Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрещения отдельным категориям лиц, уполномоченным на исполнение функций государства или местного самоуправления, открывать и иметь текущие и вкладные (депозитные) счета, хранить финансовые активы в иностранных банках, иметь ценные бумаги иностранных эмитентов, приобретения или владения недвижимым имуществом за пределами Украины)

Комментарий к проекту закона Украины от 31.01.2014 № 4066
Дата рассмотрения: 31.01.2014 Карта проходжения проекта

КОМЕНТАР

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони окремим категоріям осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відкривати і мати поточні і вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові активи в іноземних банках, мати цінні папери іноземних емітентів, придбання або володіння нерухомим майном за межами України)" від 31 січня 2013 року за N 4066, внесений народним депутатом України А. Павловським (перше читання)

Історія питання

Відповідно до статті 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі - Кодекс) його завданням є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.

Стаття 172-4 Кодексу встановлює адміністративну відповідальність за:

Опрос