брутто 

  

18 

Кількість (в одиницях виміру за комерційним рахунком) 

Not Null 

10 

Одиниця виміру за комерційним рахунком 

Not Null 

11 

128 

Торгівельна марка 

Not Null 

12 

128 

Виробник 

Not Null 

13 

Країна виробництва 

Not Null 

14 

18 

Кількість в додатковій одиниці виміру 

  

15 

Одиниця виміру за Класифікатором окремих товарів, при декларуванні яких застосовуються додаткові одиниці виміру 

  

Код форми: 0021 Версія 1.00 "Додаткові характеристики позицій електронного інвойсу" 

Графа 32: Товар N (порядковий номер товару в декларації) 

Not Null 

Номер позиції 

Not Null 

Код характеристики 

Довідник dc_gap 

2000 

Значення характеристики 

Значення або довідник dc_gap_sets 

Реєстр номерів вагонів: Сегмент даних 0105 Документ 0105 версія 1.00 

Код форми: 0001 

N ВМД (митниця) 

Not Null 

N ВМД (рік) 

Not Null 

С 

N ВМД 

Not Null 

  

Дата відправлення 

Not Null 

Кількість товарів 

  

12 

ІПН відправника 

Not Null 

70 

Найменування відправника 

Not Null 

70 

Адреса відправника 

Not Null 

10 

Код відправника 

Not Null 

10 

25 

Керівник 

Not Null 

11 

25 

Декларант 

  

Код форми: 0002 

100 

Номер вагону 

Not Null 

100 

Номер залізничної накладної 

Not Null 

Номер товару в ВМД 

Not Null 

10 

Код товару 

  

16 

Вага 

  

16 

Кількість 

  

Одиниця виміру 

  

Книжка МДП: Документ 2950 версія 1.00 

Код форми: 0001 Версія 1.00 "Загальний опис" 

Серія МДП 

NOT NULL 

Номер МДП 

NOT NULL 

Номер сторінки 

NOT NULL 

26 

Номер транспортного засобу 

  

Країна транспортного засобу 

  

14 

Країна перевізника 

  

15 

200 

Найменування перевізника 

  

16 

200 

Адреса перевізника 

  

17 

200 

П. І. Б. водія 

  

18 

200 

Паспортні дані водія 

  

19 

Митниця призначення 

NOT NULL 

20 

Валюта 

  

21 

200 

Найменування фірми декларанта 

  

22 

23 

Номер свідоцтва БМ 

  

23 

25 

Дані декларанта (свідоцтво) 

  

24 

100 

Дані декларанта (П. І. Б., телефон) 

  

Код форми: 0002 Версія 1.00 "Документи" 

Код документа 

NOT NULL 

28 

Номер документа 

NOT NULL 

  

Дата документа 

NOT NULL 

Номер учасника 

  

Код форми: 0003 Версія 1.00 "Товар" 

10 

Код товару 

NOT NULL 

240 

Опис товару 

  

Кількість місць 

NOT NULL 

16 

Вага брутто 

NOT NULL 

19 

Вартість в валюті 

NOT NULL 

Номер учасника 

  

Код валюти 

NOT NULL 

Код форми: 0004 Версія 1.00 "Учасники" 

Країна відправника 

NOT NULL 

200 

Найменування відправника 

NOT NULL 

200 

Адреса відправника 

NOT NULL 

Країна одержувача 

  

200 

Найменування одержувача 

  

200 

Адреса одержувача 

  

Країна відправлення 

NOT NULL 

Країна призначення 

NOT NULL 

Облікова картка суб'єкта ЗЕД: Документ 9020 версія 1.00 

Код форми: 0001 Версія 1.00 "Основні дані" 

10 

Код ЄДРПОУ 

NOT NULL 

12 

Код платника податків 

NOT NULL 

200 

Найменування 

  

200 

Адреса 

  

200 

Фактична адреса 

  

Тип підприємства 

  

Інвестиції 

  

Код власності 

  

Міністерство 

  

10 

Код адміністративного поділу 

  

11 

10 

Код податкової 

  

12 

200 

Найменування податкової 

  

13 

200 

Адреса податкової 

  

14 

60 

Номер державної реєстрації 

  

15 

100 

Організація державної реєстрації 

  

16 

  

Дата державної реєстрації 

  

17 

60 

Директор 

  

18 

15 

Телефон директора 

  

19 

15 

Факс 

  

20 

90 

Паспорт виданий 

  

21 

10 

Паспорт серія 

  

22 

10 

Паспорт номер 

  

23 

  

Дата видачі паспорта 

  

24 

60 

Бухгалтер 

  

25 

15 

Телефон бухгалтера 

  

26 

15 

Факс 

  

27 

90 

Паспорт виданий 

  

28 

10 

Паспорт серія 

  

29 

10 

Паспорт номер 

  

30 

  

Дата видачі паспорта 

  

31 

10 

Код ЄДРПОУ головного підприємства 

  

32 

12 

Код платника податків головного підприємства 

  

33 

200 

Найменування головного підприємства 

  

34 

200 

Адреса головного підприємства 

  

35 

200 

Фактична адреса головного підприємства 

  

36 

Тип головного підприємства 

  

37 

Інвестиції головного підприємства 

  

38 

Код власності головного підприємства 

  

39 

Міністерство 

  

40 

Код адміністративного поділу головного підприємства 

  

41 

10 

Код податкової головного підприємства 

  

42 

200 

Найменування податкової головного підприємства 

  

43 

200 

Адреса податкової головного підприємства 

  

Код форми: 0002 Версія 1.00 "Рахунки" 

Тип рахунку $ - валютний, & - мультирахунок, іначе грн. (Г) 

NOT NULL 

МФО банку 

NOT NULL 

200 

Найменування банку 

  

200 

Адреса банку 

  

35 

Рахунок 

NOT NULL 

  

Дата початку 

NOT NULL, default SYSDATE 

Загальний опис формату передачі даних від декларанта в митний орган.
Версія 1.

Файл повідомлення

Файл повідомлення є zip-архівом та має розширення imfx. Ім'я файла може бути будь-яким, з урахуванням обмежень, які накладаються на імена файлів в операційній системі Winsows (95-Vista). Файл повідомлення містить один файл змісту повідомлення з іменем doclist.xml та довільну кількість файлів документів, імена яких не регламентуються. Файл повідомлення створений без використання паролю та не може містити каталогів (директорій).

Файл змісту повідомлення

Файл змісту повідомлення doclist.xml містить загальні відомості про повідомлення та відомості про кожен з документів, які знаходяться в повідомленні. Файл змісту повідомлення є xml-файлом в кодуванні Windows-1251 та містить наступні теги:

Тег 

Опис 

Примітка 

DocList 

Зміст повідомлення 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип 

Кардинальність
- ? = (0,1);
- 1 = 1;
- * = (0...);
- + = (1...).
 

Примітка 

version 

Номер версії формату файла 

short 

атрибут, значення 1 

SenderCode 

Код ЄДРПОУ/ДРФО відправника повідомлення 

decimal(10) 

  

SenderName 

Назва відправника повідомлення 

varchar(200) 

  

CreationDate 

Момент створення повідомлення 

datetime 

** формат серіалізації тегів типу datetime наступний: yyyymmddThhmiss 

Document 

Опис документа 

Document 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

Document 

Опис документа 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип 

Кардинальність 

Примітка 

DocCode 

Код 

short 

згідно класифікатора електронних документів програми "Інспектор - 2006" dc_doctypes 

DocNumber 

Номер 

varchar(50) 

  

ModificationDate 

Момент останньої модифікації 

datetime 

  

FileName 

Назва файла документа 

varchar(128) 

  

CRC 

Контрольна сума файла повідомлення 

int 

  

Приклад файла змісту повідомлення:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<DocList version="1">
<SenderCode>204406</SenderCode>
<SenderName>Скорочена назва</SenderName>
<CreationDate>20071006T120344</CreationDate>
<Document>
<DocCode>40</DocCode>
<DocNumber>Склад</DocNumber>
<ModificationDate>20071006T120344</ModificationDate>
<FileName>doc1.xml</FileName>
<CRC>1629279248</CRC>
</Document>
</DocList>

Файли документів

Файли документів є xml-файлами в кодуванні Windows-1251 або Unicode (якщо це обумовлено спеціально). Структура документа визначається окремо для кожного з підтримуваних типів документів.

Документ 35 - Квитанція М-16, версія 1

Тег 

Опис 

Примітка 

md1_main 

Квитанція М-16 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

cc_edrpou 

Код ЄДРПОУ експрес-перевізника 

numeric(10) 

  

cc_out_cnt 

Країна відправлення 

varchar(2) 

Класифікатор країн
(літерний код) 

cc_d_place 

Місце декларування 

varchar(150) 

  

cc_d_name 

П. І. Б. декларанта 

varchar(25) 

  

cc_d_sp 

Серія паспорта декларанта 

varchar(10) 

  

cc_d_np 

Номер паспорта декларанта 

numeric(15) 

  

cc_d_dp 

Дата видачі паспорта декларанта 

datetime 

  

cc_d_op 

Ким виданий паспорт декларанта 

varchar(50) 

  

cc_29_01 

Код митниці/підрозділу 

varchar(9) 

Класифікатор митних установ 

10 

cc_type 

Тип М-16 

smallint 

7 - М16 

11 

cc_gz 

Грошова застава 

bit 

  

12 

cc_01_01 

Напрямок руху 

byte 

1 - В'їзд
2 - Виїзд 

13 

cc_05_01 

Кількість товарів 

smallint 

Максимум - 999 

14 

cc_f 

Назва експрес-перевізника 

varchar(200) 

  

15 

cc_af 

Адреса експрес-перевізника 

varchar(100) 

  

16 

cc_09_cnt 

Громадянство одержувача 

varchar(2) 

Класифікатор країн
(літерний код) 

17 

cc_09_02_1 

Прізвище одержувача 

varchar(25) 

  

18 

cc_09_02_2 

Ім'я одержувача 

varchar(20) 

  

19 

cc_09_02_3 

По батькові одержувача 

varchar(20) 

  

20 

cc_09_cod 

Код ЄДРПОУ або ДРФО одержувача 

varchar(10) 

  

21 

cc_09_03_3 

Адреса одержувача 

varchar(100) 

  

22 

cc_sp 

Серія паспорта одержувача 

varchar(10) 

  

23 

cc_np 

Номер паспорта одержувача 

varchar(15) 

  

24 

cc_dp 

Дата видачі паспорта одержувача 

datetime 

  

25 

cc_op 

Ким видано паспорт одержувачу 

varchar(50) 

  

26 

cc_ov 

Валюта загальної митної вартості всіх товарів 

varchar(3) 

Класифікатор валют (літерний код) 

27 

cc_22_02 

Загальна митна вартість всіх товарів в валюті 

numeric(16,2) 

  

28 

cc_22_03 

Загальна митна вартість всіх товарів в гривнях 

numeric(16,2) 

  

29 

cc_psum 

Загальна сума платежів в гривнях 

numeric(16,2) 

  

30 

md1_doc 

Документ, прикладений до документа обліку 

md1_doc 

  

31 

md1_pay 

Загальні та сумарні платежі по М-16 

md1_pay 

  

32 

md1_goods 

Товари 

md1_goods 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

md1_doc 

Спільні документи М-16 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність 

Примітка 

cl _type 

Тип документа 

varchar(4) 

Класифікатор типів документів 

cl _n 

Номер документа 

varchar(50) 

  

cl _date 

Дата документа 

datetime 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

md1_pay 

Загальні та сумарні платежі М-16 

В разі, коли заносяться сумарні платежі різних товарів, поля cb_base, cb_bastype, cb_rate та cb_rattype не заповнюються 

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність 

Примітка 

cb_code 

Код платежу 

varchar(4) 

Класифікатор видів платежів 

cb_base 

Основа нарахування 

numeric(16,3) 

  

cb_bastype 

Розмірність основи нарахування 

varchar(30) 

літерний код валюти або скорочена назва одиниці виміру 

cb_rate 

Ставка 

numeric(16,3) 

  

cb_rattype 

Розмірність ставки 

varchar(3) 

%, USD, EUR, UAH 

cb_sum 

Сума 

numeric(16,2) 

  

cb_cur 

Валюта суми 

varchar(3) 

Класифікатор валют (літерний код) 

Тег 

Опис 

Примітка 

md1_goods 

Товари 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність 

Примітка 

cd_32_01 

Порядковий номер товару 

smallint 

максимум - 999 

cd_33_01 

Код УКТЗЕД 

varchar(14) 

  

cd_31_01 

Опис товару 

varchar(200) 

  

cd_ono 

Ознака одиничного неподільного предмета 

bit 

  

cd_co 

Країна походження товару 

varchar(2) 

Класифікатор країн
(літерний код) 

cd_pl_count 

Кількість місць 

numeric(6) 

  

cd_38_01 

Вага товару в кілограмах 

numeric(16,3) 

  

cd_41_01 

Код додаткової одиниці виміру 

int 

Класифікатор одиниць виміру 

cd_41_02 

Кількість в додаткових одиницях виміру 

numeric(16,3) 

  

10 

cd_41_2n 

Назва одиниці виміру 

varchar(15) 

  

11 

cd_45_02 

Кількість в одиницях виміру 

numeric(16,3) 

  

12 

cd_42_01 

Фактурна вартість товару в валюті 

numeric(16,2) 

  

13 

cd_42_1v 

Валюта фактурної вартості товару 

varchar(3) 

Класифікатор валют (літерний код) 

14 

cd_45_min 

Мінімальна митна вартість товару 

numeric(16,2) 

  

15 

cd_45_mc 

Валюта мінімальної вартості товару 

varchar(3) 

Класифікатор валют (літерний код) 

16 

cd_45_01 

Митна вартість товару 

numeric(16,2) 

  

17 

cd_45_1v 

Валюта митної вартості товару 

varchar(3) 

Класифікатор валют (літерний код) 

18 

cd_vit 

Витрати 

numeric(16,2) 

  

19 

cd_vit_v 

Валюта витрат 

varchar(3) 

Класифікатор валют (літерний код) 

20 

md1_goods_doc 

Документи по товару 

md1_goods_doc 

  

21 

md1_goods_pay 

Платежі по товару 

md1_goods_pay 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

md1_goods_doc 

Документи по товару 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність 

Примітка 

td_type 

Тип документа 

varchar(4) 

Класифікатор документів 

td_n 

Номер документа 

varchar(50) 

  

td_date 

Дата документа 

datetime 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

md1_goods_pay 

Платежі по товару 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність 

Примітка 

cp_code 

Код платежу 

varchar(4) 

Класифікатор видів платежів 

cp_base 

Основа нарахування 

numeric(16,3) 

  

cp_bastype 

Розмірність основи нарахування 

varchar(30) 

літерний код валюти або скорочена назва одиниці виміру 

cp_rate 

Ставка 

numeric(16,3) 

  

cp_rattype 

Розмірність ставки 

varchar(3) 

%, USD, EUR, UAH 

cp_sum 

Сума 

numeric(16,2) 

  

cp_cur 

Валюта суми 

varchar(3) 

Класифікатор валют (літерний код) 

Документ 40 - склад, версія 1

Тег 

Опис 

Примітка 

st_stock 

Склад 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип 

Кардинальність
? = (0,1);
1 = 1;
* = (0...);
+ = (1...).
 

Примітка 

guid 

Унікальний ідентифікатор 

guid 

  

stock_type 

Тип 

byte 

1 - СТЗ 

stock_name 

Назва 

varchar(200) 

  

stock_adr 

Адреса 

varchar(200) 

  

stock_own_type 

Тип власника 

bit 

0 - митниця
1 - інші 

stock_own_code 

Код ЄДРПОУ/ДРФО власника

decimal(10) 

  

stock_lic_num 

Номер дозвільного документа 

varchar(50) 

формат для СТЗ:
XXXXX/YYY/Z,
де XXXXX - код митниці, YYY - номер, Z - літера українського алфавіту З або В. 

stock_lic_date 

Дата дозвільного документа 

datetime 

  

stock_comment 

Примітка 

varchar(200) 

  

10 

stock_date_beg 

Дата початку дії 

datetime 

  

11 

stock_date_end 

Дата закінчення дії 

datetime 

  

Документ 41 - документ обліку, версія 1

Тег 

Опис 

Примітка 

st_doc 

Документ обліку 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип 

Кардинальність 

Примітка 

doc_oper 

Тип 

byte 

1 - прихід
2 - розхід
3 - переоцінка
4 - ревізія
5 - не використовується
6 - дооприбуткування 

doc_code 

Код 

varchar(4) 

Класифікатор типів документів 

doc_num 

Номер 

varchar(50) 

формат для ВМД:
XXXXXXXXX/YYYY/ZZZZZZ,
де XXXXXXXXX - код митного підрозділу, YYYY - рік, ZZZZZZ - номер 

doc_date 

Дата 

datetime 

без часу 

doc_gk_type 

Тип операції 

int 

для розходу з СТЗ:
1 - оформлення в режим
2 - переміщення на інший СТЗ
3 - повернення закордон
4 - передача на склад митниці 

doc_comment 

Примітка 

text 

  

doc_stock 

Склад 

guid 

згідно документа 40, тег guid 

doc_contr_type 

Тип контрагента 

bit 

0 - особа
1 - інший склад 

doc_contr_cnt 

Країна контрагента 

varchar(2) 

абревіатура, довідник країн 

10 

doc_contr_code 

Код контрагента 

decimal(10) 

  

11 

doc_contr_name 

Назва контрагента 

varchar(200) 

  

12 

doc_contr_adr 

Адреса контрагента 

varchar(200) 

  

13 

doc_cur 

Код валюти 

varchar(3) 

абревіатура, довідник країн 

14 

doc_cur_rate 

Курс валюти 

decimal(16,8) 

  

15 

doc_person 

П. І. Б. посадової особи складу 

varchar(50) 

  

16 

st_doc_doc 

Документ, прикладений до документа обліку 

st_doc_doc 

  

17 

st_goods 

Товар 

st_goods 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

st_doc_doc 

Документ, прикладений до документа обліку 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип 

Кардинальність 

Примітка 

dd_code 

Код 

varchar(4) 

Класифікатор типів документів 

dd_num 

Номер 

varchar(28) 

  

dd_date_beg 

Дата 

datetime 

без часу 

dd_date_end 

Термін чинності 

datetime 

без часу 

Тег 

Опис 

Примітка 

st_goods 

Товар 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип 

Кардинальність 

Примітка 

g_guid 

Унікальний ідентифікатор товару 

guid 

однаковий для приходу, розходу та всіх інших операцій над одним і тим же товаром приходу 

g_oper_type 

Тип операції над товаром 

byte 

0 - склад без переробки 

g_art 

Артикул 

varchar(50) 

артикул або будь-який інший ідентифікатор згідно власної номенклатури 

g_hs_code 

Код за УКТ ЗЕД 

varchar(14) 

  

g_name 

Назва 

varchar(200) 

  

g_unit 

Одиниця виміру 

int 

згідно класифікатора dc_nunit 

g_gunit 

Одиниця виміру 

int 

альтернативно - згідно діючого класифікатора одиниць виміру. Один з тегів g_unit або g_gunit повинен бути присутній 

g_quant 

Кількість 

decimal(18,4) 

  

g_price 

Ціна в валюті 

decimal(18,6) 

  

10 

g_sum 

Сума в валюті 

decimal(16,4) 

  

11 

g_sum_u 

Сума в гривнях 

decimal(16,4) 

  

12 

g_places 

Кількість місць 

decimal(10) 

обов'язкове для приходу та розходу на СТЗ 

13 

g_weight 

Вага нетто, кг 

decimal(18,3) 

обов'язкове для приходу та розходу на СТЗ 

14 

g_term 

Термін зберігання 

datetime 

без часу, обов'язкове для приходу на СТЗ 

15 

g_comment 

Примітка 

text 

  

16 

g_orig 

Країна походження 

varchar(2) 

абревіатура, довідник країн 

17 

st_aterm 

Продовження термінів зберігання 

st_aterm 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

st_aterm 

Продовження термінів зберігання товару 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип 

Кардинальність 

Примітка 

gt_term 

Продовжений термін 

datetime 

без часу 

gt_doc_num 

Номер рішення (дозволу) про продовження терміну зберігання 

varchar(50) 

  

gt_doc_date 

дата рішення (дозволу) про продовження терміну зберігання 

datetime 

без часу 

gt_comment 

Примітка 

varchar(200) 

  

Документ 42 - Заява на оформлення предметів у МЕВ без застосування ВМД, версія 1

Тег 

Опис 

Примітка 

dse 

Заява на оформлення предметів у МЕВ 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність
? = (0,1);
1 = 1;
* = (0...);
+ = (1...).
 

Примітка 

1. 

ds_type 

Напрямок переміщення 

byte 

0 - імпорт, 1 - експорт 

2. 

ds_cl_code 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

numeric (10,0) 

  

3. 

ds_importer 

Назва отримувача 

varchar(300) 

  

4. 

ds_exporter 

Назва відправника 

varchar(300) 

  

5. 

ds_docs1 

N домашнього транспортного документа (ДТД) 

varchar(100) 

  

6. 

ds_docs1_date 

Дата ДТД 

DateTime 

  

7. 

ds_docs2 

N інвойсу/
рахунок-фактури 

varchar(100) 

  

8. 

ds_docs2_date 

Дата інвойсу/
рахунок-фактури 

DateTime 

  

9. 

ds_goods 

Найменування товару 

text 

  

10. 

ds_goods_code 

Код товару згідно з УКТЗЕД 

varchar(10) 

  

11. 

ds_places 

Кількість місць 

decimal(8, 0) 

  

12. 

ds_weight 

Загальна вага (кг) 

decimal(18, 3) 

  

13. 

ds_cust_cost 

Митна вартість 

decimal(16, 2) 

  

14. 

ds_target 

Мета (підстава) ввезення (вивезення) 

varchar(2000) 

  

15. 

ds_prys_code 

Умови поставки 

varchar(3) 

  

16. 

ds_deal_type 

Характер угоди 

int 

  

17. 

ds_cnt 

Країна відправлення (призначення) 

varchar(2) 

  

18. 

ds_permissions 

Дозволи вповноважених державних органів 

varchar(2000) 

  

19. 

ds_chief_info 

Керівник підприємства 

varchar(100) 

  

20. 

ds_buh_info 

Головний бухгалтер 

varchar(100) 

  

Документ 46 - облік міжнародних експресвідправлень (МЕВ), версія 1

Тег 

Опис 

Примітка 

mev_register 

Реєстр надходження МЕВ 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність
? = (0,1);
1 = 1;
* = (0...);
+ = (1...).
 

Примітка 

reg_ss 

Реєстраційний код ЦСС/РСС 

Varchar(50) 

  

reg_type 

Тип реєстру 

Tinyint (Byte) 

1 - Звичайний;
2 - Попередній; 

reg_date 

Дата реєстру 

DateTime 

  

reg_numb 

N реєстру 

Varchar(50) 

  

reg_decl 

П. І. Б. декларанта 

Varchar(100) 

  

reg_comment 

Примітка 

Varchar(200) 

  

mev_main 

Надходження МЕВ 

mev_main 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

mev_main 

Надходження МЕВ 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність 

Примітка 

mn_direct 

Напрям переміщення 

Tinyint (Byte) 

1 - імпорт;
2 - експорт,
3 - транзит; 

mn_type 

Тип МЕВ 

Tinyint (Byte) 

1 - недокументальний;
2 - документальний; 

mn_dtd_numb 

N ДТД 

Varchar(50) 

N домашнього трансп. документа 

mn_cnt 

Країна відправлення або призначення 

Varchar(2) 

в залежності від напряму переміщення 

mn_count 

Кількість місць 

Decimal(6,0) 

  

mn_weight 

Загальна вага 

Decimal(20,8) 

Кг 

mn_cost 

Загальна вартість в валюті 

Decimal(16,2) 

  

mn_currency 

Код валюти 

Varchar(3) 

Згідно довідника валют 

mn_descr 

Опис вмісту МЕВ 

Text 

  

10 

mn_keeper 

Прізвище працівника ЦСС/РСС 

Varchar(100) 

П. І. Б. приймача МЕВ на зберігання в ЦСС/РСС 

11 

mn_st_dep 

Станція відправлення 

Varchar(10) 

  

12 

mn_st_pur 

Станція призначення 

Varchar(10) 

  

13 

mn_etd_code 

Код ЄТД 

Varchar(4) 

Код єдиного транспортного документа 

14 

mn_etd_date 

Дата ЄТД 

DateTime 

Дата єдиного транспортного документа 

15 

mn_etd_numb 

N ЄТД 

Varchar(28) 

N єдиного транспортного документа 

16 

mn_input 

Дата надходження на ЦСС/РСС 

DateTime 

  

17 

mn_place 

Дата розміщення на ЦСС/РСС 

DateTime 

  

18 

mn_begin 

Дата початку зберігання МЕВ 

DateTime 

  

mev_client 

Відправ-
ники та одержувачі МЕВ 

19 

mn_end 

Дата закінчення зберігання МЕВ 

DateTime 

  

20 

mn_comment 

Примітка 

Varchar(200) 

  

mev_docs 

Додаткові документи до МЕВ 

21 

mev_client 

Відправники та одержувачі МЕВ 

mev_client 

два клієнти: відправник та одержувач 

22 

mev_docs 

Додаткові документи до МЕВ 

mev_docs 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

mev_client 

Відправники та одержувачі МЕВ 

1 МЕВ - 2 клієнта 

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність 

Примітка 

cli_type 

Тип клієнта 

Tinyint (Byte) 

1 - Відправник;
2 - Одержувач. 

cli_cnt 

Країна 

Varchar(2) 

  

cli_name 

Назва 

Varchar(200) 

  

cli_addr 

Адреса 

Varchar(200) 

  

cli_zip 

Індекс 

Varchar(10) 

  

cli_phone 

Телефон 

Varchar(20) 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

mev_docs 

Додаткові документи до МЕВ 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність 

Примітка 

dc_code 

Код документа 

Varchar(4) 

Класифікатор типів документів 

dc_name 

Номер документа 

Varchar(50) 

  

dc_date 

Дата документа 

DateTime 

без часу 

Документ 47 - випуск МЕВ, версія 1

Тег 

Опис 

Примітка 

mer_register 

Реєстр випуску МЕВ 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність:
? = (0,1);
1 = 1;
* = (0...);
+ = (1...).
 

Примітка 

reg_ss 

Реєстраційний код ЦСС/РСС 

Varchar(50) 

  

reg_type 

Тип реєстру 

Tinyint (Byte) 

1 - до 100Є;
2 - Документального характеру;
3 - Повернення;
4 - Помилкові. 

reg_date 

Дата реєстру 

DateTime 

  

reg_numb 

N реєстру 

Varchar(50) 

  

reg_decl 

П. І. Б. декларанта 

Varchar(100) 

  

reg_comment 

Примітка 

Varchar(200) 

  

mer_main 

Випуск МЕВ 

mer_main 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

mer_main 

Випуск МЕВ 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність 

Примітка 

mn_dtd_numb 

N ДТД 

Varchar(50) 

N домашнього транспортного документа 

mn_date 

Дата випуску 

DateTime 

  

mn_full 

Ознака повного списання 

Bit (Bool) 

0 - частково;
1 - повністю. 

mn_cnt 

Країна відправлення або призначення 

Varchar(2) 

  

mn_count 

Кількість місць 

Decimal(6,0) 

  

mn_weight 

Загальна вага 

Decimal(20,8) 

Кг 

mn_cost 

Загальна вартість в валюті 

Decimal(16,2) 

  

mn_currency 

Код валюти 

Varchar(3) 

Згідно довідника валют 

mn_descr 

Опис вмісту МЕВ 

Text 

  

10 

mn_comment 

Примітка 

Varchar(200) 

  

11 

mer_client 

Відправники та одержувачі МЕВ 

mer_client 

два клієнти: відправник та одержувач 

12 

mer_docs 

Додаткові документи до МЕВ 

mer_docs 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

mer_client 

Відправники та одержувачі МЕВ 

1 МЕВ - 2 клієнти 

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність 

Примітка 

cli_type 

Тип клієнта 

Tinyint (Byte) 

1 - Відправник
2 - Одержувач 

cli_cnt 

Країна 

Varchar(2) 

  

cli_name 

Назва 

Varchar(200) 

  

cli_addr 

Адреса 

Varchar(200) 

  

cli_zip 

Індекс 

Varchar(10) 

  

cli_phone 

Телефон 

Varchar(20) 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

mer_docs 

Додаткові документи до МЕВ 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність 

Примітка 

dc_code 

Код документа 

Varchar(4) 

Класифікатор типів документів 

dc_name 

Номер документа 

Varchar(50) 

  

dc_date 

Дата документа 

DateTime 

без часу 

 

Опис DTD для XML-документа електронної копії декларації митної вартості

Файл з електронною копією ДМВ у форматі XML повинен відповідати стандарту XML-документа згідно з вимогами W3C "Extesible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition)" та повинен передаватися в кодировці "Windows-1251".

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<!ELEMENT CSDCC (CSDCCHeader, CSDCC1*, CSDCC2*, CSDCC3*)> <!-- ДТС -->

<!ELEMENT CSDCCHeader (CSDCCType, CSDCCNumber?, CSDCCDate?, <!-- Заглавие ДТС -->

CSDCCClient)>

<!ELEMENT CSDCCType EMPTY> <!-- Тип документа -->

<!ATTLIST CSDCCType dicValue (0338) "0338"> <!-- 0338 = ДТС -->

<!ELEMENT CSDCCNumber (#PCDATA)> <!-- Номер ДТС/ГТД (внутренний декларанта) String, 1..14 characters -->

<!ELEMENT CSDCCDate (#PCDATA)> <!-- Дата ДТС/ГТД String, 1..10 Character DateTime (DD-MM-YYYY) -->

<!ELEMENT CSDCCClient (CSDCCPartyID?, Country?, Name, Address?)><!-- Участник -->

<!ATTLIST CSDCCClient dicValue (1|2|3|4|5) "1"> <!-- Тип участника -->

<!ELEMENT CSDCCPartyID (#PCDATA)> <!-- КОД ЕДРПОУ/ДРФОУ String 1..10 Character -->

<!ELEMENT Country (#PCDATA)> <!-- Страна 2ALPHA String 1..2 Character country name -->

<!ELEMENT Name (#PCDATA)> <!-- Наименование String 1..70 Character -->

<!ELEMENT Address (#PCDATA)> <!-- Адрес String 1..70 Character -->

<!ELEMENT CSDCC1 (CSDCC1Header, CSDCCDetails+)> <!-- ДТС-1 -->

<!ELEMENT CSDCC1Header (CSDCCMetod, CSDCCClient, CSDCCClient, CSDCCClient,

CSDCCCustoms?, CSDCCDelivery, CSDCCDocComm, CSDCCDocDeal,

CSDCCDecision?,

CSDCCPart*,

CSDCCExpens?,

CSDCCPages, CSDCCFill)> <!-- Заглавие ДТС-1 -->

<!ELEMENT CSDCCMetod EMPTY>

<!ATTLIST CSDCCMetod dicValue (1|2|3|4|5|6) "1"> <!-- Метод определения стоимости -->

<!ELEMENT CSDCCCustoms (#PCDATA)> <!-- Отметки таможни -->

<!ELEMENT CSDCCDelivery (CSDCCPlace, CSDCCToPlace?)> <!-- Условия поставки -->

<!ATTLIST CSDCCDelivery dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код условий поставки -->

<!ELEMENT CSDCCPlace (#PCDATA)> <!-- Место поставки String, 1..30 Character -->

<!ELEMENT CSDCCToPlace (#PCDATA)> <!-- Затраты на поставку до String, 1..30 Character -->

<!ELEMENT CSDCCDocComm (CSDCCDoc+)> <!-- Комерческие документы -->

<!ELEMENT CSDCCDoc (CSDocName, CSDocDate)> <!-- Документ -->

<!ATTLIST CSDCCDoc dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код документа -->

<!ELEMENT CSDocName (#PCDATA)> <!-- Номер документа String, 1..28 Character -->

<!ELEMENT CSDocDate (#PCDATA)> <!-- Дата документа String, 1..10 Character DateTime (DD-MM-YYYY) -->

<!ELEMENT CSDCCDocDeal (CSDCCDoc+)> <!-- Документы (договор, контракт) -->

<!ELEMENT CSDCCDecision (CSDecisionNum,CSDecisionNote?)> <!-- Решение таможни -->

<!ELEMENT CSDecisionNum (CSCCDNum,CSCCDDate)> <!-- Номер решения -->

<!ATTLIST CSDecisionNum dicValue CDATA> <!-- Код документа решения String, 1..4 Character -->

<!ELEMENT CSCCDNum (#PCDATA)> <!-- Номер решения String, 1..14 Character -->

<!ELEMENT CSCCDDate (#PCDATA)> <!-- Дата решения String, 1..10 Character DateTime (DD-MM-YYYY) -->

<!ELEMENT CSDecisionNote (#PCDATA)> <!-- Решение (описание) String, 1..240 Character -->

<!ELEMENT CSDCCPart (CSDCCPartCh, CSDCCPartCh, CSDCCPartNote?)> <!-- Пункты 7/8/9 -->

<!ATTLIST CSDCCPart

PartNum (7|8|9)> <!-- Номер пункта 7/8/9 -->

<!ELEMENT CSDCCPartCh EMPTY> <!-- Отметки по пунктам -->

<!ATTLIST CSDCCPartCh

CheckValue (0|1) "0"> <!-- Да/Нет -->

<!ELEMENT CSDCCPartNote (#PCDATA)> <!-- Подробности String, 1..240 Character -->

<!ELEMENT CSDCCExpens (CSDCCWeightAll, CSDCCCostAll, CSDCCExpensItem+)> <!-- Начисления/списания по ДТС-1 -->

<!ELEMENT CSDCCWeightAll (#PCDATA)> <!-- Общий вес товаров String, 1..20 Character Float -->

<!ELEMENT CSDCCCostAll (CSDCCCostUA, CSDCCCostCurr?)> <!-- Общая стоимость -->

<!ELEMENT CSDCCExpensItem (CSDCCCostUA, CSDCCCostCurr?)> <!-- Начисление/списание по пункту -->

<!ATTLIST CSDCCExpensItem

ExpPart CDATA #REQUIRED <!-- Пункт -->

ExpDiv (0|1) "0"> <!-- Распределение вес/стоимость -->

<!ELEMENT CSDCCCostUA (#PCDATA)> <!-- Цена в грн. String, 1..20 Character Float -->

<!ELEMENT CSDCCCostCurr (CSDCCCost, CSDCCCurrency)> <!-- Цена в валюте -->

<!ELEMENT CSDCCCost (#PCDATA)> <!-- Цена в валюте String, 1..20 Character Float -->

<!ELEMENT CSDCCCurrency (CSDCCCurRate, CSDCCCurRateDate)> <!-- Валюта -->

<!ATTLIST CSDCCCurrency dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код валюты -->

<!ELEMENT CSDCCCurRate (#PCDATA)> <!-- Курс валюты String, 1..20 Character Float -->

<!ELEMENT CSDCCCurRateDate (#PCDATA)> <!-- Дата курса String, 1..10 Character DateTime (DD-MM-YYYY) -->

<!ELEMENT CSDCCPages (#PCDATA)> <!-- Листов по ДТС-1 String, 1..2 Character Integer -->

<!ELEMENT CSDCCFill (CSDCCDecl, CSDCCDecl, CSDCCDeclDate)> <!-- Заполнение ДТС-1 -->

<!ELEMENT CSDCCDecl (#PCDATA)> <!-- Заполнение String, 1..25 Character -->

<!ELEMENT CSDCCDeclDate (#PCDATA)> <!-- Дата заполнения String, 1..10 Character DateTime (DD-MM-YYYY) -->

<!ELEMENT CSDCCDetails (CSDCCGoodsNum, CSCCDGoodsNum, CSCCDGoodsCode, CSCCDGoodsWeight?,

CSDCCToPlace?,

CSDCCGoodsExpens+)> <!-- Информация по товару -->

<!ELEMENT CSDCCGoodsNum (#PCDATA)> <!-- Номер товара в ДТС String, 1..3 Character Integer -->

<!ELEMENT CSCCDGoodsNum (#PCDATA)> <!-- Номер товара в ГТД String, 1..3 Character Integer -->

<!ELEMENT CSCCDGoodsCode (#PCDATA)> <!-- Код товара String, 1..10 Character -->

<!ELEMENT CSCCDGoodsWeight (#PCDATA)> <!-- Вес товара String, 1..20 Character Float -->

<!ELEMENT CSDCCGoodsExpens (CSDCCCostUA, CSDCCCostCurr?, CSDCCGoodsExpensNote)> <!-- Пункт -->

<!ATTLIST CSDCCGoodsExpens GoodsExpPart CDATA #REQUIRED> <!-- Номер пункта -->

<!ELEMENT CSDCCGoodsExpensNote (#PCDATA)> <!-- Примечания String, 1..240 Character -->

<!ELEMENT CSDCC2 (CSDCC2Header, CSDCC2Details+)> <!-- ДТС-2 -->

<!ELEMENT CSDCC2Header (CSDCCMetod, CSDCCClient, CSDCCClient, CSDCCClient,

CSDCCCustoms?, CSDCCDelivery, CSDCCDocComm

CSDCCDecision?,

CSDCC2Motivation,

CSDCC2Source,

CSDCCPages, CSDCCFill)> <!-- Заглавие ДТС-2 -->

<!ELEMENT CSDCC2Motivation (#PCDATA)> <!-- Обостнование выбора метода String, 1..2000 Character -->

<!ELEMENT CSDCC2Source (#PCDATA)> <!-- Источники информации String, 1..2000 Character -->

<!ELEMENT CSDCC2Details (CSDCCGoodsNum, CSCCDGoodsNum, CSCCDGoodsCode, CSCCDGoodsWeight?,

CSDCCToPlace?,

CSDCC2GoodsExpens+)> <!-- Информация по товару -->

<!ELEMENT CSDCC2GoodsExpens (CSDCCCostUA, CSDCCCostCurr?,

CSDCCGoodsQuantity?, CSDCC2GoodsExpensNote)> <!-- Пункт -->

<!ATTLIST CSDCC2GoodsExpens GoodsExpPart CDATA #REQUIRED> <!-- Номер пункта -->

<!ELEMENT CSDCCGoodsQuantity (CSDCCGoodsQty, CSDCCUnitOfMeasure?,

CSDCCCostUA, CSDCCCostCurr?> <!-- Количество -->

<!ELEMENT CSDCCGoodsQty (#PCDATA)> <!-- Количество в единицах измерения String, 1..20 Character Float -->

<!ELEMENT CSDCCUnitOfMeasure EMPTY> <!-- Единица измерения -->

<!ATTLIST CSDCCUnitOfMeasure dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код единицы измерения -->

<!ELEMENT CSDCC2GoodsExpensNote (#PCDATA)> <!-- Примечания String, 1..240 Character -->

<!ELEMENT CSDCC3 (CSDCC3Header, CSDCCDetails+)> <!-- ДТС-3 -->

<!ELEMENT CSDCC3Header (CSDCCClient, CSDCCClient, CSDCCClient,

CSDCCCustoms?, CSDCCDelivery, CSDCCDocComm, CSDCCDocDeal,

CSDCCDecision?,

CSDCCPart*,

CSDCCExpens?,

CSDCCPages, CSDCCFill)> <!-- Заглавие ДТС-3 -->

 

Опис DTD для XML-документа електронної копії листа узгодження

Файл з електронною копією листа узгодження (ЛУ) у форматі XML повинен відповідати стандарту XML-документа згідно з вимогами W3C "Extesible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition)" та повинен передаватися в кодировці "Windows-1251".

<!-- Письмо-согласование 29.09.2005 -->

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<!ELEMENT CSLetterA (CSLAHeader, CSLABody)> <!-- Лист-узгодження (ЛУ) -->

<!ELEMENT CSLAHeader (CSLANumber?, CSLADate?, CSLAClient)> <!-- Заглавие ЛУ -->

<!ELEMENT CSLANumber (#PCDATA)> <!-- Номер ЛУ (внутренний декларанта) String, 1..14 characters -->

<!ELEMENT CSLADate (#PCDATA)> <!-- Дата ЛУ String, 1..10 Character DateTime (DD-MM-YYYY) -->

<!ELEMENT CSLAClient (CSLAPartyID?, Country?, Name, Address?)> <!-- Участник -->

<!ATTLIST CSLAClient dicValue (1|2|3|4|5) "1"> <!-- Тип участника -->

<!ELEMENT CSLAPartyID (#PCDATA)> <!-- КОД ЕДРПОУ/ДРФОУ String 1..10 Character -->

<!ELEMENT Country (#PCDATA)> <!-- Страна 2ALPHA String 1..2 Character country name -->

<!ELEMENT Name (#PCDATA)> <!-- Наименование String 1..70 Character -->

<!ELEMENT Address (#PCDATA)> <!-- Адрес String 1..70 Character -->

<!ELEMENT CSLABody (CSLACommon, CSLADetails+, CSLADoc+)> <!-- ЛУ -->

<!ELEMENT CSLACommon (CSLAOutNum, CSLAOutDate, CSLAClient,

CSLAClient, CSLACustoms, CSLAProc, CSLADeal, CSLACostAll,

CSLAType, CSLADatePeriodBegin?, CSLADatePeriodEnd)> <!-- Заглавие ЛУ -->

<!ELEMENT CSLAOutNum (#PCDATA)> <!-- Номер исходящий ЛУ 1..20 characters -->

<!ELEMENT CSLAOutDate (#PCDATA)> <!-- Дата ЛУ String, 1..10 Character DateTime (DD-MM-YYYY) -->

<!ELEMENT CSLACustoms EMPTY> <!-- Таможня оформления -->

<!ATTLIST CSLACustoms dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код таможни String, 1..9 Character -->

<!ELEMENT CSLADeal EMPTY> <!-- Характер сделки -->

<!ATTLIST CSLADeal dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код характера сделки -->

<!ELEMENT CSLAProc EMPTY> <!-- Процедура -->

<!ATTLIST CSLAProc dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код процедуры -->

<!ELEMENT CSLACostAll (CSLACostUA, CSLACostCurr?)> <!-- Общая стоимость -->

<!ELEMENT CSLACostUA (#PCDATA)> <!-- Цена в грн. String, 1..20 Character Float -->

<!ELEMENT CSLACostCurr (CSLACost, CSLACurrency)> <!-- Цена в валюте -->

<!ELEMENT CSLACost (#PCDATA)> <!-- Цена в валюте String, 1..20 Character Float -->

<!ELEMENT CSLACurrency (CSLACurRate, CSLACurRateDate)> <!-- Валюта -->

<!ATTLIST CSLACurrency dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код валюты -->

<!ELEMENT CSLACurRate (#PCDATA)> <!-- Курс валюты String, 1..20 Character Float -->

<!ELEMENT CSLACurRateDate (#PCDATA)> <!-- Дата курса String, 1..10 Character DateTime (DD-MM-YYYY) -->

<! - Добавлено 29.09.2005 -- >

<!ELEMENT CSLAType EMPTY> <!-- Тип поставки -->

<!ATTLIST CSLAType dicValue (1 | 2 | 3) "1") <!-- 1- одной партии

2 - в объемах одного контракта

3 - за период -->

<!ELEMENT CSLA DatePeriodBegin (#PCDATA)> <!-- Дата начала периода, 1..10 Character DateTime (DD-MM-YYYY) -->

<!ELEMENT CSLA DatePeriodEnd (#PCDATA)> <!-- Дата окончания периода, 1..10 Character DateTime (DD-MM-YYYY) -->

<!ELEMENT CSLADetails (CSLAGoodsNum, CSLAGoods,

CSLAGoodsCost, CSLAGoodsQuantity)> <!-- Информация по товару -->

<!ELEMENT CSLAGoodsNum (#PCDATA)> <!-- Номер товара в ЛУ String, 1..3 Character Integer -->

<!ELEMENT CSLAGoods (#PCDATA)> <!-- Описание товара String, 1..240 Character -->

<!ATTLIST CSLAGoods GoodsCode CDATA #REQUIRED> <!-- Код товара String, 1..10 Character -->

<!ELEMENT CSLAGoodsCost (CSLACostUA, CSLACostCurr?)> <!-- Стоимость товара -->

<!ELEMENT CSLAGoodsQuantity (CSLAGoodsWeight, CSLAGoodsQty?)> <!-- Количество -->

<!ELEMENT CSLAGoodsWeight (#PCDATA)> <!-- Вес String, 1..20 Character Float -->

<!ELEMENT CSLAGoodsQty (#PCDATA)> <!-- Количество в единицах измерения String, 1..20 Character Float -->

<!ATTLIST CSLAGoodsQty dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код единицы измерения -->

<!ELEMENT CSLADoc (CSLAGoodsNum?, CSLADocNum, CSLADocDate, CSLADocDateEnd?)> <!-- Информация по документам -->

<!ELEMENT CSLADocNum (#PCDATA)> <!-- Документ String, 1..30 Character -->

<!ATTLIST CSLADocNum DocCode CDATA #REQUIRED> <!-- Код документа String, 1..4 Character -->

<!ELEMENT CSLADocDate (#PCDATA)> <!-- Дата документа String, 1..10 Character DateTime (DD-MM-YYYY) -->

<!ELEMENT CSLADocDateEnd (#PCDATA)> <!-- Дата окончания документа String, 1..10 Character DateTime (DD-MM-YYYY) -->

 

Опис DTD для XML-документа повідомлення про транзитне перевезення (ПТП)

Файл з електронною копією повідомлення про транзитне перевезення (ПТП) у форматі XML повинен відповідати стандарту XML-документа згідно з вимогами W3C "Extesible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition)" та повинен передаватися в кодировці "Windows-1251".

<!--

Повідомлення про транзитне перевезення (ПТП)

Message Transit Transportation

Код документа 0100

-->

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<!-- Общие елементы -->

<!-- Дата -->

<!ELEMENT CSDate (#PCDATA)> <!-- Дата String, 1..10 Character DateTime (DD-MM-YYYY) -->

<!-- Страна -->

<!ELEMENT CSCountry (#PCDATA)> <!-- Наименование страны String 1..45 Character -->

<!ATTLIST CSCountry dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код страны 3DIGIT -->

<!-- Вид транспорта -->

<!ELEMENT CSTransType EMPTY>

<!ATTLIST CSTransType dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код вида транспорта 2DIGIT -->

<!-- Таможня -->

<!ELEMENT CSCustoms (#PCDATA)> <!-- Наименование таможни String 1..80 Character -->

<!ATTLIST CSCustoms dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код таможни 9DIGIT -->

<!-- Валюта -->

<!ELEMENT CSCurrency (CSCurrencyRate?, CSDate?)>

<!ATTLIST CSCurrency dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код валюты 3DIGIT -->

<!ELEMENT CSCurrencyRate (#PCDATA)> <!-- Курс валюты String, 1..20 Character Float -->

<!-- Участник -->

<!ELEMENT CSClient (CSClientID?, CSClientINN?, Country?, Name, Address?)>

<!ATTLIST CSClient dicValue (1|2|3|4|5) "1"> <!-- Тип участника -->

<!ELEMENT CSClientID (#PCDATA)> <!-- КОД ЕДРПОУ/ДРФОУ String 1..10 Character -->

<!ELEMENT CSClientINN (#PCDATA)> <!-- КОД плательщика НДС String 1..12 Character -->

<!ELEMENT Country (#PCDATA)> <!-- Страна 2ALPHA String 1..2 Character country name -->

<!ELEMENT Name (#PCDATA)> <!-- Наименование String 1..200 Character -->

<!ELEMENT Address (#PCDATA)> <!-- Адрес String 1..200 Character -->

<!-- Стоимость -->

<!ELEMENT CSCostAll (CSCostUA, CSCostCurr?)>

<!ELEMENT CSCostUA (#PCDATA)> <!-- Цена в грн. String, 1..20 Character Float -->

<!ELEMENT CSCostCurr (CSCost, CSCurrency)> <!-- Цена в валюте -->

<!ELEMENT CSCost (#PCDATA)> <!-- Цена в валюте String, 1..20 Character Float -->

<!-- Документ -->

<!ELEMENT CSDoc (CSDocNum, CSDocDate, CSDocDateEnd?)>

<!ELEMENT CSDocNum (#PCDATA)> <!-- Документ String, 1..30 Character -->

<!ATTLIST CSDocNum dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код документа 4DIGIT -->

<!ELEMENT CSDocDate (#PCDATA)> <!-- Дата документа String, 1..10 Character DateTime (DD-MM-YYYY) -->

<!ELEMENT CSDocDateEnd (#PCDATA)> <!-- Дата окончания документа String, 1..10 Character DateTime (DD-MM-YYYY) -->

<!-- Количество -->

<!ELEMENT CSGoodsQuantity (CSGoodsPlace?, CSGoodsBrutto?, CSGoodsNetto?, CSGoodsQty?)>

<!ELEMENT CSGoodsPlace (#PCDATA)> <!-- Мест, 1..10 Character Integer -->

<!ELEMENT CSGoodsBrutto (#PCDATA)> <!-- Вес брутто, 1..20 Character Float -->

<!ELEMENT CSGoodsNetto (#PCDATA)> <!-- Вес брутто, 1..20 Character Float -->

<!ELEMENT CSGoodsQty (#PCDATA)> <!-- Количество в единицах измерения String, 1..20 Character Float -->

<!ATTLIST CSGoodsQty dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код единицы измерения 4DIGIT -->

<!-- Товар -->

<!ELEMENT CSGoodsItem (CSGoodsCode?, CSGoodsName, CSCountry?, CSCostAll?, CSGoodsQuantity?, CSDoc+)>

<!ELEMENT CSGoodsCode EMPTY>

<!ATTLIST CSGoodsCode dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код товара 10DIGIT -->

<!ELEMENT CSGoodsName (#PCDATA)> <!-- Описание товара String, 1..240 Character -->

<!-- Таможенный документ -->

<!ELEMENT CSCustomsDoc (CSCustoms, CSCustomsDocYear?, CSCustomsDocNum, CSDate?)>

<!ATTLIST CSCustomsDoc dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код документа 4DIGIT -->

<!ELEMENT CSCustomsDocYear (#PCDATA)> <!-- Год String, 1 Character -->

<!ELEMENT CSCustomsDocNum (#PCDATA)> <!-- Номер документа, 1..30 Character -->

<!-- Место доставки -->

<!ELEMENT CSDeliveryPlace (CSCustoms?, Name, Address?)>

<!ATTLIST CSDeliveryPlace dicValue CDATA> <!-- Код места прибытия? -->

<!-- Доставка -->

<!ELEMENT CSCustomsDelivery (CSCustoms, CSDeliveryPlace?, CSDate)>

<!-- Транспорт -->

<!ELEMENT CSVehicles (#PCDATA)> <!-- Номер или наименование String, 1..26 -->

<!ATTLIST CSVehicles dicValue CDATA> <!-- Код страны 3DIGIT -->

<!-- Повідомлення про транзитне перевезення -->

<!ELEMENT CSMTT (CSMTTHeader, CSMTTBody)>

<!ELEMENT CSMTTHeader (CSMTTDate?, CSMTTNumInt?, CSClient)> <!-- Заглавие ПТП -->

<!ELEMENT CSMTTDate (#PCDATA)> <!-- Дата ПТП String, 1..10 Character DateTime (DD-MM-YYYY) -->

<!ELEMENT CSMTTNumInt (#PCDATA)> <!-- Внутренний номер ПТП String, 1..20 -->

<!ELEMENT CSMTTBody (CSMTTCommon, CSMTTDetails+, CSDoc+)> <!-- ПТП -->

<!ELEMENT CSMTTCommon (CSCustomsDoc, CSCustomsDelivery,

CSMTTTarget, CSMTTTargetAdd,

CSCostAll, CSGoodsQuantity,

CSClient+,

CSCountryIn, CSCountryOut,

CSTransType, CSVehicles,

CSProtection?,

CSDriverFIO?, CSDriverPass?, CSDriverWork?, CSDriverADR?)> <!-- Общая часть ПТП -->

<!ELEMENT CSMTTTarget EMPTY> <!-- Цель перемещения -->

<!ATTLIST CSMTTTarget dicValue (1|2|3) "1"> <!-- 1 - импорт, 2 - экспорт, 3 - транзит -->

<!ELEMENT CSMTTTargetAdd EMPTY> <!-- Особенности перемещения -->

<!ATTLIST CSMTTTargetAdd dicValue (0|1|2|3|4|5) "0"> <!-- 0 - другое, 1 - ГД, 2 - ПВ, 3 - НБ, 4 - СБ, 5 - РП -->

<!ELEMENT CSCountryIn (#PCDATA)> <!-- Наименование страны String 1..20 Character -->

<!ATTLIST CSCountryIn dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код страны 3DIGIT -->

<!ELEMENT CSCountryOut (#PCDATA)> <!-- Наименование страны String 1..20 Character -->

<!ATTLIST CSCountryOut dicValue CDATA #REQUIRED> <!-- Код страны 3DIGIT -->

<!ELEMENT CSProtection (#PCDATA)> <!-- Таможенное обеспечение String 1..200 Character -->

<!ELEMENT CSDriverFIO (#PCDATA)> <!-- Перевозчик ФИО String 1..200 Character -->

<!ELEMENT CSDriverPass (#PCDATA)> <!-- Перевозчик паспорт String 1..200 Character -->

<!ELEMENT CSDriverWork (#PCDATA)> <!-- Перевозчик работа String 1..200 Character -->

<!ELEMENT CSDriverADR (#PCDATA)> <!-- Перевозчик адрес String 1..200 Character -->

<!ELEMENT CSMTTDetails (CSGoodsNum, CSGoodsItem,

CSGoodsPack?, CSProtection?, CSGoodsNote?)> <!-- Информация по товару -->

<!ELEMENT CSGoodsNum (#PCDATA)> <!-- Номер товара в ПТП String, 1..3 Character Integer -->

<!ELEMENT CSGoodsPack (#PCDATA)> <!-- Данные упаковки String, 1..200 Character -->

<!ELEMENT CSGoodsNote (#PCDATA)> <!-- Примечания String, 1..200 Character -->

 

Функція розрахунку 32-розрядної контрольної суми (мова C)

/**********
*
* Copyright, applying to UpdateCRC() and crc_32_tab[]:
*
* COPYRIGHT (C) 1986 Gary S. Brown.
*
**********/

/**********
*
* First, the polynomial itself and its table of feedback terms. The
* polynomial is
* X^32+X^26+X^23+X^22+X^16+X^12+X^11+X^10+X^8+X^7+X^5+X^4+X^2+X^1+X^0
*
* Note that we take it "backwards" and put the highest-order term in
* the lowest-order bit. The X^32 term is "implied"; the LSB is the
* X^31 term, etc. The X^0 term (usually shown as "+1") results in
* the MSB being 1.
*
* Note that the usual hardware shift register implementation, which
* is what we're using (we're merely optimizing it by doing eight-bit
* chunks at a time) shifts bits into the lowest-order term. In our
* implementation, that means shifting towards the right. Why do we
* do it this way? Because the calculated CRC must be transmitted in
* order from highest-order term to lowest-order term. UARTs transmit
* characters in order from LSB to MSB. By storing the CRC this way,
* we hand it to the UART in the order low-byte to high-byte; the UART
* sends each low-bit to hight-bit; and the result is transmission bit
* by bit from highest- to lowest-order term without requiring any bit
* shuffling on our part. Reception works similarly.
*
* The feedback terms table consists of 256, 32-bit entries. Notes:
*
* The table can be generated at runtime if desired; code to do so
* is shown later. It might not be obvious, but the feedback
* terms simply represent the results of eight shift/xor opera-
* tions for all combinations of data and CRC register values.
*
* The values must be right-shifted by eight bits by the "updcrc"
* logic; the shift must be unsigned (bring in zeroes). On some
* hardware you could probably optimize the shift in assembler by
* using byte-swap instructions.
* polynomial $edb88320
*
**********/

unsigned long crc_32_tab[] =
{
0x00000000L, 0x77073096L, 0xee0e612cL, 0x990951baL, 0x076dc419L,
0x706af48fL, 0xe963a535L, 0x9e6495a3L, 0x0edb8832L, 0x79dcb8a4L,
0xe0d5e91eL, 0x97d2d988L, 0x09b64c2bL, 0x7eb17cbdL, 0xe7b82d07L,
0x90bf1d91L, 0x1db71064L, 0x6ab020f2L, 0xf3b97148L, 0x84be41deL,
0x1adad47dL, 0x6ddde4ebL, 0xf4d4b551L, 0x83d385c7L, 0x136c9856L,
0x646ba8c0L, 0xfd62f97aL, 0x8a65c9ecL, 0x14015c4fL, 0x63066cd9L,
0xfa0f3d63L, 0x8d080df5L, 0x3b6e20c8L, 0x4c69105eL, 0xd56041e4L,
0xa2677172L, 0x3c03e4d1L, 0x4b04d447L, 0xd20d85fdL, 0xa50ab56bL,
0x35b5a8faL, 0x42b2986cL, 0xdbbbc9d6L, 0xacbcf940L, 0x32d86ce3L,
0x45df5c75L, 0xdcd60dcfL, 0xabd13d59L, 0x26d930acL, 0x51de003aL,
0xc8d75180L, 0xbfd06116L, 0x21b4f4b5L, 0x56b3c423L, 0xcfba9599L,
0xb8bda50fL, 0x2802b89eL, 0x5f058808L, 0xc60cd9b2L, 0xb10be924L,
0x2f6f7c87L, 0x58684c11L, 0xc1611dabL, 0xb6662d3dL, 0x76dc4190L,
0x01db7106L, 0x98d220bcL, 0xefd5102aL, 0x71b18589L, 0x06b6b51fL,
0x9fbfe4a5L, 0xe8b8d433L, 0x7807c9a2L, 0x0f00f934L, 0x9609a88eL,
0xe10e9818L, 0x7f6a0dbbL, 0x086d3d2dL, 0x91646c97L, 0xe6635c01L,
0x6b6b51f4L, 0x1c6c6162L, 0x856530d8L, 0xf262004eL, 0x6c0695edL,
0x1b01a57bL, 0x8208f4c1L, 0xf50fc457L, 0x65b0d9c6L, 0x12b7e950L,
0x8bbeb8eaL, 0xfcb9887cL, 0x62dd1ddfL, 0x15da2d49L, 0x8cd37cf3L,
0xfbd44c65L, 0x4db26158L, 0x3ab551ceL, 0xa3bc0074L, 0xd4bb30e2L,
0x4adfa541L, 0x3dd895d7L, 0xa4d1c46dL, 0xd3d6f4fbL, 0x4369e96aL,
0x346ed9fcL, 0xad678846L, 0xda60b8d0L, 0x44042d73L, 0x33031de5L,
0xaa0a4c5fL, 0xdd0d7cc9L, 0x5005713cL, 0x270241aaL, 0xbe0b1010L,
0xc90c2086L, 0x5768b525L, 0x206f85b3L, 0xb966d409L, 0xce61e49fL,
0x5edef90eL, 0x29d9c998L, 0xb0d09822L, 0xc7d7a8b4L, 0x59b33d17L,
0x2eb40d81L, 0xb7bd5c3bL, 0xc0ba6cadL, 0xedb88320L, 0x9abfb3b6L,
0x03b6e20cL, 0x74b1d29aL, 0xead54739L, 0x9dd277afL, 0x04db2615L,
0x73dc1683L, 0xe3630b12L, 0x94643b84L, 0x0d6d6a3eL, 0x7a6a5aa8L,
0xe40ecf0bL, 0x9309ff9dL, 0x0a00ae27L, 0x7d079eb1L, 0xf00f9344L,
0x8708a3d2L, 0x1e01f268L, 0x6906c2feL, 0xf762575dL, 0x806567cbL,
0x196c3671L, 0x6e6b06e7L, 0xfed41b76L, 0x89d32be0L, 0x10da7a5aL,
0x67dd4accL, 0xf9b9df6fL, 0x8ebeeff9L, 0x17b7be43L, 0x60b08ed5L,
0xd6d6a3e8L, 0xa1d1937eL, 0x38d8c2c4L, 0x4fdff252L, 0xd1bb67f1L,
0xa6bc5767L, 0x3fb506ddL, 0x48b2364bL, 0xd80d2bdaL, 0xaf0a1b4cL,
0x36034af6L, 0x41047a60L, 0xdf60efc3L, 0xa867df55L, 0x316e8eefL,
0x4669be79L, 0xcb61b38cL, 0xbc66831aL, 0x256fd2a0L, 0x5268e236L,
0xcc0c7795L, 0xbb0b4703L, 0x220216b9L, 0x5505262fL, 0xc5ba3bbeL,
0xb2bd0b28L, 0x2bb45a92L, 0x5cb36a04L, 0xc2d7ffa7L, 0xb5d0cf31L,
0x2cd99e8bL, 0x5bdeae1dL, 0x9b64c2b0L, 0xec63f226L, 0x756aa39cL,
0x026d930aL, 0x9c0906a9L, 0xeb0e363fL, 0x72076785L, 0x05005713L,
0x95bf4a82L, 0xe2b87a14L, 0x7bb12baeL, 0x0cb61b38L, 0x92d28e9bL,
0xe5d5be0dL, 0x7cdcefb7L, 0x0bdbdf21L, 0x86d3d2d4L, 0xf1d4e242L,
0x68ddb3f8L, 0x1fda836eL, 0x81be16cdL, 0xf6b9265bL, 0x6fb077e1L,
0x18b74777L, 0x88085ae6L, 0xff0f6a70L, 0x66063bcaL, 0x11010b5cL,
0x8f659effL, 0xf862ae69L, 0x616bffd3L, 0x166ccf45L, 0xa00ae278L,
0xd70dd2eeL, 0x4e048354L, 0x3903b3c2L, 0xa7672661L, 0xd06016f7L,
0x4969474dL, 0x3e6e77dbL, 0xaed16a4aL, 0xd9d65adcL, 0x40df0b66L,
0x37d83bf0L, 0xa9bcae53L, 0xdebb9ec5L, 0x47b2cf7fL, 0x30b5ffe9L,
0xbdbdf21cL, 0xcabac28aL, 0x53b39330L, 0x24b4a3a6L, 0xbad03605L,
0xcdd70693L, 0x54de5729L, 0x23d967bfL, 0xb3667a2eL, 0xc4614ab8L,
0x5d681b02L, 0x2a6f2b94L, 0xb40bbe37L, 0xc30c8ea1L, 0x5a05df1bL,
0x2d02ef8dL
};

/**********
*
* UpdateCRC32()
*
*
*
**********/

long UpdateCRC32(unsigned long crc32val, unsigned char *s, int len)
{
register unsigned long crcval = crc32val;
while (len--)
crcval = crc_32_tab[((unsigned char) crcval ^ (*s++)) & 0xff] ^ (crcval >> 8);
return(crcval);
}

/**********
*
*
* End of File
*
*
*
**********/

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ
форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення товарів та інших предметів програмно-інформаційного комплексу "Інспектор - 2006" на рівні митний орган - Регіональна інформаційна митниця

1. Загальні положення

1.1. Для розвитку Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби) є необхідним оперативний обмін електронною інформацією між митними органами. Обмін інформацією необхідний для оперативного проведення митного оформлення, своєчасного збору й оброблення статистичної та оперативної інформації, контролю експортно-імпортних операцій суб'єктів господарювання, актуалізації нормативно-довідкової інформації.

1.2. З метою уніфікації та стандартизації процесу обміну електронною інформацією між митними органами використовується Специфікація форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення товарів та інших предметів програмно-інформаційного комплексу "Інспектор - 2006" на рівні митний орган - Регіональна інформаційна митниця (далі - специфікація), яка розробляється відповідним підрозділом Регіональної інформаційної митниці.

1.3. Специфікація є базовою та дозволяє надалі нарощувати типи інформації, що передається, і змінювати їх структуру з обов'язковим подальшим затвердженням наказом Держмитслужби України.

1.4. Все прикладне програмне забезпечення, що розробляється в митній системі, повинно підтримувати процес обміну електронною інформацією у форматі повідомлення за цією специфікацією.

2. Формати електронних повідомлень

2.1. Під форматом електронного повідомлення для обміну інформацією між митними органами в ЄАІС Держмитслужби розуміється певна формалізована структура файла електронного повідомлення, що має вбудовані засоби контролю цілісності даних при переданні та унікально характеризує відправника й одержувача електронного повідомлення.

2.2. Узагальнену структуру електронного повідомлення для передання інформації в ЄАІС Держмитслужби наведено в додатку 1.

2.3. Структура електронного повідомлення уніфікована й складається із:

заголовка повідомлення, у якому наводиться інформація про тип і версію формату повідомлення, відправника й одержувача повідомлення, містяться дані про кількість електронних копій документів у повідомленні, контрольні дані цілісності пакета тощо;

даних повідомлення, у яких містяться електронні документи;

закінчення повідомлення, у якому містяться контрольні дані про електронне повідомлення.

2.4. У даних повідомлення містяться документи - логічні елементи інформації.

Структурно документи поділяються на три частини:

заголовок документа, у якому наводиться інформація про тип і версію даних, контрольні дані цілісності документа й інші дані;

основну частину документа, у якій містяться форми електронних даних;

закінчення документа, у якому містяться контрольні дані про сегмент.

2.5. Форми електронних даних, наведені в основній частині документа, містять опис і електронну інформацію певних структурних елементів документа (наприклад, загальний опис вантажної митної декларації або опис конкретного товару за контрактом). Структурно форми електронних даних складаються з трьох частин:

заголовка форми, у якому наводиться інформація про тип і версію форми, контрольні дані цілісності форми й інші дані;

основної частини форми, у якій містяться поля електронних даних;

закінчення форми, у якому містяться контрольні дані про форму й ознаки закінчення форми.

2.6. Поля електронних даних є неподільною логічною одиницею інформації і містять безпосередні дані. Кожне поле електронних даних містить:

номер поля - ідентифікаційний 4-значний номер поля для інтерпретації даних;

значення поля - символьний рядок змінної довжини (від 1 до 1024 символів), у якому містяться безпосередні дані поля (деякі поля вимагають використання спеціальних шаблонів заповнення);

закінчення поля - символ закінчення поля електронних даних.

2.7. Структуру, опис форматів заголовка й закінчення повідомлення наведено в додатку 2.

2.8. Структуру, опис форматів заголовка й закінчення електронного повідомлення наведено в додатку 3.

2.9. Структуру, опис форматів заголовка й закінчення форм електронних даних електронного повідомлення наведено в додатку 4.

2.10. Формати електронних даних, що підтримуються версією 1.07, включаючи їх коди, електронні форми й поля заповнення даних, наведено в додатку 5.

2.11. Поля електронних даних, що використовуються для представлення інформації, містять 4-значний цифровий код поля у форматі C4 (9999), безпосередньо дані у форматі C1...1024 й ознаку закінчення поля у форматі B1 (символ 02).

2.12. Усі дані в електронному повідомленні, крім символів закінчення структурних одиниць (документів, форм і полів), наводяться в символьному вигляді (ASCII від 32 до 254).

2.13. Для опису полів інформації в додатках використовуються такі позначення:

C2 - символьне поле довжиною 2 символи;

C1...1024 - символьне поле змінної довжини (до 1024 символів);

Y1 - поле довжиною 1 байт для подання двійкової інформації;

N2 - поле для занесення цифрової інформації (символи 0-9, "." і знак);

99 - шаблон заповнення поля, що вказує на обов'язковість заповнення цього поля цифровими символами (0 - 9);

ХХ - шаблон заповнення поля, що вказує на обов'язковість заповнення цього поля алфавітно-цифровими символами;

АА - шаблон заповнення поля, що вказує на обов'язковість заповнення цього поля алфавітними символами (А - Я);

ДД/ММ/РР - шаблон заповнення дати.

3. Контроль цілісності даних

3.1. Контроль цілісності даних вирішується в ЄАІС у процесі формування, передання й оброблення повідомлень. Такий контроль здійснюється шляхом звірення контрольних сум, переданих в електронному повідомленні й розрахованих за переданими даними під час приймання й оброблення повідомлення. Ці контрольні суми рахуються по байтах, записаних або прочитаних у повідомленні, кількість яких визначається елементом інформації повідомлення: заголовком повідомлення або документом, формою електронних даних або будь-якою іншою структурою, до якої входить контрольна сума.

3.2. У додатку 6 наведено функцію розрахунку 32-розрядної контрольної суми (мова C), яка застосовується для контролю цілісності даних в електронному повідомленні.

 

Перший заступник
начальника Регіональної
інформаційної митниці 

 
 
О. О. Ніколайчук
 

 

Узагальнена структура електронного повідомлення для передачі інформації в ЄАІС

 

Структура й опис форматів заголовка й закінчення електронного повідомлення

Поле 

Формат 

Опис 

Примітки 

Заголовок повідомлення 

C7 

ААААААА 

Ідентифікаційний напис 

CUSTMSG 

C2 

99 

Версія 

01 

C2 

99 

Ревізія 

07 

C5 

99999 

Відправник 

Код митного органу 

C5 

99999 

Отримувач 

Код митного органу 

C8 

ДД/ММ/РР 

Дата формування повідомлення 

  

C5 

ГГ:МН 

Час формування повідомлення 

  

C15 

  

Резерв 

  

C12 

999999999999 

32-розрядна контрольна сума 

  

C6 

АААААА 

Початок опису документа 

CMMAIN 

C2 

99 

Версія 

01 

C2 

99 

Ревізія 

00 

C2 

99 

Кількість документів 

  

C12 

999999999999 

32-розрядна контрольна сума 

  

C4 

9999 

Код документа 

Довідник документів 

C1 

Ознака документа 

0 - додання-модифікація;
1 - видалення;
2 - транзит 

C12 

999999999999 

Зміщення початку документа від початку файла 

  

C12 

999999999999 

32-розрядна контрольна сума запису про документ 

  

Закінчення повідомлення 

C6 

АААААА 

Ідентифікаційний напис 

CMFOOT 

C2 

99 

Загальна кількість документів 

  

C2 

99 

Загальна кількість нових/модифікованих документів 

  

C2 

99 

Загальна кількість видалених документів 

  

C2 

99 

Загальна кількість транзитних документів 

  

C12 

999999999999 

32-розрядна контрольна сума закінчення повідомлення 

  

Примітка. Поля, виділені фоном, є описом документа й повторюються стільки разів, скільки документів міститься в повідомленні.

 

Структура й опис форматів заголовка й закінчення електронного повідомлення

Поле 

Формат 

Опис 

Примітка 

Заголовок документа 

C6 

АААААА 

Початок документа 

CMDATA 

C4 

9999 

Код документа 

Довідник "Документи" 

C2 

99 

Версія документа 

  

C2 

99 

Ревізія документа 

  

C15 

99999.9999.999999* 

Номер документа 

Код митниці, рік у форматі РРРР і номер, присвоєний митницею 

C8 

ДД/ММ/РР 

Дата документа 

  

C1 

Дія над документом 

0 - Додання - модифікація;
1 - Видалення;
2 - Транзит 

C5 

99999 

Митний орган транзиту 

  

C12 

999999999999 

32-розрядна контрольна сума заголовка документа 

  

Закінчення документа 

B1 

  

Ознака закінчення сегмента 

00 

____________
* Спеціальні символи ("." ";" ":" "/" та інші) не входять у формат заповнення поля й наведені в описі тільки для розкриття складового коду поля. 

 

Структура й опис форматів заголовка й закінчення форм електронних даних електронного повідомлення

Поле 

Формат 

Опис 

Примітки 

Заголовок форми 

C6 

АААААА 

Заголовок 

CMFORM 

C4 

9999 

Код форми електронних даних 

  

C2 

99 

Версія форми 

  

C2 

99 

Ревізія форми 

  

C4 

9999 

Порядковий номер форми 

  

Закінчення форми 

B1 

  

Ознака закінчення форми 

01 

C3 

999 

Кількість полів у формі 

  

C12 

999999999999 

Контрольна сума форми 

  

 

Формати електронних даних, що підтримуються версією 1.07, включаючи їх коди, електронні форми й поля заповнення даних

ВМД: Документ 0010 версія 1.07 

Код форми: 0001 Версія 1.00 "Опис ВМД" 

Таблиця "Опис ВМД"
WCCD_MAIN
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Графа A: Номер ВМД (митниця) 

N 9.0 

CCD_07_01 

Довідник "Митні установи"
DICTION_CUSTOMS 

Графа A: Номер ВМД (рік) 

N 1.0 

CCD_07_02 

  

Графа A: Номер ВМД (номер) 

N 6.0 

CCD_07_03 

  

Графа A: Дата прийняття до митного оформлення 

CCD_0D_02 

  

Графа 1: Тип ВМД (двозначний символьний код відповідно до напрямку переміщення товарів) 

C 3 

CCD_01_01 

Довідник "Типи операцій"
DICTION_ OPER_TYPE 

Графа 1: Тип ВМД (код митного режиму) 

N 2.0 

CCD_01_02
CCD_37_01 

Довідник "Митні процедури"
DICTION_CUSTOMS_PROC 

Графа 1: Тип ВМД (особливість переміщення товару) 

C 3 

CCD_01_04 

Довідник "Додаткові митні процедури"
DICTION_CUSTOMS_ADD_PROC 

Графа Client_A: Код країни банку гривневих розрахунків 

C 2 

CCD_0A_01 

Довідник "Країни"
DICTION_COUNTRY_LIST 

Графа Client_A: Код за ЄДРПОУ банку гривневих розрахунків 

C 8 

CCD_0A_02 

  

10 

Графа Client_A: МФО банку гривневих розрахунків 

N 6.0 

CCD_0A_06 

  

11 

Графа Client_A: Найменування банку гривневих розрахунків 

C 35 

CCD_0A_03 

  

12 

Графа Client_A: Розрахунковий рахунок в гривнях 

C 35 

CCD_0A_05 

  

13 

Графа Client_A: Код країни банку валютних розрахунків 

C 2 

CCD_0A_07 

Довідник "Країни"
DICTION_COUNTRY_LIST 

14 

Графа Client_A: Код за ЄДРПОУ банку валютних розрахунків 

C 8 

CCD_0A_08 

  

15 

Графа Client_A: МФО банку валютних розрахунків 

N 6.0 

CCD_0A_12 

  

16 

Графа Client_A: Найменування банку валютних розрахунків 

C 35 

CCD_0A_09 

  

17 

Графа Client_A: Розрахунковий рахунок у валюті 

C 35 

CCD_0A_11 

  

28 

Графа 3: Додатковий аркуш (кількість листів) 

N 3.0 

CCD_03_01 

  

29 

Графа 4: Відвантажувальні специфікації
(Кількість листів специфікацій) 

N 4.0 

CCD_04_01 

  

30 

Графа 5: Всього найменувань товарів
(Кількість товарів) 

N 3.0 

CCD_05_01 

  

31 

Графа 6: Кількість місць 

N 6.0 

CCD_06_01 

  

52 

Графа 12: Загальна митна вартість 

N 19.2 

CCD_12_01 

  

53 

Графа 13: Підлеглість експортному контролю 

N 2.0 

CCD_13_01 

  

59 

Графа 14: Тип митного брокера 

N 1.0 

CCD_14_05 

Довідник "Типи митних ліцензій"
DICTION_BROK_TYPE 

60 

Графа 14: Номер ліцензії 

C 200 

CCD_14_06 

  

61 

Графа 14: Дата видачі ліцензії 

D 8 

CCD_14_07 

  

67 

Графа 15: Код країни відправлення 

N 3.0 

CCD_15_01 

Довідник "Країни"
DICTION_COUNTRY_LIST 

68 

Графа 17: Код країни призначення 

N 3.0 

CCD_17_01 

Довідник "Країни"
DICTION_COUNTRY_LIST 

69 

Графа 25: Вид транспортного засобу на кордоні 

N 2.0 

CCD_25_01 

Довідник "Типи транспорту"
DICTION_TRANS_TYPE 

70 

Графа 26: Вид транспортного засобу в межах країни 

N 2.0 

CCD_26_01 

Довідник "Типи транспорту"
DICTION_TRANS_TYPE 

71 

Графа 19: Контейнер (ознака контейнера) 

N 1.0 

CCD_19_01 

  

72 

Графа 20: Умови постачання (код) 

N 2.0 

CCD_20_01 

Довідник "Умови постачання"
DICTION_CONDITION_DELIV 

73 

Графа 20: Умови постачання (географічний пункт) 

C 30 

CCD_20_02 

  

74 

Графа 20: Умови оплати 

N 2.0 

CCD_20_03 

Довідник "Умови оплати"
DICTION_Payment_Condition 

75 

Графа 22: Загальна фактурна вартість 

N 19.2 

CCD_22_02 

  

76 

Графа 22: Валюта та загальна фактурна вартість (код валюти) 

N 3.0 

CCD_22_01 

Довідник "Валюти"
DICTION_CURRENCY_LIST_ALL 

77 

Графа 23: Курс валюти 

N 16.8 

CCD_23_01 

Довідник "Курси валют"
DICTION_CURRENCY_RATE 

78 

Графа 24: Характер угоди 

N 3.0 

CCD_24_01 

Довідник "Характери операції"
DICTION_CHARACT_DEAL 

85 

Графа 29: Код митниці на кордоні 

N 5.0 

CCD_29_01 

Довідник "Митні установи"
DICTION_CUSTOMS 

86 

Графа 48: Відстрочення платежів (код платежу) 

N 3.0 

CCD_48_01 

Довідник "Види платежів"
DICTION_Payment_Aspect 

87 

Графа 48: Відстрочення платежів (дата надання відстрочки платежів) 

D 8 

CCD_48_02 

  

88 

Графа 48: Відстрочення платежів (дата закінчення відстрочки платежів) 

D 8 

CCD_48_03 

  

89 

Графа 48: Відстрочення платежів (сума гарантії) 

N 19.2 

CCD_48_04 

  

90 

Графа 49: Найменування складу (тип митного складу) 

N 1.0 

CCD_49_01 

Довідник "Типи митних ліцензій"
DICTION_BROK_TYPE 

91 

Графа 49: Найменування складу (ліцензія митного складу) 

C 20 

CCD_49_02 

  

102 

Графа 51: Митниця країни транзиту (дата доставки товару) 

D 8 

CCD_51_01 

  

103 

Графа 54: Місце та дата (номер посвідчення митного брокера) 

N 5.0 

CCD_54_01 

  

104 

Графа 54: Рядок 2 (П. І. Б. декларанта, уповноваженого на декларування товарів організацією, зазначеною в графі 14) 

C 25 

CCD_54_03 

  

105 

Графа 54: Рядок 3 (посада декларанта) 

C 25 

CCD_54_04 

  

106 

Графа 54: Дата оформлення декларації 

D 8 

CCD_54_05 

  

107 

Графа Д: Номер особистої печатки інспектора 

N 3.0 

CCD_0D_05 

  

108 

Графа Д: Дата випуску декларації (особистої печатки інспектора) 

D 14 

CCD_0D_06 

  

109 

CRC (Контрольна сума) 

N 10.0 

CRC_CCD 

  

110 

Дата 

Date_Modify 

  

112 

Графа 11: Торговельна країна 

N 3.0 

CCD_11_01 

Довідник "Країни"
DICTION_COUNTRY_LIST 

113 

Графа 27: Місце завантаження/розвантаження (код митниці) 

N 5.0 

CCD_27_01 

Довідник "Митні установи"
DICTION_CUSTOMS 

114 

Штамп ПМК (номер штампа "Під митним контролем") 

N 3.0 

CCD_0D_01 

  

119 

Серія бланка ВМД 

C 2 

CCD_Serial 

  

120 

Номер бланка ВМД 

C 6 

CCD_Number 

  

121 

Графа 52: Гарантія не дійсна для (сума гарантії) 

N 19.2 

CCD_51_02 

  

122 

Графа 52: Дата зворотного ввезення/вивезення 

CCD_52_04 

  

123 

Графа 53: Митниця в країні призначення 

N 5.0 

CCD_53_01 

Довідник "Митні установи"
DICTION_CUSTOMS 

124 

Користувач 

N 10.0 

USERN 

  

125 

Кількість транспортних засобів у графі 18 

N 3.0 

CCD_18_cnt 

  

126 

Кількість транспортних засобів у графі 21 

N 3.0 

CCD_21_cnt 

  

128 

Графа 22: Фактурна вартість у валюті контракту 

N 19.2 

CCD_22_03 

  

129 

Ознака за графою 28 

N 1.0 

CCD_28_def 

  

130 

Ознака за графою А 

N 1.0 

CCD_0A_def 

  

131 

Графа 16: Код країни походження 

C 15 

CCD_16_01 

  

132 

Графа 24: Код валюти 

N 3.0 

CCD_24_02 

  

133 

Графа 5: Кількість товарів по специфікаціям 

N 3.0 

CCD_05_02 

  

134 

Графа 27: Поле 1 

C 2 

CCD_27_01_ADD1 

Довідник "Митні установи"
DICTION_CUSTOMS 

135 

Графа 27: Додатковий код митної установи, поле 2 

C 2 

CCD_27_01_ADD2 

Довідник "Митні установи"
DICTION_CUSTOMS 

136 

Графа 29: Додатковий код митної установи, поле 1 

C 2 

CCD_29_01_ADD1 

Довідник "Митні установи"
DICTION_CUSTOMS 

137 

Графа 29: Додатковий код митної установи, поле 2 

C 2 

CCD_29_01_ADD2 

Довідник "Митні установи"
DICTION_CUSTOMS 

138 

Графа 53: Додатковий код митної установи, поле 1 

C 2 

CCD_53_01_ADD1 

Довідник "Митні установи"
DICTION_CUSTOMS 

139 

Графа 53: Додатковий код митної установи, поле 2 

C 2 

CCD_53_01_ADD2 

Довідник "Митні установи"
DICTION_CUSTOMS 

140 

Графа 51: 3-я частина графи 51 (номер гарантійного документа) 

C 30 

CCD_51_03 

  

141 

Графа 20: Код країни 

N 3.0 

CCD_20_01_1 

Довідник "Країни"
DICTION_COUNTRY_LIST 

Код форми: 0002 Версія 1.00 "Опис товару" 

Таблиця "Опис товарів за ВМД"
WCCD_GOODS
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Графа 32: Товар N (порядковий номер товару в декларації) 

N 3.0 

CCD_32_01 

  

Графа 33: Код товару
Код товару за УКТЗЕД (1 та 2 підрозділ) 

C 10 

CCD_33_01_UA 

  

Графа 31: Опис товару 

C 4000 

CCD_31_06 

  

Графа 31: Опис контейнера 

C 30 

CCD_31_05 

  

Графа 31: Кількість місць 

N 6.0 

CCD_31_02 

  

Графа 31: Кількість товару в додаткових одиницях виміру 

N 20.8 

CCD_31_03 

  

Графа 36: Преференція (звільнення від оплати ввізного мита) 

N 3.0 

CCD_36_01 

Довідник "Преференції по тарифу"
DICTION_PREF_TAX 

Графа 36: Преференція (звільнення від оплати ПДВ) 

N 3.0 

CCD_36_02 

Довідник "Преференції по ПДВ"
DICTION_PREF_NDS 

Графа 36: Преференція (звільнення від оплати акцизного збору) 

N 3.0 

CCD_36_03 

Довідник "Преференції по акцизу"
DICTION_PREF_AKZ 

10 

Графа 37: Код митного режиму (перші 2-а знаки 1 підрозділу) 

N 2.0 

CCD_37_01 

Довідник "Митні процедури"
DICTION_CUSTOMS_PROC 

11 

Графа 37: Код митного режиму (другі 2-а знаки 1 підрозділу) 

N 2.0 

CCD_37_02 

Довідник "Митні процедури"
DICTION_CUSTOMS_PROC 

12 

Графа 37: Код митного режиму (перші 2-а знаки 2 підрозділу) 

N 3.0 

CCD_37_03 

Довідник "Додаткові митні процедури"
DICTION_CUSTOMS_ADD_PROC 

13 

Графа 35: Вага брутто (кг) 

N 20.8 

CCD_35_01 

  

14 

Графа 38: Вага нетто (кг) 

N 20.8 

CCD_38_01 

  

15 

Графа 39: Квота 

N 20.8 

CCD_39_01 

  

16 

Графа 34: Код країни походження 

N 3.0 

CCD_34_01 

Довідник "Країни"
DICTION_COUNTRY_LIST 

17 

Графа 41: Додаткова одиниця виміру 

N 4.0 

CCD_41_01 

Довідник "Одиниці виміру"
DICTION_UNIT_MS 

18 

Графа 44: Дата повернення товару 

CCD_44_01 

  

19 

Графа 42: Фактурна вартість товару 

N 19.2 

CCD_42_01 

  

20 

Графа 45: Митна вартість товару 

N 19.2 

CCD_45_01 

  

21 

Графа 46: Статистична вартість товару 

N 19.2 

CCD_46_01 

  

22 

Графа 43: Код типу фінансової гарантії (при транзиті) 

N 2.0 

CCD_43_01 

Довідник "Види фінансової гарантії"
DICTION_WARRANT_ASPECT 

23 

Графа 33: Ознака підакцизного товару 

N 1.0 

CCD_33_02 

Довідник "Перелік підакцизних товарів"
DICTION_AXIZ_GOODS 

24 

Графа 42: Фактурна вартість товару у валюті (вартість товару у валюті контракту) 

N 19.2 

CCD_42_02 

  

25 

Графа 31: Кількість контейнерів 

N 3.0 

CCD_31_07 

  

26 

Графа.31: Додаткова інформація з опису товару 

C 30 

CCD_31_08 

  

27 

Графа 33: підрозділ 3 

C 4 

CCD_33_01_03 

  

28 

Графа 33: підрозділ 4 

C 4 

CCD_33_01_04 

  

29 

Графа 33: підрозділ 5 

N 2.0 

CCD_33_01_05 

  

30 

Графа 31: 4-а позиція, % співвідношення 

N 5.2 

CCD_31_09 

  

31 

Графа 37: Код митного режиму (другі 2-а знака 2 підрозділу) 

N 2.0 

CCD_37_04 

  

32 

Графа 43: Метод визначення митної вартості 

N 2.0 

CCD_43_02 

  

Код форми: 0003 Версія 1.00 "Документи по товару (графа 44)" 

Таблиця "Документи по товару"
WCCD_GOODS_DOC (графа 44)
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Графа 32: Товар N (<> 0 - порядковий номер товару в декларації; 0 - документи по ВМД

N 3.0 

CCD_32_01 

Таблиця "Опис товарів по ВМД"
CCD_GOODS 

Код документа 

N 4.0 

CCD_44_01 

Довідник "Документи"
DICTION_DOC_LIST 

Найменування документа 

C 50 

CCD_44_02 

  

Дата початку дії документа 

CCD_44_03 

  

Дата закінчення дії документа 

CCD_44_04 

  

Документ має відношення до графи 40 

N 1.0 

CCD_44_40 

  

Код форми: 0004 Версія 1.00 "Опис платежів по товару (графа 47)" 

Таблиця "Платежі по товару"
WCCD_GOODS_PAYMENT (графа 47)
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Графа 32: Товар N (порядковий номер товару в декларації) 

N 3.0 

CCD_32_01 

Таблиця "Опис товарів по ВМД"
CCD_GOODS 

Код виду платежу 

N 3.0 

CCD_47_01 

Довідник "Види платежів"
DICTION_Payment_Aspect 

Символьне розширення коду платежу 

C 1 

CCD_47_Char 

  

Основа (сума) нарахування 

N 19.2 

CCD_47_02 

  

Ставка ( %) платежу 

N 6.2 

CCD_47_03 

  

Сума платежу 

N 19.2 

CCD_47_04 

  

Кількість товару 

N 16.4 

CCD_47_Quant 

  

Одиниця виміру 

N 4.0 

CCD_47_Unit 

Довідник "Одиниці виміру"
DICTION_UNIT_MS 

Валюта (ставки) 

N 3.0 

CCD_47_05 

  

10 

Ставка платежу 

N 16.4 

CCD_47_Sal 

  

11 

Сума платежу 

N 19.2 

CCD_47_08 

  

12 

Спосіб (вид) платежу 

N 2.0 

CCD_47_06 

Довідник "Спосіб платежу"
DICTION_Payment_Method 

13 

Код валюти платежу 

N 3.0 

CCD_47_07 

Довідник "Валюти"
DICTION_CURRENCY_LIST_ALL 

Код форми: 0005 Версія 1.00 "Опис подробиць платежів (графа B)" 

Таблиця "Подробиці підрахунків за ВМД"
WCCD_PAYMENT (графа "В")
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Код платежу 

N 3.0 

CCD_0B_01 

Довідник "Види платежів"
DICTION_Payment_Aspect 

Символьне розширення коду платежу 

C 1 

CCD_0B_Char 

  

Сума платежу 

N 19.2 

CCD_0B_02 

  

Рахунок платежу 

C 70 

CCD_0B_03 

Рахунок митниці-одержувача платежу 

Вид (спосіб) платежу 

N 2.0 

CCD_0B_05 

Довідник "Спосіб платежу"
DICTION_Payment_Method 

Код валюти платежу 

N 3.0 

CCD_0B_04 

Довідник "Валюти"
DICTION_CURRENCY_LIST_ALL 

Подробиці розрахунку (номер векселя) 

C 70 

CCD_0B_06 

  

Подробиці розрахунку (дата векселя) 

CCD_0B_07 

  

Код форми: 0006 Версія 1.00 "Графа 18, 21" 

Таблиця "Транспортний засіб по ВМД (відправлення)"
WCCD_CAR_18 (графа 18) або
Таблиця "Транспортний засіб по ВМД (на кордоні)"
WCCD_CAR_21 (графа 21)
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Ознака графи 18 або 21 (0 або 1) 

N 1.0 

  

  

Транспортний засіб 

C 26 

CCD_18_01
CCD_21_01 

  

Країна транспортного засобу 

N 3.0 

CCD_18_02
CCD_21_02 

Довідник "Країни"
DICTION_COUNTRY_LIST 

Код форми: 0007 Версія 1.00 "Опис попередніх документів по товару (графа 40)" 

Таблиця "Попередні документи по товару"
WCCD_GOODS_PREV_DOC (графа 40)
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Графа 32: Товар N (порядковий номер товару в декларації) 

N 3.0 

CCD_32_01 

Таблиця "Опис товарів по ВМД"
CCD_GOODS 

Код попереднього документа 

N 4..0 

CCD_40_01 

Довідник "Документи"
DICTION_DOC_LIST 

Номер попереднього документа (митниця) 

N 9.0 

CCD_40_02 

Довідник "Митні установи"
DICTION_CUSTOMS 

Номер попереднього документа (рік) 

N 1.0 

CCD_40_03 

  

Номер попереднього документа (номер) 

N 6.0 

CCD_40_04 

  

Дата документа 

CCD_40_05 

  

Товар за попереднім документом 

N 3.0 

CCD_40_06 

  

Кількість товару (для режиму переробки гр. 1 - 24) 

N 19.8 

CCD_40_07 

  

Код форми: 0008 Версія 1.00 "Платіжні документи по ВМД (графа "С")" 

Таблиця "Платіжні документи по ВМД"
WCCD_DOC_PAYMENT (графа "С")
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Код виду податку або збору 

N 3. 0 

CCD_0C_03 

Довідник "Види платежів"
DICTION_Payment_Aspect 

Загальна сума податку або збору 

N 19.2 

CCD_0C_04 

  

Країна платника 

C 2 

CCD_Payer_Cnt 

Довідник "Країни"
DICTION_COUNTRY_LIST 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер за ДРФО 

C 10 

CCD_Payer_01 

  

Код платника податків 

C 12 

CCD_Payer_02 

  

Платіжний документ/номер векселя 

C 20 

CCD_0C_01 

  

Спосіб (вид) платежу 

N 2.0 

CCD_0C_06 

Довідник "Спосіб платежу"
DICTION_Payment_Method 

Код валюти платежу 

N 3.0 

CCD_0C_05 

Довідник "Валюти"
DICTION_CURRENCY_LIST_ALL 

Дата платіжного документа/векселя 

CCD_0C_02 

  

10 

Дата погашення податкового векселя 

CCD_0C_07 

  

Код форми: 0009 "Інвойс. Інші поля" 

Таблиця "Інвойс. Інші поля"
WCCD_ GOODS_SP_list
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Номер товару 

N 3.0 

CCD_32_01 

Таблиця "Опис товарів по ВМД"
WCCD_GOODS_sp 

Позиція 

N 6.0 

CCD_POS 

Таблиця "Опис товарів по ВМД"
WCCD_GOODS_sp 

Код інших 

N6 

CCD_code 

  

Значення текстове(при наявності) 

C 500 

CCD_text 

  

Значення числове(при наявності) 

N 19.8 

CCD_num 

  

Код форми: 0010 Версія 1.06 "Довідка-розрахунок митної вартості" 

Таблиця "Витрати для розрахунку митної вартості товару"
WCCD_COST
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Графа 32: Товар N (порядковий номер товару в декларації) 

N 3.0 

NUM_GOODS 

  

Код витрати 

N 2.0 

CODE_COST 

Довідник "Типів витрат"
DICTION_CCD_COST_TYPE 

Сума витрати 

N 19.2 

SUM_COST 

  

Валюта витрати 

N 3.0 

CURRENCY_Code 

Довідник "Валюти" 

Курс валюти 

N 16.8 

CURRENCY_RATE 

Довідник "Курси валют" 

Кількість товару 

N 16.4 

GOODS_AMOUNT 

  

Одиниця виміру 

N 4.0 

UNIT_Code 

Довідник "Одиниці виміру"
DICTION_UNIT_MS 

Ставка по товару 

N 16.4 

GOODS_RATE 

  

Загальна сума витрати в гривнях 

N 19.2 

SUM_COST_GR 

  

10 

Ознака розподілу 

N 1.0 

MARK_DIV 

  

11 

Ознака використання витрати 

N 1.0 

MARK_USE 

  

Код форми: 0012 Версія 1.07 "Учасники ЗЕД по ВМД" 

Таблиця "Додаткові клієнти, які виносяться на зворотний бік ВМД"
WCCD_CLIENT
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Порядковий номер запису 

N 2.0 

CCD_CL_POS 

  

Країни клієнта 

C 2 

CCD_CL_01 

Довідник "Країни"
DICTION_COUNTRY_LIST 

Ідентифікаційний код 

C 8 

CCD_CL_10 

  

Код платника податків 

C 12 

CCD_CL_02 

  

Код типу підприємства 

N 3.0 

CCD_CL_05 

Довідник "Типи підприємств"
DICTION_Enterprise_Type, Наказ N 97 

Код типу інвестицій 

N 1.0 

CCD_CL_06 

Довідник "Типи інвестицій"
DICTION_Ent_Inv 

Код форми власності 

N 3.0 

CCD_CL_07 

Довідник "Види власності"
DICTION_FORM_PRIVAT 

Код міністерства 

N 2.0 

CCD_CL_08 

  

Код СПАТО 

N 2.0 

CCD_CL_09 

Довідник "Адмін. ділення"
DICTION_ADMIN_DIV 

10 

Найменування/прізвище, ім'я та по батькові, серія й номер паспорта, коли й ким виданий 

C 200 

CCD_CL_03 

  

11 

Адреса/Місце тимчасового перебування на території України, громадянство 

C 200 

CCD_CL_04 

  

12 

Код країни банку гривневих розрахунків 

С 2 

CCD_28_R_01 

Довідник "Країни"
DICTION_COUNTRY_LIST 

13 

Код банку гривневих розрахунків/Код за ЄДРПОУ фінансової установи або незалежного фінансового посередника (при транзиті) 

C 10 

CCD_28_R_02 

  

14 

МФО банку гривневих розрахунків 

N 6.0 

CCD_28_R_06 

  

15 

Найменування банку гривневих розрахунків/Найменування фінансової установи або незалежного фінансового посередника (при транзиті) 

C 200 

CCD_28_R_03 

  

16 

Адреса банку гривневих розрахунків/Місцезнаходження фінансової установи або незалежного фінансового посередника (при транзиті) 

C 200 

CCD_28_R_04 

  

17 

Розрахунковий рахунок в гривнях 

C 35 

CCD_28_R_05 

  

18 

Код країни банку валютних розрахунків 

C 2 

CCD_28_V_01 

Довідник "Країни"
DICTION_COUNTRY_LIST 

19 

Код банку валютних розрахунків 

C 10 

CCD_28_V_02 

  

20 

МФО банку валютних розрахунків 

N 6.0 

CCD_28_V_06 

  

21 

Найменування банку валютних розрахунків 

C 200 

CCD_28_V_03 

  

22 

Адреса банку валютних розрахунків 

C 200 

CCD_28_V_04 

  

23 

Розрахунковий рахунок у валюті 

C 35 

CCD_28_V_05 

  

24 

Тип клієнта 

N 1.0 

CCD_CL_TYPE 

1 - графа 2
2 - графа 8
3 - графа 14
4 - графа 9
5 - графа 50 

Код форми: 0013 Версія 1.07 "Зворотна сторона ВМД" 

Таблиця "Додаткова інформація про товар, яка виноситься на зворотний бік ВМД"
WCCD_SIDE
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Графа 32: Товар N (порядковий номер товару в декларації) 

N 3.0 

CCD_32_01 

Таблиця "Опис товарів по ВМД"
CCD_GOODS 

Номер графи 

N 2.0 

CCD_SD_NUM 

  

Порядковий номер запису 

N 3.0 

CCD_SD_POS 

  

Текст 

C 80 

CCD_SD_TEXT 

  

Код форми: 0014 Версія 1.00 "Контейнери" 

Таблиця "Контейнери"
WCCD_GOODS_PACK
 

1  

Товар N (порядковий номер товару в декларації) 

N 3.0 

CC_32_01 

Таблиця "Опис товарів по ВМД"
CCD_GOODS  

Контейнер 

C 30 

CC_NAME 

 

Тип контейнера 

N 3.0 

CC_TYPE 

 

Код країни контейнера 

N 3.0 

CC_CNT 

 

Ознака завантаженості контейнера 

N 1.0 

CCD_PA CK_STATE 

 

Код форми: 0016 Версія 1.00 "Форми контролю по ВМД" 

Таблиця "Форми контролю по ВМД"
WCCD_SAR
 

Назва профілю ризику 

C 200 

CCD_SAR_NAME 

  

Номер профілю ризику 

C 60 

CCD_SAR_NUMBER 

  

Номер етапу технології митного оформлення 

N 1.0 

CCD_TECH_STEP 

  

Номер рекомендуємої форми митного контролю 

C 10 

CCD_SAR_FORM 

  

Ознака проведення форми митного контролю 

N 1.0 

CCD_SAR_HIT 

  

Результат проведення форми митного контролю 

N 1.0 

CCD_SAR_RESULT 

  

Номер проведеної форми митного контролю 

C 10 

CCD_SAR_FRESULT 

  

Примітки 

C 1000 

CCD_SAR_NOTE 

  

П. І. Б. інспектора 

C 100 

CCD_SAR_INSP 

  

10 

Дата проведення форми митного контролю 

D 8 

CCD_SAR_DATE 

  

Код форми: 0017 Версія 1.00 "Транспортні засоби" 

Таблиця "Транспортні засоби"
WCCD_ GOODS_CAR
 

Номер товару 

N 3.0 

CCD_32_01 

  

Позиція 

N 3.0 

CCD_POS 

Таблиця "Опис товарів по ВМД"
CCD_GOODS 

Тип транспортного засобу 

N 3.0 

CC_CAR_TYPE 

  

Марка транспортного засобу 

C 15 

CC_CAR_M 

  

Модель транспортного засобу 

C 15 

CC_CAR_MOD 

  

Рік випуску 

N 4 

CC_CAR_YEAR 

  

Тип двигуна 

N 1 

CC_CAR_E_TYPE 

  

Об'єм (потужність) двигуна 

N 8.2 

CC_CAR_E_POV 

  

Номер кузова 

C 20 

CC_CAR_1 

  

10 

Номер шасі 

C 20 

CC_CAR_2 

  

11 

Номер двигуна 

C 20 

CC_CAR_3 

  

Код форми: 0018 Версія 1.00 "Дизельне паливо/Специфікація/Інвойс" 

Таблиця "Дизельне паливо/Специфікація/Інвойс"
WCCD_ GOODS_SP
 

Номер товару 

N 3.0 

CCD_32_01 

Таблиця "Опис товарів по ВМД"
CCD_GOODS 

Позиція 

N 6.0 

CCD_POSITION 

  

Найменування товару 

C 2000 

CCD_G_NAME 

  

Масова частка сірки в % (сірка) 

C 25 

CCD_G_STD 

  

Код кількості сірки 

N 4 

CCD_G_33 

  

Марка товару/Торгівельна марка 

C 200 

CCD_G_ART 

  

Виробник товару 

C 240 

CCD_G_FIRM 

  

Температура перегонки та фракційний склад (сірка) 

C 240 

CCD_G_PROP 

  

Гр.31: Вага нетто товару як чистої ваги 

N 16.8 

CCD_G_WNT 

  

10 

Країна виробника 

N3 

CCD_G_34 

  

11 

Одиниця виміру за комерційним рахунком 

N3 

CCD_CAR_E_POW 

  

12 

Кількість(у одиницях виміру за комерційним документом) 

N19.2 

CCD_G_PRICE 

  

13 

Температура спалаху (для дизпалива)/Модель 

C100 

CCD_G_MOD 

  

14 

Вартість задекларованої кількості одиниць (у валюті, в якій складено комерційний рахунок) 

N19.4 

CCD_G_C_42 

  

15 

Кількість (у одиницях виміру, затверджених Держмитслужбою) 

N16.8 

CCD_G_WBR 

  

16 

Код одиниці виміру, затвердженої Держмитслужбою 

N4 

CCD_G_U_ADD 

  

17 

Код валюти за комерційним рахунком 

N3 

CCD_G_PLACE 

  

Код форми: 0019 Версія 1.00 "Етапи оформлення" 

Таблиця "Етапи оформлення "
WCCD_STAGE
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Код процедури 

N2 

CCD_STAGE 

  

Дата та час проходження процедури 

DATE_BEGIN 

  

П. І. Б. інспектора, який провів процедуру 

C50 

STAGE_FIO 

  

N посвідчення інспектора, який провів процедуру 

N10 

STAGE USERN 

  

Примітки 

C200 

STAGE_REMARK 

  

Користувач 

N10 

USERN_LOGIN 

  

П. І. Б. користувача 

C50 

USERN_FIO 

  

Дата внесення інформації 

DATE_MODIFY_LOG 

  

Код форми: 0021 

Таблиця "Опис ДМВ-1, ДМВ-3"
JDCC1_MAIN
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Ідентифікатор ДМВ 

C 14 

  

Всього товарів ДМВ 

N 3.0 

cc_05_01 

Графа 7 Номер ВМД (митниця) 

N 9.0 

ccd_07_01 

Графа 7 Номер ВМД (рік) 

N 4.0 

ccd_07_02 

Графа 7 Номер ВМД (номер) 

N 6.0 

ccd_07_03 

Графа 1 ДМВ Продавець - найменування продавця товарів 

C 200 

cc_02_name 

Графа 1 ДМВ Продавець - адреса продавця товарів 

C 200 

cc_02_adr 

Графа 1 ДМВ Продавець - код ОКПО 

C 10 

cc_02_okpo 

Графа 2(а) ДМВ Покупець - найменування покупця товарів 

C 200 

cc_08_name 

10 

Графа 2(а) ДМВ Покупець - адреса покупця товарів 

C 200 

cc_08_adr 

11 

Графа 2(а) ДМВ Покупець - код ЄДРПОУ підприємства на території України, яке є покупцем товарів 

C 10 

cc_08_okpo 

12 

Графа 2(б) ДМВ Декларант - найменування підприємства 

C 200 

cc_14_name 

13 

Графа 2(б) ДМВ Декларант - адреса підприємства 

C 200 

cc_14_adr 

14 

Графа 2(б) ДМВ Декларант - код ЄДРПОУ підприємства, яке декларує та пред'являє митному органу товари 

C 10 

cc_14_okpo 

15 

Код методу оцінки 

C 2 

cc_type 

16 

Графа 6 ДМВ Номер прийняття митним органом рішень щодо відомостей, зазначених у графах 7 - 9 ДМВ-1 

C 18 

cc_06_01_n 

17 

Графа 6 ДМВ Дата прийняття митним органом рішень щодо відомостей, зазначених у графах 7 - 9 ДМВ-1 

D 8 

cc_06_01_d 

18 

Графа 6 ДМВ Примітки 

C 2000 

cc_06_01 

19 

Графа 3 ДМВ Умови поставки - код умови поставки 

N 2.0 

cc_20_01 

20 

Графа 3 ДМВ Умови поставки - скорочене літерне найменування умови поставки 

C 50 

cc_20_02 

21 

Графа 7(а) ДМВ 

C 1 

cc_07_a 

22 

Графа 7(б) ДМВ 

C 1 

cc_07_b 

23 

Графа 8(а) ДМВ 

C 1 

cc_08_a 

24 

Графа 8(б) ДМВ 

C 1 

cc_08_b 

25 

Графа 8 ДМВ Примітки 

C 2000 

cc_08_c 

26 

Графа 9(а) ДМВ 

C 1 

cc_09_a 

27 

Графа 9(б) ДМВ 

C 1 

cc_09_b 

28 

Графа 9 ДМВ Примітки 

C 240 

cc_09_c 

29 

Графа ДМВ "Для відміток митного органу" 

C 240 

cc_cust 

30 

Графа 10 (б) ДМВ 

C 25 

cc_54_02 

31 

Графа 10 (б) ДМВ 

C 25 

cc_54_03 

32 

Графа 10 (б) ДМВ 

D 8 

cc_54_04 

33 

Графа 5 ДМВ Номер і дата укладення угоди (договору, контракту) Номер угоди 

C 28 

cc_contr_name 

34 

Графа 5 ДМВ Номер і дата укладення угоди (договору, контракту) Дата укладення угоди 

D 8 

cc_contr_date 

35 

Графа 5 ДМВ Доповнення (номер документа) 

C 28 

cc_dop_name 

36 

Графа 5 ДМВ Доповнення (дата документа) 

D 8 

cc_dop_date 

37 

Код валюти контракту 

N 3.0 

cc_cost_cur 

38 

Курс валюти контракту 

N 16.8 

cc_cost_rate 

39 

Графа 4 ДМВ Номер і дата рахунку Номер рахунку 

C 28 

cc_doc_name 

40 

Графа 4 ДМВ Номер і дата рахунку Дата рахунку 

D 8 

cc_doc_date 

41 

Загальна вага 

N 19.2 

cc_w_all 

42 

Загальна вартість за всіма товарами 

N 19.2 

cc_c_all 

43 

Графа 11 (а) ДМВ Ціна угоди в гривнях 

N 19.2 

cc_11b_01 

44 

Графа 11 (а) ДМВ Ціна угоди в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_11b_cs 

45 

Графа 11 (а) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_11b_cr 

46 

Графа 11 (а) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_11b_rt 

47 

Графа 13 (а) ДМВ Витрати покупця на оплату комісійних та інших посередницьких послуг в гривнях 

N 19.2 

cc_13a_01 

48 

Графа 13 (а) ДМВ Витрати покупця на оплату комісійних та інших посередницьких послуг в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_13a_cs 

49 

Графа 13 (а) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_13a_cr 

50 

Графа 13 (а) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_13a_rt 

51 

Графа 13 (б) ДМВ Витрати покупця на оплату контейнерів, тари та пакування в гривнях 

N 19.2 

cc_13b_01 

52 

Графа 13 (б) ДМВ в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_13b_cs 

53 

Графа 13 (б) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_13b_cr 

54 

Графа 13 (б) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_13b_rt 

55 

Графа 14 (а) ДМВ Вартість товарів і послуг: сировина, матеріали, деталі, напівфабрикати та інші комплектуючі вироби в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_14a_01 

56 

Графа 14 (а) ДМВ Вартість товарів і послуг: сировина, матеріали, деталі, напівфабрикати та інші комплектуючі вироби в гривнях 

N 19.2 

cc_14a_cs 

57 

Графа 14 (а) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_14a_cr 

58 

Графа 14 (а) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_14a_rt 

59 

Графа 14 (б) ДМВ Вартість товарів і послуг: інструменти та інше подібне обладнання 

N 19.2 

cc_14b_01 

60 

Графа 14 (б) ДМВ Вартість товарів і послуг: інструменти та інше подібне обладнання 

N 19.2 

cc_14b_cs 

61 

Графа 14 (б) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_14b_cr 

62 

Графа 14 (б) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_14b_rt 

63 

Графа 14 (в) ДМВ Вартість товарів і послуг: матеріали, витрачені під час виробництва товарів, що оцінюються 

N 19.2 

cc_14c_01 

64 

Графа 14 (в) ДМВ Вартість товарів і послуг: матеріали, витрачені під час виробництва товарів, що оцінюються 

N 19.2 

cc_14c_cs 

65 

Графа 14 (в) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_14c_cr 

66 

Графа 14 (в) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_14c_rt 

67 

Графа 14 (г) ДМВ Вартість товарів і послуг: дизайн, інженерне та дослідно-конструкторське розроблення, креслення, виконані поза межами території України в гривнях 

N 19.2 

cc_14d_01 

68 

Графа 14 (г) ДМВ Вартість товарів і послуг: дизайн, інженерне та дослідно-конструкторське розроблення, креслення, виконані поза межами території України в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_14d_cs 

69 

Графа 14 (г) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_14d_cr 

70 

Графа 14 (г) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_14d_rt 

71 

Графа 15 ДМВ Ліцензійні та подібні платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності в гривнях 

N 19.2 

cc_15_01 

72 

Графа 15 ДМВ Ліцензійні та подібні платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_15_cs 

73 

Графа 15 ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_15_cr 

74 

Графа 15 ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_15_rt 

75 

Графа 16 ДМВ Частина доходу покупця у гривнях 

N 19.2 

cc_16_01 

76 

Графа 16 ДМВ Частина доходу покупця в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_16_cs 

77 

Графа 16 ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_16_cr 

78 

Графа 16 ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_16_rt 

79 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку- транспортування у гривнях 

N 19.2 

cc_17a_01 

80 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку транспортування в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_17a_cs 

81 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку транспортування Код валюти 

N 3.0 

cc_17a_cr 

82 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку транспортування Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_17a_rt 

83 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку вантаження, розвантаження, обробку у гривнях 

N 19.2 

cc_17b_01 

84 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку вантаження, розвантаження, обробку в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_17b_cs 

85 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку вантаження, розвантаження, обробку Код валюти 

N 3.0 

cc_17b_cr 

86 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - вантаження, розвантаження, обробку Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_17b_rt 

87 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку страхування 

N 19.2 

cc_17c_01 

88 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - страхування в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_17c_cs 

89 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку страхування Код валюти 

N 3.0 

cc_17c_cr 

90 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку страхування Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_17c_rt 

91 

Графа 19 ДМВ Витрати на монтаж, складення, налагодження обладнання або подання технічної допомоги після ввезення в гривнях 

N 19.2 

cc_19_01 

92 

Графа 19 ДМВ Витрати на монтаж, складення, налагодження обладнання або подання технічної допомоги після ввезення в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_19_cs 

93 

Графа 19 ДМВ Витрати на монтаж, складення, налагодження обладнання або подання технічної допомоги після ввезення Код валюти 

N 3.0 

cc_19_cr 

94 

Графа 19 ДМВ Витрати на монтаж, складення, налагодження обладнання або подання технічної допомоги після ввезення Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_19_rt 

95 

Графа 20 ДМВ Витрати на доставку з пункту пропуску на кордоні до місця призначення в гривнях 

N 19.2 

cc_20a_01 

96 

Графа 20 ДМВ Витрати на доставку з пункту пропуску на кордоні до місця призначення 

N 19.2 

cc_20a_cs 

97 

Графа 20 ДМВ Витрати на доставку з пункту пропуску на кордоні до місця призначення Код валюти 

N 3.0 

cc_20a_cr 

98 

Графа 20 ДМВ Витрати на доставку з пункту пропуску на кордоні до місця призначення Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_20a_rt 

99 

Графа 21 ДМВ Мито, податки та збори, що сплачуються під час ввезення або продажу товарів у гривнях 

N 19.2 

cc_21_01 

100 

Графа 21 ДМВ Мито, податки та збори, що сплачуються під час ввезення або продажу товарів в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_21_cs 

101 

Графа 21 ДМВ Мито, податки та збори, що сплачуються під час ввезення або продажу товарів Код валюти 

N 3.0 

cc_21_cr 

102 

Графа 21 ДМВ Мито, податки та збори, що сплачуються під час ввезення або продажу товарів Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_21_rt 

Код форми: 0022 

Таблиця "Опис товарів за ДМВ-1, ДМВ-3"
JDCC1_GOODS
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Ідентифікатор ДМВ 

C 14 

  

Графа ДМВ "Номер товару" 

N 3.0 

cc_32_01 

Номер товару за ВМД 

N 3.0 

cc_32_ccd 

Графа ДМВ "Код товару" 

C 10 

cc_33_01 

Вага товару за ВМД 

N 16.4 

cc_35_01 

Кількість товару у додаткових одиницях виміру за ВМД 

N 20.8 

cc_31_cnt 

Вартість товару за ВМД 

N 19.2 

cc_cost 

Графа 11 (а) ДМВ Ціна угоди в гривнях 

N 19.2 

cc_11b_01 

Графа 11 (а) ДМВ Ціна угоди у валюті 

N 19.2 

cc_11b_cs 

10 

Графа 11 (а) ДМВ Валюта угоди 

N 3.0 

cc_11b_cr 

11 

Графа 11 (а) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_11b_rt 

12 

Примітки 

C 2000 

cc_11b_note 

13 

Графа 12 ДМВ Усього "А", гривень 

N 19.2 

cc_12 

14 

Графа 13 (а) ДМВ Витрати покупця на оплату комісійних та інших посередницьких послуг в гривнях 

N 19.2, 

cc_13a_01 

15 

Графа 13 (а) ДМВ Витрати покупця на оплату комісійних та інших посередницьких послуг в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_13a_cs 

16 

Графа 13 (а) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_13a_cr 

17 

Графа 13 (а) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_13a_rt 

18 

Графа 13 (б) ДМВ Витрати покупця на оплату контейнерів, тари та пакування в гривнях 

N 19.2 

cc_13b_01 

19 

Графа 13 (б) ДМВ Витрати покупця на оплату контейнерів, тари та пакування в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_13b_cs 

20 

Графа 13 (б) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_13b_cr 

21 

Графа 13 (б) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_13b_rt 

22 

Графа 14 (а) ДМВ Вартість товарів і послуг: сировина, матеріали, деталі, напівфабрикати та інші комплектуючі вироби в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_14a_01 

23 

Графа 14 (а) ДМВ Вартість товарів і послуг: сировина, матеріали, деталі, напівфабрикати та інші комплектуючі вироби в гривнях 

N 19.2 

cc_14a_cs 

24 

Графа 14 (а) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_14a_cr 

25 

Графа 14 (а) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_14a_rt 

26 

Графа 14 (б) ДМВ Вартість товарів і послуг: інструменти та інше подібне обладнання 

N 19.2 

cc_14b_01 

27 

Графа 14 (б) ДМВ Вартість товарів і послуг: інструменти та інше подібне обладнання 

N 19.2 

cc_14b_cs 

28 

Графа 14 (б) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_14b_cr 

29 

Графа 14 (б) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_14b_rt 

30 

Графа 14 (в) ДМВ Вартість товарів і послуг: матеріали, витрачені під час виробництва товарів, що оцінюються 

N 19.2 

cc_14c_01 

31 

Графа 14 (в) ДМВ Вартість товарів і послуг: матеріали, витрачені під час виробництва товарів, що оцінюються 

N 19.2 

cc_14c_cs 

32 

Графа 14 (в) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_14c_cr 

33 

Графа 14 (в) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_14c_rt 

34 

Графа 14 (г) ДМВ Вартість товарів і послуг: дизайн, інженерне та дослідно-конструкторське розроблення, креслення, виконані поза межами території України 

N 19.2 

cc_14d_01 

35 

Графа 14 (г) ДМВ Вартість товарів і послуг: дизайн, інженерне та дослідно-конструкторське розроблення, креслення, виконані поза межами території України 

N 19.2 

cc_14d_cs 

36 

Графа 14 (г) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_14d_cr 

37 

Графа 14 (г) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_14d_rt 

38 

Графа 15 ДМВ Ліцензійні та подібні платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності в гривнях 

N 19.2 

cc_15_01 

39 

Графа 15 ДМВ Ліцензійні та подібні платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_15_cs 

40 

Графа 15 ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_15_cr 

41 

Графа 15 ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_15_rt 

42 

Графа 16 ДМВ Частина доходу покупця у гривнях 

N 19.2 

cc_16_01 

43 

Графа 16 ДМВ Частина доходу покупця в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_16_cs 

44 

Графа 16 ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_16_cr 

45 

Графа 16 ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_16_rt 

46 

Графа 17 ДМВ Місце доставки 

C 50 

cc_17_01 

47 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - транспортування у гривнях 

N 19.2 

cc_17a_01 

48 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - транспортування в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_17a_cs 

49 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - транспортування Код валюти 

N 3.0 

cc_17a_cr 

50 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - транспортування Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_17a_rt 

51 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - вантаження, розвантаження, обробку у гривнях 

N 19.2 

cc_17b_01 

52 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - вантаження, розвантаження, обробку в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_17b_cs 

53 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - вантаження, розвантаження, обробку Код валюти 

N 3.0 

cc_17b_cr 

54 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - вантаження, розвантаження, обробку Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_17b_rt 

55 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку страхування 

N 19.2 

cc_17c_01 

56 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - страхування в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_17c_cs 

57 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку страхування Код валюти 

N 3.0 

cc_17c_cr 

58 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку страхування Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_17c_rt 

59 

Графа 18 ДМВ "Усього Б" 

N 19.2 

cc_18 

60 

Графа 19 ДМВ Витрати на монтаж, складення, налагодження обладнання або подання технічної допомоги після ввезення в гривнях 

N 19.2 

cc_19_01 

61 

Графа 19 ДМВ Витрати на монтаж, складення, налагодження обладнання або подання технічної допомоги після ввезення в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_19_cs 

62 

Графа 19 ДМВ Витрати на монтаж, складення, налагодження обладнання або подання технічної допомоги після ввезення Код валюти 

N 3.0 

cc_19_cr 

63 

Графа 19 ДМВ Витрати на монтаж, складення, налагодження обладнання або подання технічної допомоги після ввезення Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_19_rt 

64 

Графа 20 ДМВ Витрати на доставку з пункту пропуску на кордоні до місця призначення в гривнях 

N 19.2 

cc_20_01 

65 

Графа 20 ДМВ Витрати на доставку з пункту пропуску на кордоні до місця призначення 

N 19.2 

cc_20_cs 

66 

Графа 20 ДМВ Витрати на доставку з пункту пропуску на кордоні до місця призначення Код валюти 

N 3.0 

cc_20_cr 

67 

Графа 20 ДМВ Витрати на доставку з пункту пропуску на кордоні до місця призначення Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_20_rt 

68 

Графа 21 ДМВ Мито, податки та збори, що сплачуються під час ввезення або продажу товарів у гривнях 

N 19.2 

cc_21_01 

69 

Графа 21 ДМВ Мито, податки та збори, що сплачуються під час ввезення або продажу товарів в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_21_cs 

70 

Графа 21 ДМВ Мито, податки та збори, що сплачуються під час ввезення або продажу товарів Код валюти 

N 3.0 

cc_21_cr 

71 

Графа 21 ДМВ Мито, податки та збори, що сплачуються під час ввезення або продажу товарів Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_21_rt 

72 

Графа 22 ДМВ "Усього В" 

N 19.2 

cc_22 

73 

Графа 23 ДМВ Заявлена митна вартість у гривнях 

N 19.2 

cc_45_01 

74 

Графа 23 ДМВ Заявлена митна вартість Код валюти 

N 3.0 

cc_45_cr 

75 

Графа 23 ДМВ Заявлена митна вартість Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_45_rt 

76 

Графа 23 ДМВ Заявлена митна вартість в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_45_cs 

Код форми: 0023 

Таблиця "Опис ДМВ-2"
JDCC2_MAIN
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Ідентифікатор ДМВ 

C 14 

  

Всього товарів ДМВ 

N 3.0 

cc_05_01 

Графа 7 Номер ВМД (митниця) 

N 9.0 

ccd_07_01 

Графа 7 Номер ВМД (рік) 

N 4.0 

ccd_07_02 

Графа 7 Номер ВМД (номер) 

N 6.0 

ccd_07_03 

Графа 1 ДМВ Продавець - найменування продавця товарів 

C 200 

cc_02_name 

Графа 1 ДМВ Продавець - адреса продавця товарів 

C 200 

cc_02_adr 

Графа 1 ДМВ Продавець - код ОКПО 

C 10 

cc_02_okpo 

Графа 2 (а) ДМВ Покупець - найменування покупця товарів 

C 200 

cc_08_name 

10 

Графа 2 (а) ДМВ Покупець - адреса покупця товарів 

C 200 

cc_08_adr 

11 

Графа 2 (а) ДМВ Покупець - код ЄДРПОУ підприємства на території України, яке є покупцем товарів 

C 10 

cc_08_okpo 

12 

Графа 2 (б) ДМВ Декларант - найменування підприємства 

C 200 

cc_14_name 

13 

Графа 2 (б) ДМВ Декларант - адреса підприємства 

C 200 

cc_14_adr 

14 

Графа 2 (б) ДМВ Декларант - код ЄДРПОУ підприємства, яке декларує та пред'являє митному органу товари 

C 10 

cc_14_okpo 

15 

Графа 5 ДМВ Номер і дата прийняття рішення митним органом Номер рішення 

C 18 

cc_05_01_n 

16 

Графа 5 ДМВ Номер і дата прийняття рішення митним органом Дата рішення 

D 8 

cc_05_01_d 

17 

Графа 5 ДМВ Примітки 

C 2000 

cc_05_1 

18 

Графа 3 ДМВ Умови поставки - код умови поставки 

N 2.0 

cc_20_01 

19 

Графа 3 ДМВ Умови поставки - скорочене літерне найменування умови поставки 

C 50 

cc_20_02 

20 

Графа 6 ДМВ Метод оцінки 

C 2 

cc_type 

21 

Графа 7 ДМВ Примітки 

C 2000 

cc_07_note 

22 

Графа 8 ДМВ Примітки 

C 2000 

cc_08_note 

23 

Графа ДМВ "Для відміток митниці" 

C 240 

cc_cust 

24 

Графа 10 (а) ДМВ 

C 25 

cc_54_02 

25 

Графа 10 (а) ДМВ 

C 25 

cc_54_03 

26 

Графа 10 (а) ДМВ 

D 8 

cc_54_04 

27 

Графа 4 ДМВ Номер і дата рахунку або іншого документа, що є підставою для доставки товару 

C 28 

cc_contr_name 

28 

Графа 4 ДМВ Номер і дата рахунку або іншого документа, що є підставою для доставки товару 

D 8 

cc_contr_date 

29 

Графа 4 ДМВ 

C 28 

cc_dop_name 

30 

Графа 4 ДМВ 

D 8 

cc_dop_date 

31 

Графа 4 ДМВ 

C 28 

cc_doc_name 

32 

Графа 4 ДМВ 

D 8 

cc_doc_date 

Код форми: 0024 

Таблиця "Опис товарів за ДМВ-2"
JDCC2_GOODS
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Ідентифікатор ДМВ 

C 14 

  

Графа ДМВ "Номер товару" 

N 3.0 

cc_32_01 

Номер товару за ВМД 

N 3.0 

cc_32_ccd 

Графа ДМВ "Код товару" 

C 10 

cc_33_01 

Графа 11 (а) ДМВ Ціна угоди щодо ідентичних/подібних (аналогічних) товарів у гривнях (для методів 2, 3 і 6) 

N 19.2 

cc_11a_01 

Графа 11 (а) ДМВ Ціна угоди щодо ідентичних/подібних (аналогічних) товарів в іноземній валюті (для методів 2, 3 і 6) 

N 19.2 

cc_11a_cs 

Код валюти 

N 3.0 

cc_11a_cr 

Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_11a_rt 

Графа 11 (б) ДМВ Ціна одиниці товару, за якою товари, ідентичні або подібні (аналогічні) з товарами, що оцінюються, були продані на території України найбільшою партією покупцеві, який не є взаємозалежною з продавцем особою, гривень (для методів 4 і 6) 

N 19.2 

cc_11b_01 

10 

Графа 11 (б) ДМВ Ціна одиниці товару, за якою товари, ідентичні або подібні (аналогічні) з товарами, що оцінюються, були продані на території України найбільшою партією покупцеві, який не є взаємозалежною з продавцем особою в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_11b_cs 

11 

Графа 11 (б) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_11b_cr 

12 

Графа 11 (б) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_11b_rt 

13 

Графа 11 (б) ДМВ Одиниця виміру 

N 4.0 

cc_11b_unit 

14 

Графа 11 (б) ДМВ Ціна 

N 19.2 

cc_11b_price 

15 

Графа 11 (в) ДМВ Розрахункова вартість товарів, визначена шляхом додавання вартості складових її елементів, гривень (для методів 5 і 6) 

N 19.2 

cc_11c_01 

16 

Розрахункова вартість товарів, визначена шляхом додавання вартості складових її елементів в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_11c_cs 

17 

Код валюти 

N 3.0 

cc_11c_cr 

18 

Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_11c_rt 

19 

Графа 11 (в) Одиниця виміру 

N 4.0 

cc_11c_unit 

20 

Графа 11 (в) Ціна 

N 19.2 

cc_11c_price 

21 

Графа 11 Примітки 

C 2000 

cc_11_note 

22 

Графа 12 ДМВ Коригування з урахуванням розміру партії (+ -) 

N 19.2 

cc_12 

23 

Графа 13 ДМВ Коригування з урахуванням комерційних умов (+-) 

N 19.2 

cc_13 

24 

Графа 14 ДМВ Сума коригування, усього (+-) 

N 19.2 

cc_14 

25 

Графа 15 ДМВ Ціна угоди (вартість) з урахуванням коригування (графа 11 (а) + графа 14) 

N 19.2 

cc_15 

26 

Графа 16 ДМВ Вартість транспортування (+) 

N 19.2 

cc_16_01 

27 

Графа 17 ДМВ Вартість вантаження, розвантаження та обробки (+) 

N 19.2 

cc_17_01 

28 

Графа 18 ДМВ Вартість страхування (+) 

N 19.2 

cc_18_01 

29 

Графа 19 ДМВ Комісійні та інші посередницькі витрати, пов'язані з увезенням (+) 

N 19.2 

cc_19_01 

30 

Графа 20 ДМВ Прибуток, комісійні та торговельні націнки у зв'язку з продажем на внутрішньому ринку (-) 

N 19.2 

cc_20_01 

31 

Графа 21 ДМВ Вартість додаткової обробки чи переробки ввезених товарів (-) 

N 19.2 

cc_21_01 

32 

Графа 22 ДМВ Мито, податки, збори та інші внутрішні платежі (-) 

N 19.2 

cc_22_01 

33 

Графа 23 ДМВ Інші витрати та платежі, пов'язані з продажем на внутрішньому ринку (-) 

N 19.2 

cc_23_01 

34 

Графа 24 ДМВ УСЬОГО "В" 

N 19.2 

cc_24 

35 

Графа 25 ДМВ Заявлена митна вартість у гривнях 

N 19.2 

cc_45_01 

36 

Код валюти 

N 3.0 

cc_45_cr 

37 

Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_45_rt 

38 

Графа 25 ДМВ Заявлена митна вартість в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_45_cs 

Листи узгодження: Документ 0030 версія 1.00 

Код форми: 0001 Версія 1.00 "Основні дані" 

Таблиця "Основні дані"
LA_MAIN
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Номер реєстрації в митниці 

C 20 

la_num 

  

Дата реєстрації 

la_date 

  

Код ЄДРПОУ 

C 10 

la_cl_code 

  

Найменування 

C 200 

la_cl_name 

  

Адреса 

C 200 

la_cl_adr 

  

Країна іноземного. клієнта (Може бути відсутня) 

C 3 

la_in_cnt 

  

Найменування іноземного. клієнта (Може бути відсутнє) 

C 200 

la_in_name 

  

Адреса іноземного. клієнта (Може бути відсутня) 

C 200 

la_in_adr 

  

Процедура 

C 2 

la_37_01 

  

10 

Характер угоди 

C 2 

la_24_01 

  

11 

Номер ЛУ 

C 9 

la_07_01 

  

12 

Номер ЛУ 

C 1 

la_07_02 

  

13 

Номер ЛУ 

C 6 

la_07_03 

  

14 

ОНП 

N 3 

la_0d_01 

  

15 

Дата ОНП 

la_0d_02 

  

16 

Митниця оформлення 

C 9 

la_cust 

  

17 

Код валюти контракту 

N 3 

la_22_01 

  

Код форми: 0002 Версія 1.00 "Товари" 

Таблиця "Товари"
LA_GOODS
 

Номер товару 

N 3 

la_32_01 

  

Опис товару 

C 240 

la_31_01 

  

Код товару 

C 10 

la_33_01 

  

Вага 

N 16.3 

la_35_01 

  

Кількість в додаткових одиницях 

N 19.8 

la_31_04 

  

Додаткова одиниця 

C 4 

la_41_01 

  

Фактурная вартість 

N 19.2 

la_42_01 

  

Код форми: 0003 Версія 1.00 "Документи" 

Таблиця "Документи"
LA_DOC
 

Номер товару 

N 3 

la_32_01 

  

Код документа 

C 4 

la_code 

  

Документ 

C 30 

la_name 

  

Дата документа 

la_ date_b 

  

Дата закінчення дії документа 

la_ date_e 

  

ПТП: Документ 0100 версія 1.00 

Код форми: 0001 Версія 1.00 "Загальний опис" 

Таблиця "Загальний опис" 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Тип ПТП (1, 2, 3) 

N 1 

  

  

Особливості переміщення (0..5) 

N 1 

  

  

Номер ПТП 

C 9 

  

  

Номер ПТП 

C 1 

  

  

Номер ПТП 

C 6 

  

  

Митниця відправлення 

C 9 

  

  

Митниця призначення 

C 9 

  

  

Найменування місця 

C 200 

  

  

Адреса місця 

C 200 

  

  

10 

Країна відправлення 

C 3 

  

  

11 

Країна призначення 

C 3 

  

  

12 

Тип транспортного засобу 

C 2 

  

  

13 

Найменування транспортного засобу 

C 26 

  

  

14 

Загальна вартість, грн. 

N 19.2 

  

  

15 

Кількість місць 

N 6 

  

  

16 

Загальна вага 

N 16.3 

  

  

17 

Митне забезпечення 

C 200 

  

  

18 

Країна відправника 

C 2 

  

  

19 

ЄДРПОУ/ДРФО відправника 

C 10 

  

  

20 

Найменування відправника 

C 200 

  

  

21 

Адреса відправника 

C 200 

  

  

22 

Країна одержувача 

C 2 

  

  

23 

ЄДРПОУ/ДРФО одержувача 

C 10 

  

  

24 

Найменування одержувача 

C 200 

  

  

25 

Адреса одержувача 

C 200 

  

  

26 

Країна транспортної організації 

C 2 

  

  

27 

ЄДРПОУ/ДРФО транспортної організації 

C 10 

  

  

28 

Найменування транспортної організації 

C 200 

  

  

29 

Адреса транспортної організації 

C 200 

  

  

30 

П. І. Б. водія 

C 200 

  

  

31 

Паспортні дані 

C 200 

  

  

32 

Робота, посада 

C 200 

  

  

33 

Адреса водія 

C 200 

  

  

34 

Дата ПМК 

  

  

35 

ПМК 

N 3 

  

  

36 

Дата ОНП 

  

  

37 

ОНП 

N 3 

  

  

38 

Дата доставки 

  

  

39 

Дата анулювання 

  

  

40 

ПМК/ОНП анулювання 

N 3 

  

  

Код форми: 0002 Версія 1.00 "Документи" 

Таблиця "Документи" 

Позиція документа 

N 3 

  

  

Код документа 

C 4 

  

  

Номер документа 

C 30 

  

  

Дата документа 

  

  

Дата документа 

  

  

Код форми: 0003 Версія 1.00 "Товар" 

Таблиця "Товар" 

Номер товару 

N 3 

  

  

Опис товару 

C 240 

  

  

Вартість у грн. 

N 19.2 

  

  

Кількість місць 

N 6 

  

  

Вага брутто 

N 16.3 

  

  

Пакування 

C 200 

  

  

Митне забезпечення 

C 200 

  

  

Примітки 

C 200 

  

  

Реєстр номерів вагонів: Документ 0105 версія 1.00 

Код форми: 0001 Версія 1.00 "Реєстр номерів вагонів" 

Таблиця "Реєстр номерів вагонів"
WCCD_RAILWAY
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Номер позиції в реєстрі 

N 3.0 

CCD_POSITION 

  

Номер вагону 

C 100 

NUM_VAG 

  

Номер залізничної накладної 

C 100 

NUM_DOC 

  

Номер товару в ВМД 

N 3.0 

CCD_32_01 

  

Код товару 

C 10 

CCD_33_01_UA 

  

Вага 

N 16.8 

CCD_38_01 

  

Кількість 

N 16.8 

CCD_31_03 

  

Одиниця виміру 

C 4 

CCD_41_01 

  

ДМВ: Документ 0338 версія 1.00 

Код форми: 0001 Версія 1.0 "Опис ДМВ" 

Таблиці
JDCC1_MAIN, JDCC1_GOODS, JDCC1_DOC, JDCC2_MAIN, JDCC2_GOODS, JDCC2_DOC
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Графа 7 Номер ВМД (митниця) 

N 9.0 

ccd_07_01 

Графа 7 Номер ВМД (рік) 

N 4.0 

ccd_07_02 

Графа 7 Номер ВМД (номер) 

N 6.0 

ccd_07_03 

Графа 7 Номер ВМД (дата штампу ПМК) 

D 8 

ccd_07_01_date 

Код форми: 0021 

Таблиця "Опис ДМВ-1, ДМВ-3"
JDCC1_MAIN
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Ідентифікатор ДМВ 

C 14 

 

2  

Всього товарів ДМВ 

N 3.0 

cc_05_01 

Графа 7 Номер ВМД (митниця) 

N 9.0 

ccd_07_01 

Графа 7 Номер ВМД (рік) 

N 4.0 

ccd_07_02 

Графа 7 Номер ВМД (номер) 

N 6.0 

ccd_07_03 

6  

Графа 1 ДМВ Продавець - найменування продавця товарів 

C 200 

cc_02_name 

7  

Графа 1 ДМВ Продавець - адреса продавця товарів 

C 200 

cc_02_adr 

8  

Графа 1 ДМВ Продавець - код ОКПО 

C 10 

cc_02_okpo 

9  

Графа 2 (а) ДМВ Покупець - найменування покупця товарів 

C 200 

cc_08_name 

10  

Графа 2 (а) ДМВ Покупець - адреса покупця товарів 

C 200 

cc_08_adr 

11  

Графа 2 (а) ДМВ Покупець - код ЄДРПОУ підприємства на території України, яке є покупцем товарів 

C 10 

cc_08_okpo 

12  

Графа 2 (б) ДМВ Декларант - найменування підприємства 

C 200 

cc_14_name 

13  

Графа 2 (б) ДМВ Декларант - адреса підприємства 

C 200 

cc_14_adr 

14 

Графа 2 (б) ДМВ Декларант - код ЄДРПОУ підприємства, яке декларує та пред'являє митному органу товари 

C 10 

cc_14_okpo 

15 

Код методу оцінки 

C 2 

cc_type 

16 

Графа 6 ДМВ Номер прийняття митним органом рішень щодо відомостей, зазначених у графах 7 - 9 ДМВ-1 

C 18 

cc_06_01_n 

17  

Графа 6 ДМВ Дата прийняття митним органом рішень щодо відомостей, зазначених у графах 7 - 9 ДМВ-1 

D 8 

cc_06_01_d 

18  

Графа 6 ДМВ Примітки 

C 2000 

cc_06_01 

19  

Графа 3 ДМВ Умови поставки - код умови поставки 

N 2.0 

cc_20_01 

20  

Графа 3 ДМВ Умови поставки - скорочене літерне найменування умови поставки 

C 50 

cc_20_02 

21  

Графа 7 (а) ДМВ 

C 1 

cc_07_a 

22  

Графа 7 (б) ДМВ 

C 1 

cc_07_b 

23  

Графа 8 (а) ДМВ 

C 1 

cc_08_a 

24  

Графа 8 (б) ДМВ 

C 1 

cc_08_b 

25  

Графа 8 ДМВ Примітки 

C 2000 

cc_08_c 

26  

Графа 9 (а) ДМВ 

C 1 

cc_09_a 

27  

Графа 9 (б) ДМВ 

C 1 

cc_09_b 

28  

Графа 9 ДМВ Примітки 

C 240 

cc_09_c 

29  

Графа ДМВ "Для відміток митного органу"  

C 240 

cc_cust 

30  

Графа 10 (б) ДМВ  

C 25 

cc_54_02 

31  

Графа 10 (б) ДМВ  

C 25 

cc_54_03 

32  

Графа 10 (б) ДМВ  

D 8 

cc_54_04 

33  

Графа 5 ДМВ Номер і дата укладення угоди (договору, контракту) Номер угоди 

C 28 

cc_contr_name 

34  

Графа 5 ДМВ Номер і дата укладення угоди (договору, контракту) Дата укладення угоди 

D 8 

cc_contr_date 

35  

Графа 5 ДМВ Доповнення (номер документа) 

C 28 

cc_dop_name 

36  

Графа 5 ДМВ Доповнення (дата документа) 

D 8 

cc_dop_date 

37  

Код валюти контракту 

N 3.0 

cc_cost_cur  

38  

Курс валюти контракту 

N 16.8 

cc_cost_rate 

39  

Графа 4 ДМВ Номер і дата рахунку Номер рахунку 

C 28 

cc_doc_name 

40  

Графа 4 ДМВ Номер і дата рахунку Дата рахунку 

D 8 

cc_doc_date  

41  

Загальна вага 

N 19.2 

cc_w_all 

42  

Загальна вартість за всіма товарами 

N 19.2 

cc_c_all 

43  

Графа 11 (а) ДМВ Ціна угоди в гривнях 

N 19.2 

cc_11b_01 

44  

Графа 11 (а) ДМВ Ціна угоди в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_11b_cs 

45  

Графа 11 (а) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_11b_cr 

46  

Графа 11 (а) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_11b_rt 

47  

Графа 13 (а) ДМВ Витрати покупця на оплату комісійних та інших посередницьких послуг в гривнях  

N 19.2 

cc_13a_01 

48  

Графа 13 (а) ДМВ Витрати покупця на оплату комісійних та інших посередницьких послуг в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_13a_cs 

49  

Графа 13 (а) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_13a_cr 

50  

Графа 13 (а) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_13a_rt  

51  

Графа 13 (б) ДМВ Витрати покупця на оплату контейнерів, тари та пакування в гривнях 

N 19.2 

cc_13b_01 

52  

Графа 13 (б) ДМВ в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_13b_cs 

53  

Графа 13 (б) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_13b_cr 

54  

Графа 13 (б) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_13b_rt 

55  

Графа 14 (а) ДМВ Вартість товарів і послуг: сировина, матеріали, деталі, напівфабрикати та інші комплектуючі вироби в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_14a_01 

56  

Графа 14 (а) ДМВ Вартість товарів і послуг: сировина, матеріали, деталі, напівфабрикати та інші комплектуючі вироби в гривнях  

N 19.2 

cc_14a_cs 

57  

Графа 14 (а) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_14a_cr 

58  

Графа 14 (а) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_14a_rt 

59  

Графа 14 (б) ДМВ Вартість товарів і послуг: інструменти та інше подібне обладнання  

N 19.2 

cc_14b_01 

60  

Графа 14 (б) ДМВ Вартість товарів і послуг: інструменти та інше подібне обладнання  

N 19.2 

cc_14b_cs 

61  

Графа 14 (б) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_14b_cr 

62  

Графа 14 (б) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_14b_rt 

63  

Графа 14 (в) ДМВ Вартість товарів і послуг: матеріали, витрачені під час виробництва товарів, що оцінюються  

N 19.2 

cc_14c_01 

64  

Графа 14 (в) ДМВ Вартість товарів і послуг: матеріали, витрачені під час виробництва товарів, що оцінюються  

N 19.2 

cc_14c_cs 

65  

Графа 14 (в) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_14c_cr 

66  

Графа 14 (в) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_14c_rt 

67  

Графа 14 (г) ДМВ Вартість товарів і послуг: дизайн, інженерне та дослідно-конструкторське розроблення, креслення, виконані поза межами території України в гривнях 

N 19.2 

cc_14d_01 

68  

Графа 14 (г) ДМВ Вартість товарів і послуг: дизайн, інженерне та дослідно-конструкторське розроблення, креслення, виконані поза межами території України в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_14d_cs 

69  

Графа 14 (г) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_14d_cr 

70  

Графа 14 (г) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_14d_rt 

71  

Графа 15 ДМВ Ліцензійні та подібні платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності в гривнях 

N 19.2 

cc_15_01 

72  

Графа 15 ДМВ Ліцензійні та подібні платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_15_cs 

73  

Графа 15 ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_15_cr 

74  

Графа 15 ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_15_rt 

75  

Графа 16 ДМВ Частина доходу покупця у гривнях 

N 19.2 

cc_16_01 

76  

Графа 16 ДМВ Частина доходу покупця в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_16_cs 

77  

Графа 16 ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_16_cr 

78  

Графа 16 ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_16_rt 

79  

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку- транспортування у гривнях 

N 19.2 

cc_17a_01 

80  

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку транспортування в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_17a_cs 

81  

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку транспортування Код валюти 

N 3.0 

cc_17a_cr 

82  

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку транспортування Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_17a_rt 

83  

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку вантаження, розвантаження, обробку у гривнях 

N 19.2 

cc_17b_01 

84  

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку вантаження, розвантаження, обробку в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_17b_cs 

85  

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку вантаження, розвантаження, обробку Код валюти 

N 3.0 

cc_17b_cr 

86  

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - вантаження, розвантаження, обробку Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_17b_rt 

87  

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку страхування 

N 19.2 

cc_17c_01 

88  

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - страхування в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_17c_cs 

89  

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку страхування Код валюти 

N 3.0 

cc_17c_cr 

90  

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку страхування Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_17c_rt 

91  

Графа 19 ДМВ Витрати на монтаж, складення, налагодження обладнання або подання технічної допомоги після ввезення в гривнях 

N 19.2 

cc_19_01 

92  

Графа 19 ДМВ Витрати на монтаж, складення, налагодження обладнання або подання технічної допомоги після ввезення в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_19_cs 

93  

Графа 19 ДМВ Витрати на монтаж, складення, налагодження обладнання або подання технічної допомоги після ввезення Код валюти 

N 3.0 

cc_19_cr 

94  

Графа 19 ДМВ Витрати на монтаж, складення, налагодження обладнання або подання технічної допомоги після ввезення Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_19_rt 

95  

Графа 20 ДМВ Витрати на доставку з пункту пропуску на кордоні до місця призначення в гривнях 

N 19.2 

cc_20a_01 

96  

Графа 20 ДМВ Витрати на доставку з пункту пропуску на кордоні до місця призначення  

N 19.2 

cc_20a_cs 

97  

Графа 20 ДМВ Витрати на доставку з пункту пропуску на кордоні до місця призначення Код валюти 

N 3.0 

cc_20a_cr 

98  

Графа 20 ДМВ Витрати на доставку з пункту пропуску на кордоні до місця призначення Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_20a_rt 

99  

Графа 21 ДМВ Мито, податки та збори, що сплачуються під час ввезення або продажу товарів у гривнях 

N 19.2 

cc_21_01 

100  

Графа 21 ДМВ Мито, податки та збори, що сплачуються під час ввезення або продажу товарів в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_21_cs 

101  

Графа 21 ДМВ Мито, податки та збори, що сплачуються під час ввезення або продажу товарів Код валюти 

N 3.0 

cc_21_cr 

102  

Графа 21 ДМВ Мито, податки та збори, що сплачуються під час ввезення або продажу товарів Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_21_rt 

Код форми: 0022 

Таблиця "Опис товарів за ДМВ-1, ДМВ-3"
JDCC1_GOODS
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Ідентифікатор ДМВ 

C 14 

  

Графа ДМВ "Номер товару" 

N 3.0 

cc_32_01 

Номер товару за ВМД 

N 3.0 

cc_32_ccd 

Графа ДМВ "Код товару" 

C 10 

cc_33_01 

Вага товару за ВМД 

N 16.4 

cc_35_01 

Кількість товару у додаткових одиницях виміру за ВМД 

N 20.8 

cc_31_cnt 

Вартість товару за ВМД 

N 19.2 

cc_cost 

Графа 11 (а) ДМВ Ціна угоди в гривнях 

N 19.2 

cc_11b_01 

Графа 11 (а) ДМВ Ціна угоди у валюті 

N 19.2 

cc_11b_cs 

10 

Графа 11 (а) ДМВ Валюта угоди 

N 3.0 

cc_11b_cr 

11 

Графа 11 (а) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_11b_rt 

12 

Примітки 

C 2000 

cc_11b_note 

13 

Графа 12 ДМВ Усього "А", гривень 

N 19.2 

cc_12 

14 

Графа 13 (а) ДМВ Витрати покупця на оплату комісійних та інших посередницьких послуг в гривнях 

N 19.2, 

cc_13a_01 

15 

Графа 13 (а) ДМВ Витрати покупця на оплату комісійних та інших посередницьких послуг в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_13a_cs 

16 

Графа 13 (а) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_13a_cr 

17 

Графа 13 (а) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_13a_rt 

18 

Графа 13 (б) ДМВ Витрати покупця на оплату контейнерів, тари та пакування в гривнях 

N 19.2 

cc_13b_01 

19 

Графа 13 (б) ДМВ Витрати покупця на оплату контейнерів, тари та пакування в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_13b_cs 

20 

Графа 13 (б) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_13b_cr 

21 

Графа 13 (б) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_13b_rt 

22 

Графа 14 (а) ДМВ Вартість товарів і послуг: сировина, матеріали, деталі, напівфабрикати та інші комплектуючі вироби в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_14a_01 

23 

Графа 14 (а) ДМВ Вартість товарів і послуг: сировина, матеріали, деталі, напівфабрикати та інші комплектуючі вироби в гривнях 

N 19.2 

cc_14a_cs 

24 

Графа 14 (а) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_14a_cr 

25 

Графа 14 (а) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_14a_rt 

26 

Графа 14 (б) ДМВ Вартість товарів і послуг: інструменти та інше подібне обладнання 

N 19.2 

cc_14b_01 

27 

Графа 14 (б) ДМВ Вартість товарів і послуг: інструменти та інше подібне обладнання 

N 19.2 

cc_14b_cs 

28 

Графа 14 (б) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_14b_cr 

29 

Графа 14 (б) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_14b_rt 

30 

Графа 14 (в) ДМВ Вартість товарів і послуг: матеріали, витрачені під час виробництва товарів, що оцінюються 

N 19.2 

cc_14c_01 

31 

Графа 14 (в) ДМВ Вартість товарів і послуг: матеріали, витрачені під час виробництва товарів, що оцінюються 

N 19.2 

cc_14c_cs 

32 

Графа 14 (в) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_14c_cr 

33 

Графа 14 (в) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_14c_rt 

34 

Графа 14 (г) ДМВ Вартість товарів і послуг: дизайн, інженерне та дослідно-конструкторське розроблення, креслення, виконані поза межами території України 

N 19.2 

cc_14d_01 

35 

Графа 14 (г) ДМВ Вартість товарів і послуг: дизайн, інженерне та дослідно-конструкторське розроблення, креслення, виконані поза межами території України 

N 19.2 

cc_14d_cs 

36 

Графа 14 (г) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_14d_cr 

37 

Графа 14 (г) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_14d_rt 

38 

Графа 15 ДМВ Ліцензійні та подібні платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності в гривнях 

N 19.2 

cc_15_01 

39 

Графа 15 ДМВ Ліцензійні та подібні платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_15_cs 

40 

Графа 15 ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_15_cr 

41 

Графа 15 ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_15_rt 

42 

Графа 16 ДМВ Частина доходу покупця у гривнях 

N 19.2 

cc_16_01 

43 

Графа 16 ДМВ Частина доходу покупця в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_16_cs 

44 

Графа 16 ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_16_cr 

45 

Графа 16 ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_16_rt 

46 

Графа 17 ДМВ Місце доставки 

C 50 

cc_17_01 

47 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - транспортування у гривнях 

N 19.2 

cc_17a_01 

48 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - транспортування в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_17a_cs 

49 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - транспортування Код валюти 

N 3.0 

cc_17a_cr 

50 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - транспортування Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_17a_rt 

51 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - вантаження, розвантаження, обробку у гривнях 

N 19.2 

cc_17b_01 

52 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - вантаження, розвантаження, обробку в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_17b_cs 

53 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку- вантаження, розвантаження, обробку Код валюти 

N 3.0 

cc_17b_cr 

54 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - вантаження, розвантаження, обробку Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_17b_rt 

55 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку страхування 

N 19.2 

cc_17c_01 

56 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку - страхування в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_17c_cs 

57 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку страхування Код валюти 

N 3.0 

cc_17c_cr 

58 

Графа 17 ДМВ Витрати на доставку страхування Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_17c_rt 

59 

Графа 18 ДМВ "Усього Б" 

N 19.2 

cc_18 

60 

Графа 19 ДМВ Витрати на монтаж, складення, налагодження обладнання або подання технічної допомоги після ввезення в гривнях 

N 19.2 

cc_19_01 

61 

Графа 19 ДМВ Витрати на монтаж, складення, налагодження обладнання або подання технічної допомоги після ввезення в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_19_cs 

62 

Графа 19 ДМВ Витрати на монтаж, складення, налагодження обладнання або подання технічної допомоги після ввезення Код валюти 

N 3.0 

cc_19_cr 

63 

Графа 19 ДМВ Витрати на монтаж, складення, налагодження обладнання або подання технічної допомоги після ввезення Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_19_rt 

64 

Графа 20 ДМВ Витрати на доставку з пункту пропуску на кордоні до місця призначення в гривнях 

N 19.2 

cc_20_01 

65 

Графа 20 ДМВ Витрати на доставку з пункту пропуску на кордоні до місця призначення 

N 19.2 

cc_20_cs 

66 

Графа 20 ДМВ Витрати на доставку з пункту пропуску на кордоні до місця призначення Код валюти 

N 3.0 

cc_20_cr 

67 

Графа 20 ДМВ Витрати на доставку з пункту пропуску на кордоні до місця призначення Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_20_rt 

68 

Графа 21 ДМВ Мито, податки та збори, що сплачуються під час ввезення або продажу товарів у гривнях 

N 19.2 

cc_21_01 

69 

Графа 21 ДМВ Мито, податки та збори, що сплачуються під час ввезення або продажу товарів в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_21_cs 

70 

Графа 21 ДМВ Мито, податки та збори, що сплачуються під час ввезення або продажу товарів Код валюти 

N 3.0 

cc_21_cr 

71 

Графа 21 ДМВ Мито, податки та збори, що сплачуються під час ввезення або продажу товарів Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_21_rt 

72 

Графа 22 ДМВ "Усього В" 

N 19.2 

cc_22 

73 

Графа 23 ДМВ Заявлена митна вартість у гривнях 

N 19.2 

cc_45_01 

74 

Графа 23 ДМВ Заявлена митна вартість Код валюти 

N 3.0 

cc_45_cr 

75 

Графа 23 ДМВ Заявлена митна вартість Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_45_rt 

76 

Графа 23 ДМВ Заявлена митна вартість в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_45_cs 

Код форми: 0025 

Таблиця "Документи по товару за ДМВ-1, ДМВ-3"
JDCC1_DOC
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Ідентифікатор ДМВ 

C 14 

  

Ознака документа 

N 1.0 

cc_pr 

Графи 4, 5 ДМВ Код документа 

N 4.0 

cc_doc_code 

Графи 4, 5 ДМВ Номер документа 

C 30 

cc_doc 

Графи 4, 5 ДМВ Дата документа 

D 8 

cc_doc_d 

Код форми: 0023 

Таблиця " Опис ДМВ-2"
JDCC2_MAIN
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Ідентифікатор ДМВ 

C 14 

  

Всього товарів ДМВ 

N 3.0 

cc_05_01 

Графа 7 Номер ВМД (митниця) 

N 9.0 

ccd_07_01 

Графа 7 Номер ВМД (рік) 

N 4.0 

ccd_07_02 

Графа 7 Номер ВМД (номер) 

N 6.0 

ccd_07_03 

Графа 1 ДМВ Продавець - найменування продавця товарів 

C 200 

cc_02_name 

Графа 1 ДМВ Продавець - адреса продавця товарів 

C 200 

cc_02_adr 

Графа 1 ДМВ Продавець - код ОКПО 

C 10 

cc_02_okpo 

Графа 2 (а) ДМВ Покупець - найменування покупця товарів 

C 200 

cc_08_name 

10 

Графа 2 (а) ДМВ Покупець - адреса покупця товарів 

C 200 

cc_08_adr 

11 

Графа 2 (а) ДМВ Покупець - код ЄДРПОУ підприємства на території України, яке є покупцем товарів 

C 10 

cc_08_okpo 

12 

Графа 2 (б) ДМВ Декларант - найменування підприємства 

C 200 

cc_14_name 

13 

Графа 2 (б) ДМВ Декларант - адреса підприємства 

C 200 

cc_14_adr 

14 

Графа 2 (б) ДМВ Декларант - код ЄДРПОУ підприємства, яке декларує та пред'являє митному органу товари 

C 10 

cc_14_okpo 

15 

Графа 5 ДМВ Номер і дата прийняття рішення митним органом Номер рішення 

C 18 

cc_05_01_n 

16 

Графа 5 ДМВ Номер і дата прийняття рішення митним органом Дата рішення 

D 8 

cc_05_01_d 

17 

Графа 5 ДМВ Примітки 

C 2000 

cc_05_1 

18 

Графа 3 ДМВ Умови поставки - код умови поставки 

N 2.0 

cc_20_01 

19 

Графа 3 ДМВ Умови поставки - скорочене літерне найменування умови поставки 

C 50 

cc_20_02 

20 

Графа 6 ДМВ Метод оцінки 

C 2 

cc_type 

21 

Графа 7 ДМВ Примітки 

C 2000 

cc_07_note 

22 

Графа 8 ДМВ Примітки 

C 2000 

cc_08_note 

23 

Графа ДМВ "Для відміток митниці" 

C 240 

cc_cust 

24 

Графа 10 (а) ДМВ 

C 25 

cc_54_02 

25 

Графа 10 (а) ДМВ 

C 25 

cc_54_03 

26 

Графа 10 (а) ДМВ 

D 8 

cc_54_04 

27 

Графа 4 ДМВ Номер і дата рахунку або іншого документа, що є підставою для доставки товару 

C 28 

cc_contr_name 

28 

Графа 4 ДМВ Номер і дата рахунку або іншого документа, що є підставою для доставки товару 

D 8 

cc_contr_date 

29 

Графа 4 ДМВ 

C 28 

cc_dop_name 

30 

Графа 4 ДМВ 

D 8 

cc_dop_date 

31 

Графа 4 ДМВ 

C 28 

cc_doc_name 

32 

Графа 4 ДМВ 

D 8 

cc_doc_date 

Код форми: 0024 

Таблиця "Опис товарів за ДМВ-2"
JDCC2_GOODS
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Ідентифікатор ДМВ 

C 14 

  

Графа ДМВ "Номер товару" 

N 3.0 

cc_32_01 

Номер товару за ВМД 

N 3.0 

cc_32_ccd 

Графа ДМВ "Код товару" 

C 10 

cc_33_01 

Графа 11 (а) ДМВ Ціна угоди щодо ідентичних/подібних (аналогічних) товарів у гривнях (для методів 2, 3 і 6) 

N 19.2 

cc_11a_01 

Графа 11 (а) ДМВ Ціна угоди щодо ідентичних/подібних (аналогічних) товарів в іноземній валюті (для методів 2, 3 і 6) 

N 19.2 

cc_11a_cs 

Код валюти 

N 3.0 

cc_11a_cr 

Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_11a_rt 

Графа 11 (б) ДМВ Ціна одиниці товару, за якою товари, ідентичні або подібні (аналогічні) з товарами, що оцінюються, були продані на території України найбільшою партією покупцеві, який не є взаємозалежною з продавцем особою, гривень (для методів 4 і 6) 

N 19.2 

cc_11b_01 

10 

Графа 11 (б) ДМВ Ціна одиниці товару, за якою товари, ідентичні або подібні (аналогічні) з товарами, що оцінюються, були продані на території України найбільшою партією покупцеві, який не є взаємозалежною з продавцем особою в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_11b_cs 

11 

Графа 11 (б) ДМВ Код валюти 

N 3.0 

cc_11b_cr 

12 

Графа 11 (б) ДМВ Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_11b_rt 

13 

Графа 11 (б) ДМВ Одиниця виміру 

N 4.0 

cc_11b_unit 

14 

Графа 11 (б) ДМВ Ціна 

N 19.2 

cc_11b_price 

15 

Графа 11 (в) ДМВ Розрахункова вартість товарів, визначена шляхом додавання вартості складових її елементів, гривень (для методів 5 і 6) 

N 19.2 

cc_11c_01 

16 

Розрахункова вартість товарів, визначена шляхом додавання вартості складових її елементів в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_11c_cs 

17 

Код валюти 

N 3.0 

cc_11c_cr 

18 

Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_11c_rt 

19 

Графа 11 (в) Одиниця виміру 

N 4.0 

cc_11c_unit 

20 

Графа 11 (в) Ціна 

N 19.2 

cc_11c_price 

21 

Графа 11 Примітки 

C 2000 

cc_11_note 

22 

Графа 12 ДМВ Коригування з урахуванням розміру партії (+ -) 

N 19.2 

cc_12 

23 

Графа 13 ДМВ Коригування з урахуванням комерційних умов (+-) 

N 19.2 

cc_13 

24 

Графа 14 ДМВ Сума коригування, усього (+-) 

N 19.2 

cc_14 

25 

Графа 15 ДМВ Ціна угоди (вартість) з урахуванням коригування (графа 11(а) + графа 14) 

N 19.2 

cc_15 

26 

Графа 16 ДМВ Вартість транспортування (+) 

N 19.2 

cc_16_01 

27 

Графа 17 ДМВ Вартість вантаження, розвантаження та обробки (+) 

N 19.2 

cc_17_01 

28 

Графа 18 ДМВ Вартість страхування (+) 

N 19.2 

cc_18_01 

29 

Графа 19 ДМВ Комісійні та інші посередницькі витрати, пов'язані з увезенням (+) 

N 19.2 

cc_19_01 

30 

Графа 20 ДМВ Прибуток, комісійні та торговельні націнки у зв'язку з продажем на внутрішньому ринку (-) 

N 19.2 

cc_20_01 

31 

Графа 21 ДМВ Вартість додаткової обробки чи переробки ввезених товарів (-) 

N 19.2 

cc_21_01 

32 

Графа 22 ДМВ Мито, податки, збори та інші внутрішні платежі (-) 

N 19.2 

cc_22_01 

33 

Графа 23 ДМВ Інші витрати та платежі, пов'язані з продажем на внутрішньому ринку (-) 

N 19.2 

cc_23_01 

34 

Графа 24 ДМВ УСЬОГО "В" 

N 19.2 

cc_24 

35 

Графа 25 ДМВ Заявлена митна вартість у гривнях 

N 19.2 

cc_45_01 

36 

Код валюти 

N 3.0 

cc_45_cr 

37 

Курс перерахунку 

N 16.8 

cc_45_rt 

38 

Графа 25 ДМВ Заявлена митна вартість в іноземній валюті 

N 19.2 

cc_45_cs 

Код форми: 0026 

Таблиця "Документи по товару за ДМВ-2"
JDCC2_DOC
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Ідентифікатор ДМВ 

C 14 

  

Ознака документа 

N 1.0 

cc_pr 

Графа 4 ДМВ Код документа 

N 4.0 

cc_doc_code 

Графа 4 ДМВ Номер документа 

C 30 

cc_doc 

Графа 4 ДМВ Дата документа 

D 8 

cc_doc_d 

Книжка МДП: Документ 2950 версія 1.00 

Код форми: 0001 Версія 1.00 "Загальний опис" 

  

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Серія МДП 

C 2 

  

  

Номер МДП 

C 8 

  

  

Номер сторінки 

N 2 

  

  

Номер транспортного засобу 

C 26 

  

  

Країна транспортного засобу 

C 3 

  

  

Найменування перевізника 

C 200 

  

  

Адреса перевізника 

C 200 

  

  

Країна перевізника 

C 2 

  

  

П. І. Б. водія 

C 200 

  

  

10 

Паспортні дані водія 

C 200 

  

  

11 

Країна відправлення 

C 3 

  

  

12 

Країна призначення 

C 3 

  

  

13 

Дата доставки 

  

  

14 

ОНП 

N 3 

  

  

15 

Користувач 

N 6 

  

  

16 

Дата оформлення 

  

  

17 

Митниця призначення 

C 9 

  

  

18 

Митниця пропуску 

C 9 

  

  

19 

Найменування фірми декларанта 

C 200 

  

  

20 

Номер свідоцтва БМ 

C 200 

  

  

21 

Дані декларанта (свідоцтво) 

C 200 

  

  

22 

Дані декларанта (П. І. Б., телефон) 

C 200 

  

  

Код форми: 0002 Версія 1.00 "Клієнти" 

  

Номер клієнта 

C 3 

  

  

Найменування відправника 

C 200 

  

  

Адреса відправника 

C 200 

  

  

Країна відправника 

C 2 

  

  

Найменування одержувача 

C 200 

  

  

Адреса одержувача 

C 200 

  

  

Країна одержувача 

C 2 

  

  

Код країни відправлення 

N 3 

  

  

Код країни призначення 

N 3 

  

  

Код форми: 0003 Версія 1.00 "Документи" 

  

Номер учасника 

N 3 

  

  

Код документа 

C 4 

  

  

Номер документа 

C 28 

  

  

Дата документа 

  

  

Код форми: 0004 Версія 1.00 "Товар" 

  

Номер учасника 

N 3 

  

  

Номер товару 

N 3 

  

  

Код товару 

C 10 

  

  

Опис товару 

C 240 

  

  

Кількість місць 

N 6 

  

  

Вага брутто 

N 16.3 

  

  

Вартість в валюті 

N 19.2 

  

  

Код валюти вартості 

N 3 

  

  

Облікова картка суб'єкта ЗЕД: Документ 9020 версія 1.00 

Код форми: 0001 Версія 1.00 "Основні дані" 

Таблиця "Облікова картка"
CLIENT_LIST
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Код ЄДРПОУ 

C 10 

ent_code 

  

Код платника податків 

C 12 

ent_inn 

  

Найменування 

C 200 

ent_name 

  

Адреса 

C 200 

ent_adr 

  

Фактична адреса 

C 200 

ent_post_adr 

  

Код адміністративного поділу 

N 2 

ent_adm 

Diction_Admin_div 

Тип підприємства 

N 2 

ent_ type 

Diction_Ent_type 

Код власності 

N 2 

ent_own 

Diction_Ent_Sub 

Інвестиції 

N 1 

ent_inv 

Diction_Ent_inv 

10 

Дата модифікації 

date_modify 

  

11 

Дата реєстрації в митниці 

date_create 

  

12 

Код митниці 

N 5 

ent_fl_cust 

  

13 

Рік реєстрації 

N 4 

ent_fl_year 

  

14 

Відділ митниці 

N 2 

ent_fl_sub 

  

15 

Номер реєстрації в митниці 

N 10 

ent_fl_num 

  

16 

Директор 

C 60 

ent_b_name 

  

17 

Телефон директору 

C 15 

ent_b_tel 

  

18 

Факс 

C 15 

ent_b_fax 

  

19 

Паспорт виданий 

C 80 

ent_b_pass 

  

20 

Паспорт серія 

C 10 

ent_b_psr 

  

21 

Паспорт номер 

C 10 

ent_b_pnum 

  

22 

Дата видачі паспорта 

ent_b_pdat 

  

23 

Бухгалтер 

C 60 

ent_f_name 

  

24 

Телефон бухгалтера 

C 15 

ent_f_tel 

  

25 

Факс 

C 15 

ent_f_fax 

  

26 

Паспорт виданий 

C 80 

ent_f_pass 

  

27 

Паспорт серія 

C10 

ent_f_psr 

  

28 

Паспорт номер 

C10 

ent_f_pnum 

  

29 

Дата видачі паспорта 

ent_f_pdat 

  

30 

Код податкової 

C 10 

ent_n_cod 

  

31 

Найменування податкової 

C 200 

ent_n_name 

  

32 

Адреса податкової 

C 200 

ent_n_adr 

  

33 

Номер державної реєстрації 

C 60 

ent_rg_num 

  

34 

Дата державної реєстрації 

ent_rg_date 

  

35 

Організація державної реєстрації 

C 100 

ent_rg_org 

  

47 

Користувач 

usern 

  

48 

Номер печатки інспектора 

ent_insp_onp 

  

49 

Форма фінансування 

ent_min 

  

50 

Орган управління 

C 80 

ent_org 

  

51 

Номер свідоцтва про реєстрацію ПДВ 

C 10 

ent_inn_rg 

  

52 

Дата свідоцтва 

ent_inn_date 

  

53 

Організація видачі свідоцтва 

C 80 

ent_inn_org 

  

54 

Номер початку державної реєстрації 

C 60 

ent_rn_num 

  

55 

Дата початку державної реєстрації 

ent_rn_date 

  

56 

Організація початку державної реєстрації 

C 100 

ent_rn_org 

  

57 

Дата анулювання 

ent_dann 

  

58 

Печатка інспектора 

ent_ann_onp 

  

59 

Причина анулювання 

C 240 

ent_anote 

  

Код форми: 0002 Версія 1.00 "Рахунки" 

Таблиця "Розрахункові рахунки"
CLIENT_ACCOUNT
 

Тип рахунку $ - валютний, Г - грн. 

C 1 

ent_ account_type 

  

МФО банку 

N 6 

ent_bank_mfo 

  

Найменування банку 

C 200 

ent_bank_name 

  

Адреса банку 

C 200 

ent_bank_adr 

  

Рахунок 

C 35 

ent_account 

  

Дата початку 

date_begin 

  

Дата закінчення 

date_end 

  

Код ЄДРПОУ банку 

C 10 

bank_code 

  

Код форми: 0003 Версія 1.00 "Декларанти" 

Таблиця "Декларанти"
CLIENT_BR
 

П. І. Б. 

C 200 

ent_fio 

  

Телефон 

C 15 

ent_tel 

  

Паспорт серія 

C 10 

ent_psr 

  

Паспорт номер 

C 10 

ent_pnum 

  

Паспорт виданий 

C 80 

ent_pass 

  

Дата видачі паспорта 

ent_pdat 

  

Факс 

C 15 

ent_fax 

  

Примітка. Імена полів таблиць, виділені жирним шрифтом і фоном (наприклад, CCD_SD_POS), є ключовими полями відповідної таблиці.

Облік товарів на складах тимчасового зберігання: Документ 0041 версія 1.00 

Код форми: 0001 Версія 1.00 "Додаткові документи" 

Таблиця "Додаткові документи"
STZ_DOC_D
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Код митної установи 

N 9 

DCUS_CODE 

  

Код документа приходу 

N 4 

D_CODE 

  

Номер док-та приходу на СТЗ 

C 50 

D_NUM 

  

Дата док-та приходу на СТЗ 

D 8 

D_DATE 

  

Дата розміщення/випуску 

D 8 

D_reg 

  

Нумерація додаткових документів 

N 4 

N_DOC 

  

Код документа 

N 4 

Doc_code 

  

Номер документа 

C 30 

Doc_num 

  

Дата документа 

D 8 

Doc_date 

  

10 

Дата закінчення дії документа 

D 8 

Date_anul 

  

Код форми: 0002 Версія 1.00 "Акт розміщення" 

Таблиця "Акт розміщення"
STZ_DOC
 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Код митної установи 

N 9 

DCUS_CODE 

  

Код документа 

N 4 

D_CODE 

  

Номер док-та 

C 50 

D_NUM 

  

Дата док-та 

D 8 

D_DATE 

  

Тип операції (1-прихід, 2-випуск) 

N 1 

D_OPER 

  

Дата розміщення/випуску 

D 8 

D_reg 

  

Код митної установи (прихід) 

N 9 

dcus_code_p 

  

Код документа приходу 

N 4 

d_code_p 

  

Номер док-та приходу на СТЗ 

C 50 

d_num_p 

  

10 

Дата док-та приходу на СТЗ 

D 8 

d_date_p 

  

11 

Тип операції (1-прихід) 

N 1 

d_oper_p 

  

12 

Дата розміщення 

D 8 

d_reg_p 

  

13 

Тип складу 

N 1 

Solve_type 

  

14 

Номер дозволу (код митної установи) 

N 5 

Solve_cust 

  

15 

Номер дозволу (номер) 

N 3 

Solve_num 

  

16 

Номер дозволу (літери - В або З) 

C 1 

Solve_liter 

  

17 

Дата дозволу 

D 8 

Solve_date 

  

18 

Номер штампа 

C 3 

N_stamp 

  

19 

Дата анулювання документа приходу 

D 8 

Date_anul 

  

20 

Статус документа 

C 2 

Status 

  

Код форми: 0003 Версія 1.00 "Надходження та випуск товарів" 

Таблиця "Надходження та випуск товарів" STZ_NAD_NEW 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Код митної установи 

N 9 

DCUS_CODE 

  

Код документа 

N 4 

D_CODE 

  

Номер док-та 

C 50 

D_NUM 

  

Дата док-та 

D 8 

D_DATE 

  

Тип операції (1-прихід, 2-випуск) 

N 1 

D_OPER 

  

Дата розміщення/випуску 

D 8 

D_reg 

  

Номер товару в док-ті приходу 

N 4 

N_GOOD_Р 

  

Термін зберігання 

D 8 

G_term 

  

Код товару за УКТЗЕД 

C 15 

G_33 

  

10 

Найменування товару 

C 250 

G_31_name 

  

11 

К-ть місць товару 

N 10 

G_31_k 

  

12 

Вага нетто (кг) 

N 20,4 

G_38 

  

13 

Код дод. од. виміру 

N 3 

G_41_code 

  

14 

Кількість у дод. од. виміру 

N 20,4 

G_41_k 

  

15 

Фактурна вартість (грн.) 

N 20,4 

G_42 

  

Код форми: 0004 Версія 1.00 "Продовження терміну зберігання" 

Таблиця "Продовження терміну зберігання" STZ_TERM_GOODS 

N поля 

Опис 

Тип і розмір поля 

Ім'я поля 

Джерело інформації 

Код митної установи 

N 9 

DCUS_CODE 

  

Код документа 

N 4 

D_CODE 

  

Номер док-та 

C 50 

D_NUM 

  

Дата док-та 

D 8 

D_DATE 

  

Тип операції (1-прихід, 2-випуск) 

N 1 

D_OPER 

  

Дата розміщення/випуску 

D 8 

D_REG 

  

Номер товару в док-ті приходу 

N 4 

N_GOOD_P 

  

Новий термін зберігання 

D 8 

G_TERM_N 

  

Номер документа - підстави 

C 50 

D_term_num 

  

10 

Дата документа - підстави 

D 8 

D_term_date 

  

 

Функція розрахунку 32-розрядної контрольної суми (мова C)

/**********
*
* Copyright, applying to UpdateCRC() and crc_32_tab[]:
*
* COPYRIGHT (C) 1986 Gary S. Brown.
*
**********/

/**********
*
* First, the polynomial itself and its table of feedback terms. The
* polynomial is
* X^32+X^26+X^23+X^22+X^16+X^12+X^11+X^10+X^8+X^7+X^5+X^4+X^2+X^1+X^0
*
* Note that we take it "backwards" and put the highest-order term in
* the lowest-order bit. The X^32 term is "implied"; the LSB is the
* X^31 term, etc. The X^0 term (usually shown as "+1") results in
* the MSB being 1.
*
* Note that the usual hardware shift register implementation, which
* is what we're using (we're merely optimizing it by doing eight-bit
* chunks at a time) shifts bits into the lowest-order term. In our
* implementation, that means shifting towards the right. Why do we
* do it this way? Because the calculated CRC must be transmitted in
* order from highest-order term to lowest-order term. UARTs transmit
* characters in order from LSB to MSB. By storing the CRC this way,
* we hand it to the UART in the order low-byte to high-byte; the UART
* sends each low-bit to hight-bit; and the result is transmission bit
* by bit from highest- to lowest-order term without requiring any bit
* shuffling on our part. Reception works similarly.
*
* The feedback terms table consists of 256, 32-bit entries. Notes:
*
* The table can be generated at runtime if desired; code to do so
* is shown later. It might not be obvious, but the feedback
* terms simply represent the results of eight shift/xor opera-
* tions for all combinations of data and CRC register values.
*
* The values must be right-shifted by eight bits by the "updcrc"
* logic; the shift must be unsigned (bring in zeroes). On some
* hardware you could probably optimize the shift in assembler by
* using byte-swap instructions.
* polynomial $edb88320
*
**********/

unsigned long crc_32_tab[] =
{
0x00000000L, 0x77073096L, 0xee0e612cL, 0x990951baL, 0x076dc419L,
0x706af48fL, 0xe963a535L, 0x9e6495a3L, 0x0edb8832L, 0x79dcb8a4L,
0xe0d5e91eL, 0x97d2d988L, 0x09b64c2bL, 0x7eb17cbdL, 0xe7b82d07L,
0x90bf1d91L, 0x1db71064L, 0x6ab020f2L, 0xf3b97148L, 0x84be41deL,
0x1adad47dL, 0x6ddde4ebL, 0xf4d4b551L, 0x83d385c7L, 0x136c9856L,
0x646ba8c0L, 0xfd62f97aL, 0x8a65c9ecL, 0x14015c4fL, 0x63066cd9L,
0xfa0f3d63L, 0x8d080df5L, 0x3b6e20c8L, 0x4c69105eL, 0xd56041e4L,
0xa2677172L, 0x3c03e4d1L, 0x4b04d447L, 0xd20d85fdL, 0xa50ab56bL,
0x35b5a8faL, 0x42b2986cL, 0xdbbbc9d6L, 0xacbcf940L, 0x32d86ce3L,
0x45df5c75L, 0xdcd60dcfL, 0xabd13d59L, 0x26d930acL, 0x51de003aL,
0xc8d75180L, 0xbfd06116L, 0x21b4f4b5L, 0x56b3c423L, 0xcfba9599L,
0xb8bda50fL, 0x2802b89eL, 0x5f058808L, 0xc60cd9b2L, 0xb10be924L,
0x2f6f7c87L, 0x58684c11L, 0xc1611dabL, 0xb6662d3dL, 0x76dc4190L,
0x01db7106L, 0x98d220bcL, 0xefd5102aL, 0x71b18589L, 0x06b6b51fL,
0x9fbfe4a5L, 0xe8b8d433L, 0x7807c9a2L, 0x0f00f934L, 0x9609a88eL,
0xe10e9818L, 0x7f6a0dbbL, 0x086d3d2dL, 0x91646c97L, 0xe6635c01L,
0x6b6b51f4L, 0x1c6c6162L, 0x856530d8L, 0xf262004eL, 0x6c0695edL,
0x1b01a57bL, 0x8208f4c1L, 0xf50fc457L, 0x65b0d9c6L, 0x12b7e950L,
0x8bbeb8eaL, 0xfcb9887cL, 0x62dd1ddfL, 0x15da2d49L, 0x8cd37cf3L,
0xfbd44c65L, 0x4db26158L, 0x3ab551ceL, 0xa3bc0074L, 0xd4bb30e2L,
0x4adfa541L, 0x3dd895d7L, 0xa4d1c46dL, 0xd3d6f4fbL, 0x4369e96aL,
0x346ed9fcL, 0xad678846L, 0xda60b8d0L, 0x44042d73L, 0x33031de5L,
0xaa0a4c5fL, 0xdd0d7cc9L, 0x5005713cL, 0x270241aaL, 0xbe0b1010L,
0xc90c2086L, 0x5768b525L, 0x206f85b3L, 0xb966d409L, 0xce61e49fL,
0x5edef90eL, 0x29d9c998L, 0xb0d09822L, 0xc7d7a8b4L, 0x59b33d17L,
0x2eb40d81L, 0xb7bd5c3bL, 0xc0ba6cadL, 0xedb88320L, 0x9abfb3b6L,
0x03b6e20cL, 0x74b1d29aL, 0xead54739L, 0x9dd277afL, 0x04db2615L,
0x73dc1683L, 0xe3630b12L, 0x94643b84L, 0x0d6d6a3eL, 0x7a6a5aa8L,
0xe40ecf0bL, 0x9309ff9dL, 0x0a00ae27L, 0x7d079eb1L, 0xf00f9344L,
0x8708a3d2L, 0x1e01f268L, 0x6906c2feL, 0xf762575dL, 0x806567cbL,
0x196c3671L, 0x6e6b06e7L, 0xfed41b76L, 0x89d32be0L, 0x10da7a5aL,
0x67dd4accL, 0xf9b9df6fL, 0x8ebeeff9L, 0x17b7be43L, 0x60b08ed5L,
0xd6d6a3e8L, 0xa1d1937eL, 0x38d8c2c4L, 0x4fdff252L, 0xd1bb67f1L,
0xa6bc5767L, 0x3fb506ddL, 0x48b2364bL, 0xd80d2bdaL, 0xaf0a1b4cL,
0x36034af6L, 0x41047a60L, 0xdf60efc3L, 0xa867df55L, 0x316e8eefL,
0x4669be79L, 0xcb61b38cL, 0xbc66831aL, 0x256fd2a0L, 0x5268e236L,
0xcc0c7795L, 0xbb0b4703L, 0x220216b9L, 0x5505262fL, 0xc5ba3bbeL,
0xb2bd0b28L, 0x2bb45a92L, 0x5cb36a04L, 0xc2d7ffa7L, 0xb5d0cf31L,
0x2cd99e8bL, 0x5bdeae1dL, 0x9b64c2b0L, 0xec63f226L, 0x756aa39cL,
0x026d930aL, 0x9c0906a9L, 0xeb0e363fL, 0x72076785L, 0x05005713L,
0x95bf4a82L, 0xe2b87a14L, 0x7bb12baeL, 0x0cb61b38L, 0x92d28e9bL,
0xe5d5be0dL, 0x7cdcefb7L, 0x0bdbdf21L, 0x86d3d2d4L, 0xf1d4e242L,
0x68ddb3f8L, 0x1fda836eL, 0x81be16cdL, 0xf6b9265bL, 0x6fb077e1L,
0x18b74777L, 0x88085ae6L, 0xff0f6a70L, 0x66063bcaL, 0x11010b5cL,
0x8f659effL, 0xf862ae69L, 0x616bffd3L, 0x166ccf45L, 0xa00ae278L,
0xd70dd2eeL, 0x4e048354L, 0x3903b3c2L, 0xa7672661L, 0xd06016f7L,
0x4969474dL, 0x3e6e77dbL, 0xaed16a4aL, 0xd9d65adcL, 0x40df0b66L,
0x37d83bf0L, 0xa9bcae53L, 0xdebb9ec5L, 0x47b2cf7fL, 0x30b5ffe9L,
0xbdbdf21cL, 0xcabac28aL, 0x53b39330L, 0x24b4a3a6L, 0xbad03605L,
0xcdd70693L, 0x54de5729L, 0x23d967bfL, 0xb3667a2eL, 0xc4614ab8L,
0x5d681b02L, 0x2a6f2b94L, 0xb40bbe37L, 0xc30c8ea1L, 0x5a05df1bL,
0x2d02ef8dL
};

/**********
*
* UpdateCRC32()
*
*
*
**********/

long UpdateCRC32(unsigned long crc32val, unsigned char *s, int len)
{
register unsigned long crcval = crc32val;
while (len--)
crcval = crc_32_tab[((unsigned char) crcval ^ (*s++)) & 0xff] ^ (crcval >> 8);
return(crcval);
}

/**********
*
*
* End of File
*
*
*
**********/

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ
форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення товарів та інших предметів програмно-інформаційного комплексу "Інспектор - 2006" для електронного декларування на рівні суб'єкт - митний орган

1. Електронні повідомлення, що використовуються для електронного декларування, передаються у вигляді файлів-пакетів, які представляють собою архіви формату zip та мають розширення imfx.

2. Архів містить наступні файли:

2.1. конверт, який має фіксовану назву envelope.xml;

2.2. заголовок повідомлення (пакет документів);

2.3. електронні документи (далі - ЕД);

2.4. зовнішні підписи (при використанні зовнішнього підписування).

3. Файли, зазначені в пунктах 2.1, 2.2 та, якщо спеціально не обумовлено інше, файли пункту 2.3 формуються в форматі xml в кодуванні 1251 або Unicode.

4. Формат файла конверту наведено в додатку 1.

5. Формат файла заголовку повідомлення наведено в додатку 2. Заголовок повідомлення підписується електронним цифровим підписом (ЕЦП).

6. Формат файла ЕД визначається типом документа. Формати ВМД, підтвердження про отримання електронного повідомлення, повідомлення про обробку ЕД, протоколу форматно-логічного контролю ЕД наведено в Додатках 3 - 6.

7. Кожен ЕД підписується електронним цифровим підписом. Допускається накладання як внутрішніх, так і зовнішніх ЕЦП.

 

Перший заступник
начальника Регіональної
інформаційної митниці 

 
 
О. О. Ніколайчук
 

 

Конверт електронного повідомлення, файл envelope.xml, версія 1

Тег 

Опис 

Примітка 

Envelope 

Конверт електронного повідомлення 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

version 

Номер версії формату файла 

short 

атрибут, значення 1 

MessageId 

Ідентифікатор повідомлення 

varchar(40) 

Довільний рядок, унікальність в межах відправника 

ReplyId 

Ідентифікатор повідомлення, відповіддю на яке є дане 

varchar(40) 

Обов'язкова для повідомлень про отримання 

Sender 

Відправник 

varchar(128) 

e-mail адреса декларанта або код підрозділу митного оформлення 

Receiver 

Отримувач 

varchar(128) 

e-mail адреса декларанта або код підрозділу митного оформлення 

CreationDate 

Дата створення 

datetime 

  

Direction 

Напрямок руху 

byte 

1 - декларант -> митниця
2 - митниця -> декларант 

MsgType 

Тип повідомлення 

int 

Згідно довідника 

Comment 

Примітка 

varchar(200) 

Рекомендується указувати відправника повідомлення 

10 

DocListFile 

Файла списку документів 

DocListFile 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

DocListFile 

  

  

FileName 

Ім'я файла списку документів 

varchar(128) 

Наприклад, doclist.xml.ivk 

Protection 

Захист файла списку документів 

Protection 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

Protection 

Відомості про підписання та шифрування файла 

Шифрування в версії 1 не підтримується 

MethodID 

Виробник крипто захисту 

int 

1 = IVK 

SelfSigned** 

Ознака внутрішнього підпису 

bit 

Повинен бути наявний або FileName або SelefSigned з значенням 1 

SignFileName 

Ім'я файла, в якому знаходиться ЕЦП для зовнішнього підпису 

varchar(128) 

4*** 

SignerCertFileName 

Ім'я файла сертифікату підписувача 

varchar(128) 

  

5*** 

InnerProtection 

Ознака того, що очищений від підпису блок даних також має інші ЕЦП 

Protection 

Допустимо за умови SelfSigned=1 

____________
* Кардинальність:
- ? = (0,1);
- 1 = 1;
- * = (0...);
- + = (1...).

** На одному рівні може бути тільки одна внутрішня ЕЦП. Всі інші ЕЦП на цьому рівні повинні бути зовнішніми.

*** В поточній реалізації реквізити не підтримуються.

 

Пакет документів (заголовок повідомлення), файл doclist.xml, версія 3

Тег 

Опис 

Примітка 

DocList 

Заголовок електронного повідомлення 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

version 

Номер версії формату файла 

short 

атрибут, значення 3 

SenderCode 

Код ЄДРПОУ/ДРФО/Митного органу відправника повідомлення 

decimal(10) 

  

SenderName 

Назва відправника повідомлення 

varchar(200) 

  

CreationDate 

Момент створення повідомлення 

datetime 

** формат серіалізації тегів типу datetime наступний: yyyymmddThhmiss 

Document 

Опис документа 

Document 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

Document 

Опис документа 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ID 

Ідентифікатор документа 

int 

унікальний в межах повідомлення номер документа, починаючи з 1 

ParentID 

Ідентифікатор надпорядкованого документа 

int 

  

DocCode 

Код 

short 

згідно класифікатора електронних документів програми "Інспектор-2006" dc_doctypes 

DocNumber 

Номер 

varchar(50) 

  

ModificationDate 

Момент останньої модифікації 

datetime 

  

FileName 

Назва файла документа 

varchar(128) 

  

CRC 

Контрольна сума файла повідомлення 

int 

  

Protection 

Захист файла документа 

Protection 

0 - для незахищених файлів,
+ - для файлів електронних повідомлень 

Тег описаний в форматі файла envelope.xml. 

____________
* Кардинальність:
- 0 = 0;
- ? = (0,1);
- 1 = 1;
- * = (0...);
- + = (1...).

 

Документ 2 - ВМД, версія 1

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_main 

Загальна інформація по ВМД 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_01_01 

Тип ВМД (ІМ, ЕК, ТР, тощо) 

varchar(3) 

  

ccd_01_02 

Тип ВМД (митний режим) 

numeric(2,0) 

  

ccd_01_03 

Тип ВМД (особливості переміщення товарів) 

varchar(3) 

  

ccd_md8 

Ознака використання МД-8 

bit 

  

ccd_03_01 

Кількість додаткових листів 

short 

  

ccd_04_01 

Кількість специфікацій 

int 

  

ccd_05_01 

Кількість товарів 

int 

  

ccd_06_01 

Кількість місць 

numeric(6,0) 

  

ccd_11_01 

Код торговельної країни 

varchar(3) 

  

10 

ccd_12_01 

Загальна митна вартість 

numeric(16,2) 

  

11 

ccd_13_01 

Експортний контроль 

varchar(1) 

  

12 

ccd_15_01 

Код країни відправлення 

varchar(3) 

  

13 

ccd_17_01 

Код країни призначення 

varchar(3) 

  

14 

ccd_18_01 

Кількість ТЗ при відправленні 

smallint 

  

15 

ccd_18_04 

Інформація по ТЗ 

byte 

0 - присутній список ТЗ
в таблиці ccd_transport,
1 - ручна поклажа,
2 - самоходом 

16 

ccd_19_01 

Ознака переміщення в контейнері 

varchar(1) 

0 або 1 

17 

ccd_20_01 

Код умови поставки 

varchar(3) 

  

18 

ccd_20_cnt 

Країна поставки 

varchar(2) 

  

19 

ccd_20_02 

Географічний пункт поставки 

varchar(20) 

  

20 

ccd_20_03 

Код форми розрахунку 

numeric(2,0) 

  

21 

ccd_21_01 

Кількість ТЗ на кордоні 

smallint 

  

22 

ccd_21_04 

Інформація по ТЗ 

byte 

0 - присутній список ТЗ,
1 - ручна поклажа,
2 - самоходом 

23 

ccd_22_01 

Код валюти фактурної вартості 

varchar(3) 

  

24 

ccd_22_cur 

Код валюти, в якій розраховано ВМД 

int 

  

25 

ccd_22_date 

Дата, станом на яку розраховано ВМД 

date 

Станом на цю дату використовуються курси валют та тарифи 

26 

ccd_22_02 

Фактурна вартість в валюті 

numeric(16,2) 

Базова вартість без добавок 

27 

ccd_22_03 

Фактурна вартість в гривнях 

numeric(16,2) 

Вартість з добавками фактурної вартості 

28 

ccd _23_01 

Курс валюти 

numeric(16,8) 

  

29 

ccd_24_01 

Код характеру угоди 

int 

  

30 

ccd_24_02 

Валюта розрахунку 

varchar(3) 

  

31 

ccd_25_01 

Код ТЗ на кордоні 

int 

  

32 

ccd_26_01 

Код ТЗ усередині країни 

int 

  

33 

ccd_27_01 

Код митниці при перевантаженні товару 

varchar(9) 

  

34 

ccd_29_01 

Код митниці на кордоні 

varchar(9) 

  

35 

ccd_30_01 

Місце огляду товару 

varchar(9) 

  

36 

ccd_48_01 

Дата відстрочки платежу 

date 

  

37 

ccd_51_01 

Дата доставки в митницю призначення (ТР) 

date 

  

38 

ccd_51_02 

Сума гарантії 

numeric(16,2) 

  

39 

ccd_51_03 

Номер гарантійного документа 

varchar(20) 

  

40 

ccd_52_01 

Дата доставки 

date 

  

41 

ccd_53_01 

Митниця призначення 

varchar(9) 

  

42 

ccd_54_01 

Місце заповнення 

varchar(16) 

  

43 

ccd_54_02 

П. І. Б. декларанта 

varchar(27) 

  

44 

ccd_54_03 

Дата заповнення 

date 

  

45 

ccd_54_04 

Номер посвідчення декларанта 

varchar(5) 

  

46 

ccd_54_05 

Посада декларанта 

varchar(27) 

  

47 

ccd_54_06 

Телефон декларанта 

varchar(27) 

  

48 

ccd_07_04 

Внутрішній номер ВМД у декларанта 

varchar(30) 

  

49 

ccd_54_07 

Номер свідоцтва електронного декларування 

int 

  

50 

ccd_04_02 

Кількість аркушів МД-8 

int 

  

51 

ccd_52_02 

Код гарантії 

varchar(2) 

  

52 

ccd_ext_mov 

Ознака наявності міжнародного переміщення 

bit 

  

53 

ccd_int_mov 

Ознака наявності внутрішнього переміщення 

bit 

  

54 

ccd_afc 

Витрати по фактурній вартості 

ccd_afc 

  

55 

ccd_back 

Зворот ВМД 

ccd_back 

  

56 

ccd_bank 

Графи А та 28 

ccd_bank 

  

57 

ccd_client 

Клієнти по ВМД 

ccd_client 

  

58 

ccd_cmn_doc 

Документи по ВМД 

ccd_cmn_doc 

  

59 

ccd_dcc 

ДМВ по ВМД 

ccd_dcc 

  

60 

ccd_license 

Ліцензії по ВМД 

ccd_license 

  

61 

ccd_pay_doc 

Платіжні документи по ВМД (графа C) 

ccd_pay_doc 

  

62 

ccd_payment 

Платежі по ВМД (графа B) 

ccd_payment 

  

63 

ccd_int_obl 

Забов'язання по графі 50 

ccd_int_obl 

  

64 

ccd_transport 

Транспортні засоби по ВМД (графи 18 або 21) 

ccd_transport 

  

65 

ccd_goods 

Товари по ВМД 

ccd_goods 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_afc 

Витрати по фактурній вартості 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_afc_code 

Тип витрат 

byte 

1 - по вартості,
2 - по вазі 

ccd_afc_cur 

Валюта 

int 

  

ccd_afc_cur_rate 

Курс валюти 

numeric(16,8) 

  

ccd_afc_sum_cur 

Сума в валюті 

money** 

  

ccd_afc_sum 

Сума в гривнях 

money 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_back 

Зворот ВМД 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_bk_gr 

Графа ВМД 

byte 

  

ccd_back_content 

Текст зворотної сторони 

ntext 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_bank 

Графи А та 28 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_bn_gr 

Графа 

byte 

28 - 28 графа 

ccd_bn_pos 

Номер позиції 

short 

Починаючи з 1 

ccd_cl_gr 

Графа клієнта 

byte 

Див. ccd_clients 

ccd_cl_pos 

Номер клієнта у графі 

short 

Див. ccd_clients 

ccd_bn_cnt 

Країна банку 

varchar(2) 

Згідно довідника країн 

ccd_bn_name 

Назва банку 

varchar(35) 

  

ccd_bn_adr 

Адреса банку 

varchar(35) 

  

ccd_bn_code 

Код ЄДРПОУ банку 

numeric(8,0) 

  

ccd_bn_mfo 

МФО банку 

varchar(6) 

  

10 

ccd_bn_acnt 

Розрахунковий рахунок 

varchar(14) 

  

11 

ccd_bn_bic 

Міжнародний ідентифікаційний код банку 

varchar(11) 

  

12 

ccd_bn_iban 

Номер рахунку в міжнародному форматі 

varchar(34) 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_client 

Клієнти по ВМД (експортер/імпортер) 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_cl_gr 

Графа клієнта в ВМД 

tinyint (byte) 

2, 8, 9, 14, 50 графи 

ccd_cl_pos 

Номер клієнта в графі 

Smallint 

Починаючи з 1 

ccd_cl_cnt 

Країна клієнта 

varchar(2) 

  

ccd_cl_01 

Форма власності 

numeric(2,0) 

  

ccd_cl_02 

Тип власності 

numeric(1,0) 

  

ccd_cl_03 

Тип підприємства 

numeric(3,0) 

  

ccd_cl_04 

Загальнодержавна форма власності 

numeric(2,0) 

  

ccd_cl_05 

Адміністративно-територіальний устрій 

numeric(2,0) 

  

ccd_cl_code 

Код ЄДРПОУ/ДРФО 

numeric(10,0) 

  

10 

ccd_cl_vat 

Код платника ПДВ 

numeric(12,0) 

  

11 

ccd_cl_name 

Назва клієнта 

nvarchar(200) 

  

12 

ccd_cl_adr 

Адреса клієнта 

nvarchar(200) 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_cmn_doc 

Документи по ВМД 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_doc_part 

Розділ графи 44 

varchar(3) 

  

ccd_doc_code 

Код документа 

varchar(4) 

  

ccd_doc_name 

Номер документа 

varchar(50) 

  

ccd_doc_date_beg 

Дата документа 

date 

  

ccd_doc_end 

Термін дії документа 

date 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_dcc 

ДМВ по ВМД 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_dcc_code 

Код витрати 

int 

  

ccd_dcc_dist 

Тип розподілу по товарах 

byte 

Для витрат з кодом 49 та 69 

ccd_dcc_cur 

Валюта 

int 

  

ccd_dcc_cur_rate 

Курс валюти 

numeric(16,8) 

  

ccd_dcc_sum_cur 

Сума в валюті 

money 

  

ccd_dcc_sum 

Сума в гривнях 

money 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_license 

Ліцензії по ВМД (14 та 49 графи) 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_lic_gr 

Номер графи 

byte 

14, 49 графи 

ccd_lic_pos 

Позиція 

short 

Починаючи з 1 

ccd_lic_type 

Тип ліцензії 

byte 

  

ccd_lic_num 

Номер ліцензії 

varchar(20) 

  

ccd_lic_date 

Дата ліцензії 

date 

  

ccd_lic_gk_type 

Тип ліцензії по 933 наказу 

byte 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_pay_doc 

Платіжні документи по ВМД (графа C) 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_pd_code 

Код платежу 

int 

  

ccd_pd_sp 

Спосіб платежу 

varchar(2) 

  

ccd_pd_payer 

Код ЄДРПОУ/ДРФО платника 

numeric(10,0) 

  

ccd_pd_number 

Номер платіжного документа 

varchar(20) 

  

ccd_pd_date 

Дата платіжного документа 

date 

  

ccd_pd_end 

Сплата векселю 

date 

  

ccd_pd_sum 

Сума платежу 

numeric(16,2) 

  

ccd_pd_cur 

Валюта платежу 

int 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_payments 

Платежі по ВМД (графа B) 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_pay_code 

Код платежу 

int 

  

ccd_pay_sp 

Спосіб платежу 

varchar(2) 

  

ccd_pay_sum 

Сума платежу 

numeric(16,2) 

  

ccd_pay_cur 

Валюта платежу 

varchar(3) 

  

ccd_pay_bank 

Платіжні реквізити 

varchar(70) 

  

ccd_48_01 

Дата документа 

date 

  

ccd_48_02 

Термін векселя 

date 

  

ccd_ndoc 

Номер платіжного документа 

varchar(17) 

  

ccd_payer 

Платник 

numeric(10,0) 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_int_obl 

Зобов'язання по графі 50 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_obl_type 

Тип зобов'язання 

smallint 

  

ccd_obl_subj 

Тип суб'єкта, що надав зобов'язання 

tinyint (byte) 

  

ccd_obl_cnt 

Країна паспорта 

varchar(2) 

  

ccd_obl_pas_ser 

Серія паспорта 

varchar(10) 

  

ccd_obl_pas_num 

Номер паспорта 

varchar(10) 

  

ccd_obl_surname 

Прізвище 

varchar(50) 

  

ccd_obl_name 

Ім'я 

varchar(50) 

  

ccd_obl_patr 

По батькові 

varchar(50) 

  

ccd_obl_exp 

Термін зобов'язання 

date 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_transport 

Транспортні засоби по ВМД 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_trn_gr 

Номер графи 

byte 

18 або 21 

ccd_trn_name 

Номер транспортного засобу 

varchar(26) 

  

ccd_trn_cnt 

Країна 

varchar(3) 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_goods 

Товари по ВМД 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_32_01 

Номер товару 

int 

  

ccd_31_01 

Опис товару 

ntext 

  

ccd_31_02 

Кількість контейнерів 

short 

  

ccd_31_03 

Кількість місць 

numeric(6,0) 

  

ccd_31_03p 

Тип місця 

tinyint (byte) 

0 - Кількість місць,
1 - Частина місця,
2 - Навал, насип, налив, ЛЕП, трубопровід
3 - Упаковка (тара) за окремою ВМД 

ccd_31_04 

Кількість в додаткових одиницях виміру 

numeric(20,8) 

  

ccd_31_05 

Місяць переміщення енергоносіїв 

varchar(10) 

  

ccd_33_01 

Код товару за УКТЗЕД 

varchar(10) 

  

ccd_34_01 

Код країни походження 

varchar(3) 

  

10 

ccd_35_01 

Вага брутто 

numeric(20,8) 

  

11 

ccd_36_01 

Преференція по оплаті процедур 

short 

  

12 

ccd_36_02 

Преференція по миту 

short 

  

13 

ccd_36_03 

Преференція по акцизу 

short 

  

14 

ccd_36_04 

Преференція по ПДВ 

short 

  

15 

ccd_37_01 

Процедура

(код митного режиму) 

short 

  

16 

ccd_37_02 

Процедура (код попереднього митного режиму) 

short 

  

17 

ccd_37_03 

Процедура (особливості переміщення товару) 

varchar(3) 

  

18 

ccd_38_01 

Вага нетто 

numeric(20,8) 

  

19 

ccd_39_01 

Квота 

numeric(16,4) 

  

20 

ccd_41_01 

Код додаткової одиниці виміру 

int 

  

21 

ccd_42_01 

Фактурна вартість товару в валюті 

money 

  

22 

ccd_42_02 

Фактурна вартість товару в гривнях 

numeric(16,2) 

  

23 

ccd_43_01 

Код гарантії 

varchar(2) 

  

24 

ccd_45_01 

Митна вартість 

numeric(16,2) 

  

25 

ccd_46_01 

Статистична вартість 

numeric(12,0) 

  

26 

ccd_33_02 

Додаткова класифікація 

varchar(10) 

  

27 

ccd_33_03 

Ознака експортного контролю 

byte 

  

28 

ccd_37_04 

Додаткова особливість переміщення 

varchar(2) 

  

29 

ccd_31_06 

Процент комплектного об'єкта 

numeric(6,2) 

  

30 

ccd_term 

Термін зберігання 

date 

  

31 

ccd_31_38 

Чиста вага 

numeric(20,8) 

  

32 

ccd_43_02 

Ознака випуску під гарантію 

varchar(1) 

  

33 

ccd_goods_back 

Зворот ВМД по товарах 

ccd_goods_back 

  

34 

ccd_goods_cont 

Контейнери 

ccd_goods_cont 

  

35 

ccd_goods_dcc 

Розподілення митної вартості по товарам 

ccd_goods_dcc 

  

36 

ccd_goods_doc 

Документи по товару 

ccd_goods_doc 

  

37 

ccd_goods_pay 

Платежі по товарам
(47 графа) 

ccd_goods_pay 

  

38 

ccd_goods_prv 

Попередні документи
(графа 40) 

ccd_goods_prv 

  

39 

ccd_inv_pos 

Специфікація 

ccd_inv_pos 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_goods_back 

Зворот ВМД по товару 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_bk_gr 

Графа ВМД 

byte 

  

ccd_bk_content 

Текст зворотної сторони 

ntext 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_goods_cont 

Контейнери 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_cnt_type 

Тип контейнера 

varchar(3) 

  

ccd_cnt_name 

Номер контейнера 

varchar(30) 

  

ccd_cnt_ispart 

Повний або частина 

bit 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_goods_dcc 

Розподілення митної вартості по товарах 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_dcc_code 

Код витрати 

int 

  

ccd_dcc_cur 

Валюта 

int 

  

ccd_dcc_cur_rate 

Курс валюти 

numeric(16,8) 

  

ccd_dcc_price 

Ціна 

money 

  

ccd_dcc_quant 

Кількість 

numeric(16,4) 

  

ccd_dcc_unit 

Одиниця виміру 

int 

  

ccd_dcc_sum_cur 

Сума в валюті 

money 

  

ccd_dcc_sum 

Сума в гривнях 

money 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_goods_doc 

Документи по товару 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_doc_part 

Розділ графи 44 

varchar(3) 

  

ccd_doc_code 

Тип документа 

varchar(4) 

  

ccd_doc_name 

Номер документа 

varchar(50) 

  

ccd_doc_date_beg 

Дата документа 

date 

  

ccd_doc_date_end 

Термін дії документа 

date 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_goods_pay 

Платежі по товарах (47 графа) 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_47_code 

Код платежу 

int 

  

ccd_47_char 

Літера умовного нарахування 

varchar(1) 

  

ccd_47_base 

Основа нарахування 

numeric(16,3) 

  

ccd_47_base_type 

Тип основи нарахування 

varchar(10) 

Згідно довідників валют або одиниць виміру 

ccd_47_tax 

Ставка 

numeric(10,4) 

  

ccd_47_tax_type 

Тип ставки 

varchar(3) 

% або згідно довідника валют 

ccd_47_tax_div 

За скільки одиниць встановлено ставку 

float 

по замовчуванню: 0 або 1, еквівалентні 

ccd_47_sum 

Сума платежу 

numeric(16,2) 

  

ccd_47_sp 

Спосіб платежу 

varchar(2) 

  

10 

ccd_47_cur 

Валюта платежу 

varchar(3) 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_goods_prv 

Попередні документи (графа 40) 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_doc_code 

Тип документа 

varchar(4) 

  

ccd_doc_name 

Номер документа 

varchar(18) 

  

ccd_doc_date_beg 

Дата документа 

date 

  

ccd_doc_goods 

Номер товару 

int 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_inv_pos 

Специфікація 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_inv_pos 

Позиція 

short 

Починаючи з 1 

ccd_inv_name 

Назва 

nvarchar(2000) 

  

ccd_inv_art 

Артикул 

varchar(50) 

  

ccd_inv_pack 

Пакування 

varchar(200) 

  

ccd_inv_price 

Вартість в валюті 

money 

  

ccd_inv_sum_cur 

Сума в валюті 

money 

  

ccd_inv_sum 

Сума в гривнях 

money 

  

ccd_inv_wb 

Вага брутто 

numeric(18,8) 

  

ccd_inv_wn 

Вага нетто 

numeric(18,8) 

  

10 

ccd_inv_qty 

Кількість 

numeric(18,8) 

  

11 

ccd_inv_unit 

Одиниця виміру 

int 

  

12 

ccd_inv_det 

Додаткові властивості товарів в специфікації 

ccd_inv_det 

  

13 

ccd_inv_prv 

Попередні ВМД до товарів в специфікації 

ccd_inv_prv 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_inv_det 

Додаткові властивості товарів в специфікації 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_id_code 

Код типу властивості 

short 

dc_gap 

ccd_id_value 

Значення властивості 

varchar(2000) 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

ccd_inv_prv 

Попередні ВМД до товарів в специфікації 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

ccd_ir_07_01 

Номер ВМД (код митної установи) 

varchar(9) 

  

ccd_ir_07_02 

Номер ВМД (рік) 

numeric(4,0) 

  

ccd_ir_07_03 

Номер ВМД (номер за порядком) 

numeric(6,0) 

  

ccd_ir_32_01 

Номер товару 

int 

  

ccd_ir_pos 

Номер позиції специфікації 

short 

  

ccd_ir_wb 

Вага брутто 

numeric(16,3) 

  

ccd_ir_wn 

Вага нетто 

numeric(16,3) 

  

ccd_ir_qty 

Кількість 

numeric(16,4) 

  

ccd_ir_unit 

Одиниця виміру 

int 

  

____________
* Кардинальність:
0 = не використовується;
? = (0,1);
1 = 1;
* = (0...);
+ = (1...).

** money=numeric(20,4)

 

Підтвердження про отримання електронного повідомлення, версія 1

Тег 

Опис 

Примітка 

EdResponse 

Підтвердження про отримання 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

version 

Номер версії формату файла 

short 

атрибут, значення 1 

Sender 

Відправник повідомлення, що підтверджується 

varchar(128) 

e-mail адреса декларанта або код підрозділу митного оформлення 

MessageId 

Ідентифікатор повідомлення, що підтверджується 

varchar(40) 

  

FileName 

Ім'я файла повідомлення, що підтверджується 

varchar(128) 

  

ActionCode 

Дія 

short 

0 - підтвердження 

ActionDate 

Момент обробки 

datetime 

  

UserName 

П. І. Б. особи, що обробила повідомлення 

varchar(128) 

  

OrgCode 

Код організації 

numeric(10) 

Код підрозділу митного оформлення або код ЄДРПОУ/ДРФО учасника ЗЕД 

OrgName 

Назва організації 

varchar(128) 

Назва підрозділу митного оформлення або учасника ЗЕД 

 

Повідомлення про обробку електронного документа, версія 1

Тег 

Опис 

Примітка 

EdAction 

Повідомлення про обробку ЕД 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

version 

Номер версії формату файла 

short 

атрибут, значення 1 

DocCode 

Код документа 

short 

csndict.dbo.dc_doctypes,
на сьогодні підтримується тільки ВМД (код 2) 

DocInNum 

Номер документа, присвоєний декларантом 

varchar(50) 

  

DocInModified 

Дата модифікації документа декларантом 

datetime 

  

DocInId 

Ідентифікатор документа у вхідному файлі 

int 

  

DocNumber 

Присвоєний митницею номер документа 

varchar(50) 

обов'язкове, якщо документ прийнято в базу даних митниці 

ActionCode 

Дія 

short 

1 - прийнято в БД митниці
2 - відмовлено в прийнятті в БД митниці (може супроводжу-ватися протоколом ФЛК ВМД)
3 - оформлено (супроводжу-ється підписаною оформленою ЕВМД)
4 - відмовлено в митному оформленні (супроводжується підписаною карткою відмови в форматі html) 

ActionDate 

Момент дії 

datetime 

  

UserName 

П. І. Б. особи, що обробила повідомлення 

varchar(128) 

  

10 

OrgCode 

Код організації 

numeric(10) 

Код підрозділу митного оформлення 

11 

OrgName 

Назва організації 

varchar(128) 

Назва підрозділу митного оформлення 

 

Протокол форматно-логічного контролю документа, версія 1

Тег 

Опис 

Примітка 

DocTestProt 

Протокол ФЛК 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

version 

Номер версії формату файла 

short 

атрибут, значення 1 

Error 

Помилка 

Error 

  

Тег 

Опис 

Примітка 

Error 

Помилка 

  

N 

Тег 

Опис 

Тип/Розмір 

Кардинальність* 

Примітка 

Text 

Текст 

text 

  

Level 

Рівень 

byte 

1 - системна
2 - структурна
3 - суттєва 

Place 

Місце помилки в документі 

varchar(128) 

  

____________

Опрос