Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 1058 Гражданского кодекса Украины (относительно ответственности банка за нарушение условий договора банковского вклада (депозита))

Комментарий к проекту закона Украины от 06.02.2013 № 2202
Дата рассмотрения: 06.02.2013 Карта проходжения проекта

КОМЕНТАР

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 1058 Цивільного кодексу України (щодо відповідальності банку за порушення умов договору банківського вкладу (депозиту))" від 6 лютого 2013 року за N 2202, внесений народним депутатом України В. Бабич (перше читання)

Історія питання

Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників (стаття 1 Цивільного кодексу України).

Відповідно до статті 1058 Цивільного кодексу України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором. Договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична особа, є публічним договором (публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). До відносин банку та вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються положення про договір банківського рахунка, якщо інше не встановлено главою 72 "Банківський рахунок" Цивільного кодексу України або не випливає із суті договору банківського вкладу.

Сутність

Законопроектом пропонується статтю 1058 Цивільного кодексу України доповнити новою частиною, відповідно до якої за порушення банком строків повернення грошової суми (вкладу) банк сплачує вкладнику неустойку (пеню) у розмірі одного відсотка від вказаної в договорі суми вкладу за кожний день прострочення виконання зобов'язання, включаючи день сплати.

У законопроекті зазначено, що закон у разі його прийняття набиратиме чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення.

Опрос