Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Временные правила проведения валютных аукционов Национального банка Украины [НБУ]

Национальный банк
Правила от 03.03.1994 № 7-94


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА
 проведення валютних аукціонів Національного банку України

 від 03.03.94 р. N 7-94

м.Київ

1. Загальні положення

1.1. Правила проведення Аукціонів затверджуються Правлінням Національного банку України. Рішення про зміни та доповнення до цих Правил приймаються Правлінням Національного банку України. Аукціонний Комітет має право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до цих правил.

1.2. Рішення про дату та місце проведення Аукціону, обсяг валютних коштів, які виставляються на продаж приймаються Головою Правління Національного банку України або його заступником. За початковий приймається курс, зафіксований на попередньому Аукціоні.

1.3. Загальне керівництво і відповідальність за проведення Аукціонів покладається на Аукціонний Комітет, склад якого визначається НБУ та затверджується Головою Правління НБУ.

1.4. Національний банк України виступає єдиним продавцем валютних коштів на Аукціонах для всіх покупців.

1.5. До участі в Аукціонах допускаються уповноважені комерційні банки.

1.6. До залу, де відбувається аукціон, допускаються члени Аукціонного Комітету та працівники Національного банку України і Української Міжбанківської валютної біржі, які беруть участь в організації та проведенні Аукціону та офіційно зареєстровані ділери банків. Представники преси та інших організацій допускаються лише за погодженням з Аукціонним Комітетом.

1.7. Телеграфне повідомлення про проведення Аукціону надсилається Національним банком України регіональним управлінням та усім комерційним банкам не пізніше як за 5 робочих днів до дати його проведення. В повідомленні зазначається дата проведення Аукціону та початковий курс.

1.8. Проведення Аукціону та встановлення курсу продажу іноземних валют до грошової одиниці, що діє в Україні, здійснює курсовий маклер, призначений Аукціонним комітетом.

2. Порядок продажу валюти

2.1. Заявки на продаж приймаються у наступному порядку:

Валютні надходження, які не підлягають обов'язковому продажу, можуть бути продані за бажанням клієнтів Національному банку України за курсом, зафіксованим на попередньому Аукціоні через уповноважені банки.

Для продажу іноземної валюти клієнт надає уповноваженому банку заявку на продаж валютних коштів (додаток N 1) та доручення на перерахування валютних коштів згідно даної заявки на коррахунок УМВБ в банку "Україна" N 111070309. Клієнти Експортно-Імпортного банку України перераховують вищезазначені валютні кошти безпосередньо на коррахунок Національного банку України в Експортно-Імпортному банку.

Нерезидентам України надається право здійснювати продаж валютних коштів через уповноважені банки - члени УМВБ.

3. Порядок оформлення клієнтами банків заяв на купівлю валюти

3.1. Купівля валютних коштів на Аукціоні здійснюється через банки-члени УМВБ. Право на купівлю іноземної валюти на Аукціоні мають резиденти України (далі - Клієнти). Нерезиденти України можуть придбати валюту на Аукціоні з метою репатріації прибутку від іноземних інвестицій згідно з діючим законодавством.

Контроль за виконанням клієнтами вимог, передбачених чинним законодавством України, діючими правилами валютного регулювання та інструкціями Національного банку України, здійснюють уповноважені банки. Аукціонний Комітет здійснює перевірку контрактів клієнтів і має право усунути їх від участі в Аукціоні в разі порушення ними вищезазначених вимог.

3.2. Заявки на купівлю приймаються у наступному порядку:

Для купівлі іноземної валюти на Аукціоні Клієнт надає банку-учаснику Аукціону заяву (додаток N 2) та доручає йому перерахувати визначену заявою суму карбованцевих коштів, необхідну для купівлі валюти на Аукціоні, на коррахунки банків-членів УМВБ в УМВБ (N 169). В заяві на купівлю валюти покупець декларує мету використання валюти, яка повинна відповідати чинному законодавству України, діючим правилам валютного регулювання та інструкціям Національного банку України. До заявки на купівлю іноземної валюти додається копія контракту для забезпечення виконання якого купуються валютні кошти.

До участі у Аукціоні не приймаються заявки за контрактами, які передбачають попередню оплату, посередницькі та ті, які у будь-якій формі передбачають спільну господарську діяльність, а також контракти, що укладені з резидентами країн СНД та Балтії, які передбачають розрахунки у валюті третіх країн.

В разі проведення спеціалізованих Аукціонів по окремим статтям критичного імпорту Аукціонний комітет може прийняти рішення про допуск до Аукціону лише заявки клієнтів, що передбачають оплату контрактів лише по певним статтям критичного імпорту.

Банкам забороняється здійснювати операції за свій рахунок, якщо такі операції не призначені для виконання поточних платежів.

4. Оформлення заяв банками-учасниками аукціону

4.1. До 13-ї години дня, попереднього дню проведення Аукціону брокери подають курсовому маклеру зведену заявку (додаток N 3) на купівлю іноземної валюти. До заявки прикладаються копії контрактів клієнтів, які передаються на розгляд Аукціонного Комітету. В заявці вказується сума купівлі іноземної валюти за курсом не вище ніж початковий.

Заявки, не забезпечені карбованцевим покриттям, або відхилені Аукціонним Комітетом, до участі у Аукціоні не допускаються.

Аукціонний Комітет до 16-ї години дня, попереднього дню проведення Аукціону сповіщає Голову Правління Національного банку України, або його Заступника про обсяг купівлі на черговому Аукціоні.

4.2. Брокер Національного банку України подає заявку на продаж до 9.30 дня проведення Аукціону та може змінювати її у ході Аукціону.

4.3. Сума купівлі іноземної валюти вказується в доларах США. Мінімальна сума купівлі іноземної валюти - 10 тис. доларів США. Суми, вказані в заявках повинні бути кратними 10 тис. доларів США.

За рішенням Правління Національного банку України можуть проводитись операції і з іншими валютами. В цьому випадку мінімальні суми іноземних валют встановлюються рішенням Правління Національного банку України.

4.4. В ході Аукціону банки-учасники через своїх брокерів можуть подавати заявки на зміни обсягів купівлі. Всі ці заявки направляються брокерами курсовому маклеру в письмовій формі. Всі заявки, що були подані банками-учасниками, зараховуються в операційному листку (додаток N 3).

5. Встановлення курсу продажу

5.1. За початковий курс іноземної валюти до грошової одиниці, що діє в Україні, приймається курс, зафіксований на попередньому Аукціоні. На початку Аукціону курсовий маклер оголошує суми заявок на купівлю та продаж іноземної валюти, що відповідають цьому курсу.

Якщо загальний розмір пропозиції іноземної валюти на початку Аукціону перевищує розмір попиту на неї, то курсовий маклер знижує курс іноземної валюти до грошової одиниці, що діє в Україні. У тому разі, коли загальний розмір пропозицій іноземної валюти менший, ніж загальний розмір попиту на неї, курсовий маклер підвищує курс іноземної валюти до грошової одиниці, що діє в Україні.

5.2. Одиниця виміру курсу іноземної валюти до грошової одиниці, що діє в Україні, визначається курсовим маклером у ході Аукціону за погодженням з Аукціонним Комітетом.

5.3. Встановлення фіксованого для поточного Аукціону курсу іноземних валют до грошової одиниці, що діє в Україні, відбувається в момент зрівноваження попиту та пропозиції іноземної валюти.

5.4. Для всіх угод, укладених в ході Аукціону, приймається єдиний курс іноземної валюти до грошової одиниці, що діє в Україні.

5.5. За рішенням Аукціонного Комітету можуть використовуватись інші методи встановлення поточного курсу іноземних валют до грошової одиниці, що діє в Україні.

6. Розрахунки за операціями з валютними надходженнями, які не підлягають обов'язковому продажу

6.1. Валютні кошти, призначені для продажу згідно розділу 2 даних правил, направляються уповноваженими банками на коррахунок УМВБ в банку "Україна". Банк "Україна" щоденно до 10-ї години надає УМВБ виписку про залишок коштів на цьому рахунку в розрізі надходжень по банках, а по Промінвестбанку України і банку "Україна" АК - в розрізі регіональних дирекцій та відділень банку. УМВБ згідно отриманої виписки та листів уповноважених банків на протязі операційного дня за рахунок карбованцевих коштів Національного банку України в УМВБ перераховує карбованцевий еквівалент за курсом, зафіксованим на попередньому аукціоні, на зазначені в листах коррахунки відповідних установ уповноважених банків та зараховує валютні кошти, що надійшли на коррахунок Національного банку України в УМВБ. Банки та їх установи зобов'язані перерахувати карбованцевий еквівалент, що надійшов на їх коррахунки, на рахунки продавців на протязі одного робочого дня.

6.2. Даний порядок (п.5.1) не розповсюджується на клієнтів Експортно-Імпортного банку України, який одночасно з зарахуванням валютних коштів на рахунок Національного банку України, дебетовими авізо стягує карбованцевий еквівалент з рахунку Національного банку України та на протязі робочого дня зараховує його на рахунки продавців.

7. Розрахунки за аукціонними операціями та оформлення укладених угод купівлі

7.1. Уповноважені банки-члени УМВБ, які будуть приймати участь у Аукціоні, повинні до початку Аукціону зарахувати карбованцеві кошти покупців на свої коррахунки в УМВБ (N 169) у розмірах, необхідних для купівлі іноземної валюти на черговому Аукціоні.

7.2. Після завершення Аукціону укладені на ньому угоди оформляються операційними листами (додаток N 4) та аукціонними свідоцтвами (додаток N 5).

Кожне аукціонне свідоцтво і операційний лист оформляються в 2-х примірниках і підписуються Головою Аукціонного Комітету та брокером.

Розрахунки учасників Аукціону за укладеними угодами здійснюються на підставі Аукціонних свідоцтв.

7.3. Після проведення Аукціону УМВБ згідно аукціонних свідоцтв дебетує коррахунки банків-покупців на суму карбованцевого еквіваленту купленої валюти за курсом, зафіксованим на поточному Аукціоні, та перераховує його на користь Національного банку України.

7.4. Після проведення Аукціону УМВБ згідно аукціонних свідоцтв перераховує придбані на Аукціоні валютні кошти з коррахунку Національного банку України в УМВБ на коррахунки банків-покупців в банку "Україна". Придбані валютні кошти зараховуються банками-покупцями на спеціальні рахунки покупців на протязі одного робочого дня з моменту отримання підтвердження про зарахування валюти на їх коррахунки і мають бути використані згідно контрактів на протязі 5 банківських днів. Контроль за використанням згідно мети, вказаної у контракті, у вищезазначений термін покладається на уповноважені банки. У випадку невикористання придбаної валюти у зазначений термін, вона повинна бути продана в офіційний валютний резерв НБУ за курсом, по якому була придбана.

7.5. У випадку, коли валютних коштів на коррахунку Національного банку в УМВБ недостатньо, щоб розрахуватись за результатами Аукціону, Національний банк України доперераховує необхідний обсяг валютних коштів на коррахунок УМВБ у банку "Україна" на протязі банківського дня Аукціону.

8. Комісійна винагорода

8.1. Національний банк України комісійну винагороду за операціями Аукціону не стягає.

8.2. Банкам дозволяється стягати комісійну винагороду у розмірі не більше 1 відсотку від суми операції купівлі-продажу валюти з продавця та 1 відсотку з покупця.

9. Звітність аукціонного комітету та учасників аукціону

9.1. Учасники Аукціону зобов'язані подавати Аукціонному Комітету на його вимогу інформацію про обсяг угод купівлі іноземної валюти за рахунок клієнтів та за свій рахунок (додаток N 6).

Вся інформація про валютні операції учасників Аукціону є банківською таємницею.

9.2. Аукціонний Комітет протягом 4-х годин після закінчення Аукціону передає Національному банку України звіт, щодо операцій проведених на Аукціоні.

 

 

Заступник Голови правління

І.О.Мітюков

Додаток N 1

   _______________________________________________________
    (назва члена Валютної біржі, якому подається заява)

ТИПОВА ЗАЯВА
на продаж іноземної валюти

         від "____"_______________199__р.
 
 
 Назва уповноваженого банку ______________________________________
 _________________________________________________________________
 Поштова адреса: _________________________________________________
 Телеграфна адреса: ______________________________________________
 Телекс/телефакс: ________________________________________________
 ПІП співробітника, уповноваженого на вирішення питань по угоді
 __________________________________________ N телефону ___________
 Кореспондентський рахунок в крб. N_____________ в _______________
                          (назва банку)
 ____________________________________ Номер МФО __________________
 Кореспондентський рахунок в інвалюті N__________ в ______________
                           (назва банку)
 _____________________________ валюта коррахунку _________________
 
   Доручаємо укласти від нашого імені і за наш рахунок угоду на
продаж коштів в іноземній валюті на слідуючих умовах:
 
 *****************************************************************
   Сума продажу   * Курс продажу, (курс * Сума продажу в крб.
  (в доларах США)  * купівлі Національ- * по курсу угоди (1*2)
           * ного Банку) в крб. *
 *****************************************************************
      1     *     2     *     3
 *****************************************************************
           *           *
 *****************************************************************
 
 Строк дії заяви до _____________________________________
              (число, місяць, рік)
   В разі укладення угоди надаємо Вам право удержати з суми
отриманої виручки від продажу валюти комісію за проведення угоди в
розмірі __________________________________________ з перечисленням
    (вказується сума стягуваної банком комісії)
залишку карбованцевої виручки на наш розрахунковий рахунок.
 
   МП   Підписи уповноважених осіб банку

*) остаточний варіант форми заяви приймається банком-членом валютної біржі.

Додаток N 2

 ________________________________________________________________
 (назва учасника Валютного Аукціону НБУ, якому подається заява)

ТИПОВА ЗАЯВА
на купівлю іноземної валюти

         від "____"_______________199__р.
 
 Повне юридичне найменування покупця _____________________________
 _________________________________________________________________
 Поштова адреса: _________________________________________________
 Телеграфна адреса: ______________________________________________
 Телекс/телефакс: ________________________________________________
 ПІП співробітника, уповноваженого на вирішення питань по угоді
 _________________________________________ N телефону ____________
 Розрахунковий рахунок в карбованцях N____________ в _____________
                           (назва банку)
 _____________________________________ Номер МФО _________________
 Валютний рахунок N____________________ в ________________________
                        (назва банку)
 _____________________________.
 
  Доручаємо укласти від нашого імені і за наш рахунок угоду на
купівлю коштів в іноземній валюті на таких умовах:
 
 *****************************************************************
   Сума купівлі   * Максимальний курс  * Сума купівлі в крб.
  (в доларах США)  * угоди в крб. (дого- * за курсом угоди
           * вірна ціна)     * (1*2)
 *****************************************************************
      1     *     2     *     3
 *****************************************************************
           *           *
 *****************************************************************
 Строк дії заяви до _____________________________________
               (число, місяць, рік)
  У разі укладення угоди зобов'язуємося перерахувати/доручаємо
зписати з нашого рахунку N________________________________________
(потрібне підкреслити)
карбованцевий еквівалент купленої іноземної валюти по курсу, що
вказаний в поданій заяві, і комісію за проведення угоди в розмірі
 ____________________________________________________.
  (вказується сума комісії, що стягається банком)
 
  Копії заяв клієнтів на купівлю іноземної валюти прикладаються.
 
   МП   Підписи уповноважених осіб покупця

*) остаточний варіант форми заяви приймається банком-учасником Валютного Аукціону.

Додаток N 3

           ВАЛЮТНИЙ АУКЦІОН НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОПЕРЕДНЯ  ЗАЯВКА

   "___"_____________1993
 
   Назва учасника Аукціону        Порядковий номер
 ________________________________        ______
 
         *******************************
         *  Курс  *  Сума купівлі  *
         *******************************
         *     *         *
         *******************************
 
   Залишки на коррахунку в УМВБ:
 
   - в карбованцях __________________________________
 
   Підпис представника банку-учасника Аукціону

Додаток N 4

ОПЕРАЦІЙНИЙ  ЛИСТ

   Назва банку-учасника Аукціону      Порядковий номер
 
  _______________________________       __________
 
        Операції в ході Валютного Аукціону
 
         *******************************
           Курс   * Сума купівлі
         *******************************
    Попередня        *
    заявка         *
         *******************************
    Додаткова        *
    заявка         *
                *
                *
                *
                *
         *******************************
    Фіксинг         *
         *******************************
 
    Підпис представника банку-учасника Аукціону:
    Підпис Голови Аукціонного Комітету НБУ:

Додаток N 5

    ВАЛЮТНИЙ АУКЦІОН НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

АУКЦІОННЕ  СВІДОЦТВО

 
   Назва банку-учасника Аукціону     Порядковий номер
 
   _____________________________       __________
 
 на Аукціоні, що відбувся ___.___.93 уклав такі угоди:
 
                  (1 од.=10 000 USD)
 
         *******************************
         *  Курс  *  Сума купівлі  *
         *******************************
         *     *         *
         *******************************
 
 По результатах Аукціону ____________________________________
                  (назва банку-учасника)
                  *****************
   надає НБУ          *******крб*******
   право списати з його     *        *
   кореспондентських рахунків  *****************
 
                  *****************
   НБУ зараховує на       *******USD*******
   кореспондентські рахунки   *        *
   банку-учасника Аукціону    *****************
 
 в _____________________________________ N____________________
    (назва банку-кореспондента)
 
 
   Підпис Голови Аукціонного Комітету
   Підпис представника Банку-учасника Аукціону

 
 
 

Опрос