Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно учета совместной деятельности

Минфин
Письмо от 02.02.2012 № 31-08410-07-10/2417

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.02.2012 р. N 31-08410-07-10/2417

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України розглянув запит щодо обліку спільної діяльності та повідомляє.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку - нормативно-правові акти, що визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам.

Порядок обліку спільної діяльності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. N 91 (далі - П(С)БО 12), яке розроблено на основі Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 31 "Частки у спільних підприємствах" (далі - МСБО 31).

Зміни з П(С)БО 12, що були внесені наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664, були запропоновані до розгляду фахівцями, які професійно займаються обліком спільної діяльності, та спрямовані на удосконалення обліку спільної діяльності без створення юридичної особи на засадах МСБО. Також враховувалось правове регулювання спільної діяльності без створення юридичної особи (глава 77 Цивільного кодексу України) та практика обліку, що склалася в Україні.

З метою забезпечення прозорості, компетентності та врахування інтересів підприємництва в питаннях регулювання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності при Міністерстві фінансів України діє Методологічна рада з бухгалтерського обліку. Метою діяльності Методологічної ради є організація розробки та розгляду проектів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. На засіданні Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України зазначені зміни були розглянуті та схвалені.

З огляду на викладене, Міністерство фінансів України, затверджуючи зміни до П(С)БО 12, діяло на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами України.

Опрос