Идет загрузка документа (411 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Министерстве экономики Украины

Министерство экономики Украины (1)
Приказ, Инструкция от 27.03.1998 № 36
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ  УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 березня 1998 року N 36

Про затвердження Інструкції з діловодства у Міністерстві економіки України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства економіки України
 від 23 вересня 1999 року N 115
,
 від 11 травня 2000 року N 74
,
 від 26 травня 2000 року N 97
,
 
наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 21 грудня 2001 року N 314
,
від 1 вересня 2003 року N 237
,
 від 26 березня 2004 року N 118
,
 
наказами Міністерства економіки України
 від 30 червня 2005 року N 187
,
 від 22 серпня 2005 року N 254
,
 від 17 жовтня 2005 року N 345
,
 від 31 липня 2006 року N 260
,
 від 29 травня 2007 року N 150
,
 від 18 липня 2007 року N 226
,
 від 23 серпня 2007 року N 277
,
 від 14 вересня 2007 року N 303
,
від 2 червня 2008 року N 193
,
від 6 червня 2008 року N 198
,
 від 25 червня 2008 року N 234
,
 від 10 жовтня 2008 року N 549
,
 від 4 грудня 2008 року N 819
,
 від 1 квітня 2009 року N 297
,
 від 21 вересня 2009 року N 1039
,
 від 31 грудня 2009 року N 1499
,
 від 7 грудня 2010 року N 1550

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 14 вересня 2012 року N 1015)

(У назві та тексті наказу, Інструкції та додатків до неї слова "Міністерство економіки України" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 21 грудня 2001 року N 314)

(У назві та тексті наказу слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство економіки України" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства економіки України від 2 червня 2008 року N 193)

(У наказі слова "департамент документального забезпечення" у всіх відмінках замінено словами "департамент адміністративно-господарської діяльності та інформатизації" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства економіки України від 10 жовтня 2008 року N 549)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" наказую:

1. Затвердити Інструкцію з діловодства у Міністерстві економіки України (додається).

2. Начальникам управлінь і самостійних відділів організувати вивчення та забезпечити дотримання вимог зазначеної Інструкції працівниками відповідних структурних підрозділів.

3. Керівникам підвідомчих Міністерству організацій розробити і затвердити Інструкцію з діловодства у відповідних організаціях.

4. У зв'язку із затвердженням Інструкції з діловодства у Міністерстві економіки України визнати таким, що втратив чинність, наказ Держплану УРСР від 24.11.75 N 175 "Про затвердження Інструкції з діловодства у Державному плановому комітеті Ради Міністрів Української РСР".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра та керуючого справами.

 

Міністр 

В. В. Роговий 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ДІЛОВОДСТВА У МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція з діловодства у Міністерстві економіки України (далі - Інструкція) встановлює загальні правила документування управлінської діяльності в Міністерстві економіки України (далі - Міністерство) і регламентує порядок роботи з документами від моменту їх створення, надходження до відправлення або передачі в архів Міністерства чи знищення.

1.2. Інструкція визначає порядок ведення загального діловодства, її положення поширюються на всю службову документацію, у тому числі в електронному вигляді. Автоматизовані технології обробки документної інформації повинні відповідати вимогам державних стандартів та цієї Інструкції.

Порядок ведення діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом, та діловодства за зверненнями громадян визначається спеціальними нормативно-правовими актами.

1.3. Викладені в Інструкції правила і рекомендації щодо порядку здійснення діловодних процесів у Міністерстві розроблені відповідно до положень Конституції України та законів України, що встановлюють порядок організації та діяльності органів виконавчої влади, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також до державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію та Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153 (далі - Примірна інструкція з діловодства).

1.4. У Міністерстві застосовується децентралізоване ведення діловодства.

1.5. Ведення діловодства відповідно до вимог державних стандартів, Примірної інструкції з діловодства та цієї Інструкції у Міністерстві забезпечується департаментом документального забезпечення, взаємодії з органами законодавчої та виконавчої влади і громадськістю, у структурних підрозділах - працівниками, відповідальними за ведення діловодства, або спеціально визначеними особами.

1.6. Відповідальність за організацію діловодства в Міністерстві несе перший заступник Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

Перші заступники та заступники Міністра відповідно до розподілу обов'язків зобов'язані забезпечувати дотримання строків виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, строків, установлених для вирішення питань, що порушені в листах Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників, голів комітетів Верховної Ради України і депутатських фракцій, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України та голів вищих спеціалізованих судів, Генерального прокурора України, а також строків виконання інших документів, що надходять до Міністерства.

1.7. Перші заступники та заступники Міністра відповідно до розподілу обов'язків забезпечують дотримання структурними підрозділами Міністерства вимог цієї Інструкції.

1.8. Відповідальність за організацію і стан діловодства згідно з цією Інструкцією, а також за організацію збереження документів у кожному структурному підрозділі покладається на їхніх керівників.

1.9. Методичне керівництво організацією діловодних процесів, координацію ведення діловодства в Міністерстві, контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції здійснює департамент документального забезпечення, взаємодії з органами законодавчої та виконавчої влади і громадськістю.

1.10. Керівники структурних підрозділів у межах наданих їм прав зобов'язані:

забезпечувати дотримання працівниками підрозділів вимог щодо складання, оформлення документів і організації діловодних процесів, передбачених державними стандартами на організаційно-розпорядчу документацію та цією Інструкцією;

розглядати і передавати документи виконавцям у структурний підрозділ у день їх надходження або не пізніше наступного дня;

вживати необхідних заходів щодо скорочення службового листування, не допускати листування з питань, які можна вирішити в робочому порядку;

сприяти підвищенню кваліфікації всіх працівників підрозділу щодо роботи з документами;

забезпечувати ознайомлення новоприйнятих працівників з вимогами цієї Інструкції, положеннями про відповідні структурні підрозділи, посадовими інструкціями і порядком організації роботи відповідно до Регламенту Міністерства економіки України, затвердженого наказом Міністерства від 26.05.2008 N 184;

покладати на період відсутності працівника, відповідального за ведення діловодства (відпустка, хвороба, відрядження тощо), виконання його обов'язків на одного з працівників структурного підрозділу;

у разі звільнення або переходу на іншу роботу працівника, відповідального за ведення діловодства, організовувати передавання справ і документів згідно з актом приймання-передачі новопризначеному на цю посаду працівникові (додаток 1);

у разі свого звільнення або переходу на іншу роботу передати справи і документи за актом приймання-передачі визначеній керівництвом особі (додаток 1).

1.11. У разі звільнення працівника структурного підрозділу Міністерства, його відпустки або відрядження, всі невиконані та неоформлені службові документи за вказівкою керівника передаються особі, яка його заміщає.

1.12. У разі реорганізації чи зміни структури Міністерства складається відповідний акт приймання-передачі справ (додаток 1), які підлягають передаванню від одного до іншого структурного підрозділу Міністерства.

Акт складається у трьох примірниках, один з яких передається до відділу внутрішньої та вихідної документації департаменту документального забезпечення, взаємодії з органами законодавчої та виконавчої влади і громадськістю (далі - відділ внутрішньої та вихідної документації).

1.13. Використання службових документів і відомостей, пов'язаних із діяльністю Міністерства, у відкритій пресі, у передачах по радіо і телебаченню, а також у науково-дослідних роботах допускається тільки з дозволу Міністра економіки України або його заступників.

1.14. Міністерство здійснює діловодство, веде документацію та листування державною мовою.

1.15. Правила і положення цієї Інструкції обов'язкові для всіх працівників Міністерства.

2. ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Документування управлінської діяльності полягає у фіксації за встановленими правилами на паперових або магнітних носіях управлінських дій, тобто у створенні документів.

Підставою для створення документів у Міністерстві є необхідність засвідчення наявності та змісту управлінських дій, передавання, зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно.

2.2. У Міністерстві визначається конкретний перелік документів, передбачений номенклатурою справ та необхідний і достатній для документаційного забезпечення його діяльності.

2.3. Управлінська діяльність Міністерства здійснюється шляхом видання таких документів: наказів, інструкцій, положень, окремих доручень, протокольних доручень апаратних нарад, протоколів нарад, доповідних записок, телеграм, листів, статутів, договорів, актів тощо.

Міністерство в разі потреби та на виконання актів законодавства може видавати нормативно-правові акти разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади (спільні накази).

2.4. Підставами для прийняття розпорядчих документів у діяльності Міністерства є:

Конституція і закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

доручення вищих органів влади;

здійснення виконавчої і розпорядчої діяльності з метою виконання Міністерством покладених на нього завдань відповідно до компетенції;

потреба у правовому регулюванні діяльності апарату управління.

2.5. У разі коли діючими нормами не встановлено обов'язкового видання документа, вибір письмової чи іншої форми відображення управлінських дій покладається на керівництво Міністерства і визначається доцільністю в кожному конкретному випадку.

2.6. Розпорядчі документи, що надходять до Міністерства від органів влади вищого рівня, згідно з дорученням керівництва Міністерства доводяться до структурних підрозділів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

2.7. Якщо службовий документ потребує негайного виконання, текст документа передається засобами зв'язку (телефон, телефакс, факс та електронна пошта).

3. ПОРЯДОК РОБОТИ З ВХІДНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

3.1. Приймання документів

3.1.1. Усі документи, що надходять до Міністерства поштою, телефаксом, електронною, кур'єрською поштою тощо (крім анонімних), у тому числі в електронному вигляді, приймаються й опрацьовуються централізовано працівниками відділу вхідної документації департаменту документального забезпечення, взаємодії з органами законодавчої та виконавчої влади і громадськістю (далі - відділ вхідної документації), які перевіряють правильність адреси доставленої кореспонденції та в разі необхідності розписуються за її одержання, зазначаючи дату і час одержання.

Працівникам структурних підрозділів Міністерства забороняється безпосередньо приймати кореспонденцію від інших органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, крім кореспонденції, що надходить електронною поштою безпосередньо до структурних підрозділів.

У разі надходження документів у неробочий час вони приймаються відповідальним черговим Міністерства, який наступного робочого дня передає одержану кореспонденцію до відділу вхідної документації, а за необхідності негайного виконання - інформує телефоном керівництво Міністерства.

3.1.2. У відділі вхідної документації розкриваються всі конверти, за винятком тих, що містять пропозиції конкурсних торгів або мають позначку "особисто". Кореспонденція з позначкою "особисто" передається під розпис працівникам відповідних служб. Якщо після розкриття конверта адресатом кореспонденція виявиться службовою, вона підлягає обов'язковому поверненню до відділу вхідної документації для реєстрації та опрацювання в установленому порядку.

3.1.3. Під час розкриття конвертів працівниками відділу вхідної документації перевіряється правильність адресування документа, наявність підпису на документі, відповідність номерів документів номерам, зазначеним на конвертах, та наявність додатків до нього.

У разі виявлення відсутності підпису на документі чи документ не адресований Міністерству, складається акт у двох примірниках, один з яких надсилається відправнику разом із документом, а другий залишається у відділі вхідної документації.

У разі невідповідності номера, зазначеного на конверті, номеру документа або відсутності додатків до документа чи неповної їх кількості документ береться для опрацювання, актом фіксуються вказані порушення із зазначенням на документі номера акта та дати його складання.

3.1.4. Конверти зберігаються і додаються до документів у разі, коли лише за конвертом можна встановити адресу відправника, дату і час відправлення та одержання документа; у конверті відсутні окремі документи чи встановлено невідповідність номерів, зазначених на документі, номерам, зазначеним на конверті.

3.1.5. Конверти додаються обов'язково до документів, що надходять до Міністерства від судових, правоохоронних органів та прокуратури.

3.2. Попередній розгляд документів

3.2.1. Усі документи, що надійшли до Міністерства, підлягають обов'язковому попередньому розгляду.

Попередній розгляд документів здійснюється працівниками відділу вхідної документації.

3.2.2. Метою попереднього розгляду документів є визначення необхідності реєстрації документів, розподіл їх для розгляду між Міністром, його першими заступниками та заступниками, а також структурними підрозділами відповідно до розподілу обов'язків та компетенції.

3.2.3. Попередній розгляд документів здійснюється в день одержання або в перший робочий день у разі їх надходження у святкові, вихідні або неробочі дні.

3.2.4. Працівники відділу вхідної документації розподіляють кореспонденцію для розгляду між Міністром, його першими заступниками та заступниками й керівниками структурних підрозділів відповідно до розподілу обов'язків та компетенції.

Під час опрацювання документів відділ вхідної документації керується Положенням про Міністерство економіки України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2007 N 777, та положеннями про його структурні підрозділи, номенклатурами справ, відповідними організаційно-розпорядчими документами.

3.2.5. Працівники відділу вхідної документації в день одержання вхідних документів, які надходять від Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України і стосуються розроблення та проведення експертизи законопроектів, розподіляють їх для розгляду між Міністром, його першими заступниками та заступниками відповідно до розподілу обов'язків. Працівники відділу вхідної документації готують копії всіх реєстраційно-контрольних карток (далі - РКК) до зазначених документів у день їх одержання і передають працівникам відділу взаємодії з Верховною Радою України департаменту документального забезпечення, взаємодії з органами законодавчої та виконавчої влади і громадськістю (далі - відділ взаємодії з Верховною Радою України).

3.2.6. На розгляд Міністра подаються:

доручення за підписом перших посадових осіб держави (Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України);

доручення Кабінету Міністрів України, у яких Міністерство є головним виконавцем, а також до законодавчих актів щодо ознайомлення членів Кабінету Міністрів України;

доручення Кабінету Міністрів України щодо особистої участі в нарадах чи делегування для участі когось із перших заступників або заступників Міністра;

доручення Кабінету Міністрів України щодо відряджень перших заступників, заступників Міністра та керівників структурних підрозділів за кордон;

протоколи та витяги з протоколів засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, членом яких є Міністр;

закони України, акти Президента України та Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, ухвали судів;

листи голів обласних державних адміністрацій та обласних рад;

листи Адміністрації Президента України за підписом Глави;

запити та звернення народних депутатів України, голів фракцій, комітетів та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, адресовані безпосередньо Міністру;

листи голів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Рахункової палати, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Головдержслужби та Національного банку, Генерального прокурора України, Секретаря та заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

листи-запрошення інших міністерств за підписом міністрів до участі в нарадах особисто Міністра чи направлення для цього одного з перших заступників чи заступників Міністра;

листи посольств інших держав в Україні з проханням про зустріч з Міністром чи посольств України в інших державах аналогічного змісту;

звернення громадян (жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці та інвалідів Великої Вітчизняної війни) згідно із Законом України "Про звернення громадян";

кореспонденція з питань, що належать до компетенції безпосередньо підпорядкованих Міністрові структурних підрозділів Міністерства, а також центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується і спрямовується Міністром.

3.2.7. На розгляд перших заступників та заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків подаються:

листи і доручення першого заступника і заступників Голови Верховної Ради України, доручення Кабінету Міністрів України, у яких Міністерство не є головним виконавцем;

листи від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і відповідних рад, а також підприємств, установ та організацій;

листи від комітетів і фракцій Верховної Ради України;

запити і звернення народних депутатів України, що надійшли на їх ім'я;

кореспонденція, що надходить безпосередньо на їх ім'я.

3.2.8. На розгляд директорів департаментів та керівників інших структурних підрозділів подається вхідна кореспонденція від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, надіслана на виконання доручень, у яких Міністерство визначено головним виконавцем, та кореспонденція, адресована безпосередньо відповідним структурним підрозділам.

У разі передавання керівництву або структурному підрозділу Міністерства вхідної кореспонденції, що за змістом не відповідає покладеним на них функціям, працівники відділу вхідної документації здійснюють у день надходження або не пізніше наступного дня повторний розгляд вхідних документів і вносять до реєстраційно-контрольної картки автоматизованої системи "Діловодство та КВД" необхідні зміни щодо визначених виконавців.

Якщо вирішення питань, порушених у кореспонденції, що адресована структурним підрозділам, виходить за межі повноважень директорів департаментів та інших самостійних підрозділів, то вона передається в день надходження або не пізніше наступного дня на розгляд керівництва Міністерства відповідно до розподілу обов'язків.

3.2.9. Документи, не зареєстровані у Міністерстві, не підлягають розгляду, крім документів, що містять пропозиції конкурсних торгів.

3.3. Реєстрація документів

3.3.1. Реєстрація документа - це фіксування факту створення або надходження документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного штрих-коду з подальшим відображенням у реєстраційній формі автоматизованої системи "Діловодство та КВД" (далі - АС "Діловодство та КВД") необхідних відомостей про документ.

Реєстрація документів проводиться з метою забезпечення їх обліку, контролю за їх виконанням і оперативного використання наявної в них інформації.

3.3.2. Реєстрації підлягають такі документи: вхідні (документи, що надходять на адресу Міністерства від вищих органів влади, міністерств, підприємств, установ та організацій тощо), вихідні (документи, що надсилаються Міністерством на адресу вищих органів влади, міністерств, підприємств, установ та організацій тощо) і внутрішні (документи, що створюються у Міністерстві, - накази, окремі доручення, протоколи нарад керівного складу Міністерства, доповідні записки тощо), крім документів оперативного характеру, які містять тимчасову інформацію.

Реєстрації підлягають машинописні (рукописні) документи та документи, створені в електронному вигляді.

Перелік документів, що не підлягають реєстрації, наведено в додатку 2.

3.3.3. Уся кореспонденція, що надходить до Міністерства і підлягає реєстрації, централізовано протягом робочого дня реєструється у відділі вхідної документації шляхом створення в АС "Діловодство та КВД" електронної реєстраційно-контрольної (додаток 3) та реєстраційно-контрольної (додаток 4) карток документа і проставлення у правому куті нижнього поля на першій сторінці вхідного документа (у разі коли немає вільного місця - вгорі) реєстраційного штрих-коду встановленого зразка (додаток 5), на якому зазначаються дата та вхідний номер.

Реєстрація документів здійснюється до їх розгляду керівництвом Міністерства.

3.3.4. Кожний документ, що надходить до Міністерства, реєструється в АС "Діловодство та КВД" працівниками відділу вхідної документації лише один раз - у день надходження або не пізніше наступного дня, якщо документ надійшов у неробочий час. Якщо документ надійшов у святкові, вихідні або неробочі дні, такий документ реєструється в перший робочий день. У разі передавання зареєстрованого документа від одного структурного підрозділу до іншого він повторно не реєструється.

3.3.5. Для забезпечення чіткої, швидкої та правильної реєстрації вхідних документів, відділ вхідної документації складає перелік індексів керівництва Міністерства, структурних підрозділів центрального апарату, урядових органів державного управління, що діють у системі Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, який затверджується наказом Міністерства (додаток 6).

3.3.6. Документи реєструються у відповідних журналах АС "Діловодство та КВД" в межах груп залежно від їх виду, автора і змісту. Окремо реєструються закони України, акти та кореспонденція Президента України, Адміністрації Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; документи, що надійшли від міністерств, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій; накази Міністерства з основної діяльності, з адміністративно-господарських питань тощо.

3.3.7. Під час реєстрації вхідному документу присвоюється реєстраційний номер, який складається з індексу в межах групи кореспондентів, що реєструються (примірний перелік подано в додатку 7), та порядкового номера.

У разі реєстрації документів, що містять інформацію про факти корупції, до вхідного номера документа додається позначка "КД".

3.3.8. Реєстрація внутрішніх документів здійснюється:

протоколів нарад, окремих доручень керівного складу Міністерства після підписання - у відділі вхідної документації;

наказів з основної діяльності та з адміністративно-господарських питань після підписання керівництвом Міністерства і заповнення розрахунка розсилки структурним підрозділом, відповідальним за його підготовку, у відділі внутрішньої та вихідної документації;

наказів з особового складу після підписання керівництвом Міністерства - у департаменті кадрового забезпечення та проходження державної служби;

листів, що передаються від одного структурного підрозділу Міністерства до іншого, - безпосередньо в самих структурних підрозділах.

3.4. Сканування вхідної кореспонденції

Сканування - це перетворення зображення документів (текстів, графіків, малюнків тощо) у цифрову форму за допомогою сканера з подальшим збереженням на персональному комп'ютері.

Сканування документів здійснюється працівниками відділу вхідної документації після їх реєстрації.

Не скануються:

прошиті, зброшуровані, переплетені матеріали;

додатки до листів, які за попереднім розглядом надіслані безпосередньо відділу (сектору);

матеріали, що містять зібрану державними органами влади та органами місцевого самоврядування інформацію про особу;

окремі документи, щодо яких керівництво Міністерства прийняло рішення про недоцільність сканування.

3.5. Резолюція

3.5.1. Резолюція - це напис, зроблений керівником Міністерства безпосередньо на документі паралельно до основного тексту, який містить вказівки щодо виконання цього документа.

3.5.2. Резолюція складається з таких елементів: прізвище виконавця (виконавців), зміст доручення, термін виконання, особистий підпис керівника, дата (додаток 8). У разі коли виконавцями доручення є кілька посадових осіб, головним виконавцем є особа, зазначена у дорученні першою, якщо інше не передбачено документом.

3.5.3. Як правило, на документі повинно бути не більше однієї резолюції. Інші резолюції можливі лише тоді, коли є необхідність деталізації порядку виконання документа.

Резолюція повинна проставлятися безпосередньо на документі, нижче реквізиту "Адресат", паралельно до основного тексту. Якщо місця для резолюції недостатньо, її можна проставляти на вільному від тексту місці у верхній частині лицьового боку першого аркуша документа, але не на полі документа, призначеному для підшивки.

Резолюція може бути змінена посадовою особою - її автором або керівником вищого рівня.

У разі коли документ підлягає поверненню або деталізується порядок його виконання та уточнюються виконавці, написання резолюції здійснюється на окремих аркушах і зберігається разом із документом.

3.5.4. Щодо кореспонденції, яка надається на розгляд Міністру, працівники департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) у день надходження документів або не пізніше наступного дня формують проект резолюції. Якщо до проекту резолюції під час підписання внесені виправлення, працівники департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) вносять відповідні зміни до резолюції в АС "Діловодство та КВД" та передають вхідну кореспонденцію з остаточною резолюцією до відділу вхідної документації.

3.5.5. Щодо кореспонденції, яка надається на розгляд першим заступникам та заступникам Міністра, працівник відповідного сектору координації роботи департаментів перших заступників та заступників Міністра у день надходження документів або не пізніше наступного дня формує проект резолюції. Якщо до проекту резолюції під час підписання внесені виправлення, працівник відповідного сектору координації роботи департаментів перших заступників та заступників Міністра вносить відповідні зміни до резолюції в АС "Діловодство та КВД" та передає вхідну кореспонденцію з остаточною резолюцією до відділу вхідної документації.

Перші заступники та заступники Міністра під час розгляду кореспонденції дають доручення безпосередньо підпорядкованим їм структурним підрозділам, а також залучають до виконання доручення як співвиконавців не підпорядковані їм безпосередньо структурні підрозділи.

3.5.6. Відповідальність за доведення до виконавців доручень Міністра до доповідних записок перших заступників Міністра, заступників Міністра, директорів департаментів, інших самостійних структурних підрозділів покладається на посадову особу, яка ініціювала розгляд відповідного питання.

3.5.7. Резолюція Міністра, перших заступників та заступників Міністра є обов'язковою для виконання.

3.6. Організація доставки кореспонденції

3.6.1. Для забезпечення ритмічності роботи департамент документального забезпечення, взаємодії з органами законодавчої та виконавчої влади і громадськістю за погодженням із керівництвом Міністерства вносить пропозиції щодо розроблення графіка доставки кореспонденції структурним підрозділам, розміщеним в інших адміністративних будинках.

3.6.2. Доставка вхідної та внутрішньої кореспонденції, що потребує розгляду керівництвом Міністерства, здійснюється працівниками відділу вхідної документації до відповідних служб о 10.00, 12.00, 15.00 та 17.00 - щодня, у п'ятницю - о 10.00, 12.00, 14.00 та 16.00.

Термінова кореспонденція негайно доставляється у відповідні служби керівництва Міністерства, розташовані за адресою: вул. М. Грушевського, 12/2, а розташовані в інших адміністративних будинках повідомляються телефоном про надходження кореспонденції на розгляд та необхідність її перегляду в АС "Діловодство та КВД".

3.6.3. Вхідна та внутрішня кореспонденція для структурних підрозділів одержується у відділі вхідної документації працівником, відповідальним за ведення діловодства, з 11.00 по 12.00 і з 16.00 по 17.00, у п'ятницю - з 11.00 по 12.00 і з 15.00 по 16.00.

У разі надходження термінової кореспонденції працівники відділу вхідної документації негайно викликають працівників, відповідальних за ведення діловодства, для яких призначається кореспонденція.

3.6.4. Кореспонденція заступникам Міністра та структурним підрозділам, розташованим за адресами: Львівська пл., 8, та бульв. Дружби народів, 28, доставляється двічі на день відповідно до затвердженого графіка руху службового автомобіля.

3.7. Порядок приймання та передачі кореспонденції

3.7.1. Приймання та передача вхідної та внутрішньої кореспонденції керівництву та структурним підрозділам Міністерства здійснюється під розпис за реєстрами (додаток 9).

3.7.2. Передача документів виконавцям у межах структурного підрозділу провадиться через працівника, відповідального за ведення діловодства структурного підрозділу, під розпис у журналі обліку вхідної кореспонденції.

3.8. Порядок опрацювання структурними підрозділами Міністерства матеріалів до засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів

3.8.1. Після одержання у Секретаріаті Кабінету Міністрів України матеріалів до засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів відділ взаємодії із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими органами державної влади департаменту документального забезпечення, взаємодії з органами законодавчої та виконавчої влади і громадськістю (далі - відділ взаємодії із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими органами державної влади) здійснює розгляд одержаних матеріалів та протягом години з моменту одержання забезпечує їх передавання головним виконавцям для опрацювання.

3.8.2. Довідкові матеріали та доповіді з питань порядку денного засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів щодо проектів, головним розробником яких є Міністерство, готуються за формою згідно з додатком 10. У разі наявності розбіжностей в оцінці проектів заінтересованих органів виконавчої влади додається інформація про вжиті заходи щодо їх урегулювання та погодження проекту (до матеріалів у разі потреби додаються відповідні розрахунки, обґрунтування, пояснення щодо необхідності прийняття акта та наслідків його реалізації в довільній формі).

3.8.3. До інших питань порядку денного засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів довідки готуються за формою згідно з додатком 11 (за винятком підготовки матеріалів до проектів висновків Кабінету Міністрів України до проектів законів України, суб'єктами законодавчої ініціативи яких є народні депутати України). До матеріалів у разі потреби додаються попередні зауваження Міністерства до проекту, інформаційно-аналітичні матеріали та оцінка (прогноз) економічних наслідків при впровадженні запропонованого нормативно-правового акта.

3.8.4. Довідки (матеріали) до проектів висновків Кабінету Міністрів України, до проектів законів України, суб'єктами законодавчої ініціативи яких є народні депутати України, готуються за формою згідно з додатком 12.

До цих матеріалів Міністерством додаються висновки, що надавалися до законопроекту раніше.

3.8.5. Доповіді з питань порядку денного засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів щодо проектів, головним розробником яких є Міністерство, подаються структурними підрозділами Міністерства до відділу взаємодії з Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими органами державної влади у стислі терміни за підписом керівника структурного підрозділу та в обов'язковому порядку візуються першими заступниками та заступниками Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

Довідкові та аналітичні матеріали, підготовлені до засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, подаються структурними підрозділами Міністерства до відділу взаємодії із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими органами державної влади у стислі терміни за підписом керівника відповідного структурного підрозділу. Матеріали, підготовлені неналежним чином, повертаються відділом взаємодії із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими органами державної влади виконавцям для негайного доопрацювання.

3.8.6. Підготовлений до засідання Кабінету Міністрів України (урядового комітету) пакет документів подається департаментом документального забезпечення, взаємодії з органами законодавчої та виконавчої влади і громадськістю Міністрові, першим заступникам та заступникам Міністра в установленому порядку для участі в засіданні Кабінету Міністрів України (урядового комітету).

4. ОБЛІК ОБСЯГУ ДОКУМЕНТООБІГУ

Обсяг документообігу Міністерства складається з кількості вхідних, внутрішніх і вихідних документів за певний проміжок часу. Кількісному обліку підлягають усі вхідні, внутрішні та вихідні документи. Зазначений облік документів ведеться в кожному структурному підрозділі у відповідному журналі обліку згідно з формами, наведеними в додатках 13 і 14.

5. ПОРЯДОК ОБЛІКУ І РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ У СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ

5.1. Працівники, відповідальні за ведення діловодства у структурних підрозділах, отримують документи у відділі вихідної документації за реєстрами (крім випадків, передбачених пунктом 3.7.2) і перевіряють відповідність надходження та наявність усіх документів.

Помилково отримані документи повертаються до відділу вхідної документації.

5.2. У першу чергу працівники, відповідальні за ведення діловодства, опрацьовують кореспонденцію з позначками, що характеризують ступінь терміновості її виконання. Документи передаються на розгляд керівнику структурного підрозділу в день їх надходження.

Термінова кореспонденція або РКК до термінових документів одержуються негайно працівниками, відповідальними за ведення діловодства у структурних підрозділах, у відділі вхідної документації для першочергового розгляду їх керівником. У разі необхідності після отримання РКК (попереджувального повідомлення) документ опрацьовується в електронному вигляді або роздруковується з АС "Діловодство та КВД" та передається на розгляд керівнику структурного підрозділу в установленому порядку.

5.3. Керівник структурного підрозділу визначає виконавця документа шляхом накладення резолюції, у якій може надавати додаткові вказівки, і повертає документ працівнику, відповідальному за ведення діловодства, який вносить індекс структурного підрозділу та/або прізвище виконавця в АС "Діловодство та КВД" та без затримки передає документ за належністю.

5.4. У разі коли документ, який надійшов на виконання до структурного підрозділу, не відповідає покладеним на нього функціям, передавання його до іншого структурного підрозділу здійснюється в день надходження або не пізніше наступного дня (терміновий - невідкладно) з відома керівника структурного підрозділу, до функцій якого належить розгляд порушених питань, лише через відділ вихідної документації.

5.5. Якщо доручення дається кільком виконавцям, то виконавець, зазначений у дорученні першим, є головним і координує роботу з його виконання.

Головний виконавець зобов'язаний узагальнити матеріали та підготувати проект відповіді.

Посадові особи, які визначені співвиконавцями, повинні подати пропозиції головному виконавцю не пізніше ніж за чотири дні до настання терміну виконання, а якщо документ терміновий - невідкладно.

Відповідальність за якісне та своєчасне виконання документа однаково несуть усі посадові особи, зазначені в резолюції, у межах компетенції кожного структурного підрозділу, який бере участь у виконанні цього документа.

5.6. Проходження і виконання документа фіксується в АС "Діловодство та КВД".

Після остаточного вирішення питання і реєстрації вихідної кореспонденції відповідна інформація вноситься працівником, відповідальним за ведення діловодства, або спеціально визначеною особою до електронної реєстраційно-контрольної картки (далі - ЕРКК).

5.7. У працівників структурних підрозділів зберігаються лише ті документи, які опрацьовуються. Опрацьовані документи передаються відповідальному за ведення діловодства для формування їх у справи.

5.8. Опрацьовані документи зберігаються працівником, відповідальним за ведення діловодства, або спеціально визначеною особою у відповідних справах згідно із затвердженою номенклатурою справ.

5.9. Службові документи зберігаються у шафах або столах, які зачиняються.

6. ПІДГОТОВКА СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ

6.1. Складання документів

6.1.1. Складання документів Міністерства здійснюється відповідно до ДСТУ 4163-2003.

6.1.2. Для складання службових документів у Міністерстві використовується папір форматів А3 (297 х 420 мм), А4 (210 х 297 мм) та А5 (210 х 148).

Складання документів на папері довільного формату не дозволяється.

6.1.3. У Міністерстві використовуються бланки листів (додаток 15).

6.1.4. Бланки виготовляються згідно з вимогами державних стандартів та цієї Інструкції з обов'язковим додержанням таких правил:

бланки документів повинні мати такі поля (мм):

30 - ліве;

10 - праве;

20 - верхнє та нижнє.

Деякі внутрішні документи (заяви працівників, окремі доручення, доповідні записки тощо) і документи, створювані від імені кількох організацій, оформляються не на бланках.

6.1.5. Текст документа повинен містити певну аргументовану інформацію, викладену стисло, грамотно, зрозуміло та об'єктивно, без повторень та вживання слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження.

Найменування Міністерства повинно відповідати найменуванню, зазначеному в положенні про нього. Скорочене найменування вживається тільки в разі, коли воно офіційно зафіксовано в положенні про Міністерство.

6.1.6. Текст документа оформляється у вигляді суцільного складного тексту, анкети, таблиці або поєднання цих форм.

Як правило, тексти розпорядчих документів і листів складаються з двох частин. У першій зазначається підстава або обґрунтування для складання документа, у другій - висновки, пропозиції, рішення, розпорядження або прохання.

В окремих випадках текст документа може містити лише одну резолютивну частину; накази - розпорядчу частину без констатуючої, листи - прохання без пояснень, відповіді тощо.

6.1.7. Частини текстів (розділи, підрозділи, пункти) складних документів, наказів, інструкцій, вказівок і актів перевірок розміщуються в логічній послідовності викладу питань і нумеруються арабськими цифрами з присвоєнням кожному розділу, підрозділу, пункту відповідного числового знака через крапку (1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2).

Прізвища, найменування розміщуються в тексті в алфавітному або іншому, прийнятому для цього виду документа, порядку.

Службові документи, однорідні або близькі за змістом, уніфікуються. Макети і табличні тексти виготовляються друкарським способом і розмножуються необхідним тиражем.

Форма анкети використовується в разі викладення цифрової або словесної інформації про один об'єкт за певним обсягом ознак.

Анкетні тексти використовуються в організаційно-розпорядчих документах, документах з матеріально-технічного постачання і збуту, фінансових документах тощо.

Форма таблиці використовується в разі викладення цифрової або словесної інформації про кілька об'єктів за рядом ознак.

Табличні тексти використовуються в планових, звітно-статистичних, фінансових, бухгалтерських, організаційно-розпорядчих та інших документах.

У таблицях і анкетах об'єкти, ознаки та їх показники в разі потреби кодуються.

6.2. Оформлення документів

6.2.1. Оформлення документів Міністерства здійснюється відповідно до ДСТУ 4163-2003.

6.2.2. Кожний вид документа, що складається у Міністерстві, повинен мати обов'язкові реквізити (додаток 16) і відповідний порядок їх розміщення.

При підготовці та оформленні документа перелік обов'язкових реквізитів може бути доповнений іншими реквізитами, якщо цього вимагає призначення документа.

Нормативно-правові акти, які відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" заносяться до державного реєстру, повинні мати у верхньому правому куті після номера акта чи грифа затвердження вільне місце (6 х 10 см) для запису про державну реєстрацію.

6.2.3. Найменування Міністерства повинно відповідати найменуванню, зазначеному в положенні про нього. Скорочене найменування вживається тільки в разі, коли воно офіційно зафіксовано в положенні про Міністерство. На бланку скорочене найменування розміщується слідом за повним.

6.2.4. Назва виду документа зазначається на бланку друкарським способом і повинна відповідати змісту управлінської діяльності Міністерства.

6.2.5. Заголовок до тексту документа, надрукований на папері формату А4, повинен містити короткий виклад змісту документа. Він повинен бути лаконічним і ємним, відповідати змісту тексту.

Заголовок повинен граматично узгоджуватися з назвою документа, формуватися за допомогою віддієслівного іменника і відповідати на питання "про що?", "чого?". Наприклад: наказ (про що?) про утворення установи; протокол (чого?) засідання комісії.

Якщо в документі йдеться про кілька питань, заголовок може бути узагальненим. У разі складання документа на основі уніфікованої форми, постійна частина заголовка, що входить у назву форми, доповнюється змінною інформацією, яка конкретизує його зміст.

Заголовки не складаються для телеграм, повідомлень, для документів, текст яких друкується на папері формату А5.

6.2.6. Текст документів, оформлених на папері формату А4, друкується шрифтом Times New Roman не менше 13 кегля через 1,5 міжрядкового інтервалу і вирівнюється по всій ширині аркуша. Окремі внутрішні документи (заяви, пояснення), авторами яких є посадові та інші фізичні особи, дозволяється оформляти рукописним способом.

6.2.7. Реквізити документа (крім тексту), які складаються з кількох рядків, друкуються через один міжрядковий інтервал. Складові частини реквізитів "Адресат", "Гриф затвердження", "Гриф погодження" відокремлюються одна від одної 1,5 - 2 міжрядковими інтервалами, наприклад:

6.2.8. Реквізити документа відокремлюються один від одного 1,5 - 3 міжрядковими інтервалами.

6.2.9. Назву виду документа друкують великими літерами.

6.2.10. Розшифрування підпису в реквізиті "Підпис" друкують на рівні останнього рядка найменування посади з пробілом між ініціалами та прізвищем.

6.2.11. Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів (крім реквізиту "Текст") - 73 мм (28 друкованих знаків).

Якщо заголовок до тексту перевищує 150 друкованих знаків (5 рядків), його дозволяється продовжувати до межі правого поля. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

6.2.12. Під час оформлення документів потрібно дотримуватися таких відступів від межі лівого поля документа:

12,5 мм - для початку абзаців у тексті;

92 мм - для реквізиту "Адресат";

104 мм - для реквізитів "Гриф затвердження" та "Гриф обмеження доступу до документа";

121 мм - для розшифрування підпису в реквізиті "Підпис";

не роблять відступу від межі лівого поля для реквізитів "Дата документа", "Заголовок до тексту документа", "Текст" (без абзаців), "Відмітка про наявність додатка", "Прізвище виконавця і номер його телефону", "Відмітка про виконання документа і направлення його до справи", найменування посади в реквізитах "Підпис" та "Гриф погодження", засвідчувального напису "Копія відповідає оригіналу", а також слів "СЛУХАЛИ", "ВИСТУПИЛИ", "ВИРІШИЛИ", "УХВАЛИЛИ", "НАКАЗУЮ", "ПРОПОНУЮ".

6.2.13. За наявності кількох грифів затвердження і погодження їх розміщують на одному рівні вертикальними рядками, перший гриф - від межі лівого поля; другий - через 104 мм.

6.2.14. Якщо в тексті документа йдеться про додатки або окремим абзацом є посилання на документ, що став підставою для його видання, слова "Додаток" і "Підстава" друкуються від межі лівого поля, а текст до них - через один міжрядковий інтервал.

6.2.15. Якщо документ складається з двох і більше сторінок, друга та наступні сторінки повинні бути пронумеровані.

Номери сторінок ставлять посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами без слова "сторінка" та розділових знаків.

6.3. Адресування документів

6.3.1. Документи адресуються установі, її структурному підрозділу або конкретній посадовій особі. У разі адресування документа установі або її структурному підрозділу без зазначення посадової особи їх найменування подаються у називному відмінку, наприклад:

Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування установи зазначається у називному відмінку, а посада і прізвище адресата - у давальному, наприклад:

У разі адресування документа керівнику установи або його заступнику найменування установи входить до складу найменування посади адресата і пишеться в давальному відмінку, наприклад:

У разі потреби в реквізиті "Адресат" можуть зазначатися почесне звання та вчений ступінь.

Документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово "копія" перед зазначенням другого, третього, четвертого адресатів не ставиться, при цьому оригінал документа надсилається адресату, зазначеному першим, усім іншим - його копії, наприклад:

Якщо документ адресується одночасно кільком установам вищого рівня (Адміністрація Президента України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України), Міністр підписує всі примірники і на кожному документі зазначається тільки один адресат.

У разі надсилання документа більш як чотирьом адресатам складається список на розсилку і на кожному документі зазначається тільки один адресат.

Якщо документ адресується багатьом однорідним організаціям, адресат зазначається узагальнено, при цьому оригінал документа залишається у справі структурного підрозділу разом із списком на розсилку, а адресатам надсилаються його копії, наприклад:

6.3.2. До реквізиту "Адресат" може входити адреса. Порядок і форма запису відомостей про адресу установи повинні відповідати правилам користування поштовим зв'язком.

Повна адреса зазначається в разі надсилання документа разовим кореспондентам, наприклад:

Якщо документ надсилають фізичній особі, то в давальному відмінку зазначають прізвище, ім'я, по батькові (або ініціали) адресата, вулицю, номер будинку і квартири, назву населеного пункту, району, області, поштовий індекс, наприклад:

6.3.3. У разі надсилання документа органам законодавчої і виконавчої влади та постійним кореспондентам їх поштова адреса на документах не зазначається. У цих випадках використовують конверти із завчасно надрукованими адресами.

6.4. Датування документів

6.4.1. Усі службові документи підлягають датуванню.

Датою документа є дата його підписання; для документа, що приймається колегіальним органом, - дата його прийняття; для документа, що затверджується, - дата затвердження.

6.4.2. Дати підписання і затвердження документа, а також ті, що є в тексті, повинні оформлятися цифровим способом. Елементи дати наводяться арабськими цифрами в один рядок у послідовності: число, місяць, рік. Наприклад: 13 січня 2006 року слід писати: 13.01.2006.

Якщо порядковий номер місяця або числа складається з однієї цифри, то перед нею проставляється 0. Наприклад: 3 квітня 2006 року слід писати: 03.04.2006. У текстах нормативно-правових актів і документів, що містять відомості фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий спосіб оформлення дат: 1 квітня 2006 року.

6.4.3. Дата на документі проставляється особою, яка його підписує або затверджує, в момент підписання або затвердження.

6.4.4. Обов'язковому датуванню і підписанню підлягають усі службові відмітки на документах, пов'язані з їх проходженням та виконанням (резолюції, погодження, візи, відмітки про виконання документа і направлення його до справи).

6.4.5. Дата підписання проставляється в лівій верхній частині документа разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці на бланку. Якщо документ складено не на бланку, його дата проставляється нижче від підпису ліворуч. Дата затвердження документа зазначається у відповідній графі.

6.5. Індексація документів

6.5.1. Індексація документів полягає у присвоєнні їм умовних позначень - індексів, які надаються документам під час реєстрації і вказують на місце складання, виконання та зберігання документів.

6.5.2. За допомогою індексу документа здійснюється оперативний довідково-інформаційний пошук документа, контроль за його виконанням та зберіганням.

6.5.3. Індекси вхідних і створюваних Міністерством документів складаються з порядкових номерів у межах групи документів, що реєструються, які відповідно до завдань пошуку доповнюються індексами згідно з номенклатурою справ, питань діяльності, кореспондентів, виконавців тощо (додатки 6 і 7).

Індекс справи згідно з номенклатурою справ складається з індексу структурного підрозділу згідно з переліком індексів та порядкового номера справи, наприклад: 2001-01, де 2001 - індекс відділу, 01 - порядковий номер справи.

Індекс вхідного документа складається з номера групи документів у межах групи кореспондентів (додаток 7), порядкового номера реєстрації вхідних документів з початку року та останніх цифр року, наприклад: 01/2678-10, де 01 - номер групи документів, що надійшли з Адміністрації Президента України, 2678 - порядковий номер згідно з журналом реєстрації, 10 - 2010 рік.

Індекс вихідного документа складається з індексу структурного підрозділу, який підготував документ, номера справи згідно з номенклатурою, порядкового номера та індексу кореспондента (додаток 7), наприклад: 2001-21/26-04, де 2001 - індекс відділу, 21 - номер справи згідно з номенклатурою, 26 - порядковий номер згідно з журналом реєстрації, 04 - індекс кореспондента.

Індекс внутрішнього документа складається з індексу структурного підрозділу, номера справи згідно з номенклатурою та порядкового номера, наприклад: 2001-25/118, де 2001 - індекс відділу, 25 - номер справи згідно з номенклатурою, 118 - порядковий номер згідно з журналом реєстрації.

Індекс спільного нормативно-правового акта повинен складатися з індексів установ, що видали його, які проставляються через косу риску.

6.6. Погодження документів

6.6.1. У разі потреби в оцінці доцільності документа, його обґрунтованості та встановленні відповідності чинному законодавству здійснюється погодження проекту документа.

Погодження може здійснюватися як у Міністерстві (зі структурними підрозділами, посадовими особами, які відповідно до їх компетенції займаються питаннями, порушеними в проекті документа) - внутрішнє, так і за його межами - зовнішнє.

6.6.2. Внутрішнє погодження проектів документів, що розробляються на виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, проводиться не пізніше ніж у дводенний строк після закінчення їх розроблення безпосереднім виконавцем. Проекти таких документів розглядаються керівництвом Міністерства невідкладно.

6.6.3. Зовнішнє погодження проектів зазначених документів проводиться не пізніше ніж у 30-денний строк після їх реєстрації у Міністерстві, якщо інший строк не визначено в самому документі.

Проекти актів, спрямованих на вирішення питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, погоджуються невідкладно, але не пізніше ніж у дводенний строк з дати реєстрації в Міністерстві.

6.6.4. Внутрішнє погодження оформляється візуванням проекту документа посадовими особами Міністерства.

Віза включає: особистий підпис, ініціали і прізвище особи, яка візує документ, та дату візування. У разі потреби зазначається найменування посади цієї особи.

Візи проставляються як на лицьовому, так і на зворотному боці останнього аркуша документа, якщо місця для цього на лицьовому боці останнього аркуша документа не вистачає.

Візи проставляються на примірниках документів, що залишаються у Міністерстві.

Проекти наказів Міністерства, а також спільних наказів в обов'язковому порядку візуються:

виконавцем, який підготував наказ;

начальником відділу, який вносить наказ;

директором департаменту, до складу якого входить відділ, що вніс наказ;

літературним редактором;

директором департаменту правового забезпечення;

першими заступниками Міністра, заступниками Міністра відповідно до розподілу обов'язків;

якщо наказ стосується компетенції інших структурних підрозділів Міністерства, повинно також здійснюватися його візування з керівниками цих підрозділів.

Візи погодження проставляються на звороті останнього аркуша наказу з повним їх розшифруванням (додаток 17).

6.6.5. Зауваження і пропозиції до проекту документа викладаються на окремому аркуші, про що на проекті робиться відповідна позначка. Зауваження і пропозиції обов'язково доповідаються особі, яка підписує документ.

6.6.6. Зовнішнє погодження проектів документів оформляється відповідним грифом. Гриф погодження ставиться нижче від підпису на лицьовому боці останнього аркуша проекту документа і включає слово "ПОГОДЖЕНО", найменування посади особи, з якою погоджується проект документа (включаючи найменування установи), особистий підпис, дату погодження, ініціали та прізвище, наприклад:

При погодженні нормативно-правового акта підпис посадової особи засвідчується гербовою печаткою Міністерства.

6.6.7. Якщо зовнішнє погодження проекту документа здійснюється з колегіальним органом, то гриф погодження оформляється таким чином:

6.6.8. У разі коли зміст документа стосується більше ніж трьох установ, складається "аркуш погодження", про що робиться відмітка в самому документі на місці грифа погодження, наприклад: аркуш погодження додається.

Аркуш погодження оформляється за такою формою:

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Назва документа

Найменування посади
(Підпис)        (Ініціали та прізвище)
Дата

Найменування посади
(Підпис)        (Ініціали та прізвище)
Дата

6.7. Засвідчення документів

6.7.1. Засвідчення документів є формою вираження відповідальності за їх зміст і законність. Основними способами засвідчення є підписання, затвердження та проставлення печаток.

Підпис - обов'язковий реквізит кожного документа.

6.7.2. Документи підписуються посадовими особами Міністерства відповідно до їх компетенції.

6.7.3. Міністр або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, підписує:

накази;

окремі доручення;

листи, що надсилаються Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністру України, Главі Адміністрації Президента України, Генеральному прокурору України, головам Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України; в окремих випадках підписує інші документи.

6.7.4. Перші заступники та заступники Міністра відповідно до розподілу обов'язків підписують листи, що надсилаються до Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також інших установ та організацій.

6.7.5. Доповідні записки, довідки і документи інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, які підготовлені для внутрішнього використання в центральному апараті Міністерства, можуть підписувати директори департаментів, керівники інших самостійних підрозділів, якщо порушені питання не виходять за межі їх повноважень.

6.7.6. Підпис складається з найменування посади особи, яка підписує документ (повне, якщо документ надрукований не на бланку, скорочене - на документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалів, прізвища і дати. Наприклад:

Заступник Міністра
економіки України

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Директор департаменту
фінансової політики

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

6.7.7. Підписується, як правило, перший примірник документа. У разі надсилання документа одночасно кільком установам вищого рівня Міністр підписує всі примірники документа.

Унесення в підписані документи будь-яких виправлень та доповнень не допускається.

6.7.8. Документи, як правило, підписуються однією особою. Два або більше підписів проставляються в тому разі, коли за зміст документа несуть відповідальність кілька осіб (акти, фінансові документи тощо). При цьому їх підписи розміщуються один під одним у послідовності відповідно до посади. Наприклад:

Міністр

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

6.7.9. У разі підписання документа, підготовленого Міністерством разом з іншими міністерствами (не на бланку), кількома особами з однаковими посадами їх підписи розміщуються на одному рівні, наприклад:

Міністр економіки України

Міністр фінансів України

(Підпис) (Ініціали та прізвище)

(Підпис) (Ініціали та прізвище)

6.7.10. При підписанні документів, складених комісією, зазначають не посади осіб, які склали документ, а обов'язки в складі комісії, наприклад:

Голова комісії

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Члени комісії:

(Підписи)

(Ініціали та прізвища)

6.7.11. Якщо посадова особа, підпис якої зазначений на проекті документа, відсутня, то документ підписує особа, яка виконує її обов'язки, або її заступник. У цьому разі обов'язково зазначається посада особи, яка підписала документ, та ініціали і прізвище (виправлення вносяться чорнилом або машинописним способом, наприклад "Виконуючий обов'язки", "Заступник").

Не допускається підписання документа з прийменником "за" або проставленням косої риски перед найменуванням посади.

6.8. Затвердження документів

6.8.1. Особливим способом засвідчення документа після його підписання є затвердження. Документи затверджуються відповідними органами або посадовими особами, до компетенції яких належить вирішення питань, викладених у цих документах (додаток 18).

6.8.2. Затвердження документа у Міністерстві здійснюється за допомогою грифа затвердження або шляхом видання розпорядчого документа. Нормативно-правові акти (положення, інструкції, правила тощо) затверджуються наказом Міністерства.

Якщо документ затверджується Міністром або його першими заступниками та заступниками, то гриф затвердження складається з таких елементів: слово "ЗАТВЕРДЖУЮ", найменування посади, підпис, ініціали та прізвище особи, яка затвердила документ, дата затвердження. Гриф затвердження розміщується у правому верхньому куті першого аркуша документа і має таку форму:

6.8.3. Під час затвердження документа наказом Міністерства на ньому проставляється гриф за такою формою:

6.8.4. Якщо документ потребує затвердження та погодження, то грифи розміщуються так:

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Міністр праці та соціальної політики України

Міністр фінансів України

(Підпис)    (Ініціали та прізвище)

(Підпис)    (Ініціали та прізвище)

Дата

Дата

6.9. Засвідчення підпису гербовою печаткою

6.9.1. На документах, що потребують засвідчення прав громадян і юридичних осіб, фіксування факту витрати коштів і матеріальних цінностей, підпис Міністра, перших заступників та заступників Міністра засвідчується гербовою печаткою.

6.9.2. Перелік документів, які необхідно скріплювати гербовою печаткою, визначається Міністерством на підставі чинних нормативно-правових актів (додаток 19).

6.9.3. Інші печатки (не гербові), які відтворюють назву Міністерства та окремих структурних підрозділів (фінансово-господарський департамент тощо), ставляться на документах, які підписані керівниками цих структурних підрозділів або особами, визначеними наказом, що персонально відповідають за їх облік і зберігання.

6.9.4. Печатка проставляється таким чином, щоб вона захоплювала останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ, та частину власноручного підпису, або на відведеному для цього місці - "М. П.".

6.10. Оформлення копій документів

6.10.1. Копія документа (відтворення всіх реквізитів документа) виготовляється і видається в інші організації та установи тільки з дозволу керівництва або керівників структурних підрозділів Міністерства.

Засвідчуються лише копії тих документів, які створюються Міністерством або надійшли до Міністерства.

Під час вирішення питань про прийняття громадян на роботу, навчання, засвідчення їх трудових, житлових та інших прав, а також під час формування особових справ працівників, Міністерство може виготовляти копії документів, виданих іншими установами (копії дипломів, свідоцтв про одержання освіти тощо).

6.10.2. Копія документа виготовляється за допомогою копіювально-розмножувальної та друкарської техніки. При цьому текст документа відтворюється повністю, включаючи елементи бланка, і засвідчується підписом посадової особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу.

Позначка "Копія" ставиться у верхньому правому куті лицьового боку першого аркуша копії документа.

Засвідчувальний напис складається за формою: "Копія відповідає оригіналу", особистий підпис особи, яка засвідчила копію, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії проставляються нижче реквізиту "Найменування посади".

6.10.3. У разі надсилання копії іншим установам або видачі на руки окремим особам вона завіряється працівником підрозділу, що видав копію, та засвідчується печаткою з найменуванням Міністерства "Копія відповідає оригіналу".

Під час оформлення копій документа, що стосується особистих прав та інтересів громадян, на документі, з якого знято копію, робиться позначка, кому і коли вона видана.

6.10.4. На копіях вихідних документів, що залишаються у справах, текст бланків не відтворюється, зазначається лише дата підписання документа та його реєстраційний індекс, посада особи, яка засвідчила копію, її підпис та дата засвідчення копії, наприклад:

Дата, індекс

 

 

Заступник Міністра економіки України

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Згідно з оригіналом

 

 

Головний спеціаліст відділу
вхідної документації

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Дата

 

 

На копіях вихідних документів повинні бути розшифровані візи посадових осіб, з якими вони погоджені, та візи виконавців; напис про засвідчення документа. Копія документа повинна мати всі виправлення, зроблені в оригіналі.

6.10.5. Розмножені примірники наказів, що не відтворюють факсимільний підпис оригіналу, засвідчуються печаткою Міністерства "Для наказів".

6.11. Оформлення додатків до документів

6.11.1. Додатки пояснюють, доповнюють окремі питання документа або документ у цілому. Про наявність додатків зазначається в тексті або після тексту документа перед підписом. Назва додатка в тексті документа повинна відповідати назві самого додатка.

6.11.2. Додатки до документів, що створюються у Міністерстві, можуть бути трьох видів:

додатки, що затверджуються або вводяться в дію наказами Міністерства;

додатки, що пояснюють або доповнюють зміст основного документа;

додатки, що є самостійними документами і надсилаються із супровідним листом.

6.11.3. Додатки до розпорядчого документа повинні мати відмітку з посиланням на цей розпорядчий документ, його дату і номер. Відмітка робиться у правому верхньому куті на лицьовому боці першого аркуша додатка, на другому та наступних його аркушах зазначається "Продовження додатка".

У разі наявності кількох додатків на них зазначаються порядкові номери, наприклад: Додаток 1, Додаток 2 тощо. Знак N перед цифровим позначенням не ставиться (всередині тексту слово "додаток" пишеться з малої літери).

Додатки повинні підписуватися керівниками структурних підрозділів на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

Відомості про наявність додатків до планів, звітів, протоколів, повідомлень, листів тощо оформляються в такому порядку:

якщо документ має додатки, повна назва яких наводиться в тексті, то відмітка про наявність додатків оформляється за такою формою:

Додаток: на 5 арк. у 2 прим.;

якщо документ має додатки, повна назва яких не наводиться в тексті, то їх необхідно перелічити після тексту із зазначенням кількості аркушів у кожному додатку та кількості їх примірників, наприклад:

Додатки:

1. Довідка про виконання плану ремонтних робіт на I квартал 2006 року на 5 арк. в 1 прим.

2. Графік розвантажувальних робіт на II квартал 2006 року на 2 арк. в 1 прим.;

якщо до документа додається інший документ, що має додатки, то відмітка про наявність додатка оформляється таким чином:

Додаток:

лист Держкомархіву від 25.01.2006 N 171/01-04 і додаток до нього, всього на 7 арк. в 1 прим.;

якщо додатки зброшуровані (книги, журнали), кількість аркушів не зазначається, наприклад: Додаток: Методичні рекомендації в 3 прим.;

у разі великої кількості додатків на них складається опис, а в самому документі після тексту зазначається:

Додаток: відповідно до опису на 5 арк.;

якщо додаток надсилається не за всіма зазначеними у документі адресами, відмітку про наявність додатка оформляють за формою: Додаток: на 5 арк. у 2 прим, на першу адресу.

6.12. Позначки про надходження та виконання документів

6.12.1. Проходження документа супроводжується відповідними позначками:

про надходження (реєстрацію) документа - проставляється реєстраційний штрих-код;

про контроль документа - проставляється штамп "Контроль";

про виконання документа - даються вказівки у формі резолюції керівництва Міністерства або керівників структурних підрозділів Міністерства;

про направлення виконаного документа до справи - робиться позначка на нижньому полі першого аркуша документа, який містить такі дані: коротку довідку про виконання (якщо немає документа про виконання), слова "До справи" і номер справи, в яку повинно бути підшито документ, дату направлення документа до справи, підпис виконавця, наприклад:

До справи N 2001-23

Питання вирішено 06.05.2010 із заступником Міністра економіки Марухном В. О.

Дата

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

6.12.2. Кожний документ повинен мати позначку про безпосереднього виконавця. Прізвище виконавця і номер його службового телефону проставляються в нижньому лівому куті лицьового боку останнього аркуша документа, наприклад:

Петров В. О.

253-93-94

6.13. Порядок розмноження документів на копіювально-розмножувальних машинах

6.13.1. Розмноження документів на копіювально-розмножувальних машинах здійснюється у відділі комп'ютерного обладнання та оргтехніки департаменту інформатизації та у структурних підрозділах.

6.13.2. При проведенні копіювально-розмножувальних робіт працівники зобов'язані суворо дотримуватися чинних положень та інструкцій, якими визначено види документів, що дозволяється копіювати.

6.13.3. Для здійснення розмноження документи передаються до відділу комп'ютерного обладнання та оргтехніки разом із підписаним бланком замовлення.

6.13.4. Документ реєструється у журналі обліку копіювально-розмножувальних робіт довільної форми.

6.13.5. Оригінали документів після зняття з них копій повертаються структурному підрозділу.

6.13.6. У разі копіювання документів у структурних підрозділах відповідальність за дотримання правил копіювання несуть керівники структурних підрозділів.

6.14. Підготовка та оформлення матеріалів до засідань колегії Міністерства

 Колегія Міністерства є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міністерства, для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності та вироблення рекомендацій з питань формування і реалізації державної політики.

Підготовка та оформлення матеріалів до засідань колегії здійснюється відповідно до Положення про колегію Міністерства економіки України, затвердженого наказом Міністерства від 19.04.2010 N 413, та Регламенту засідань колегії Міністерства економіки України, затвердженого наказом Міністерства від 27.04.2010 N 469.

7. ПОРЯДОК РОБОТИ З ВИХІДНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

7.1. Усі вихідні документи, що надсилаються Міністерством, опрацьовуються структурними підрозділами та надсилаються адресату централізовано відділом внутрішньої та вихідної документації не пізніше наступного робочого дня.

Не допускається надсилання або передавання документів без їх реєстрації.

Документи, що надсилаються Міністерством на адресу Президента України, Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, реєструються централізовано відділом внутрішньої та вихідної документації. У разі необхідності негайного надсилання вихідної кореспонденції у неробочий час реєстрація такої кореспонденції здійснюється відповідальним черговим Міністерства у журналі обліку вихідної кореспонденції, а реквізити наносяться від руки чітко і чорнилом.

При реєстрації вихідної кореспонденції працівники відділу внутрішньої та вихідної документації здійснюють проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного штрих-коду встановленого зразка (додаток 20) з відображенням у реєстраційних формах АС "Діловодство та КВД" необхідних відомостей про документ та сканування документа.

Документи, що надсилаються Міністерством на адресу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій тощо, реєструються у структурних підрозділах Міністерства.

7.2. Документи, що надсилаються Міністерством на адресу Президента України, Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, подаються на реєстрацію виконавцями разом з примірником, на якому зібрані внутрішні візи: оригінал відправляється адресату; примірник з внутрішніми візами та проставленим номером для зберігання повертається виконавцеві, який підшиває його до справи згідно з номенклатурою.

Кореспонденція подається виконавцями з дотриманням таких вимог:

обов'язково зазначається заголовок до тексту (короткий зміст документа) та прізвище виконавця і номер його телефону;

нижнє поле першої сторінки документа завширшки 2 см необхідно залишати вільним для нанесення штрих-коду під час реєстрації вихідної кореспонденції;

реквізити, що наносяться від руки, заповнюються чітко і чорнилом;

точно зазначається кількість сторінок, додатків і застосовується чітка нумерація сторінок документа і додатків.

При оформленні відповідей обов'язковим є посилання на дату та повний номер вхідного документа.

7.3. Виконавці документів здійснюють відповідне оформлення вихідної кореспонденції, яка надсилається Міністерством на адресу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій: проставляють номер на документі; зазначають на конверті номер і повну поштову адресу (адресат, вулиця, місто, район, область, поштовий індекс) та у конверті (крім рекомендованої кореспонденції) подають її до відділу внутрішньої та вихідної документації на обробку та відправлення.

7.4. Рекомендована та міжнародна вихідна кореспонденція подається структурними підрозділами до відділу внутрішньої та вихідної документації у відкритих конвертах разом зі списками на поштове відправлення у трьох примірниках (додатки 21 і 22), підписаними керівником структурного підрозділу, що готував документ. У списках зазначається номер листа та залишається місце для подальшого оформлення поштового відправлення.

Рекомендовані листи мають дві категорії розподілу:

адресати в межах м. Києва;

адресати за межами м. Києва.

Міжнародні відправлення залежно від адрес поділяються на три категорії:

посольства і консульства інших держав в Україні;

країни СНД і Балтії;

усі інші закордонні адресати.

Відповідно до розмежування заповнюються три примірники списків на кожну категорію окремо.

7.5. Працівники відділу внутрішньої та вихідної документації обов'язково перевіряють:

правильність оформлення документа і розміщення на ньому всіх реквізитів (у тому числі посилання на дату і номер документа, на який дається відповідь, прізвище виконавця і номер його телефону);

наявність усіх необхідних підписів на документі та додатках до нього;

наявність розшифрування віз на другому примірнику документа, що залишається у справі структурного підрозділу;

наявність додатків та відмітки про них у документі.

Кореспонденція в конвертах від структурних підрозділів Міністерства перевіряється вибірково.

Документи, оформлені з порушенням зазначених вимог, до відправлення не приймаються.

7.6. Документи, що надсилаються одночасно одному і тому самому адресату, вкладаються в один конверт. На конверті проставляються реєстраційні номери всіх документів, які знаходяться в конверті.

7.7. Оригінали наказів, планів, звітів, протоколів тощо, які підготовлені структурними підрозділами, залишаються в Міністерстві. До інших установ надсилаються їх завірені копії.

7.8. Вихідні документи та інші поштові відправлення структурні підрозділи зобов'язані передавати до відділу внутрішньої та вихідної документації не пізніше 13.00, а в передсвяткові дні - не пізніше 12.00.

7.9. Відділом внутрішньої та вихідної документації здійснюється опрацювання поштових відправлень: визначення ваги та вартості кожного відправлення, поставлення маркувальною машиною відбитків штемпеля з найменуванням Міністерства, складання списків та реєстрів на відправлення і не пізніше 15.00, а в передсвяткові дні - не пізніше 14.00, доставка на поштове відділення зв'язку N 8 м. Києва.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОКУМЕНТІВ

8.1. Строки виконання документів

8.1.1. Документи можуть бути із зазначенням і без зазначення строку виконання. Строки виконання можуть бути вказані в самому документі або встановлені нормативно-правовими актами.

8.1.2. Строк підготовки проектів документів визначається з урахуванням того, що днем виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем'єр-міністра України, вважається день реєстрації у Міністерстві вихідних документів, що містять інформацію про виконання відповідних завдань.

8.1.3. У разі коли строк виконання в документі не зазначено, Міністерство як відповідальний за його виконання центральний орган виконавчої влади самостійно визначає строк і порядок його виконання виходячи з цілей та складності завдання, про що повідомляє співвиконавців. Якщо завдання потребує термінового виконання, у проекті резолюції до документа обов'язково зазначається конкретний строк.

У Міністерстві встановлено такі строки розгляду документів та виконання завдань:

30 календарних днів з вихідної дати реєстрації - листи-доручення та листи-запити установ вищого рівня, якщо в тексті документа не визначено конкретного терміну виконання;

30 календарних днів з дати реєстрації в Міністерстві - листи-запити центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, якщо інший термін не визначено документом або керівництвом Міністерства;

7 календарних днів з дати підписання відповідною посадовою особою - документи з позначкою "Терміново";

3 календарних дні з дати підписання відповідною посадовою особою - документи з позначкою "Негайно";

20 календарних днів з дати реєстрації в Міністерстві - проекти рішень або інформація про їх виконання стосовно актів Президента України, що надсилаються Кабінетом Міністрів України;

10 календарних днів з дати реєстрації в Міністерстві - телеграми, а такі, що містять питання, які потребують термінового вирішення, - до 2 днів;

15 календарних днів з дня реєстрації в Міністерстві - депутатський запит;

10 календарних днів з дня реєстрації в Міністерстві - листи комітетів та тимчасових комісій Верховної Ради України, депутатських фракцій та звернення народних депутатів України і депутатів місцевих рад;

15 календарних днів з дати реєстрації у Секретаріаті Кабінету Міністрів України - депутатський запит, що надсилається Кабінетом Міністрів України;

10 календарних днів з дати реєстрації у Секретаріаті Кабінету Міністрів України - листи комітетів та тимчасових комісій Верховної Ради України, депутатських фракцій та звернення народних депутатів, що надсилаються Кабінетом Міністрів України;

10 календарних днів після розгляду проекту акта на засіданні Кабінету Міністрів України - витяги з протоколів засідань Кабінету Міністрів України, якщо в тексті витягу не визначено конкретного терміну виконання. Прийнятий акт оформлюється у триденний строк;

3 календарні дні з дати реєстрації в Міністерстві - витяги з протоколів засідань урядових комітетів, якщо в тексті витягу не визначено конкретного терміну виконання;

2 календарні дні з дати реєстрації в Міністерстві - проекти актів, спрямованих на вирішення питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

8.1.4. У разі коли з об'єктивних причин виконати завдання в установлений строк неможливо, керівництво Міністерства як відповідального за його виконання центрального органу виконавчої влади визначає можливий новий строк, про що повідомляє за п'ять днів до закінчення раніше встановленого строку орган чи посадову особу, які встановили строк виконання завдання, та співвиконавців з викладенням відповідного обґрунтування.

8.1.5. Розглядає і встановлює строк виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, особисто Міністр (одразу після реєстрації документа).

8.1.6. Пропозиція щодо продовження строку виконання завдань, що надіслані Кабінетом Міністрів України, визначених постановами Верховної Ради України та актами Президента України, подається Секретаріату Кабінету Міністрів України Міністерством як відповідальним за його виконання центральним органом виконавчої влади разом з проектом листа відповідно керівникові апарату Верховної Ради України чи Главі Адміністрації Президента України за п'ять днів до закінчення встановленого строку.

8.1.7. У разі визначення в одному документі кількох термінів з одного питання встановлюється контроль на кожний термін, а в разі визначення декількох виконавців і термінів - встановлюється контроль за кожним виконавцем і терміном.

8.2. Організація контролю за виконанням документів

Організація контролю за виконанням документів здійснюється відповідно до Положення про систему контролю за виконанням документів у Міністерстві економіки України, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 N 920.

9. СКЛАДАННЯ НОМЕНКЛАТУР І ФОРМУВАННЯ СПРАВ

9.1. Складання номенклатур справ

9.1.1. Номенклатура справ є систематизованим переліком найменувань справ, створюваних у діловодстві Міністерства, оформлених у відповідному порядку із зазначенням строків зберігання справ.

9.1.2. Номенклатура справ є обов'язковим інформаційним довідником, який складається для створення єдиної системи формування справ у Міністерстві, забезпечення обліку, швидкого пошуку документів за змістом і видом та їх відбору на державне зберігання у процесі діловодства.

9.1.3. Номенклатура справ структурних підрозділів складається за формою згідно з додатком 23.

9.1.4. На підставі номенклатур справ структурних підрозділів складається зведена номенклатура справ Міністерства.

Відповідальність за складання зведеної номенклатури справ покладається на відділ внутрішньої та вихідної документації.

9.1.5. Номенклатура справ структурного підрозділу розробляється працівником, відповідальним за ведення діловодства, із залученням працівників цього підрозділу, підписується керівником структурного підрозділу та обов'язково погоджується із сектором архіву Міністерства. Номенклатура справ структурного підрозділу складається на підставі вивчення документів з усіх питань його діяльності.

9.1.6. Основними принципами побудови номенклатури справ є єдиний підхід до порядку оформлення, обліку, індексації, систематизації справ, визначення термінів зберігання документів та їх відбору на державне зберігання та для знищення відповідно до Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 N 41, зареєстрованого в Мін'юсті 17.09.98 за N 576/3016.

9.1.7. Після виконання документів вони групуються у справи, яким даються найменування (заголовки), що стисло й узагальнено відтворюють склад і зміст документів у справах (чиї документи і про що). Основною частиною заголовка справи є виклад питання (предмет), з якого вона заводиться.

9.1.8. Розміщення заголовків справ у номенклатурі структурного підрозділу повинно відповідати ступеню важливості питань, що вирішуються, з урахуванням взаємозв'язку документів, що знаходяться в конкретних справах. Як правило, першою розміщується група справ, що включає документи органів вищого рівня, далі - група організаційно-розпорядчої документації Міністерства (накази тощо), планово-звітна документація і листування. У групі листування першими розміщуються справи, що містять листування з органами вищого рівня.

9.1.9. Кожна справа, включена до номенклатури справ, повинна мати умовне позначення - індекс. Індекс справи структурного підрозділу складається з індексу структурного підрозділу відповідно до переліку індексів та порядкового номера в межах підрозділу. У разі наявності у справі томів (частин) індекс ставиться на кожному томі із зазначенням: т. 1, т. 2 тощо.

Наприклад: 2001-01, де 2001 - індекс структурного підрозділу, 01 - індекс справи.

9.1.10. Номенклатура справ структурного підрозділу складається у трьох примірниках, схвалюється експертною комісією (далі - ЕК) структурного підрозділу та погоджується із сектором архіву Міністерства:

перший (недоторканний) - зберігається у структурному підрозділі;

другий - передається до відділу внутрішньої та вихідної документації;

третій - використовується для формування справ і пошуку потрібного документа.

9.1.11. Номенклатури справ структурних підрозділів після їх розгляду й аналізу зводяться працівниками відділу внутрішньої та вихідної документації в єдину (зведену) номенклатуру справ Міністерства. Справи профспілкового комітету працівників Міністерства вміщуються наприкінці зведеної номенклатури справ.

9.1.12. При складанні зведеної номенклатури справ Міністерства використовується структурний принцип її внутрішньої побудови. Розділами в ній є найменування структурних підрозділів, першим розділом номенклатури зазначається відділ внутрішньої та вихідної документації.

9.1.13. Як до номенклатури справ структурного підрозділу, так і до зведеної номенклатури справ Міністерства включаються найменування справ, що відображають усі документовані ділянки роботи Міністерства.

До номенклатури справ включаються не закінчені діловодством справи, що надійшли від інших установ для їх продовження, у тому числі довідкові і контрольні картотеки, номенклатури справ, документи в електронному вигляді. Справи з питань, вирішення яких триває більше ніж один рік (перехідні справи), вносяться до номенклатури справ кожного року протягом усього терміну їх вирішення.

9.1.14. До номенклатури справ не включаються друковані видання, брошури, довідники, бюлетені, реферативні журнали, експрес-інформація тощо.

9.1.15. Як у номенклатурі справ структурного підрозділу, так і у зведеній номенклатурі справ Міністерства протягом року в графі "Примітка" робляться відмітки про заведення і включення нових справ, про перехідні справи, про посадових осіб, відповідальних за формування справ, про передачу справ до архіву Міністерства та в інші установи для продовження тощо.

9.1.16. У кінці року особою, відповідальною за ведення діловодства у структурному підрозділі, до номенклатури справ структурного підрозділу складається підсумковий запис про кількість і категорії справ, фактично заведених за рік; зведена номенклатура справ Міністерства закривається підсумковим записом, що підписує начальник відділу внутрішньої та вихідної документації. Про наявність заведених за рік нових справ інформується працівник архіву Міністерства.

9.1.17. Зведена номенклатура справ складається у трьох примірниках, на кожному з яких повинен бути заповнений гриф погодження з Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України (далі - ЦДАВО).

Примірники зведеної номенклатури справ розподіляються в такому порядку:

перший (недоторканний) - зберігається у справі відділу внутрішньої та вихідної документації;

другий - передається до архіву Міністерства для здійснення контролю за формуванням справ у структурних підрозділах;

третій - надсилається до ЦДАВО.

9.1.18. Зведена номенклатура справ Міністерства, як і номенклатури справ структурних підрозділів щороку не пізніше ніж у грудні переглядається і уточнюється. Після внесення змін номенклатури справ передруковуються та затверджуються: зведена - Міністром, структурного підрозділу - його керівником, вводяться в дію із січня нового року.

Зведена номенклатура справ підлягає погодженню з ЦДАВО один раз на п'ять років або негайно у разі змін у структурі, функціях та напрямі роботи Міністерства.

9.2. Формування документів у справи

9.2.1. Закінчені у діловодстві документи групуються в справи згідно із затвердженою номенклатурою. Формування справ у структурних підрозділах здійснюється працівником, відповідальним за ведення діловодства, або спеціально визначеною особою за безпосередньою участю спеціалістів, які здійснюють їх формування.

9.2.2. Під час формування документів у справи слід дотримуватись таких вимог:

групувати у справи тільки оригінали документів або в разі їх відсутності засвідчені в установленому порядку та правильно оформлені копії документів;

не допускати включення до справ постійного зберігання документи, у яких містяться правки редакційного характеру;

не допускати включення до справ постійного зберігання чернеток, особистих документів, розмножених копій та документів, що підлягають поверненню (зі штампом органу вищого рівня);

групувати у справи документи одного діловодного року (за винятком особових, судових, перехідних справ). Особові справи формуються протягом усього часу роботи особи в Міністерстві;

групувати окремо в різні справи документи постійного, тривалого (понад 10 років) і тимчасового термінів зберігання.

Після закінчення року або вирішення питання перед передачею справи до архіву Міністерства документи повинні бути розкладені в окремі справи згідно з номенклатурою за такими принципами:

до однієї справи вміщувати документи тільки постійного, а до іншої - тимчасового зберігання;

до справи включати документи тільки з одного питання або групи споріднених питань, що становлять єдиний тематичний комплекс, на початку справи вміщується ініціативний документ, а потім документ-відповідь та всі інші документи в логічній та хронологічній послідовності;

якщо документи за змістом і терміном зберігання не можуть бути згруповані у справи, передбачені номенклатурою, заводиться нова справа з обов'язковим унесенням її найменування та терміну зберігання в діючу номенклатуру справ;

справа не повинна перевищувати 200 - 250 аркушів (30 - 40 мм завтовшки).

9.2.3. Документи всередині справи групуються у хронологічному порядку.

9.2.4. Нормативні акти (статути, положення, інструкції тощо), затверджені наказами, є додатками до них і розміщуються разом із зазначеними документами. Якщо вони затверджені як самостійний документ, то їх групують в окремі справи.

9.2.5. Накази з основної діяльності, з адміністративно-господарських питань, про прийняття, переведення, звільнення, заохочення, сумісництво працівників, про надання відпусток, про накладення стягнень на працівників, про їх відрядження тощо групуються в різні справи.

9.2.6. Документи засідань колегії Міністерства групуються у дві справи:

протоколи і документи до них (доповіді, довідки, проекти рішень тощо);

документи з організації та проведення засідань (порядок денний, список запрошених тощо).

Документи (протоколи засідань) групуються у хронологічному порядку і за номерами, а матеріали, що стосуються одного протоколу, - за порядком денним.

9.2.7. Доручення органів вищого рівня і документи, пов'язані з їх виконанням, групуються у справи за напрямами діяльності Міністерства. При невеликій кількості таких документів вони формуються в одну справу. У справі документи систематизуються за датами доручень.

9.2.8. Затверджені плани, звіти, кошториси групуються у справах окремо від проектів цих документів.

9.2.9. Листування групується за змістом та кореспондентською ознакою і систематизується у хронологічній послідовності: документ-відповідь йде за документом-запитом.

9.2.10. В особовій справі відображається проходження державної служби, містяться біографічні та інші дані про державного службовця. Формування та ведення особової справи здійснюється кадровою службою Міністерства відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 731 "Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади".

9.2.11. Особові рахунки працівників та інші подібні документи систематизуються в межах року за прізвищами в алфавітному порядку.

9.2.12. Методичне керівництво і контроль за формуванням справ у Міністерстві здійснюється відділом внутрішньої та вихідної документації та сектором архіву.

9.3. Забезпечення схоронності документів у структурних підрозділах

9.3.1. Документи з часу створення (надходження) і до передачі до архіву Міністерства зберігаються за місцем їх формування у справах (у структурних підрозділах).

З метою підвищення оперативності розшуку документів справи розміщуються відповідно до номенклатури справ. На корінцях обкладинок справ зазначаються індекси згідно з номенклатурою.

9.3.2. Схоронність документів і справ у структурних підрозділах забезпечується їх керівниками та працівниками, відповідальними за ведення діловодства. У робочих кімнатах справи повинні зберігатися в шафах і столах, що зачиняються.

9.3.3. Вилучення справ або документів зі справ, як правило, забороняється.

В окремих випадках на письмову постанову судово-слідчих органів у зв'язку зі справами, що перебувають у їхньому провадженні, таке вилучення провадиться з письмового дозволу керівництва Міністерства. Про вилучення оригіналів справ або документів зі справ складається акт у двох примірниках (додаток 24), перший з яких залишається у структурному підрозділі, а другий передається відповідному судово-слідчому органу. Зі справ або документів, що вилучаються, знімаються копії.

9.3.4. У разі ліквідації структурного підрозділу Міністерства керівником цього ж підрозділу забезпечується повна передача справ підрозділу постійного та тимчасового термінів зберігання до архіву Міністерства в установленому порядку. Справи формуються за роками та термінами зберігання і передаються до архіву Міністерства до моменту ліквідації згідно з описами.

9.3.5. В окремих випадках керівництво Міністерства може прийняти рішення про передачу справ структурного підрозділу, що ліквідується, іншому структурному підрозділу, на який покладається виконання функцій структурного підрозділу, що ліквідується.

Приймання-передача справ здійснюється в присутності представників двох сторін (керівників структурних підрозділів, посадових осіб, відповідальних за ведення діловодства в структурних підрозділах).

Справи постійного зберігання передаються прошитими, з внутрішнім описом, підписаним у встановленому порядку, та готовими до передавання на зберігання до архіву Міністерства.

Справи тимчасового зберігання не підшиваються та не містять внутрішнього опису. В акті при їх передаванні зазначається тільки кількість документів у справі.

Справи під назвою "Документи з грифом "ДСК" приймаються тільки з внутрішнім описом.

Сторона, що приймає, має право перевірити наявність документів у сформованих справах (користуючись при цьому журналом обліку вхідної-вихідної кореспонденції підрозділу, що здійснює передачу, або даними автоматизованої системи "Діловодство та КВД") і зафіксувати в акті приймання-передачі нестачу документів (фіксується перелік реєстраційних номерів відсутніх документів).

Приймання-передача справ здійснюється окремо за кожний рік згідно з номенклатурою підрозділу, що ліквідується.

Акти приймання-передачі справ (додаток 1) складаються у трьох примірниках (1-й - стороні, що передає, 2-й - стороні, що приймає, 3-й - відділу внутрішньої та вихідної документації, підписуються представниками обох сторін і затверджуються керівником структурного підрозділу (департаменту), підрозділ якого здійснює приймання справ.

Документи, що передаються, з моменту підписання обома сторонами акта приймання-передачі справ уважаються документами підрозділу, що їх прийняв.

Справи з терміном зберігання "Доки не мине потреба" структурним підрозділом, що ліквідується, відбираються до знищення, про що складається протокол експертної комісії структурного підрозділу, та знищуються згідно з актом.

10. ПІДГОТОВКА СПРАВ ДО ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

10.1. Закінчені у діловодстві справи тимчасового зберігання (до 10 років включно), постійного і тривалого (понад 10 років) термінів зберігання та з особового складу повинні здаватися до архіву Міністерства для подальшого зберігання та використання.

Для передавання документів до архіву Міністерства необхідно здійснити:

забезпечення схоронності документів;

експертизу цінності документів;

оформлення справ;

складання описів справ.

10.2. Експертиза цінності документів

10.2.1. Експертиза цінності документів полягає у визначенні їх цінності з метою встановлення строків зберігання документів і відбору їх для передачі в архів Міністерства чи до знищення.

10.2.2. Експертиза цінності документів проводиться за такими принципами:

об'єктивність - проведення оцінки документів на основі неупередженого підходу;

історизм - урахування особливості часу і місця створення документів, загальноісторичного контексту;

всебічність і комплексність - вивчення відповідних документів з урахуванням їх місця в комплексі інших документів.

10.2.3. Експертиза цінності документів проводиться за такими критеріями:

походження - функціонально-цільове призначення юридичної особи (фондоутворювача), значення фізичної особи (фондоутворювача) в житті суспільства, час і місце створення документа;

зміст - значущість інформації, що міститься в документі (унікальність і типовість), її повторення в інших документах, вид документа, оригінальність;

зовнішні ознаки - форма фіксації та передачі змісту, засвідчення й особливості оформлення документа, стан його збереженості.

10.2.4. Експертиза цінності документів у Міністерстві проводиться:

у поточному діловодстві під час складання номенклатур справ, формування документів у справи і перевіряння правильності віднесення документів до справ;

під час підготовки справ до наступного зберігання, у тому числі в складі Національного архівного фонду.

10.2.5. Експертиза цінності документів Міністерства, їх відбір для наступного зберігання здійснюються ЕК структурних підрозділів та ЕК Міністерства.

Під час проведення експертизи цінності здійснюється відбір документів постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання для передання до архіву Міністерства, уточнення строків зберігання справ тимчасового зберігання, вилучення для знищення документів і справ за минулі роки, строки зберігання яких закінчилися. Одночасно перевіряються якість і повнота чинної номенклатури справ, правильність визначення строків зберігання справ, передбачених номенклатурою, дотримання встановлених правил оформлення документів та формування справ.

За результатами експертизи цінності документів, що оформляються протоколами засідань ЕК структурних підрозділів (додаток 25), складаються описи справ постійного та тимчасового термінів зберігання і описи справ з особового складу за формою згідно з додатками 26 і 27 та акт про вилучення для знищення документів (справ), що не підлягають зберіганню у структурному підрозділі, за формою згідно з додатком 28.

10.3. Оформлення справ

10.3.1. Оформлення справ, заведених у діловодстві структурних підрозділів Міністерства, покладається на працівників цих підрозділів за методичною допомогою архіву Міністерства.

10.3.2. Документи групуються у справи після закінчення діловодного року. Справи постійного і тривалого термінів зберігання підлягають такому оформленню:

підшивання в обкладинку з твердого картону;

валова нумерація аркушів у справі (починаючи з першого дня поточного року, нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому куті простим м'яким олівцем або механічним нумератором. Аркуші внутрішнього опису документів справи нумеруються окремо. Аркуші справ, що складаються з декількох томів або частин, нумеруються в кожному томі (частині) окремо);

складання підсумкового напису та внутрішнього опису документів (додаток 29);

оформлення обкладинки справи.

10.3.3. Документи тимчасового терміну зберігання, сформовані у справи, не підшиваються, аркуші не нумеруються, уточнення елементів оформлення обкладинки не проводиться.

10.3.4. Окремі групи справ постійного терміну зберігання, найменування яких не повністю розкривають зміст (справи з наказами, розпорядженнями, рішеннями тощо), повинні мати внутрішній опис документів у справі.

Опис розміщується на початку справи і містить зазначення індексів документів у справі, їх короткий зміст, дату і номери аркушів у справі.

10.3.5. Обкладинка справ постійного і тривалого термінів зберігання оформляється за встановленою формою згідно з додатком 30.

10.3.6. Після закінчення календарного року до написів на обкладинках справ постійного і тривалого термінів зберігання вносяться необхідні уточнення, перевіряється відповідність заголовків справ на обкладинці змісту підшитих документів, у разі потреби до заголовка справи вносяться додаткові відомості (проставляються номери наказів, протоколів, види і форми звітності).

10.3.7. Дата на обкладинці справи повинна відповідати року початку і закінчення справи; у справі, що має документи за більш ранні роки, ніж рік утворення справи, під датою робиться напис: "є документи за ..... роки".

10.3.8. На обкладинках справ, що складаються з кількох томів (частин), проставляються крайні дати документів кожного тому (частини). У разі зазначення точної календарної дати вказується число, місяць і рік. Число і рік позначаються арабськими цифрами, назва місяця пишеться словом.

10.3.9. На обкладинці справи проставляється номер справи за описом і номенклатурою і за погодженням з працівником архіву Міністерства номер опису і фонду.

10.3.10. У разі зміни назви Міністерства (його структурного підрозділу) протягом періоду, за який зібрано документи у справу, або під час передачі справи до іншого Міністерства (структурного підрозділу) на обкладинці зазначається нова назва Міністерства (структурного підрозділу).

10.3.11. Написи на обкладинках справ постійного і тривалого термінів зберігання робляться чітко, світлостійким чорнилом або тушшю чорного кольору.

10.4. Описи справ

10.4.1. Описи справ складаються за встановленою формою згідно з додатками 26 і 27.

10.4.2. Описи справ структурного підрозділу складаються посадовою особою, відповідальною за ведення діловодства у структурному підрозділі, методичну допомогу якій надає працівник архіву Міністерства.

10.4.3. Опис справ структурного підрозділу складається з дотриманням таких правил:

номер опису справ структурного підрозділу повинен складатися з цифрового позначення структурного підрозділу згідно з номенклатурою справ з додаванням початкової літери найменування категорії документів, що входять до опису, та останніх двох цифр року, в якому заведені включені до опису справи.

графи опису заповнюються відповідно до відомостей, винесених на обкладинку справи. Опис справ тривалого терміну зберігання повинен мати додаткову графу "Строк зберігання справи (тому, частини), стаття за переліком";

графа опису "Примітка" використовується для позначок про особливості фізичного стану справ, передачу справ іншим структурним підрозділам Міністерства, наявність копій тощо;

кожна справа вноситься до опису під самостійним порядковим номером;

якщо справа складається з кількох томів (частин), то кожний том (частина) вноситься до опису під окремим номером;

у разі внесення до опису підряд кількох справ з однаковим заголовком зазначається повністю лише заголовок першої справи, а всі інші однорідні справи позначаються словами "те саме", при цьому інші відомості про справи вносяться до опису повністю (на кожному новому аркуші опису заголовок відтворюється повністю);

після припинення державним службовцем роботи його особова справа залишається в кадровій службі протягом двох років, після чого передається до архіву Міністерства на постійне зберігання;

для передавання до архіву формується архівна особова справа. На обкладинці архівної особової справи відповідно до номенклатури та опису особових справ, що здаються на зберігання до архіву, позначається її номер, дата початку та закінчення формування особової справи, кількість аркушів, що в ній зберігаються (аркуші в особовій справі нумеруються);

у разі повернення особи на державну службу використовується сформована раніше особова справа.

10.4.4. Опис справ структурного підрозділу підписується особою, яка його склала, розглядається і ухвалюється ЕК структурного підрозділу, погоджується з керівником служби діловодства, після чого затверджується керівником структурного підрозділу.

10.4.5. Опис справ структурного підрозділу Міністерства складається у трьох примірниках, один з яких передається разом із справами до архіву Міністерства, другий залишається як контрольний у структурному підрозділі, а третій додається як підстава до протоколу засідання ЕК структурного підрозділу.

10.4.6. Описи справ структурних підрозділів є підставою для складання річного розділу зведеного опису справ Міністерства, за яким справи передаються на зберігання до державного архіву.

10.4.7. Річний розділ зведеного опису справ постійного зберігання Міністерства складається у чотирьох примірниках і підлягає обов'язковому погодженню ЕПК ЦДАВО через два роки після закінчення справ у діловодстві.

Для погодження до державного архіву надсилаються всі чотири примірники описів, один з яких після погодження залишається у державному архіві, а решта повертається Міністерству. Відповідно до погоджених описів Міністерство зобов'язане передавати свої справи у ЦДАВО у встановлені терміни.

10.5. Передача справ до архіву Міністерства

10.5.1. Справи постійного і тривалого термінів зберігання передаються до архіву Міністерства через два роки після закінчення їх у діловодстві (наприклад, справи за 2004 рік передаються до архіву у 2007 році).

Передавання справ до архіву Міністерства структурними підрозділами здійснюється за рішенням керівництва Міністерства згідно з номенклатурою справ.

10.5.2. Приймання (передача) кожної справи здійснюється працівником сектору архіву в присутності працівника, відповідального за ведення діловодства, лише після проведення експертизи їх науково-історичної цінності, повного впорядкування та оформлення. Справи передаються до архіву за описами. При цьому на всіх примірниках описів навпроти кожної справи робиться примітка про її наявність. У кінці кожного примірника опису працівник сектору архіву розписується у прийнятті справ з обов'язковим зазначенням цифрами і словами кількості переданих до архіву справ, проставляє дату. Один примірник опису повертається структурному підрозділу, всі інші залишаються в секторі архіву Міністерства.

У разі виявлення недоліків у формуванні та оформленні справ працівники структурних підрозділів зобов'язані їх усунути.

10.5.3. Справи передаються до архіву Міністерства зв'язаними належним чином з прикріпленням до зав'язок ярликів, на яких зазначаються назва структурного підрозділу, крайні дати та номери справ, уміщених у в'язку, відповідно для постійного або тимчасового термінів зберігання.

10.5.4. Справи до архіву Міністерства доставляються працівниками структурних підрозділів.

10.5.5. Схоронність документів у Міністерстві забезпечується згідно із Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" сектором архіву Міністерства.

10.5.6. Зберігання, видача в тимчасове користування та передача справ на відповідне зберігання до ЦДАВО здійснюється відповідно до Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Держкомархіву від 16.03.2001 N 16, зареєстрованих у Мін'юсті 04.05.2001 за N 407/5598.

11. АВТОМАТИЗАЦІЯ ДІЛОВОДНИХ ПРОЦЕСІВ

11.1. Автоматизація діловодних процесів здійснюється для раціональної організації діловодства у Міністерстві і є засобом підвищення продуктивності управлінської діяльності.

11.2. Автоматизація діловодних процесів у Міністерстві забезпечується засобами АС "Діловодство та КВД" згідно з Інструкцією для роботи з документами в автоматизованій системі "Діловодство та КВД", затвердженою наказом Міністерства від 14.09.2007 N 303.

Забезпечення технологічного функціонування АС "Діловодство та КВД" покладено на департамент інформатизації.

11.3. Під час упровадження нових технологій роботи з документами враховуються:

доцільність упровадження технічних засобів;

можливість придбання технічних засобів у певні терміни;

наявність придатних приміщень;

можливість підготовки або залучення спеціалістів до обслуговування техніки та її ремонту.

 

Директор департаменту документального
забезпечення, взаємодії з органами
законодавчої та виконавчої влади і
громадськістю

В. О. Лазько

Директор департаменту документального
забезпечення, взаємодії з органами
законодавчої та виконавчої влади і
громадськістю

В. О. Лазько

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Посада керівника структурного підрозділу
(Підпис)                     (Ініціали та прізвище)
Дата

АКТ
від ____________ N ____________

 

Про приймання-передачу справ, документів та реєстраційно-контрольних карток

 

Підстава: підпункт 1.10 Інструкції з діловодства у Міністерстві економіки України.

Акт складено працівниками __________________________________________________________
                                                                                                             (назва структурного підрозділу)
про те, що _________________________________________________________________ передав у
                                                                                 (посада, ініціали та прізвище)
присутності ________________________________________________________________________,
                                                                                           (посада, ініціали та прізвище)
а _______________________________________________________________________ прийняв
                                                                                            (посада, ініціали та прізвище)
справи, документи та реєстраційно-контрольні картки (РКК).

Усього ____________ справ, ____________ документів, ____________ (РКК).

Передачу здійснив:

Приймання здійснив:

_______________________________________
(підпис)                           (ініціали та прізвище)
_______________________________________
                                             (дата)

_______________________________________
(підпис)                            (ініціали та прізвище)
_______________________________________
                                             (дата)

Факт передачі засвідчую: посада, підпис, ініціали та прізвище.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
що не підлягають реєстрації відділом вхідної документації

Примітка.

Документи, зазначені в пунктах 5, 7 - 10, підлягають спеціальному обліку у відповідних структурних підрозділах Міністерства.

 

Електронна реєстраційно-контрольна картка

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ІНДЕКСІВ
керівництва Міністерства, структурних підрозділів центрального апарату, урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром економіки, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства економіки України*

1

ПРІЗВИЩЕ, ім'я, по батькові

- Міністр

2

ПРІЗВИЩЕ, ім'я, по батькові

- перший заступник Міністра

6

ПРІЗВИЩЕ, ім'я, по батькові

- перший заступник Міністра

3

ПРІЗВИЩЕ, ім'я, по батькові

- заступник Міністра

4

ПРІЗВИЩЕ, ім'я, по батькові

- заступник Міністра

5

ПРІЗВИЩЕ, ім'я, по батькові

- заступник Міністра

7

ПРІЗВИЩЕ, ім'я, по батькові

- заступник Міністра

8

ПРІЗВИЩЕ, ім'я, по батькові

- заступник Міністра

9

ПРІЗВИЩЕ, ім'я, по батькові

- заступник Міністра

10

ПРІЗВИЩЕ, ім'я, по батькові

- заступник Міністра

 

 

20

ДЕПАРТАМЕНТ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І ГРОМАДСЬКІСТЮ

2001

Відділ внутрішньої та вихідної документації

2002

Відділ вхідної документації

2003

Сектор архіву

2004

Відділ взаємодії з Верховною Радою України

2005

Відділ взаємодії із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими органами державної влади

2007

Відділ роботи зі зверненнями громадян

 * Повинен відповідати організаційній структурі Міністерства.

 

Групи кореспондентів Мінекономіки

ІНДЕКС

НАЗВА

КОМЕНТАР

01

Адміністрація Президента України

 

02

Апарат Ради національної безпеки і оборони України

 

03

Верховна Рада України

 

04

Кабінет Міністрів України

 

05

Суди, слідчі органи та прокуратура

суди всіх видів та рівнів

06

Міністерства

 

07

Центральні органи виконавчої влади, державні органи, установи

комітети, адміністрації, агентства, державні департаменти, комісії, служби, управління, фонди, інспекції, установи, центри, казначейства, Рахункова палата, Експоцентр України

08

Органи місцевого самоврядування

обласні, районні, місцеві адміністрації (комітети, управління, військкомати)

09

Банківські установи

 

10

Посольства, консульства, представництва

 

11

Міжнародні організації

МВФ, ЄС, СОТ, СНД, ГУАМ, НАТО, ОБСЄ, Всесвітня енергетична рада

12

Вітчизняні та спільні компанії, підприємства, організації, установи (ВАТ, ЗАТ, ПП, ТОВ, ДАК, ДП)

усіх галузей національної економіки, форм власності та управління (промисловість, с/г, освіта, ДП, ДАК, ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПП, концерни, холдинги, корпорації, заводи, фабрики, лікувальні заклади, військові частини, заклади культури)

13

Закордонні компанії, підприємства, установи, організації

 

14

Громадські організації

спілки, товариства, ради, фонди, організації

 

__________________________Міністерство економіки України___________________________

11.06.2010
N 04/6663-10

До документа від 07.06.2010 N 24-4-5-КМУ, витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України

ПРІЗВИЩА, ІНІЦІАЛИ КЕРІВНИКІВ ВІДПОВІДАЛЬНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ


Текст резолюції

Термін виконання - постійний
 

(Посада)

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

 

РЕЄСТР

____________ 20__ р.

інд. _______

 

ДОПОВІДЬ
до проекту _________________________________________
(повна назва нормативно-правового акта)

Питання N (згідно з порядком денним засідання)

Стисло та чітко викладається суть та головні проблеми (питання) проекту (три - чотири ключових повідомлення), на розв'язання яких спрямований проект акта, та результати, яких планується досягти.

Економічні обґрунтування. Дається оцінка (прогноз) економічних наслідків при впровадженні запропонованого нормативно-правового акта. Повідомляється, яка ситуація є на сьогодні і як вона зміниться з прийняттям цього акта, як це вплине на економіку та бюджет, наводяться узагальнені статистичні дані, які б переконували в необхідності прийняття акта.

Погодження. У разі коли позиції органів виконавчої влади не збігаються, зазначається суть розбіжностей, можливі наслідки врахування чи неврахування зауважень і пропозицій та вжиті заходи щодо їх усунення. Розбіжності наводяться у вигляді порівняльної таблиці з обгрунтуванням позиції Мінекономіки, яка додається. Висловлюється підсумкова позиція щодо результатів урегулювання розбіжностей.

Аналіз експертного висновку Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Пропозиції: схвалити, прийняти, відхилити, направити на доопрацювання (схвалити, прийняти з урахуванням пропозицій, зауважень, доповнень тощо).

Наприклад: пропонуємо підтримати позицію Мінекономіки щодо відхилення зауважень Мінпраці та внести законопроект (повна назва) на розгляд Кабінету Міністрів України.

(Посада)

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

____________
Примітка.

 
Доповідь повинна бути на одну - дві сторінки.

У разі коли питання виноситься на розгляд Кабінету Міністрів України, необхідно обов'язково зазначати стан проходження проекту в урядових комітетах.

У разі коли є посилання на абревіатури чи специфічні терміни, обов'язково надавати розшифрування.

У разі коли є посилання на статті нормативно-правових актів, обов'язково наводити текст статей, до яких уносяться зміни.

 

ДОВІДКА
до проекту _______________________________________
(повна назва нормативно-правового акта)

Питання N ___ (згідно з порядком денним засідання)

Стисло та чітко викладається суть та головні проблеми (питання) проекту (три - чотири ключових повідомлення), на розв'язання яких спрямований проект акта, та результати, яких планується досягти.

Погодження. Подається інформація щодо погодження проекту Мінекономіки (без зауважень; із зауваженнями, які враховано; із зауваженнями, які враховано частково; із зауваженнями, які не враховано).

У разі коли зауваження Міністерства враховано, викладається їх зміст та спосіб урахування.

У разі коли зауваження Міністерства враховано частково або не враховано, викладається їх стислий зміст та аргументи на їх користь у таблиці:

____________
У разі коли в експертному висновку Секретаріату Кабінету Міністрів України є зауваження в частині, що стосується компетенції Мінекономіки, надається аргументація Мінекономіки щодо необхідності врахування зауважень (або підтримки рішення головного розробника).

Економічні обґрунтування. Дається оцінка (прогноз) економічних наслідків при впровадженні запропонованого нормативно-правового акта.

Пропозиції: схвалити, прийняти, відхилити, направити на доопрацювання (схвалити, прийняти з урахуванням пропозицій, зауважень, доповнень тощо).

Наприклад: Мінекономіки не може погодитися з прийняттям проекту (повна назва) у запропонованій редакції, оскільки: /Пропонуємо під час засідання висловити такі зауваження до проекту (повна назва): /Погоджуємося з рішенням головного розробника щодо відхилення зауважень Мінекономіки/ тощо.

(Посада)

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

____________
Примітка.

 
У разі коли питання виноситься на розгляд Кабінету Міністрів України, необхідно обов'язково зазначати стан його проходження в урядових комітетах та чи були підтримані/відхилені зауваження Мінекономіки.

 

ДОВІДКА
щодо висновку Кабінету Міністрів України до проекту Закону України, внесеного народним депутатом (групою народних депутатів) України
(прізвище, ініціали)

Питання N ___ (згідно з порядком денним засідання)

Стисло та чітко викладається суть та головні проблеми (питання) проекту (три - чотири ключових повідомлення), на розв'язання яких спрямований законопроект, та результати, яких планується досягти.

Попередні висновки Міністерства до законопроекту

Наводиться стисло інформація по суті законопроекту (вказується, чи проходив законопроект попередню експертизу в Міністерстві, додаються попередні висновки Міністерства та в разі потреби пояснення в довільній формі).

Вказується, чи збігається висновок Кабінету Міністрів України з позицією Міністерства щодо запропонованого законопроекту.

Економічні обґрунтування

Дається оцінка (прогноз) економічних наслідків при впровадженні запропонованого законопроекту. Повідомляється, яка ситуація є на сьогодні і як вона зміниться з прийняттям законопроекту, як це вплине на економіку та бюджет, наводяться узагальнені статистичні дані, які б переконували в необхідності підтримання законопроекту.

Пропозиції щодо вирішення: підтримати (підтримати з урахуванням пропозицій Міністерства, не підтримати, направити на доопрацювання тощо) законопроект.

(Посада)

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

 

Форма журналу обліку вхідної кореспонденції

 

Форма журналу обліку вихідної кореспонденції

 

 

СКЛАД РЕКВІЗИТІВ
організаційно-розпорядчих документів

Державний Герб України

Найменування Міністерства економіки України

Найменування структурного підрозділу

Індекс підприємства зв'язку, поштова і телеграфна адреса, номер телефону, номер телефаксу

Назва виду документа

Дата

Індекс

Посилання на дату та індекс вхідного документа

Місце складення або видання

Гриф обмеження доступу до документів

Адресат

Гриф затвердження

Резолюція

Заголовок до тексту

Відмітка про контроль

Текст

Відмітка про наявність додатків

Підпис

Гриф погодження

Візи

Печатка

Відмітка про засвідчення копій

Прізвище виконавця і номер його телефону

Відмітка про виконання документа і направлення його до справи

Відмітка про надходження документа

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НАКАЗ

НАКАЗ

____________

N ____________

Київ

Про проведення річної інвентаризації

 

 

 

Міністр

Ініціали та прізвище

Наказ унесено (назва структурного підрозділу)

 

 

Наказ погоджено:

 

 

Перший заступник Міністра або заступник Міністра відповідно до розподілу обов'язків

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Директор департаменту правового забезпечення

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Директор департаменту, до складу якого входить відділ, що вніс наказ

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Начальник відділу, який уносить наказ

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст
(літредактор)

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Виконавець:

 

 

посада виконавця, який підготував наказ

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

тел. 000-00-00

 

 

 

Форма внутрішнього погодження наказу

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що підлягають затвердженню

Акти (перевірок і ревізій, прийому закінчених будівництвом об'єктів, списання; експертизи; передачі справ; ліквідації установ)

Завдання (на проектування об'єктів, технічних споруд, капітальне будівництво; на проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних робіт; технічні тощо)

Звіти (про виборчу діяльність, відрядження, науково-дослідні роботи тощо)

Кошториси витрат (на утримання апарату управління, будинків, приміщень, споруд; на підготовку та освоєння виробництва нових виробів; на капітальне будівництво тощо)

Нормативи (витрачання сировини, матеріалів, електроенергії; технологічного проектування; чисельності працівників тощо)

Переліки (посад працівників з ненормованим робочим днем; типових документальних матеріалів, що створюються в установах, із зазначенням строків зберігання документів тощо)

Плани (виробничі; будівельно-монтажних, проектно-розвідувальних, науково-дослідних робіт; упровадження нової техніки; кооперованих поставок продукції: розподілу продукції за встановленою номенклатурою; отримання прибутків житлово-комунальним господарством від капітального ремонту; роботи колегії, науково-технічної ради, наукової ради тощо)

Програми (проведення робіт і заходів, відрядження тощо)

Розцінки на здійснення робіт

Статути державних підприємств (об'єднань)

Структура і штатна чисельність

Форми уніфікованих документів

Штатні розписи

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, на які ставиться гербова печатка

Акти (прийому закінчених будівництвом об'єктів, обладнання, виконаних робіт, списання, експертизи тощо)

Аркуші погодження нормативно-правових актів

Висновки і відгуки установ на дисертації й автореферати, що направляються до Вищої атестаційної комісії України

Довідки (лімітні, про виплату страхових сум, використання бюджетних асигнувань на зарплату, про нараховану і належну зарплату тощо)

Довіреність на одержання товарно-матеріальних цінностей, бюджетні, банківські, пенсійні, платіжні доручення

Договори (про матеріальну відповідальність, поставки, підряди, науково-технічне співробітництво, оренду приміщень, про виконання робіт тощо)

Завдання (на проектування об'єктів, технічних споруд, капітальне будівництво, технічні тощо)

Заяви (на акредитив, про відмову від акцепту тощо)

Заявки (на обладнання, винаходи тощо)

Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право здійснювати фінансово-господарські операції

Посвідчення про відрядження

Кошторис витрат (на утримання апарату управління, підготовку та освоєння виробництва нових виробів, калькуляцію за договором, капітальне будівництво тощо)

Листи гарантійні (на виконання робіт, послуг тощо)

Подання і клопотання (про нагородження орденами і медалями, преміями)

Протоколи (погодження планів поставок)

Реєстри (чеків, бюджетних доручень)

Специфікації (виробів, продукції тощо)

Статути державних підприємств (об'єднань)

Титульні списки

Штатні розписи

 

Зразок вихідного реєстраційного штрих-коду

 

СПИСОК

___________________________________________________________________________________
                                                                                                                                   через Київ - 8
__________________________________________________________________________________
                                                                                           (вид поштових відправлень)
Відправник Міністерство економіки України,____________________________________________
                                                                                        (найменування і адреса)
01008, Київ - 8, вул. М. Грушевського, 12/2______________________________________________

М. П.

Керівник підрозділу

____________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

 

Відправку здійснив

____________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

 

Прийняв

____________________
(посада, підпис)

календарний штамп

 

Номер замовлення-наряду __________________________

Номер дозволу на вивіз від ____________ N ______________________________________________
                                або дата та номер листа підприємства, установи, організації (номер протоколу або угоди та дата їх підписання)

МІЖНАРОДНА
список відправлених за кордон

_____________________________________________

через Київ - 8

Відправник Міністерство економіки України,_______________________________________

01008, Київ - 8, вул. М. Грушевського, 12/2

 
М. П.

Недозволених для пересилки вкладень НЕМАЄ
Керівник підрозділу _____________________________
                                              (підпис)             (ініціали та прізвище)

календарний штамп

 

Працівник, який здав відправлення
на підприємство зв'язку __________________________
                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові,
                                                       номер докум., що посвідчує особу)

 

Прийняв _______________________________________
                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис прац. зв'язку)

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

____________ N __________

на ____ рік

_____________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

Посада керівника
структурного підрозділу

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Дата

 

 

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК
структурного підрозділу
____________ N ________

ПОГОДЖЕНО
Завідувач сектору архіву

(Підпис) (Ініціали та прізвище)
Дата

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, зведених у ____ році у структурному підрозділі.

Посада особи, відповідальної за
діловодство в структурному підрозділі

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Дата

 

 

Підсумкові відомості передано до відділу внутрішньої та вихідної документації

Посада особи, відповідальної за
передавання відомостей

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Дата

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

АКТ

_________________ N ________________
___________________________________
(місце складання)
про вилучення справ (документів)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
(найменування судового або слідчого
органу, його поштова адреса)


Підстава __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

З якою метою вилучаються справи (документи) _________________________________________
__________________________________________________________________________________

Вилучаються такі справи (документи) з фонду N ________________________________________
                                                                                                                                                 (назва фонду)

Справи (документи) видані в упорядкованому стані, з пронумерованими аркушами і засвідчувальними написами.

Посада керівника структурного підрозділу Міністерства

Посада керівника структурного або слідчого органу, що одержав справи (документи)

(Підпис)                        (Ініціали та прізвище)

(Підпис)                        (Ініціали та прізвище)

Дата

Дата

Видав справи (документи)

Одержав справи (документи)

(Підпис)                        (Ініціали та прізвище)

(Підпис)                        (Ініціали та прізвище)

Дата

Дата

 

ПРОТОКОЛ N _____
засідання експертної комісії

__________________________________________________ інд. _______
(назва структурного підрозділу Міністерства)

___ ____________ 20__ року

м. Київ

Головував: (прізвище та ініціали)

Присутні:   (прізвища та ініціали)

        1. Формулюється питання, яке винесено на розгляд засідання.

СЛУХАЛИ:

         (Посада, прізвище та ініціали)

УХВАЛИЛИ:

         (Короткий зміст прийнятого рішення, наприклад: схвалити номенклатуру відділу на 2011 рік).

        2. Формулюється питання, яке винесено на розгляд засідання.
СЛУХАЛИ:

         (Посада, прізвище та ініціали)

УХВАЛИЛИ:

         (Короткий зміст прийнятого рішення, наприклад: схвалили акт про виділення до знищення документів, що не підлягають зберіганню у структурному підрозділі).

Голова експертної комісії

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Секретар

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

_____________________________________________________________
(назва структурного підрозділу Міністерства)

ОПИС N
справ постійного зберігання за 20__ рік

У цей розподіл опису внесено _____________________________________ справ з N ___________
                                                                                                    (цифрами і словами)
по N _____________, у тому числі:

літерні номери _________________________

пропущені номери ______________________

Посада особи, яка склала опис

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Дата

 

 

ПОГОДЖЕНО
Посада керівника служби діловодства
Міністерства

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК структурного
підрозділу

(Підпис)                (Ініціали та прізвище)

від ____________ N ____________

Дата

 

Передав _____________________________________________________________________ справ
                                                                                            (цифрами і словами)

Посада працівника структурного підрозділу

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Дата

 

 

Прийняв _____________________________________________________________________ справ
                                                                                            (цифрами і словами)

Завідувач сектору архіву

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Дата

 

 

Форма опису справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, з особового складу структурного підрозділу Міністерства.

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

_____________________________________________________________
(назва структурного підрозділу Міністерства)

ОПИС N
справ тимчасового зберігання за 20__ рік

У цей розподіл опису внесено _____________________________________ справ з N ___________
                                                                                                    (цифрами і словами)
по N _____________, у тому числі:

літерні номери _________________________

пропущені номери ______________________

Посада особи, яка склала опис

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Дата

 

 

ПОГОДЖЕНО
Посада керівника служби діловодства
Міністерства

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК структурного
підрозділу

(Підпис)                (Ініціали та прізвище)

від ____________ N ____________

Дата

 

Передав _____________________________________________________________________ справ
                                                                                            (цифрами і словами)

Посада працівника структурного підрозділу

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Дата

 

 

Прийняв _____________________________________________________________________ справ
                                                                                            (цифрами і словами)

Завідувач сектору архіву

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Дата

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

АКТ

________ N ____________________

м. Київ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Посада керівника структурного підрозділу
(Підпис)                   (Ініціали та прізвище)
Дата

Про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню у структурному підрозділі Міністерства

 

На підставі Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 N 41, зареєстрованого в Мін'юсті 17.09.98 за N 576/3016, та Інструкції з діловодства у Міністерстві економіки України комісія у складі:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище та ініціали)
вилучила для знищення як такі, що не мають науково-історичної цінності та втратили практичне
значення, документи ________________________________________________________________
                                                                                                     (назва структурного підрозділу)

Разом _______________________________________________ справ за _________________ роки
                                                         (цифрами та словами)

ПОГОДЖЕНО
Посада керівника служби діловодства
Міністерства

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК структурного
підрозділу

(Підпис)                        (Ініціали та прізвище)

від ____________ N ____________

Дата

 

Документи в кількості ________________________________________________ знищено шляхом
                                                                                                (цифрами та словами)
подрібнення в самому структурному підрозділі

Посади особи, яка склала акт

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Дата

 

 

Завідувач сектору архіву

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Дата

 

 

 

ВНУТРІШНІЙ ОПИС
документів справи N ______________

Разом ___________________________________________________________________ документів
                                                                                     (цифрами і словами)

Кількість аркушів внутрішнього опису _________________________________________________
                                                                                                                                   (цифрами і словами)

Посада особи,
яка склала внутрішній
опис документів справи

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Дата

 

 

 

 

КОД
ДЕРЖАРХІВУ 349434-5
КОД 00014769
МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Центральний державний архів
вищих органів влади та
управління України
(ЦДАВО України)

Ф. N Р-337

Он. N __________________

С. N ____________________


 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(найменування відділу)

Справа N __________ том N __________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(заголовок справи)

Ф. N Р-337

Он. N __________________

С. N ____________________


 

______________________________
                                    (рік)
ПОЧАТО _____________________
ЗАКІНЧЕНО __________________
НА _______________ АРКУШАХ
ЗБЕРІГАТИ ПОСТІЙНО

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства економіки України від 23.09.99 р. N 115,
 від 11.05.2000 р. N 74,
 від 26.05.2000 р. N 97,
наказами Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 21.12.2001 р. N 314,
від 01.09.2003 р. N 237,
 від 26.03.2004 р. N 118,
наказами Міністерства економіки України
 від 30.06.2005 р. N 187,
 від 22.08.2005 р. N 254,
 від 17.10.2005 р. N 345,
 від 31.07.2006 р. N 260,
 від 29.05.2007 р. N 150,
 від 18.07.2007 р. N 226,
 від 23.08.2007 р. N 277,
 від 14.09.2007 р. N 303,
від 02.06.2008 р. N 193,
 від 06.06.2008 р. N 198,
 від 25.06.2008 р. N 234,
 від 10.10.2008 р. N 549,
 від 04.12.2008 р. N 819,
 від 01.04.2009 р. N 297,
 від 21.09.2009 р. N 1039,
 від 31.12.2009 р. N 1499,
 у редакції наказу Міністерства
 економіки України від 07.12.2010 р. N 1550)

____________

Опрос