Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реформировании и усовершенствовании разрешительной системы в сфере охраны окружающей природной среды, рационального и неистощающего использования природных ресурсов и экологической безопасности, уменьшении регуляторного давления на субъектов хозяйствования

Комментарий к проекту закона Украины от 09.09.2011 № 9139
Дата рассмотрения: 09.09.2011 Карта проходжения проекта

КОМЕНТАР

Проект Закону України "Про реформування та вдосконалення дозвільної системи у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального і невиснажливого використання природних ресурсів та екологічної безпеки, зменшення регуляторного тиску на суб'єктів господарювання" від 9 вересня 2011 року за N 9139, внесений Кабінетом Міністрів України (перше читання)

Історія питання

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 6 вересня 2005 року визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та державних адміністраторів.

Сутність

Змінами до статей 14 - 16 Водного кодексу України уточнюється компетенція Кабінету Міністрів України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства стосовно видачі дозволів на спеціальне водокористування, проведення робіт на землях водного фонду, пов'язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, та розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин тощо.

Новою редакцією частини 1 статті 19 Водного кодексу України передбачено, що державний контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади з питань державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та іншими органами виконавчої влади відповідно до законодавства.

Зміни до статті 49 Водного кодексу України деталізують порядок видачі дозволу на спеціальне водокористування.

Відповідно до нової редакції статті 86 Водного кодексу України на землях водного фонду на підставі дозволу проводяться роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій. Порядок і місце проведення робіт на землях водного фонду визначаються відповідно до проектів. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі центральними органами виконавчої влади відповідно до Водного кодексу України та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Спеціальні роботи із спорудження експлуатаційних свердловин на воду виконуються суб'єктами господарювання на підставі відповідного дозволу та погодженої з центральним органом виконавчої влади з питань геології та надр і центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення проектно-кошторисної документації. Дозвіл на спорудження експлуатаційних свердловин на воду видається центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд (нова редакція статті 106 Водного кодексу України).

Змінами до статті 69 Лісового кодексу України уточнюється процедура видачі, переоформлення, анулювання спеціального дозволу на використання лісових ресурсів.

Державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади з питань державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та іншими органами виконавчої влади відповідно до законодавства (нова редакція частини 1 статті 35 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища").

Проектом пропонується доповнити Закон України "Про пестициди і агрохімікати" новою статтею 4-1, якою передбачено порядок видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу; на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився.

Згідно змін до статті 3 Закону України "Про рослинний світ" об'єкти рослинного світу - це дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини та їх частини (коріння, стебла, кора, трава, листки, квітки, суцвіття, плоди, насіння, живиця, соки з дерев тощо), мохоподібні, водорості, лишайники, гриби в будь-якому стані на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угруповання.

Опрос