Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О проведении в г. Киеве общегородских общественных слушаний

Киевская городская государственная администрация
Распоряжение от 03.07.2006 № 995
редакция действует с 10.05.2012

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.07.2006 р. N 995

Київ

Про проведення у м. Києві загальноміських громадських слухань

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Київської міської державної адміністрації
 від 14 грудня 2009 року N 1395
,
 від 29 березня 2010 року N 187
,
 від 10 травня 2012 року N 756

Додатково див. постанову
 Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 16 травня 2012 року

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст. 13 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 N 371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 N 14/5, постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 р. N 1378 "Деякі питання щодо забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" і з метою залучення громадян до участі у вирішенні питань місцевого значення:

1. Головним управлінням, управлінням, відділам та службам виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), які безпосередньо пов'язані з формуванням та реалізацією політики у визначеній сфері діяльності або виступають головними розробниками нормативно-правових актів, районним у м. Києві державним адміністраціям (далі - організатори громадських слухань) забезпечити організацію і проведення у м. Києві загальноміських громадських слухань з місцевих питань, вирішення яких віднесено до повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2. Організаторам громадських слухань:

2.1. Визначати перелік можливих найактуальніших питань у відповідній сфері, які можуть бути винесені на громадські слухання, і до 10 числа останнього місяця кварталу подавати до Головного управління з питань внутрішньої політики згідно з формою для узагальнення (додаток 1).

2.2. Визначати мету, час, місце проведення, категорію осіб, що мають бути обов'язково присутні, основні питання для обговорення, готувати матеріали для доповідей, сценарний план проведення, проекти пропозицій за результатами слухань.

Окремо при необхідності готувати інформаційні матеріали з питань, що обговорюються.

2.3. Подавати до 20 числа поточного місяця Головному управлінню з питань внутрішньої політики пропозиції до плану громадських слухань на наступний місяць відповідно до запропонованої форми (додаток 2).

2.4. Для належної підготовки і проведення громадських слухань залучати відповідно до законодавства (в тому числі на договірних умовах) організації, установи, об'єднання, науковців, експертів, що мають досвід відповідної роботи.

2.5. За 3 дні до проведення громадських слухань подавати Київському міському голові порядок ведення громадських слухань із списком осіб, що мають бути обов'язково присутні, та доповідачів (додаток 3). Інформаційні та аналітичні матеріали щодо діяльності міської влади, підготовлені організаторами громадських слухань, погоджуються із заступником, що відповідає за проведення громадських слухань у м. Києві, та Київським міським головою.

2.6. Визначати для проведення громадських слухань головуючого і секретаря або відповідальну особу для ведення протоколу. Головуючий ознайомлює присутніх з регламентом слухань, оголошує список та черговість виступаючих, координує проведення слухань.

2.7. Під час проведення громадських слухань вести протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції згідно із запропонованими формами (додаток 4).

2.8. Подавати у п'ятиденний термін протокол на розгляд Київського міського голови для підготовки відповідних доручень з цих питань. Контроль за виконанням доручень, напрацьованих під час громадських слухань, здійснювати відділам забезпечення діяльності заступників голови, що згідно з розподілом обов'язків координують роботу організаторів громадських слухань.

2.9. Пропозиції, що потребують розгляду органами державної влади, оформлювати у вигляді листів і звернень на їх адресу в тижневий термін.

2.10. Щоп'ятниці до 12.00 год. подавати до Головного управління з питань внутрішньої політики інформацію про проведення громадських слухань за формою згідно з додатком 5.

3. Головному управлінню з питань внутрішньої політики:

3.1. На підставі пропозицій організаторів громадських слухань та враховуючи звернення громадськості визначати актуальність проведення громадських слухань і готувати пропозиції Київському міському голові.

3.2. До 25 числа поточного місяця готувати на підставі пропозицій організаторів план проведення громадських слухань на місяць для затвердження Київським міським головою.

3.3. Щомісячно, до 5 числа місяця наступного за звітним, подавати узагальнену інформацію про проведення громадських слухань у м. Києві за формою згідно з додатком 5.

4. Головному управлінню з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю:

4.1. Оприлюднювати у триденний термін з дня затвердження план проведення громадських слухань на місяць у засобах масової інформації, на Веб-порталі Київської міської влади або доводити до відома громадян у інший спосіб.

4.2. Запрошувати та здійснювати акредитацію представників засобів масової інформації для участі в громадських слуханнях і інформувати виконуючого обов'язки заступника голови Київської міської державної адміністрації Басса Д. Я.

Після закінчення громадських слухань організовувати брифінги для представників засобів масової інформації.

4.3. Оприлюднювати інформацію про проведення громадських слухань в засобах масової інформації та на Веб-порталі Київської міської влади не пізніше як за 5 днів до їх проведення.

4.4. На наступний день після проведення громадських слухань розсилати матеріали слухань та фото в електронному вигляді засобам масової інформації для публікацій.

4.5. Щотижнево надавати інформацію про висвітлення проведення громадських слухань у м. Києві виконуючому обов'язки заступника голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я.

4.6. Доводити результати громадських слухань у десятиденний термін до відома громадськості шляхом оприлюднення в засобах масової інформації.

4.7. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Пункт 5 виключено

(розпорядження доповнено новим пунктом 5 згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 14.12.2009 р. N 1395,
 у зв'язку з цим пункт 5 вважати відповідно пунктом 6
,
пункт 5 виключено згідно з розпорядженням Київської
 міської державної адміністрації від 10.05.2012 р. N 756)

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на виконуючого обов'язки заступника голови Київської міської державної адміністрації Басса Д. Я.

 

Голова 

Л. Черновецький 

 

Пропозиції

___________________________________
(назва структурного підрозділу)
щодо переліку найактуальніших питань у відповідній сфері, які можуть бути винесені на громадські слухання, у місті Києві у ___ кварталі 2006 року

N п/п 

Зміст питання 

Пропозиції щодо можливих шляхів вирішення питання 

 

 

 

Керівник 

П. І. Б. 

 

Заступник голови - керівник
апарату
 

 
Б. Стичинський
 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Обґрунтування необхідності винесення питання на громадські слухання.

2. Зміст питання.

3. Дата, час та місце проведення громадських слухань.

4. Учасники громадських слухань

(депутати Київської міської ради, посадові особи Київської міської державної адміністрації, депутати районних у м. Києві рад та посадові особи райдержадміністрацій, представники органів самоорганізації населення, осередків політичних партій та громадських організацій, засобів масової інформації, керівники підприємств та установ, пов'язані з питаннями, що обговорюються, мешканці м. Києва, науковці, експерти, журналісти).

5. Проблемні питання і можливі шляхи вирішення.

6. Позиція організаторів громадських слухань.

7. Проекти рішень, що передбачаються у протоколі громадських слухань.

8. Фінансово-економічне обґрунтування вирішення проблемного питання.

Пояснювальна записка підписується керівником структурного підрозділу - організатором слухань, погоджується заступником голови Київської міської державної адміністрації, що координує роботу підрозділу, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації І. Фоменком, в. о. заступника голови Київської міської державної адміністрації Д. Бассом, начальником Головного управління з питань внутрішньої політики О. Петіком.

 

Заступник голови - керівник
апарату
 

 
Б. Стичинський
 

 

Громадські слухання

щодо ___________________________________
(тема громадських слухань)

Дата і час проведення:

Місце проведення:

Учасники: 

загальна кількість
детальний склад (цільові групи та кількість представників від кожної) 

Інформація про участь у громадських слуханнях мешканців Києва

N п/п 

П. І. Б. 

Проблемне питання 

Хто запросив до участі 

 

 

 

 

Питання для обговорення
(перелік)

Відкриття громадських слухань:

Київський міський голова Л. Черновецький, заступник Київського міського голови-секретар Київради О. Довгий, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації І. Фоменко, заступники голови Київської міської державної адміністрації

Виступають:

керівник структурного підрозділу - організатор слухань
(регламент виступу)

представники від кожного району м. Києва
(регламент виступу)

інші виступаючі (список)

Підведення підсумків:

Заступник голови Київської міської державної адміністрації, що координує роботу підрозділу.

По завершенні громадських слухань - прес-конференція для представників ЗМІ.

Заступник голови
Київської міської державної
адміністрації, що координує роботу
підрозділу
 

 
 
 
П. І. Б.
 

 

Заступник голови - керівник апарату 

Б. Стичинський 

 

ПРОТОКОЛ
громадських слухань

Дата, час та місце проведення

 Присутні: (загальна кількість)

Запрошені: (депутати Київської міської ради, посадові особи Київської міської державної адміністрації, депутати районних у м. Києві рад та посадові особи райдержадміністрацій, представники органів самоорганізації населення, осередків політичних партій та громадських організацій, засобів масової інформації, керівники підприємств та установ, пов'язані з питаннями, що обговорюються, мешканці м. Києва, науковці, експерти, журналісти).

Пропозиції учасників громадських слухань, що потребують розгляду:

міською владою

N з/п 

Пропозиції учасників громадських слухань 

Шляхи вирішення 

Відповідальні виконавці 

Термін виконання 

центральними органами державної влади (у разі надходження)

N з/п 

Пропозиції учасників громадських слухань 

Шляхи вирішення 

Головуючий

Секретар

 

Заступник голови - керівник
апарату
 

 
Б. Стичинський
 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про хід проведення громадських слухань

станом на "___" ____________ 2006 

N з/п 

Дата, час та місце проведення 

Учасники громадських слухань (кількість загальна та участь представників цільових груп) 

Зміст питання громадських слухань 

Прийняті на громадських слуханнях рішення 

Пропозиції учасників громадських слухань, що потребують розгляду центральними органами державної влади 

 

 

 

 

 

 

Характерні приклади позитивного вирішення проблеми:

Керівник структурного підрозділу -
організатор громадських слухань
 

 
П. І. Б.
 

 

Заступник голови - керівник
апарату
 

 
Б. Стичинський
 

 

ПОРЯДОК
проведення громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві

Додаток 6 виключено

(розпорядження доповнено додатком 6 згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 14.12.2009 р. N 1395
,
 додаток 6 у редакції розпорядження Київської
 міської державної адміністрації від 29.03.2010 р. N 187
,
 виключено згідно з розпорядженням Київської
 міської державної адміністрації від 10.05.2012 р. N 756)

____________

Опрос