Идет загрузка документа (108 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О налогообложении товаров в зависимости от избранного таможенного режима

Государственная таможенная служба
Письмо от 06.01.2004 № 11/5-15-4-ЕП
Утратил силу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.01.2004 р. N 11/5-15-4-ЕП

Про оподаткування товарів в залежності від обраного митного режиму

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
листами Державної митної служби України
 від 23 січня 2004 року N 11/2-15-676-ЕП
,
 від 31 серпня 2009 року N 11/3-10.15/8317-ЕП
(листом Державної митної служби України від 31 серпня 2009 року N 11/3-10.15/8317-ЕП
 цей лист викладено у новій редакції)
,
 від 9 листопада 2009 року N 11/3-10.15/10823-ЕП

Лист відкликано
(згідно з листом Державної митної служби України
 від 27 вересня 2011 року N 11.1/2-15/13523-ЕП)

Згідно зі статтями 185 та 186 Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV (далі - Кодекс) відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон України та на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення, декларантом можуть бути визначені такі види митного режиму:

1) імпорт;

2) реімпорт;

3) експорт;

4) реекспорт;

5) транзит;

6) тимчасове ввезення (вивезення);

7) митний склад;

8) спеціальна митна зона;

9) магазин безмитної торгівлі;

10) переробка на митній території України;

11) переробка за межами митної території України;

12) знищення або руйнування;

13) відмова на користь держави.

У відповідності до частини третьої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування" від 25.06.91 N 1251-XII ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

У відповідності до статті 19 цього ж Закону якщо міжнародним договором України, ратифікованим Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містять закони України про оподаткування, то застосовуються правила міжнародного договору.

Крім того, частиною першою статті 15 та частиною другою статті 19 Закону України "Про міжнародні договори України" від 29.06.2004 N 1906-IV передбачено, що чинні міжнародні договори України підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права, а якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Таким чином, керуючись положеннями актів законодавства з питань оподаткування, міжнародних договорів України та Кодексу при обранні суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності відповідного митного режиму митне оформлення товарів, що переміщуються ним через митний кордон України, здійснюється з оподаткуванням наступним чином.

1. Імпорт

Відповідно до статті 188 Кодексу імпорт - це митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.

У відповідності до пункту 2 статті 189 Кодексу ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту передбачає сплату податків і зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законів України.

1.1. Ввізне (імпортне) мито сплачується відповідно до Закону України "Про Єдиний митний тариф" від 05.02.92 N 2097-XII за ставками Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" від 05.04.2001 N 2371-III, чинними на день подання вантажної митної декларації (далі - ВМД), з урахуванням розкладу трансформації ставок ввізного мита, визначених у додатку I Протоколу про вступ України до СОТ.

1.2. Акцизний збір сплачується відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" за ставками, встановленими відповідними законами для підакцизних товарів, що імпортуються в Україну, та чинними на день подання ВМД.

Акцизний збір з імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які підлягають маркуванню марками акцизного збору, відповідно до статті 7 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15.09.95 N 329/95-ВР сплачується імпортером до Державного бюджету України при придбанні марок у продавця таких марок.

1.3. Податок на додану вартість (далі - ПДВ) сплачується відповідно до підпункту 3.1.2 пункту 3.1 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 N 168/97-ВР за ставкою, чинною на день подання ВМД.

При застосуванні тимчасової чи неповної декларацій відповідно до статті 82 Митного кодексу України податки і збори (обов'язкові платежі) сплачуються в повному обсязі на момент оформлення цих декларацій. При оформленні ВМД застосовуються умови сплати податків та зборів (розміри ставок обов'язкових платежів, курсу валюти, встановленого Національним банком України) та нормативно-правові акти, чинні на день прийняття митним органом тимчасової чи неповної декларації, за якою товари були випущені у вільний обіг.

2. Реімпорт

Відповідно до статті 190 Кодексу реімпорт - це митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк ввозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території.

У відповідності до статті 191 Кодексу товари можуть переміщуватися через митний кордон України у митному режимі реімпорту, якщо вони:

1) походять з митної території України;

2) ввозяться на митну територію України не пізніше ніж через один рік після їх вивезення (експорту) за межі митної території України;

3) не використовувалися за межами України з метою одержання прибутку;

4) ввозяться у тому ж стані, в якому вони перебували на момент вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання, а також інших випадків, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

2.1. Ввізне (імпортне) мито не сплачується відповідно до пункту "є" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" за умови документального підтвердження українського походження товару. Звільнення не поширюється на товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД 1701, 1702, 1703, 1704, 1806, 2106 90 20 00, 2106 90 30 00, 2106 90 51 00, 2106 90 55 00, 2106 90 59 00, 2106 90 98 90; товари, що вироблені на територіях, де запроваджено митний режим спеціальної митної зони; товарів, вироблених в митному режимі переробки на митній території України з давальницької сировини іноземного замовника.

2.2. Акцизний збір сплачується за ставками, встановленими відповідними законами України як для підакцизних товарів, вироблених в Україні, та чинними на день подання ВМД.

2.3. ПДВ сплачується відповідно до підпункту 3.1.2 пункту 3.1 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" за ставкою, чинною на день подання ВМД.

3. Експорт

Відповідно до статті 194 Кодексу експорт - це митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за межами митної території України.

У відповідності до пункту 2 статті 195 Кодексу вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту передбачає сплату податків і зборів, встановлених на експорт товарів.

3.1. Вивізне (експортне) мито сплачується за ставками, встановленими відповідними законами України про оподаткування на окремі товари, що експортуються, та чинними на день подання ВМД.

3.2. Акцизний збір не сплачується відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір".

3.3. ПДВ не сплачується відповідно до пункту 6.2 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість".

4. Реекспорт

Відповідно до статті 196 Кодексу реекспорт - це митний режим, відповідно до якого товари, що походять з інших країн, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту.

У відповідності до статті 198 Кодексу звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються, регулюється виключно податковими законами України.

4.1. Вивізне (експортне) мито сплачується за ставками, встановленими відповідними законами України про оподаткування на окремі товари, що експортуються, та чинними на день подання ВМД.

4.2. Акцизний збір не сплачується відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" як при експорті товарів.

4.3. ПДВ не сплачується відповідно до пункту 6.2 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість".

5. Транзит

Відповідно до статті 200 Кодексу транзит - це митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України.

У відповідності до статті 3 Закону України "Про транзит вантажів" від 20.10.99 N 1172-XIV свобода транзиту вантажів забезпечується шляхом звільнення від сплати будь-яких інших платежів, крім єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України.

Товари, що переміщуються транзитом, при дотриманні умов, передбачених статтею 201 Кодексу, у відповідності до положень законів України "Про Єдиний митний тариф", "Про податок на додану вартість" і Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" не підлягають оподаткуванню митом, акцизним збором та ПДВ.

6. Тимчасове ввезення (вивезення)

Відповідно до статті 204 Кодексу тимчасове ввезення (вивезення) - це митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з обов'язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.

У відповідності до статті 209 Кодексу звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) регулюється виключно податковими законами України.

З приєднанням України до Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990) оподаткування товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України, регулюється також і на засадах, визначених цією Конвенцію.

6.1. Тимчасове ввезення

6.1.1. При тимчасовому ввезенні товарів, зазначених у статтях 117 і 206 Кодексу, в Додатках B.1 - B.9, C і D до Конвенції про тимчасове ввезення та за умови виконання вимог цих актів, ввізне (імпортне) мито не сплачується відповідно до статті 23 Закону України "Про Єдиний митний тариф" та статті 2 цієї Конвенції.

6.1.2. При тимчасовому ввезенні товарів, зазначених у статтях 117 і 206 Кодексу, в Додатках B.1 - B.9, C і D до Конвенції про тимчасове ввезення та за умови виконання вимог цих актів, акцизний збір не сплачується відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" та статті 2 цієї Конвенції.

6.1.3. При тимчасовому ввезенні товарів, зазначених у статтях 117 і 206 Кодексу, в Додатках B.1 - B.9, C і D до Конвенції про тимчасове ввезення та за умови виконання вимог цих актів, а також повітряних суден, які ввозяться на митну територію України за договорами оперативного лізингу, ПДВ не сплачується відповідно до пункту 5.17 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" та статті 2 цієї Конвенції.

Тимчасове ввезення на митну територію України товарів, не зазначених у статтях 117 і 206 Кодексу, в Додатках B.1 - B.9, C і D до Конвенції про тимчасове ввезення, у тому числі товарів за договорами лізингу (оренди) застави, та іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, а також товарів, зазначених у статтях 117 і 206 Кодексу, в Додатках B.1 - B.9, C і D до Конвенції, але які не відповідають вимогам цих актів, здійснюється зі сплатою мита, ПДВ та акцизного збору за ставками, чинними на день подання ВМД.

6.2. Зворотне вивезення після тимчасового ввезення

Вивізне (експортне) мито, ПДВ та акцизний збір не сплачуються.

6.3. Тимчасове вивезення

6.3.1. При тимчасовому вивезенні товарів, зазначених у статті 206 Кодексу, вивізне (експортне) мито не сплачується відповідно до статті 23 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

Тимчасове вивезення за межі митної території України товарів, не зазначених у статті 206 Кодексу, здійснюється зі сплатою вивізного (експортного) мита за ставками, чинними на день подання ВМД.

6.3.2. Акцизний збір не сплачується відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір".

6.3.3. При тимчасовому вивезенні товарів ПДВ не сплачується відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість".

Не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з вивезення товарів за межі митного кордону України у митному режимі тимчасового вивезення згідно з положеннями глави 34 Митного кодексу України, у тому числі об'єктів оперативного лізингу.

(абзац пункту 6.3 у редакції листа Державної митної
 служби України від 09.11.2009 р. N 11/3-10.15/10823-ЕП)

Тимчасове вивезення за межі митної території України обладнання для виконання резидентом зобов'язань перед нерезидентом по поставці послуг за межами митної території України, під зобов'язання зворотного ввезення такого обладнання, здійснюється на підставі абзацу четвертого статті 206 Кодексу.

6.4. Зворотне ввезення після тимчасового вивезення

6.4.1. При зворотному ввезенні товарів, які тимчасово вивозились за межі України відповідно до статті 206 Кодексу, ввізне (імпортне) мито не сплачується відповідно до статті 23 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

При зворотному ввезенні тимчасово вивезених товарів, які знову ввозяться на митну територію України і походять з іншої території, які були оплачені митом при первісному ввезенні на митну територію України, ввізне (імпортне) мито не сплачується відповідно до пункту "ж" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

6.4.2. При зворотному ввезенні товарів, які тимчасово вивозились за межі України відповідно до статті 206 Кодексу, акцизний збір не сплачується відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір".

6.4.3. При зворотному ввезенні товарів, які тимчасово вивозились за межі України відповідно до статті 206 Кодексу, ПДВ не сплачується відповідно до пункту 5.17 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість".

Зворотне ввезення на митну територію України раніше вивезеного за межі митної території України обладнання для виконання резидентом зобов'язань перед нерезидентом по поставці послуг за межами митної території України, під зобов'язання зворотного ввезення такого обладнання, здійснюється на підставі абзацу четвертого статті 206 Кодексу та пункту 5.17 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" без сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Зворотне ввезення на митну територію України раніше тимчасово вивезених за межі митної території України транспортних засобів, що використовувалися з метою виконання контрактів на надання послуг з міжнародних перевезень, відповідно до підпунктів 3.1.2 та 3.1.3 пункту 3.1 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Зворотне ввезення на митну територію України раніше тимчасово вивезених за межі України не у відповідності до статті 206 Кодексу товарів здійснюється зі сплатою мита, ПДВ та акцизного збору за ставками, чинними на день подання ВМД.

Не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з повернення об'єкта оперативного лізингу, раніше наданого (вивезеного) лізингодавцем чи іншою особою за його дорученням з території України у митному режимі тимчасового вивезення (ввезення) згідно з положеннями глави 34 Митного кодексу України.

(абзац пункту 6.4 у редакції листа Державної митної
 служби України від 09.11.2009 р. N 11/3-10.15/10823-ЕП)

7. Митний склад

Відповідно до статті 212 Кодексу митний склад - це митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків і зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.

7.1. Ввізне (вивізне) мито не сплачується відповідно до Закону України "Про Єдиний митний тариф".

7.2. Акцизний збір не сплачується відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір".

7.3. ПДВ не сплачується відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" при ввезенні товарів з-за меж митної території України на території митних складів та при вивезенні товарів з митної території України на території митних складів.

8. Спеціальна митна зона

Відповідно до статті 217 Кодексу спеціальна митна зона - це митний режим, відповідно до якого до товарів, які ввозяться на території відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж митної території України, а також до товарів, які вивозяться з територій зазначених зон за межі митної території України, не застосовуються заходи тарифного і нетарифного регулювання, якщо інше не передбачено законом.

При цьому, у відповідності до положень законів України про оподаткування митне оформлення товарів, які ввозяться на території відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж митної території України, здійснюється з оподаткуванням митом, акцизним збором та ПДВ.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання ввезення (пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів за їх межі" від 30.11.2005 N 1119 суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах, на території яких забезпечується виконання заходів і дотримання вимог, передбачених главою 36 Митного кодексу України, при ввезенні (пересиланні) товарів (крім підакцизних товарів та товарів 1 - 24 груп УКТЗЕД) в рамках реалізації інвестиційних проектів з метою здійснення операцій, зазначених у статті 231 Кодексу, із встановленням строку переробки таких товарів відповідно до статті 232 Кодексу, можуть за своїм рішенням надавати митним органам прості авальовані векселі на суму ввізного мита та ПДВ із строком погашення, що дорівнює строку переробки цих товарів, але не більш як 90 днів, або строку, встановленого Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному частиною третьою статті 232 Кодексу, за умови вивезення перероблених товарів за межі митної території України. Випуск, обіг та погашення зазначених векселів здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.95 N 327/95-ВР.

(абзац третій розділу 8 із змінами, внесеними згідно з листом
 Державної митної служби України від 09.11.2009 р. N 11/3-10.15/10823-ЕП)

Дія цієї постанови Кабінету Міністрів України поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності за умови:

- внесення їх до переліку суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах, який ведеться Державною митною службою (далі - перелік);

- здійснення митними органами митного контролю та митного оформлення товарів безпосередньо в таких зонах;

- що товари походженням із спеціальних (вільних) економічних зон не ввозяться на митну територію України в митному режимі реімпорту.

9. Магазин безмитної торгівлі

Відповідно до статті 225 Кодексу магазин безмитної торгівлі - це митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання.

9.1. Ввізне (вивізне) мито не сплачується відповідно до Закону України "Про Єдиний митний тариф".

9.2. Акцизний збір не сплачується відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір".

9.3. ПДВ не сплачується відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" при ввезенні товарів з-за меж митної території України на територію магазинів безмитної торгівлі та при здійсненні операцій з вивезення товарів з митної території України на територію магазинів безмитної торгівлі.

10. Переробка на митній території України

Відповідно до статті 229 Кодексу переробка на митній території України - це митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки відповідно до митного режиму експорту.

У відповідності до частини другої статті 231 Кодексу операції щодо переробки товарів можуть включати:

1) власне переробку товарів;

2) обробку товарів - монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари;

3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання;

4) використання окремих товарів, що не є продуктами переробки, але які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються.

10.1. Ввезення товарів для переробки

10.1.1. Переробка давальницької сировини.

Оподаткування давальницької сировини, що ввозиться на митну територію України, здійснюється у порядку, встановленому статтею 2 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах":

- ввізне (імпортне) мито сплачується за ставками Митного тарифу України, чинними на день подання ВМД;

- акцизний збір сплачується за ставками, встановленими відповідними законами для підакцизних товарів, що імпортуються в Україну, та чинними на день подання ВМД;

- ПДВ сплачується відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" за ставкою, чинною на день подання ВМД.

Сплата ввізного (імпортного) мита, акцизного збору та ПДВ провадиться українським виконавцем шляхом видачі органу державної податкової служби за місцезнаходженням виконавця простого авальованого векселя із строком платежу, що дорівнює строку здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більш як 90 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації. Виходячи з технологічних особливостей виробництва Кабінет Міністрів України за поданням відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати інші строки виконання окремих видів операцій з давальницькою сировиною.

У разі вивезення готової продукції в повному обсязі, передбаченому контрактом, за межі митної території України у визначений період, вексель погашається і ввізне (імпортне) мито, акцизний збір та ПДВ не справляються. Вексель погашається також у разі часткового вивезення готової продукції за межі митної території України, передбаченого умовами контракту, якщо український виконавець документально підтвердить сплату ввізного мита, податків та зборів, які повинні бути сплачені у разі ввезення в Україну частини сировини, з якої вироблено не вивезену з України готову продукцію.

У разі непогашення векселедавцем у визначений строк такого векселя векселедержатель може опротестувати його в неплатежі згідно із законодавством і протягом одного робочого дня з моменту опротестування звернутися до банку, який здійснив аваль векселя, з вимогою про його оплату. Банк зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за днем звернення векселедержателя, переказати йому зазначену у векселі суму.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про застосування простого векселя за окремими товарними позиціями у разі здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 21.01.2006 N 26-р затверджено Перелік окремих товарних позицій, сплата за якими ввізного мита, податків та зборів (крім митних зборів) підприємствами у разі здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах проводиться з видачею відповідному органові державної податкової служби простого неавальованого банком векселя.

10.1.2. Операції з переробки, монтажу, збирання, монтування та налагодження товарів, які не підпадають під дію Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах":

- ввізне (імпортне) мито сплачується за ставками Митного тарифу України, чинними на день подання ВМД;

- акцизний збір сплачується за ставками, встановленими відповідними законами для підакцизних товарів, що імпортуються в Україну, та чинними на день подання ВМД;

- ПДВ сплачується відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" за ставкою, чинною на день подання ВМД.

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок випуску, обігу і погашення простих векселів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів з метою ремонту" від 17.11.2004 N 1524 платники податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) відповідно до режиму переробки на митній території України товарів з метою їх обробки - монтажу, збирання, монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари, можуть за своїм рішенням надавати митним органам прості авальовані векселі на суму ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість із строком погашення, що дорівнює строку обробки товарів, але не більш як 90 днів, або строку, встановленого Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному частиною третьою статті 232 Митного кодексу України, за умови вивезення оброблених товарів за межі митної території України.

(підпункт 10.1.2 доповнено абзацом згідно з листом Державної
 митної служби України від 09.11.2009 р. N 11/3-10.15/10823-ЕП)

Випуск, обіг та погашення зазначених векселів здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

(підпункт 10.1.2 доповнено абзацом згідно з листом Державної
 митної служби України від 09.11.2009 р. N 11/3-10.15/10823-ЕП)

10.1.3. Ремонт товарів.

- ввізне (імпортне) мито не сплачується відповідно до статті 23 Закону України "Про Єдиний митний тариф";

- акцизний збір сплачується за ставками, встановленими відповідними законами для підакцизних товарів, що імпортуються в Україну, та чинними на день подання ВМД;

- ПДВ сплачується відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" за ставкою, чинною на день подання ВМД.

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок випуску, обігу і погашення простих векселів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів з метою ремонту" від 17.11.2004 N 1524 платники податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) відповідно до режиму переробки на митній території України товарів з метою ремонту, у тому числі гарантійного, можуть за своїм рішенням надавати митним органам прості авальовані векселі на суму ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість із строком погашення, що дорівнює строку ремонту цих товарів, але не більш як 90 днів, або строку, встановленого Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному частиною третьою статті 232 Митного кодексу України, за умови вивезення відремонтованих товарів за межі митної території України.

(абзац п'ятий підпункту 10.1.3 із змінами, внесеними згідно з листом
 Державної митної служби України від 09.11.2009 р. N 11/3-10.15/10823-ЕП)

Під терміном "ремонт" слід розуміти операції з усунення недоліків товарів, приведення їх у робочий стан, відновлення їх ресурсу або характеристик, що не призводять до зміни кодів таких товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Випуск, обіг та погашення зазначених векселів здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

Якщо вивезення відремонтованих товарів за межі митної території України не забезпечено у строк, зазначений в абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 N 1524, або ввезені з метою ремонту товари використовуються з іншою метою, підприємство, що видало вексель, зобов'язане його оплатити. Оплата здійснюється протягом п'яти календарних днів з дати закінчення установленого строку ремонту товарів чи виявлення факту їх нецільового використання.

10.1.4. Використання окремих товарів, що не є продуктами переробки, але які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються:

- ввізне (імпортне) мито сплачується за ставками Митного тарифу України, чинними на день подання ВМД;

- акцизний збір сплачується за ставками, встановленими відповідними законами для підакцизних товарів, що імпортуються в Україну, та чинними на день подання ВМД;

- ПДВ сплачується відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" за ставкою, чинною на день подання ВМД.

10.2. Вивезення продуктів переробки

10.2.1. Оподаткування готової продукції, виробленої з давальницької сировини, здійснюється у порядку, встановленому статтею 2 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах":

- вивізне (експортне) мито не сплачується;

- акцизний збір не сплачується;

- ПДВ не сплачується.

10.2.2. Оподаткування інших продуктів переробки здійснюється як при експорті товарів.

10.3. Реалізація на митній території України продуктів переробки

10.3.1. Оподаткування продуктів переробки (готової продукції), виробленої із давальницької сировини, здійснюється у порядку, встановленому статтею 3 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах":

- ввізне (імпортне) мито сплачується за ставками Митного тарифу України, чинними на день подання ВМД, крім нафтопродуктів, вироблених з давальницької нафти, які звільняються від обкладення ввізним митом;

- акцизний збір сплачується за ставками, встановленими відповідними законами для підакцизних товарів, що імпортуються в Україну, та чинними на день подання ВМД;

- ПДВ сплачується відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" за ставкою, чинною на день подання ВМД.

10.3.2. Оподаткування інших продуктів переробки (готової продукції) здійснюється як при імпорті товарів.

11. Переробка за межами митної території України

Відповідно до статті 237 Кодексу переробка за межами митної території України - це митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки за межами митної території України та наступного повернення в Україну.

У відповідності до статті 242 продукти переробки, що ввозяться на митну територію України, оподатковуються відповідно до закону.

Згідно статті 238 Кодексу під час переробки товарів за межами митної території України можуть здійснюватися операції, зазначені у частині другій статті 231 цього Кодексу.

11.1. Вивезення товарів для переробки

11.1.1. Оподаткування давальницької сировини, що вивозиться за межі митної території України відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах":

- відповідно до статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" якщо давальницька сировина, що вивозиться за межі митної території України українським замовником, підлягає обкладенню вивізним (експортним) митом його сплата провадиться українським замовником шляхом видачі простого авальованого векселя з відстроченням платежу на період здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більш як на 90 календарних днів з моменту оформлення вивізної вантажної митної декларації. Якщо готова продукція в обумовленому контрактом обсязі не ввозиться у визначений цим Законом строк або в Україну повертаються кошти від реалізації готової продукції, український замовник зобов'язаний оплатити вексель.

У разі непогашення векселедавцем у визначений строк такого векселя векселедержатель може опротестувати його в неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з моменту опротестування звернутися до банку, який здійснив аваль векселя, з вимогою про його оплату. Банк зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за днем звернення векселедержателя, переказати йому зазначену у векселі суму:

- акцизний збір не сплачується відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" як при експорті товарів;

- ПДВ не сплачується відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість".

Вивезення за межі митної території України товарів, зазначених у статті 1 Закону України "Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням", як давальницької сировини здійснюється виключно за умови попередньої сплати до бюджету суми вивізного (експортного) мита грошима (при цьому вексельна або інша форма розрахунків не допускається).

11.1.2. Оподаткування товарів, що вивозяться за межі України з метою переробки та не підпадають під дію Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах":

- вивізне (експортне) мито сплачується за ставками, встановленими на експорт відповідними законами України та чинними на день подання ВМД;

- акцизний збір не сплачується відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" як при експорті товарів;

- ПДВ не сплачується відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість".

11.2. Повернення продуктів переробки

Оподаткування продуктів переробки (готової продукції) здійснюється зі сплатою ввізного мита, акцизного збору та ПДВ як при імпорті товарів. При цьому, сплата встановлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється за ВМД на продукти переробки (готову продукцію), а по окремій ВМД на товари іноземного походження, які були витрачені в процесі переробки українських товарів, податки і збори (обов'язкові платежі) не сплачуються.

Не є об'єктом оподаткування ПДВ транспортні засоби, які відправлялися під митним режимом переробки за межі митного кордону України з метою їх ремонту та повертаються на митну територію України для їх подальшого вільного обігу.

(абзац другий пункту 11.2 у редакції листа Державної
 митної служби України від 09.11.2009 р. N 11/3-10.15/10823-ЕП)

Звільняються від сплати мита товари, які походять з іншої території, які були оплачені митом при первісному ввезенні на митну територію України, при їх поверненні на митну територію України після ремонту.

(абзац третій пункту 11.2 у редакції листа Державної
 митної служби України від 09.11.2009 р. N 11/3-10.15/10823-ЕП)

11.3. Реалізація за межами митної території України продуктів переробки

Оподаткування продуктів переробки (готової продукції) в разі їх реалізації за межами України здійснюється як при експорті товарів.

12. Знищення або руйнування

Відповідно до статті 243 Кодексу знищення або руйнування - це митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються.

12.1. Ввізне (імпортне) мито не сплачується відповідно до пункту "д" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

12.2. Акцизний збір не сплачується відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір".

12.3. ПДВ не сплачується відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість".

Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, оподатковуються в залежності від того, в який митний режим вони були розміщені як товари, що ввезені на митну територію України і перебувають під митним контролем.

13. Відмова на користь держави

Відповідно до статті 246 Кодексу відмова на користь держави - це митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються податки і збори, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.

13.1. Ввізне (імпортне) мито не сплачується відповідно до пункту "г" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

13.2. Акцизний збір не сплачується відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір".

13.3. ПДВ не сплачується відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість".

14. Прикінцеві положення

Нарахування та справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів, здійснюється за ставками, визначеними постановою Кабінету Міністрів України "Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів" від 18.01.2003 N 93.

Справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон здійснюється у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон" від 24.10.2002 N 1569, за ставками, визначеними у статті 5 Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" від 04.11.99 N 1212-XIV.

У разі встановлення податковим законодавством України та міжнародними договорами України пільг з оподаткування для окремих категорій товарів, що переміщуються через митний кордон України, їх митне оформлення має здійснюватись відповідно до норм й вимог такого законодавства та таких договорів.

Митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами, здійснюється відповідно до Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 13.09.2001 N 2681-III".

 

Перший заступник
Голови Служби
 

 
І. О. Піковський
 

Опрос