Идет загрузка документа (184 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Перечня документов, выдаваемых государственными органами для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств с использованием грузовой таможенной декларации в соответствии с заявленным таможенным режимом

Государственная таможенная служба
Перечень, Приказ от 20.03.2006 № 202
Утратил силу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 березня 2006 року N 202

Про затвердження Переліку документів, які видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із використанням вантажної митної декларації відповідно до заявленого митного режиму

Наказ втратив чинність з 1 січня 2007 року 
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 24 листопада 2006 року N 1046)

Відповідно до Указу Президента України від 24.10.2003 N 1209 "Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності митної служби України", пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 N 80 "Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України" та з метою впровадження декларування з поданням вантажної митної декларації в електронній формі наказую:

1. Затвердити Перелік документів, які видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із використанням вантажної митної декларації відповідно до заявленого митного режиму (далі - Перелік), що додається.

2. Установити, що документи державних органів України, зазначені в Переліку, застосовуються для цілей митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються підприємствами через митний кордон України та декларуються у відповідному митному режимі з використанням вантажної митної декларації.

3. Установити, що у випадках, визначених законодавством України, митне оформлення товарів, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей, може бути завершене тільки після здійснення зазначених видів контролю відповідними службами. При цьому результати такого контролю повинні бути відображені в установлених законодавством України випадках у вигляді відміток (штампів, печаток) державних інспекторів цих служб на товарно-транспортних документах, які прямують з товарами.

4. Установити, що не зазначені в Переліку документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами, можуть застосовуватись митними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів виключно за погодженням з Державною митною службою України.

5. Директорам Департаменту заходів торговельної політики, Департаменту декларування та митних режимів, Департаменту організації митного контролю забезпечити підтримання Переліку в актуальному стані.

6. Директорові Департаменту декларування та митних режимів забезпечити направлення цього наказу до державних органів, зазначених у Переліку, з метою визначення ними кодів товарів згідно з УКТЗЕД, на які видаються документи, зазначені в Переліку.

7. Начальникові Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи, директорові Департаменту заходів торговельної політики забезпечити погодження визначених державними органами відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 N 80 "Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України" кодів товарів згідно з УКТЗЕД.

8. Директорові Департаменту інформаційних технологій та митної статистики забезпечити допрацювання програмно-інформаційного комплексу "Автоматизована система митного оформлення товарів та інших предметів" з урахуванням документів, зазначених у Переліку, і визначених згаданими державними органами кодів товарів згідно з УКТЗЕД, на які видаються ці документи, а також використання даних Переліку й таких кодів товарів під час здійснення форматно-логічного контролю відомостей, заявлених у вантажних митних деклараціях.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова Державної
митної служби України
 

 
О. Б. Єгоров
 

 

Перелік документів, які видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із використанням вантажної митної декларації відповідно до заявленого митного режиму

N з/п 

Документ державного органу України 

Митний режим 

Державний орган України  

Законодавчий, нормативно-
правовий акт, яким запроваджено подання митному органу документа для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів 

Ім-
порт 

Реім-
порт 

Екс-
порт 

Ре-
екс-
порт 

Тран-
зит 

Тимчасове 

Митний склад 

Спеціальна митна зона 

Магазин безмитної торгівлі 

Переробка 

Зни-
щен-
ня або руй-
ну-
ван-
ня 

Від-
мова на ко-
ристь дер-
жави 

вве-
зен-
ня 

ви-
ве-
зен-
ня 

уве-
зен-
ня 

ви-
ве-
зен-
ня 

уве-
зен-
ня 

ви-
ве-
зен-
ня 

уве-
зен-
ня 

ви-
ве-
зен-
ня 

на митній тери-
торії Украї-
ни 

за ме-
жами митної тери-
торії Украї-
ни 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Висновок про належність (неналежність) товару до спеціальних технічних засобів 

СБУ 

Указ Президента України від 13.04.2001 N 256 "Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку";
наказ Державної служби експортного контролю України, Служби безпеки України, Державної митної служби України від 05.06.2003 N 135/222/386 "Про затвердження Положення про взаємодію Державної служби експортного контролю України, Служби безпеки України та Державної митної служби України при здійсненні державного контролю за міжнародними передачами товарів спеціального призначення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.06.2003 за N 456/7777 

Ліцензія на ввезення, вивезення голографічних захисних елементів 

СБУ 

Стаття 9 Закону України від 01.06.2000 N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (зі змінами);
пункт 24 постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2001 N 171 "Про затвердження Положення про порядок голографічного захисту документів і товарів" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (зі змінами) 

Дозвіл (висновок) на право здійснення міжнародних передач товарів 

Держ-
експорт-
контроль України  

Закон України від 20.02.2003 N 549-IV "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";
постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 N 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 N 1807 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" 

Висновок уповноваженого Міністерством оборони України органу щодо відповідності засобів вимірювальної техніки військового призначення вимогам статті 9 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" 

Міноборони України 

Стаття 11 Закону України від 11.02.98 N 113/98-ВР "Про метрологію та метрологічну діяльність" (зі змінами);
пункт 8 постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1300 "Про затвердження Порядку ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки" (зі змінами);
наказ Міністра оборони України від 13.04.99 N 118 "Про затвердження Положення про порядок видачі висновків для митного оформлення засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на територію України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.05.99 за N 302/3595 

Дозвіл на перевезення спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система 

МВС України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.92 N 576 "Про затвердження Положення про дозвільну систему" (зі змінами);
наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.98 N 622 "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.10.98 за N 637/3077 

Ветеринарний сертифікат, ветеринарні свідоцтва форм Ф1, Ф2, Ф3 

Мінагро-
політики України 

Стаття 17 Закону України від 25.06.92 N 2498-XII "Про ветеринарну медицину" (зі змінами);
Закон України від 06.02.2003 N 486-IV "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" (зі змінами);
наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 27.12.99 N 49 "Про затвердження Порядку пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через державний кордон України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.01.2000 за N 9/4230;
наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 19.04.2005 N 32 "Про затвердження Правил видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов'язковому ветеринарно-
санітарному контролю та нагляду"
, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.04.2005 за N 659/10939;
наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 14.06.2004 N 71 "Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарно-
санітарного контролю та нагляду"
(зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.06.2004 за N 768/9367;
розпорядження Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Міністерства аграрної політики України та Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 26.04.2001 N 145/11/2-3419/15-2/42 "Про порядок пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна в пунктах пропуску через державний кордон у зв'язку із складною епізоотичною ситуацією в країнах Європи" 

Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин або разовий дозвіл на ввезення насіння й садивного матеріалу не зареєстрованих в Україні сортів рослин 

Мінагро-
політики України 

Стаття 24 Закону України від 26.12.2002 N 411-IV "Про насіння і садивний матеріал" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 N 686 "Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні" (зі змінами);
пункт 5 Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 N 1182 "Про затвердження Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин" (зі змінами);
наказ Міністерства аграрної політики України, Державної митної служби України від 18.07.2003 N 243/474 "Про затвердження Порядку ввезення в Україну і вивезення з України насіння і садивного матеріалу сортів рослин для наукових цілей та цілей державного сортовипробування" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.08.2003 за N 687/8008 

Документальне підтвердження на вивезення з України насіння й садивного матеріалу сортів рослин, які не є об'єктами інтелектуальної власності або вивозяться з дозволу власника прав на сорт 

Мінагро-
політики України 

Розділ X Митного кодексу України;
постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2001 N 412 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" (зі змінами);
пункт 5 Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 N 1182 "Про затвердження Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин" (зі змінами);
наказ Міністерства аграрної політики України, Державної митної служби України від 18.07.2003 N 243/474 "Про затвердження Порядку ввезення в Україну і вивезення з України насіння і садивного матеріалу сортів рослин для наукових цілей та цілей державного сортовипробування" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.08.2003 за N 687/8008 

Карантинний дозвіл  

Мінагро-
політики України 

Розділ V Закону України від 30.06.93 N 3348-XII "Про карантин рослин" (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 672 "Про затвердження Порядку проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів та їх переліку" (зі змінами);
наказ Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 N 414 "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.09.2005 за N 1121/11401;
наказ Міністерства аграрної політики України від 22.12.2005 N 731 "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.01.2006 за N 62/11936 

10 

Карантинний (фітосанітарний) сертифікат, фітосанітарний сертифікат на реекспорт 

Мінагро-
політики України 

Розділ V Закону України від 30.06.93 N 3348-XII "Про карантин рослин" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 672 "Про затвердження Порядку проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів та їх переліку" (зі змінами);
наказ Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 N 414 "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.09.2005 за N 1121/11401;
наказ Міністерства аграрної політики України від 22.12.2005 N 731 "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.01.2006 за N 62/11936 

11 

Племінне свідоцтво (сертифікат) 

Мінагро-
політики України 

Закон України від 15.12.93 N 3691-XII "Про племінну справу у тваринництві" (зі змінами); Закон України від 22.02.2000 N 1492-III "Про бджільництво";
наказ Міністерства аграрної політики України від 29.12.2002 N 416 "Про затвердження Положення про племінне свідоцтво (сертифікат) та зразків форм племінних свідоцтв (сертифікатів)" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.01.2003 за N 55/7376;
наказ Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук від 20.09.2000 N 184/82 "Про затвердження нормативно-
правових актів з питань розвитку бджільництва"
, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.10.2000 за N 736/4957 

12 

Дозвіл на ввезення в Україну трансгенних сортів рослин 

Мінагро-
політики України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1304 "Про затвердження Тимчасового порядку ввезення, державного випробування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин в Україні" 

13 

Посвідчення про реєстрацію (документ, що засвідчує реєстрацію біржової угоди (контракту) про експорт або імпорт зерна) 

Мінагро-
політики України 

Указ Президента України від 29.06.2000 N 832 "Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна";
постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 N 1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна";
наказ Міністерства аграрної політики України від 01.08.2003 N 259 "Про затвердження Порядку надання товарній біржі висновку про її відповідність вимогам", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.08.2003 за N 729/8050 

14 

Форма реєстрації уловів патагонського та атлантичного іклачів /Форма реекспорту видів іклачів 

Мінагро-
політики України 

Постанова Верховної Ради України від 04.02.94 N 3937-XII "Про участь України у Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики 1980 року";
постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 N 1420 "Про заходи щодо збереження морських живих ресурсів Антарктики" 

15 

Реєстраційне посвідчення або дозвіл на разове ввезення незареєстрованих лікарських засобів, або лист Державного фармакологічного центру МОЗ України на ввезення незареєстрованих лікарських засобів на територію України з метою проведення доклінічних досліджень, клінічних випробувань та державної реєстрації 

МОЗ України 

Стаття 17 Закону України від 04.04.96 N 123/96-ВР "Про лікарські засоби" (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 N 376 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)";
наказ Міністерства охорони здоров'я України, Державної митної служби України від 08.06.2001 N 224/387 "Про затвердження Порядку ведення та використання міжвідомчої бази даних зареєстрованих в Україні лікарських засобів" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.07.2001 за N 557/5748;
наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15.05.97 N 143 "Про порядок ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.06.97 за N 215/2019;
наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.2002 N 13 "Про Порядок увезення незареєстрованих лікарських засобів на митну територію України з метою проведення доклінічних досліджень, клінічних випробувань та державної реєстрації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02.2002 за N 151/6439;
наказ Державного фармакологічного центру Міністерства охорони здоров'я України від 19.02.2002 N 4 "Про затвердження єдиної форми листа ДФЦ МОЗ України до митних органів щодо ввезення незареєстрованих лікарських засобів"  

16 

Свідоцтво про державну реєстрацію виробу медичного призначення (або його нотаріально засвідчена копія) або: підтвердження про державну реєстрацію виробів медичного призначення; одноразовий дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованих виробів медичного призначення 

МОЗ України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2004 N 1497 "Про затвердження Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення" (зі змінами);
наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.09.2000 N 229 "Про Порядок державної реєстрації виробів медичного призначення в Україні" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.01.2001 за N 35/5226;
наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.01.2001 N 10 "Про Порядок надання одноразового дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих виробів медичного призначення" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.06.2001 за N 548/5739;
наказ Міністерства охорони здоров'я України, Державної митної служби України від 03.06.2005 N 250/480 "Про затвердження Порядку ведення та використання міжвідомчої бази даних зареєстрованих в Україні медичних виробів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.10.2005 за N 1134/11414  

17 

Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи  

МОЗ України 

Стаття 16 Закону України від 24.02.94 N 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.99 N 1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-
епідеміологічний нагляд в Україні
";
постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2002 N 1569 "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон";
постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 N 1218 "Про затвердження Положення про державну санітарно-
епідеміологічну службу України"
(зі змінами);
наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 N 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-
гігієнічної експертизи"
, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.01.2001 за N 4/5195;
постанова Головного Державного санітарного лікаря України від 25.02.97 N 3 "Розподіл функцій щодо затвердження та видачі Висновку державної санітарно-
гігієнічної експертизи нормативної документації та Гігієнічних висновків державної санітарно-
гігієнічної експертизи на вітчизняну та імпортовану продукцію"
 

18 

Сертифікат на ввезення (вивезення) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або лист Комітету з контролю за наркотиками (при транзиті товару через митну територію України) 

Комітет з контролю за наркотиками при МОЗ України  

Статті 11, 12 Закону України від 15.02.95 N 60/95-ВР "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.97 N 146 "Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1950 "Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N 770 "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2001 N 299 "Про затвердження Порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а також відходів, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини" 

19 

Спеціальний дозвіл Кабінету Міністрів України на реалізацію за межами України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів 

Кабінет Міністрів України 

Стаття 22 Закону України від 23.06.95 N 239/95-ВР "Про донорство крові та її компонентів"; постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.98 N 1427 "Про затвердження Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів";
постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (зі змінами) 

20 

Довідка про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами  

ДПА України 

Статті 1, 2 Указу Президента України від 18.06.94 N 319 "Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами" (зі змінами);
стаття 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (зі змінами);
наказ Міністерства фінансів України від 25.12.95 N 207 "Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.01.96 за N 18/1043 

21 

Заявка-
розрахунок на придбання марок акцизного збору 

ДПА України 

Указ Президента України від 18.09.95 N 849 "Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби";
постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 N 567 "Про запровадження марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (зі змінами);
наказ Державної податкової адміністрації України від 03.10.2005 N 428 "Про затвердження форм заявок на виготовлення та придбання марок акцизного збору", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1445/11725 

22 

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України 

Мінкультури України 

Закон України від 21.09.99 N 1068-XIV "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 N 984 "Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України" 

23 

Висновок щодо відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам статті 9 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" 

Держ-
спожив-
стандарт України 

Стаття 11 Закону України від 11.02.98 N 113/98-ВР "Про метрологію та метрологічну діяльність" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1300 "Про затвердження Порядку ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки" (зі змінами) 

24 

Сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання відповідності) або документальне підтвердження, що товари ввозяться як дослідні зразки для проведення досліджень чи випробувань (на товари 01 - 24 груп згідно з УКТЗЕД

Держ-
спожив-
стандарт України 

Закон України від 17.07.97 N 468/97-ВР "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (зі змінами);
Закон України від 23.12.97 N 771/97-ВР "Про безпечність та якість харчових продуктів" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.98 N 931 "Про переміщення через митний кордон сільськогосподарської продукції, що ввозиться для переробки" (зі змінами);
наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України, Державної митної служби України від 07.12.2000 N 701/701 "Щодо Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.12.2000 за N 921/5142;
наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 N 28 "Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за N 466/10746 

25 

Сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання відповідності) або документальне підтвердження,
що товари ввозяться як дослідні зразки для проведення досліджень чи випробувань (на товари, що не включені до 01 - 24 груп згідно з
УКТЗЕД

Держ-
спожив-
стандарт України 

Пункт 12 Указу Президента України від 23.07.98 N 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" (зі змінами);
стаття 18 Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 N 46 "Про стандартизацію і сертифікацію" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1211 "Про затвердження Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" (зі змінами);
наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України, Державної митної служби України від 07.12.2000 N 701/701 "Щодо Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.12.2000 за N 921/5142;
наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 N 28 "Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за N 466/10746 

26 

Витяг з реєстру Міністерства освіти і науки України про визнання СІД-кодів, нанесених на диски 

МОН України 

Пункт 8 Порядку присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матриці спеціального ідентифікаційного коду та визнання спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на диски та/або матриці, що експортуються, або матриці, що імпортуються, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 623 "Про затвердження Порядку присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матриці спеціального ідентифікаційного коду та визнання спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на диски та/або матриці, що експортуються, або матриці, що імпортуються" (зі змінами) 

27 

Витяг з реєстру Міністерства освіти і науки України про визнання СІД-кодів, нанесених на матриці 

МОН України 

Пункт 8 Порядку присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матриці спеціального ідентифікаційного коду та визнання спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на диски та/або матриці, що експортуються, або матриці, що імпортуються, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 623 "Про затвердження Порядку присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матриці спеціального ідентифікаційного коду та визнання спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на диски та/або матриці, що експортуються, або матриці, що імпортуються" (зі змінами) 

28 

Погодження на ввезення металобрухту 

Мінприроди України 

Стаття 10 Закону України від 05.05.99 N 619-XIV "Про металобрухт" (зі змінами) 

29 

Повідомлення про транскордонне перевезення відходів  

Мінприроди України 

Закон України від 01.07.99 N 803-XIV "Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням";
постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/
видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів"
(зі змінами) 

30 

Висновок, що відходи Зеленого переліку не підпадають під дію пунктів 6 - 33 Положення про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх утилізацією
/видаленням 

Мінприроди України 

Закон України від 01.07.99 N 803-XIV "Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням";
постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/
видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів"
(зі змінами) 

31 

Сертифікат екологічного контролю 

Мінприроди України 

Закон України від 24.02.94 N 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.98 N 999 "Про затвердження Порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів" (зі змінами);
пункт 1.11 Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, затвердженого
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 08.09.99 N 204 (зі змінами) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.99 за N 787/4080  

32 

Дозволи на зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів 

Мінприроди України 

Стаття 25 Закону України від 24.02.94 N 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.95 N 440 "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів" (зі змінами);
наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.07.2002 N 294 "Про затвердження Інструкції про розгляд заявок та надання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.09.2002 за N 781/7069;
підпункт 5.3.6 Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, затвердженого
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 08.09.99 N 204 (зі змінами) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.99 за N 787/4080 

33 

Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання 

Мінприроди України 

Стаття 59 Закону України від 08.02.95 N 39/95-ВР "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 N 1782 "Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії" (зі змінами) 

34 

Дозвіл або Сертифікат на ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного і рослинного світу 

Мінприроди України 

Статті 3, 4, 5 і 6 Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, підписаної 03.03.73 у Вашингтоні, до якої Україна приєдналася згідно із Законом України від 14.05.99 N 662-XIV "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення";
постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2000 N 1822 "Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення";
Правила видачі дозволів та сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків видів дикої фауни і флори, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, затверджені
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики України від 16.04.2002 N 147/110 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12.06.2002 за N 496/6784 

35 

Реєстраційне посвідчення про державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів або дозвіл на ввезення і застосування незареєстрованих пестицидів та агрохімікатів іноземного виробництва 

Мінприроди України 

Стаття 4 Закону України від 02.03.95 N 86/95-ВР "Про пестициди і агрохімікати" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.96 N 288 "Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.96 N 295 "Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" (зі змінами);
наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 19.02.2001 N 56 "Про перелік науково-
дослідних установ, яким надається право на проведення держвипробувань пестицидів і агрохімікатів" 

36 

Реєстраційне посвідчення на технічний засіб застосування пестицидів і агрохімікатів або Дозвіл на ввезення незареєстрованого технічного засобу застосування пестицидів і агрохімікатів 

УкрЦВТ 

Закон України від від 02.03.95 N 86/95-ВР "Про пестициди і агрохімікати" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.96 N 479 "Про затвердження Порядку проведення державних випробувань та державної реєстрації технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів" 

37 

Спеціальний дозвіл НБУ на ввезення уповноваженими банками в Україну валюти України 

НБУ 

Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (зі змінами);
глава 7 Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків, затверджених
постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 327 (зі змінами) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 753/8074 

38 

Спеціальний дозвіл НБУ на вивезення уповноваженими банками з України валюти України 

НБУ 

Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (зі змінами);
глава 6 Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків, затверджених
постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 327 (зі змінами) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 753/8074 

39 

Дозвіл на підставі окремого рішення Правління НБУ на ввезення в Україну уповноваженими банками бланків чеків, крім дорожніх чеків міжнародних платіжних систем 

НБУ 

Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (зі змінами);
глава 5 Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків, затверджених
постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 327 (зі змінами) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 753/8074 

40 

Спеціальний дозвіл на ввезення в Україну юридичними особами - резидентами банківських металів 

НБУ 

Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (зі змінами);
пункт 1.9 глави 1 розділу III Правил надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України, затверджених
постановою Правління Національного банку України від 31.07.2001 N 305 (зі змінами) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.08.2001 за N 735/5926;
додаток 5 до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 N 283 (зі змінами) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673 

41 

Індивідуальна ліцензія НБУ на вивезення за межі України юридичними особами - нерезидентами банківських металів у вигляді монет 

НБУ 

Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (зі змінами);
пункт 1.9 глави 1 розділу III Правил надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України, затверджених
постановою Правління Національного банку України від 31.07.2001 N 305 (зі змінами) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.08.2001 за N 735/5926;
додаток 1 до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 N 283 (зі змінами) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673 

42 

Індивідуальна ліцензія НБУ на вивезення за межі України уповноваженими банками банківських металів 

НБУ 

Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (зі змінами);
пункт 10 глави 4 Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 325 (зі змінами) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 749/8070 

43 

Ліцензія Міністерства фінансів України (при ввезенні в Україну бланків цінних паперів) 

Мінфін України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку" (зі змінами) 

44 

Сертифікат Кімберлійського процесу 

Мінфін України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 N 307 "Про ввезення на митну територію України та вивезення з митної території України алмазів" (зі змінами);
наказ Міністерства фінансів України від 09.04.2003 N 276 "Про затвердження Порядку оформлення супровідних документів та введення в обіг алмазів відповідно до сертифікаційної схеми Кімберлійського процесу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.04.2003 за N 345/7666 

45 

Дозвіл на вивезення за межі митної території України дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і відходів як давальницької сировини 

Мінфін України 

Стаття 5 Закону України від 15.09.95 N 327/95-ВР "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо-
економічних відносинах"
(зі змінами);
наказ Міністерства фінансів України від 17.01.2002 N 34 "Про затвердження Положення про порядок погодження вивезення за межі митної території України дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і відходів як давальницької сировини", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за N 65/6353 

46 

Висновок Державного гемологічного центру України за результатами експертизи й оцінки дорогоцінних каменів, дорогоцінних каменів органогенного утворення, напівдорогоцінних і декоративних каменів у сировині та виробах, колекцій мінералів, гірських порід, мінеральних речовин, а також культурних цінностей 

Мінфін України 

Закон України від 18.11.97 N 637/97-ВР "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (зі змінами);
наказ Міністерства фінансів України від 10.10.2005 N 684 "Про затвердження уніфікованої форми Висновку за результатами експертизи й оцінки дорогоцінних каменів, дорогоцінних каменів органогенного утворення, напівдорогоцінних і декоративних каменів у сировині та виробах, колекцій мінералів, гірських порід, мінеральних речовин, а також культурних цінностей", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.02.2006 за N 105/11979 

47 

Ліцензія на право експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

Мінекономіки України 

Закон України від 19.12.95 N 481/95-BP "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.96 N 493 "Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2001 N 940 "Про заходи щодо посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та справлянням акцизного збору" (зі змінами);
наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 14.02.2002 N 42 "Про Порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.2002 за N 183/6471;
наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 14.05.96 N 260 "Про затвердження зразків ліцензій на право здійснення експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.05.96 за N 234/1259 

48 

Ліцензія на експорт, імпорт товарів або лист-
роз'яснення уповноваженого державного органу в установлених законодавством випадках 

Мінекономіки України 

Закон України від 16.04.91 N 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами);
стаття 9 Закону України від 01.06.2000 N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (зі змінами);
стаття 5 Закону України від 17.01.2002 N 2953-III "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (зі змінами);
стаття 8 Закону України від 23.03.2000 N 1587-III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2005 N 1304 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2006 році" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 N 362 "Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій";
постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності";
постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" (зі змінами);
наказ Міністерства економіки України від 06.02.2006 N 42 "Про порядок ліцензування експорту, імпорту товарів у 2006 році", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.02.2006 за N 152/12026;
наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.08.2002 N 244 "Про Порядок видачі ліцензій на вид господарської діяльності - експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.08.2002 за N 704/6992;
наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.04.2004 N 122 "Про затвердження Порядку розгляду заявок на видачу дозвільних документів у сфері нетарифного регулювання зовнішньо-
економічної діяльності"
, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.05.2004 за N 482/9081;
наказ Міністерства економіки України від 30.05.2000 N 101 "Про порядок роботи в Міністерстві економіки України з матеріалами, поданими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на одержання документів дозвільного характеру" 

49 

Дозвіл на поставку до США текстильних товарів, який оформлюється шляхом проставлення візової печатки Мінекономіки України в комерційному рахунку-
фактурі  

Мінекономіки України 

Угода про торгівлю текстилем та предметами одягу між Урядом України та Урядом США;
додаток 7 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2005 N 1304 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2006 році" (зі змінами);
наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 22.12.98 N 837 "Про заходи МЗЕЗторгу України щодо виконання Візової домовленості між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо текстилю та текстильних товарів та Угоди про торгівлю текстилем та предметами одягу між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.99 за N 29/3322 

50 

Спеціальна ліцензія на імпорт товарів, щодо яких застосовані спеціальні заходи згідно з відповідним рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі 

Мінекономіки України 

Стаття 16 Закону України від 22.12.98 N 332-XIV "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (зі змінами);
Закон України від 16.04.91 N 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами);
наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.08.2002 N 232 "Про порядок ліцензування імпорту товарів в Україну, які є об'єктом застосування спеціальних заходів" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 685/6973;
наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 02.08.2002 N 234 "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну харчової соди походженням з Російської Федерації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.08.2002 за N 652/6940;
наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 23.10.2002 N 296 "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну цементу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.11.2002 за N 871/7159;
наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 16.12.2002 N 369 "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.12.2002 за N 1008/7296  

51 

Дозвіл на імпорт в Україну 

Мінекономіки України 

Стаття 15 Закон України від 22.12.98 N 332-XIV "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (зі змінами);
наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.03.2003 N 52 "Про порядок видачі дозволів на імпорт в Україну" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.03.2003 за N 213/7534 

52 

Разова (індивідуальна) ліцензія на здійснення зовнішньо-
економічної операції 

Мінекономіки України 

Стаття 37 Закону України від 16.04.91 N 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.98 N 524 "Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб'єктів зовнішньо-
економічної діяльності, що порушили Закон УРСР "Про зовнішньоекономічну діяльність"
(зі змінами);
наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 "Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за N 260/4481;
наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47 "Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за N 259/4480 

53 

Дозвіл на реекспорт товарів, переліки яких оприлюднюються Міністерством економіки України 

Мінекономіки України 

Стаття 197 Митного кодексу України; постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 N 1211 "Деякі питання реекспорту товарів";
наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10.02.2004 N 52 "Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.03.2004 за N 270/8869 

54 

Лист-
погодження Міністерства економіки України у випадку відхилення ціни угоди від індикативного рівня на товари, угоди щодо яких не підлягають реєстрації, або експертний висновок Державного інформаційно-
аналітичного Центру моніторингу зовнішніх товарних ринків 

Мінекономіки України 

Стаття 4 Указу Президента України від 10.02.96 N 124 "Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно-
цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності"
;
наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.08.96 N 506 "Про застосування ст. 4 Указу Президента України від 10.02.1996 р. N 124/96" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.08.96 за N 438/1463 

55 

Інформаційна картка реєстрації зовнішньо-
економічного договору (контракту) 

Мінекономіки України 

Стаття 9 Закону України від 05.05.99 N 619-XIV "Про металобрухт" (зі змінами);
стаття 5 Закону України від 15.09.95 N 327/95-ВР "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо-
економічних відносинах"
(зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 155 "Про затвердження Порядку реєстрації зовнішньо-
економічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом"
(зі змінами);
наказ Міністерства економіки України від 15.12.2005 N 505 "Про порядок реєстрації (обліку) зовнішньо-
економічних договорів (контрактів) на здійснення експортних операцій з брухтом чорних металів"
, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.01.2006 за N 5/11879 

56 

Експертний висновок про відповідність об'єкта нормативним актам з питань енергозбереження 

 

Національне Агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів 

Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.98 N 1094 "Про державну експертизу з енергозбереження" (зі змінами);
наказ Державного комітету України з енерго-
збереження від 09.03.99 N 15 "Про затвердження Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження на виконання п. 4 постанови Кабінету Міністрів від 15 липня 1998 р. N 1094"
, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.05.99 за N 292/3585  

57 

Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій 

Держ-
комлісгосп України  

Стаття 3 Закону України від 08.09.2005 N 2860-IV "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів";
постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1260 "Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій";
наказ Державного комітету лісового господарства України від 22.12.2005 N 519 "Про затвердження форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та Інструкції про його заповнення"  

58 

Дозвіл на ввезення в Україну радіо-
електронних засобів та радіовипромі-
нювальних пристроїв, що видається Українським державним центром радіочастот та нагляду за зв'язком  

Центр "Укрчастот-
нагляд" 

Стаття 29 Закону України від 01.06.2000 N 1770-III "Про радіочастотний ресурс України" (зі змінами);
наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21.09.2000 N 133 "Про затвердження Переліку радіо-
електронних засобів та радіовипромі-
нювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи"
, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.10.2000 за N 678/4899;
наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 07.11.2000 N 167 "Про затвердження Положення про порядок розроблення, модернізації, виробництва в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіо-
електронних засобів та радіовипромі-
нювальних пристроїв"
, зареєстрований у Міністерстві юстиції Україні 23.11.2000 за N 855/5076 

 

Директор Департаменту
декларування та митних
режимів Державної
митної служби України
 

 
 
 
В. П. Науменко
 

 

НПО "Поверхность"
(www.mdoffice.com.ua)

Опрос