Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О парниковых газах

Комментарий к проекту закона Украины от 09.12.2009 № 5425
Дата рассмотрения: 09.12.2009 Карта проходжения проекта

КОМЕНТАР

Проект Закону України "Про парникові гази" від 9 грудня 2009 року за N 5425, внесений народним депутатом України О. Б. Шевчуком (перше читання)

Сутність

Відповідно до законопроекту парникові гази - це газоподібні складові атмосфери природного і антропогенного походження, які поглинають і випускають випромінювання з конкретною довжиною хвилі у рамках спектра інфрачервоного випромінювання, що випускається поверхнею Землі, атмосферою і хмарами. Під дію проекту підпадатимуть парникові гази двоокис вуглецю (CO2), закис азоту (N2O), метан (CH4) гексафторид сірки (SF6), гідрофторвуглеці і перфторвуглеці, а також інші гази, що підпадають під дію рішень Конференції Сторін, що діють в якості Наради країн - сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (надалі - Конференція Сторін), ратифікованого Законом України від 4 лютого 2004 року N 1430-IV (надалі - Кіотський протокол).

В статті 3 проекту визначаються основні принципи скорочення обсягів викидів та збільшення поглинання парникових газів.

Об'єктами регулювання вважатимуться зокрема, відносини щодо створення, обігу та обліку частин встановленої кількості, одиниць скорочення викидів та інших їх похідних, передбачених Кіотським протоколом та рішеннями Конференції Сторін, відносини щодо встановлення права на викиди в атмосферне повітря парникових газів, що встановлюються державою операторам установок, відносини щодо інвентаризації обсягів викидів парникових газів, моніторингу фактичних обсягів викидів парникових газів, контролю з боку держави за дотриманням права на викиди парникових газів операторами установок, обліку установок, що здійснюють викиди парникових газів. Під суб'єктами регулювання розумітимуться оператори установок, які здійснюють на території України викиди парникових газів та/або поглинають парникові гази, суб'єкти господарювання, які у відповідності до законодавства мають право брати участь у створенні, обігу та обліку частин встановленої кількості та їх похідних, організації, установи, особи, уповноважені країнами, які є сторонами Кіотського протоколу, що мають намір та/або беруть участь у обігу частин встановленої кількості та їх похідних.

В розділі II законопроекту визначено повноваження державних органів управління та місцевого самоврядування у сфері регулювання викидів та поглинання парникових газів.

Згідно статті 12 проекту для виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї та забезпечення функціонування національного ринку скорочення викидів парникових газів створюватиметься національна система оцінки та контролю викидів та поглинання парникових газів. Завданням національної системи оцінки та контролю викидів та поглинання парникових газів вважатиметься інвентаризація джерел викидів парникових газів, оцінка та контроль фактичних обсягів викидів парникових газів в Україні та моніторинг заходів щодо зменшення викидів парникових газів. Національна система оцінки і контролю викидів та поглинання парникових газів складатиметься з:

- уповноважених державних органів;

Опрос