Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Региональной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Луганской области на 2013 - 2014 годы"

Областной совет народных депутатов
Программа, Решение от 30.04.2013 № 18/11

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Вісімнадцята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 30.04.2013 р. N 18/11

Про затвердження Регіональної цільової програми "Розвиток та підтримка малого і середнього підприємництва в Луганській області на 2013 - 2014 роки"

З метою реалізації державної політики у сфері розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва, відповідно до ст. 10 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 N 44, керуючись пунктом 16 частини першої ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада вирішила:

1. Затвердити Регіональну цільову програму "Розвиток та підтримка малого і середнього підприємництва в Луганській області на 2013 - 2014 роки" (далі - Програма, додається) із загальним обсягом фінансування - 36545,7 тис. гривень.

2. Взяти до уваги, що обсяги фінансування заходів Програми визначаються при затвердженні обласного бюджету, бюджетів міст і районів на відповідний рік.

3. Визначити відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником коштів Програми Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації.

4. Луганській обласній державній адміністрації щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати про стан реалізації заходів Програми Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, а також щопівроку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати звіт про хід виконання Програми Луганській обласній раді.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко

 

Регіональна цільова програма "Розвиток та підтримка малого і середнього підприємництва в Луганській області на 2013 - 2014 роки"

1. Характеристика Регіональної цільової програми "Розвиток та підтримка малого і середнього підприємництва в Луганській області на 2013 - 2014 роки"

1.

Загальна характеристика регіону

 

Площа території

26,7 тис. кв. км

Кількість населення

2304,3 тис. осіб

Специфіка

експортоорієнтована промисловість, ризикована зона для сільського господарства

Відсоток безробітних до всього працездатного населення

6,9 %

Перелік територій, які відносяться до:

 

- зон інвестиційної привабливості

-

- територій пріоритетного розвитку

міста: Брянка, Краснодон, Свердловськ, Первомайськ, Стаханов, Красний Луч та Антрацитівський, Кремінський та Краснодонський райони Луганської області

- єврорегіонів

Єврорегіон "Донбас" (Луганська та Донецька області України, Ростовська та Воронезька області Російської Федерації), 14 міст та 17 районів Луганської області

2.

Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного рішення)

 

3.

Замовник Програми

- облдержадміністрація

Головний розробник Програми

- Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

Співрозробники

- департаменти: агропромислового розвитку; освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації;
- управління: інформаційної діяльності; зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності; інфраструктури та туризму облдержадміністрації;
- райдержадміністрації;
- виконавчі комітети міських рад міст обласного значення;
- Луганський обласний центр зайнятості;
- Державна податкова служба України у Луганській області;
- Регіональний фонд підтримки підприємництва в Луганській області;
- Луганська регіональна торгово-промислова палата;
- Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
- ДП "Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

4.

Мета Програми

Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку регіону, подолання негативних економічних та соціальних наслідків на територіях, де були ліквідовані або знаходяться в стадії ліквідації вугледобувні підприємства, шляхом заохочення суб'єктів господарювання до розширення діяльності та незайнятого населення до підприємницької діяльності

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми

1. Удосконалення адміністративного регулювання підприємницької діяльності.
2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого і середнього підприємництва.
3. Ресурсне та інформаційне забезпечення суб'єктів господарювання.
4. Подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва.
5. Профорієнтаційна підготовка та перепідготовка кадрів для сфери малого підприємництва.
6. Підтримка та розвиток підприємницької діяльності у сільській місцевості.
7. Підтримка та розвиток підприємницької діяльності в населених пунктах, де ліквідовані або знаходяться в стадії ліквідації вугледобувні підприємства.

6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми (найважливіші цільові показники)

Дані станом на початок дії Програми (на 01.01.2013)*

Очікувані показники (прогноз на 01.01.2015)

Кількість діючих суб'єктів МСП/кількість суб'єктів МСП на 10 тис. осіб населення (од.)

96199/426

98122/441

Чисельність працюючих (зайнятих) у МСП (осіб)

265402

270737

Кількість фізичних осіб - підприємців (осіб)

85750

87474

Питома вага середніх підприємств у загальному випуску продукції регіону (%)

18,9

19,3

Питома вага малих підприємств у загальному випуску продукції регіону (%)

11,4

11,6

Надходження до бюджетів від суб'єктів МСП (тис. грн.)

1835,0

2426,8

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки суб'єктів МСП (од.)

 

 

- бізнес-центри

22

23

- бізнес-інкубатори

3

4

- технопарки

-

-

- лізингові центри (компанії)

6

6

- фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування

129

131

- фонди підтримки підприємництва (регіональні, місцеві та їх відділення)

13

13

- інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

34

36

- біржі

14

14

- інформаційно-консультативні установи

124

125

- страхові компанії (організації)

146

148

- аудиторські фірми (приватні аудитори)

59

60

Залучення суб'єктів МСП до виконання робіт/послуг за державні кошти - кількість (од.)/обсяги (тис. грн.)

1925/341945,15

1963/348818,2

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

783

885

Кількість створених робочих місць (од.)

32320

32970

7.

Терміни та етапи реалізації Програми

2013 - 2014 роки

8.

Перелік цільових проектів і підпрограм

8.1. Підпрограма "Підтримка та розвиток підприємницької діяльності у сільській місцевості".
Виконавці:
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

8.2. Підпрограма "Підтримка та розвиток підприємницької діяльності в населених пунктах, де ліквідовані або знаходяться в стадії ліквідації вугледобувні підприємства".
Виконавці:
- Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації;
- управління: інформаційної діяльності; інфраструктури та туризму облдержадміністрації;
- райдержадміністрації;
- виконавчі комітети міських рад міст обласного значення;
- Луганський обласний центр зайнятості;
- Регіональний фонд підтримки підприємництва в Луганській області;
- Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

9.

Обсяги і джерела фінансування Програми

Державний бюджет України, обласний, місцеві бюджети, кошти інших джерел

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис. грн.)

Всього

2013 рік

2014 рік

36545,70

31375,20

5170,50

державний бюджет (тис. грн.)

28825,00

26259,00

2566,00

обласний бюджет (тис. грн.)

в межах передбачених коштів на відповідний рік

бюджети міст обласного значення та районів (тис. грн.)

5099,8

3819,50

1280,30

кошти інших джерел (тис. грн.)

2620,9

1296,70

1324,20

10.

Система організації контролю за виконанням Програми

облдержадміністрація щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформує про стан реалізації заходів Програми Держпідприємництво України та щопівроку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, надає звіт про хід виконання Програми Луганській обласній раді

Опрос