Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации при Верховной Раде Украины

Комментарий к проекту постановления ВР Украины от 06.06.2013 № 2252а
Дата рассмотрения: 06.06.2013 Карта проходжения проекта

КОМЕНТАР

Проект Постанови Верховної Ради України "Про затвердження Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України" від 6 червня 2013 року за N 2252а, внесений народними депутатами України Ю. Дерев'янком, М. Томенком, І. Геращенко та Ю. Мірошниченком (перше читання)

Історія питання

Статтею 26 Закону України "Про інформацію" встановлено наступне:

- з метою створення сприятливих умов для здійснення журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної діяльності суб'єкт владних повноважень може здійснювати їх акредитацію;

- порядок акредитації, визначений суб'єктом владних повноважень, підлягає оприлюдненню.

Сутність

Проектом пропонується затвердити Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України (надалі - Положення) та визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Голови Верховної Ради України "Про затвердження Положення про порядок акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України" N 420 від 19 травня 2006 року.

Пунктом 3 Положення передбачено, що акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України проводиться Прес-службою Апарату Верховної Ради України (надалі - Прес-служба) шляхом надання індивідуальних акредитаційних карток (надалі - акредитаційні картки) на строк повноважень Верховної Ради України чергового скликання. Журналісти і технічні працівники засобів масової інформації, які не акредитовані при Верховній Раді України, можуть замовляти у Прес-службі разові перепустки.

Згідно пункту 4 Положення акредитаційні картки видаються Прес-службою:

- журналістам та технічним працівникам засобів масової інформації, зареєстрованих в установленому законом порядку, - за поданням засобу масової інформації;

- журналістам та технічним працівникам, які не є штатними чи позаштатними працівниками засобів масової інформації, - за особистою заявою за умови підтвердження фахової належності.

Акредитаційна картка дає право входу до приміщень Верховної Ради України за наявності у журналіста або технічного працівника документа, що посвідчує особу (паспорт або редакційне посвідчення).

Відповідно до пункту 7 Положення акредитаційні картки забезпечують право входу журналістів і технічних працівників до:

- ложі преси і кулуарів сесійної частини будинку по вул. Грушевського, 5 (крім сесійної зали) під час засідань Верховної Ради України через під'їзд N 1;

- відповідних будинків Верховної Ради України під час брифінгів, прес-конференцій, круглих столів, інших відкритих для засобів масової інформації заходів;

- відповідних будинків Верховної Ради України під час засідань комітетів, тимчасових комісій Верховної Ради України, якщо комітетом, тимчасовою комісією не прийнято рішення про проведення закритого засідання.

Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України здійснюється Прес-службою за наявності подання засобу масової інформації або заяви журналіста, технічного працівника (пункт 9 Положення).

Пунктом 11 Положення встановлено, що подання або заява про акредитацію, що не містить обов'язкової інформації, не розглядається, про що у п'ятиденний термін письмово повідомляється заявникові.

Протягом строку повноважень Верховної Ради України чергового скликання Прес-служба може провести додаткову акредитацію для журналістів та технічних працівників новостворених вітчизняних засобів масової інформації та кореспондентських пунктів зарубіжних засобів масової інформації, а також засобів масової інформації, журналісти та технічні працівники яких були акредитовані при Верховній Раді України відповідно до Положення (пункт 15 Положення).

Згідно пункту 16 Положення у разі звільнення акредитованого журналіста або технічного працівника засобу масової інформації його керівник (або інша уповноважена особа) зобов'язаний письмово повідомити про це Прес-службу у триденний строк. При цьому відповідна акредитаційна картка анулюється Прес-службою. Прес-служба зобов'язана невідкладно письмово повідомити комендатуру охорони Верховної Ради України про анулювання акредитаційної картки журналіста або технічного працівника відповідного засобу масової інформації.

Відповідно до пункту 19 Положення прес-служба приймає рішення про припинення акредитації журналіста або технічного працівника і анулювання відповідної акредитаційної картки у разі:

- подання ним відповідної заяви;

- звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена акредитація;

- неодноразового або грубого порушення особою порядку та процедури роботи Верховної Ради України, порядку допуску до приміщень Верховної Ради України, умов і загального режиму роботи парламенту, встановленого у Верховній Раді України порядку доступу до інформації та документів і технічних засобів (у такому разі Прес-служба має право відмовити особі у повторному прийнятті документів на акредитацію впродовж поточної сесії Верховної Ради України). Рішення про припинення акредитації може бути прийнято в інших випадках, передбачених частиною 4 статті 3 Регламенту Верховної Ради України та Положенням.

Позитив

Проект спрямований на врегулювання на законодавчому рівні порядку безперешкодного допуску акредитованих представників засобів масової інформації до будівель та приміщень Верховної Ради України, на відкриті засідання комітетів, тимчасових комісій Верховної Ради України, а також забезпечення його прозорості та відповідності нормативно-правовим актам, у тому числі Закону України "Про інформацію".

Зауваження

Проект потребує узгодження із частиною 3 статті 3 Регламенту Верховної Ради України (Закон України N 1861-VI від 10 лютого 2010 року), згідно якої представники засобів масової інформації, журналісти акредитуються при Верховній Раді на певний строк або на весь строк поточного скликання Верховної Ради відповідно до Закону України "Про інформацію" в порядку, визначеному відповідним Положенням, яке затверджується Головою Верховної Ради України; акредитація проводиться відповідним структурним підрозділом Апарату Верховної Ради; Апарат Верховної Ради може надавати акредитованим представникам засобів масової інформації матеріали, які надаються народним депутатам, крім тих, про нерозголошення чи ненадання яких у встановленому порядку прийнято відповідне рішення на підставі закону.

Також необхідно зазначити, що зараз є чинним Положення про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України, затверджене розпорядженням Голови Верховної Ради України N 798 від 6 вересня 2011 року.

____________

Коментар підготовлено Інститутом проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого.

Опрос