Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О создании таможенного органа и определении зон деятельности Киевской региональной и Киевской областной таможен

Государственная таможенная служба
Приказ от 10.09.2008 № 991
редакция действует с 14.06.2010

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 вересня 2008 року N 991

Про створення митного органу і визначення зон діяльності Київської регіональної та Київської обласної митниць

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної митної служби України
 від 23 вересня 2008 року N 1034
,
 від 27 листопада 2008 року N 1335
,
 від 28 листопада 2008 року N 1341
,
 від 14 жовтня 2009 року N 959
,
 від 1 червня 2010 року N 563

(Зміни, передбачені пунктом 2 наказу Державної митної служби України від 18 лютого 2010 року N 130, внесені не будуть у зв'язку із виключенням пункту 2 згідно з наказом Державної митної служби України від 12 квітня 2010 року N 344)

Керуючись частиною четвертою статті 15 Митного кодексу України, відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 940, з метою оптимізації діяльності й структури митних органів, вдосконалення та уніфікації механізму здійснення митного контролю та митного оформлення окремих видів товарів наказую:

1. Створити Київську центральну спеціалізовану митницю. Установити код Київської центральної спеціалізованої митниці - 10900 00 00. Місце розташування Київської центральної спеціалізованої митниці - Київ.

(пункт 1 у редакції наказу Державної митної
 служби України від 23.09.2008 р. N 1034)

2. Підпорядкувати Київську центральну спеціалізовану митницю Державній митній службі України.

3. Визначити зоною діяльності Київської центральної спеціалізованої митниці:

3.1. На першому етапі:

територію Києва та Київської області (за виключенням зони відчуження ЧАЕС і смт Вільча, а також товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, незареєстрованими в установленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, та митне оформлення яких відповідно до законодавства України здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України) зі спеціалізацією митного контролю та митного оформлення товарів:

(абзац другий підпункту 3.1 пункту 3 у редакції наказу
 Державної митної служби України від 28.11.2008 р. N 1341)

призначених для офіційного (службового) користування дипломатичних представництв, консульських установ, представництв іноземних держав та міжнародних організацій, представництв іноземних фірм в Україні, а також особистого користування членів персоналу таких представництв, установ та організацій і членів їх сімей, які мають митні пільги;

(абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 27.11.2008 р. N 1335)

призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних заходах, а також аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях;

(абзац четвертий підпункту 3.1 пункту 3 у редакції наказу
 Державної митної служби України від 14.10.2009 р. N 959)

що переміщуються у несупроводжуваному багажі та вантажних відправленнях на адресу громадян;

що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях;

алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що ввозяться автомобільним транспортом у митному режимі "імпорт";

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом сьомим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 01.06.2010 р. N 563)

транспортних засобів, що класифікуються в товарних позиціях 8702 - 8704, 8711 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності;

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом восьмим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 01.06.2010 р. N 563,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати
 відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим)

культурних цінностей;

валютних цінностей, що переміщуються через митний кордон України банківськими установами;

дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, а також товарів, що їх містять або вироблені з них за переліком, визначеним Держмитслужбою

транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають на цій території.

(пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державної митної служби України від 01.06.2010 р. N 563)

3.2. На другому етапі - митну територію України зі спеціалізацією митного контролю та митного оформлення культурних цінностей; дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, а також товарів, що їх містять або вироблені з них за переліком, визначеним Держмитслужбою; інших товарів, визначених Держмитслужбою.

4. Установити граничну чисельність Київської центральної спеціалізованої митниці на першому етапі 250 штатних одиниць.

5. Визначити зоною діяльності Київської регіональної митниці - Київ (крім питань, віднесених до компетенції Київської центральної спеціалізованої митниці та Енергетичної регіональної митниці), території митних ліцензійних складів і складів тимчасового зберігання (у тому числі території, що будуть використовуватися за таким призначенням), які розташовані в Київській області, власниками яких є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що перебувають на обліку в цій митниці.

6. Визначити зоною діяльності Київської обласної митниці - Київську область, за винятком аеропорту "Бориспіль", зони відчуження ЧАЕС і смт Вільча, з виключенням з компетенції цієї митниці питань, що належать до компетенції Київської центральної спеціалізованої митниці, Київської та Енергетичної регіональних митниць, територій митних ліцензійних складів, складів тимчасового зберігання й вантажних митних комплексів (у тому числі територій, що будуть використовуватися за таким призначенням), які розташовані в Київській області, власниками яких є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що перебувають на обліку в цих митницях.

7. Установити, що митне оформлення товарів, зазначених у підпункті 3.1 пункту 3 цього наказу, здійснюється без прийняття Київською регіональною митницею та Київською центральною спеціалізованою митницею або Київською

обласною митницею та Київською центральною спеціалізованою митницею погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів.

8. Начальнику Київської центральної спеціалізованої митниці в установленому законодавством порядку забезпечити проведення державної реєстрації Київської центральної спеціалізованої митниці.

9. Начальнику Київської центральної спеціалізованої митниці у місячний строк подати до Держмитслужби пропозиції щодо кандидатів для призначення на керівні посади в митниці.

10. Начальнику Київської центральної спеціалізованої митниці у місячний строк подати до Держмитслужби пропозиції щодо:

створення митних постів у зоні діяльності митниці з урахуванням зони діяльності митниці;

структури, штатного розпису та кошторису митниці з урахуванням вимог цього наказу.

11. Начальнику Київської центральної спеціалізованої митниці в термін до 01.10.2008 подати до Держмитслужби Положення про митницю.

12. Начальнику Київської центральної спеціалізованої митниці спільно з Центральним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи затвердити переліки товарів, зазначені у підпункті 3.1 пункту 3 цього наказу.

13. Начальникам регіональних митниць, митниць інформувати суб'єктів підприємницької діяльності та громадян про вимоги цього наказу.

14. Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об'єктів митної інфраструктури забезпечити розміщення підрозділів Київської центральної спеціалізованої митниці з урахуванням установленої компетенції та штатної чисельності.

15. Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об'єктів митної інфраструктури забезпечити:

15.1. Матеріально-технічне забезпечення підрозділів Київської центральної спеціалізованої митниці з урахуванням установленої компетенції та штатної чисельності.

15.2. Виготовлення та вчасну видачу Київській центральній спеціалізованій митниці відповідної кількості особистих митних забезпечень та бланкової продукції.

16. Департаменту митного контролю в пунктах пропуску забезпечити внесення змін до Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (зі змінами).

17. Автотранспортному митному господарству забезпечити Київську центральну спеціалізовану митницю необхідною кількістю автотранспортних засобів, ураховуючи специфіку діяльності, забезпечивши їх зберігання та обслуговування.

18. Регіональній інформаційній митниці забезпечити:

18.1. Можливість переходу на використання коду Київської центральної спеціалізованої митниці при обробці електронних копій митних документів, статистичної та нормативно-довідкової інформації тощо, а також унесення потрібних змін до відповідних програмно-інформаційних комплексів Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.

18.2. Підрозділи Київської центральної спеціалізованої митниці необхідною кількістю засобів комп'ютерної техніки та зв'язку.

19. Прес-службі забезпечити висвітлення цього наказу в засобах масової інформації.

20. Початок функціонування та поетапного доповнення зони діяльності Київської центральної спеціалізованої митниці розпочати та здійснювати за окремими розпорядженнями Держмитслужби.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова Державної
митної служби України

 
В. І. Хорошковський

Опрос