Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О товарной бирже" и некоторые другие законодательные акты Украины

Комментарий к проекту закона Украины от 08.10.2012 № 11304
Дата рассмотрения: 08.10.2012 Карта проходжения проекта

КОМЕНТАР

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про товарну біржу" та деяких інших законодавчих актів України" від 8 жовтня 2012 року за N 11304, внесений Кабінетом Міністрів України (перше читання)

Історія питання

Правові умови створення та діяльності товарних бірж на території України визначені Законом України "Про товарну біржу" N 1956-XII від 10 грудня 1991 року.

Сутність

Законопроектом пропонується викласти Закон України "Про товарну біржу" у новій редакції. Відповідно до проекту нова назва закону - "Про державне регулювання товарного біржового ринку".

Стаття 1 законопроекту надає визначення термінам, які в ньому застосовуються. Так, наприклад, товарна біржа - це юридична особа, діяльність якої пов'язана виключно з організацією та проведенням регулярної біржової торгівлі допущеними біржовими активами в електронній торговій системі на основі концентрації попиту та пропозиції на них шляхом створення організаційних, правових, технологічних, інформаційних умов для взаємодії між учасниками товарного біржового ринку.

Товарна біржа утворюється юридичними особами-резидентами та діє в організаційно-правовій формі акціонерного товариства. Товарна біржа провадить свою діяльність на підставі ліцензії на право провадження професійної діяльності з організації та проведення біржової торгівлі і відповідно до закону, що регулює питання утворення, діяльності та припинення акціонерних товариств з урахуванням вимог, визначених Законом України "Про державне регулювання товарного біржового ринку", щодо організації роботи товарної біржі. Товарна біржа не займається комерційним посередництвом. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління, який забезпечує реалізацію прав та обов'язків біржі, визначає компетенцію її членів та органів, утворених відповідно до статуту для здійснення організації роботи товарної біржі. Для забезпечення організації роботи товарної біржі з числа членів товарної біржі утворюється біржовий комітет, до повноважень якого належить затвердження внутрішніх документів з організації діяльності товарної біржі, формування складу органів, утворених відповідно до статуту. Членами товарної біржі є біржові брокери-резиденти, які набули статусу члена товарної біржі в порядку, визначеному статутом, та взяли на себе зобов'язання виконувати правила товарної біржі. Членами товарної біржі можуть бути засновники (акціонери), які отримали ліцензію на право провадження професійної діяльності біржового брокера. Кожний член товарної біржі має рівні права щодо організації діяльності товарної біржі відповідно до правил товарної біржі. У разі зупинення дії або анулювання виданої біржовому брокеру ліцензії його членство у товарній біржі припиняється. Товарна біржа набуває статусу юридичної особи з дня державної реєстрації. Державна реєстрація товарної біржі здійснюється в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Товарна біржа має право провадити діяльність з організації та проведення біржової торгівлі на товарному ринку, нести відповідальність за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на товарному біржовому ринку, з моменту видачі відповідної ліцензії центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (стаття 3 законопроекту).

Згідно статті 4 проекту статут товарної біржі затверджується вищим органом управління товарної біржі.

Учасниками товарного біржового ринку є товарні біржі, біржові брокери, клієнти, в інтересах яких діють біржові брокери, кваліфіковані відвідувачі, акредитовані юридичні особи, державні органи, державні, комунальні установи чи організації, розпорядники державних коштів, які відповідно до законодавства мають право на купівлю-продаж товарів (майна), державна спеціалізована установа Аграрний фонд, уповноважена Кабінетом Міністрів України проводити цінову політику в агропромисловій галузі національної економіки. Товарна біржа створює організаційно-правові умови для здійснення біржових операцій на регулярній основі шляхом котирування біржових активів на підставі даних попиту та пропозиції, отриманих від учасників товарного біржового ринку. У біржових торгах мають право брати участь члени товарної біржі - біржові брокери, державна спеціалізована установа Аграрний фонд, уповноважена Кабінетом Міністрів України проводити цінову політику в агропромисловій галузі національної економіки (стаття 5 проекту).

Вимоги до товарної біржі встановлені статтею 6 законопроекту.

Опрос